Byla 2-1443/2013
Dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr.6 pripažinimo negaliojančiu, netenkinti, UAB „Inventum“ bankroto byloje (civilinė byla Nr.B2-1889-431/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus G. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutarties, kuria nutarta G. M. skundo dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr.6 pripažinimo negaliojančiu, netenkinti, UAB „Inventum“ bankroto byloje (civilinė byla Nr.B2-1889-431/2013).

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr.6 pripažinimo negaliojančiu.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutarė iškelti UAB „Inventum“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Audata“ .

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi nutarė pripažinti UAB „Inventum“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinti patikslintus 797 395,73 Lt sumai BUAB „Inventum“ kreditorių kreditorinius reikalavimus, tarp kurių įkeitimu užtikrintas AB DNB banko kreditorinis reikalavimas 399 111,40 Lt sumai, trečios eilės kreditoriaus G. M. 139 860 Lt kreditorinis reikalavimas.

7Kreditorius kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 6 negaliojančiu. Kreditorius nurodė, kad 2012 m. spalio 29 d. vykusio BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokole tarp dalyvavusių ir balsavusių kreditorių nurodytas AB DNB bankas, su kuriuo yra atsiskaityta. Kadangi minėto kreditoriaus kreditorinių reikalavimų suma nebuvo sumažinta ĮBĮ nustatyta tvarka, buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra. Nors protokole nurodoma, kad susirinkimo pirmininke išrinkta kreditoriaus G. M. atstovė advokatė J. T., tačiau toks klausimas susirinkime išvis svarstytas nebuvo, protokolas jai nebuvo pateiktas pasirašyti. Protokolą pasirašė AB DNB banko atstovas, kuris nedalyvavo susirinkime. Įmonės bankroto administratorius neinformavo kreditorių apie tai, kokius sandorius bendrovėje patikrino pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto nuostatas. Administratoriaus ataskaita nebuvo siųsta kreditoriui susipažinimui iki 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo.

8BUAB „Inventum“ bankroto administratoriaus UAB „Audata“ įgaliotas asmuo E. J. su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad su didžiausiu kreditoriumi AB DNB banku buvo atsiskaityta iš dalies, sumokėta 143 850 Lt, liko nepadengta 255 261,40 Lt kreditorinio reikalavimo suma. BUAB „Inventum“ bankroto administratorius 2012 m. spalio 22 d. kreipėsi į AB DNB banką dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo, AB DNB bankas bankroto administratorių apie patikslintą reikalavimą informavo tik 2012 m. spalio 31 d., todėl nedelsiant bankroto administratorius kreipėsi su prašymu į teismą. Pažymėjo, kad BUAB „Inventum“ 2012 m. spalio 29 d. susirinkimo metu bankroto administratorius vadovavosi nustatyta tvarka patvirtintais kreditoriniais reikalavimais. Sumažintas AB DNB banko kreditorinis reikalavimas nebūtų turėjęs įtakos priimtiems kreditorių susirinkimo nutarimams, nes balsų dauguma išlieka ta pati. Kreditorių susirinkimo pirmininku yra išrinktas AB DNB bankas, kuris balsavo raštu ir teisėtai pasirašė protokolą, o kreditoriaus G. M. atstovė advokatė J. T. buvo išrinkta pirmininkauti šiam susirinkimui, nes susirinkime tiesiogiai nedalyvavo kiti kreditoriai, kurie balsavo raštu. Administratorius vykdė bankroto bylos iškėlimo dienai galiojusį ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir patikrinęs sandorius nurodė, kad nenustatė priešingų įmonės veiklos tikslams sandorių.

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi nutarė BUAB „Inventum” administratoriaus UAB „Audata“ įgalioto asmens E. J. prašymą patenkinti, patikslinti BUAB „Inventum” kreditorių kreditorinių reikalavimų sąrašą, išbraukti iš įmonės kreditorių sąrašo AB DNB banką, kurio reikalavimai užtikrinti įkeitimu, ir įtraukti jį į įmonės trečios eilės kreditorių kreditorinių reikalavimų sąrašą su 255 261,40 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, patvirtinti patikslintą įmonės kreditorių kreditorinių reikalavimų 660 451,03 Lt sumai sąrašą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi nutarė kreditoriaus G. M. skundo dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 pripažinimo negaliojančiu netenkinti.

11Teismas nustatė, kad UAB „Inventum“ bankroto byloje 2012 m. spalio 10 d. varžytynių akto pagrindu buvo parduotas kreditoriui AB DNB bankui įkeistas BUAB „Inventum“ turtas už 169 000 Lt. 2012 m. spalio 31 d. teisme gautas įmonės bankroto administratoriaus prašymas dėl minėto kreditoriaus kreditorinio reikalavimo patikslinimo, sumažinant jį iki 255 261,40 Lt. Teismo nuomone, skundžiamo kreditorių susirinkimo metu galiojo teismo patvirtintas 399 111,40 Lt AB DNB banko kreditorinis reikalavimas ir bankroto administratorius neturėjo pagrindo skaičiuoti balsus kitaip, negu paskutiniu teismo patvirtintu kreditorių sąrašu. Teismas konstatavo, kad kreditoriaus G. M. nurodomu motyvu, kad su didžiausiu kreditoriumi AB DNB banku buvo atsiskaityta iš dalies ir atitinkamai laiku nesumažinus jo kreditorinio reikalavimo dydžio buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nes iš esmės jis buvo priimtas balsų dauguma (ĮBĮ 24 str.1 d.).

12Teismas taip pat nustatė, kad BUAB „Inventum“ 2010 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas kreditorius AB DNB bankas, o kreditoriaus atstovė 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo metu buvo išrinkta pirmininkaujančia susirinkimui, nes kiti kreditoriai balsavo raštu, kas atitinka ĮBĮ 23 straipsnio 14 punktą, nustatantį kreditorių susirinkimui teisę išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimo pirmininkas pasirašė susirinkimo protokolą pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

13Teismas nurodė, kad nuo 2012 m. kovo 1 d. galiojantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas nustato, kad administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Iki 2012 m. kovo 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu nustatė pareigą administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Dėl to, kad 2010 m. vasario 5 d. ir 2010 m. lapkričio 17 d. vykusiuose kreditorių susirinkimuose buvo teikiama administratoriaus veiklos ataskaita, kuri kreditorių buvo patvirtinta, nėra pagrindo išvadai, kad įmonės bankroto administratoriaus pateikiama ataskaita 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimui, jog administratorius peržiūrėjo įmonės sudarytus sandorius per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, prieštarautų ĮBĮ reikalavimams.

14Teismas pažymėjo, kadangi 2012 m. spalio 29 d. įmonės bankroto administratoriaus ataskaita iš esmės fiksuoja tik atliktus bankroto procese veiksmus nuo bankroto bylos iškėlimo, kuriais atitinkami nutarimai buvo priimti ankstesniuose kreditorių susirinkimuose, nėra pagrindo išvadai, kad kreditoriaus G. M. nurodomas ataskaitos nepateikimas iki susirinkimo pažeidė jo teises tokiu būdu, kuris sudarytų pagrindą nutarimų panaikinimui.

15Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus G. M. nurodomi argumentai dėl susipažinimo su bankrutavusios įmonės dokumentais nėra susiję su ginčo išsprendimu iš esmės, o kaip paaiškino kreditoriaus atstovė, tai yra atskirai iškeltų bylų nagrinėjimo dalykas, todėl dėl šių argumentų teismas nepasisako.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Apeliantas G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį ir kreditoriaus G. M. skundą dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr.6 pripažinimo negaliojančiu patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2012 m. spalio 29 d. vykusiame BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkime AB DNB banko kreditorinių reikalavimų suma nebuvo sumažinta, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimo protokolas turi būti pripažintas negaliojančiu, atmestina kaip nepagrįsta.
 2. Pirmosios instancijos teismo argumentas dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo pasirašymo pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį atmestinas kaip nepagrįstas. Asmuo, nedalyvavęs kreditorių susirinkime, negali savo parašu patvirtinti tų teiginių, kurie užfiksuoti 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo protokole. ĮBĮ nustato, kad kai kreditorių susirinkimo pirmininkas nedalyvauja susirinkime, renkamas kitas susirinkimo pirmininkas.
 3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo teigti, kad administratoriaus pateikta išvada 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimui, jog administratorius peržiūrėjo įmonės sudarytus sandorius per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, prieštarautų ĮBĮ reikalavimams, atmestina kaip nepagrįsta. Be to, įmonės bankroto administratorius pažeidė kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 4 punkte nustatytą reikalavimą bei nesudarė galimybių tinkamai susipažinti kreditoriui su bankroto administratoriaus išvadomis apie patikrintus sandorius.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Inventum” administratoriaus UAB „Audata“ įgaliotas asmuo E. J. prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.).
 2. Apelianto argumentas, kad BUAB „Inventum” administratorius iki 2012 m. spalio 29 d. nebuvo informavęs kreditorių, kokius sandorius patikrino, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, kad 2012 m. gruodžio 21 d. buvo sušauktas BUAB „Inventum” kreditorių susirinkimas dėl papildomos bankroto administratoriaus ataskaitos apie įmonės sandorius, tačiau nutarimas nebuvo priimtas, nes kreditoriai balsų dauguma balsavo prieš.
 3. Kreditoriaus argumentas, kad nebuvo tinkamai informuotas apie kreditorių susirinkimą pagal 2010 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo protokolo priedą Nr. 2 atmestinas kaip nepagrįstas. Kreditoriui buvo tinkamai pranešta apie kreditorių susirinkimą, tačiau kreditorius nesikreipė į bankroto administratorių dėl papildomos informacijos pateikimo.
 4. Kreditoriaus argumentas, kad kreditorių susirinkimo protokolą pasirašė netinkamas asmuo, todėl jis yra negaliojantis, atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, kreditorius nors ir teigia, kad protokolas yra suklastotas, tačiau paties protokolo turinio neginčija. Taip pat pažymėtina, kad protokolą pasirašė ir bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, kuris dalyvavo susirinkime ir buvo jo sekretoriumi.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos nutarties ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Apeliacinis teismas pagal atskirąjį skundą sprendžia pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta kreditoriaus G. M. skundo dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr.6 pripažinimo negaliojančiu netenkinti, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

21Kreditorius G. M. paduotu teismui skundu prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Inventum“ 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 6, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą apie atliktas procedūras per laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo, pripažinti UAB „Inventum“ veiklą pasibaigusia ir pavesti administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

22Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

23Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ administratorius V. K. v. bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011). Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į ĮBĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Nagrinėdamas ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, teismas, visų pirma, turi įvertinti, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010).

24Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2012 m. spalio 29 d. vykusiame kreditorių susirinkime AB DNB banko kreditorinių reikalavimų suma nebuvo sumažinta, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimo protokolas turi būti pripažintas negaliojančiu, atmestina kaip nepagrįsta. Teismas nepripažįsta pagrįstu šį atskirojo skundo argumentą.

25Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Apeliacinis teismas iš dalies sutinka su apelianto teiginiu, kad laiku atitinkamai nesumažinus kreditoriaus AB DNB banko kreditorinio reikalavimo dydžio buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. spalio 10 d. varžytynių akto pagrindu buvo parduotas kreditoriui AB DNB bankui įkeistas BUAB „Inventum“ turtas už 169 000 Lt, 2012 m. spalio 29 d. įvyko kreditorių susirinkimas, 2012 m. spalio 31 d. teisme gautas įmonės bankroto administratoriaus prašymas dėl kreditoriaus AB DNB banko kreditorinio reikalavimo patikslinimo, sumažinant jį iki 255 261,40 Lt, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi nutarė patvirtinti patikslintą įmonės kreditorių kreditorinių reikalavimų 660 451,03 Lt sumai sąrašą, išbraukti iš įmonės kreditorių sąrašo AB DNB banką, kurio reikalavimai užtikrinti įkeitimu, ir įtraukti jį į įmonės trečios eilės kreditorių kreditorinių reikalavimų sąrašą su 255 261,40 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. Tačiau apeliacinis teismas pažymi, kad svarbu nustatyti, ar šie procedūriniai pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą. Dėl to pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, ar nesumažintas kreditoriaus AB DNB banko kreditorinis reikalavimas galėjo pažeisti kitų kreditorių ir pačios bankrutavusios įmonės interesus, pagrįstai nustatė, jog kreditoriaus atitinkamai sumažintas reikalavimas nebūtų turėjęs įtakos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo rezultatams, nes balsų dauguma tokie nutarimai būtų vis tiek priimti. Apeliacinis teismas pažymi, kad kreditorių teises bankroto procese reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnio normos. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Balsavimas kreditorių susirinkimuose taip pat neatsiejamas su kreditorių reikalavimų gynimu. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditorių balsai skaičiuojami ne nuo susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, bet nuo visų įmonės kreditorių reikalavimų sumos (išskyrus balsavimą pakartotiniame susirinkime). Kreditorius G. M. nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė argumentų ir įrodymų, patvirtinančių, jog laiku atitinkamai nesumažinus kreditoriaus AB DNB banko reikalavimo dydžio dėl šio procedūrinio trūkumo negalėjo įvykti 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimas, kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti ar nepagrįsti ir tai yra pagrindas naikinti skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus.

26Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo teiginys dėl 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo pasirašymo pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį yra nepagrįstas, ĮBĮ visai nenurodo ir neaptaria, kokiais atvejais kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą, asmuo, nedalyvavęs kreditorių susirinkime, negali savo parašu patvirtinti tų teiginių, kurie užfiksuoti 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo protokole. ĮBĮ nustato, kad kai kreditorių susirinkimo pirmininkas nedalyvauja susirinkime, renkamas kitas susirinkimo pirmininkas. Apeliacinis teismas tik iš dalies sutinka su tokiais apelianto argumentais.

27ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Šiame susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimas turi išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮBĮ 23 str. 14 p.). Bylos medžiaga patvirtina, jog 2010 m. vasario 5 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo nutarimu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas kreditorius AB DNB bankas. 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkime dalyvavo 86,32 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai, tik kreditoriaus G. M. atstovė advokatė J. T. tiesiogiai dalyvavo kreditorių susirinkime, kiti kreditoriai balsavo raštu. Pagal bylos duomenis, atsižvelgiant į tai, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkime nedalyvavo, o balsavo raštu, kreditorių susirinkimo pirmininkaujančia nutarta išrinkti kreditoriaus G. M. atstovę advokatę J. T., tačiau kreditorių susirinkimo protokolą pasirašė susirinkime nedalyvavęs kreditorių susirinkimo pirmininkas AB DNB banko atstovas K. P. ir sekretorius E. J.. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo svarstytas klausimas dėl kreditorių susirinkimo pirmininkaujančiojo kandidatūros. Bylos duomenimis nenustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkaujančia išrinkta advokatė J. T. būtų išreiškusi nesutikimą dėl jos pirmininkavimo kreditorių susirinkime. Kita kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio kandidatūra negalėjo būti pasiūlyta bei išrinkta, nes kiti kreditoriai tiesiogiai nedalyvavo kreditorių susirinkime. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto argumentas, kad surašantis protokolą asmuo nusprendė savavališkai įrašyti kreditoriaus atstovę pirmininkaujančia kreditorių susirinkimui, atmestinas kaip nepagrįstas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkaujančia išrinkta advokatė J. T. protokolo nepasirašė. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. ĮBĮ nenurodo ir neaptaria, kokiais atvejais kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą ir kokiais atvejais kreditorių susirinkimo pirmininkaujantis privalo pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo protokolo trūkumai yra formalūs ir neturėjo reikšmės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui bei pagrįstumui, kad vien formalus įstatymo pažeidimo konstatavimas yra nepakankamas pagrindas kreditorių susirinkimo nutarimams pripažinti negaliojančiais. Apeliacinio teismo nuomone, kreditorių susirinkimo protokolas yra svarbus bei reikšmingas tiek, kiek jis turi įtakos kreditorių susirinkimo eigai bei jos fiksavimui, susirinkimo nutarimų teisėtumui bei pagrįstumui.

28Apeliacinis teismas nesutinka su apeliantu, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad įmonės bankroto administratorius iki 2012 m. spalio 29 d. buvo informavęs kreditorių apie tai, kokius sandorius patikrino, kokius sandorius bankrutavusi įmonė buvo sudariusi. Apeliacinis teismas pažymi, kad bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. vasario 5 d. ir 2010 m. lapkričio 17 d. vykusiuose kreditorių susirinkimuose buvo teikiamos administratoriaus veiklos ataskaitos, kurios kreditorių buvo patvirtintos. Tuo metu galiojantis ĮBĮ nenumatė administratoriui pareigos pirmajam kreditorių susirinkimui pateikti kreditoriams informaciją, numatytą šiuo metu aktualios ĮBĮ redakcijos 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte. Be to, 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ ataskaitoje administratorius nurodė, kad peržiūrėjo įmonės sudarytus sandorius per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir sandorių priešingų įmonės veiklos tikslams nenustatė. Dėl to nėra pagrindo išvadai, kad bankroto administratoriaus pateikta ataskaita 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimui, jog administratorius peržiūrėjo įmonės sudarytus sandorius per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, prieštarautų ĮBĮ reikalavimams.

29Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra 2012 m. spalio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo trūkumų, taip pat kitų pažeidimų, kurie būtų pagrindas pripažinti minėto kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais ar nepagrįstais. Dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“ kreditorių susirinkimo kreditoriaus G. M. teisės nebuvo pažeistos.

30Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam klausimo išnagrinėjimui, skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

31Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.).

32Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2012 m. spalio 29 d. BUAB „Inventum“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutarė iškelti... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi nutarė pripažinti... 7. Kreditorius kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti 2012 m.... 8. BUAB „Inventum“ bankroto administratoriaus UAB „Audata“ įgaliotas... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi nutarė BUAB... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi nutarė kreditoriaus G.... 11. Teismas nustatė, kad UAB „Inventum“ bankroto byloje 2012 m. spalio 10 d.... 12. Teismas taip pat nustatė, kad BUAB „Inventum“ 2010 m. vasario 5 d.... 13. Teismas nurodė, kad nuo 2012 m. kovo 1 d. galiojantis ĮBĮ 11 straipsnio 3... 14. Teismas pažymėjo, kadangi 2012 m. spalio 29 d. įmonės bankroto... 15. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus G. M. nurodomi argumentai dėl... 16. Apeliantas G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Inventum” administratoriaus UAB... 18. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Apeliacinis teismas pagal atskirąjį skundą sprendžia pirmosios instancijos... 21. Kreditorius G. M. paduotu teismui skundu prašė pripažinti negaliojančiu... 22. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 23. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 24. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos... 25. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai... 26. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo teiginys dėl 2012 m. spalio 29... 27. ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas... 28. Apeliacinis teismas nesutinka su apeliantu, kad nepagrįsta pirmosios... 29. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra 2012 m. spalio... 30. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 31. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 32. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 34. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą....