Byla 2-1199-446/2015
Dėl skolos už patiektą produkciją, delspinigių bei palūkanų priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Donatai Narmontei, atsakovės atstovui advokatui Vitalijui Metelicai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, ieškinį atsakovei D. R. dėl skolos už patiektą produkciją, delspinigių bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“, veikiantis per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, teismui pateiktu ieškiniu (3-4 b. l.) prašo priteisti iš atsakovės D. R. 545,95 Eur skolą už 2014-11-01 – 2015-07-31 laikotarpiu patiektą šilumos energiją ir kitas paslaugas į atsakovės butą, esantį ( - ), 16,84 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (20 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro išrašą). Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. į atsakovei D. R. asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), patiekė šilumos energiją ir suteikė kitas paslaugas, už kurias atsakovė neatsiskaitė ir liko ieškovui skolinga. Taip pat nurodo, jog vadovaujantis sutartimi atsakovei buvo paskaičiuoti delspinigiai. Kadangi atsakovė neatsiskaitė už suteiktas paslaugas ir nesumokėjo delspinigių, prašo susidariusią skolą ir visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės.

4Be to, 2015 m. lapkričio 9 d. teismui pateiktu prašymu (36 b. l.) ieškovo atstovė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 95 straipsnio 2 dalimi, prašo skirti atsakovei 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad atsakovės pateikti atsiliepimo į ieškinį argumentai visiškai nepagrįsti, dar daugiau jie tapatūs prieš tai buvusiose bylose tarp tų pačių šalių dėl skolos už šilumos energiją priteisimo pateiktiems argumentams (civ. byla Nr. 2-49-446/2014 ir Nr. 2-118-471/2015) atsakovė su ieškovo reikalavimu nesutiko, remdamasi tais pačiais argumentais, kuriuos tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai atmetė. Be to, priešingai nei teigia atsakovė 2015 m. rugsėjo mėnesį ieškovui sumokėta 489,87 Eu suma buvo įmokėta ne geranoriškai, o po ilgo šalių bylinėjimosi, apeliacinės instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo ir vykdomojo rašto dėl skolos išieškojimo iš atsakovės išdavimo dienos. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškovas visada tinkamai ir laiku išrašo bei siunčia mokėjimo pranešimus atsakovei šios adresu, todėl negalima teigti, jog atsakovė negali sumokėti skolos, nes negauna sąskaitų. Pažymi, kad sąskaitas galima pasitikrinti ir kitais būdais, ne tik atvykus į klientų aptarnavimo skyrių ar gavus sąskaitos nuorašą, bet ir elektroniniu būdu, prisijungus prie ieškovo internetinės svetainės www.litesko.lt. Taip pat nurodo, kad atsakovė jau prieš dvejus metus prasidėjusiose bylose dėl skolos už šilumos energiją priteisimo teikė tokius pačius argumentus dėl neva tai raštiškų kreipimųsi į valstybines institucijas ir paaiškinimų/atsakymų laukimo. Per tokį laiką atsakovė ne tik galėjo, bet ir jai buvo sudarytos visos galimybės pateikti visus reikšmingus bylai įrodymus, gauti institucijų paaiškinimus, kad pateikti priešieškinį, tačiau atsakovė savo argumentų dėl neteisėtai skaičiuojamų mokesčių ar netinkamų kainų parinkimo nepateikė. Nepaisant nepalankių atsakovei sprendimų bei susiklosčiusios analogiškos situacijos, t. y. naujai susidariusios skolos už šilumos energiją, atsakovė trečią kartą pateikė analogišką atsiliepimą į ieškinį, kuris, ieškovo manymu, yra nepagrįstas ir nesąžiningas, pažeidžiantis ne tik bylos ekonomiškumo ir koncentracijos, bet ir proporcingumo principus.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį ir prašymą skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis palaiko ir prašo juos tenkinti.

6Atsakovė D. R. teismui pateiktu atsiliepimu į ieškinį (25-27 b. l.) su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovo pateikta skola nėra tiksli, nes atsakovė 2015 m. rugsėjo 14 d. sumokėjo 489,87 Eur ir mokėjo už suteiktas paslaugas pagal galimybes, kas rodo, kad piktavališko vengimo mokėti akivaizdžiai nėra. Be to, ieškovas nesudarė galimybės atsakovei sudaryti mokėjimo plano „Pastovus“, pagal kurį atsiskaitoma pastoviomis įmokomis visus metus, tokiu būdu sumažinant mokesčių naštą šildymo sezono metu ir taip išvengti skolos susidarymo ir jau 2015 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu. Atsakovė prašė kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją patikrinti, ar teisingai skaičiuojamos kainos pagal įsigyjamo kuro kainą, ar teisingai reguliuojamas šilumos tiekimas, išsiaiškinant, ar kuro pirkimas iš vienos įmonės, kurios pagrindinis akcininkas yra tarybos narys, atitinka kainai ir, ar buvo skelbti viešieji pirkimai pigesne kaina įsigyti kurą.

7Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo mėnesį sumokėjo ieškovui skolą – 489,87 Eur, kas rodo, kad atsakovė nevengia, t. y. moka už ieškovo teikiamas paslaugas. Be to, nurodo, kad ieškovas pats piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes atsakovei 2015 m. rugsėjo 14 d. sumokėjus didelę pinigų sumą už šildymą, jau 2015 m. rugsėjo 25 d. ieškovas teismui pateikė ieškinį dėl skolos už patiektą produkciją iš atsakovės priteisimo.

8Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

10Byloje surinktais įrodymais (ieškovo bei atsakovės atstovų paaiškinimais teismo posėdžio metu ir bylos medžiaga) nustatyta, kad 2003 m. spalio 7 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančios per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, ir D. R. buvo sudaryta šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis Nr. 1686 su buto savininku (11-13 b. l.), kuria ieškovas įsipareigojo tiekti šilumos energiją sutarties priede Nr. 1 sutartomis sąlygomis (sutarties 10 punktas), o atsakovė įsipareigojo už kiekvieną mėnesį suvartotą šilumos energiją butui šildyti ir karštam vandeniui ruošti pagal pateiktą sąskaitą sumokėti iki kito mėnesio paskutinės dienos (sutarties 15 punktas). Taip pat sutarties 15 punkte šalys numatė, jeigu atsakovė laiku neapmokės pateiktos sąskaitos (arba jos dalies), ieškovas už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuos 0,04% laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius. Ieškovas laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. į atsakovei D. R. asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (9-10 b. l.), patiekė šilumos energiją, už kurią atsakovė turėjo atsiskaityti už praėjusį mėnesį pagal pateiktas sąskaitas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis). Iš mokesčių paskaičiavimo pažymos (6-8 b. l.) ir ieškovo atstovės paaiškinimų matyti, kad atsakovės įsiskolinimas už ieškovo patiektą šilumos energiją, karštą vandenį ir kitas paslaugas 2014-11-01 – 2015-07-31 laikotarpiu yra 545,95 Eur (penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 95 euro ct).

12Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs privalo atlyginti sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys). Atsakovei D. R. laiku neatsiskaičius už patiektą šilumos energiją, ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“, veikiantis per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (6 mėnesius) įstatymo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) ir Vyriausybės nustatyta tvarka paskaičiavo po 0,02 procento nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, t. y. 16,84 Eur (šešiolikos eurų 84 euro ct) dydžio delspinigius.

13Iš aptartų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovę D. R. ir ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „LITESKO“, veikiantį per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, ieškovo nurodytu šilumos energijos patiekimo atsakovei laikotarpiu – nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. – siejo energijos pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai. Duomenų, jog atsakovė D. R. savo sutartinę prievolę – atsiskaityti su ieškovu už laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. patiektą šilumos energiją, būtų įvykdžiusi, nėra, todėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, reikalavimas priteisti iš atsakovės D. R. skolą už patiektą šilumos energiją bei delspinigius pripažįstamas pagrįstu ir tenkintinas.

14Pažymėtina, kad atsakovė teismui kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad D. R. 2015 m. rugsėjo 14 d. sumokėjo uždarajai akcinei bendrovei „LITESKO“, veikiančiam per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, 489,87 Eur sumą, mokėjimo nurodymo paskirtyje yra nuodyta, kad mokama „pagal 2015-04-07 Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą: 454,32 skola, 12,99 delspinigių, 22,56 bylinėjimosi išlaidų“. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-118-471/2015, kuris Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Nr. 2A-825-372/2015, atmetus atsakovės apeliacinį skundą, buvo paliktas galioti, būtent šios sumos, t. y. 454,32 Eur skola už laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-10-31 patiektą šilumą ir karštą vandenį, 12,99 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ylos iškėlimo teisme – 2014 m. gruodžio 17 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22,56 Eur bylinėjimosi išlaidų ir buvo priteistos iš D. R. uždarajai akcinei bendrovei „LITESKO“. Esant nurodytai aplinkybei nėra pagrindo nesutikti su ieškovo atstovės teiginiu, kad D. R. 2015 m. rugsėjo 14 d. mokėjimo pavedimu Nr. 1182 (28 b. l.) sumokėjo ieškovui visą skolos sumą, priteistą būtent Kelmės rajono apylinkės teismo 2015-04-07 sprendimu Nr. 2-118-471/2015, todėl šis mokėjimas neturi jokios įtakos ginčo šioje civilinėje byloje sprendimui. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė taip pat patvirtino, kad atsakovė D. R. nesikreipė į ieškovą dėl mokėjimo plano „Pastovus“ sudarymo ir neprašė, kad būtų išdėstytas susidariusios skolos mokėjimas.

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1 dalį skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, reikalavimas priteisti nurodyto dydžio procesines palūkanas iš atsakovės D. R. taip pat laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

16Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „LITESKO“, veikiančiam per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, iš atsakovės D. R. yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš 20 Eur sumokėto žyminio mokesčio (2, 5 b. l.), 0,87 Eur už VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą (17-18 b. l.) ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašą (15-16 b. l.), viso 21,71 Eur. Iš atsakovės valstybei priteistina 3,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.) (Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, atstovė už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti atsakovei D. R. 500 Eur baudą. Prašymą grindžia tuo, kad nepaisant nepalankių atsakovei sprendimų bei analogiškos situacijos, t. y. naujai susidariusios skolos už šilumos energiją, D. R. trečią kartą pateikė analogišką atsiliepimą į ieškinį, kuris, ieškovo manymu, yra nepagrįstas ir nesąžiningas, pažeidžiantis ne tik bylos ekonomiškumo ir koncentracijos, bet ir proporcingumo principus.

18Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. CPK 95 straipsnyje nustatytos baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą (LAT 2014 m. vasario 24 d. nutartis Nr. 3K-3-145/2014; LAT 2013 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-146/2013; LAT 2012 m. liepos 9 d. nutartis Nr. 3K-3-346/2012 ir kt.). Taigi ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės prašo skirti atsakovei D. R. baudą už tai, kad ji ne pirmą kartą teismui teikia analogiškus atsiliepimus į ieškinius ir tokiu būdu siekia vilkinti civilinės bylos nagrinėjimą. Įvertinus tokį ieškovo prašymą, pažymėtina, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis nagrinėjamu atveju negali būti siejamas su atsakovės veiksmais kitose bylose, o turi būti siejamas būtent su atsakovės elgesiu šioje civilinėje byloje. Šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovė, pateikdama analogišką atsiliepimą į ieškinį, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nes byloje nenustatyta, kad atsakovė būtų vilkinusi bylos nagrinėjimą, nepagrįstai daug kartų prašiusi pratęsinėti procesinių dokumentų pateikimo terminus, teikusi melagingus paaiškinimus, tyčia klaidinusi teismą ir proceso dalyvius ir pan. Esant nurodytoms aplinkybėms, daroma išvada, kad atsakovė savo procesine teise pateikti atsiliepimą į ieškinį nepiktnaudžiavo bei šią savo procesinę teisę įgyvendino nepažeisdama proceso tikslų ir naudodamasi pagal paskirtį, todėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, atstovės prašymas skirti atsakovei D. R. 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra atmestinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 95 straipsnio 2 dalimi, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 275 straipsniu ir 279 straipsniu, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti. Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialui „Kelmės šiluma“, veikiančiam uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ vardu, įmonės kodas ( - ), filialo kodas 110852497, iš D. R., a. k. ( - ), 545,95 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 95 euro ct) skolos už patiektą šilumos energiją, 16,84 Eur (šešiolika eurų 84 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 29 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,71 Eur (dvidešimt vieną eurą 71 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš D. R., a. k. ( - ), valstybei 3,11 Eur (tris eurus 11 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovei D. R. skyrimo atmesti.

24Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“, veikiantis per uždarosios... 4. Be to, 2015 m. lapkričio 9 d. teismui pateiktu prašymu (36 b. l.) ieškovo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį ir prašymą skirti... 6. Atsakovė D. R. teismui pateiktu atsiliepimu į ieškinį (25-27 b. l.) su... 7. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 8. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1... 10. Byloje surinktais įrodymais (ieškovo bei atsakovės atstovų paaiškinimais... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o... 13. Iš aptartų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovę D. R. ir ieškovą... 14. Pažymėtina, kad atsakovė teismui kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios... 17. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per... 18. Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės prašo skirti atsakovei D. R. baudą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 95 straipsnio 2 dalimi, 268 straipsniu,... 21. Ieškinį tenkinti. Priteisti uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“... 22. Priteisti iš D. R., a. k. ( - ), valstybei 3,11 Eur (tris eurus 11 euro ct)... 23. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“, veikiančio per... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...