Byla 2-420-124/2012
Dėl įsiskolinimo , palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė , Sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Sergejui Kononenko, advokatei Laimai Markevičienei, atsakovo atstovui advokatui Rolandui Mištautui , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės (BUAB) „Aukštaitijos ūkis“ ieškinį atsakovui Žemės ūkio bendrovei (ŽŪB) „Žadeikoniai“ dėl įsiskolinimo , palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo ŽŪB „Žadeikoniai“ 132 397,50 Lt įsiskolinimą už parduotas prekes (amonio nitratą), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad ieškovui iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius nustatė , jog atsakovas yra neatsiskaitęs už parduotą produkciją. Nurodo, kad ieškovas 2008-12-22 d. išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Serija AŪNr.0042 dėl apmokėjimo už 832 t amonio salietrą sumai 748 101,12 Lt , tačiau išrašius sąskaitą paaiškėjo, kad nebuvo atkrautas visas kiekis, t.y. buvo atkrauta tik 153 tonos trąšų.Todėl buvo išrašytos dvi papildomos sąskaitos-faktūros, t.y. atsakovas išrašė debetinę sąskaitą serija ŽAD Nr. 01, kur nurodo kitą pardavimo kainą 949,58 Lt už 1 toną, o ieškovas 2009-06-22 d. išrašė kreditinę sąskaitą faktūrą serija AŪ 01 K 615 703,62 Lt sumai už nepatiektą 679 tonas trąšų, nurodydamas teisingą trąšų kainą už 1 t 679 Lt, sumai 615 703,62 Lt. Už parduotas 153 tonas trąšų atsakovas neapmokėjo 132 397,50 Lt , iki bankroto bylos nebuvo atlikti jokie užskaitymai, todėl prašo priteisti ieškinyje nurodytą 132 397,50 Lt.

4Atsiliepime į ieškinį ŽŪB „Žadeikoniai“ (b.l.77–81) nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes atsakovas 2009-07-17 d. yra atlikęs priešpriešinį skolų įskaitymą, kas yra atvaizduota jų buhalterinėje apskaitoje. Apie tai atsakovas pranešė ieškovui.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį , nesutiko su atsakovo argumentais dėl įskaitymo atlikimo. Taip pat atstovai nurodė, kad atsakovas 2010-01-25 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimu pats prisiteisinėjo skolą iš ieškovo, be to pateikė kreditorinį reikalavimą priteistai sumai, jos nesumažino ieškovo skolos dydžiu. Atstovė adv. L. Markevičienė nurodė, kad nebuvo ir pagrindo įskaityti, nes atsakovo nurodytu įskaitymo laikotarpiu ieškovo sąskaitai nebuvo suėję atsiskaitymo terminai, be to ieškovui buvo pateiktas tik skolų suderinimo aktas, kuris reikalauja abiejų šalių valios, tuo tarpu ieškovas su juo nesutiko.

6Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti procesiniame dokumente nurodytais pagrindais dėl 2009-07-29 d. atlikto įskaitymo, nes atsakovo buhalterijoje nėra jokios skolos ieškovui. Paaiškino, kad 2010 metais pareiškiant ieškinį civilinėje byloje Nr.2-384-154/2010 buvo padaryta klaida ir ieškinys buvo pateiktas didesnei sumai, t.y. neišskaitytas ieškovui įsiskolinimas 132 397,50 Lt. Administratorius elgiasi nesąžiningai, nes turi sumažinti šia suma jų pateiktą kreditorinį įsiskolinimą, dėl ko atsakovas 2011-09-27d .pateikė ieškovui pareiškimą dėl patikslinto kreditorinio įsiskolinimo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš ieškovo pateiktos 2008-12-22 PVM sąskaitos – faktūros Serija AŪ Nr.0042 matyti, kad ieškovas UAB „Aukštaitijos ūkis“ atsakovui ŽŪB „Žadeikoniai“ išrašė sąskaitą dėl amonio nitrato trąšų 832 t pardavimo sumai 748 101.12 Lt (b.l12).Iš vėliau išrašytų sąskaitų-faktūrų, šalių atstovų paaiškinimų, liudytojų D. S., S. A., R. S. parodymų matyti, kad ieškovas neatkrovė atsakovui viso trąšų kiekio, dėl ko buvo išrašomos atitinkamai 2009-04-30 debetinė sąskaita Nr. ŽAD Nr. 01 ir 2009-06-22 kreditinė sąskaita ,kuri patikslino sąskaitą faktūrą Nr. 0042 (b.l.13,14). Šios sąskaitos, patvirtina, kad atsakovui buvo parduota 153 Lt amonio nitrato trąšų sumai 132 397,50 Lt sumai.

9Taip pat byloje yra pateikti įrodymai apie tai, kad 2010-01-025 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-384-154/2010 d. iš ieškovo atsakovo naudai buvo priteista 765 912,32 Lt skolos už parduotą karbamidą pagal 2008-09-04 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 7462097 , 13 959,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, 6 procentai metinių palūkanų (b.l.17–19).

10Atsakovas procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį pripažino, kad atsakovas gavo dalį trąšų pagal išrašytą sąskaitą, t.y.153 tonas trąšų, tačiau teigia , kad buvo atliktas tarpusavio skolų įskaitymas , kuriuo iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo-iki 2009-07-29 d. buvo įskaitytos tarpusavio skolos pagal ginčo sąskaitas–faktūras ir pagal atsakovo 2008-09-04 sąskaitą–faktūrą 7462097 , su kuo nesutiko ieškovas (b.l.77-81). Atsakovas aplinkybes apie įskaitymą grindžia išrašais iš buhalterinės apskaitos bei skolų suderinimo aktu ir nurodo, kad jau 2009-07-29 dienai atsakovas nebebuvo skolingas ieškovui. Priešingai , jiems buvo skolingas ieškovas 633 514,82 Lt (b.l.82-8384-86).Teismas sutinka su ieškovų argumentais, laiko nepagrįstais, neįrodytais atsakovų argumentus dėl įskaitymo.

11Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įstatyme įtvirtinta įskaitymo samprata rodo, kad priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas yra vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Įskaitymas gali būti atliekamas vienos šalies pareiškimu, o tai reiškia, kad kita prievolės šalis neprivalo pasisakyti dėl to, ar ji sutinka su įskaitymu, ar ne. Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą. Vienos šalies pareiškimu, kaip vienašaliu sandoriu, pakeičiami ar nutraukiami prievoliniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko, turėjusių priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2001).

12Atsakovas savo teiginius apie vienašalį jo ir ieškovo tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymą grindžia į bylą pateiktu 2009 m. liepos 17 d. atsiskaitymo suderinimo aktu (b. l. 82), kurį laiko pranešimu ieškovui apie tarpusavio reikalavimų įskaitymą. Šis dokumentas yra pasirašytas ŽŪB “Žadeikoniai” buhalterės S. A., jame nurodytos bendros ieškovo ir atsakovo skolos bei paskaičiuotas galutinis likutis 633 514,82 Lt, esant nesutikimui, prašoma detalizuoti skolą. Ieškovas šį aktą grąžino nepasirašytą,nepatvirtintą (b.l.83).

13Ieškovas neigia atsakovo teiginius apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, todėl reikia išsiaiškinti, ar atsakovo pateiktas dokumentas laikytinas tinkamu, teisinius padarinius abiem šalims sukeliančiu pareiškimu apie įskaitymą. Juridinio asmens sandorius sudaro jo organai (CK 2.81 straipsnis), todėl dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo gali nuspręsti tokius įgaliojimus turintys įmonės valdymo organai ar jų įgalioti kiti asmenys. Pareiškimas apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą gali būti padaromas šalies kompetentingo asmens vienasmenišku aktu ar dokumentu, arba tai gali būti išreikšta abiejų šalių pasirašytame dokumente (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2006).

14Abiejų šalių dokumentas gali būti tarpusavio skolų suderinimo ir įskaitymo aktas. Jeigu prievolės šalys, t. y. atitinkamus įgalinimus turintys jų atstovai, surašo ir pasirašo skolų suderinimo ir įskaitymo aktą, kuriame nurodoma, kokios sumos įskaitomos, yra pagrindas pripažinti, kad abi šalys pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį padarė pareiškimus dėl prievolių įskaitymo. Įmonių tarpusavio skolos gali būti padengiamos ir sudarant tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, jeigu juo šalys aiškiai pareiškia savo valią įskaityti abipuses skolas ir nustato sąlygas, pagal kurias turi būti sumokamas skolos likutis. Atsakovas nepatvirtino to akto (b.l.83). Šio akto negalima laikyti įskaitymo aktu.Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą parengė buhalterė,jo nepasirašė vadovas, šio akto paskirtis – ne atlikti įskaitymą, bet sutikslinti šalių tarpusavio buhalterinę apskaitą. Apie tai, kad yra įgalinta be vadovo žinios atlikti įskaitymą buhalterė, atsakovas neteikė įrodymų, be to tai buvo kitu tikslu parengtas dokumentas,jame nėra duomenų apie išreikštą prievolės šalies valią įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, todėl jis negali būti laikomas įskaitymu.

15Pagal struktūrą ir turinį šis aktas turėjo būti suderintas ir pasirašytas abiejų šalių – tiek ieškovo, tiek ir atsakovo įgaliotų atstovų. Šiuo aktu tik buvo prašoma išreikšti nuomonę dėl esančių tarpusavio skolų dydžio. Jame nėra pareikšta ir atsakovo valia įskaityti abipuses skolas, nenustatytos sąlygos, pagal kurias turi būti sumokamas skolos likutis, todėl negalima laikyti, kad tokiu aktu būtų patvirtintas tarpusavio skolų įskaitymas, o tuo pačiu ir prievolių pagal jas pasibaigimas abipusio įskaitymo būdu. Apklausiama liudytoja vyr. buhalterė S. A. net negalėjo konkretizuoti , kokios sumos buvo įskaitytos, jos parodymai nesutampa su procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis, nepaaiškino, kodėl nesutampa sumos su kreditoriniu reikalavimu. Be to toks įskaitymas ir negalėjo būti atliktas, nes ieškovo skola 765 912,32 Lt pagal atsakovo PVM sąskaitą – faktūrą serija LGA Nr.7462097 turėjo būti sumokėta iki 2008-10-15 d., o atsakovas skolą pagal PVM sąskaitą –faktūrą serija AŪ Nr.0042 turėjo sumokėti iki 2009-10-31 (b.l.11,12). Taigi toks įskaitymas ir negalėjo būti atliktas, nes Skolų suderinimo akto surašymo metu atsakovui nebuvo suėjęs skolos sumokėjimo terminas, todėl nebuvo sąlygos, numatytos LR CK 6.130 straipsnio 1dalyje.Be to, kaip patvirtina bylos medžiaga, pats atsakovas pripažino, kad toks įskaitymas nebuvo atliktas, nes 2009-08-25 d. pateikė ieškinį ieškovui dėl 765 912,32Lt pagal PVM sąskaitą – faktūrą serija LGA Nr.7462097 priteisimo, kuris buvo patenkintas 2010-01-25 Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-384-154/2010 (b.l.17-21). Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, turi prejudicinę galią. Nagrinėjant minėtą bylą atsakovo atstovė patvirtino, kad iki ieškovui iškeliant bankroto bylą, nebuvo atliktas joks įskaitymas, duomenys pareikšti ieškinį ieškovui minėtoje byloje buvo imti iš atsakovo buhalterinės apskaitos, pats įmonės vadovas pasirašydamas ieškinį patvirtino nebuvus įskaitymo. Tai patvirtina ir atsakovo pateiktas kreditorinis reikalavimas, kuris buvo pateiktas priteistai ieškinio sumai su bylinėjimosi išlaidomis, t.y.779 871,52 Lt sumai. Šis kreditorinis reikalavimas patvirtintas bankroto byloje 2011-05-24 nutartimi (b.l.20-21,22– 24). Taigi atsakovo veiksmai pareiškiant ieškinį ieškovui, pateikiant atitinkamo dydžio kreditorinį reikalavimą rodo, kad iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atliktas joks įskaitymas. Pareiškimą patikslinti kreditorinį reikalavimą atsakovas pareiškė tik gavęs šį ieškinį (b.l.38,108), nors apie jų nurodomą įskaitymą atsakovui turėjo būti žinoma nuo 2009-07-29 dienos.

16Ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir pagal LR CK 6.305 str. 1dalį ieškovas įvykdė savo prievolę, t.y. perdavė atsakovui perkamą prekę (amonio nitrato trąšų 153 tonas ), o atsakovas neįvykdė savo prievolės iki 2008 m.gruodžio 22 dienos PVM sąskaitoje – faktūroje Serija AŪ Nr.0042 nustatyto termino, t.y. iki 2009 m. spalio 31 d., visiškai atsiskaityti už nupirktą daiktą, todėl ieškovo prašoma suma priteistina iš atsakovo. Civilinio kodekso 6.4 str. numato, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu, juolab, kad abi prievolės šalys yra verslininkai.

17Ieškovas pagrįstai prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo , kurios skaičiuotinos nuo 2011-09-06 nuo priteistos 132 397,50 litų sumos iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ( Civilinio kodekso 6.37 str. 2 dalis ir 6.210 str. 2 dalis).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Kadangi ieškovo BUAB „Aukštaitijos grūdai“ ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos-žyminis mokestis , nuo kurio ieškovas yra atleistas (LR CPK 96 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos ūkis“ ieškinį patenkinti.

22Priteisti iš atsakovo Žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ ieškovui Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos ūkis“ 132 397,50 Lt (vieną šimtą trisdešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt septynis litus 50 ct) skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 132 397,50 Lt sumos nuo bylos iškėlimo, t.y.nuo 2011m. rugsėjo 6 d. iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti valstybei iš atsakovo ŽŪB „Žadeikoniai“ 3648 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Ieškovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ieškiniu prašė priteisti iš... 3. Ieškovas nurodė, kad ieškovui iškėlus bankroto bylą, bankroto... 4. Atsiliepime į ieškinį ŽŪB „Žadeikoniai“ (b.l.77–81) nurodė, kad... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį , nesutiko su... 6. Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti procesiniame dokumente nurodytais... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš ieškovo pateiktos 2008-12-22 PVM sąskaitos – faktūros Serija AŪ... 9. Taip pat byloje yra pateikti įrodymai apie tai, kad 2010-01-025 d. sprendimu... 10. Atsakovas procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį pripažino, kad... 11. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 12. Atsakovas savo teiginius apie vienašalį jo ir ieškovo tarpusavio... 13. Ieškovas neigia atsakovo teiginius apie priešpriešinio reikalavimo... 14. Abiejų šalių dokumentas gali būti tarpusavio skolų suderinimo ir... 15. Pagal struktūrą ir turinį šis aktas turėjo būti suderintas ir... 16. Ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad tarp... 17. Ieškovas pagrįstai prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Kadangi ieškovo BUAB „Aukštaitijos grūdai“ ieškinys tenkinamas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 21. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos ūkis“... 22. Priteisti iš atsakovo Žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ ieškovui... 23. Priteisti valstybei iš atsakovo ŽŪB „Žadeikoniai“ 3648 Lt (tris... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...