Byla e2-145-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį atsakovei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas, nesutikdamas su jo pasiūlymo atmetimu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2018 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-9141 „Dėl sprendimo nustatyti laimėjusį pasiūlymą“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Plazmos specialiųjų baltymų tyrimus atliekančio analizatoriaus nuoma“, pirkimo Nr. 371118 (toliau – Pirkimas), procedūras ir įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas nesudaryti Pirkimo sutarties su UAB „Interlux“. Nurodė, kad ieškinio preliminarų pagrįstumą patvirtina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdis bei su ieškiniu teikiamų įrodymų reikšmingumas. Ieškovas, kurio pateiktas pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias, siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jo realios galimybės sudaryti Pirkimo sutartį su atsakove ir ją vykdyti. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei sudarius Pirkimo sutartį su Pirkimo laimėtoju, būtų apsunkintos ieškovo grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį galimybės. Nagrinėjamu atveju, ieškovo teigimu, turėtų būti teikiamas prioritetas užtikrinti Pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi ir racionaliai naudoti biudžeto lėšas. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis yra sudaroma ne su geriausiu, ekonomiškiausiu ir visus pirkimo reikalavimus atitinkančiu tiekėju bei yra apsiribojama tik žalos atlyginimu dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusiam tiekėjui, yra pažeidžiama ne tik turėjusio viešąjį pirkimą laimėti tiekėjo subjektinė teisė, tačiau ir visos visuomenės interesai, nes nėra užkertamas kelias neteisėtiems perkančiosios organizacijos veiksmams, neužtikrinamas skaidrumas, tiekėjų lygiateisiškumas, nediskriminavimas bei efektyvus tiekėjų teisių gynimas.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124.

13Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad yra galimas ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimas.

145.

15Teismas pažymėjo, kad ginčo Pirkimo objektas yra itin reikšmingas, kadangi susijęs su pacientų sveikatos priežiūra ir gydymu. Nors teismas ir sutiko, jog yra svarbu užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir ekonominį naudingumą, tačiau nagrinėjamu atveju prioritetą suteikė visuomenės interesui gauti kokybiškas ir operatyvias sveikatos priežiūros paslaugas. Teismo nuomone, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad, taikius laikinąsias apsaugos priemones, gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas bus užtikrintas.

166.

17Teismas nurodė, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, net ir netaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, jo teisių ir teisėtų interesų gynimas bus užtikrintas, kadangi teismas, priėmęs ieškovui palankų teismo sprendimą, privalės nuspręsti ir dėl Pirkimo sutarties galiojimo, ją išsaugant, sutrumpinant galiojimo terminą ir pan.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

197.

20Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su skundu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

217.1

22Ginčo dėl to, kad atsakovės vykdomas Pirkimas yra visuomeninės svarbos, nėra, tačiau vien tai savaime nepaneigia prioriteto teikimo viešajam interesui Pirkimo procedūrų teisėtumu ir skaidrumu.

237.2

24Šiuo metu atsakovė užtikrina nepertraukiamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Perkančioji organizacija 2018 m. rugsėjo 4 d. paskelbė supaprastinto pirkimo būdu atliekamą pirkimą „Reagentai ir laboratorinės priemonės plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimo panaudos būdu“, pirkimo Nr. 398220. Be to, perkančioji organizacija 2018 m. spalio 5 d. paskelbė dar vieną supaprastinto pirkimo būdu atliekamą pirkimą „Reagentų ir laboratorinių priemonių plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu“, pirkimo Nr. 403044. Abiejų minėtų pirkimų objektas – reagentai ir laboratorinės priemonės plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu, kuris iš esmės atitinka ginčo Pirkimo objektą. Abiejuose pirkimuose pasiūlymų pateikimo terminas jau yra pasibaigęs, todėl tikėtina, kad atsakovė jau yra sudariusi sutartis dėl prekių / paslaugų teikimo 6 mėnesių laikotarpiui. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Pirkimo procedūros nusikels santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui.

257.3

26Tuo tarpu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir perkančiajai organizacijai sudarius Pirkimo sutartį, būtų apsunkintos ieškovo grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį galimybės. Be to, sudarius Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio pasiūlymo kaina 38,46 proc. didesnė nei ieškovo, nukentėtų ir visuomenės viešasis interesas biudžeto lėšas naudoti racionaliai.

278.

28Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Su atsiliepimu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius argumentus:

298.1

30Ginčo Pirkimo objektas yra itin reikšmingas. Atsakovė siekia nuomos pagrindais įsigyti plazmos specialiųjų baltymų tyrimus atliekantį analizatorių. Ketinamas įsigyti plazmos specialiųjų baltymų tyrimus atliekantis analizatorius skirtas tirti baltymų, turinčių specifinę funkciją organizme bei svarbius įvairių ligų patogenezėje, kiekio pokyčius, kurių nustatymas turi didelę reikšmę vertinant įvairias patologines būkles, padeda nustatyti diagnozę. Ginčo Pirkimo procedūrų stabdymas ir draudimas sudaryti Pirkimo sutartį pažeistų šalių interesų pusiausvyrą ir proporcingumo principą. Ieškovo privatus interesas neturėtų būti ginamas labiau nei visuomenės interesas.

318.2

32Nepagrįstas apelianto teiginys, kad, sustabdžius Pirkimo procedūras, visuomenės interesas gauti kokybišką ir operatyvią sveikatos priežiūros paslaugą nebus pažeidžiamas, nes atsakovė kitų supaprastintų pirkimų pagalba jau yra užtikrinusi nepertraukiamą sveikatos paslaugų teikimą. Tiesa, atsakovė buvo paskelbusi viešąjį pirkimą „Reagentai ir laboratorinės priemonės plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimo panaudos būdu“, pirkimo Nr. 398220, ir viešąjį pirkimą „Reagentų ir laboratorinių priemonių plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu“, pirkimo Nr. 403044, tačiau pirkimo Nr. 398220 procedūros pasibaigė nesudarius viešojo pirkimo sutarties, dėl ko vėliau buvo paskelbtas pirkimas Nr. 403044. Be to, pirkimo Nr. 403044 ir ginčo Pirkimo objektai nėra tapatūs. Ginčo Pirkimu atsakovė siekia įgyti galimybę atlikti diagnostinį tyrimą dėl albumino likvore. Albumino likvore kiekio nustatymas kiekio nustatymas svarbus įvairių neurologinių susirgimų ir būklių diagnostikoje. Šių patologijų diagnostika itin svarbi trečio lygio ligoninėje, todėl būtina užtikrinti diagnostikai svarbių tyrimų atlikimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

338.3

34Pirkimo Nr. 403044 metu sudarytos viešojo pirkimo sutarties trukmė 6 mėnesiai (pasirašyta 2018 m. lapkričio 15 d., teoriškai gali galioti iki 2019 m. gegužės 15 d.), tačiau tai savaime nereiškia, kad minėta sutartis ir galios visus 6 mėnesius. Sutartyje yra numatyta fiksuoto įkainio kainodara / preliminarus tyrimų skaičius, o tai reiškia, kad atsakovė nebegalės pirkimo pagal sudarytą sutartį, jei bus pasiektas bent vienas iš minėtų kriterijų.

358.4

36Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju ieškovas savo ekonominį interesą galėtų patenkinti reikalaudamas žalos atlyginimo. Be to, teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus, nustato ir kitus subjekto pažeistų teisių gynimo būdus.

379.

38Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius argumentus:

399.1

40Pirkimo objektas - plazmos specialiųjų baltymų analizatoriaus nuoma, yra būtinas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, operatyvią ir pažangią ligų diagnostiką, todėl yra gyvybiškai svarbus atsakovės pacientams. Tai lemia viešojo intereso, kad Pirkimo procedūros nebūtų stabdomos ir Pirkimas būtų toliau vykdomas bei nedelsiant sudaroma Pirkimo sutartis, egzistavimą.

419.2

42Apelianto nurodyto pirkimo Nr. 398220 ir pirkimo Nr. 403044 objektas nesutampa su ginčo Pirkimo objektu, todėl neužtikrina ir negali užtikrinti ginčo Pirkimu įsigyjamų paslaugų teikimo.

439.3

44Netaikęs laikinųjų apsaugos priemonių, pirmosios instancijos teismas laikėsi ekonomiškumo ir proporcingumo principų, nes atsisakė vienos įmonės ekonominį interesą ginti visuomenės sveikatos užtikrinimo sąskaita.

459.4

46Apelianto ieškinys yra prima facie (preliminariai) nepagrįstas, todėl neatitinka pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Tai papildomai patvirtina pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumą.

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

489.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

5010.

51Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

52Dėl naujų rašytinių įrodymų

5311.

54Ieškovas su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų – skelbimą apie pirkimą „Reagentai ir laboratorinės priemonės plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimo panaudos būdu“, pirkimo Nr. 398220, ir skelbimą apie pirkimą „Reagentų ir laboratorinių priemonių plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu“, pirkimo Nr. 403044. Atsakovė ir trečiasis asmuo taip pat pateikė naujų rašytinių įrodymų. Atsakovė pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų raštą, kuris patvirtina, jog pirkimo Nr. 398220 procedūros buvo baigtos nesudarius pirkimo sutarties, o trečiasis asmuo UAB „Interlux“ – Plazmos specialiųjų baltymų tyrimus atliekančio analizatoriaus nuomos techninę specifikaciją; Reagentų ir laboratorinių priemonių plazmos specialiųjų baltymų tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninę specifikaciją; pirkimo Nr. 398220 ataskaitą.

5512.

56Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

5713.

58Atsižvelgiant į tai, kad šalių teikiami rašytiniai įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu ir gali turėti įtakos sprendžiamo klausimo baigčiai, bei į tai, jog šalims jie yra žinomi, kadangi pirmosios instancijos teismo buvo išsiųsti susipažinti, jie prijungti prie bylos ir vertintini visų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų kontekste.

59Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

6014.

61CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

6215.

63Kadangi nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo grindžiama tuo argumentu, kad ieškinys prima facie (preliminariai) yra nepagrįstas, šiuo aspektu nepasisakytina.

6416.

65Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindamas dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.

6617.

67Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

6818.

69Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

7019.

71Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaikė, gindamas visuomenės interesą gauti kokybišką ir operatyvią sveikatos priežiūros paslaugą. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pakankamo pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.

7220.

73Nėra ginčo, kad Pirkimo objektas - plazmos specialiųjų baltymų analizatoriaus nuoma, yra svarbus visuomenei ir tinkamam atsakovės funkcijų vykdymui. Iš esmės to atskirajame skunde nekvestionuoja ir pats apeliantas, skundą grįsdamas tuo, kad, net ir sustabdžius Pirkimo procedūras, visuomenės interesas gauti kokybišką ir operatyvią sveikatos priežiūros paslaugą nebus pažeidžiamas, nes atsakovė bus pajėgi užtikrinti nepertraukiamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

7421.

75Kaip nepagrįstas vertintinas minėtas atskirojo skundo argumentas, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė iki šio ginčo pabaigos būtų pajėgi užtikrinti nepertraukiamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kadangi įvykdė du supaprastintus pirkimus: pirkimą Nr. 398220 ir pirkimą Nr. 403044, kurių objektas sutampa su ginčo Pirkimo objektu.

7622.

77Pastebėtina, kad atsakovės su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų raštas patvirtina, jog pirkimo Nr. 398220 procedūros buvo baigtos nesudarius pirkimo sutarties, kadangi buvo pasiūlyta atsakovei nepriimtina kaina, todėl vėliau buvo paskelbtas apelianto nurodomas pirkimas Nr. 403044, su kurio laimėtoju buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

7823.

79Taip pat, įvertinus trečiojo asmens su atsiliepimų į skundą pateiktas technines specifikacijas, negalima sutikti su apeliantu ir dėl to, kad ginčo Pirkimo ir pirkimo Nr. 403044 objektas yra tapatus. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, plazmos tyrimų analizatoriui (analizatoriumi atliekamiems tyrimams) techninėse specifikacijose keliami techniniai reikalavimai skiriasi. Ginčo Pirkimo specifikacijoje nurodoma, kad nuomai teikiamas plazmos specialiųjų baltymų analizatorius su analizatoriaus valdymo programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus. Pirkimo techninės specifikacijos priedo Nr. 1 1.2 punkte nurodytas tyrimas „Albuminas likvore. Tiriama smegenų skystyje“, tyrimų poreikis per penkerius metus - 700. Tuo tarpu pirkimo Nr. 403044 techninėje specifikacijoje reikalavimas dėl minėto tyrimo nėra įtvirtintas. Tai reiškia, kad pagal naują pirkimą atsakovei suteiktas analizatorius tokio tyrimo neatliks, ir kad egzistuoja poreikis kuo greičiau įsigyti analizatorių visiems diagnostiniams tyrimams atlikti.

8024.

81Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog apeliantas neįrodė, kad pirkimo Nr. 403044 objektas nėra tapatus ginčo Pirkimo objektui, todėl minėto pirkimo rezultatai negali paneigti pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų dėl to, kad ginčo Pirkimo procedūrų stabdymas yra nesuderinamas su visuomenės interesu gauti kokybiškas ir operatyvias sveikatos priežiūros paslaugas.

8225.

83Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad nagrinėjamu atveju tenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius Pirkimo procedūras, butų neproporcingai pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, vykdančios ginčo Pirkimą, interesai, bet ir visuomenės teisės ir teisėti interesai.

8426.

85Nors ir sutiktina su apeliante, kad ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimas atsakovei jai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju būtų mažiau efektyvus ir operatyvus pažeistų interesų gynimo būdas nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje, tačiau anksčiau nurodyti motyvai leidžia teigti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės šiuo atveju viršytų jų teikiamą naudą, todėl vien apelianto interesų užtikrinimas negali būti pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą procesinį sprendimą.

8627.

87Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino prioritetiškai gintinas vertybes. Nagrinėjamu atveju prioritetas teiktinas operatyviam Pirkimo procedūrų vykdymui, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas bei pažeistų viešąjį interesą, o jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

88Dėl bylos procesinės baigties

8928.

90Remiantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

91Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

92Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas, nesutikdamas su jo... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi netenkino ieškovo... 12. 4.... 13. Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus,... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad ginčo Pirkimo objektas yra itin reikšmingas, kadangi... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, net... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. 7.... 20. Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo... 21. 7.1... 22. Ginčo dėl to, kad atsakovės vykdomas Pirkimas yra visuomeninės svarbos,... 23. 7.2... 24. Šiuo metu atsakovė užtikrina nepertraukiamą sveikatos priežiūros... 25. 7.3... 26. Tuo tarpu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir perkančiajai... 27. 8.... 28. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos... 29. 8.1... 30. Ginčo Pirkimo objektas yra itin reikšmingas. Atsakovė siekia nuomos... 31. 8.2... 32. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad, sustabdžius Pirkimo procedūras,... 33. 8.3... 34. Pirkimo Nr. 403044 metu sudarytos viešojo pirkimo sutarties trukmė 6... 35. 8.4... 36. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo... 37. 9.... 38. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 39. 9.1... 40. Pirkimo objektas - plazmos specialiųjų baltymų analizatoriaus nuoma, yra... 41. 9.2... 42. Apelianto nurodyto pirkimo Nr. 398220 ir pirkimo Nr. 403044 objektas nesutampa... 43. 9.3... 44. Netaikęs laikinųjų apsaugos priemonių, pirmosios instancijos teismas... 45. 9.4... 46. Apelianto ieškinys yra prima facie (preliminariai) nepagrįstas, todėl... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 9.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 50. 10.... 51. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2018 m.... 52. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 53. 11.... 54. Ieškovas su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų –... 55. 12.... 56. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 57. 13.... 58. Atsižvelgiant į tai, kad šalių teikiami rašytiniai įrodymai yra susiję... 59. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo... 60. 14.... 61. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 62. 15.... 63. Kadangi nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias... 64. 16.... 65. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovas atskirąjį skundą iš... 66. 17.... 67. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 68. 18.... 69. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 70. 19.... 71. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos... 72. 20.... 73. Nėra ginčo, kad Pirkimo objektas - plazmos specialiųjų baltymų... 74. 21.... 75. Kaip nepagrįstas vertintinas minėtas atskirojo skundo argumentas, kad,... 76. 22.... 77. Pastebėtina, kad atsakovės su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktas... 78. 23.... 79. Taip pat, įvertinus trečiojo asmens su atsiliepimų į skundą pateiktas... 80. 24.... 81. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog apeliantas neįrodė, kad... 82. 25.... 83. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad nagrinėjamu atveju tenkinus... 84. 26.... 85. Nors ir sutiktina su apeliante, kad ieškinio dėl žalos atlyginimo... 86. 27.... 87. Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 88. Dėl bylos procesinės baigties... 89. 28.... 90. Remiantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios... 91. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 92. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....