Byla B2-2349-480/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. kovo 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo V. R. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. kovo 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu prašė panaikinti 2013 m. kovo 15 d. vykusiame BUAB „Adreka“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 1–uoju darbotvarkės klausimu dėl „Swedbank“, AB įkeisto turto pradinių pardavimo kainų nustatymo ir patvirtinimo bei pavesti BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo (b. l. 4-8).

3Nurodė, kad 2013 m. kovo 15 d. pakartotiniame BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkime 1-juo darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu dėl „Swedbank“, AB įkeisto turto pradinių kainų nustatymo ir patvirtinimo, patvirtinta pradinė turto pardavimo kaina (430 000,00 Lt, 400 000,00 Lt ir 370 000,00 Lt) yra visiškai nepagrįsta, ekonomiškai nenaudinga, pažeidžia ne tik paties pareiškėjo ir kitų BUAB „Adreka" kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Kreditorių susirinkimui nustačius nepagrįstai mažas turto pardavimo kainas sumažėja kiekvieno kreditoriaus galimybė gauti savo reikalavimų patenkinimą, tuo pažeidžiant bankrutuojančios įmonės kreditorių teises. Pareiškėjo nuomone, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta negyvenamosios patalpos-parduotuvės su rūsiu ( - ) , Panevėžys, unikalus Nr. ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse 430 000 Lt yra aiškiai per maža ir neatitinka šio turto rinkos vertės. Šis turtas yra vertintas nepriklausomų ekspertų: UAB „Reacon“ vertinimu šių patalpų rinkos vertė yra 470 000 Lt, UAB korporacijos „Matininkai“ atliktu nekilnojamojo turto vertinimu – 520 000 Lt. Susirinkime dalyvavę kreditoriai, spręsdami BUAB „Adreka“ turto pradinės pardavimo kainos pagrįstumą į nepriklausomų ekspertų nustatytas šio turto rinkos vertes neatsižvelgė, dėl ko nustatė ženkliai mažesnę, ekonomiškai nepagrįstą pradinę pardavimo kainą.

4Suinteresuoto asmens BUAB „Adreka“ administratorius atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. kovo 5 d. BUAB „Adreka“ kreditorių susirinkimas neįvyko, nes į susirinkimą atvyko bei raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 5 150 425, 86 Lt, arba 49,92 procento visų teismo patvirtintų reikalavimų (prijungta apžiūrai civ. byla Nr. B2-1698-480/2013, t. 1, b. l. 92).

72013 m. kovo 15 d. įvyko pakartotinis BUAB „Adreka" kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo nustatyta:

  1. „Swedbank“, AB įkeisto turto pradinių pardavimo kainų nustatymas ir patvirtinimas;
  2. AB Ūkio bankas įkeisto turto pradinių pardavimo kainų nustatymas ir patvirtinimas;
  3. Neįkeisto nekilnojamojo turto pradinių pardavimo kainų nustatymas ir patvirtinimas;
  4. „Swedbank“, AB įkeisto turto pardavimo tvarkos nustatymas ir patvirtinimas;
  5. AB Ūkio bankas įkeisto turto pardavimo tvarkos nustatymas ir patvirtinimas;
  6. Neįkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymas ir patvirtinimas;
  7. Administratoriaus ataskaita ir jos tvirtinimas;
  8. Kiti klausimai.

8Kreditorių susirinkime dalyvavo (atvyko ir balsavo raštu) BUAB „Adreka" kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 5 253 666,51 Lt, kas sudaro 50,92 % visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų (b. l. 21-33). Pareiškėjas kreditorių susirinkime nedalyvavo (ir raštu nebalsavo), o jo kreditorinio reikalavimo dydis nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos yra 0,017 procento.

9Kaip nustatyta bylos medžiaga, pareiškėjas, 2013 m. liepos mėnesio pabaigoje sužinojęs iš kitų kreditorių apie įvykusi kreditorių susirinkimą, 2013-07-31 raštu kreipėsi į bankroto administratorių dėl 2013 m. kovo mėnesį įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo su priedais gavimo (b. l. 17) ir prašomų dokumentų kopijas gavo 2013-08-07 (b. l. 18-20), o skundu į teismą kreipėsi 2013-08-12 (b. l. 4). Ir nors pareiškėjas savo skunde nurodo iš esmės visus teisminius procesus BUAB „Adreka“ bankroto byloje (palyginus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis), kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones teikia duomenis apie paskelbtas varžytynes (b. l. 47), kas rodo, jog pareiškėjas domisi UAB „Adreka“ bankroto procesu, tačiau byloje nėra duomenų, paneigiančio jo nurodytą aplinkybę, jog apie skundžiamą nutarimą sužinojo tik gavęs iš bankroto administratoriaus pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo kopiją, todėl skundo padavimo termino jis nepraleido (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

10Pareiškėjas ginčija 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime 1- juo darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo buvo patvirtintos BUAB „Adreka" nekilnojamo turto, įkeisto „Swedbank“, AB turto pardavimo pradinės kainos: negyvenamosios patalpos - parduotuvės su rūsiu ( - ) Panevėžys, unikalus Nr. ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse 430 000 Lt, antrose varžytynės – 400 000 Lt, pradinė pardavimo kaina laisvame pardavime – 370 000 Lt. Kainos didinimo intervalas varžytynėse - 1000 Lt. Nustatyta žiūrovo bilieto kainą - 300 Lt. Šis nutarimas buvo priimtas už jį balsuojant 65,79 procento susirinkime balsavusių kreditorių reikalavimų sumos, 33,98 procento balsuojant prieš ir 0,23 procento – nuomonės nepareiškė.

11Dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros ginčo nėra, byloje taip pat nėra duomenų, kad ši procedūra būtų pažeista.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –ĮBĮ) 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės. Šių teisių sąrašas nėra išsamus, nes kreditorių susirinkimui pavedama spręsti ir kitus ĮBĮ nurodytus klausimus (ĮBĮ 23 str. 17 p.). Remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir jį įgyvendinančio Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831, nauja redakcija nuo 2008 m. vasario 1 d.) 7 punktu, turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

13Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Paprastai kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (šiuo klausimu mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010, kurioje konstatuota, kad teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

14Pareiškėjas skundžiamo nutarimo neteisėtumą motyvuoja tuo, jog kreditoriai susirinkime nustatė ženkliai mažesnę, ekonomiškai nepagrįstą pradinę turto pardavimo kainą, neatsižvelgdami į nepriklausomų ekspertų (UAB „Reacon“ , UAB korporacijos „Matininkai“) nustatytas šio turto rinkos vertes.

15Išnagrinėjęs pareiškėjo skundą kartu su juo pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas konstatuoja, jog analogiško turinio skundas, grindžiamas tais pačiais rašytiniais įrodymais, buvo išnagrinėtas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1698-480/2013 ir joje 2013 m. gegužės 30 d. priimta nutartis yra įsiteisėjusi (prijungta apžiūrai civilinė byla Nr. B2-1698-480/2012). CPK 279 straipsnio 4 dalis nustato, kad įsiteisėjęs sprendimas byloje pagal ieškinį (pareiškimą, prašymą), kuriuo siekiama tam tikros teisės arba tam tikrų materialinių teisinių santykių buvimo ar nebuvimo teisinio pripažinimo (ieškiniai (pareiškimai, prašymai) dėl pripažinimo), turi prejudicinę galią ir byloje nedalyvaujantiems asmenims. Atsižvelgiant į paminėtą teisinį reglamentavimą, 2013 m. gegužės 30 d. nutartyje, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1698-480/2013, turinčioje prejudicinę galią ir nagrinėjamoje byloje, konstatuotos aplinkybės, kad pradinės BUAB „Adreka" nekilnojamojo turto pardavimo kainos pirmoms varžytynėms jau buvo nustatytos remiantis turto vertintojo pateikta turto vertinimo ataskaita (t. 1, b. l. 21-37). Administratorius BUAB „Adreka" nekilnojamojo turto vertei nustatyti sudarė sutartį su UAB „Reacon", turto vertintojas M. K.. Turto vertintojas nustatė, kad patalpų unik. Nr. ( - ) rinkos vertė vertinimo dienai (2012-03-15) yra 470 000 Lt. Remiantis šio turto vertintojo nustatyta rinkos verte 2012 m. gegužės 18 d. vykusiame BUAB „Adreka" kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas: negyvenamosios patalpos - parduotuvės su rūsiu ( - ) Panevėžys, unikalus Nr. ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmoms varžytynėms 470000 Lt, antroms varžytynėms – 400 000 Lt. Kainos didinimo intervalas -1000 Lt. Vadovaujantis šiuo nutarimu administratorius skelbė BUAB "Adreka" turto varžytynes, tačiau neatvykus nei vienam pirkėjui jos neįvyko, o nepardavus turto iš varžytynių, administratorius 2012 m. rugsėjo 24 d. sušaukė BUAB "Adreka" kreditorių komiteto posėdį, kuriame buvo priimtas nutarimas nustatyti BUAB „Adreka" nekilnojamo turto, įkeisto „Swedbank“, AB turto pardavimo pradines kainas: negyvenamosios patalpos - parduotuvės su rūsiu ( - ) , Panevėžys, unikalus Nr. ( - ) pradinė pardavimo kaina 360 000 Lt. Paskelbus šį pardavimą buvo gautas vienas pasiūlymas dėl turto įsigijimo, už šį turtą pasiūlyta 370 000 Lt suma (t. 1, b. l. 85). Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi panaikinus 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB "Adreka" kreditorių komiteto nutarimus nuo priėmimo momento, administratorius nevykdė pardavimų pagal kreditorių komiteto nustatytą tvarką ir kainas. Išnagrinėtoje civilinėje byloje pareiškėja Ž. Z. –M. savo skundą dėl nustatytos kainos nepagrįstumo grindė UAB korporacija „Matininkai“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita, t. y. ta pačia 2012-09-19 Turto vertės nustatymo pažyma kaip ir pareiškėjas V. R. nagrinėjamoje byloje, kurioje šių negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ) , esančių Panevėžio m. sav. Panevėžio m. ( - ) , rinkos vertė 2012 m. rugsėjo 19 d. sudarė 520 000 Lt (t. 1, b. l. 38-60). Tačiau jau toje pačioje ataskaitoje konstatuota, kad priverstinio pardavimo sąlygomis (marketingo laikotarpis iki 12 mėn.) vertinamo turto vertė siektų 364 000,00 litų (t. 1, b. l. 39). Nors turto realizavimas bankroto procese skiriasi nuo turto pardavimo iš varžytinių, vykdomo CPK XLIX skyriaus tvarka, tačiau turto pardavimas vykdant bankroto procedūras iš esmės taip pat yra priverstinis turto realizavimas, nes turtas privalo būti parduotas tam, kad būtų galima baigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus. Taigi, tiek pareiškėjos Ž. Z. –M., tiek pareiškėjo V. R. skundą grindžiančioje nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje nurodoma ginčo turto priverstinio pardavimo kaina (364 000 Lt) yra netgi ženkliai mažesnė už kreditorių susirinkime patvirtintą ginčijamą nekilnojamojo turto kainą (430 000 Lt).

16Svarbią reikšmę nustatant pradinę iš varžytynių parduodamo turto kainą šiuo atveju turėjo ir ta aplinkybė, kad turtas jau buvo bandomas realizuoti ir buvo gautas tik vienintelis komercinis pasiūlymas įsigyti parduodamą turtą už 370 000 Lt sumą ( prijungta apžiūrai civ. byla Nr. B2-1698-480/2013 t. 1, b. l. 85). Kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta varžytinėse pardavinėjamo turto pradinė kaina nėra aiškiai per maža įrodo ir tas faktas, jog pirmosios varžytinės, kuriose nustatyta parduodamo turto kaina 430 000,00 Lt laikytinos neįvykusiomis, dėl to paskelbtos antrosios varžytinės, mažinant kainą iki 400 000,00 Lt. (b. l. 47).

17Byloje nustatytos aplinkybės paneigia pareiškėjo argumentus dėl ženkliai per mažos, ekonomiškai nepagrįstos pradinės turto pardavimo kainos nustatymo ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu. Teismo manymu, panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio argumentais būtų reikalinga tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais. Tuo tarpu vien tik skirtingas kreditorių suvokimas dėl konkrečiu atveju ekonomiškai naudingesnio sprendimo nėra pagrindas paneigti teisėtai nutarimą priėmusių kreditorių valios.

18Galiausiai, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pradinės turto pardavimo kainos nustatymas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas. Jei potencialūs turto pirkėjai vertins parduodamą objektą kaip patrauklią investiciją, egzistuos stipri pirkėjų konkurencija, ir varžytynėse parduodamo objekto kaina išaugs. Teisės aktai nedraudžia pareiškėjui, bendradarbiaujant su bankroto administratoriumi, reklamuoti parduodamą objektą ir informuoti potencialius pirkėjus. Pareigą aktyviai dalyvauti realizuojant turtą, siekti jį varžytynėse parduoti kuo aukštesne kaina turi bankroto administratorius. Ši jo pareiga išplaukia iš bendrosios administratoriaus pareigos ginti visų kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškėjo V. R. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ 2013 m. kovo 15 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl „Swedbank“ AB įkeisto turto pradinių pardavimo kainų nustatymo ir patvirtinimo, panaikinimo bei pavedimo kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo, atmesti.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti 2013 m. kovo 15 d. vykusiame BUAB... 3. Nurodė, kad 2013 m. kovo 15 d. pakartotiniame BUAB „Adreka“ kreditorių... 4. Suinteresuoto asmens BUAB „Adreka“ administratorius atsiliepimo į skundą... 5. Skundas atmestinas.... 6. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. kovo 5 d. BUAB „Adreka“ kreditorių... 7. 2013 m. kovo 15 d. įvyko pakartotinis BUAB „Adreka" kreditorių... 8. Kreditorių susirinkime dalyvavo (atvyko ir balsavo raštu) BUAB „Adreka"... 9. Kaip nustatyta bylos medžiaga, pareiškėjas, 2013 m. liepos mėnesio... 10. Pareiškėjas ginčija 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime 1- juo... 11. Dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros ginčo... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –ĮBĮ) 23... 13. Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato... 14. Pareiškėjas skundžiamo nutarimo neteisėtumą motyvuoja tuo, jog kreditoriai... 15. Išnagrinėjęs pareiškėjo skundą kartu su juo pateiktais rašytiniais... 16. Svarbią reikšmę nustatant pradinę iš varžytynių parduodamo turto kainą... 17. Byloje nustatytos aplinkybės paneigia pareiškėjo argumentus dėl ženkliai... 18. Galiausiai, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pradinės turto pardavimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 20. Pareiškėjo V. R. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...