Byla 2-260-640/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Valeksa“ , Kazimieras J. J

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2sekretoriaujant Renatai Anderson,

3dalyvaujant ieškovui L. P., jo atstovui advokatui E. Š.,

4atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos atstovei L. L.,

5atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei E. M.,

6trečiajam asmeniui Kazimierui J. J.,

7žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. P. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Kauno miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Valeksa“ , Kazimieras J. J., ir

Nustatė

8Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto savivaldybės ieškovo naudai 53250 Lt turtinės žalos, 500 000 Lt neturtinės žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ buvo įregistruota 1992-10-27 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 1947. Pagrindinis įmonės veiklos pobūdis - investicinių lėšų investavimas į privatizuojamą valstybinį turtą viešai pasirašant akcijas. 1995-07-21 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą, o 1995-08-10 Kauno ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ iškėlė baudžiamąją bylą dėl svetimo turto iššvaistymo stambiu mastu. Vilniaus apygardos teismo 1998-02-27 sprendimu IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ bankrotas pripažintas tyčiniu, o Kauno apygardos teismo 2001-03-29 sprendimu IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota. Ieškovo kreditorinis reikalavimas 27133 Lt sumai patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 19998 metais bankroto byloje. 2004-04-22 vykdant dalinį IV eilės kreditorių reikalavimų tenkinimą iš teismo patvirtintos ieškovo reikalavimo sumos 27133 Lt, jam išmokėta tik 198 Lt suma. Kadangi IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ netinkamai vykdė veiklą, o valstybės institucijos turinčios kontroliuoti įmonės veiklą netinkamai atliko savo pareigas, ieškovas patyrė 26935 Lt (27133 - 198) turtinės žalos, kuri ją indeksavus pagal Statistikos departamento pateiktą 2011 m. vasario mėnesio vartotojų kainų indeksą - 197,7, sudaro 53250 Lt (26935 Lt x 197,7 : 100). Pažymi, kad nuo 1994 m. Vyriausybė, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos bankas, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Kauno miesto savivaldybės Rejestro skyrius žinojo apie neteisėtą IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ veiklą, tačiau nesiėmė jokių konkrečių ir efektyvių priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesnei neteisėtai veiklai ir šios neteisėtos veiklos padariniams atsirasti. Valstybė privalo atsakyti prieš indėlininkus už valstybės institucijų ir jų pareigūnų neveikimą, pasireiškusį nepakankama IAB „Investicinės Kauno holdingo kompanijos” veiklos kontrole bei savalaikiu kredito veiklos neapribojimu ir / ar nutraukimu ir privalo atlyginti indėlininkams dėl to padarytą žalą. Valstybės atsakomybė kreditorių atžvilgiu iš esmės yra visiškai pagrįsta ir įrodyta Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadomis, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1050 „Dėl Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadų”, ir tokiu būdu faktiškai yra įgavusios galiojančio ir vykdytino teisės akto galią. Ignoruoti Lietuvos Respublikos Seimo jau nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas išvadas būtų ne tik neteisinga, bet ir neteisėta. Nurodo, kad dėl valdžios institucijų neveikimo ir patirtų nuostolių ieškovui buvo padaryta didžiulė moralinė žala, ko pasėkoje, ieškovas patyrė didžiulius dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, su kuo negali susitaikyti iki šiol. Dėl patirtos įtampos ir spaudimo, įvairaus fizinio ir psichinio poveikio, jis patyrė sunkių išgyvenimų, todėl prašo priteisti 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Taip pat pažymi, kad IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija” išregistruota 2005-01-11 ir tik nuo tada tapo aišku, kad ieškovui priteistos sumos grąžintos nebus. Kadangi trejų metų ieškinio senaties terminas praleistas, prašo teismo pripažinti, kad senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes ieškovas yra senyvo amžiaus, sunkiai sergantis, neįgalus žmogus neturintis teisinio išsilavinimo ir negalintis tinkamai įvertinti visų aplinkybių, susijusių su ieškinio senatimi. Nurodo, kad ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas, siekdamas ginčą išspręsti neteisminiu keliu. Be to, nurodo, kad ieškovas prašo grąžinti lėšas kaip piniginį indėlį, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

9Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinį bei ieškinyje nurodytus argumentus, prašo ieškinį tenkinti.

10Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiliepime (b.l. 49-51) į ieškinį prašo ieškovo reikalavimui taikyti senatį, o atsisakius ją taikyti ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; pakeisti proceso šalis. Nurodo, kad ieškovas pasirinko netinkamą atsakovą byloje, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-26 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo" atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti Lietuvos Respublika, įpareigojo valstybės institucijas dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala, o kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų - Teisingumo ministeriją, todėl atsakovais byloje turėtų būti įtrauktos institucijos ar įstaigos, kurių veiksmus skundžia ieškovas ir dėl kurių veiksmų atsirado žala. Pateikdamas ieškinį ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių valstybės veiksmų neteisėtumą, todėl civilinės atsakomybės kilimas dėl valstybės veiksmų neįrodytas ir ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovas nesiremia jokiais įstatymais ar teisės normomis, kurios buvo pažeistos ir to pasėkoje ieškovas patyrė žalą. Ieškovas taip pat neįrodė ir patirtos neturtinės žalos dydžio. Be to, Civilinio kodekso 1.125 str. 8 dalis nustato trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo, todėl ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl ko butų pagrindas pripažinti ieškinio senaties terminą praleistą dėl svarbios priežasties. Teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

11Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija atsiliepimu (b.l. 119-122) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad yra netinkamas atstovas byloje. Jokia neteisėta Ūkio ministerijos veikla nėra nurodoma ieškinyje. Be to, pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymu ginčas dėl viešo administravimo institucijų veiksmų turi būti nagrinėjamas ne bendros kompetencijos, o administraciniame teisme. Taip pat nurodo, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą ir prašo taikyti ieškinio senatį. Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir prašė ieškinį atmesti.

12Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepime (b.l. 131-133) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas, todėl ieškinys turi būti atmestas. Be to, ieškinyje nėra nurodyti argumentai dėl galimai neteisėtų teisėjų ar teismo veiksmų, nagrinėjant civilinę bylą. Ieškovas nepagrindė savo reikalavimų tiek dėl turtinės, tiek dėl neturtinės žalos atlyginimo. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

13Atsakovo atstovas Lietuvos bankas atsiliepime (b.l. 128-130) prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos. Sprendžiant valstybės institucijos veikos neteisėtumo klausimą CK 6.271 straipsnio prasme, kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą buvo pažeistos, tačiau ieškovas nenurodo kokie įstatymai ar tam tikros teisės normos buvo pažeistos. Nenustačius bent vienos iš minėtų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį pareiga atlyginti žalą neatsiranda. Todėl ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį, nes pagal galiojusio CK 93 str. 3 d., tiek pagal dabar galiojančio CK 1.134 str. 2 d. ieškinio senatis netaikoma indėlininkų reikalavimams išmokėti indėlius, padėtus į banką ar kitas kredito įstaigas. Ši nuostata netaikoma ieškovo IAB „Kauno holdingo kompanija“ patikėtiems pinigams, kuri nebuvo, nei bankas, nei kredito įstaiga. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

14Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį (b.l. 37-44) prašo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį, o jos netaikius ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovą - Kauno miesto savivaldybę pakeisti tinkamu atsakovu Valstybės įmone Registrų centru. Nurodo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminus, nes nebūdamas apdairiu ir rūpestingu žmogumi nepateikė laiku ieškinio teismui dėl pažeistų teisių gynimo, todėl pagrindo tenkinti ieškinį nėra. Pateikdamas ieškinį ieškovas nenurodė jokių svarbių ieškinio praleidimo priežasčių bei nepateikė įrodymų apie tokių priežasčių buvimą, todėl pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą nėra. Be to, ieškovas neįrodė Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto savivaldybės civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, o vien tai, kad Kauno miesto savivaldybė turėjo funkciją tikrinti ūkio subjektus nesudaro pagrindo teigti, kad Kauno miesto savivaldybė turėjo teisę neregistruoti IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“, be to nebuvo pateikti jokie įrodymai pagrindžiantys aplinkybę, kad registracijos procedūra būtų pažeista. Ieškovui teismų sprendimais jau yra nustatyta žala iš IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“, teismų sprendimai yra įsiteisėję, nepakeisti, todėl ieškovas iš esmės reikalauja tos pačios skolos priteisimo pakartotinai bei siekia nepagrįstai praturtėti. Taip pat neįrodytas ir nepagrįstas neturtinės žalos dydis, dėl ko tenkinti reikalavimo nėra teisinio pagrindo. Posėdžio metu atsakovo atstovė palaiko atsikirtimus į ieškinį ir prašo ieškinį atmesti.

15Tretysis asmuo UAB „Valeksa“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį informuotas tinkamai (b.l. 157).

16Tretysis asmuo Kazimieras J. J. prašo ieškinį tenkinti. Atsiliepime (b.l. 54-55) nurodė, kad civilinės bylos išnagrinėjimui yra reikalinga išreikalauti iš teismo archyvo išnagrinėtos baudžiamosios bylos Nr.2-45-300-202 m. 2, 370, 371 372 tomus, kas padėtų teisingai išspręsti šią bylą. Teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovų argumentai dėl praleisto ieškinio senaties termino yra nepagrįsti, nes ieškinio senatis dar net nėra prasidėjusi. Tyrimas tęsėsi 8 metus ir dar iki dabar tęsiasi, nes byla dar nėra išnagrinėta.

17Ieškinys atmestinas.

18Byloje nustatyta, kad ieškovas yra IAB Investicinės Kauno holdingo kompanijos kreditorius (b.l. 12-14, 25-26). 1998-10-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi yra patvirtinti ieškovo kreditoriniai reikalavimai 27133 Lt sumai, iš kurių ieškovui buvo išmokėta 198 Lt. Ieškovas negrąžintą 26935 Lt sumą indeksuoja 197,7 vartojimo kainų indeksu, ir prašo priteisti solidariai iš valstybės bei Kauno miesto savivaldybės 53250 Lt turtinės ir 500000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas savo reikalavimą grindžia CK 6.271 str. pagrindu.

19CK 6.271 str. 1 d. nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Valstybės ir savivaldybės civilinei atsakomybei nustatyti pakanka trijų civilinės atsakomybės sąlygų: 1) valdžios institucijos atliktų neteisėtų veiksmų (veikimo, neveikimo), 2) asmens patirtos žalos ir 3) priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų (veikimo, neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį pareiga atlyginti žalą neatsiranda. Visas atsakomybės sąlygas privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

20Ieškovas atsakovų neteisėta veika laiko Kauno miesto savivaldybės ir valstybės institucijų neveikimą, užkertant kelią AB Investicinės Kauno holdingo kompanijos neteisėtai veiklai. Tokie ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, nes ieškovas savo samprotavimus nepatvirtino leistinais įrodymais.

21IAB Investicinė Kauno holdingo kompanija buvo įregistruota 1992-04-29. Įmonės įstatuose buvo numatyta įmonės teisė skolinti ir skolintis lėšas už palūkanas, nustatomas sutartimi. Akcinių bendrovių įstatymas, galiojęs tuo metu, nenumatė draudimo akcinėms bendrovėms skolinti ir skolintis lėšas. 1993-11-09 Įstatymu „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įmonių veiklą, pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1993, Nr. 62-1169) pakeitus Akcinių bendrovių įstatymo 12 str. 2 d. 6 p., buvo apribota įmonių skolinimo teisė ir nustatyta, kad įmonės turi teisę skolinti tik nuosavo kapitalo lėšas. Tokį patį apribojimą nustatė 1993-07-15 priimtas Įstatymas „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims“ (Žin., 1993, Nr. 31-714), kurio 1 str. nustatė, kad ūkiniai subjektai, užsiimantys komercine - ūkine veikla, gali skolinti fiziniams bei juridiniams asmenims tik nuosavo kapitalo lėšas. Minėtas įstatymas buvo paskelbtas ir įsigaliojo 1993-07-23. Todėl draudimas įmonėms verstis kredito įstaigų veikla atsirado tik 1994-08-03, kuomet įsigaliojo Įmonių įstatymo 12 straipsnio 3 dalies papildymas (Žin., 1994, Nr. 59-1163). Darytina išvada, kad įregistruojant IAB Investicinė Kauno holdingo kompaniją jokių neteisėtų veiksmų (ar neveikimo) valstybinės institucijos neatliko.

22Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad Kauno miesto savivaldybė turėjo kontroliuoti privataus juridinio asmens veiklą, arba atšaukti ūkinių subjektų registravimą, nes tokio pareigos įstatymai atsakovui nenustatė, o buvo numatyta tik teisė. Ta aplinkybė, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 1992-10-27 įregistravo IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija", o paaiškėjus, kad kompanija vykdo neteisėtą kredito įstaigos veiklą nepareikalavo Lietuvos banko leidimo, kas galima laikyti pažeidimu, ir neatšaukė jos registravimą, savaime nereiškia, kad dėl šio veiksmo atsirado žala ieškovui.

23Ieškovo argumentas, jog Lietuvos bankas neatliko kontrolės ir nesiėmė veiksmų IAB Investicinės Kauno holdingo kompanijos veiklai sustabdyti, atmestinas. Lietuvos bankas pagal jam priskirtą kompetenciją Lietuvos banko įstatymo pagrindu neturėjo pareigos kontroliuoti Kauno holdingo kompaniją, nes pagal minėto įstatymo 10 str. privalėjo kontroliuoti tų kredito įstaigų steigimą ir jų veiklą, kurioms bankas išdavė leidimą, Kauno holdingo kompanijai bankas nebuvo išdavęs leidimo, kompanija nėra kredito įstaiga, todėl Lietuvos bankas neturėjo pareigos vykdyti neteisėtų veikų užkardymo funkcijas. Be to, pažymėtina, kad pagal 1964 m. Civilinio kodekso 471 str. nuostatas valstybė negarantavo ir neprivalėjo prisiimti atsakomybės už indėlius, laikomus ne bankuose ar ne kredito įstaigose.

24Ieškovas taip pat nurodė, kad Ūkio ministerijai buvo pavesta įsteigti Įmonių bankroto valdymo departamentą nuostolingai dirbančių, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių priežiūrai organizuoti. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-01 nutarimo Nr.1060 toks savarankiškas juridinis asmuo buvo įsteigtas ir 1998-09-15 patvirtinti jo nuostatai. Taigi, Ūkio ministerija įgyvendino savo funkcijas ir įsteigė Įmonių bankroto departamentą, todėl jokių neteisėtų veiksmų negalima konstatuoti.

25Teismas nesutinka ir su ieškovo argumentais, jog žala jam atsirado dėl neteisėtų teismo bei teisėjų veiksmų. Procesinių dokumentų, patvirtinančių teisėjo ar teismo kaltę ieškovas byloje nepateikia, o remiasi tik savo samprotavimais, nurodydamas, jog teismai buvo šališki nagrinėdami IAB Investicinės Kauno holdingo kompanijos bankroto bylą. Tokiu būdu darytina išvada, jog ieškovas neįrodė neteisėtų teismo ar teisėjo veiksmų, nagrinėjant bankroto bylą.

26Ieškovas savo teiginiams pagrįsti remiasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr.X-1050 „Dėl seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadų“. Tačiau minėtame nutarime išdėstytais argumentais remtis konstatuojant, jog buvo padaryti neteisėti valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmai, negalima, nes minėtame nutarime išdėstytų argumentų negalima laikyti neįrodinėtinomis aplinkybėmis, nes jos neatitinka CPK 182 str. nustatytos sąvokos.

27Ieškovas neįrodė, kad atsakovų veiksmai (neveikimas) jo atžvilgiu buvo neteisėti, todėl ieškinys negali būti tenkinamas. Teismas nepasisako dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir pasekmių bei žalos pagrįstumo, nes byloje neįrodžius neteisėtos veikos, - priežastinio ryšio, žalos dydžio nagrinėjimas nėra įmanomas.

28Dėl ieškinio senaties.

29Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą, o ieškovas prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, jeigu teismas laikys, kad terminas praleistas. Vilniaus apygardos teismas 2004-12-23 nutartimi pripažino likviduotos dėl bankroto IAB Investicinės Kauno holdingo kompanija pabaigą, leido išregistruoti iš įmonių registro. Nutartis įsiteisėjo 2004-12-30. IAB Investicinė Kauno holdingo kompanija buvo išregistruota 2005-01-11. Teismas konstatuoja, kad 2005-01-11 ieškovui buvo žinoma, kad dėl likusios negrąžintos indėlio dalies yra padaryta žala. Ieškiniams dėl žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.). Ieškinio senaties terminas baigėsi 2008-01-11. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškė 2011-06-14. Kaip matyti iš byloje esančios 2011-06-01 Vilniaus apygardos teismo nutarties (b.l. 18), ieškovas su prašymu įtraukti į jį į bylą bedraieškiu pagal S. R. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos bankui kreipėsi 2011-05-25, t.y. taip pat gerokai praleidęs ieškinio senaties terminą. Ieškovo prašymas atnaujinti ieškinio senaties terminą tuo pagrindu, kad ieškovas yra sergantis, neįgalus žmogus, neturi teisinio išsilavinimo, buvo įsitikinęs, kad pinigus pavyks atgauti be teismo, tikėjo valdžios pažadais grąžinti prarastus indėlius, yra nepagrįstas. Protinga manyti, kad ieškovas kaip ir kiekvienas normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją savo reikalų padėtį, nepaisant ligos ar kitų aplinkybių, turėjo galimybę ieškinį pareikšti įstatymo nustatytu laiku, t.y. iki 2008-01-11. Ieškovas ieškinio senaties terminą praleido daugiau nei 3 metus. Pažymėtina, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, kad apie savo pažeistą teisę ieškovas žinojo ir turėjo galimybę savo pažeistas teises teismine tvarka ginti ir ankščiau (b.l. 89-97). Ieškovo nurodytos aplinkybės objektyviai nepateisina pernelyg ilgo ieškinio senaties termino praleidimo laikotarpio, todėl ieškinio senaties terminas negali būti atnaujinamas (CK 1.131 str. 1 d.).

30Atmestinas ieškovo argumentas, jog ieškinio senatis iš viso negali būti taikoma, nes jo reikalavimas yra kaip indėlininko reikalavimas dėl indėlio, nes pagal galiojusio CK 93 str. 3 d., tiek pagal dabar galiojančio CK 1.134 str. 2 d. ieškinio senatis netaikoma indėlininkų reikalavimams išmokėti indėlius, padėtus į banką ar kitas kredito įstaigas. Ši nuostata netaikoma ieškovo IAB „Kauno holdingo kompanija“ patikėtiems pinigams, kuri nebuvo, nei bankas, nei kredito įstaiga, todėl ir minėtų įstatymo nuostatų taikyti nėra pagrindo.

31Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą ir nėra pagrindo jį atnaujinti, o atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinys atmetamas.

32Vadovaujantis CPK 96 str. teismo turėtos pašto išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,... 2. sekretoriaujant Renatai Anderson,... 3. dalyvaujant ieškovui L. P., jo atstovui advokatui E. Š.,... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Ūkio... 5. atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei E. M.,... 6. trečiajam asmeniui Kazimierui J. J.,... 7. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai... 9. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinį bei... 10. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 11. Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija atsiliepimu (b.l.... 12. Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepime (b.l.... 13. Atsakovo atstovas Lietuvos bankas atsiliepime (b.l. 128-130) prašo ieškovo... 14. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį (b.l. 37-44)... 15. Tretysis asmuo UAB „Valeksa“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atstovas... 16. Tretysis asmuo Kazimieras J. J. prašo ieškinį tenkinti. Atsiliepime (b.l.... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra IAB Investicinės Kauno holdingo kompanijos... 19. CK 6.271 str. 1 d. nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios... 20. Ieškovas atsakovų neteisėta veika laiko Kauno miesto savivaldybės ir... 21. IAB Investicinė Kauno holdingo kompanija buvo įregistruota 1992-04-29.... 22. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad Kauno miesto savivaldybė turėjo... 23. Ieškovo argumentas, jog Lietuvos bankas neatliko kontrolės ir nesiėmė... 24. Ieškovas taip pat nurodė, kad Ūkio ministerijai buvo pavesta įsteigti... 25. Teismas nesutinka ir su ieškovo argumentais, jog žala jam atsirado dėl... 26. Ieškovas savo teiginiams pagrįsti remiasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m.... 27. Ieškovas neįrodė, kad atsakovų veiksmai (neveikimas) jo atžvilgiu buvo... 28. Dėl ieškinio senaties.... 29. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą, o ieškovas prašo... 30. Atmestinas ieškovo argumentas, jog ieškinio senatis iš viso negali būti... 31. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 32. Vadovaujantis CPK 96 str. teismo turėtos pašto išlaidos iš ieškovo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str., teismas... 34. ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...