Byla e2-19962-886/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Nirana“ ieškinį atsakovei V. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Nirana“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės V. K. 2 490,44 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme.

3Ieškovė nurodo, kad atsakovė nuo 1995-12-21 ėjo bendrovės UAB „Nirana“ vadovės pareigas. Atsakovė netinkamai atliko pareigas teisingai, laiku apskaičiuoti ir sumokėti įmokas Fondui, todėl VSDFV Kauno skyrius skaičiavo delspinigius. Kauno apygardos teismo 2016-04-18 nutartimi bendrovei UAB „Nirana“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismas 2016-07-21 nutartimi patvirtino VSDFV Kauno skyriaus kreditorinį reikalavimą.

4Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016-09-02 viešo paskelbimo būdu (32 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2016-09-02 nutartimi konstatavus, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos (30-31 b.l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1590-264/2016 iškėlė UAB „Nirana“ bankroto bylą ir administratore paskyrė S. G. (B-FA061) (9-10 b.l.). Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus (7-8 b.l.). Atsakovė V. K. nuo 1995-12-21 buvo įmonės UAB „Nirana“ vadovė (JAR duomenys, 11-12 b.l.). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: VSDFV Kauno skyriaus pranešimas dėl informacijos pateikimo (13-14 b.l.), VSDFV pranešimas dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo (15 b.l.), valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita (16 b.l.). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

8Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

9CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovė, būdama įmonės vadove privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovės funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų fondui padarė žalą įmonei. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 2 490,44 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

10Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių -ieškinį patenkinti ir priteisti 2 490,44 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., 6.38 str., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

12Iš atsakovės valstybei priteistina 56 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovės V. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „Nirana“ (juridinio asmens kodas 134296240) 2 490,44 Eur (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt Eur 44 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. liepos 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovės V. K. (asmens kodas ( - ) 56 Eur (penkiasdešimt šešis Eur) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

20Tesėja

Laima Kriaučiūnaitė

Proceso dalyviai
Ryšiai