Byla 2-50/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4027-258/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lanksti erdvė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ atstovas kreipėsi su 2008 m. spalio 20 d. ieškiniu į Vilniaus komercinio arbitražo teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ranga IV“ 467 245,83 Lt skolą, 8 162,40 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio padavimo Vilniaus komercinio arbitražo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo sumokėtą ieškinio registravimo bei arbitravimo mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ 2008 m. lapkričio 17 d. prašymu prašė Vilniaus apygardos teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Ranga IV“ – areštuoti nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, visiškai apribojant disponavimą šiuo turtu. Ieškovas nurodė, kad atsakovas atsisakė geranoriškai apmokėti esamą įsiskolinimą, todėl ieškovas Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikė ieškinį dėl skolos už atliktus statybos darbus išieškojimo, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškinio suma yra didelė (475 408,23 Lt). Ieškovas pažymėjo, kad Lietuvoje esant ekonominei krizei ir sumažėjus statybų darbų apimtims, ieškovas turi pagrindo manyti, jog esant didelei reikalavimo sumai ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo ieškovui palankaus arbitražo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. 2008 m. ženkliai sumažėjo atsakovo darbuotojų skaičius. Staigus darbuotojų atleidimas rodo, jog atsakovo finansinė padėtis nėra stabili. Atsakovas dalyvauja keturiose bylose, susijusiose su skolos priteisimu bei apmokėjimu už atliktus darbus. Kadangi atsakovas yra statybų bendrovė, kurios didžioji dalis disponuojamo nekilnojamojo turto yra suvaržyta (įkeista ar areštuota), atsižvelgiant į bylų gausą dėl atsakovo neatsiskaitymų, ieškovas turi pagrindą manyti, kad ir likęs atsakovo turtas bus suvaržytas. Ieškovo įsitikinimu, laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti nepranešus atsakovui.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo UAB „Ranga IV“ nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant 475 408,23 Lt sumos, uždrausdamas šį turtą perleisti tretiesiems asmenims. Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštavo atsakovo kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant 475 408,23 Lt sumos. Teismas leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, įmonės darbuotojais bei mokėti privalomus, įstatymų numatytus mokesčius.

6Nutartyje rašoma, kad prašoma išieškoti iš atsakovo suma 475 408,23 Lt yra didelė ir gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas, atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma, todėl yra pagrindas teigti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, kokia to turto vertė.

7Atsakovo UAB „Ranga IV“ atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas nutartį, rėmėsi tik ieškovo pateikta informacija, kuri vertintina kritiškai. Ieškovas prašyme nepateikė objektyvių įrodymų, kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, juo labiau dėl ieškovo prašomos priteisti sumos. Aplinkybė, kad atsakovas turi keletą teisminių ginčų, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Atsakovas yra didelė ir patikima įmonė. Jos pelnas per 2008 metų devynis mėnesius sudarė 12 694 415 Lt. Atsakovas siekia tinkamai, laiku vykdyti savo prievoles bei įsipareigojimus, kai jam pareikšti reikalavimai yra teisėti ir pagrįsti. Atsakovas yra stabilios finansinės padėties įmonė, kuri neturės problemų vykdyti ieškovui palankų sprendimą. Pagal teismų praktiką, net ir tais atvejais, kai ginčo suma siekia du milijonus litų, teismas ne visada taiko laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nėra linkęs mažinti mokumą arba bet kuriomis kitomis priemonėmis vengti teismo sprendimo vykdymo.
  3. Teismas rėmėsi hipotetiniais ieškovo pasisakymais apie darbuotojų atleidimą. 2008 metų pirmuosius tris mėnesius su atsakovu darbo santykius nutraukė 58 darbuotojai. Didžioji jų dalis darbo sutartis nutraukė savo noru, todėl ieškovo nurodytos aplinkybės, kuriomis galimai rėmėsi teismas, neatitinka tikrovės. Teismas neišdėstė argumentuotų nutarties priėmimo motyvų, tik konstatavo, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš teismui pateiktų faktinių aplinkybių akivaizdu, jog nėra prielaidų teigti, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti.

8Atsiliepimu į atsakovo UAB „Ranga IV“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ prašo atsakovo skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

9Ieškovas pažymi, kad iš atsakovo balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos nėra galimybės spręsti apie atsakovo turimus įsipareigojimus ir bendrą mokumą. Esant krizinei situacijai Lietuvos ūkyje, ypatingai statybų versle, atsakovo finansinė padėtis bylos nagrinėjimo laikotarpiu yra iš esmės pasikeitusi – pablogėjusi. Atsakovo argumentai apie gerą jo finansinę būklę laikytini nepagrįstais. Pagal teismų praktiką, aplinkybė, jog atsakovo gera finansinė padėtis, negarantuoja, kad bylos nagrinėjimo metu jo finansinė padėtis nepablogės tiek, kad galimai palankaus sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Atsakovas pripažįsta skolą ieškovui, jos neginčija, tačiau vengia ją sumokėti, o tai reiškia, kad atsakovas turi finansinių sunkumų. Esant krizinei situacijai Lietuvos ūkyje, ieškovo reikalavimo suma vertintina kaip didelė, todėl, atsižvelgęs į didelę reikalavimo sumą, teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Teismas vertino tai, kad ginčo suma didelė, kad atsakovas dalyvauja keliuose teisminiuose ginčuose, susijusiuose su skolos priteisimu, o tai objektyviai gali padidinti ieškovui palankaus arbitražo teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo riziką. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina tiek ieškovo, tiek atsakovo interesų pusiausvyrą.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Ranga IV“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo (arbitražo) sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio (reikalavimų) suma. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog galima reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas nėra didelė, tai yra kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuotos taisyklės, kad vien tik aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-555/2008). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, įvertinant galimą grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 str.).

13Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ prašoma išieškoti iš atsakovo UAB „Ranga IV“ suma yra didelė ir gali padidinti sprendimo neįvykdymo riziką, atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas, atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma, todėl yra pagrindas teigti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b. l. 29-30). Teisėjų kolegija, vertindama skundžiamos teismo nutarties turinį, negali sutikti su apelianto argumentais, jog teismas, priimdamas nutartį, neišdėstė argumentuotų nutarties priėmimo motyvų.

14Teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu nesutinka su apelianto motyvais, jog ieškovo pateikta informacija vertintina kritiškai, jog ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, dėl ko netaikius laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Apeliantas UAB „Ranga IV“ savo finansinei būklei patvirtinti pateikė balansus bei pelno (nuostolių) ataskaitas už 2008, 2007, 2006 metus (b. l. 52-60). Iš UAB „Ranga IV“ 2008 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų (šie duomenys yra vėliausi, todėl geriausiai atskleidžia įmonės padėtį) matyti, kad įmonės turtas 2008 m. sausio – rugsėjo mėnesiais sudarė 92 803 850 Lt (iš jų didžioji dalis - 65 878 666 Lt trumpalaikis turtas), įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 75 709 435 Lt (b. l. 52-53). Lyginant UAB „Ranga IV“ įsipareigojimus su ankstesniais metais, darytina išvada, jog jie yra žymiai išaugę (pvz. lyginant su 2007 m. – 12 000 000 Lt). Be to, vertinant 2008 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, pastebėtina tai, kad įmonės grynasis pelnas mažėja (b. l. 54). Tokių aplinkybių pagrindu negalima daryti išvados, kad ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ reikalavimų suma UAB „Ranga IV“ nėra didelė, jog apeliantas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl pareikštų reikalavimų sumos ir teismui nebūtų pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką UAB „Ranga IV“ finansinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos procesą, kad būtų reali galimybė įgyvendinti priimtą procesinį sprendimą. Šiuo atveju teismui nesiėmus tokių priemonių, o dėl subjektyvių ir nuo UAB „Ranga IV“ priklausančių priežasčių, arba dėl objektyvių priežasčių, atsižvelgus į šiuo metu rinkoje susidariusią sudėtingą ekonominę situaciją, ypatingai statybų versle, pasikeitus UAB „Ranga IV“ turto apimčiai (mastui), ieškovui palankaus sprendimo priėmimo atveju tokia procesinė ginčo baigtis iš esmės neatitiktų ieškovo pagrįstų lūkesčių, nebūtų pasiektas tas tikslas, kurio ieškovas siekia reikšdamas reikalavimus atsakovui UAB „Ranga IV“ ir jų pagrindu prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aplinkybė, kad atsakovas UAB „Ranga IV“ dalyvauja keliuose teisminiuose ginčuose, savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsakovo atžvilgiu inicijuotos bylos ir atitinkamas jų išsprendimas gali lemti ir tai, jog sumažės atsakovo turimo turto dydis.

15Iš apelianto UAB „Ranga IV“ pateiktų duomenų matyti, kad per 2008 metų pirmus tris mėnesius bendras išėjusių iš darbo darbuotojų skaičius yra 58. Didžioji dalis darbuotojų iš darbo atleisti jų pačių prašymu (b. l. 62). Teismas skundžiamos nutarties argumentų nesiejo su darbuotojų atleidimu, todėl apelianto nurodytos aplinkybės apie darbuotojų atleidimo priežastis neturi įtakos vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

16Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 24 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1039/2008 - teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys) kitoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Ranga IV“ atžvilgiu 105 171 Lt dydžio sumai, paliko nepakeistą. Apelianto argumentai, kuriais jis prašo panaikinti skundžiamą teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį, yra iš esmės tokie patys, kaip ir kitoje minėtoje byloje. Panašaus turinio atsakovo argumentai jau buvo atmesti kitoje byloje ir jie jokiomis naujomis aplinkybėmis nepaneigia šioje byloje priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, aukščiau nurodytų motyvų pagrindu sprendžia, jog bylos aplinkybės patvirtina teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Ranga IV“, pagrįstumą ir teisėtumą. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl pirmosios instancijos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329, 338 str.).

18Apeliantui UAB „Ranga IV“ išaiškintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstu prašymu gali pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, UAB „Ranga IV“ taip pat gali prašyti panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu įmokama reikiamo dydžio suma į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 1, 2 d. nuostatos).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ atstovas kreipėsi su 2008 m. spalio 20 d.... 4. Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ 2008 m. lapkričio 17 d. prašymu prašė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Nutartyje rašoma, kad prašoma išieškoti iš atsakovo suma 475 408,23 Lt yra... 7. Atsakovo UAB „Ranga IV“ atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Ranga IV“ atskirąjį skundą ieškovas UAB... 9. Ieškovas pažymi, kad iš atsakovo balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios... 12. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 13. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovo UAB „Lanksti erdvė“... 14. Teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu nesutinka su apelianto motyvais,... 15. Iš apelianto UAB „Ranga IV“ pateiktų duomenų matyti, kad per 2008 metų... 16. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, aukščiau nurodytų... 18. Apeliantui UAB „Ranga IV“ išaiškintina, jog pirmosios instancijos teismas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti...