Byla 2S-77-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 turto aprašą Nr. S-40-14397 (2-1410-565/2009) vykdomojoje byloje Nr. (1.7)-24-713, panaikinti antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. (1.7)-24-713. Nurodė, kad išieškotojui F-TEX SIA esant likviduotam ir šiuo metu nesant jo teisių perėmėjo, antstolis pažeidė pareigą sustabdyti vykdomąją bylą CPK 626 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Teigia, kad skundžiamu aprašu ir patvarkymu, nesidomint dėl pareiškėjo turimo kilnojamojo turto ir pažeidžiant Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-697/2009, areštas pareiškėjo kilnojamajam turtui buvo panaikintas ir buvo areštuotas pareiškėjo nekilnojamasis turtas – pastatas. Nurodė, kad antstolis neatliko turto perkainojimo, pareiškėjui priklausantis pastatas buvo aprašytas ir areštuotas be pareiškėjo žinios, skundžiamame apraše nenurodyta areštuoto pastato vertė, todėl antstolis pažeidė CPK 677 str. 4 d., 678 str. 5 d., 681 str. Pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis pastato vertė yra 448 332 Eur, todėl areštuotas turtas viršija F-TEX ieškinio reikalavimą 260 387,30 Eur sumai ir galimas vykdymo išlaidas. Nurodė, kad nekilnojamojo turto vertintojo pastato vertinimo metu nustatyta pastato rinkos vertė 2015-05-11 sudarė net 1 400 000 Eur. Todėl skundžiamu patvarkymu areštavus pareiškėjo turtą, kurio vertė žymiai viršija būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui būtiną sumą, yra pažeistos CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d. nuostatos.

4Antstolį G. B. pavaduojantis antstolis A. B. nurodė, kad vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1410-565/2009 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko Lietuvos-Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ turtui 260 387,29 Eur sumai išieškotojo F-TEX SIA naudai, 2009-05-05, 2009-05-22 ir 2009-07-27 buvo aprašytas skolininko kilnojamasis turtas. Skolininkui naudojant kilnojamąjį turtą įmonės gamybinėje veikloje bei po turto aprašymo praėjus 6 m., 2015-08-24 buvo aprašytas skolininko nekilnojamasis turtas, o kilnojamajam turtui areštas panaikintas. Apie Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-697/2009 sužinojo 2015-09-14 gavęs skolininko skundą. Skolininkui 2015-09-15 buvo išsiųstas patvarkymas dėl papildomos informacijos pateikimo, nustatyta kilnojamojo turto likutinė vertė 104 799,35 Eur, todėl ieškinio užtikrinimui trūksta 15 587,94 Eur. Pagal turto vertintojų duomenis pakanka areštuoti 1/9 dalį nekilnojamojo turto, todėl 2015-09-22 surašytas naujas turto aprašas, kuriame areštuojama 1/9 dalis pastato, kuri įvertinta 155 555,55 Eur. Vadovaujantis CPK 628 str. 3 d. antstolio 2015-08-24 ir 2015-09-22 turto aprašai buvo surašyti teisėtai.

5Pareiškėjas 2015-10-09 pateiktais rašytiniais paaiškinimais papildomai prašė išspręsti ir 2015-09-22 sudaryto naujo turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 teisėtumo klausimą. Nurodė, kad dėl išieškotojo F-TEX SIA kaip juridinio asmens pasibaigimo antstolio atliekami veiksmai, susiję su pareiškėjo turto arešto panaikinimu ir naujo turto aprašymu, yra neteisėti, be to, antstolis turtą vertino ne rinkos kainomis, o likutine verte ir neatsižvelgė į skolininko nuomonę, todėl pažeidė CPK 681 str. 1 d.

6Suinteresuotas asmuo F-TEX SIA nesutiko su pareiškėjo skundu. Nurodė, kad, esant sustabdytai bylai, CPK 628 str. 3 d. nuostata nedraudžia antstoliui surasti ir aprašyti turtą. Pareiškėjas nepagrįstai prašo stabdyti vykdomąją bylą, kadangi ji yra sustabdyta dar 2013-04-05 ir neatnaujinta. Antstoliui vykdant turto areštą ir areštuojant nekilnojamąjį turtą, nepagrįsta reikalauti skolininko dalyvavimo, toks nedalyvavimas teismų praktikoje laikomas tik formalaus pobūdžio procedūriniu pažeidimu. Antstoliui priėmus pakeistą turto aprašą, dėl skolininko argumentų dėl arešto eilės pažeidimo ir apimties šioje dalyje trūkumai yra ištaisyti. Pažymi, kad 2015-09-22 pakeistas turto areštas nėra apskųstas, todėl nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-13 nutartimi pareiškėjo Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ skundą dalyje dėl 2015-08-24 turto aprašo Nr. S-40-14397 (2-1410-565/2009) ir 2015-08-24 patvarkymo dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP vykdomojoje byloje Nr. 0040/09/02091/2009 tenkino ir panaikino antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 turto aprašą Nr. S-40-14397(2-1410-565/2009) bei 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP, skundą dalyje dėl vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 sustabdymo netenkino, bylą dalyje dėl 2015-09-22 turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 panaikinimo nutraukė.

9Teismas nustatė, kad antstolis G. B. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutartį, kuria atsakovui (pareiškėjui) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant atsakovo 260 387,29 Eur (899 065,26 Lt) vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nepakankant – likusiai sumai areštuojant atsakovui priklausančias pinigines lėšas, o ieškovui taikytas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas (civilinėje byloje Nr.2-1410-565/2009 pagal ieškovo ,,F-TEX SIA“ ieškinį atsakovui Lietuvos-Anglijos UAB ,,Jadecloud-Vilma“ dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo). Vykdydamas šią nutartį, antstolis 2009-05-05 sudarė turto aprašą, 2009-05-22 turto aprašą ir 2009-07-27 turto aprašo patikslinimą dėl įvertinimo, kuriais areštavo 222 831,88 Eur (769 393,93 Lt) vertės skolininko kilnojamąjį turtą. Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-697/2009 Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutarties dalis, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pakeista ir nurodyta, kad ieškovo ,,F-TEX SIA“ ieškiniui užtikrinti 260 387,29 Eur (899 065,26 Lt) sumai areštuotinas atsakovui Lietuvos-Anglijos UAB „Jadecloud-Vilma“ priklausantis kilnojamasis turtas ir tik jo neužtenkant – nekilnojamasis turtas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o, nepakankant turto, likusiai sumai areštuotinos atsakovo piniginės lėšos. Išieškotojas ,,F-TEX SIA“ ir Paul J. L. 2011-04-25 sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria ,,F-TEX SIA“ perleido P.J. L. visus reikalavimus, pareikštus Lietuvos-Anglijos UAB ,,Jadecloud-Vilma“. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartimi civilinė byla Nr. 2-74-565/2013 sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas byloje pagal Lietuvos-Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ ieškinį dėl 2011-04-25 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Bylos nagrinėjimas nėra atnaujintas. Išieškotojo F-TEX atstovas 2012-12-04 pateikė prašymą perkainuoti areštuotą turtą. 2012-12-04 patvarkymu vykdomojoje byloje paskirta ekspertizė 2009-05-05 turto apraše ir 2009-05-22 turto apraše aprašyto turto vertei nustatyti. Skolininkas 2013-02-26 pateikė prašymą dėl ekspertizės atšaukimo, kadangi ieškovas, kurio reikalavimų buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra likviduotas ir šiuo metu nėra teismo patvirtinto ieškovo teisių perėmėjo, o 2013-02-27 pateiktas prašymas šiuo pagrindu stabdyti vykdomąją bylą. 2013-04-08 patvarkymu vykdomoji byla sustabdyta iki kol paaiškės galimas bankrutavusios įmonės F-TEX SIA teisių perėmėjas vykdomojoje byloje. 2015-08-24 turto aprašu areštuotas skolininkui priklausantis pastatas, turto vertei nustatyti kviečiant ekspertą. 2015-08-24 patvarkymu panaikintas areštas 5 kelių transporto priemonėms ir 2009-05-22 turto aprašo 1-29 p. aprašytam kitam turtui. Skolininkui pateikus skundą, antstolis 2015-09-15 patvarkymu įpareigojo skolininką pateikti informaciją apie savo kilnojamąjį turtą, jo įsigijimo, buhalterinę ir rinkos vertes, 2015-09-22 skolininkas pateikė reikalaujamą informaciją. 2015-09-22 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti skolininko skundą ir perdavė jį nagrinėti teismui. 2015-09-22 turto aprašu Nr. 0040/09/02091-KP8 antstolis areštavo skolininko kilnojamąjį turtą, kelių transporto priemonę ir 1/9 dalį pastato, visa aprašyta daiktų vertė sudaro 260 354,90 Eur.

10Teismas atmetė kaip nepagrįstus skundo argumentus, kad išieškotojui F-TEX SIA esant likviduotam ir šiuo metu nesant jo teisių perėmėjo, antstolis nepagrįstai nestabdė vykdomosios bylos, kadangi 2013-04-08 patvarkymu vykdomoji byla sustabdyta iki paaiškės galimas bankrutavusios įmonės F-TEX SIA teisių perėmėjas vykdomojoje byloje ir nėra duomenų, kad šis patvarkymas būtų panaikintas. Išieškotojas F-TEX SIA buvo likviduotas 2012-11-12, tačiau 2011-04-25 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ,F-TEX SIA perdavė P.J. L. visas reikalavimo teises į skolininką. Kaip nurodo pats pareiškėjas, jis ginčija šią sutartį Latvijos teismuose, tačiau pats ginčijimo faktas nėra pagrindas konstatuoti, kad perleidimo sutartis yra negaliojanti, tai bus nustatyta tik galutinai išnagrinėjus pateiktą ieškinį. Teismas, įvertinęs, kad 2013-04-08 patvarkymas dėl vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 sustabdymo yra galiojantis, į tai, kad reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo klausimas dar nėra išnagrinėtas, padarė išvadą, kad pareiškėjo prašymas stabdyti šią vykdomąją bylą yra nepagrįstas, o kitų vykdomosios bylos stabdymo pagrindų pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė.

11Teismas atmetė skundo argumentus, kad, esant privalomam vykdomosios bylos sustabdymo pagrindui, antstolio veiksmai panaikinti taikomą turto areštą, pakeisti areštuojamą turtą, yra neteisėti ir naikintini. CPK 628 str. 3 d. įtvirtinta, kad, sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 str. nustatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Tik vykdomosios bylos sustabdymas CPK 145 str. 1 d. 10 p. nustatytu pagrindu yra visų vykdymo veiksmų (įskaitant turto suradimą ir jo areštą) sustabdymas. Šiuo atveju 2013-04-08 patvarkymu vykdomoji byla sustabdyta CPK 626 str. 1 d. 1 p. pagrindu, todėl antstolis turėjo teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. CPK 628 str. 3 d. nenumato jokių apribojimų, kad tokie veiksmai galimi tik tuo atveju, jei iki vykdomosios bylos sustabdymo nebuvo rasta ir areštuota jokio skolininko turto. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų.

12Pareiškėjas skundžiamus 2015-08-24 turto aprašą ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo prašo naikinti tuo pagrindu, kad antstolis, pažeisdamas arešto eilę ir nepranešęs skolininkui, nepagrįstai panaikino areštą jo kilnojamam turtui ir areštavo nekilnojamąjį turtą, neatliko perkainojimo. Teismas, vertindamas antstolio atliktų vykdymo veiksmų aprašant skolininko turtą teisėtumą, pažymi, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis CPK 681 str. nustatytos tvarkos. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. CPK 681 str. 3 d. nustatyta, kad skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Skundžiami 2015-08-24 aprašas ir patvarkymas buvo įteikti skolininkui 2015-08-27, todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad neturėjo galimybės ginčyti turto įkainojimą. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba, jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 str. 4 d.). Todėl tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas vertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad išieškotojo F-TEX SIA atstovui 2012-12-04 pateikus prašymą perkainoti areštuotą turtą, 2012-12-04 patvarkymu vykdomojoje byloje buvo paskirta ekspertizė 2009-05-05 turto apraše ir 2009-05-22 turto apraše aprašyto turto vertei nustatyti, tačiau 2013-02-26 pareiškėjas pateikė prašymą dėl ekspertizės atšaukimo ir bylos stabdymo, nes išieškotojas likviduotas. Byloje paskirta ekspertizė nebuvo atlikta, kadangi nebuvo sudarytos sąlygos turtui apžiūrėti ir nufotografuoti. Tačiau pareiškėjas nesutinka su areštuoto turto verte. Abejonių dėl turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai teikiant prieštaravimą dėl nustatytos turto rinkos vertės, tačiau pareiškėjas tokių argumentų nenurodė ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių kitokią turto vertę. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumą dėl turto įvertinimo.

13Vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo turto arešto, antstolis turi vadovautis teismo nutartyje nustatytais nurodymais ir areštuoti turtą laikantis nutartyje išdėstyto eiliškumo ir neperžengti arešto masto. Iš 2015-09-22 patvarkymo, kurį antstolis priėmė spręsdamas pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimą, matyti, kad antstolis sutiko su skunde nurodytais argumentais dėl turto arešto eiliškumo ir masto pažeidimo 2015-08-24 turto aprašu bei 2015-08-24 patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo, todėl 2015-09-22 turto aprašu Nr. 0040/09/02091-KP8 areštavo UAB ,,Jadecloud-Vilma“ kilnojamąjį turtą, kelių transporto priemonę ir 1/9 dalį pastato, visa aprašyta daiktų vertė – 260 354,90 Eur. Tačiau pagal bylos duomenis, antstolis, nors ir pripažino, kad areštuoto ir aprašyto turto eiliškumas pažeistas ir viršytas mastas, bet 2015-08-24 turto aprašo bei 2015-08-24 patvarkymo dėl arešto turtui panaikinimo nepanaikino, todėl šioje dalyje yra pagrindas tenkinti skundą ir panaikinti 2015-08-24 turto aprašą Nr. S-40-14397 (2-1410-565/2009) ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP, kaip pažeidžiantys įsiteisėjusioje ir galiojančioje Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-697/2009 išdėstytą eiliškumą.

14Teismas, susipažinęs su pareiškėjo 2015-10-09 rašytiniuose paaiškinimuose pareikštu prašymu išspręsti ir 2015-09-22 sudaryto naujo turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 teisėtumo klausimą, pažymėjo, kad skundo dėl antstolių veiksmų išankstinė ne teisme nagrinėjimo tvarka numatyta CPK 510 str. 2 d. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Antstolis skundą išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.). Šiuo atveju nėra duomenų, kad pareiškėjas pateikė antstoliui skundą dėl 2015-09-22 turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8, t.y. pareiškėjas nesilaikė išankstinės skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarkos, numatytos CPK 510 str. 2 d., todėl byla dalyje dėl 2015-09-22 turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 panaikinimo nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 2 p.).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Pareiškėjas Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-13 nutarties dalį, kuria teismas bylą dėl 2015-09-22 turto aprašo panaikinimo nutraukė, ir pareiškimą šioje dalyje palikti nenagrinėtą; pakeisti nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis, esant sustabdytai vykdomajai bylai Nr. 0040/09/02091/2009 dėl išieškotojo pabaigos, turėjo teisę priimti 2015-08-24 turto aprašą Nr. S-40-14397 (2-1410-565/2009) ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP ir nuspręsti, kad atitinkamus veiksmus antstoliui G. B. vykdomosios bylos sustabdymo laikotarpiu atlikti draudžiama; pakeisti nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis neturi atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl turto kainos ir nuspręsti, jog antstolis privalo atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl turto kainos. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

  1. Bylos dėl antrojo (2015-09-22) turto aprašo panaikinimo nutraukti nebuvo pagrindo, kadangi 2015-09-22 aprašą pareiškėjas dar galėjo skųsti išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka tiek skundžiamos nutarties priėmimo metu, tiek ir šio atskirojo skundo pateikimo metu. Kai ieškovas nesilaiko išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, pareiškimas paliekamas nenagrinėtas pagal CPK 296 str. 1 d. 1 p. Pareiškimo palikimo nenagrinėtu pasekmės, priešingai, nei bylos nutraukimo pasekmės, neužkerta kelio pareiškėjui toliau ginti savo teises atitinkamu klausimu (CPK 297 str. 2 d.). Pareiškėjui 2015-09-22 aprašą antstolis išsiuntė 2015-10-05, šis aprašas pareiškėjui buvo įteiktas 2015-10-06 ir nors įteikimo data ant su atskiruoju skundu pateikiamo voko nėra matoma, net ir skaičiuojant šio aprašo apskundimo terminą nuo jo išsiuntimo dienos (2015-10-05), vadovaujantis CPK 512 str. nustatytu 20 d. terminu nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo apie skundžiamo veiksmo atlikimą, ir CPK 74 str. 5 d., antrojo aprašo apskundimo terminas pasibaigė 2015-10-26.
  2. Nepagrįsti teismo argumentai, kad vykdomąją bylą sustabdęs, antstolis galėjo priimti 2015-08-24 patvarkymą ir 2015-08-24 (pirmąjį) aprašą. Šie motyvai pažeidžia pareiškėjo (skolininko) interesus, yra neteisėti ir nepagrįstai ribojantys pareiškėjo teises vykdomojoje byloje. Teisme nagrinėjamoje byloje, kurioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės, šiuo metu nėra ieškovo, todėl ir vykdomojoje byloje šiuo metu nėra išieškotojo, kurio interesais gali būti atliekamas išieškojimas. Kadangi F-TEX teisių byloje ir atitinkamai vykdomojoje byloje niekas nėra perėmęs ir, tikėtina, neperims, CPK 629 str. 1 d. 6 p. pagrindu vykdomoji byla turės būti nutraukta. Subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad šalys perėmė ir procesines teises vykdymo procese, taigi nagrinėjamu atveju, kol byloje nėra pakeistas ieškovas, kuris, gali būti niekuomet nepakeistas, pripažinus teisių perėmimą neteisėtu, atitinkamai ir vykdomojoje byloje nebus išieškotojo. Todėl esant pagrįstai tikimybei, kad vykdymo veiksmai prieš pareiškėją turės būti visiškai nutraukti, staigus pareiškėjo teisių apribojimas didesne apimtimi, nei buvo iki vykdomosios bylos sustabdymo, yra neproporcingas. Be to, laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos jau nuo 2009 m., t.y. jau net 6 m. yra varžomos pareiškėjo teises, kuomet byloje jokie veiksmai net nėra vykdomi. Kadangi pareiškėjo turtas buvo aprašytas ir areštuotas iki vykdomosios bylos sustabdymo, o vykdomoji byla sustabdyta dėl išieškotojo pasibaigimo, antstolio veiksmai, kuriais pareiškėjo turtui taikomi areštai yra keičiami, iš esmės pakeičiant ir taikomo arešto mastą, yra neteisėti.
  3. Antstolis privalo atsižvelgti į skolininko nuomonę vertindamas turtą. CPK 681 str. 1 d. vienareikšmiškai nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Teismo motyvas, kad antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, yra neteisėtas ir naikintinas.
  4. Teismas nepagrįstai leido pasisakyti byloje nedalyvaujančiam asmeniui, t.y. priimdamas skundžiamą nutartį, teismas leido dėl pareiškėjo pateikto skundo pasisakyti advokatui M. N., kaip F-TEX SIA ir Paul J. L. atstovui. Išieškotojas F-TEX SIA jau yra pasibaigęs ir išregistruotas, o P.J. L. jokiu statusu nedalyvauja nei šioje byloje, nei vykdomojoje byloje. Todėl pareiškėjui neaišku, kodėl teismas įtraukė minėtą asmenį į bylos nagrinėjimą ir skundžiamoje nutartyje vadovavosi šio atstovo išdėstytais argumentais.

17Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad skundu pareiškėjas skundžia nutarties dalį, kurioje pasisakyta, kad antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą. Pareiškėjas skunde pažymėjo, kad jam, pažeidžiant vykdymo proceso nuostatas, nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti įkainojimo procese nustatant tikrąją areštuojamo turto vertę, tačiau ne ginčyti jau nustatytą vertę. Pareiškėjas, pateikdamas skundą ne tik galėjo, tačiau ir pasinaudojo išankstine antstolio veiksmų apskundimo tvarka – nepraleisdamas įstatyme nustatyto termino, antstoliui pateikė skundą, kuriuo skundė, be kita ko, ir antrąjį (2015-09-22) aprašą. Kartu su skundu šio įrodymo teismui negalėjo pateikti, kadangi atitinkamas skundas pateiktas vėliau, nei kitas skundas, be to, jį pateikti poreikis atsirado išanalizavus ieškovo atsiliepime dėstomas neteisingas aplinkybes. P.J. L. procesinė padėtis Latvijos procesuose neturi teisinės reikšmės šioje byloje, kadangi tokią šio asmens procesinę padėtį gali lemti Latvijos civilinio proceso teisės specifika. Pažymi, kad vykdomoji byla yra užvesta vykdant civilinėje byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones. Civilinėje byloje dalyvauja pareiškėjas ir F-TEX SIA, kurio procesinių teisių nėra perėmęs P.J. L., o civilinė byla sustabdyta, kadangi pareiškėjas Latvijos teismuose yra pareiškęs ieškinį būtent dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Todėl ir vykdomojoje byloje P.J. L. nėra išieškotojas ir negali dalyvauti byloje, kadangi jis nėra įtrauktas ieškovu civilinėje byloje. Vykdomasis dokumentas (nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) yra išduotas F-TEX SIA vardu, o civilinėje byloje, kurioje jis priimtas, F-TEX SIA teisių perėmimo klausimas nėra išspręstas. Taigi, nesant vykdomojo dokumento, išduoto P.J. L. vardu, šis asmuo išieškotoju vykdomojoje byloje negali dalyvauti, atitinkamai negali ir dalyvauti teisminiuose procesuose, susijusiuose su vykdomojoje byloje atliekamais veiksmais. Išieškotojas F-TEX SIA yra pasibaigęs ir išregistruotas, dėl šios priežasties vykdomoji byla yra sustabdyta, taigi nėra aišku, kokiu statusu F-TEX SIA dalyvauja ir teikia argumentus nagrinėjamoje byloje. Be to, kad esant sustabdytai vykdomajai bylai antstolis negalėjo keisti vykdomojoje byloje taikomų areštų. Nagrinėjamoje civilinėje byloje, kurioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės, šiuo metu nėra ieškovo, taigi ir vykdomojoje byloje šiuo metu nėra ir išieškotojo, kurio interesais gali būti atliekamas išieškojimas.

18Išieškotojas F-TEX SIA ir jo teisių perėmėjas P.J. L. nesutiko su atskiruoju skundu. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Civilinė byla Nr. 2-3049-565/2015 Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartimi yra sustabdyta iki bus išspręstas ginčas, kuris pareiškėjo pradėtas Latvijos teismuose, ir kuriame yra pareikštas reikalavimas F-TEX SIA bankroto administratorei dėl tariamai sukeltos žalos atlyginimo, be kita ko, reikalavimo teisių į perleidimu P.J. L..
  2. Teismas pagristai nustatė, kad antstolis galėjo imtis turto suradimo ir aprašymo veiksmų, esant sustabdytai vykdomajai bylai. CPK 628 str. 3 d. nenumato jokių apribojimų, kad tokie veiksmai galimi tik tuo atveju, jei iki vykdomosios bylos sustabdymo nebuvo atrasta ir areštuota jokio skolininko turto. Tai patvirtina ir suformuota teismų praktika dėl antstolio veiksmų – nėra jokių tokio pobūdžio apribojimų ir antstolis gali imtis veiksmų surasti ir areštuoti skolininko turtą, net jei iki vykdomosios bylos sustabdymo buvo rasta ir areštuota skolininko turtas. Teismas įvertino skolininko argumentus, kad išieškotojas buvo likviduotas, o J.P. L. dar nėra pakeistas į ieškovą civilinėje byloje. Teismas konstatavo, kad faktas, jog F-Tex SIA ir J.P. L. sudaryta teisių perleidimo sutartis yra ginčijama, nereiškia, kad teisių perleidimo sutartis yra negaliojanti. Be to, laikinosios apsaugos priemonės, kurias tinkamai pritaikyti buvo pavesta antstoliui, nėra panaikintos ir galioja.
  3. Teismas pagristai konstatavo, kad antstolio pareiga įkainojant turtą atsižvelgti į skolininko nuomone dėl turto kainos, nebuvo pažeista. Pagal įstatymą, vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artimą esančiai laisvoje rinkoje turto kainai. Suabsoliutinus išieškotojo ar skolininko nuomonę būtų pažeistas areštuoto turto įkainojimo objektyvumo kriterijus. CPK 681 str. 1 d. numatyta, taisyklė, kad antstolis, įkainodamas areštuotą turtą, turi, be kita ko, atsižvelgti į skolininko ir išieškotojo interesus, reiškia, kad antstolis turi pareigą turtą įkainoti objektyviai, t.y. atsižvelgti į skolininko ar išieškotojo interesus, kiek tai yra reikalinga areštuoto turto įkainojimo objektyvumo prasme. Tai patvirtina ir vieningai formuojama teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, o įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Todėl teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad areštuoto turto įkainojimo procedūra buvo atlikta tinkamai.
  4. Skolininkas visiškai nepagrįstai teigia, kad neturėjo galimybės ginčyti turto įkainojimą. Jeigu skolininkas nesutinka su turto įkainojimu jis gali pasinaudoti savo teise ginčyti turto įkainojimą pagal CPK 681 str. 3 d. Pažymi, kad skolininkas šia teise ir pasinaudojo – pateikė antstoliui 2015-10-08 prieštaravimus dėl turto vertės, nustatytos 2015-09-22 turto aprašu. Gavęs skolininko prieštaravimus, antstolis priėmė 2015-10-15 patvarkymą dėl ekspertizės. Pagal CPK 681 str. 4 d. antstolis turi pareigą įkainoti areštuotą turtą taip, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas ir atitiktų išieškotojo ir skolininko interesus, tačiau neprivalo besąlygiškai vadovautis skolininko nuomone dėl areštuoto turto kainos, jeigu tai sąlygotų neobjektyvų ir pernelyg nutolusį nuo realių rinkos kainų turto įkainojimą. Jeigu skolininkas nesutinka su antstolio atliktu turto įkainojimu, jis gali pradėti procedūrą dėl turto vertės nustatymo pagal CPK 681 str. 3 d.
  5. 19Teismas pagrįstai leido pasisakyti išieškotojo ir jo teisių perėmėjo P.J. L. atstovui. Pažymi, kad byla dėl skolos iš skolininko priteisimo yra pradėta dar 2008 m. ir šiuo metu vyksta jau daugiau nei 7 m. Išieškotojas perleido P.J. L. 2011-04-25 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi visas ieškovo reikalavimo teises į pareiškėją. Ieškinys civilinėje byloje dėl skolos priteisimo buvo pareikštas veikiančio juridinio asmens, išieškotojas F-Tex SIA likviduotas tik 2012 m. Pažymi, kad vien dėl apelianto veiksmų civilinė byla yra sustabdyta – reikalavimo teisių perleidimo sutarties ginčijimo civilinėje byloje Latvijoje, kurioje P.J. L. net nėra atsakovu, o tik trečiuoju asmeniu, nepaisant to, kad jis yra ginčijamos reikalavimo teisių perleidimo sutarties šalimi. Procesine prasme, ieškovas civilinėje byloje vis dar yra jos šalimi ir joje dalyvauja, todėl turėjo ir galėjo pasisakyti dėl apelianto skundų (CPK 42 str.). P.J. L. yra ieškovo teisių perėmėjas, nes reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra sudaryta, galiojanti, įvykdyta ir nėra panaikinta, nuginčyta, pripažinta negaliojančia, nutraukta ar sustabdyta. Todėl materialinės teisės prasme jis turi reikalavimo teisę į apeliantą ir atitinkamai turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, todėl turėjo ir galėjo pasisakyti dėl apelianto skundų (CPK 42 str.). Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, išieškotojo ir P.J. L. sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties ginčijimo faktas nėra pagrindas konstatuoti, kad minėta sutartis yra negaliojanti. Negalima teigti, kad P.J. L. neturi suinteresuotumo ar reikalavimo teisės, nes materialinės teisės prasme, P.J. L. turi aiškų ir šiai dienai galiojantį reikalavimą į apeliantą. Taigi skolininkas bando sukurti prieštaringą situaciją, kuomet suinteresuotam asmeniui net nebūtų suteikta teisė pasisakyti.

  6. Teismas pagrįstai nutraukė bylą dalyje dėl 2015-09-22 aprašo panaikinimo. Apeliantas nebeturi teisės pasinaudoti išankstine skundo dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo tvarka, kadangi CPK 510 str. 2 d numatytas 20 dienų terminas skundo dėl antstolio veiksmų pateikimui (skundą turėjo paduoti iki 2015-10-12) šiai dienai yra suėjęs. Pareiškėjas yra pradėjęs kitą procedūrą dėl 2015-09-22 turto apraše nurodyto turto pervertinimo, t.y. 2015-10-08 antstoliui yra pateikęs prieštaravimus dėl šiame apraše nurodyto turto įkainojimo. Kaip matyti, pareiškėjas yra pradėjęs savo teises realizuoti kitu būdu.

20Išieškotojas pateikė atsiliepimą į skolininko rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ši byla yra susijusi su F-TEX SIA teisių perėmėjo P. L., kaip skolininko kreditoriaus, teisėmis ir pareigomis, todėl pagal CPK 443 str. jis yra suinteresuotas asmuo byloje. Kaip Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-26 nutartyje pagrįstai nurodė, kad P.J. L. kaip suinteresuotas asmuo šioje byloje gali ir turi būti įtraukiamas dalyvauti ne tik kaip realus-faktiškas, bet kaip ir galimas likviduoto juridinio asmens teisių perėmėjas. Dar iki išieškotojo F-TEX SIA likvidavimo, F-TEX SIA 2011-04-25 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido P.J. L. visas išieškotojo reikalavimo teises į skolininką. Vien dėl skolininko veiksmų civilinė byla yra sustabdyta, nes skolininkas pradėjo bylą Latvijoje. Be to, civilinė byla dėl 260 387,30 Eur priteisimo (ieškinio suma dėl procesinių palūkanų jau padidėjo iki 407 680,83 Eur) yra sustabdyta dėl Latvijoje nagrinėjamos bylos, kurioje skolininko reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra mažesnis nei 2 000 Eur. Pažymi, kad Latvijos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai savo sprendimais vieningai atmetė skolininko reikalavimą, todėl atmestini skolininko teiginiai, kad P.J. L. tariamai nėra perėmęs ir, tikėtina, neperims F-TEX SIA teisių. Nurodo, kad skolininkas nepagrįstai skundžia visus iš eilės tiek antstolio veiksmus, tiek teismų nutartis, tačiau iki šiol visi jo skundai buvo atmesti. Tokie pareiškėjo veiksmai tik patvirtina aplinkybę, kad jis siekia nesąžiningo proceso, paneigdamas rungtyniškumo principą, norėdamas nesuteikti galimybės pasisakyti suinteresuotiems asmenims. Nurodo, kad pareiškėjui buvo sudaryta galimybė dalyvauti turto įkainojimo procese ir jis ja pasinaudojo – jis antstoliui, be kita ko, pateikė buhalterinius dokumentus dėl areštuoto kilnojamojo turto vertės ir specialisto išvadas dėl nekilnojamojo turto vertės, kuriais antstolis vadovavosi atlikdamas pareiškėjo areštuoto turto įkainojimo procedūrą. Pareiškėjas piktnaudžiauja procesu, jį vilkindamas, nebendradarbiaudamas su antstoliu, siekdamas bet kokia kaina atlaisvinti areštuotą turtą, ką patvirtina šios aplinkybės: dar 2012-12-04 išieškotojui pateikus prašymą perkainuoti areštuotą turtą, antstolio 2012-12-04 patvarkymu vykdomojoje byloje buvo paskirta ekspertizė pirmajame apraše aprašyto turto vertei nustatyti, tačiau paskirta ekspertizė nebuvo atlikta dėl to, kad pareiškėjas nesudarė sąlygų turtui apžiūrėti ir nufotografuoti. Antstolis, gavęs 2015-10-08 pareiškėjo prieštaravimus dėl antrajame apraše nurodytų turto verčių, nurodė, kad vykdomojoje byloje yra tikslinga skirti ekspertizę. Tačiau pareiškėjas nepateikė pasiūlymų dėl ekspertų ir neapmokėjo už ekspertizės atlikimą taip, be kita ko, pažeisdamas bendradarbiavimo pareigą. Pats pareiškėjas pripažįsta, kad yra reikalinga paskirti ekspertizę, tačiau tuo pat metu nesutinka su ekspertizės skyrimu ir prašo panaikinti antstolio patvarkymą skirti ekspertizę bei 2015-09-22 aprašą, todėl pateikė dar vieną nepagrįstą skundą dėl tariamai neteisėtų antstolio veiksmų, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-30 nutartimi buvo atmestas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2015-10-13 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

23Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

24Vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 duomenimis, antstolis G. B. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1410-565/2009, kuria atsakovui (pareiškėjui ir skolininkui) Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant atsakovo 260 387,29 Eur (899 065,26 Lt) vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nepakankant – likusiai sumai areštuojant atsakovui priklausančias pinigines lėšas civilinėje byloje pagal ieškovo F-TEX SIA ieškinį atsakovui dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo (šios nutarties dalis Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartimi pakeista ir nurodyta, kad areštuotinas atsakovo kilnojamasis turtas ir tik jo neužtenkant – nekilnojamasis turtas, o nepakankant turto, likusiai sumai areštuotinos skolininko piniginės lėšos). Minėta civilinė byla sustabdyta Vilniaus apygardos teismo nutartimi iki įsiteisės teismo sprendimas Latvijos teismuose nagrinėjamoje byloje pagal atsakovo ieškinį dėl 2011-04-25 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

25Vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis 2009-05-05 sudarė turto aprašą, 2009-05-22 turto aprašą ir 2009-07-27 turto aprašo patikslinimą, kuriais areštavo 222 831,88 Eur (769 393,93 Lt) vertės skolininko turtą (v.b.l. 23-24,95-97,108-110). 2015-08-24 turto aprašu areštuotas skolininkui priklausantis pastatas, turto vertei nustatyti kviečiant ekspertą (v.b.l. 138-139). 2015-08-24 patvarkymu panaikintas areštas 5 kelių transporto priemonėms ir 2009-05-22 turto aprašo 1-29 p. aprašytam kitam turtui (v.b.l. 140-141). Antstolis, vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-16 nutartį, 2015-09-15 patvarkymu įpareigojo skolininką pateikti informaciją apie savo kilnojamąjį turtą, jo įsigijimo, buhalterinę ir rinkos vertes (v.b.l. 142). 2015-09-22 skolininkas pateikė reikalaujamą informaciją ir areštui siūlomo ilgalaikio turto aprašą (v.b.l. 143-149). Antstolis 2015-09-22 turto aprašu areštavo skolininko kilnojamąjį turtą, kelių transporto priemonę ir 1/9 dalį pastato, aprašytus daiktus įvertinęs 260 354,90 Eur suma (v.b.l. 155-160).

26Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 turto aprašą Nr. S-40-14397 (2-1410-565/2009) vykdomojoje byloje Nr. (1.7)-24-713, panaikinti antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo Nr. 0040/09/02091-KP ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. (1.7)-24-713 (Nr. 0040/09/02091/2009. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-13 nutartimi pareiškėjo skundą dalyje dėl 2015-08-24 turto aprašo ir 2015-08-24 patvarkymo dėl arešto turtui panaikinimo vykdomojoje byloje Nr. 0040/09/02091/2009 tenkino ir panaikino antstolio padėjėjo K. P. 2015-08-24 turto aprašą ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo, skundo dalyje dėl vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 sustabdymo netenkino, nurodydamas, kad antstolio 2013-04-08 patvarkymas dėl vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 sustabdymo yra galiojantis, o bylą dalyje dėl 2015-09-22 turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 panaikinimo nutraukė, konstatavęs, kad pareiškėjas nesilaikė neteisminės skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarkos.

27Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjo 2015-10-09 rašytiniuose paaiškinimuose pareikštu prašymu išspręsti ir 2015-09-22 sudaryto naujo turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 teisėtumo klausimą, konstatavo, kad pareiškėjas nesilaikė skundo dėl antstolių veiksmų išankstinės ne teisme nagrinėjimo tvarkos (CPK 510 str. 2 d.) ir bylą dalyje dėl 2015-09-22 turto aprašo Nr. 0040/09/02091-KP8 panaikinimo nutraukė pagal CPK 293 str. 2 p., kuris nurodo, kad teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Taigi pirmiausia teismas turėjo nustatyti, ar pareiškėjas dar galėjo pasinaudoti išankstinio sprendimo ne teisme tvarka, ar ne. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas antstolio 2015-09-22 turto aprašą vykdomoje byloje Nr. 0040/09/02091/2009 gavo 2015-10-06 (b.l. 92, 107), per 20 d. terminą nuo minėtos dienos pareiškėjas turėjo teisę apskųsti antstolio veiksmus, t.y. iki 2015-10-26. Skundžiama nutartis priimta 2015-10-13, todėl jos priėmimo metu pareiškėjas dar galėjo pasinaudoti išankstine skundo ne teisme nagrinėjimo tvarka. Kai dar galima pasinaudoti šia tvarka, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Sutiktina su pareiškėju, kad bylos nutraukimo pasekmės gali turėti įtakos jo teisėms ir teisėtiems interesams, kadangi pagal CPK 294 str. 2 d. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą šioje dalyje pagal CPK 293 str. 2 p., kadangi turėjo palikti pareiškimą dėl antstolio 2015-09-22 patvarkymo teisėtumo klausimo nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties dalis, kurią teismas bylą dėl antstolio 2015-09-22 priimto turto aprašo panaikinimo nutraukė, naikintina ir pareiškimas šioje dalyje paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p., 337 str. 1 d. 2 p.).

28Kasacinis teismas yra nurodęs, kad lemiamą reikšmę bylos šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims turi teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis, ji šalims sukelia tiesioginius teisinius padarinius, todėl gali būti skundžiamas ir peržiūrimas tik teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje išdėstytas teismo sprendimas. Kita vertus, teismas, spręsdamas pareikšto ieškinio ar apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą, tiria ir vertina įvairias bylos aplinkybes, pasisako, kurias aplinkybes laiko nustatytomis, teisiškai jas kvalifikuoja, nurodo, kokie teisiniai santykiai saisto ar, priešingai, nesaisto bylos šalių (CPK 270 str. 4 d., 331 str. 4 d.). Šios teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir padarytos išvados turi prejudicinę reikšmę (CPK 182 str. 2 p.) ir res judicata galią (CPK 279 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-915/2015). Prejudiciniai faktai – tai teismo sprendimu sukeltos teisinės pasekmės ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012; kt.). Taigi prejudicinių faktų taisyklės taikymui reikšminga ne tik tai, kad sprendimas įsiteisėjęs, priimtas byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, bet ir tai, jog pirmesnėje byloje nustatyti faktai buvo tos bylos įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis. Kasacinis teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-915/2015 suformulavo šią aktualią teismų praktikai teisės aiškinimo ir taikymo nagrinėjamoje byloje taisyklę: tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje padarytos išvados ir išdėstyti motyvai savarankiškai, t.y. nepriklausomai nuo teismo sprendimo rezoliucinės dalies konkrečioje byloje, daro poveikį byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ar pareigoms, jų teisiniam statusui ir gali jiems sukurti teisinius padarinius ateityje, byloje dalyvaujančiam asmeniui turėtų būti suteikta galimybė skundu kvestionuoti šias motyvuojamosios dalies išvadas (motyvus). Tačiau aiškinimas, kad byloje dalyvaujantis asmuo visada gali skųsti vien tik tam tikrus teismo sprendimo (nutarties) motyvus, neatitiktų civilinio proceso tikslų ir principų, pagal kuriuos teismo paskirtis yra ginti ne bet kokio, o suinteresuoto asmens, kurio teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, interesus (CPK 2 str., 5 str. 1 d.).

29Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo skundo argumentas, kad teismas nurodė nepagrįstą motyvą, jog vykdomąją bylą sustabdęs antstolis turėjo teisę priimti 2015-08-24 patvarkymą ir 2015-08-24 aprašą, nes jie pažeidžia pareiškėjo interesus ir nepagrįstai riboja pareiškėjo teises vykdomojoje byloje, savo turiniu yra CPK 628 str. 3 d. nuostatos, kurioje nurodyta, kad sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 str. nustatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, ginčijimas. Skolininkas neprašo pakeisti skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies, kadangi šiuo klausimu jam buvo priimtas palankus sprendimas ir antstolio 2015-08-24 patvarkymas bei 2015-08-24 aprašas panaikinti. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtas pareiškėjo skundo dalykas negali būti šios apeliacijos objektu. Nagrinėjamu atveju 2013-04-08 patvarkymu vykdomoji byla antstolio 2013-04-08 patvarkymu sustabdyta CPK 626 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Pagal teisinį reguliavimą ir teismų praktiką antstolis turi teisę esant sustabdytai vykdomajai bylai atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus, šią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išaiškinęs, kad CPK 626 str. 1, 2 d. įtvirtintų privalomųjų vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų sąrašas yra nebaigtinis, todėl net ir tuo atveju, kai vykdomoji byla sustabdoma kitais CPK ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, antstolis turi teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas teisingai aiškino CPK 628 str. 3 d. įtvirtintą teisės nuostatą ir teisingai nurodė, kad antstolis turėjo teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus.

30Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismo motyvas, kad „antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą“, yra neteisėtas ir naikintinas. Nesutiktina, kad toks pareiškėjo reikalavimas gali būti apeliacijos objektas, kadangi vertintinas kaip teismo pozicijos šiuo klausimu interpretacija ir neatitinka teismo skundžiamoje nutartyje nurodytų visų argumentų turinio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo panaudotas žodis „atsižvelgti“ labiau reiškia „vadovautis“. Minėtas teismo argumentas, kurį prašo pakeisti pareiškėjas, skundžiamoje nutartyje reiškia tai, kad antstolis įkainoja turtą rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, tačiau neprivalo besąlygiškai vadovautis išieškotojo arba skolininko siūloma kaina, kadangi CPK 681 str. 1 d. įtvirtina antstoliui pareigą, nepritariant kuriai nors iš šalių antstolio nustatytai areštuotino turto galutinei vertei, skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Minėta įstatymo nuostata nenumato, kad antstolis privalo vadovautis skolininko ar išieškotojo nurodyta turto verte, kuri šiuo atveju, tiek antstolio manymu, tiek paties skolininko teigimu, buvo netiksli (v.b.l. 143). Iš skundžiamos nutarties šioje dalyje matyti, kad teismas vadovavosi CPK 681 str. nuostatomis, ir vertino antstolio veiksmus, ar jis tinkamai įvykdė areštuojamo turto vertės nustatymo procedūrą. Teismas nustatė, antstolis atsižvelgė į skolininko pateiktą informaciją, suteikė pareiškėjui visas galimybes dalyvauti areštuojamo turto kainos nustatymo procedūroje, tačiau skolininko nuomone dėl turto vertės pagal CPK 681 str. 1 d. vadovautis visa apimtimi neprivalėjo (antstolis 2015-09-22 sudarė turto aprašą ir nustatė apie 20 000 Eur mažesnę turto vertę negu nurodė pareiškėjas (v.b.l. 155-160)). Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose apeliacinės instancijos teismui patikslino, kad jis nepagrįstai nebuvo įtrauktas į dalyvavimą antstoliui nustatant areštuotino turto vertes, tačiau šie argumentai yra paneigti vykdomosios bylos medžiaga, nes antstolis 2015-09-15 patvarkymu nurodė pareiškėjui pateikti informaciją apie jam priklausantį kilnojamąjį turtą, jo įsigijimo, buhalterinę ir rinkos vertes (v.b.l. 142), o pareiškėjas 2015-09-22 atsakymu pateikė antstoliui areštui siūlomo ilgalaikio turto aprašą, kuriame nurodė bendrą turto vertę – 280 431,51 Eur, tačiau pats savo rašte pažymėjo, kad neturėjo galimybės pateikti tikslias turto vertes.

31Konstatuotina, kad pareiškėjo skundo motyvai dėl turto paieškos, vertinimo ir arešto veiksmų esant sustabdytai vykdomajai bylai ir dėl pareigos vadovautis išieškotojo ar skolininko siūloma kaina negali būti apeliacijos objektu, nes jais nėra nustatyti prejudiciniai faktai (CPK 182 str. 2 d.), nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės, nėra duomenų, kad galėtų daryti poveikį byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ar pareigoms, jų teisiniam statusui ar galėtų jiems sukurti teisinius padarinius ateityje, be to, skundžiami minėti teismo motyvai nėra savarankiški, o visiškai susiję su teismo priimtu sprendimu rezoliucinėje dalyje. Todėl nesant pareiškėjo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutarties objektui dėl minėtų pareiškėjo reikalavimų, apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

32Pareiškėjo nuomone, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai leido dėl pareiškėjo pateikto skundo pasisakyti advokatui M. N., kaip F-TEX SIA ir Paul J. L. atstovui. Išieškotojas F-TEX SIA jau yra pasibaigęs ir išregistruotas, o P.J. L. jokiu statusu nedalyvauja nei šioje byloje, nei vykdomojoje byloje. Su pareiškėjo argumentais nesutiktina, nes vadovaujantis jo nuomone, būtų neteisėtai ir nepagrįstai suvaržytos suinteresuotų asmenų teisės. Kaip minėta, kadangi 2012 m. išieškotojas kaip juridinis asmuo yra pasibaigęs, tačiau dar iki to laiko, t.y. 2011-04-25 reikalavimo perleidimo sutartimi išieškotojas perleido reikalavimo teises į skolininką, taigi P.J. L. yra galimas likviduoto juridinio asmens, kaip skolininko kreditoriaus, teisių perėmėjas. Advokatas M. N. buvo tiek išieškotojo, tiek yra naujo kreditoriaus atstovas, todėl vien ta aplinkybė, kad skolininkas ginčija minėtą reikalavimo perleidimo sutartį teisme, nesudaro pagrindo atimti teisę pasisakyti suinteresuotiems asmenims.

33Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies teisingai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamos nutarties motyvuojamąją dalį, kuria teismas bylą dėl antstolio 2015-09-22 priimto turto aprašo panaikinimo nutraukė, ir pareiškimą šioje dalyje palikti nenagrinėtą (337 str. 1 d. 2 p.), o apeliacinį procesą, pradėtą pagal skundo reikalavimus pakeisti skundžiamos nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis esant sustabdytai vykdomajai bylai Nr. 0040/09/02091/2009 dėl išieškotojo pabaigos turėjo teisę priimti 2015-08-24 turto aprašą ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo ir pakeisti nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis neturi atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl turto kainos, nutraukti (315 str. 2 d. 3 p., 5 d.). Kitoje dalyje skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 337 str. 1 d. 1, 2 p.,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties dalį, kuria teismas bylą dėl antstolio 2015-09-22 priimto turto aprašo panaikinimo nutraukė, panaikinti ir pareiškimą šioje dalyje palikti nenagrinėtą.

36Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo Lietuvos-Anglijos UAB ,,Jadecloud-Vilma“ atskirojo skundo reikalavimus pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis esant sustabdytai vykdomajai bylai Nr. 0040/09/02091/2009 dėl išieškotojo pabaigos turėjo teisę priimti 2015-08-24 turto aprašą ir 2015-08-24 patvarkymą dėl arešto turtui panaikinimo ir nuspręsti, kad atitinkamus veiksmus antstoliui G. B. vykdomosios bylos sustabdymo laikotarpiu atlikti draudžiama, bei pakeisti nutarties motyvuojamąją dalį, kuria spręsta, kad antstolis neturi atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl turto kainos ir nuspręsti, jog antstolis privalo atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl turto kainos, nutraukti.

37Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“... 4. Antstolį G. B. pavaduojantis antstolis A. B. nurodė, kad vykdant Vilniaus... 5. Pareiškėjas 2015-10-09 pateiktais rašytiniais paaiškinimais papildomai... 6. Suinteresuotas asmuo F-TEX SIA nesutiko su pareiškėjo skundu. Nurodė, kad,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-13 nutartimi pareiškėjo... 9. Teismas nustatė, kad antstolis G. B. vykdo Vilniaus apygardos teismo... 10. Teismas atmetė kaip nepagrįstus skundo argumentus, kad išieškotojui F-TEX... 11. Teismas atmetė skundo argumentus, kad, esant privalomam vykdomosios bylos... 12. Pareiškėjas skundžiamus 2015-08-24 turto aprašą ir 2015-08-24 patvarkymą... 13. Vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo turto... 14. Teismas, susipažinęs su pareiškėjo 2015-10-09 rašytiniuose paaiškinimuose... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Pareiškėjas Lietuvos–Anglijos UAB „Jadeclaud-Vilma“ atskiruoju skundu... 17. Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad skundu... 18. Išieškotojas F-TEX SIA ir jo teisių perėmėjas P.J. L. nesutiko su... 19. Teismas pagrįstai leido pasisakyti išieškotojo ir jo teisių perėmėjo P.J.... 20. Išieškotojas pateikė atsiliepimą į skolininko rašytinius paaiškinimus,... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 23. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Vykdomosios bylos Nr. 0040/09/02091/2009 duomenimis, antstolis G. B. vykdo... 25. Vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutartį dėl laikinųjų... 26. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų,... 27. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjo 2015-10-09... 28. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad lemiamą reikšmę bylos šalims ir kitiems... 29. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo skundo argumentas, kad... 30. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismo motyvas, kad „antstolis,... 31. Konstatuotina, kad pareiškėjo skundo motyvai dėl turto paieškos, vertinimo... 32. Pareiškėjo nuomone, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai... 33. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties dalį, kuria... 36. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo Lietuvos-Anglijos UAB... 37. Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nutarties dalį...