Byla 2-227/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ecoservice“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2444-123/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ ieškinį atsakovui Skuodo rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic construction development group“, uždarajai akcinei bendrovei „Valda“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Skuodo rajono savivaldybės administracijai ir prašė panaikinti atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. priimtą sprendimą Nr. R2-1542 dėl ieškovo konkursui pateikto pasiūlymo atmetimo ir preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo; įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti konkursui „Skuodo rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną bei administravimo paslaugų pirkimas“ pateiktus tiekėjų pasiūlymus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareikšto ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo riboto konkurso būdu procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Skuodo rajono savivaldybės administracijos paskelbto atviro supaprastinto riboto konkurso „Skuodo rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną bei administravimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras.

4Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ 2009 m. lapkričio 9 d. pateikė prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Baltic construction development group“ 2009 m. spalio 20 d. sutarties dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną bei administravimo paslaugų pirkimo vykdymą. Nurodė, kad tarp Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Baltic construction development group“ 2009 m. spalio 20 d. sutartis sudaryta pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūras, nes ši sutartis sudaryta nepasibaigus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytam pretenzijų pateikimo terminui.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas atkreipė dėmesį, kad laikinosios apsaugos priemonės skirtos ieškinio reikalavimams užtikrinti, tačiau nagrinėjamu atveju jokių reikalavimų dėl sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia ar niekine nėra pareikšta. Todėl teismas darė išvadą, kad sustabdžius ieškovo nurodytos sutarties vykdymą būtų taikytos perteklinės laikinosios apsaugos priemones, kurios būtų nesusijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Ecoservice“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą sustabdyti 2009 m. spalio 20 d. sutarties vykdymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

71. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prašomos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės ir nesusijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, nes nustačius, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, bylą nagrinėjančiam teismui atsirastų pareiga ex oficio pripažinti pirkimo sutartį niekine ir išspręsti klausimą dėl pirkimo sutarties negaliojimo teisinių padarinių, nepaisant to, kad ieškovas tokio reikalavimo ieškinyje ir nenurodė.

82. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti preliminarią laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį. Tai reiškia, kad šalys būtų grąžinamos į Konkursui pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo etapą. Tokiu būdu, nesustabdžius atsakovo sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

93. Nagrinėjamu atveju nėra jokių viešųjų interesų, kurie būtų svarbesni ir kuriais remiantis būtų galima atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes net pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bylos nagrinėjimo metu atliekų tvarkymo paslaugų tiekimas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje nenutrūks ir tai bus daroma iš esmės ne blogesnėmis finansinėmis sąlygomis nei konkurso pasiūlymų pagrindu.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma. Todėl viešojo pirkimo procedūrų stabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, gali būti taikomas tik iki šių procedūrų pasibaigimo. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2009 m. spalio 20 d. su trečiuoju asmeniu UAB „Baltic construction development group“ sudarė sutartį dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną bei administravimo paslaugų pirkimo. Esant tokioms aplinkybėms, viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.).

13Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius aukščiau nurodytą sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui sustabdyti sutarties vykdymą, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-210/2006; 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-286/2008; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1620/2009). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai