Byla 2-1620/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Audronės Jarackaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo RUAB „Alfva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo RUAB „Alfva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-7047-392/2009, iškeltoje pagal ieškovo RUAB „Alfva” ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo įvertinti ieškovo pasiūlymus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas RUAB „Alfva” pareiškė ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai, kuriuo teismo prašė panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą viešajame pirkime „Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato (Trakų g. 71, Rūdiškės) rekonstravimas“ ir įpareigoti atsakovą ieškovo pasiūlymą įtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę. RUAB „Alfva” nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracija be pagrindo atmetė ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato (Trakų g. 71, Rūdiškės) rekonstravimas“, nes ne to objekto sąmata buvo pateikta dėl klaidos.

4Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui RUAB „Alfva” teismo prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos vykdomas viešojo pirkimo „Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato (Trakų g. 71, Rūdiškės) rekonstravimas“ procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti su tiekėjais mokyklos pastato rekonstravimo rangos darbų sutartis. Teigė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas gali sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju. Teismui priėmus palankų sprendimą ieškovo atžvilgiu, RUAB „Alfva” negalėtų įgyvendinti savo teisėto intereso sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija, nes turėtų atskirai ginčyti darbų pirkimo sutartį, tektų spręsti klausimą dėl restitucijos taikymo. Ieškovo nuomone, tokiu atveju, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba ji nebetektų prasmės.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad sustabdžius konkurso vykdymą bei sutarties sudarymą su laimėtoju, būtų pažeistas viešasis interesas, šalių proporcingumo ir interesų pusiausvyros principas, kadangi gali būti sudarytos sąlygos, dėl kurių bus pažeista asmenims garantuojama konstitucinė teisė į mokslą.

6Ieškovas RUAB „Alfva” atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

71) Teismui atmetus ieškovo prašymą, o atsakovui sudarius sutartį su pirkimo laimėtoju, tolesnis ginčo nagrinėjimas netektų prasmės.

82) Darbai pagal rangos sutartį turi būti baigti iki 2010 m. lapkričio 30 d. Dauguma darbų bet kuriuo atveju galėtų būti vykdomi tik vasarą, todėl ginčo išnagrinėjimas iš esmės ir sąlygų realiai įvykdyti galimai palankų teismo sprendimą ieškovui sudarymas ne pažeistų viešojo intereso, o jį apgintų.

9Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

101) Ieškovas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, nes pateikė netinkamus dokumentus pirkimui, todėl jis pagrįstai pašalintas iš konkurso.

112) Atsakovas 2009 m. spalio 6 d. sprendimu supaprastinto atviro konkurso „Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato (Trakų g. 71, Rūdiškės) rekonstravimas“ laimėtoju pripažino UAB „Altitudė“ ir sudarė su konkurso laimėtoju rangos sutartį.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio trečiosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma. Todėl viešojo pirkimo procedūrų stabdymas, kaip laikinojji apsaugos priemonė, gali būti taikomas tik iki šių procedūrų pasibaigimo. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio trečiojoje dalyje, nes toks procesinis veiksmas nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

14Iš atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad po skundžiamos nutarties priėmimo ir ieškovo atskirojo skundo padavimo atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2009 m. spalio 20 d. su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB „Altitudė“ sudarė rangos sutartį. Esant tokioms aplinkybėms, viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 1 p.). Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarstymas netenka savo teisinės prasmės ir reikšmės, nes įvykdyti teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras – nėra galimybės. Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

15Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius aukščiau nurodytą sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui sustabdyti pirkimo procedūras, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-210/2006; 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-286/2008). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

16Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai