Byla 2-268/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-6837-619/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ ieškinį atsakovui mokslinei gamybos akcinei bendrovei „Precizika“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Ieškovas UAV „ŽVC“ 2010 m. liepos 20 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš atsakovo MG AB „Precizika“ 4,5 mln. Lt nuostolių atlyginimą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-18). Nurodė, kad bylos šalys atskiromis sutartimis iš valstybės iki 2101 m. liepos 31 d. išsinuomavo dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (t. 1, b. l. 195-198). Atsakovo nuomojamoje žemės sklypo dalyje stovi jam nuosavybės teise priklausantis gamybinis-administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir autoservisas, unikalus Nr. ( - ). Gamybinį-administracinį pastatą ir autoservisą atsakovas rekonstravo. Ieškovo nuomone, rekonstrukcija neteisėta, nes prieš teikdamas paraišką gauti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą atsakovas turėjo gauti kaimynystėje įsikūrusio ieškovo sutikimą, informuoti apie tai visuomenę. Būtent dėl atsakovo neteisėtai atliktos rekonstrukcijos sumažėjo ieškovo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vertė. V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonė 2010 m. vasario 28 d. nustatė, kad ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertė dėl atsakovo gamybinės veiklos sumažėjo 3 mln. Lt, dėl atsakovo atidaryto autoserviso – 1,5 mln. Lt.

6Ieškovas 2010 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu prašymu (t. 1, b. l. 24-41) prašė areštuoti atsakovui priklausantį (ne)kilnojamąjį turtą, turtines teises, tokio turto nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ir įmonės kasoje, ieškinio dydžio ribose, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises. Prašymą grindė tuo, kad ieškinio suma yra 4,5 mln. Lt, o atsakovo nuosavas kapitalas sudaro tik 3 922 666 Lt. Atsakovo apyvarta per 2009 metus sumažėjo beveik dvigubai lyginant su 2008 m., pajamų mažėjimą lėmė mažesni pardavimai. Atsakovas 2009 m. patyrė 397 825 Lt nuostolį, trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams 2009 m. sudarė 647 450 Lt (t. 1, b. l. 42). Atsakovo nepaskirstyti nuostoliai 2009 m. sudarė 1 399 896 Lt. Norėdamas padengti nuostolius atsakovas gali būti priverstas parduoti nuosavą turtą. Atsakovo materialaus turto rinkos vertė nurodoma 1 543 089 Lt (t. 1, b. l. 42), bet dėl ekonominės krizės nekilnojamojo turto kainos krito apie 30 %, todėl galimybė įvykdyti teismo sprendimą bus komplikuota (CPK 144 str. 1 d.).

7Atsakovas MG AB „Precizika“ atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 1, b .l. 65-69) su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teigė, kad didelės ieškinio sumos prezumpcija neturėtų būti taikoma, nes atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio rinkos vertė lygi 17 022 754 Lt, t. y. beveik 4 kartus didesnė už ieškinio sumą. Atsakovui priklausantis turtas nuo pat jo įsigijimo nebuvo ir nėra apsunkintas hipoteka, nėra jokių aplinkybių, dėl kurių jį atsakovas turėtų įkeisti ateityje. Atsakovas užtikrina gerą turto būklę, turtas likvidus, nekilnojamas turtas naudojamas tiesioginei atsakovo ūkinei komercinei veiklai vykdyti – gaminių ir patalpų nuomai, šio turto perleidimas tretiesiems asmenims reikštų atsakovo veiklos sustabdymą arba pabaigą, todėl atsakovui visiškai nenaudinga šį turtą perleisti. Atsakovas yra stabiliai veikianti įmonė, 2009 m. jo pajamos sumažėjo ir jis patyrė nuostolių dėl prastos ekonominė situacijos šalyje, dėl atsakovo patalpų nuomininkams laikinai sumažintų nuomos kainų (t. 1, b. l. 71, 73-76). Pasak atsakovo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų ekonomiškumo, proporcingumo principų, pakenktų įmonės reputacijai ir verslui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (t. 1, b. l. 100-102). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo 2010 m. rugsėjo 13 d. pažyma (t. 1, b. l. 70), padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog ieškinio suma (4,5 mln.Lt) atsakovui yra didelė, t. y. atsakovas paneigė objektyvią sprendimo, jeigu jis bus priimtas ieškovo naudai, neįvykdymo grėsmę. Atsakovo 2010 m. rugsėjo 13 d. pažymoje nurodyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio rinkos vertė 17 022 754 Lt, mokestinė (bazinė) vertė 11 124 836,90 Lt. Pagal atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą už 2009 m. (t. 1, b. l. 42-43) atsakovo pardavimo pajamas 2009 m. sudarė 1 406 171,32 Lt, per 1 m. gautinos sumos - 2 549 713 Lt. Byloje nėra įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie tai, kad atsakovas siektų apsunkinti išieškojimą vykdant būsimą teismo sprendimą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAV „ŽVC“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti (t. 1, b. l. 105-120). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

121. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriame atsakovo turtas įvertintas masinio vertinimo metu, ir atsakovo 2006 m. vasario 13 d. duomenimis 2010 m. rugsėjo 13 d. parengta pažyma neparodo tikrosios atsakovo nekilnojamojo turto vertės. Aplinkybė, kad 2008-2009 m. nekilnojamojo turto kainos krito 30 %, yra visiems žinoma aplinkybė (CPK 182 str. 1 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2009).

132. Ieškovas, prieš teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atliko išsamią atsakovo pastarųjų 4 m. (2006-2009 m.) finansinių rodiklių analizę (t. 1, b. l. 42-49), kuri patvirtino, kad: a) atsakovo veiklos pajamos nuo 2006 m. iki 2009 m. sumažėjo beveik dvigubai; b) atsakovo grynasis pelnas 2006-2008 m. ženkliai mažėjo, o 2009 m. atsakovas turėjo net 397 825 Lt nuostolio, c) atsakovo nepaskirstytieji nuostoliai kasmet auga ir 2009 m. sudarė 1 399 876 Lt; d) atsakovas planavo 2009 m. gauti 1 851 408 Lt pajamų, o realiai uždirbo 0,4 mln. Lt mažiau, t. y. 1 406 171 Lt.

14Atsakovo prognozės, kad artimiausiu metu įmonė dirbs pelningai ir stabiliai, yra pagrįstos tik prielaidomis. Pagrindinė atsakovo veikla – gamyba, susijusi su statybų sektoriumi, o, kaip žinia, per ekonominę krizę statybų sektorius smuko bene labiausiai. Be to, tebesitęsiant ekonominei krizei mažėja BVP ir vidutinis darbo užmokestis, itin didėja infliacija ir nedarbas. Atsakovas nepateikė 2010 m. tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o remiantis jo ankstesnių metų finansinės atskaitomybės dokumentais ir makroekonominiais rodikliais galima daryti išvadą, kad atsakovo finansinė padėtis ir toliau prastėja.

153. Atsakovo pagrindinė veikla susijusi su mokslu ir gamyba. Atsakovo 2010 m. rugsėjo 13 d. pažyma (t. 1, b. l. 71) įrodo, kad 1 199 255,04 Lt pajamų iš 1 406 171,32 Lt atsakovas gavo iš nuomos, t. y. ne savo tiesioginės veiklos. Tai reiškia, jog atsakovas nesugeba vystyti pagrindinės veiklos ir yra priverstas nuomoti patalpas.

164. ABĮ 59 straipsnis įpareigoja ūkio subjektus padengti veiklos nuostolius. Privalomo ar sukaupto rezervo atsakovas neturi, visuotinio akcininkų susirinkimo dėl papildomų akcininkų įnašų sumokėjimo irgi nešaukia, vadinasi, pagrindiniai nuostolių dengimo šaltiniai lieka turto pardavimas arba išorinis lėšų skolinimasis (greičiausiai susijęs su įkeitimu užtikrinant prievolių įvykdymą). Bet kuriuo iš šių atveju ieškovo interesai nukentėtų.

17Atsakovas MG AB „Precizika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 1, b. l. 160-165). Anot atsakovo, jis pakeitė pagrindinę veiklą, o pagrindinės veiklos pakeitimas reiškia tai, kad įmonė taikosi prie besikeičiančių rinkos sąlygų, savo veiklą orientuoja į rinkos poreikius. Laikinai (2009 m.) atsakovo pajamos mažėjo, atsirado nuostolių, nes 2009 m. dėl krizės buvo sumažintos patalpų nuomos kainos. Atkreipia dėmesį, kad ABĮ 59 straipsnio 9 dalis leidžia nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Atsakovo nuosavas kapitalas 1 261 395 Lt didesnis už ½ įstatinio kapitalo, todėl nepaskirstytus nuostolius atsakovas perkelia į kitus finansinius metus ir ketina juos padengti iš būsimo pelno.

18Atsakovas, pasinaudodamas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartyje nurodytu pasiūlymu (t. 1, b. l. 208-209), 2011 m. kovo 1 d. pateikė preliminarų 2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (t. 1, b. l. 216-217); taip pat 2011 m. vasario 24 d. pažymą dėl nuostolių 2010 m. (t. 1, b. l. 218) ir projekto „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai (Modline)“ finansavimo ir administravimo 2010 m. gegužės 6 d. sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-109 (t. 1, b. l. 236-249). Atsakovo 2011 m. vasario 24 d. pažymoje sakoma, kad mažėjančias pajamas ir balansinį nuostolį 2009-2010 m. lėmė šios pagrindinės priežastys: patalpų remonto išlaidos; ekonominė krizė, dėl kurios atsakovas nuomininkams laikinai sumažino patalpų nuomos kainas; patalpų rekonstrukcijos išlaidos, siekiant priderinti turimas patalpas eksploatuoti fotoelektrinių modulių pusiau automatinės gamybos linijos įrengimus. ES finansuojamas Projektas jau pradėtas įgyvendinti ir atsakovui skirta dalis (2 573 027 Lt) paramos. Atsakovo pagrindinis akcininkas įsipareigojo skirti per 5 mln. Lt finansuoti Projektą. Antraisiais Projekto įgyvendinimo metais atsakovas planuoja gauti 322 637 EUR (1 113 097,65 Lt) pelno.

19Atsakovas 2011 m. kovo 4 d. pateikė UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2011 m. vasario 18 d. parengtą MG AB „Precizika“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 11-2-18-A104 (t. 2, b. l. 3-103). Ataskaitoje rašoma, kad atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ), rinkos vertė 2011 m. vasario 18 d. yra 12 155 000 Lt.

20Ieškovas 2011 m. kovo 10 d. pateikė rašytinius paaiškinimu, kuriuose akcentuoja tai, kad 2010 m. lyginant su 2009 m. atsakovas patyrė 2 kartus didesnį nuostolį (atitinkamai - 810 604 Lt ir - 397 825 Lt), trumpalaikės skolos išaugo nuo 647 450 Lt (2009 m.) iki 5 700 773 Lt (2010 m.), pardavimo pajamos smuko nuo 1 406 171 Lt (2009 m.) iki 993 295 Lt (2010 m.) (t. 1, b. l. 216-217). Siekis pagrįsti dabartinę ekonominę ir finansinę padėtį planuojamais rodikliais dėl ateityje galimų gauti veiklos pajamų įrodymų pakankamumo, patikimumo ir reikšmingumo prasme nepriimtinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-161/ 2009).Visa tai byloja apie atsakovo verslo nestabilumą ir nuolat blogėjančią finansinę padėtį. Visas atsakovo nekilnojamasis turtas (14 nekilnojamojo turto objektų) yra areštuotas Vilniaus apygardos teismo nutartimi, priimta kitoje civilinėje byloje. Nors aplinkybė, kad atsakovas dalyvauja kituose teisminiuose ginčuose, savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsakovo atžvilgiu inicijuotos bylos ir atitinkamas jų išsprendimas gali lemti ir tai, kad sumažės atsakovo turimo turto dydis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2009).

21Ieškovas taip pat pateikė V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės 2010 m. lapkričio 15 d. atsakovo nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertinimo ataskaitą bei UAB „Auditas ir konsultacijos“ 2011 m. kovo 8 d. atsakovo nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įvertinimo ataskaitą 5/1909(Vil):11. Pirmojoje ataskaitoje atsakovo nekilnojamojo turto rinkos vertė nurodyta 4 137 000 Lt, antrojoje – 4 687 500 Lt. Antrojoje ataskaitoje nekilnojamojo turto vertė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. (administracinė byla Nr. I-882-331/2011) patenkino ieškovo UAB „ŽVC“ skundą ir panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. lapkričio 19 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4.-2454, nes atsakovas MG AB“Precizika“ rekonstrukcijos darbus atliko neturėdamas projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo ir kitų privalomųjų dokumentų.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo nekilnojamojo turto vertės ir finansinių rodiklių, kaip sudarančių pagrindą teigti ar paneigti esant grėsmę įvykdyti sprendimą, jei jis būtų palankus ieškovui (CPK 144 str. 1 d.).

25Dėl atsakovo finansinių rodiklių: teisėjų kolegija pripažįsta reikšmingomis ir pagrįstomis ieškovo padarytas atsakovo finansinių rodiklių analizės išvadas, kad atsakovo veiklos pajamos nuo 2006 m. iki 2009 m. sumažėjo kone dvigubai (t. y. nuo 2 789 527 Lt iki 1 406 171 Lt); kad atsakovo grynasis pelnas 2006-2008 m. ženkliai mažėjo, o 2009 m. atsakovas turėjo net 397 825 Lt nuostolio. Kaip matyti iš 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovo balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos (t. 1, b. l. 216-217), 2010 m. atsakovo pardavimo pajamos siekė 993 295 Lt, nuostoliai – minus 810 604 Lt. Antra vertus, teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, kad jo finansiniai rodikliai sumenko laikinai ir tam daugiau įtakos turėjo objektyvios priežastys (ekonominė krizė, patalpų remontas ir rekonstrukcija), o ne atsakovo nesugebėjimas vykdyti komercinę veiklą; kad pagrindinės veiklos perorientavimas rodo sugebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių, surasti laisvų nišų plėtoti verslą. Taip pat atsakovas teisingai nurodė, kad ABĮ 59 straipsnio 9 dalis suteikia teisę nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitus finansinius metus ir kad tam yra visos prielaidos, nes atsakovo nuosavas kapitalas (3 112 062 Lt) sudaro ne mažiau kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo (5 322 542 Lt) (Antrojo verslo apskaitos standarto 25 punktas, pagal kurį nuosavo kapitalo straipsnyje [balanso 13 eilutė] nurodomas pasirašytas įstatinis kapitalas).

26Dėl atsakovo nekilnojamojo turto vertės: remiantis informacinės teismų sistemos duomenų baze LITEKO, analogišką pagal ieškinio dalyką, faktinį ir juridinį pagrindus bei sumą ieškinį, kaip ir ieškinys nagrinėjamoje byloje, atsakovui 2010 m. gruodžio 27 d. pareiškė kita bendrovė - UAB „Indeco: Investment and Development“ (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2345-258/ 2011; sujungtus šias abi bylas į vieną, suteiktas bendras Nr. 2-845-619/2011). Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. MG AB „Precizika“, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė, o 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „Indeco: Investment and Development“ v. MG AB „Precizika“, – priešingai, tenkino. Ieškovas yra teisus, kad nors aplinkybė, jog atsakovas dalyvauja kituose teisminiuose ginčuose, pats savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsakovo atžvilgiu inicijuotos bylos ir atitinkamas jų išsprendimas gali lemti ir tai, kad sumažės atsakovo turimo turto dydis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2009). Kadangi pirmosios instancijos teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje UAB „Indeco: Investment and Development“ v. MG AB „Precizika“ apskųsta aukštesnės instancijos teismui, t. y. neįsiteisėjusi, kol kas nėra pagrindo vadovautis ja ir/ar minėta teismų praktika.

27Tas pats pasakytina ir apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. (administracinė byla Nr. I-882-331/2011) sprendimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimu buvo patenkintas pareiškėjo UAB „ŽVC“ skundas ir panaikintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. lapkričio 19 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4.-2454, kuriuo pripažintas tinkamu naudoti gamybinis administracinis pastatas – 3P3/b ( - ). Tretysis asmuo (šioje byloje - atsakovas) apeliaciniu skundu apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. sprendimą. Taigi UAB „Auditas ir konsultacijos“ 2011 m. kovo 8 d. atsakovo nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įvertinimo ataskaita 5/1909(Vil):11 buvo parengta vadovaujantis neįsiteisėjusiu sprendimu, todėl kaip įrodymas atmestina.

28Tokiu atveju byloje lieka du dokumentai, nustatantys atsakovui priklausančių pastatų rinkos vertę: UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2011 m. vasario 18 d. atsakovo nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 11-2-18-A104 ir V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės 2010 m. lapkričio 15 d. atsakovo nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertinimo ataskaita. UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2011 m. vasario 18 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 11-2-18-A104 parengta taikant lyginamosios vertės bei naudojimo pajamų (pajamų kapitalizavimo) vertės metodus, tuo tarpu V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės 2010 m. lapkričio 15 d. turto vertinimo ataskaita – tik naudojimo pajamų (pajamų kapitalizavimo) vertės metodą, kuris reiškia, kad turtas yra vertinamas ne kaip įvairaus turto suma, bet kaip verslo objektas, duodantis pelną per tikėtinas gauti pajamas iš patalpų nuomos. V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės 2010 m. lapkričio 15 d. turto vertinimo ataskaitoje sakoma, kad gamybinės paskirties pastatų pardavimo ir pirkimo rinka labai pasyvi; be antstolių vykdomų turto pardavimo iš varžytinių, praktiškai nėra tokių lyginamųjų sandorių. UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ lyginamųjų sandorių rado ir inter alia taikė lyginamosios vertės metodą, kuris grindžiamas panašaus turto pirkimo-pardavimo sandorių kainų palyginimu. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija remiasi UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2011 m. vasario 18 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 11-2-18-A104, laikydama ją išsamesne už V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės 2010 m. lapkričio 15 d. turto vertinimo ataskaitą. UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2011 m. vasario 18 d. turto vertinimo ataskaitoje Nr. 11-2-18-A104 nurodyta, kad atsakovo nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ), 2011 m. vasario 18 d. rinkos vertė lygi 12 155 000 Lt (t. 2, b. l. 5). Atsižvelgiant į turto vertinimo datą (2011 m. vasario 18 d.), darytina išvada, kad nekilnojamojo turto kainų kritimas apie 30 % jau yra įskaičiuotas. Vadinasi, atsakovo nekilnojamasis turtas beveik tris kartus viršija ieškinio sumą.

29Be to, priešingai negu teigia apeliantas, vėliausioje teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1454/2010, 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2010, 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-62/2011 ir kt.) susiformavusi pozicija, jog vien tik reikalavimų mastas nesudaro pagrindo tvirtinti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

30Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas per se materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą. Tokia priemonė gali būti taikoma, kai yra duomenų, jog atsakovas ketina perleisti ar įkeisti turimą turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-230/2011). Tai, kad įgyvendinti ilgalaikį ES finansuojamą Projektą atsakovui reikia rekonstruoto pagrindinio nekilnojamojo turto objekto, paneigia šio turto perleidimo galimybę.

31Įvertinusi susidariusią padėtį, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl šiuo aspektu priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti arba pakeisti pagal atskirojo skundo motyvus nėra pagrindo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias... 5. Ieškovas UAV „ŽVC“ 2010 m. liepos 20 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Ieškovas 2010 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu prašymu (t.... 7. Atsakovas MG AB „Precizika“ atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAV „ŽVC“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriame... 13. 2. Ieškovas, prieš teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Atsakovo prognozės, kad artimiausiu metu įmonė dirbs pelningai ir stabiliai,... 15. 3. Atsakovo pagrindinė veikla susijusi su mokslu ir gamyba. Atsakovo 2010 m.... 16. 4. ABĮ 59 straipsnis įpareigoja ūkio subjektus padengti veiklos nuostolius.... 17. Atsakovas MG AB „Precizika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą skundo... 18. Atsakovas, pasinaudodamas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 14 d.... 19. Atsakovas 2011 m. kovo 4 d. pateikė UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis... 20. Ieškovas 2011 m. kovo 10 d. pateikė rašytinius paaiškinimu, kuriuose... 21. Ieškovas taip pat pateikė V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo... 25. Dėl atsakovo finansinių rodiklių: teisėjų kolegija pripažįsta... 26. Dėl atsakovo nekilnojamojo turto vertės: remiantis informacinės... 27. Tas pats pasakytina ir apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m.... 28. Tokiu atveju byloje lieka du dokumentai, nustatantys atsakovui priklausančių... 29. Be to, priešingai negu teigia apeliantas, vėliausioje teismų praktikoje... 30. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas per se materialinių vertybių... 31. Įvertinusi susidariusią padėtį, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 33. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą....