Byla 2-1860-370/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos RUAB „SUPER MONTES“ nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „SUPER MONTES“ (dirtektorius A. S.) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-919-264/2017, kuria RUAB „SUPER MONTES“ nutraukta restruktūrizavimo byla pagal restruktūrizavimo administratorės UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro prašymą dėl restruktūrizavimo bylos RUAB „SUPER MONTES“ nutraukimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo administratorė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras teismo prašė nutraukti RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo bylą.
 2. Administratorė nurodė, kad RUAB „SUPER MONTES“ vadovas A. S. administratorei neteikė RUAB „SUPER MONTES“ ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymo eigą bei duomenų apie įmonės einamųjų įsiskolinimų sumas, paaiškinimų, dėl kokių priežasčių nėra mokami einamieji mokėjimai, informacijos, ar pagal restruktūrizavimo planą 2017 m. I ketvirtį hipotekos kreditoriui buvo išmokėta 60 000 Eur suma, nepaisant to, kad į įmonės vadovą dėl restruktūrizavimo plano vykdymo eigos buvo ne kartą kreiptasi (2017-02-09, 2017-02-20, 2017-03-16, 2017-05-15), o pagal UAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo plano, patvirtinto Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi, 3.9 dalį RUAB „SUPER MONTES“ administracijos vadovas kiekvieną kalendorinį ketvirtį, iki kito mėnesio paskutinės dienos, turi teikti administratorei ataskaitas apie įmonės restruktūrizavimo plano įgyvendinimo eigą. Taip pat vadovui restruktūrizavimo plane nustatyta pareiga, gavus administratorės pareikalavimą, pateikti ataskaitas ne planine tvarka per dešimt darbo dienų.
 3. Restruktūrizavimo administratorė nurodė, kad RUAB „SUPER MONTES“ mokumo atkūrimo plane yra numatyta, kad per 2017 metų I ketvirtį bus iš dalies tenkinti hipotekos kreditorių – UAB „Jargala” ir VSDFV finansiniai reikalavimai, tačiau 2017-05-15 elektroniniu paštu administratorei kreipusis į šiuos RUAB „SUPER MONTES“ kreditorius dėl informacijos pateikimo apie tai, ar RUAB „SUPER MONTES“ atliko plane numatytus mokėjimus, paaiškėjo, kad per 2017 metus RUAB „SUPER MONTES“ neatliko mokėjimų UAB „Jargala“ už įsiskolinimą, susidariusį iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t. y. iki 2016-06-08.
 4. Administratorė nurodė, kad jos bendravimas su RUAB „SUPER MONTES“ vadovu A. S. yra komplikuotas – su juo nepavyksta susisiekti, vadovas neatsiliepia į administratorės skambučius ir elektroniniu paštu pateiktus paklausimus, o tai trukdo administratorei vykdyti įmonės restruktūrizavimo procedūras.
 5. Administratorės teigimu, RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, t. y. egzistuoja ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta sąlyga, kuriai esant teismas gali nutraukti RUAB „SUPER MONTES” restruktūrizavimo bylą – įmonė neteikia administratoriui veiklos ataskaitų apie restruktūrizavimo plano vykdymą, restruktūrizuojama bendrovė pažeisdama ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkto reikalavimus, nemoka einamųjų įmokų (skola VSDFV biudžetui

  42017-03-16 dienos duomenimis sudarė 75 222,60 Eur (įmokų -74 169,60 Eur, delspinigių – 1 053Eur)), taip pat neatlieka restruktūrizavimo plane numatytų mokėjimų kreditoriams.

 6. RUAB „SUPER MONTES“ vadovas A. S. nesutiko su prašymu įmonei nutraukti restruktūrizavimo bylą.
 7. Bendrovės vadovas nurodė, kad RUAB „SUPER MONTES” deda visas pastangas vykdyti restruktūrizavimo planą, mokėti einamąsias įmokas bei atsiskaityti su kreditoriais.

  52017-07-03 buhalterinės pažymos Nr. 1 ir banko sąskaitos išrašų duomenimis, įmonė nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo (2016-06-08) iki 2017-06-30 atliko iš viso 650 548,88 Eur mokėjimų (darbo užmokestis – 284 516,61 Eur; VSDFV – 17 007,52 Eur; pagal restruktūrizavimo planą hipotekos kreditoriui UAB „Jargala“ – 48 800 Eur; einamieji mokėjimai (elektra, kuras, medžiagos) – 300 224,75 Eur).

 8. Pažymėjo, kad įmonė nėra praleidusi termino atsiskaityti su hipotekos kreditoriais UAB „Jargala” ir VSDFV, kuriems įsiskolinimai pagal RUAB „SUPER MONTES” restruktūrizavimo plano 9 lentelę turi būti padengti iki 2017-12-31, o atsiskaitymas su II eilės kreditoriais 2017 metais apskritai nėra numatytas.
 9. UAB „SUPER MONTES” 2016-06-08 iškėlus restruktūrizavimo bylą ir 2016-12-02 teismui patvirtinus restruktūrizavimo planą, einamosios įmokos VSDFV buvo mokamos (2016-08-23 sumokėta 13 007,52 Eur; 2016-11-21 – 4 000 Eur). RUAB „SUPER MONTES” kreditoriai (išskyrus VSDFV ir VMI) yra išlaikę pasitikėjimą įmone, kadangi RUAB „SUPER MONTES” 2017-03-13 pakartotiniame kreditorių susirinkime didžioji dauguma kreditorių, turinčių net 68,7 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, balsavo „prieš” nutarimą „įpareigoti administratorių pateikti prašymą teismui dėl restruktūrizavimo bylos UAB „SUPER MONTES” nutraukimo”. Tai kartu lemia ir aplinkybę, kad restruktūrizavimo administratorė, neturėdama kreditorių susirinkimo pritarimo, neturėjo teisės kreiptis teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nutraukė UAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo bylą.
 2. Teismas, remdamasis ĮRĮ 28 straipsnio nuostatomis, taip pat teismų praktika, sprendė, kad restruktūrizavimo administratorė yra tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei nutraukimo, kuomet nėra vykdomas ir (ar) netinkamai vykdomas įmonės restruktūrizavimo planas.
 3. Teismas iš bylos duomenų sprendė, kad restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, t. y. neatliekami mokėjimai hipotekos kreditoriams. Tokią išvadą teismas padarė nustatęs, kad nors pagal patvirtintą įmonės restruktūrizavimo planą, hipotekos kreditoriams UAB „Jargala“ ir VSDFV Kauno skyriui 2017 metų I ketvirtį turėjo būti sumokama iš viso 60 000 Eur, tačiau byloje nesant įrodymų, patvirtinančių, kad šiems kreditoriams buvo mokama (CPK 178 str.). Priešingai, teismo vertinimu, byloje esantys administratorės paaiškinimai ir hipotekos kreditorės UAB „Jargala“ 2017-05-16 elektroninis laiškas patvirtina, kad per 2017 metus RUAB „SUPER MONTES“ neatliko mokėjimų UAB „Jargala“ pagal skolą, susidariusią iki 2016-06-08 (iki restruktūrizavimo). Teismas pažymėjo, kad nuo 2017 metų I ketvirčio praėjo dar beveik du ketvirčiai, tačiau RUAB „SUPER MONTES“ vadovas nepateikė teismui jokių įrodymų ne tik apie atsiskaitymus su hipotekos kreditoriais už 2017 metų I ketvirtį, bet taip pat ir jokių įrodymų, kad bendrovė vykdo (ketina vykdyti) atsiskaitymus už 2017 metų II bei III ketvirčius.
 4. Teismas kritiškai vertino įmonės vadovo A. S. argumentą, kad su hipotekos kreditoriais pagal restruktūrizavimo planą numatyta atsiskaityti iki 2017-12-31, todėl terminas nėra praleistas, atsižvelgdamas į restruktūrizavimo plano 10 lentelę, pagal kurią mokėjimai turėjo būti atliekami kas ketvirtį.
 5. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis (banko sąskaitos išrašus, VSDFV Kauno skyriaus nurodytą informaciją apie mokėjimus, VMI prie FM 2017-02-23 balsavimo biuletenio turinį, viešai skelbiamus duomenis) sprendė, kad laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (2016-06-16) iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos (2016-12-02) įmonė tinkamai nevykdė pareigos, nustatytos ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte, ir tokiais veiksmais didino įsipareigojimus VSDFV ir VMI. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, taip pat leidžia spręsti, kad įmonės finansinė padėtis blogėja (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1008-823/2017).
 6. Teismas, iš administratorės įgalioto asmens paaiškinimų ir pateiktų užklausimų RUAB „SUPER MONTES“ administracijos vadovui sprendė apie įmonės vadovo nebendradarbiavimo su administratore faktą, t. y., kad RUAB „SUPER MONTES“ neteikia administratoriui ataskaitų apie restruktūrizavimo plano įgyvendinimo eigą ar bet kokios kitos informacijos, susijusios su restruktūrizavimo plano vykdymo eiga. Šios aplinkybės, taip pat nustatytas didelis darbuotojų skaičiaus sumažėjimas (nuo 66 iki 18), teismo vertinimu, taip pat leidžia spręsti ne tik apie nevykdomą restruktūrizavimo planą, bet ir teikia pagrindo abejonėms dėl galimybės jį vykdyti ateityje.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė RUAB „SUPER MONTES“ (jos vadovas A. S.) teismo prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tenkinti restruktūrizavimo administratorės prašymą dėl restruktūrizavimo bylos RUAB „SUPER MONTES“ nutraukimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nesutiktina su teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo administratorė, neturėdama kreditorių susirinkimo pritarimo, laikytina tinkamu subjektu kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei nutraukimo. Sistemiškai aiškinant ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto normą su ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktu bei 22 straipsnio 1 dalies 7 punktu, darytina išvada, kad administratorės teisė inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimą siejama su kreditorių daugumos (2/3 balsų) valia. Nagrinėjamu atveju įmonės kreditorių susirinkimas nėra priėmęs nutarimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Priešingai, 2017-03-02 pakartotiniame kreditorių susirinkime 68,7 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, nepritarta kreipimuisi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei nutraukimo, o šis kreditorių susirinkimo nutarimas Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi pripažintas teisėtu ir pagrįstu.
  2. Teismas ne visiškai tinkamai vertino RUAB „SUPER MONTES“ pateiktus įrodymus, konstatuodamas, kad įmonė nevykdo restruktūrizavimo plano ir nemoka einamųjų įmokų, taip pat tinkamai neįvertino priežasčių, lėmusių restruktūrizavimo plano vykdymo trikdžius. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai (2017-07-03 buhalterinė pažyma Nr. 1 ir išrašai iš banko sąskaitos), patvirtinantys, kad įmonė laikotarpiu nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo (2016-06-08) iki 2017-06-30 atliko 650 548,88 Eur dydžio mokėjimus darbuotojams, VSDFV, hipotekos kreditorei UAB „Jargala“, taip pat mokėjo einamuosius mokėjimus. Be to, terminas (2017-12-31) atsiskaityti su hipotekos kreditoriais nėra praleistas, o atsiskaitymas su II eilės kreditoriais 2017 m. nenumatytas.
  3. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad laikinas einamųjų mokėjimų įsiskolinimas VSDFV susidarė dėl sutrikdytos įprastos įmonės ūkinės komercinės veiklos, kurią lėmė: 1) teisminis ginčas, kilęs su A. ir J. M., kurių ieškinys dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos nutraukimo Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-342-587/2016, atmestas (apeliacine tvarka byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme, c. b. Nr. 2A-814-413/2017); 2) Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – KRAAD), prižiūrinčio RUAB „SUPER MONTES“ vykdomą veiklą, sprendimas, kad įmonė veiklą vykdo neturėdama Taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimo. Atsižvelgiant į tai, KRAAD 2016-09-01 atsakovei nurodė nutraukti atliekų priėmimą, o 2016-09-02 – vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones, išvežant ir sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją. Šie nurodymai sutrikdė įmonės veiklą, pajamų generavimą, o tai lėmė skolų VSDFV atsiradimą. Taigi, skola VSDFV susidarė dėl pačios valdžios neteisėtų veiksmų (Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla dėl KRAAD duotų privalomųjų nurodymų, bylos Nr. eI-526-402/2017).
  4. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. balandžio 3 d. priėmus sprendimą administracinėje byloje Nr. I-5-662/2017, laikytina, kad RUAB „SUPER MONTES“ leidimas nebuvo nustojęs galioti, todėl įmonė gali toliau vykdyti veiklą, generuoti pajamas, padengti einamąsias skolas ir vykdyti restruktūrizavimo planą.
 2. VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atskirojo skundo argumentas, kad restruktūrizavimo administratorė negalėjo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nepagrįstas. Pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.
  2. Restruktūrizavimo administratorė pateikė svarius argumentus, patvirtinančius apie restruktūrizavimo plano nevykdymą – restruktūrizuojamos įmonės vadovas nevykdė pareigos pateikti išsamią informaciją apie restruktūrizavimo plano vykdymą, be to, įmonė nemoka einamųjų įmokų, taip pažeisdama imperatyviąją ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkto nuostatą (paskutinės einamosios įmokos VSDFV mokėtos 2016-11-21). Einamųjų mokėjimų skola VSDFV Kauno skyriui 2017-08-01 sudaro 110 763,47 Eur ir toliau didėja. Analogiška išvada dėl skolos didėjimo darytina ir iš VMI pateiktos informacijos. Šios aplinkybės yra pakankamos išvadai dėl RUAB „SUPER MONTES“ galimybių atkurti veiklą, tęsti restruktūrizavimo procesą bei vykdyti restruktūrizavimo planą nebuvimo padaryti.

6Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi UAB „SUPER MONTES“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (nutartis įsiteisėjo 2016-06-16). Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtintas RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo planas (t. 5, b. l. 56–57). Pakartotiniame 2017-03-02 kreditorių susirinkime (2017-03-02 protokolas Nr. 3 pataisytas 2017-03-13) balsų dauguma (68,7 proc. visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumos (UAB „Jargala“, UAB „Euroeka“, UAB „Ainuva“) nutarta nepritarti pasiūlymui įpareigoti administratorę pateikti prašymą teismui dėl restruktūrizavimo bylos UAB „SUPER MONTES“ nutraukimo („už“ tokio nutarimo projektą balsavo VSDFV Kauno skyrius ir VMI) (t. 5, b. l. 61–64). VSDFV skundas dėl šio 2017-03-13 kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo, išspręstas Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi, skundą atmetant (t. 5, b. l. 131–136). Apeliacinis procesas, pradėtas pagal VSDFV Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl minėtos teismo nutarties, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1270-157/2017, nutrauktas, nustačius, kad pirmosios instancijos teisme yra priimtas nagrinėti administratorės prašymas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei nutraukimo (CPK 179 str. 3 d.).
 3. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs restruktūrizavimo administratorės 2017-05-26 teismui pateiktą prašymą, 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nutraukė RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. RUAB „SUPER MONTES“ pateikus atskirąjį skundą, nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. CPK 1 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai.
 5. Pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją, nutraukti restruktūrizavimo bylą gali tik teismas (ĮRĮ 28 str. 1 d.), kurio vaidmuo restruktūrizavimo procese nėra formalus, todėl jis (teismas) turi priimti sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą, jeigu tam yra įstatyme numatyti pagrindai. ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš numatytų sąlygų. Pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą teismas restruktūrizavimo bylą nutraukia jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės-komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas iš išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės, bei kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1167/2014). Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai, o būtent dėl to įstatymo leidėjas nustatė, kad šis pažeidimas gali būti savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1341-370/2016).
 6. Kaip minėta, pakartotiniame 2017-03-02 kreditorių susirinkime balsų dauguma nutarta nepritarti pasiūlymui įpareigoti administratorę pateikti prašymą teismui dėl restruktūrizavimo bylos UAB „SUPER MONTES nutraukimo (t. 5, b. l. 61–64). Remiantis šia aplinkybe, taip pat ĮRĮ nuostatų sisteminiu aiškinimu, atskirajame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad restruktūrizavimo administratorė, neturėdama kreditorių susirinkimo pritarimo, laikytina tinkamu subjektu, galinčiu teikti teismui prašymą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Nurodoma, kad kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo gali tik kreditorių susirinkimas arba administratorius su kreditorių susirinkimo pritarimu (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p., 22 str. 1 d. 7 p.).
 7. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su tokia apeliantės pozicija, pažymi, kad pagal nuosekliai formuojamą aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką dėl ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinto restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindo taikymo, iniciatyvos teisę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo turi ne tik kreditorių susirinkimas, bet ir restruktūrizavimo administratorius, kuris yra paskirtas teismo atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras (ĮRĮ 15 str. 1 d.) (pvz., žr. į Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1008-823/2017, 2017 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-564-407/2017). Tokią išvadą lemia ne tik pačios ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto normos turinys, kuriame aiškiai išskirti subjektai, galintys inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimą dėl nevykdomo ar netinkamai vykdomo restruktūrizavimo plano (restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas), bet ir ĮRĮ įtvirtintos restruktūrizavimo administratorius pareigos, pagal kurias, jis turi imtis priemonių, kad būtų įgyvendintas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 22 str. 1 d. 1 p.), prižiūrėti restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų veiklą, susijusią su restruktūrizavimo plano vykdymu (ĮRĮ 22 str. 1 d. 2 p.), nurodyti įmonės valdymo organų nariams jų veiklos trūkumus ir nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti (ĮRĮ 22 str. 1 d. 5 p.), informuoti teismą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, pateikti teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 22 str. 1 d. 7 p., 28 str. 1 d. 4 p.). Pažymėtina, kad nors restruktūrizavimo administratoriaus veiklos kontrolę iš esmės vykdo restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas (ĮRĮ 25 str. 1 d. 5, 7, 8 p.), tačiau restruktūrizavimo administratoriaus veiklos kontrolės funkcijos įgyvendinimas restruktūrizavimo procese taip pat tenka ir restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam bei restruktūrizavimo administratorių paskyrusiam teismui. Tai lemia viešojo intereso egzistavimas restruktūrizavimo bylose, kurias nagrinėjant teismo vaidmuo turi būti aktyvus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1366-241/2017).
 8. Remiantis minėta teismų praktika ir ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto norma, atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su kreditorių susirinkime balsų dauguma priimtu nutarimu, kuriuo nepritarta kreipimuisi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kurio teisėtumas ir pagrįstumas patvirtintas teismo, vertintinos kaip neturinčios teisinės reikšmės ir nesudarančios pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria spręstas restruktūrizavimo administratorės prašymo nutraukti restruktūrizavimo bylą ir kartu su juo pateiktų duomenų pagrįstumas (CPK 185 str.).
 9. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas restruktūrizavimo bylą nutraukė nustatęs, kad įmonė netinkamai vykdo patvirtintą restruktūrizavimo planą (nemokama kreditoriams restruktūrizavimo plane numatytais terminais), taip pat nemokami einamieji mokesčiai ir įmokos VSDFV ir VMI. Papildomai teismas konstatavo ir įmonės vadovo bendradarbiavimo pareigos pažeidimą bei darbuotojų sumažėjimo faktą, kurie teismo vertinimu, papildomai patvirtino tiek restruktūrizavimo plano nevykdymo aplinkybes bylos nagrinėjimo metu, tiek leido kritiškai vertinti plano vykdymo perspektyvas ateityje.
 10. Iš restruktūrizavimo plane pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi iš viso 2 hipotekos kreditorius (UAB „Jargala“ ir VSDFV Kauno skyrių) bei 42 II eilės kreditorius, kurių bendra reikalavimų suma yra 1 451 624,7 Eur (1 414 628,24 Eur tenkintini pirmuoju etapu, 36 996,46 Eur – antruoju etapu). VSDFV Kauno skyriaus reikalavimas restruktūrizavimo plano tvirtinimo dieną sudarė 121 216,16 Eur (iš jų 72 364,12 Eur dydžio reikalavimas užtikrintas hipoteka), o VMI prie FM – 286 358,93 Eur (t. 5, b. l. 45).
 11. Restruktūrizavimo plano 5.3 dalyje esančioje lentelėje Nr. 9 nurodyta, kad hipotekos kreditorei UAB „Jargala“ iki 2017-12-31 planuojama sumokėti 142 485 Eur, iki 2018-12-31 – 135 779 Eur (iš viso iki 2020-05-31 – 278 264 Eur); VSDFV Kauno skyriui, kaip hipotekos kreditoriui, iki 2017-12-31 – 37 515 Eur, iki 2018-12-31 – 35 749 (iš viso iki 2020-05-31 – 73 264 Eur); II eilės kreditoriams per 2018 metus planuota sumokėti 108 472 Eur skolos, per 2019 m. – 360 000 Eur, o iki 2020-05-31 – 281 625 Eur (iš viso 750 097 Eur) (t. 5, b. l. 47).
 12. Restruktūrizavimo plane taip pat nurodyta, kad mokėjimai numatomi atlikti kas ketvirtį: 2017 metais: I ketvirtį sumokant 60 000 Eur, II ketvirtį 30 000 Eur, III ketvirtį 30 000, IV ketvirtį 60 000 Eur; 2018 metais: I ketvirtį – 90 000 Eur, II ketvirtį – 50 000 Eur, III ketvirtį – 60 000 Eur, IV ketvirtį – 90 000 Eur; 2019 metais: I ketvirtį – 120 000 Eur, II ketvirtį – 60 000 Eur, III ketvirtį – 60 000 Eur, IV ketvirtį – 120 000 Eur (lentelė Nr. 10, t. 5, b. l. 47).
 13. Toks restruktūrizavimo plano 5.3 dalies turinys leidžia daryti išvadą, kad jame apibrėžti mokėjimų kreditoriams terminai (pagal lentelę Nr. 9) ir mokėjimų atlikimo tvarka (pagal lentelę Nr. 10), t. y. lentelėje Nr. 10 detalizuoti per atitinkamus metus mokėtinų sumų dydis ir laikotarpiai, mokėjimus atliekant ketvirčiais. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl restruktūrizavimo plano nevykdymo (netinkamo vykdymo), atliekant mokėjimus, sprendė ne pagal terminą (iki 2017-12-31 turi būti padengta 180 000 Eur hipotekos kreditoriams), o pagal nustatytos tvarkos, mokėjimus atliekant kas ketvirtį, tinkamą (ne)vykdymą.
 14. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vykdomų mokėjimų ir atsiskaitymo su kreditoriais faktą įrodinėjo 2017-07-03 buhalterine pažyma Nr. 1, kurioje nurodyta, kad RUAB „SUPER MONTES“ nuo restruktūrizavimo pradžios (2016-06-08) iki 2017-06-30 atliko mokėjimų už 650 548,88 Eur (284 516,61 Eur darbo užmokestis, 17 007,52 Eur įmokos VSDFV, 48 800 Eur kreditorei UAB „Jargala“, 300 224,75 Eur einamųjų mokėjimų už elektrą, kurą, medžiagas), taip pat banko sąskaitos išrašais už laikotarpį nuo 2016-06-08 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30. Minėtais įrodymais (jų turiniu) remiamasi ir atskirajame skunde, teigiant, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino šių įrodymų, kurie, apelianto teigimu, patvirtina įmonės atliktus mokėjimus nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos iki 2017-06-30.
 15. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs įmonės vadovo į bylą pateiktus duomenis, kuriais grindžiamas tinkamas restruktūrizavimo plano vykdymas, turinį, nenustatė pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių pažeidimo.
 16. Kaip minėta, pagal restruktūrizavimo planą hipotekos kreditorei UAB „Jargala“ per 2017 m. I ketvirtį turėjo būti sumokėta 60 000 Eur, tačiau sąskaitos išraše, pateiktame už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30 nėra užfiksuotos jokios operacijos, kuria būtų dengiamas įsipareigojimas hipotekos kreditorei UAB „Jargala“ pagal restruktūrizavimo planą, taip pat nėra kitų duomenų, kurie pagrįstų dalinį įsipareigojimo kreditorei pagal restruktūrizavimo planą įvykdymo faktą (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog apeliantės argumentai dėl atsiskaitymo su hipotekos kreditoriais aplinkybės nėra pagrįsti į bylą pateiktais įrodymais, o UAB „Jargala“ 2017-05-16 elektroninis laiškas patvirtina priešingą aplinkybę, t. y. neatsiskaitymo su kreditore faktą per 2017 metus, kartu su atskiruoju skundu nepateikti jokie nauji (papildomi) duomenys, kuriais būtų galima remtis kaip pagrindu sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neteisėtumo. Taigi, darytina išvada, kad apeliantas nepaneigė teismo nustatytų aplinkybių dėl mokėjimų tvarkos kreditoriams, o kartu ir restruktūrizavimo plano, pažeidimo (nevykdymo) (CPK 178 str.).
 17. Be to, kaip minėta, tai, kad įsipareigojimai hipotekos kreditoriams pagal restruktūrizavimo planą dengtini per visus 2017 metus (iki 2017-12-31), nepaneigia numatyto įsipareigojimo skolas dengti, jas mokant dalimis, kas ketvirtį. Pažymėtina, kad bylą pagal apelianto atskirąjį skundą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, restruktūrizuojama įmonė hipotekos kreditoriams turėjo būti sumokėjusi 120 000 Eur (I ketvirtį 60 000 Eur, II ketvirtį 30 000 Eur, III ketvirtį – 30 000 Eur), tačiau duomenų apie atliktus (jei tokių yra) vėlesnius mokėjimus į bylą nei kartu su atskiruoju skundu, nei iki paskirto teismo posėdžio, taip pat nepateikta. Ši aplinkybė ne tik patvirtina pirmosios instancijos teismo abejones, turėtas priimant skundžiamą nutartį, apie bendrovės ketinimus atsiskaityti su hipotekos kreditorėmis ir už 2017 m. II, III ketvirčius, tačiau ir suponuoja išvadą, kad įsipareigojimai kreditoriams pagal restruktūrizavimo planą, nebus laiku ir (ar) tinkamai įgyvendinti (CPK 185 str.).
 18. Atskirajame skunde taip pat nepaneigtos pirmosios instancijos teismo išvados dėl einamųjų įmokų valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetams nemokėjimo. Iš bylos duomenų nustatyta, kad VSDFV Kauno skyrius dar 2016-12-07 informavo teismą, kad įmonė nevykdo ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte įtvirtintos pareigos iškėlus restruktūrizavimo bylą mokėti visas einamąsias įmokas ir skola 2016-12-01 sudaro 31 703,68 Eur (31 557,04 Eur įmokų ir 146,6 Eur delspinigių) (t. 5, b. l. 55); 2017-03-16 dienos duomenimis einamųjų įmokų skola VSDFV teigimu sudarė 75 222,6 Eur (įmokų 74 149,6 Eur, delspinigių – 1 053 Eur (t. 5, b. l. 77, 151). Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje nustatė, kad 2017-08-29 RUAB „SUPER MONTES“ skola VSDFV sudarė 224 304,92 Eur, o bylos pagal atskirąjį skundą nagrinėjimo laikotarpiu pagal viešai prieinamus duomenis (2017-11-17) skola dar išaugo ir sudaro 244 198,59 Eur, kai tvirtinant restruktūrizavimo planą VSDFV Kauno skyriaus reikalavimas sudarė bendrą 121 216,16 Eur sumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis išaugęs skolų VSDFV faktas, taip pat byloje esantis išrašas iš banko sąskaitos (jo turinys) už laikotarpius nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30 ir nuo 2016-06-08 iki 2016-12-31, ne tik leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada apie nemokamas einamąsias įmokas (apeliantės nurodyti du mokėjimo pavedimai VSDFV 17 007,52 Eur sumai, nustatytų aplinkybių visumoje nėra pakankami spręsti apie tinkamą pareigos dengti einamąsias įmokas atlikimą), tačiau ir spręsti apie tai, kad įmonės sąskaitoje nėra kaupiamos lėšos atsiskaitymui su hipotekos kreditoriais, nustačius, kad 2016-12-31 įmonės sąskaitoje buvo 2 236,42 Eur likutis, o 2017-06-30 – 40,42 Eur dydžio likutis. Duomenų, iš kokių kitų lėšų šaltinių hipotekos kreditoriams iki 2017-12-31 bus sumokėta 180 000 Eur suma, juolab esant faktui apie lėšų einamosios įmokoms padengti nebuvimą, apeliantė nenurodo.
 19. Pažymėtina, kad skunde apskritai nepasisakoma dėl teismo nustatytų aplinkybių, susijusių su darbuotojų skaičiaus sumažėjimu, suponavusiu pagrindą pirmosios instancijos teismui kritiškai vertinti įmonės galimybes tinkamai vykdyti restruktūrizavimo planą, juolab, kad jame nurodyta, jog artimiausiu plano vykdymo laikotarpiu planuojama išlaikyti panašų darbuotojų skaičių (t. y. 66 darbuotojus) (t. 5, b. l. 35), taip pat dėl nustatytos nebendradarbiavimo su administratore pareigos, teikiant ataskaitas apie vykdomą restruktūrizavimo planą bei kitos informacijos, t. y. skunde nepaneigtas pirmosios instancijos teismo išvadų šiais aspektais pagrįstumas (CPK 178 str.).
 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su teisminiais ginčais, nagrinėjamu atveju nepaneigia teismo nustatytų aplinkybių dėl restruktūrizavimo plano nevykdymo (netinkamo vykdymo) fakto, todėl, sprendžiant restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu teisėtumą ir pagrįstumą, esant nustatytų ir apelianto nepaneigtų aplinkybių visetui, nagrinėjamoje stadijoje nėra teisiškai reikšmingos, juolab kad byloje nėra duomenų apie tai, jog įmonės vadovas būtų ėmęsis veiksmų, siekiant kolektyviniu būdu spręsti susiklosčiusią situaciją, jo teigimu, galinčią turėti (turinčią) įtakos įmokų mokėjimui, restruktūrizavimo plano tinkamam vykdymui (pvz., inicijuoti restruktūrizavimo plano pakeitimą dėl 2017 metais mokėtinų sumų perkėlimo).
 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ĮRĮ nuostatas ir pagrįstai nutraukė RUAB „SUPER MONTES“ restruktūrizavimo bylą, todėl dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).
 22. Atskirai pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punktuose nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 28 str. 2 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

8Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai