Byla 2-1203-302/2015
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko M. Slavinsko firmos „Ugrima“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1021-413/2011, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 18 d. sprendimu ieškovo Polygrade L.L.C. ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo M. Slavinsko firmos „Ugrima“ ieškovo naudai 89 001,11 Lt įnašo, 9,5 proc. metinių procesinių palūkanų, 4 598,36 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo Polygrade L.L.C. priteisė atsakovui M. Slavinsko firmai „Ugrima“ 20 446,95 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 18 d. sprendimą iš esmės paliko nepakeistą, tačiau ieškovui Polygrade L.L.C. iš atsakovo M. Slavinsko firmos „Ugrima“ priteistas 9,5 proc. palūkanas sumažino iki 6 proc. dydžio.

5Ieškovas 2014 m. balandžio 15 d. pateikė antstolio S. V. kontorai vykdyti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1021-413/2011 dėl 93 599,47 Lt ir 6 proc. skolos išieškojimo iš M. Slavinsko firmos „Ugrima“ išieškotojo įmonės Polygrade L.L.C. naudai. 204 m. balandžio 15 d. antstolio patvarkymu teismo vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti ir užvesta vykdomoji byla Nr. 0127/14/00700.

6Pareiškėjas (antstolis S. V.), remdamasis 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti pradinį išieškotoją Polygrade L.L.C. naujuoju išieškotoju J. L..

7Skolininkas prašė atmesti antstolio prašymą, kadangi skolininko į bylą pateiktas ir 2014 m. birželio 25 d. Ilinojaus valstijos sekretoriaus apostile patvirtintas Kolumbijos apygardos vyriausybės Vartojimo ir kontrolės reikalų departamento korporacijos skyriaus sertifikatas patvirtina, jog įmonės Polygrade L.L.C. sertifikatas ir registracijos dokumentas buvo anuliuoti dar 2012 m. rugsėjo 4 d. Taigi pradinis išieškotojas Polygrade L.L.C. buvo likviduotas dar iki 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo, dėl ko ši sutartis yra niekinė ir negaliojanti, o antstolio prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese yra nepagrįstas. Be to, atkreipė dėmesį, kad minėtoje reikalavimų teisių perleidimo sutartyje nėra nurodyta perleidžiamo reikalavimo kaina, kas leidžia manyti, kad šis sandoris yra apsimestinis. Taip pat skolininkas nurodė, kad jis 2014 m. balandžio 28 d. buvo pateikęs skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2014 m. balandžio 15 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdomąją bylą Nr. 0127/14/00700 nutraukti, tačiau antstolis šio prašymo nėra išnagrinėjęs, t. y. skolininkas nėra gavęs jokio patvarkymo dėl skundo išnagrinėjimo ar duomenų, kad antstolis perdavė skolininko skundą nagrinėti teismui.

8Suinteresuoto asmens Polygrade L.L.C. atstovas S. V. ir suinteresuotas asmuo J. L. prašė antstolio prašymą tenkinti. Nurodė, kad skolininko argumentai apie įmonės Polygrade L.L.C. išregistravimą iš juridinių asmenų registro neatitinka tikrovės, kadangi iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad 2014 m. balandžio 17 d. įmonė Polygrade L.L.C. turėjo veikiančios įmonės statusą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi pakeitė vykdomojoje byloje Nr. 0127/14/00700 pradinį išieškotoją Polygrade L.L.C. naujuoju išieškotoju J. L., nustatęs, kad 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis išieškotas Polygrade L.L.C. perleido savo reikalavimo teisę į skolininko M. Slavinsko firmos „Ugrima” skolą, atsiradusią pagal 2013 m. balandžio 19 d. Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1021-413/2011, naujajam išieškotojui J. L.. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, t.y. viešas (internetinis) išrašas iš juridinių asmenų registro apie Polygrade L.L.C. būklę 2014 m. balandžio 17 d. stoviui kaip veikiančią įmonę, taip pat 2014 m. birželio 25 d. Ilinojaus valstijos sekretoriaus apostilizuotas dokumentas apie šios įmonės veiklos nutraukimą 2012 m. rugsėjo 4 d., leidžia spręsti, kad įmonės Polygrade L.L.C. juridinis statusas nėra pastovus ir esant tam tikroms aplinkybėms gali keistis, todėl nėra pagrindo vienareikšmei ir objektyviai išvadai, kad vykdymo procese įmonės Polygrade L.L.C. veikla pasibaigė, o byloje nenustačius, kad Polygrade L.L.C. veikla yra pasibaigusi, nėra ir teisinio pagrindo išvadai, kad 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis dėl to yra niekinė. Taip pat teismas pažymėjo, kad 2014 m. gegužės 12 d. antstolio patvarkymas, kuriuo atmestas skolininko prašymas nutraukti vykdomąją bylą, nėra apskųstas. Reikalavimas buvo perleistas naujajam išieškotojui pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, teismui nenustačius CK 6.102 straipsnyje numatytų atvejų, kuomet reikalavimo perleidimas yra negalimas, esant galiojančiai ir nenuginčytai 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai, sprendė, jog yra pagrindas pareiškėjo (antstolio) prašymą tenkinti ir pakeisti vykdomojoje byloje pradinį išieškotoją Polygrade L. L.C. naujuoju išieškotoju J. L..

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Skolininkas M. Slavinsko firma „Ugrima“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolio prašymą dėl išieškotojo pakeitimo atmesti.

13Nurodo tokius argumentus:

141. Neteisėti ir klaidinantys antstolio veiksmai ir dėl to susiklosčiusi dabartinė neapibrėžta situacija sukliudė tinkamai ir objektyviai įvertinti antstolio veiksmų apskundimo galimybes ir to pasekmes. Net ir neskundžiant antstolio 2014-05-12 patvarkymo, akivaizdu, kad skolininkas visada palaikė poziciją, kad antstolis be teisėto pagrindo priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir dėl to vykdomoji byla turi būti nutraukta, kadangi išieškotojas Polygrade L.L.C. nuo 2014-09-04 yra išregistruotas ir nebeegzistuoja. Bet kuriuo atveju tai, kad liko neapskųstas 2014-05-12 patvarkymas neturėtų turėti jokios įtakos šioje civilinėje byloje sprendžiant klausimus įmonės Polygrade L.L.C. teisinio statuso, reikalavimo teisių perleidimo sutarties galiojimo ir antstolio prašymo dėl išieškotojo pakeitimo pagrįstumo ir paneigti į šią bylą pateiktų rašytinių įrodymų, t.y. JAV sertifikato ir išrašo iš JAV duomenų bazės, iš kurių matyti, kad išieškotojas nuo 2012-09-04 teisiškai nebeegzistuoja, nes yra išregistruotas.

152. Įmonė Polygrade L.L.C. buvo likviduota dar iki 2014-04-30 reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 14-04-30 sudarymo, todėl 2014-04-30 reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutartis laikytina negaliojančia nuo jos sudarymo, o išieškotojo pakeitimas jos pagrindu vykdymo procese yra negalimas. Tai patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai. 2014-06-12 sertifikate aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta nurodyt, jog Vartojimo ir kontrolės reikalų departamento Korporacijų skyrius 2001-11-02 gavo ir užregistravo Polygrade L.L.C. sertifikatą ir registracijos dokumentą, kurie buvo anuliuoti 2012-09-04. Tai patvirtina ir į bylą pateikti 2014-12-18 ir 2015-02-18 išrašai iš oficialaus JAV Kolumbijos apygardos įmonių registro, kurie patvirtina, jog išrašų peržiūrėjimo dieną įmonės Polygrade L.L.C. statusas yra panaikinta. Išrašai iš oficialios Kolumbijos apygardos įmonių registro interneto svetainės vertintini kaip patikimi ir leistini įrodymai, kuriais abejoti nėra jokio pagrindo. Tuo tarpu Polygrade L.L.C. atstovo į bylą pateiktas viešas (internetinis) išrašas iš juridinių asmenų registro apie Polygrade L.L.C. statusą, kuriuo rėmėsi pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, negali būti laikomas tinkamu ir leistinu įrodymu CPK prasme, nes nėra aišku, iš kokio šaltinio jis paimtas. Ginčą nagrinėjantis teismas turėjo pareigą išsamiai ištirti ir įvertinti visus byloje esančius įrodymus, o jų pagrindu nustatęs, jog sandoris yra niekinis, privalėjo ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir teisines pasekmes.

163. Aplinkybę, kad įmonė Polygrade L.L.C. yra likviduota, papildomai patvirtina ir tai, kad įmonė Polygrade L.L.C. vykdomojoje byloje nėra nurodžiusi ir savo pateikiamuose dokumentuose nenurodo privalomų savo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamos išieškotos lėšos, rekvizitų. Vykdomasis rašytas vykdymui buvo pateiktas su įmonės Polygrade L.L.C. 2013-04-29 prašymu, kuriame nurodoma, kad išieškotas lėšas prašoma pervesti į Polygrade L.L.C. dukterinės įmonės Holfman Ltd, reg. Nr. 017663, sąskaitą, esančią AB „Šiaulių bankas“, tačiau vykdomojoje byloje nėra pateikti jokie dokumentai, galintys pagrįsti prašymą pasirašiusio asmens įgaliojimus bei tai, kad Holfman Ltd yra dukterinė įmonės Polygrade L.L.C. įmonė ir/ar kad ji būtų įmonės Polygrade L.L.C. teisių perėmėja.

174. Vykdomojoje byloje esantys įmonės Polygrade L.L.C. atstovo S. V. įgaliojimus neva patvirtinantys dokumentai taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl jų autentiškumo. Nėra pateiktas įgaliojimo originalas, be to, ir paties įgaliojimo turinys kelia abejonių, ar S. V. apskritai yra įgaliotas atstovauti vykdymo procese.

185. Antstolio prašymas pakeisti vykdomojoje byloje išieškotoją Polygrade L.L.C. Holfman Ltd nauju išieškotoju J. L. yra neteisėtas ir aiškiai nepagrįstas dar ir dėl to, kad išieškotojas yra ne Polygrade L.L.C. Holfman Ltd, o įmonė Polygrade L.L.C.

19Suinteresuotas asmuo J. L. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad nesutinka su skundu, prašo apeliacinį procesą nutraukti.

20Nurodo šiuos argumentus:

211. Pirmos instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti apelianto atskirąjį skundą, kadangi jis pateiktas akivaizdžiai praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, o prašymas dėl termino atnaujinimo suformuluotas nebuvo. Kauno apygardos teismas be jokio teisinio pagrindo 2015 m. vasario 27 d. nutartimi nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, kadangi atskirasis skundas neturėjo nei turinio, nei priedų trūkumų, jis buvo pateiktas tiesiog praleidus atskirojo skundo pateikimo terminą.

222. Nėra pagrindo vadovautis ir 2014-06-12 sertifikato nepatvirtinta kopija, kadangi 2014-06-25 apostilė yra išduota Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, o Kolumbijos apygarda yra ne Ilinojaus valstijoje. Jeigu apeliantas mano, kad vienoje valstijoje išduotas dokumentas gali būti patvirtintas kitoje valstijoje, jam tenka pareiga tai įrodyti. Šios pareigos neįvykdžius, pirmos instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis 2014-06-12 sertifikato nepatvirtinta kopija. Be to, kaip matyti iš apostilės turinio, Ilinojaus valstijos notarė nepatvirtino ne tik 2014-06-12 sertifikate esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo, bet ir pačios 2014-06-12 sertifikato kopijos tikrumo. JAV išduotas dokumentas netgi jeigu ir būtų pateiktas jo originalas, turėtų būti legalizuotas apostile, kad jį galėtų vertinti Lietuvos Respublikos teismai.

233. Nors teismo sprendimas, kurio pagrindu yra vykdomas išieškojimas, yra priimtas 2011 metais, tačiau skolininkas iki šiol išieškotojui nėra sumokėjęs nė cento, o tai tik patvirtina skolininko siekį bet kokia kaina išvengti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo.

24V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

27CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (reikalavimo teisės perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų nustatytais atvejais), teismas, jeigu yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese. Teisių perėmėjo įtraukimo į vykdymo procesą tvarką reglamentuoja CPK 596 straipsnis. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-367/2008). Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises. Šią aplinkybę teismas nustato, atlikęs formalų pareiškėjo pateiktų įrodymų vertinimą.

28Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad įmonės Polygrade L.L.C. įgaliotas asmuo S. V. 2013 m. balandžio 18 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas išduoti vykdomąjį raštą (t. 6, b. l. 132-134). Vykdomasis raštas išduotas 2013 m. balandžio 19 d. ir pateiktas vykdyti antstoliui 2014 m. balandžio 15 d. Vadovaudamasis CPK 651 straipsniu, antstolis 2014 m. balandžio 15 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir kitą dieną apie tai informavo skolininką, kartu išsiųsdamas jam raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykd. b. l. 1-8). Skolininkas 2014 m. balandžio 28 d., pridėdamas išrašą iš internetinės svetainės, pateikė antstoliui prašymą nutraukti išieškojimą vykdomoje byloje, kadangi išieškotojas Polygrade L.L.C. yra išregistruotas iš juridinių asmenų registro (vykd. b. l. 10-15). Išieškotojo Polygrade L.L.C. įgaliotas asmuo 2014 m. gegužės 8 d. pateikė antstoliui skolininko informaciją paneigiančius dokumentus ir nurodė, kad pagal viešus įmonės registracijos duomenis Polygrade L.L.C. yra veikianti įmonė ir nuo įsteigimo datos 2001-11-02 savo veiklą vykdo 12 metų ir 5 mėnesius (vykd. b. l. 17-19, 24). Antstolis 2014 m. gegužės 12 d. patvarkymu skolininko prašymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo atmetė (vykd. b. l. 21). Šis antstolio patvarkymas įstatymo nustatytą tvarka nebuvo apskųstas. Nurodyta aplinkybė konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartimi (t. 6, b. l. 192-195). Antstolis S. V., remdamasis 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti pradinį išieškotoją Polygrade L.L.C. naujuoju išieškotoju J. L.. Pirmos instancijos teismas, remdamasis minėta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, antstolio prašymą tenkino ir vykdomojoje byloje Nr. 0127/14/00700 pradinį išieškotoją Polygrade L. L.C. pakeitė naujuoju išieškotoju J. L.. Skolininkas su tokia pirmos instancijos teismo nutartimi nesutinka ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės – antstolio prašymą dėl išieškotojo pakeitimo atmesti. Savo atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais dėl antstolio veiksmų neteisėtumo ir įmonės Polygrade L.L.C. likvidavimo dar iki 2014-04-30 reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 14-04-30 sudarymo, be to, kelia klausimus ir dėl Polygrade L.L.C. atstovo S. V. įgaliojimus patvirtinančių dokumentų autentiškumo bei įmonės Polygrade L.L.C. Holfman Ltd teisinio statuso.

29Visų pirma, pažymėtina, kad atskirojo skundo argumentai, susiję su antstolio veiksmų vykdomojoje byloje galimu neteisėtumu, nėra nagrinėjamo klausimo dėl išieškotojo pakeitimo dalykas. Apeliantui išaiškintina, ant antstolio veiksmus jis galėjo skųsti įstatyme nustatyta tvarka.

30Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju prašymas pakeisti pradinį išieškotoją Polygrade L.L.C. naujuoju išieškotoju J. L. yra grindžiamas 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, kuri įstatymo numatyta tvarka nėra nuginčyta. Nors apeliantas ir tvirtina, kad pirmos teismas privalėjo ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir teisines pasekmes, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija sutikti negali. Pažymėtina, kad kasacinis teismas laikosi vieningos praktikos, kad teismas ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes, tik tuomet, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-01-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003; 2004-03-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004; 2011-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2011; 2012-03-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012; 2014-10-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014; 2015-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113-701/2015 ir kt.) Jeigu teismas, nesant šalies ieškinio reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, imtųsi savo iniciatyva nagrinėti ir spręsti sandorio, kuris nėra akivaizdžiai niekinis, negaliojimo klausimą, tirti su tuo susijusius įrodymus, būtų pažeidžiami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2006; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; kt.).

31Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju į bylą yra pateikti prieštaringi duomenys dėl išieškotojo Polygrade L.L.C. teisinio statuso, be to, pastebėtina, kad šis klausimas dėl Polygrade L.L.C. subjektiškumo yra keliamas ne pirmą kartą. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-226/2013, kartą jau buvo konstatavęs, kad nėra pagrindo išvadai dėl išieškotojo veiklos pasibaigimo. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į šiuos faktinius bylos duomenis, nėra galimybės padaryti pagrįstą išvadą, kad 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra akivaizdžiai niekinis sandoris, kadangi jį pasirašęs pradinis išieškotojas yra likviduotas.

32Taigi nagrinėjamu atveju reikalavimas buvo perleistas naujajam išieškotojui pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, taigi siekiantis įstoti į vykdymo procesą asmuo iš tikrųjų perėmė pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises. Teismui nenustačius CK 6.102 straipsnyje numatytų atvejų, kuomet reikalavimo perleidimas yra negalimas bei esant galiojančiai ir nenuginčytai 2014 m. balandžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai ja rėmėsi ir pakeitė pradinį išieškotoją nauju išieškotoju.

33Be to, neįžvelgtinas pagrindas sutikti ir su apelianto teiginiu, kad Polygrade L.L.C. atstovo S. V. įgaliojimą patvirtinantis dokumentas kelia abejonių dėl S. V. įgaliojimo atstovauti įmonei. Pastebėtina, kad su prašymu išduoti vykdomąjį raštą į bylą buvo pateiktas įgaliojimo originalas, iš kurio turinio matyti, kad Polygrade L.L.C. direktorius I. K. įgaliojo S. V. paimti vykdomąjį raštą ir įsiteisėjusį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1021-413/2011 (t. 6, b.l. 133). Kiti apelianto argumentai dėl sandorio fiktyvumo, šio sandorio nenuginčijus įstatymo numatytais pagrindais, laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamo klausimo kontekste.

34Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinių teisės normų, reglamentuojančių išieškotojo pakeitimą vykdymo procese, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 18 d. sprendimu ieškovo Polygrade... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi Kauno apygardos... 5. Ieškovas 2014 m. balandžio 15 d. pateikė antstolio S. V. kontorai vykdyti... 6. Pareiškėjas (antstolis S. V.), remdamasis 2014 m. balandžio 30 d.... 7. Skolininkas prašė atmesti antstolio prašymą, kadangi skolininko į bylą... 8. Suinteresuoto asmens Polygrade L.L.C. atstovas S. V. ir suinteresuotas asmuo J.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi pakeitė vykdomojoje... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Skolininkas M. Slavinsko firma „Ugrima“ pateikė atskirąjį skundą,... 13. Nurodo tokius argumentus:... 14. 1. Neteisėti ir klaidinantys antstolio veiksmai ir dėl to susiklosčiusi... 15. 2. Įmonė Polygrade L.L.C. buvo likviduota dar iki 2014-04-30 reikalavimo... 16. 3. Aplinkybę, kad įmonė Polygrade L.L.C. yra likviduota, papildomai... 17. 4. Vykdomojoje byloje esantys įmonės Polygrade L.L.C. atstovo S. V.... 18. 5. Antstolio prašymas pakeisti vykdomojoje byloje išieškotoją Polygrade... 19. Suinteresuotas asmuo J. L. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 20. Nurodo šiuos argumentus:... 21. 1. Pirmos instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti apelianto atskirąjį... 22. 2. Nėra pagrindo vadovautis ir 2014-06-12 sertifikato nepatvirtinta kopija,... 23. 3. Nors teismo sprendimas, kurio pagrindu yra vykdomas išieškojimas, yra... 24. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš... 28. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad įmonės Polygrade L.L.C.... 29. Visų pirma, pažymėtina, kad atskirojo skundo argumentai, susiję su... 30. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju prašymas pakeisti pradinį... 31. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju į bylą yra pateikti... 32. Taigi nagrinėjamu atveju reikalavimas buvo perleistas naujajam išieškotojui... 33. Be to, neįžvelgtinas pagrindas sutikti ir su apelianto teiginiu, kad... 34. Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 36. Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą....