Byla eB2-201-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Juzis com“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Juzis com“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi UAB „Juzis com“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta MB „Administratorė“. 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. kovo 9 d. nutartimi buvo patikslintas. 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi BUAB „Juzis com“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, patvirtinta keturių mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos BUAB „Juzis com“ supaprastinto bankroto proceso trukmė. 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutraukti BUAB „Juzis com“ supaprastintas bankroto proceso vykdymas.

3BUAB „Juzis com“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atlikti visi įmonės likvidavimo veiksmai, nurodyti Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnyje.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratoriui įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus. Administratorė patikrinusi įmonės dokumentus nustatė, kad faktiškai bendrovė nevykdė veiklos nuo 2008 metų. BUAB „Juzis com“ veiklos nevykdymas nuo 2008 metų, turto neturėjimas bei įsipareigojimų valstybės, savivaldybės biudžetams ir valstybės pinigų fondams nevykdymas lėmė įmonės bankrotą. Kadangi tarp administratorei perduotų dokumentų nebuvo nei vieno per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos UAB „Juzis com“ iškėlimo sudaryto sandorio, dėl to įmonės sandoriai ginčijami nebuvo, o tyčinio bankroto požymių nenustatyta.

9Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 12 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-23719-429/2017 iš buvusio UAB „Juzis com“ vadovo J. L. priteisė BUAB „Juzis com“ 32 727,38 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (32 727,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimo teisė į J. L. 2018 m. birželio 5 d. buvo parduota UAB „Legal Balance“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2016-06/11 už 200 Eur.

10Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Bankroto procedūros metu iš viso buvo gauta 629,74 Eur. Gautos lėšos buvo panaudotas administravimo išlaidoms dengti. Byloje liko nepatenkinti 36 817,99 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

11Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 15 d. pažyma Nr. (KM)-D2-834 patvirtina, kad BUAB „Juzis com“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Juzis com“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

18pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Juzis com“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

19Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

20Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi UAB „Juzis com“... 3. BUAB „Juzis com“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai... 8. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad... 9. Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 12 d. sprendimu už akių civilinėje... 10. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 11. Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 18. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Juzis com“... 19. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 20. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...