Byla 2-7229-826/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 496,76 Lt skolą, 1718,29 Lt delspinigių, 215,73 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl byloje priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285 straipsnio 2 dalis). Nustatyta, kad 2001-08-21 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovės buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. A-83 75108 3.9.190. Pirminis kreditorius pateikė atsakovei sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas bendrai 496,76 Lt sumai, kurių atsakovė sutartyje nustatytu terminu neapmokėjo. 2009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjo UAB ,,Tele2“ ir atsakovės sudarytos sutarties pagrindu tarp šalių atsirado prievoliniai santykiai. Reikalavimo perleidėjas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdama prievolę. Todėl atsakovei yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą už paslaugas ir netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis).

7Reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovės perleido ieškovui, todėl atsakovė turi šią pareigą įvykdyti ieškovui, aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, pažeidžia atsakovės interesus, nenustatyta (LR CK 6.101-6.102 straipsniai).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1718,29 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo nuo 2002-09-01 iki 2012-02-20. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis tris kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 89,42 Lt (496,76*0,1 %*180 dienų = 89,42 Lt) delspinigių.

9Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (LR CPK 178 straipsnis). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 215,73 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovui iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovui, kurio naudai priimtas sprendimas, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 70,00 Lt žyminio mokesčio (už priteistiną 568,18 Lt sumą (teimo patenkintų reikalavimų suma) ieškinio padavimo dieną turėjo būti mokamas 70,00 Lt žyminis mokestis) yra priteistinos iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straispsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės L. S. 496,76 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt šešis Lt 76 ct) už suteiktas paslaugas, 89,42 Lt (aštuoniasdešimt devynis Lt 42 ct) delspinigių, viso 568,18 Lt, nuo šios priteistos sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 70,00 Lt (septyniasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“.

15Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai