Byla 2A-1831-555/2013
Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Egidijaus Tamašausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. L. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-572-894/2013 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovei D. Č. – A. dėl sumokėto avanso, netesybų ir nuostolių priteisimo ir atsakovės D. Č. – Avagyan priešieškinį ieškovui M. L. dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas M. L. (pirkėjas) ir E. O. (pardavėja) 2011 m. gegužės 25 d. pasirašė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią E. O. įsipareigojo parduoti M. L. butą, adresu ( - ), o M. L. įsipareigojo sumokėti už šį butą 57 000 Lt (Sutarties 1 p.). Sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad šalys susitaria, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2012 m. birželio 25 d. Pardavėjas pareiškia, jog preliminarios sutarties pasirašymo dieną priėmė iš pirkėjo 2 000 Lt avansą (Sutarties 3.1.3 p.). Jei sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl pardavėjo kaltės, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį. Pirkėjui nutraukus sutartį, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui avansu gautą sumą – 2 000 Lt ir papildomai per 1 darbo dieną sumokėti 5 000 Lt baudą (Sutarties 4.3 p.). Sutarties 4.2 punktas, kuriame nurodyta, jog jei sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl pirkėjo kaltės, pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį ir pasilikti pirkėjo sumokėtą avansą, yra išbrauktas. 2011 m. birželio 1 d. E. O. per Kauno miesto 16-ąjį notaro biurą M. L. išsiuntė registruotą laišką su pareiškimu dėl 2011 m. gegužės 25 d. preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimo priežastimis nurodė, jog suklydo pasirašydama, kad susitaria, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta tik 2012 m. birželio 25 d. ir kad sutarties neįvykdymo atveju sumokės 5 000 Lt baudą. Nurodyto registruoto laiško M. L. nepavyko įteikti. E. O. 2011 m. rugpjūčio 22 d. už 60 000 Lt pardavė ginčo butą R. V.. E. O. 2012 m. balandžio 22 d. mirė. Jos procesinių teisių perėmėja – atsakovė byloje D. Č.-Avagyan.

5Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės ieškovo sumokėtą 2 000 Lt avansą; 5 000 Lt baudą; 3 000 Lt ieškovo patirtų nuostolių dėl preliminariosios sutarties nevykdymo; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo teismo prašė pripažinti negaliojančią nuo jos sudarymo momento 2011 m. gegužės 25 d. preliminarią buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. L. ir E. O.; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodė, kad sutarties 2.1. punkte įrašą, kad pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta tik po 13 mėnesių, pamatė tik vėliau, dar kartą skaitant sutartį. Žinodama šias aplinkybes, su tokiomis sutarties sąlygomis nebūtų sutikusi.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovės 2 000 Lt avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinį atmetė, priteisė ieškovui iš atsakovės 60 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 120 Lt teisinei pagalbai apmokėti, priešieškinį tenkino visiškai: pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-05-25 Preliminariąją buto, adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. L. ir E. O., priteisė atsakovei iš ieškovo 200 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 3 570 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, priteisė valstybei iš ieškovo 200 Lt, žyminio mokesčio, kurio sumokėjimas buvo atidėtas bei 40,92 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismo sprendimas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl esminio suklydimo ir avanso grąžinimo. Teismas įvertino aplinkybes, kad E. O., o vėliau ir į bylą atsakove įtraukta jos procesinių teisių ir pareigų perėmėja nuosekliai laikėsi pozicijos, jog E. O., turėdama kitą gyvenamąją vietą ir nenorėdama mokėti didelių buto išlaikymo mokesčių šildymo sezono metu, siekė jai priklausiusį butą parduoti per vieną mėnesį, o ne po 13 mėnesių (1 t., 43, 54, 76, 90 b.l.; 2 t., b.l. 67, 69). M. L. teismo posėdyje paaiškino, jog Sutartį (įskaitant ranka įrašytas sąlygas, dėl kurių vyksta ginčas) parengė jis (2 t., b.l. 64). Sutarties 2.1. punkte ieškovo ranka įrašyta data „2012 06 25“, o ypatingai metus žymintis skaitmuo „2012“ įrašytas smulkiais skaitmenimis, todėl, teismo nuomone, E. O., būdama garbingo 80 metų amžiaus, pasirašant Sutartį, galėjo jo neįskaityti. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog šalims nenurodžius preliminarios sutarties įvykdymo termino, laikoma, kad tokia sutartis turi būti įvykdyta per metus laiko. Teismas vertino, jog preliminariosios sutarties, kurios objektas yra standartinio buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas, 2.1. punkte numatytas 13 mėnesių terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti yra neįprastai ilgas. Teismas atkreipė dėmesį, kad jau 2011-06-01, t. y. per penkias darbo dienas nuo ginčo sutarties pasirašymo E. O. per Kauno miesto 16-ąjį notaro biurą M. L. Sutartyje jo paties nurodytu gyvenamosios vietos adresu (E. ( - ) išsiuntė pareiškimą dėl 2011-05-25 preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo. Nutraukimo priežastimis nurodė savo suklydimą dėl pagrindinės sutarties sudarymo datos ir kad sutarties neįvykdymo atveju sutinka su 5 000 Lt bauda. Registruotas laiškas grįžo su žyma „neatsiėmė“ (1 t., 53-56 b.l.). Teismas sprendė, jog E. O., kaip ginčo sutarties šalis, elgėsi sąžiningai, kadangi nedelsdama oficialiu būdu M. L. ginčo sutartyje nurodytu adresu siekė pranešti kitai šaliai apie tai, jog dėl suklydimo pasirašytą sutartį nori nutraukti (CK 6.158 str. 1 d.). Be to, iš per notarą ieškovui siųsto rašto turinio matyti, kad E. O. pastebėjusi savo suklydimą, dar iki siunčiant raštą per notarą, bandė pati ir per trečiuosius asmenis tartis su ieškovu dėl Sutarties ištaisymo (1 t., 55 b. l.). Teismas įvertino nenuoseklią ieškovo poziciją dėl sutarties sudarymo aplinkybių, liudytojų parodymus bei atsakovės procesines teises ir pareigas perėmusios E. O. vaikaitės D. Č.-A. paaiškinimus apie E. O. psichinės sveikatos sutrikimus, garbų (80 metų) amžių, specialių žinių ir (ar) patirties sudarant sandorius, susijusius su nekilnojamojo turto perleidimu, neturėjimą, ir padarė išvadą, jog E. O. suklydo dėl Sutarties 2.1. punkte ieškovo ranka smulkiais skaičiais įrašytų metų „2012“. Teismas konstatavo, kad E. O. suklydimas turi esminės reikšmės (CK 1.90 str. 4 d.), kadangi ji siekė parduoti butą iki šildymo sezono pradžios, todėl, žinodama, kad buto pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta tik po 13 mėnesių, nebūtų pasirašiusi preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas turėjo patirtį prekiaujant nekilnojamuoju turtu ir atliekant kitus finansinius sandorius (1 t., 57-65, 67, 100-105 b.l.). Atsižvelgiant į šią aplinkybę, bei į E. O. garbingą amžių, teismas laikė, kad ji buvo silpnesnioji ginčo sutarties šalis. Atsakovei pripažinus ieškinio reikalavimą dėl 2 000 Lt avanso priteisimo, vadovaujantis Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 3 dalimi, 1.80 straipsnio 2 dalimi, šią sumą iš atsakovės priteisė ieškovui. Ieškovui prašant priteisti procesines palūkanas, jos vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. priteistos.

102. Dėl sandorio pripažinimo tariamu ir netesybų (baudos) priteisimo. Teismas įvertino priešieškinyje atsakovės išdėstytus argumentus apie tai, kad ginčo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia ir tuo pagrindu, kad sandoris yra tariamasis. Tai, kad sandoris buvo sudarytas tikslu tarpininkauti parduodant butą, atsakovė įrodinėja pridėtais skelbimais apie parduodamą nekilnojamąjį turtą, kuriuose brokeriu arba kontaktiniu asmeniu nurodomas M. L. (1 t., 100-105 b.l.). Teismo vertinimu, pateikti įrodymai nėra pakankami konstatuoti, kad, nagrinėjamu atveju M. L. siekė tarpininkauti parduodant E. O. butą, o ne įsigyti jį. Kita vertus, teismas pripažino, jog sutarties sąlyga, pagal kurią tik vienai iš šalių yra numatomos netesybos (bauda) yra nesąžininga. Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo priteisti 5 000 Lt netesybas nurodė, kad vadovaujantis CK 6.74 str. tais atvejais, kai sandoris, kurio pagrindu atsirado prievolė, įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas negaliojančiu, negalioja ir susitarimas dėl tokios prievolės įvykdymo užtikrinimo netesybomis. Vadovaujantis šia įstatymine nuostata, pripažinus, kad ginčo Sutartis negalioja nuo sudarymo momento, ieškinio reikalavimas dėl 5 000 Lt netesybų (baudos) priteisimo atmestas kaip nepagrįstas.

113. Dėl nuostolių atlyginimo. Ginčo Sutartį pripažinus negaliojančia nuo sudarymo momento, teismas laikė, kad šalys pagal tą sutartį neįgijo jokių teisių ir pareigų. Todėl sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog E. O. nevykdė minėta Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Atitinkamai sprendė, kad nebėra teisinio pagrindo už tokių prievolių nevykdymą priteisti iš atsakovės ieškovui nuostolių atlyginimą. Kita vertus, teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad dėl to, jog E. O. pardavė svo butą kitam pirkėjui, M. L. patyrė nuostolių. Prašomų priteisti nuostolių dydžiu ieškovas laiko skirtumą tarp E. O. gautos sumos pardavus butą (60 000 Lt) ir ginčo Sutartyje numatytos buto pardavimo kainos (57 000 Lt), t. y. 3 000 Lt. Ieškinyje nurodė, jog tam, kad įvykdytų ginčo Sutartį, skubėjo parduoti jam priklausantį butą, todėl jį pardavė pigiai. Teismas nesivadovavo minėto buto 2011-10-03 preliminaria sutartimi (1 t., 13 b.l.), kadangi notaro patvirtintos buto, adresu ( - ), pirkimo-pardavimo Sutarties 8.2. punkte nurodyta, kad preliminarioji sutartis nebuvo sudaryta (1 t., 24 b. l.). Šį butą ieškovas pardavė 2011-11-09, t. y. praėjus 5 mėnesiams ir 2 savaitėms po ginčo Sutarties pasirašymo (2011-05-25), todėl nelaikytina, kad butas buvo parduotas itin skubiai (1 t., 15-27 b. l.). Ieškovas jam priklausantį 26,52 kv. m. butą, adresu ( - ), pardavė už 87 000 Lt. Teismas pažymėjo, jog jokių įrodymų, kad butas parduotas už žemesnę nei rinkos kainą, ieškovas nepateikė. Kita vertus, net įrodžius, kad butas buvo parduotas pigiau, nei rinkos vertė, konstatuota, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad E. O. atliko neteisėtus veiksmus ir egzistavo priežastinis ryšys tarp galimai negautų ieškovo pajamų už butą ir E. O. neteisėtų veiksmų. todėl teismas darė išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad jis negavo konkretaus dydžio pagrįstų ir realių pajamų dėl E. O. neteisėtų veiksmų.

123. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo Patenkinus 20 proc. ieškinio reikalavimų ir pilnai patenkinus priešieškinį, bylinėjimosi išlaidos paskirstytos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d., Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 5, 8.2. ir 8.18. punktais, teismas sumažino už advokato padėjėjo teisinę pagalbą iš ieškovo atsakovei priteistiną sumą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą dalyse dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, dėl neteysbų ir nuostolių atlyginimo ir šiose dalyse priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

151) Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl esminio suklydimo. Atsakovės pateiktas priešieškinys dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia yra vengimas prisiimti atsakomybę už nesilaikymą prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė bando pateisinti savo nesilaikymą prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, pasitelkdama CK 1.90 str., ir teigdama, jog iš esmės suklydo. Tarp šalių sudaryta preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis atitinka įstatymo šiai sutarčiai keliamus reikalavimus ir nustatytus jos bruožus. Preliminariosios sutarties sąlygos buvo aptartos su atsakove, atsakovei buvo žinomos visos aplinkybės. Atsakovė buvo tinkamai susipažinusi su sudaromos Preliminariosios sutarties sąlygomis. CK 6.165 str. 3 d. nuostata, kad jei terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo, reiškia, jog vienerių metų terminas yra laikytinas protingu terminu pagrindinei sutarčiai sudaryti, tačiau įstatymų leidėjas nedraudžia numatyti ilgesnį terminą. Be to atsižvelgiant į faktines aplinkybes, jog ieškovas, prieš pirkdamas atsakovei priklausantį butą, turėjo parduoti jam priklausantį butą, vieno mėnesio terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti būtų buvęs akivaizdžiai neprotingas. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės nuomonė dėl preliminariosios sutarties pasikeitė po sandorio sudarymo. Tai galimai lėmė trečiųjų asmenų įtaka. Todėl negalima teigti, jog atsakovė sudarė preliminariąją sutartį iš esmės suklydusi, kadangi preliminariosios sutarties sudarymo metu preliminarioji sutartis atitiko jos valią. Taip pat galimai atsakovės nuomonė pasikeitė, atsiradus kitiems pirkėjams, kurie pasisiūlė nupirkti jai priklausiusį butą greičiau ir už didesnę kainą. Deja, teismas šios aplinkybės nevertino. Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia atsakovė kreipėsi į teismą tik po to, kai buvo pareikštas ieškinys dėl avanso, baudos ir patirtu nuostoliu priteisimo. Taigi teismas spręsdamas šią bylą akivaizdžiai nuolaidžiai vertino visas bylos aplinkybes atsakovės naudai, tokiu būdu pažeisdamas pareigą būti objektyviam. Teismas nepagrįstai pripažino atsakovę E. O. silpnesne sandorio šalimi, remdamasis vien jos garbingu amžiumi, kadangi jokių objektyvių duomenų apie jos sveikatos būklę byloje nėra. Be to, pati atsakovė priešieškinyje nurodo, kad derybose dėl buto pardavimo ir preliminariosios sutarties sudarymo dalyvavo lydima kitų asmenų.

162) Dėl netesybų (baudos) ir nuostolių atlyginimo priteisimo. Remiantis tuo, jog preliminarioji sutartis pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento nepagrįstai, atsakovei šios sutarties pagrindu kyla civilinė sutartinė atsakomybė. Šiuo atveju akivaizdu, jog ieškovas patyrė nuostolių, sąžiningai vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir pagrįstai tikėdamasis, jog atsakovė vykdys savuosius. Atsakovei pardavus butą, dėl kurio buvo sudaryta Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis su ieškovu, tretiesiems asmenims, atsakovė ieškovui negrąžino avanso, nesumokėjo nustatytos sutartyje baudos, ieškovas pardavęs savo butą, susidūrė su problema, kad negali nusipirkti jį tenkinančio buto už tokią kainą, kuri buvo sutarta su atsakove sudarytoje preliminariojoje sutartyje.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo jį atmesti. Nurodo, kad visiškai sutinka su teismo sprendimu, ieškovo argumentai nėra pagrįsti, todėl atmestini.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

21Nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Byloje kilo ginčas dėl suklydimo sudaryto sandrio pripažinimo negaliojančiu teisės normų taikymo ir aiškinimo.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad M. L. ir E. O. 2011 m. gegužės 25 d. pasirašė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią E. O. įsipareigojo parduoti M. L. butą, adresu ( - ), o M. L. įsipareigojo sumokėti už šį butą 57 000 Lt. Sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad šalys susitaria, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2012 m. birželio 25 d. Sutartyje numatyta, kad pirkėjui nutraukus sutartį, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui avansu gautą sumą – 2 000 Lt ir papildomai per 1 darbo dieną sumokėti 5 000 Lt baudą (Sutarties 4.3 p.). Vos po penkių dienų, t. y. 2011 m. birželio 1 d. E. O. per Kauno miesto 16-ąjį notaro biurą M. L. išsiuntė registruotą laišką su pareiškimu dėl 2011 m. gegužės 25 d. preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimo priežastimis nurodė, jog suklydo pasirašydama, kad susitaria, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta tik 2012 m. birželio 25 d. ir kad sutarties neįvykdymo atveju sumokės 5 000 Lt baudą. 2011 m. rugpjūčio 22 d. pardavėja už 60 000 Lt pardavė ginčo butą kitam asmeniui. E. O. 2012 m. balandžio 22 d. mirus, jos procesines teises perėmė D. Č.-A.

24Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos šios sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis; trečia, suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Be to, tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 1.90 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu, nepakanka konstatuoti, jog buvo iš esmės suklysta – teismas kiekvienu atveju turi patikrinti, ar nėra CK 1.90 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių sandoris neturi būti pripažintas negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007, 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2011; kt.).

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. O. turėjo ir kitą gyvenamąjį būstą, todėl siekdama išvengti didelių buto išlaikymo mokesčių šildymo sezono metu, ginčo sandorio butą ketino parduoti iki šildymo sezono pradžios (1 t., 43, 54, 76, 90 b. l.; 2 t., 67, 69 b. l.). Preliminarios pirkimo pardavimo sutarties, kurią ginčijo byloje atsakovė 2.1. punkte įrašyta data „2012 06 25“ ieškovo ranka smulkiais skaitmenimis, todėl, pirmosios instancijos teismo nuomone, E. O., būdama garbingo 80 metų amžiaus, pasirašant sutartį, galėjo suklysti dėl nurodytos sąlygos – sutarties termino. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl sandorio galiojimo įvertino ir paties ieškovo nenuoseklią poziciją dėl sandorio sudarymo aplinkybių, taip pat atsižvelgė į pardavėjos garbų amžių, sveikatos būklę bei sprendė, kad pardavėja tikėtinai galėjo suklysti dėl esminės sandorio sąlygos – termino pagrindinei sutarčiai sudaryti. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su apylinkės teismo padarytomis išvadomis.

26Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į teigiančio, kad jis suklydo, asmens amžių, sveikatos būklę, išsimokslinimą, sandorio sudarymo ir kitas bylai svarbias aplinkybes. Tačiau suklydimo faktas savaime dar nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu pagal CK 1.90 straipsnį, turi būti konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis. Suklydimas laikytinas esminiu, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis).

27Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalimi preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pažymėtina, kad preliminarios pirkimo pardavimo sutarties esminėmis sąlygomis laikytinos ne tik pirkimo pardavimo objektas ir kaina, tačiau ir „kitos šalių aptartos sąlygos“, kadangi jos detalizuoja preliminariosios sutarties objektą (būsimą pagrindinę sutartį). Sudarant preliminariąją sutartį, turi būti suderintos esminės sutarties sąlygos; vadinasi, jeigu tariamasi dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo pardavimo sutarties sudarymo ateityje, preliminariojoje sutartyje nurodomas sutarties dalykas - nekilnojamieji daiktai, jų kaina, kitos, šalių požiūriu, svarbios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2006). Nagrinėjamu atveju įvertinus bylai reikšmingas aplinkybes, t. y. pardavėjos siekį parduoti butą iki šildymo sezono pradžios, terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti laikytinas esmine šalių aptarta sąlyga. Sandorio šalies – pardavėjos - valios trūkumas, suklydimo kvalifikavimas esminiu yra faktinės bylos aplinkybės, kurios apeliacinės instancijos teismo vertinimu buvo teisingai nustatytos pirmosios instancijos teismo.

28Atsižvelgiant į tai, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), atmestini apeliacinio skundo argumentai apie tai, kad teismas neteisingai įvertino sutartį, faktines bylos aplinkybes ir nepagrįstai nustatė, kad pardavėja suklydo dėl sandorio esmės. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad pardavėja, žinodama, kad sutartis sudaroma ne vieno mėnesio laikotarpiui, o metams, tokios sutarties apskritai nebūtų sudariusi, taigi – ji suklydo iš esmės. Šią išvadą teismas padarė tirdamas ir įvertindamas ginčijamos sutarties sudarymo aplinkybes, šalių paaiškinimus ir jų pateiktus įrodymus, liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus, taip pat atsižvelgdamas ir į ieškovo subjektyvias savybes. Teismas, remdamasis byloje ištirtų ir įvertintų įrodymų visetu, nustatė, kad iki ginčijamos preliminariosios sutarties ieškovas su pardavėja tarėsi dėl sutarties kainos, termino aiškiai išreiškiant pardavėjos valią parduoti turtą iki šildymo sezono pradžios, todėl tikroji pardavėjos valia buvo – parduoti turtą kuo greičiau; ir sutarties sudarymo metu ieškovas tai žinojo. Šių byloje nustatytų aplinkybių ieškovas nenuginčijo, nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindų būtų galima padaryti priešingą išvadą, t. y. kad pardavėja būtų siekusi tiesiog parduoti turtą nepaisant termino. Nustačius šias aplinkybes, teismas sprendė, kad pardavėja tokio sandorio nebūtų sudariusi, todėl padarė išvadą, jog yra visos sąlygos pripažinti ginčijamą sutartį negaliojančia CK 1.90 straipsnio pagrindu kaip sudarytą pardavėjai iš esmės suklydus.

29Kartu pažymėtina, kad CK 1.90 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ginčijama sutartis negalėtų būti pripažinta negaliojančiomis, byloje nenustatyta, t. y. kad pardavėja, sudarydama ginčijamą sutartį, būtų suklydusi dėl savo didelio neatsargumo.

30Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstama, jog preliminari buto pirkimo pardavimo sutartis pagrįstai pripažinta negaliojančia kaip sudaryta suklydus dėl jos esmės, vadovaujantis CK 6.74 straipsniu negalėjo būti tenkinamas ir prašymas dėl netesybų ir nuostolių priteisimo.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų tyrimo ir įvertinimo procesą pirmosios instancijos teisme bei jų pagrindu padarytas išvadas, konstatuoja, kad teismas tinkamai laikėsi įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių ir priėmė pagrįstą teismo sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

33Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas M. L. (pirkėjas) ir E. O. (pardavėja) 2011 m. gegužės 25 d.... 5. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės ieškovo sumokėtą 2 000... 6. Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo teismo prašė pripažinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. 1. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl esminio suklydimo ir avanso... 10. 2. Dėl sandorio pripažinimo tariamu ir netesybų (baudos) priteisimo. Teismas... 11. 3. Dėl nuostolių atlyginimo. Ginčo Sutartį pripažinus negaliojančia nuo... 12. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo Patenkinus 20 proc. ieškinio... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 15. 1) Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl esminio suklydimo. Atsakovės... 16. 2) Dėl netesybų (baudos) ir nuostolių atlyginimo priteisimo. Remiantis tuo,... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo jį atmesti. Nurodo, kad... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 21. Nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija... 22. Byloje kilo ginčas dėl suklydimo sudaryto sandrio pripažinimo negaliojančiu... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. L. ir E. O. 2011 m. gegužės 25 d.... 24. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. O. turėjo ir kitą gyvenamąjį... 26. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai... 27. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalimi preliminariąja... 28. Atsižvelgiant į tai, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį... 29. Kartu pažymėtina, kad CK 1.90 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl... 30. Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstama, jog preliminari buto pirkimo... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų tyrimo ir... 32. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 33. Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą palikti nepakeistą....