Byla B2-105-658/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laimesta“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Laimesta“ administratoriaus įgaliotam atstovui E. R., nedalyvaujant kreditoriams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laimesta“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi UAB „Laimesta“ iškelta bankroto byla, 2013 m. birželio 3 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (1 t., b. l. 75-77, 112). 2013 m. rugpjūčio 23 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (1 t., b. l. 127-128).

3BUAB „Laimesta“ administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo klausimą nutarta nagrinėti žodinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą informuoti įmonės kreditorius pavesta administratoriaus įgaliotam asmeniui.

5Į teismo posėdį atvyko bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, kuris nurodė, kad prašymą dėl sprendimo priėmimo palaiko. Taip pat patvirtino, kad apie posėdį bankrutavusios įmonės kreditoriai buvo informuoti išsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu.

6VSDFV Kauno skyrius ir UAB „Skolų departamentas“ informavo teismą, kad jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą žinoma, prašo nagrinėti klausimą atstovui nedalyvaujant. Šie ir kiti kreditoriai iki teismo posėdžio dienos jokių prašymų nėra pareiškę.

7Prašymas tenkintinas.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad atliko visus įstatyme numatytus veiksmus, ieškojo buvusio bendrovės vadovo ir akcininko visais žinomais adresais, tačiau jo surasti nepavyko, nesėkmingai mėginta iš buvusio vadovo perimti turtą bei dokumentus ir vykdomojo rašto pagrindu kreipusis į antstolį. Nepaisant šių veiksmų bendrovės dokumentai ir turtas taip ir nebuvo perimti. Bankroto administratorius buvo nuvykęs ir žinomu bendrovės vadovo bei akcininko S. J. gyvenamosios vietos adresu Rygoje, tačiau jo nerado ir niekas apie šį asmenį jam daugiau informacijos nesuteikė. Vadovui S. J. dokumentai per antstolį Latvijoje nebuvo įteikinėjami, nes tam nebuvo lėšų, akcininko paieška nebuvo skelbta, nes tik policija gali nustatyti jo buvimo vietą, tačiau jokių kitokių veiksmų neatlieka. 2016 m. rugpjūčio 8 d. bankroto administratorius kreipėsi į Migracijos departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos su prašymu informuoti, ar pilietis S. J. turėjo leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje. Gavus duomenis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškėjo, kad Europos Sąjungos narės piliečiams nėra reikalingas leidimas dirbti, kai įregistruoja įmonę kaip savininkas, o tai reiškia, kad sudaryti akcijų pirkimo pardavimo sandorį toks asmuo galėjo, ir todėl jo ginčyti nėra pagrindo. Bankroto administratoriui pradėjus vykdyti procedūras, bendrovėje dirbo vienas darbuotojas, kuris 2013 m. balandžio 24 d. buvo atleistas. Bankroto administratorius ieškiniu kreipėsi į teismą dėl žalos iš buvusio vadovo priteisimo, tačiau jo ieškinys buvo atmestas. Bankroto administratorius įmonės veikloje neįžvelgė tyčinio bankroto požymių, kadangi pagal turimus finansinius duomenis (paskutinis teiktas balansas už 2010 metus) kreditorių finansiniai reikalavimai nuo 2010 metų iš esmės nesikeitė, bendrovės akcijų pardavimo dienai 2011 m. liepos 27 d. sudarytas balansas patvirtino, kad skolos netgi sumažėjo, nes buvo parduotos atsargos ir vyko atsiskaitymas gavus lėšas iš debitorių. Kadangi įmonės dokumentai nebuvo perimti, nebuvo galimybių nustatyti, kokios konkrečiai priežastys lėmė bendrovės bankrotą. Bankroto administratorius taip pat pateikė duomenis, kad bankroto procedūrą vykdė savo lėšomis ir dėl to patyrė 415,67 Eur išlaidų.

10Iš pateikto likvidacinio akto nustatyta, kad įmonė jokio turto neturi (2 t. b. l. 61). Likvidavimo procedūros metu liko nepatenkinta 24 258,77 Eur kreditorių finansinių reikalavimų (2 t. b. l. 61). Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma patvirtina, kad UAB „Laimesta“ su Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi (2 t. b. l. 62). Jokio turto ir turtinių teisių įmonėje nėra. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

11Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose UAB „Laimesta“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

12Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto; kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų; teismas bankroto administratoriaus ieškinį dėl žalos atlyginimo iš įmonės vadovo atmetė; bankroto administratorius įvykdė esminius veiksmus, kuriuos teismas buvo nurodęs 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje, kuria kartą jau buvo atmetęs jo prašymą dėl įmonės pabaigos (2 t., b.l. 34-37); įvykdžius šiuos veiksmus sutiktina, jog prielaidų naujiems ieškiniams reikšti ir tikėtis realaus turto atsiradimo nepakanka. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

13Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

14Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

15Pripažinus įmonės veiklą pasibaigusia, naikintini visi areštai bei kiti taikyti apribojimai UAB „Laimesta“ turtui (CPK 149 str. 2 d., ĮBĮ 18 str. 3 d.).

16Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, CPK 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

17pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Laimesta“, juridinio asmens kodas 134390298, veiklą pasibaigusia dėl bankroto.

18Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

19Panaikinti areštus ir kitus apribojimus uždarajai akcinei bendrovei „Laimesta“ (juridinio asmens kodas 134390298) nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomose sąskaitose.

20Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Miglei... 2. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi UAB „Laimesta“ iškelta... 3. BUAB „Laimesta“ administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo klausimą nutarta nagrinėti... 5. Į teismo posėdį atvyko bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, kuris... 6. VSDFV Kauno skyrius ir UAB „Skolų departamentas“ informavo teismą, kad... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po... 9. Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad atliko visus įstatyme... 10. Iš pateikto likvidacinio akto nustatyta, kad įmonė jokio turto neturi (2 t.... 11. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 12. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 13. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 14. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 15. Pripažinus įmonės veiklą pasibaigusia, naikintini visi areštai bei kiti... 16. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, CPK 259, 268-270... 17. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Laimesta“, juridinio asmens... 18. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5... 19. Panaikinti areštus ir kitus apribojimus uždarajai akcinei bendrovei... 20. Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį sprendimo kopiją įteikti... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...