Byla 2-50-205/2015
Dėl 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinimo negaliojančia , restitucijos taikymo

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jurkštienė, sekretoriaujant Agnei Tamauskaitei, dalyvaujant ieškovo Pasvalio rajono BŽŪB „Žadeikoniai“ atstovei advokatei A. Ž., atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ atstovui S.K., atsakovo A. D. atstovui advokatui J. B., trečiajam asmeniui S.K., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Pasvalio rajono BŽŪB „Žadeikoniai“ ieškinį atsakovams BUAB „Aukštaitijos ūkis“ , A. D., trečiajam asmeniui S.K. dėl 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančia , restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs šią civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Pasvalio rajono BŽŪB „Žadeikoniai“ kreipėsi į teimą su ieškiniu atsakovams atsakovams BUAB „Aukštaitijos ūkis“, A. D., trečiajam asmeniui S.K. prašydama pripažinti negaliojančia 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 01/2013, taikyti restituciją: atsakovui BUAB „Aukštaitijos ūkis“ priteisti 141 611, 85 Lt kreditorinį reikalavimą iš atsakovo A. D.; A. D. išbraukti iš ieškovo kreditorių sąrašo; atsakovą BUAB „Aukštaitijos ūkis“ įtraukti į ieškovo kreditorių sąrašą su 141 611,85 kreditoriniu reikalavimu. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2013-05- 20 nutartimi BUAB Aukštaitijos ūkis buvo įtraukta į BŽŪB "Žadeikoniai" trečios eilės kreditorių sąrašą su 41611,85 Lt finansiniu reikalavimu. 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu nutarė perleisti (parduoti) 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai" bankroto byloje už 30 000 Lt. 2013-08-09 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. 01/2013 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ perleido (pardavė) 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą už 30 000 Lt. atsakovui A. D.. Šiaulių apygardos teismas 2013-11-06 nutartimi pripažino neteisėtu ir panaikino 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu- perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą ŽŪB "Žadeikoniai" bankroto byloje civilinėje byloje Nr. B2-287-198/2013 už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką - 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01- 16 nutartimi civilinėje byloje. byloje Nr. 2-106/2014 Šiaulių apygardos teismo 2013-11-16 nutartį paliko nepakeistą. Teigia, kad 2013-08-09 sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. ( - ).tarp BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ir A. D. prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms LR ĮBĮ 14 str.1 d.,1 p., ir yra negaliojanti (CK 1.80 str. 1 d. LR ĮBĮ 14 str.2 d.)

4Atsiliepime atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies. Su ieškovo ieškiniu sutinkame iš dalies. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismui 2013-11-06 nutartimi pripažinus neteisėtu ir panaikinus 2013- 08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu, o Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-16 nutartimi civ. byloje Nr. 2-106/2014 Šiaulių apygardos teismo 2013-11-16 nutartį palikus nepakeistą, yra pagrindas teigti, kad negaliojant kreditorių susirinkimo nutarimui, negalioja ir 2013-08-09 reikalavimo perleidimo teisės pirkimo - pardavimo sutartis ( - ).Teismams procesiniuose sprendimuose išaiškinus, kad pardavus kreditorinį reikalavimą už 30000 Lt, būtų pažeisti kreditorių teisėti interesai kuo didesne dalimi patenkinti savo kreditorinius reikalavimus (Šiaulių apygardos teismo 2013-11-06 nutartis civ. byloje Nr. 2-1067-124/2013), kreditorių susirinkime iš esmės nepasvarsčius išsamiau nei reikalavimo teisės pardavimo tvarkos, nei galimos kitos pardavimo kainos, ginčijamu nutarimu iš tikrųjų galėjo būti pažeisti teisėti kreditorių interesai gauti kuo geresnį savo reikalavimo patenkinimą" (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-16 nutartis civ. byloje Nr. 2-106/2014), BUAB „Aukštaitijos ūkis“ yra įpareigota kreditorių susirinkime klausimą svarstyti iš naujo. Nesutiko su ieškovo ieškinyje nurodytu argumentu, kad atsakovai sudarydami 2013-08-09 reikalavimo perleidimo teisės pirkimo - pardavimo sutartį Nr.0l/2013, veikė nesąžiningai, nes sandorį sudarė nesulaukę apskundimo termino pabaigos, bei BUAB „Aukštaitijos ūkis“ žinojo, kad kreditorinio reikalavimo perleidimas pažeidžia BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių valią, nes nesilaikyta kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios kreditorinį reikalavimą perleisti konkrečiam pirkėjui UAB "B. F.". Civilinio kodekso 1.78 str., 1.80 str. nuostatos nesuteikia teisės formalų suinteresuotumą turinčiam asmeniui vertinti sandorio šalių nesąžiningumą. Be to, Ieškovo samprotavimai neturi objektyvaus pagrindimo. Įmonių bankroto įstatymo nuostatos imperatyviai nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems įmonės kreditoriams (ĮBĮ 24 str. 4d.), juos vykdo bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3d. 20p.), kurio veiklą kontroliuoja kreditorių susirinkimas, ir nesieja kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo bei jo vykdymo su apskundimo terminu (ĮBĮ 24 str.5d.). Taigi, bankroto administratorius vykdydamas kreditorių susirinkimo nutarimą nėra saistomas kreditoriaus teisės apskųsti nutarimą teismui, o aukščiau nurodytų teisės normų tinkamas taikymas vykdant kreditorių susirinkimo nutarimą nesudaro pagrindo teigti Atsakovą BUAB „Aukštaitijos ūkis“ buvo nesąžiningas. Ieškovas neginčijo Panevėžio apygardos teismo 2013-12-17 nutarties civ. byloje Nr. 82-287-198/2013, kuria teismas nusprendė įtraukti A. D. į bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" kreditorių sąrašą vietoj BUAB „Aukštaitijos ūkis“ su 141611,85 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, neteikė argumentų dėl šalių galimo nesąžiningumo, pripažindami A. D. teisę būti įtrauktam į BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašą. Nepagrįstas ieškovo teigimas, kad atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ buvo nesąžiningas, nes žinojo, kad . kreditorinio reikalavimo perleidimas Atsakovui A. D. pažeidžia kreditorių valią kreditorinį reikalavimą perleisti konkrečiam pirkėjui UAB „BetsFert". Iš Ieškovo ieškinio motyvų spręstina, jog Ieškovas iš esmės neprieštarautų, kad kreditorinį reikalavimą tomis pačiomis sąlygomis būtų įsigijęs ne Atsakovas A. D., o UAB "B. F." ir galimai įvykus tokiam reikalavimo teisių perleidimui nekeltų reikalavimo dėl asmenų pakeitimo kreditorių sąraše su 141611,85 Lt reikalavimu. Tačiau faktas, kad UAB "B. F." pranešimu pasiūlė įsigyti kreditorinį reikalavimą Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" bankroto byloje neįpareigojo Atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorius apsispręsti tokiu būdu, kad sudaryti išimtines sąlygas vienam iš BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių įsigyti reikalavimą. Gavus UAB "B. F." pasiūlymą parduoti kreditorinį reikalavimą BŽŪB "Žadeikoniai", kreditoriai 2013-08-07 susirinkimo nutarimu 5 klausimu apsisprendė dėl jo pardavimo fakto, bet ne dėl asmenų, kurie įgis reikalavimo teisę už pasiūlytą kainą. Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesas yra įmonės turtą panaudoti kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų lygiateisiškumo ir interesų derinimo principų. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-106/2014 nurodė, kad "vien dėl to, kad kreditorius UAB „BetsFert" buvo pateikęs pasiūlymą parduoti reikalavimo teisę ,į 141611,85 Lt finansinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai'' bankroto byloje už 30000 Lt jam, dar nereiškia, kad nėra galimybės šio reikalavimo parduoti ir už didesnę kainą, pvz. vykdant varžytines". Taigi, nėra pagrindo teigti, kad Atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ veikė nesąžiningai. Be to, Ieškovas pasisakydamas dėl sandorio negaliojimo pagrindo neteikia argumentų dėl procesiniuose teismų sprendimuose nustatyto įpareigojimo kreditorių susirinkimą klausimą svarstyti iš naujo, apsiribodamas samprotavimu, kad kreditorių susirinkimo sprendimas gali būti kitoks, nei priimtas 2013-08-07. Iš esmės panaikinus 2013-08-09 reikalavimo perleidimo teisės pirkimo - pardavimo Sutartį Nr. 01/2013, sudarytą tarp BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ir A. D., sandorio šalis grąžinus į pradinę padėtį, reikalavimo teisės į BŽŪB Žadeikoniai" neišnyks. Priimtais teismų procesiniais sprendimais nepaneigta, kad reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymu nebūtų užtikrintas palankiausias įmonės ir jos kreditorių teisių apgynimas. Atsakovas BUAB„Aukštaitijos ūkis“ klausimą dėl BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinio reikalavimo Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" bankroto byloje panaudojimo, kreditorių susirinkime svarstys iš naujo ir tolesnis sprendimas priklausys nuo kreditorių valios. Lietuvos A. T. praktikoje yra konstatuota kreditorių kaip visumos teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus (LAT 2011-12-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-477/2011), bei išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą (LAT 2010-12-13 nutartis civ. byloje 3K-3-S80/2010). Tačiau nepriklausomai nuo to, kas bus BŽŪB "Žadeikoniai" kreditoriumi, Ieškovas visiškai pasisako dėl realumo patenkinti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, kas iš esmės atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditoriams sudarytų prielaidas apsispręsti dėl tolesnio teisių į 141611,85 Lt sumą BŽŪB "Žadeikoniai" realizavimą. 2013-07-01 ieškovo bankroto administratorius informaciniu pranešimu formavo, kad tikslios informacijos apie BUAB Aukštaitijos ūkis finansinio reikalavimo patenkinimo galimybę pateikti negali, kadangi ne visas turtas yra parduotas ir ne visos skolos iš skolininkų yra išieškotos. ligi, Ieškovo skubotas kreipimasis į teismą neįneša aiškumo ir apibrėžtumo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditoriams, kurių teisės ginčijamu sandoriu tariamai pažeistos, nes negarantuoja skolos iš Ieškovo atgavimo kreditorių reikalavimo patenkinimo, kartu neužtikrina teisės gauti didesnį reikalavimo patenkinimą nei yra gavusi iš Atsakovo A. D. pagal Reikalavimo teisės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ).užtikrina operatyvių bankroto procedūrų vykdymo. Iš ieškovo ieškinio reikalavimų visiškai neaišku, kokią pažeistą teisę gina Ieškovas. Spręstina, kad Ieškovas nesulaukęs BUAB „ Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimo, siekia formalaus neginčijamų teisių gynimo, nes ginčijamas sandoris jo teisių nepažeidžia. Atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ nuomone, sandorio pripažinimas negaliojančiu ir restitucijos taikymas pakeis asmenis prievolėje, bet nelems Ieškovo teisių ir pareigų bankroto procese. Ieškinio tenkinimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra, priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepime atsakovas A. D. su ieškinio nepripažino, prašo jį atmesti. Teigia, kad bendrovė BŽŪB "Žadeikoniai" neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo pakeisti asmenį reiškiantį kreditorinį reikalavimą. 2013-03-29 vykusiame bendrovės "Žadeikoniai" kreditorių susirinkime buvo nuspręsta iš bankroto proceso metu sukauptų piniginių lėšų patenkinti visų trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB "Best fert", finansinius reikalavimus. Administratorius buvo įpareigotas įvykdyti kreditorių sprendimą. 2013-05-20 Panevėžio apygardos teismas įtraukė BUAB „Aukštaitijos ūkis" į BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašą su 141 611,85 Lt reikalavimu. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkintas bendrovės BUAB „Aukštaitijos ūkis" ieškinio reikalavimas, buvo priimtas 2012-01-03 Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-420-124/2012. Šis sprendimas įsiteisėjo 2013-04-04, Lietuvos Apeliaciniam teismui priėmus nutartį byloje Nr.2A-58812013.2013-03-29 priimant BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių nutarimą dėl kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarkos, bendrovė BŽŪB "Žadeikoniai" žinojo apie savo prievolę bendrovei BUAB „Aukštaitijos ūkis" , nes kreditorių nutarimas lietė ir šią bendrovę. Nepriklausomai nuo to, kas bus kreditoriumi (BUAB „Aukštaitijos ūkis" ar A. D.) BŽŪB "Žadeikoniai" turi prievolę sumokėti kreditoriui 141 611,85 Lt. Kreditoriaus asmens pakeitimas nekeičia BŽŪB "Žadeikoniai" teisinės padėties, o tai reiškia, kad ši bendrovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti 2013-08-09 reikalavimo teisės pardavimo sutartį. Kad ieškovas BŽŪB "Žadeikoniai" neturi reikalavimo teisės žinoma ir iš to, kad ieškovas prašo taikyti CK 1.78 str. 5 d., numatančią, kad reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Ieškovas teigia, kad sudarant nurodytą sandorį buvo pažeista Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d., kuria teisė valdyti, naudoti ir disponuoti įmonės turtu yra suteikta tik administratoriui, nutylėdamas, kad nurodyta norma daro nuorodą į Įmonių bankroto įstatymu nustatytą tvarką. Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 1 d. 6 p. numatyta kreditorių teisė spręsti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos. Reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo klausimas yra būtent tokios rūšies, todėl kreditorių sprendimą parduoti reikalavimo teisę administratorius turi vykdyti (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 20 p.). 2013-08-09 BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditoriai priėmė sprendimą parduoti BUAB „Aukštaitijos ūkis" 141 611,85 Lt. kreditorinį reikalavimą į bendrovę „Žadeikoniai" už 30000 Lt. Tokią teisę kreditoriai turėjo. Kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą dėl reikalavimo teisės pardavimo bankroto administratorius sandorio sudarymo metu veikė pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, o tai reiškia, kad nėra pagrindo 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 0112013 pripažinti niekine. Atsakovas A. D. 2013-08-09 sandorio sudarymo metu gavo informaciją, kad vykdant kreditorių nutarimą už 30000 Lt yra parduodamas kreditorinis reikalavimas į BŽŪB „Žadeikoniai". Įsitikinęs, kad bankroto administratorius turi reikiamus įgalinimus sandorio sudarymui, A. D. prisiėmė riziką ir kreditorinį reikalavimą nupirko, veikdamas teisėtai, o tai reiškia, kad jo atžvilgiu negali kilti civilinė atsakomybė ir turi būti taikomos CK 4.96 str. nuostatos. Bendrovei „Aukštaitijos ūkis" kreditorinius reikalavimus yra pareiškę: VĮ Turto bankas", Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius; VSDFV Šiaulių skyrius, Ežero g. 17, LT-76501 Šiauliai; Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, LT -83152 Pakruojis; UAB "Sovli", Pramonės g. 19A, LT -78136 Šiauliai (teisių perėmėjas A. N.); BUAB "Žaliavų prekyba", Konstitucijos pr. 15/5, korpusas C, 70 biuras, LT- 09319 Vilnius; BŽŪB "Žadeikoniai", Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas; UAB "Best fert", Kareivių g. 19-137, LT-09133 Vilnius; UAB „Pakrosta", Papilės g. 7A, LT-76196 Šiauliai; AB "Kretingos grūdai", Tiekėjų g. 41, LT-97123 Kretinga; UAB „Piramidus", Ukmergės g. 4, LT-97123 Jonava; Ū. V. K., ( - ).- G. N., ( - ).A. R. ir R. R., ( - ).Daugumą turinčių kreditorių priimtas sprendimas buvo ginčijamas teismine tvarka ir buvo nuginčytas. 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sandoris yra sudarytas iki VĮ "Turto bankas" kreipiantis į teismą (2013-08-28). Kreipimosi į teismą data įrodo, kad A. D. negalėjo žinoti apie kreditorių tarpe kylančius ginčus. Kreditorių teisių gynimas yra galimas ne tik naikinant pirkimo-pardavimo sandorį (ką padaryti neleidžia CK 4.96 str.), bet ir taikant deliktinę atsakomybę sprendimą priėmusių kreditorių atžvilgiu. 2013-05-27 . UAB "Best fert" direktorė I. K. kreipėsi į BUAB „Aukštaitijos ūkis'" administratorių, prašydama parduoti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą į BŽŪB "Žadeikoniai" už 30 000 Lt. Bendrovės "Best fert" kreditorinis reikalavimas į bankrutavusią bendrovę „Žadeikoniai" sudaro 11 615 283,85 Lt (99,78 procento) ir yra užtikrintas turto įkeitimu. Nurodytu prašymu bendrovė "Best fert" siekė BUAB „Aukštaitijos ūkis" sąskaita gauti naudos sau, nes būdama beveik šimtaprocentiniu BŽŪB "Žadeikoniai" kreditoriumi, tikėjosi išlaikyti sau virš 100000 Lt. BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditoriai, balsavę dėl neteisėto kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo, žinojo, kad atlieka neteisėtus veiksmus priimant ekonomiškai nepagrįstą nutarimą (CK 6.246 str.), daro tai tyčia (CK 6.248 str.). Priimto sprendimo išdavoje BUAB „Aukštaitijos ūkis" yra padaryta 111 611,85 Lt turtinė žala. Tarp neteisėto veiksmo ir pasekmių yra aiškus priežastinis ryšys. Nurodyti asmenys yra solidariai atsakingi bendrovei „Aukštaitijos ūkis". Trečiasis asmuo S.K. atsiliepime ieškinio reikalavimus pripažino iš dalies. Nurodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu 2013-09-09 buvo vadovautasi 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorių susirinkime priimtu nutarimu perleisti (parduoti) 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai" bankroto byloje už 30 000 Lt. Kadangi Įmonių bankroto įstatymas nenumato, kad kreditorių susirinkimai įsigalioja pasibaigus 14 dienų apskundimo terminui, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Atsakovas -1 ir Atsakovas -2 veikė nesąžiningai, nelaukė kol sueis apskundimo terminas. Įmonių bankroto įstatymas nesieja kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo bei jo vykdymo su apskundimo terminu ( ĮBĮ 24 str.5 d.). 2013-08-07 sandoris sudarytas galiojant ir nesant nuginčytam bei vykdytinam 2013-08-07 BUAB kreditorių susirinkimo nutarimui ir negali būti pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, nes tik įsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2013-11-06 nutarčiai, atsirado pagrindas teigti dėl galimų sandorio negaliojimo pagrindų. Sandorio pripažinimas negaliojančiu ir restitucijos taikymas pakeis asmenis prievolėje, bet nelems ieškovo teisių ir pareigų bankroto procese. Teismo posėdžio metu Ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Pripažinti negaliojančia 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), taikyti restituciją: atsakovui BUAB „Aukštaitijos ūkis“ priteisti 141611, 85 Lt kreditorinį reikalavimą iš atsakovo A. D.; A. D. išbraukti iš ieškovo kreditorių sąrašo; atsakovą BUAB „Aukštaitijos ūkis“ įtraukti į ieškovo kreditorių sąrašą su 141 611,85 kreditoriniu reikalavimu. Sutartis sudaryta pažeidžiant LR Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p.,14 str. 2 d. nuostatas.Šiaulių apygardos teismui 2013-11-06 nutartimi pripažinus neteisėtu ir panaikinus 2013- 08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu, o Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-16 nutartimi civ. byloje Nr. 2-106/2014 Šiaulių apygardos teismo 2013-11-16 nutartį palikus nepakeistą, negaliojant kreditorių susirinkimo nutarimui, negalioja ir 2013-08-09 reikalavimo perleidimo teisės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 0l/2013.Atsakovas A. D. siekia įgyvendinti pagal reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį įgytas teises, nors minėtoji sutartis tapo sudaryta pažeidžiant imperatyvius teises aktų reikalavimus- remiantis negaliojančiu atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimu. Reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) buvo sudaryta nelaukiant, kol pasibaigs terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ sudarydamas Reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) nesulaukęs kol sueis apskundimo terminas turi prisiimti ir riziką dėl atliktų veiksmų pasekmių.

5Teismo posėdžio metu atsakovo A. D. atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad neaišku kokios imperatyvios teisės normos buvo pažeistos sudarant atsakovams sudarant reikalavimo teisės pardavimo sutartį.Įmonių bankroto įstatymas numatyta kreditorių teisė spręsti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos. Reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo klausimas yra būtent tokios rūšies, todėl kreditorių sprendimą parduoti reikalavimo teisę administratorius turi vykdyti. 2013-08-09 BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditoriai priėmė sprendimą parduoti BUAB „Aukštaitijos ūkis" 141 611,85 Lt. kreditorinį reikalavimą į bendrovę „Žadeikoniai" už 30000 Lt. Tokią teisę kreditoriai turėjo. Kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą dėl reikalavimo teisės pardavimo bankroto administratorius sandorio sudarymo metu veikė pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, o tai reiškia, kad nėra pagrindo 2013-08-09 reikalavimo teisės pirkimo- pardavimo sutartį Nr. ( - ).pripažinti niekine. ĮBĮ neįpareigojo BUAB „Aukštaitijos ūkis" išlaukti 14 dienų kol įsiteisės nutarimas. Teismo posėdžio metu atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" atstovas ir trečiasis asmuo S.K. nurodė, kad 2013-08-07 sandoris buvo sudarytas galiojant ir nesant nuginčytam bei vykdytinam 2013-08-07 BUAB kreditorių susirinkimo nutarimui ir negali būti pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Įmonių bankroto įstatymas nesieja kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo bei jo vykdymo su apskundimo terminu, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Atsakovai nesulaukę kol sueis apskundimo terminas, veikė nesąžiningai. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Byloje nustatyta, kad ieškovas ŽŪB „Žadeikoniai" turi bankrutavusios įmonės statusą. 2013-05-20 nutartimi BUAB „Aukštaitijos ūkis" įtrauktas į Ieškovo trečios eilės kreditorių sąrašą su 141 611,85 Lt kreditoriniu reikalavimu (b.l.68-69). 2013-08-07 atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta perleisti (parduoti) atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" turimą 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą Ieškovo bankroto byloje už 30 tūkstančių litų, nustatant mokėjimo tvarką -5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos. Atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorius VĮ Turto bankas apskundė 2013-08-07 atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorių susirinkimo nutarimą perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą ŽŪB "Žadeikoniai" bankroto byloje civilinėje byloje Nr. B2-287-198/2013 už 30 000 Lt. Vykstant ginčui dėl 2013-08-07 atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. rugpjūčio 09 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. 01/2013 perleido (pardavė) 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą už 30 000 Lt atsakovui A. D. (b.l.10,14).

6Šiaulių apygardos teismas 2013-11-06 nutartimi pripažino neteisėtu ir panaikino 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu- perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą ŽŪB "Žadeikoniai" bankroto byloje civilinėje byloje Nr. B2-287-198/2013 už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką - 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos ir įpareigojo kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-106/2014 Šiaulių apygardos teismo 2013-11-16 nutartį paliko nepakeistą (b.l.21-24).

7Pagal LR CK 1.80 str.1 d. nuostatą imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

8Teismai pasisakė, kad kreditorių susirinkime nebuvo išsamiai svarstyta reikalavimo teisės pardavimo tvarka, kitos galimos reikalavimo pardavimo kainos ir tuo galėjo būti pažeisti teisėti kreditorių interesai gauti kuo geresnį savo reikalavimo patenkinimą. Tokiu būdu, esant Šiaulių apygardos teismo 2013-11-06 nutartimi pripažintam neteisėtu ir panaikintu 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimui dėl penkto darbotvarkės klausimo- perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB "Žadeikoniai" bankroto byloje civilinėje byloje Nr. B2-287-198/2013 už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką - 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos,konstatuotina, kad 2013 m. rugpjūčio 09 d. reikalavimo teisės perleidimo sandoris sudarytas esant imperatyvaus pobūdžio pažeidimams yra niekinis ( CK 1.78 straipsnio 5 dalis). 2013 m. rugpjūčio 09 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 01/2013 pripažintina negaliojančia (LR CK 1.80 str.1 d.).Visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant LR Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 2 d.). Sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija ir šalys grąžintinos į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo. Atsakovui BUAB „Aukštaitijos ūkis“ priteistina 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas iš atsakovo A. D..

9Remiantis LR CPK 27 str.1 d. 4 p., reikalavimas dėl atsakovo A. D. išbraukimo iš ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašo bei atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ įtraukimo į ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašą paliktinas nenagrinėtu.

10Iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ir A. D. solidariai priteistina 6534,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ( CPK 88 str. 1 d.6 p. ).

11Priteisti ieškovui BŽŪB "Žadeikoniai" iš atsakovo A. D. 400,00 Lt už antstolio atliktas paslaugas ( CPK 88 str.1 d.1 p. ).

12Priteisti valstybės naudai iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“ , A. D. 53,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str.1 d. 3 p.)

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančia2013 m. rugpjūčio 09 d.reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - )., sudarytą tarp BUAB „Aukštaitijos ūkis“, juridinio asmens kodas 301021541 ir A. D., asmens kodas ( - ).

15Taikyti restituciją: priteisti atsakovui BUAB „Aukštaitijos ūkis“, juridinio asmens kodas 301021541, 141 611,85 Lt (41013,63 EUR) kreditorinį reikalavimą iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ).

16Priteisti solidariai ieškovui BŽŪB "Žadeikoniai", juridinio asmens kodas 169162436, iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“,juridinio asmens kodas 301021541, A. D., asmens kodas ( - ), 6534,00 Lt (1892,37 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

17Ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai", juridinio asmens kodas 169162436, reikalavimą dėl atsakovo A. D. išbraukimo iš ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašo bei atsakovo BUAB „Aukštaitijos ūkis“ įtraukimo į ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai" kreditorių sąrašą palikti nenagrinėtą.

18Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones , taikytas 2014-01-24 Panevėžio apygardos teismo nutartimi. Priteisti ieškovui BŽŪB "Žadeikoniai", juridinio asmens kodas 169162436, iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ) 400,00 Lt (115,84 EUR) už antstolio atliktas paslaugas.

19Priteisti valstybės naudai iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“,juridinio asmens kodas 301021541, A. D., asmens kodas ( - ), 53,00 Lt (15,34 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs šią civilinę bylą,... 3. Ieškovas Pasvalio rajono BŽŪB „Žadeikoniai“ kreipėsi į teimą su... 4. Atsiliepime atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ su ieškovo ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo A. D. atstovas prašo ieškinį atmesti.... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013-11-06 nutartimi pripažino neteisėtu ir... 7. Pagal LR CK 1.80 str.1 d. nuostatą imperatyvioms įstatymo normoms... 8. Teismai pasisakė, kad kreditorių susirinkime nebuvo išsamiai svarstyta... 9. Remiantis LR CPK 27 str.1 d. 4 p., reikalavimas dėl atsakovo A. D. išbraukimo... 10. Iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“ ir A. D. solidariai priteistina... 11. Priteisti ieškovui BŽŪB "Žadeikoniai" iš atsakovo A. D. 400,00 Lt už... 12. Priteisti valstybės naudai iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos ūkis“ , A.... 13. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 269 str., 270 str.,... 14. Ieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančia2013 m. rugpjūčio... 15. Taikyti restituciją: priteisti atsakovui BUAB „Aukštaitijos ūkis“,... 16. Priteisti solidariai ieškovui BŽŪB "Žadeikoniai", juridinio asmens kodas... 17. Ieškovo BŽŪB "Žadeikoniai", juridinio asmens kodas 169162436, reikalavimą... 18. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones , taikytas... 19. Priteisti valstybės naudai iš atsakovų BUAB „Aukštaitijos... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...