Byla e2-319-906/2015
Dėl skolos priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. Z. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 706,81 Eur skolą, 470,57 Eur palūkanas, 260,60 Eur delspinigius, 170,48 Eur delspinigius už palūkanas, 104,16 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 1712,62 Eur skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2007-02-19 AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą. Atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai, tačiau atsakovas netinkamai vykdė sutartį, todėl AB „Swedbank“ ją nutraukė. 2009-05-21 AB „Swedbank“ ir ieškovė sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą Vartojimo kredito sutartį. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti pasirašytinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis), per teismo nustatytą terminą jis nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 122 straipsnio 1 dalis, 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-02-19 AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“) (pradinis kreditorius) ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį ( - ) (toliau – vartojimo kredito sutartis), kurios pagrindu pradinis kreditorius suteikė atsakovui 1448,10 Eur (ekvivalentas 5000 Lt) vartojimo kreditą, nustatant 11 proc. metinę palūkanų normą, bendrą grąžintiną kredito sumą – 1801,96 Eur (ekvivalentas 6221,80 Lt), galutinį kredito grąžinimo terminą 2011-02-19, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais grąžinti suteiktą kreditą. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl pradinis kreditorius 2009-08-24 nutraukė vartojimo kredito sutartį. 2009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ (ieškovė) sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus į atsakovo įsiskolinimą pagal vartojimo kredito sutartį: 706,81 Eur skolą (ekvivalentas 2440,47 Lt), 24,74 Eur (ekvivalentas 85,42 Lt) palūkanas, 6,15 Eur (ekvivalentas 21,24 Lt) delspinigius, 1,07 Eur (ekvivalentas 3,68 Lt) palūkanų delspinigius. 2009-09-01 ieškovė išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, ragindama sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos ieškovei nesumokėjo. Ieškovė, pagal reikalavimo perleidimo sutartį perėmusi visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, priskaičiavo 11 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 445,83 Eur, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-08-26 iki 2015-05-20 (2556 dienas), 254,45 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2009-08-26 iki 2010-08-21 (360 dienas), 169,41 Eur palūkanų delspinigius už laikotarpį nuo 2009-08-26 iki 2010-08-21 (360 dienas). Ieškovės paskaičiavimu atsakovo skola sudaro: 706,81 Eur pagrindinės skolos, 470,57 Eur sutartinių palūkanų, 260,60 delspinigių, 170,48 Eur palūkanų delspinigių ir 104,16 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, viso 1712,62 Eur.

6Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas pripažįsta, kad tarp AB „Swedbank“ ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK ) 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). AB „Swedbank“ vartojimo kredito sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą ir netesybas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis). AB „Swedbank“ savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovų perleido ieškovei, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovei. Aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas ar pažeistų atsakovo interesus, nenustatyta (CK 6.101 – 6.102 straipsniai).

7Atsakovas nemokėjo įmokų vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka, negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 706,81 Eur negrąžintos kredito sumos yra laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

8Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi nustatyta buvo 11 procentų dydžio metinių palūkanų norma, negražinta kredito suma 706,81 Eur, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 470,57 Eur palūkanų suma.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y. 260,60 Eur, skaičiuojamų nuo pagrindinės skolos sumos ir 170,48 Eur, skaičiuojamų nuo palūkanų, viso 431,08 Eur. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, įvertinus ieškovei priteistų palūkanų sumą – 470,57 Eur, kurios laikytinos kreditoriaus minimaliais nuostoliais, bei jų skaičiavimo laikotarpį, nesant pateisinamų duomenų, kodėl ieškovė nepagrįstai ilgai delsė ir į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik po daugiau kaip 6 metų nuo Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai ir nepagrįstai per dideli, todėl yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 proc., iš atsakovo ieškovei priteistina viso 86,22 Eur delspinigių, tame tarpe 52,12 Eur delspinigių nuo pagrindinės skolos sumos ir 34,10 Eur delspinigių nuo palūkanų (CPK 6.71 straipsnis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 104,16 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nurodydama, kad jas sudaro pranešimų siuntimas, darbo priemonės, SMS žinutės, užklausos nekilnojamojo turto ir gyventojų registrams ir kt. Ieškovė nepagrindė nurodytų išlaidų paskaičiavimo atitinkamais dokumentais (siųstų pranešimų kopijos, užklausos kopija, įkainiai ir pan.), duomenų apie užklausas registrams byloje taip pat nėra. Atsižvelgiant į išdėstytą, į CPK 88 straipsnio nuostatas, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, gali būti priskiriamos tik būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), ieškovės reikalavimas dalyje dėl 104,16 Eur išlaidų priteisimo atmestinas (CPK 178 straipsnis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-06-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

12Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 11 procentų palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (706,81 Eur) pagal Vartojimo kredito sutartį nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-06-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 74 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 24,42 Eur žyminio mokesčio.

14Bylą nagrinėjant pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles už elektroninėmis ryšio priemonėmis pateiktą ieškinį turėjo būti sumokėtas 39 Eur žyminis mokestis, ieškovas sumokėjo 50 Eur (ekvivalentas 174 Lt) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), ieškovas prašė grąžinti 11 Eur žyminio mokesčio permoką. Permokėtas žyminis mokestis grąžintinas (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo R. Z., a.k. ( - )

18- 706,81 Eur (septynis šimtus šešis eurus 81 ct) skolą,

19- 470,57 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt eurus 57 ct) palūkanas,

20- 86,22 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 22 ct delspinigius,

21- 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas pagal įstatymą už priteistą sumą (1263,60 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-06-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

22- 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo negrąžintos skolos sumos (706,81 Eur), pradedant skaičiuoti nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-06-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

23- 24,42 Eur (dvidešimt keturis eurus 42 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Grąžinti UAB „Gelvora“ 11 Eur (vienuolikos eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2014-12-19, mokėjimo dokumento Nr. 96.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Skuodo rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, rašytinio... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti pasirašytinai (Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas pripažįsta, kad... 7. Atsakovas nemokėjo įmokų vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka,... 8. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y.... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti 104,16 Eur ikiteisminio skolos... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 12. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 13. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais... 14. Bylą nagrinėjant pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles už... 15. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, j.a.k. 125164834, iš atsakovo R. Z.,... 18. - 706,81 Eur (septynis šimtus šešis eurus 81 ct) skolą,... 19. - 470,57 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt eurus 57 ct) palūkanas,... 20. - 86,22 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 22 ct delspinigius,... 21. - 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas pagal įstatymą už... 22. - 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo... 23. - 24,42 Eur (dvidešimt keturis eurus 42 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Grąžinti UAB „Gelvora“ 11 Eur (vienuolikos eurų) žyminį mokestį,... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...