Byla 2K-236/2013
Dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Vytauto Masioko ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,

3dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui,

4nukentėjusiajai T. G.,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Egidijaus Zuzevičiaus ir nukentėjusiosios T. G. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendžio.

6Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžiu G. T. nuteistas pagal:

7Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti penkiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

8BK 223 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti penkiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės apribojimas vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti penkiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

10Iš G. T. nukentėjusiajai T. G. priteista 2000 Lt turtinei žalai atlyginti.

11Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendis pakeistas. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria G. T. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir dėl šio kaltinimo jis išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių. Taip pat panaikintos nuosprendžio dalys, kuriomis, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, subendrintos bausmės, paskirtos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį, ir iš G. T. priteista T. G. 2000 Lt turtinės žalos atlyginimo, o nukentėjusiosios civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

12Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Klimavičiaus pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinius skundus tenkinti iš dalies ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka, nukentėjusiosios, prašiusios kasacinį skundą tenkinti ir priteisti turtinę žalą, paaiškinimų,

Nustatė

13Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžiu G. T. nuteistas už tai, kad 2010 m. gegužės 14 d. Marijampolėje, ( - ) esančiose patalpose, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, UAB „S“ vardu kaip įmonės direktorius sudarė sutartį Nr. 022 su T. G., melagingai pažadėdamas jai priklausančiame bute, esančiame Marijampolėje, Kauno ( - ), įmontuoti dujų įrangą, skirtą būstui apšildyti, paimdamas 2000 Lt užstatą, tačiau butui šildyti skirtos dujų įrangos neįmontavo, todėl savo naudai įgijo T. G. priklausančius 2000 Lt.

14Tuo pačiu nuosprendžiu G. T. nuteistas ir pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, tačiau šios nusikalstamos veikos padarymo faktinės aplinkybės su paduotais kasaciniais skundais nėra susijusios.

15Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu, išteisindama G. T. dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, nurodė, kad byloje surinkti įrodymai nepatvirtina išvados, jog G. T. apgaule įgijo T. G. pinigus. Iš bylos duomenų matyti, kad, atstovaudamas UAB „S“, G. T. sudarė sutartį su T. G. dėl autonominio dujinio šildymo įrangos montavimo darbų, pagal kurią T. G. sumokėjo 2000 Lt avansą ir įsipareigojo per 60 dienų pateikti reikalingus darbų atlikimui dokumentus. Sutartyje numatyta, kad, per 60 dienų nepateikus reikalingų dokumentų, įsigalioja sutarties nutraukimo sąlygos, pagal kurias T. G. turėjo sumokėti G. T. atstovaujamai UAB „S“ 2000 Lt netesybų, kurios išskaitomos iš avanso. Byloje nepaneigta G. T. versija apie tai, kad per sutartyje nurodytą laiką darbams atlikti reikalingų dokumentų T. G. nepateikė, todėl įsigaliojo sutarties nutraukimo teisinės pasekmės. Aplinkybė, kad G. T. įmonė neturėjo teisės atlikti tokių darbų, nesuteikia pagrindo išvadai, kad buvo panaudota apgaulė, nes sutartyje numatyta galimybė, kad darbams atlikti gali būti samdomi subrangovai, t. y. asmenys, galintys atlikti sutartyje sulygtus darbus.

16Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras E. Zuzevičius kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendžio dalį, kuria G. T. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį išteisintas ir panaikintas bausmių subendrinimas vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, o civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas, ir grąžinti bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

17Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, įrodymus vertino atskirai, neanalizavo jų visumos, todėl pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį. Vertindamas įrodymus teismas neatsižvelgė į tai, kad nei pačioje sutartyje, nei jos priede nenurodyti konkretūs dokumentai, kuriuos T. G., kaip užsakovas, turėjo pateikti G. T., jog G. T. žodžiu T. G. neteisingai nurodė reikalingus pateikti dokumentus, neatsakė į jos telefono skambučius, pakeitė spaudoje skelbto telefono numerį. Šie veiksmai vėliau sudarė jam prielaidas konstatuoti sutarties pažeidimą ir negrąžinti T. G. jam kaip avanso perduotos pinigų sumos. Be to, teismas neįvertino aplinkybių, kad veikos padarymo metu UAB „S“ gamybos iš esmės nevykdė, turėjo finansinių sunkumų, buvo nemoki, negalėjo atsiskaityti net su jai buhalterinės apskaitos paslaugas teikusia bendrove, o pats G. T. buvo išbrauktas iš socialinio draudimo mokesčių mokėtojų sąrašų, nes UAB „S“ daugiau kaip du ketvirčius neteikė Valstybinio socialinio draudimo fondui jokių duomenų, UAB „S“ atstovo ilgą laiką nepavyko surasti. Neįvertinta ir tai, kad bendrovė neturėjo atestato dujų įrangos montavimo darbams vykdyti, neturėjo sutarčių su subrangovais, kurie realiai būtų galėję atlikti darbus, tačiau G. T. melagingai įvairiuose spaudos leidiniuose skelbė, kad bendrovė gali atlikti dujų įrangos būstui šildyti montavimo darbus, apgaule rinko avansinius mokėjimus ir juos pasisavino, žinodamas, kad bendrovė darbų neatliks. Tokias bylos aplinkybes duodamas parodymus 2011 m. rugpjūčio 26 d. iš esmės pripažino ir pats G. T., nes nurodė, kad iš T. G. gautus pinigus panaudojo skoloms padengti. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino ir to, kad veikdamas tokiu pačiu būdu G. T. įgijo ir kitų asmenų pinigus ir dėl šių jo veikų yra atliekamas tyrimas. Padarytas pažeidimas yra esminis, nes sutrukdė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.

18Prokuroro nuomone, apeliacinės instancijos teismas, surašydamas išteisinamąjį nuosprendį, nesilaikė BPK 302-307 straipsnių reikalavimų, nes nepateikė motyvų, kodėl kaltinamąjį teisinantys įrodymai priimtini, o jį kaltinantys atmestini, kodėl kiti įrodymai netirti, neanalizuoti, todėl pažeidė ir šias proceso teisės normas. Padarytas pažeidimas taip pat yra esminis, nes sutrukdė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.

19Nukentėjusioji T. G. kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendį ir palikti galioti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendį arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, taip pat priteisti jai 1000 Lt buvusioms išlaidoms atlyginti.

20Nukentėjusioji nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, išteisindamas G. T. dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Iš bylos duomenų matyti, kad ji su G. T. sudarė sutartį dėl būsto šildymo dujinės įrangos montavimo darbų atlikimo, sumokėjo jam avansą. G. T. pinigus paėmė, įregistravo jų užsakymą knygoje, nurodė reikalingus pateikti dokumentus. 2010 m. birželį 9 d. ji šiuos dokumentus gavo. Jai paruošus dokumentus, ji ėmė skambinti, kitais būdais ieškoti G. T., tačiau dokumentų jam perduoti nepavyko, nes jis slapstėsi, sutartyje numatytų darbų neatliko, jos perduotų pinigų kaip avanso negrąžino. G. T. iš savivaldybės skyriaus atnešti reikalingų atlikti darbų sąvado neprašė, todėl ji ten nesikreipė. Bylos medžiaga nustatyta, kad G. T. atstovaujama UAB „S“ neturėjo leidimo sutartyje numatytiems darbams atlikti, nevykdė gamybos, neturėjo darbuotojų, bendrovė buvo nemoki, slapstėsi ir nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojų, su UAB „Statbara“ jokių sutarčių dėl darbų atlikimo nebuvo sudariusi. Dėl to apeliacinės instancijos teismas turėjo palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau to nepadarė.

21Prokuroro kasacinis skundas tenkintas iš dalies, o nukentėjusiosios T. G. tenkintinas.

22Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir BK 182 straipsnio 1 dalies taikymo

23Prokuroras kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, priėmęs išteisinamąjį nuosprendį šioje baudžiamojoje byloje, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, o nukentėjusioji nurodo, kad šis teismas, išteisindamas G. T., netinkamai pritaikė BK 182 straipsnio 1 dalį.

24Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės ar ją panaikino. Esminis sukčiavimo (BK 182 straipsnio 1 dalis), kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės teisės įgijimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba jo turtinės prievolės panaikinimu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti.

25Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas G. T., pripažino, kad išteisintasis, įgydamas nukentėjusiosios T. G. 2000 Lt, apgaulės nepanaudojo, nes nepaneigta gynybos versija apie tai, kad šie pinigai atiteko UAB „S“ kaip netesybos. Išvadą apie tai, kad G. T. ketino vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, patvirtina aplinkybė, kad jis domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis su UAB „Statbara“, galėjusia įvykdyti sutartyje numatytus darbus. Kolegija pažymi, kad išvada dėl apgaulės panaudojimo turi būti daroma išsamiai ir nešališkai įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad G. T., kaip UAB „S“ atstovo, pasirašytoje su T. G. sutartyje ar jos priede nenurodyti konkretūs dokumentai, kuriuos T. G. turėjo pristatyti, kad sutartis būtų įvykdyta. Sutarties sudarymo metu UAB „S“ buvo nemoki, jokios veiklos nevykdė, darbuotojų neturėjo, taip pat neturėjo licencijos atlikti sutartyje numatytus darbus. Dėl to UAB „S“ pati savo jėgomis sutartyje numatytų darbų atlikti negalėjo. UAB „S“ dėl sutartyje su T. G. numatytų darbų atlikimo sutarčių su subrangovais nebuvo sudariusi, byloje nėra jokių duomenų (taip pat iš UAB „Statbara“) apie tai, kad bendrovė būtų ketinusi tokias sutartis sudaryti (būtų pasirašytos preliminarios sutartys dėl bendradarbiavimo su tokius darbus galinčiomis atlikti įmonėmis, vyktų derybos ir pan.). Pažymėtina tai, kad iš nukentėjusiosios T. G. gauti pinigai realiai buvo panaudoti ne UAB „S“ ūkinei veiklai vystyti, o paskoloms padengti. Nukentėjusiajai T. G. parengus žodžiu G. T. jai nurodytus dokumentus, šis nuo jos pasislėpė, neatvykdamas į UAB „S“ biurą, neatsiliepdamas skelbime nurodytu telefonu, pakeisdamas savo realią gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Įvertinus šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad G. T. panaudojo apgaulę tam, kad neteisėtai įgytų nukentėjusiosios T. G. turtą – 2000 Lt. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai G. T. veiką įvertino kaip sukčiavimą ir kvalifikavo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad apgaulė nebuvo panaudota, todėl padarė išvadą, kad jokia nusikalstama veika nebuvo padaryta.

26Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, pažeidęs BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas įrodymus vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir G. T. nepagrįstai išteisino dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Dėl to apeliacinės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis nagrinėjamoje byloje naikintinas ir paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis. Pripažinus, kad padarytas esminis BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimas, nepasisakoma dėl kitų prokuroro kasacinio skundo argumentų, susijusių su BPK 302-307 straipsnių reikalavimų vykdymu.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nuosprendį ir palikti galioti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendį be pakeitimų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui,... 4. nukentėjusiajai T. G.,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžiu G.... 7. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1... 8. BK 223 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 10. Iš G. T. nukentėjusiajai T. G. priteista 2000 Lt turtinei žalai atlyginti.... 11. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 12. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Klimavičiaus pranešimą,... 13. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžiu G.... 14. Tuo pačiu nuosprendžiu G. T. nuteistas ir pagal BK 223 straipsnio 1 dalį,... 15. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 16. Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 17. Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas... 18. Prokuroro nuomone, apeliacinės instancijos teismas, surašydamas... 19. Nukentėjusioji T. G. kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 20. Nukentėjusioji nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai... 21. Prokuroro kasacinis skundas tenkintas iš dalies, o nukentėjusiosios T. G.... 22. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir BK 182 straipsnio 1 dalies taikymo... 23. Prokuroras kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas,... 24. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 25. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas G. T.,... 26. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 28. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...