Byla 2SA-67-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, civilinėje byloje pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui P. J. dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalinimo, tretieji asmenys AB SEB bankas, G. B., V. Š., A. M., A. Z., V. B., suinteresuotas asmuo UAB „Azovlitas“.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-03-07 sprendimu nutraukė R. J. ir P. J. santuoką; padalino santuokoje įgytą turtą ir prievolinius įsipareigojimus.

7Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008 ir panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta R. J. solidarioji prievolė pagal P. J. skolas. Nurodė, kad priimant teismo sprendimą buvo nuspręsta dėl byloje nedalyvavusio asmens teisių ir pareigų, nes 2009-02-09 Vilniaus m. 1 apylinkės teismui pateikus skundą dėl antstolės V. M. veiksmų paaiškėjo, kad antstolė vykdo išieškojimą UAB „Azovlitas“ naudai, kuris civilinės bylos Nr. 2-435-534/2008 nagrinėjime nedalyvavo. Nurodo, kad CPK 368 str. numatytas terminas skaičiuotinas nuo 2009-08-18, nes tuomet tapo aišku, kad UAB „Azovlitas“ vykdo išieškojimą 2008-03-07 teismo sprendimo pagrindu.

8Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodė, kad bankas buvo įtrauktas į civilinės bylos nagrinėjimą, todėl pareiškėjos nurodomas proceso atnaujinimo pagrindas nėra susijęs su AB SEB banko atžvilgiu priimtu sprendimu byloje.

9Tretysis asmuo G. B. su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nes nėra CPK 366 str. numatytų pagrindų. Nurodė, kad jo ir P. J. sandoris buvo sudarytas šeimos interesais, todėl prievolė turi būti laikoma bendra ir vykdoma iš abiejų sutuoktinių turto.

10Tretysis asmuo V. Š. prašė prašymą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, sutinkamai su CPK 366 str. prašymo tenkinimui nėra pagrindų. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-05-04 nutartimi tapatus pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo atmestas, jis negali būti nagrinėjamas teisme iš naujo. Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo turi būti nustatyta ne tik, kad konkretus asmuo be teisėto pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą bet ir tai, kad teismo sprendimas pažeidžia šio asmens teises. Subjektu, galinčiu paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo galėtų būti tik UAB „Azovlitas“, jei laikytų, kad teismo sprendimas pažeidžia jo teises ir interesus.

11Tretysis asmuo V. B. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad teismai išnagrinėjo visas aplinkybes dėl solidariosios atsakomybės.

12Tretysis asmuo A. M. su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujino pareiškėjas turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius CPK 368 str. nurodytų terminų skaičiavimą. Teigė, kad pareiškėjos prašymas yra nepagrįstas, klausimai dėl dar iki santuokos nutraukimo bylos iškėlimo teismo sprendimais priteistų ir vykdomų skolų išieškojimo pakartotinai nenagrinėtini.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Azovlitas“ pateikė prašymą dėl jo įtraukimo trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008. Nurodė, kad jis kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl skolos 26920,74 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Daigilė“ laiduotojo P. J.. Teismas 2008-02-20 sprendimu ieškinį patenkino. 2008-02-20 buvo išduotas vykdomasis raštas, kurį BĮ UAB „Azovlitas“ pateikė vykdyti antstolei V. M.. Minėtas teismo sprendimas buvo priimtas ir vykdomasis raštas išduotas dar iki 2008-03-07 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo. Į bylą dėl santuokos nutraukimo kreditorius BĮ UAB „Azovlitas“ įtrauktas nebuvo, apie bylos nagrinėjimą jam nebuvo pranešta. Teismo posėdžio metu UAB „Azovlitas“ atstovas parodė, kad jis nereikalauja bylos atnaujinimo, tačiau, jei teismas atnaujintų bylą, prašo, kad jis būtų įtrauktas trečiuoju asmeniu byloje.

14Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-08-13 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. J. pateiktą prašymą. Teismas nustatė, kad santuoka tarp ieškovės R. J., atsakovo P. J. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-03-07 sprendimu nutraukta, padalintas turtas, šalys pripažintos solidarios prievolės subjektais kreditorių, byloje trečiųjų asmenų, A. M., A. Z., G. B., V. Š., V. B. reikalavimų atžvilgiu, R. J., ir P. J. prievolė pagal kreditavimo sutartį AB SEB bankui palikta nepakeista. Ieškovė buvo pateikusi prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kuris buvo išsamiai išnagrinėtas 2009-05-04 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartyje, 2009-11-04 Vilniaus apygardos teismo nutartyje, 2010-03-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje ir šis prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008 atmestas. Ieškovė pakartotinai 2009-08-26 kreipiasi dėl proceso atnaujinimo toje pačioje civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008 CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu ir prašo atnaujinus procesą panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta R. J. solidarioji prievolė pagal P. J. skolas; t. y. ieškovės reikalavimas atnaujinti procesą yra analogiškas jau išnagrinėtam jos reikalavimui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kuomet išsprendus proceso atnaujinimą prašoma panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta R. J. solidarioji prievolė pagal P. J. skolas. Teismas konstatavo, jog pagal CPK 385 str. priimdamas sprendimą nutraukti santuoką teismas privalo išspręsti turto padalinimo klausimą, ieškovė, prašydama atnaujinti procesą siekia į skyrybų bylą įtraukti nagrinėti paskolos teisinius santykius, kurie skyrybos bylose nėra nagrinėjami. Teisiniai santykiai, susiję su paskolomis, nagrinėjami ginčo teisena. Be to, klausimai dėl paskolų grąžinimo yra išspęsti įstatymo nustatyta tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2008-06-05 nutartimi apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-12-05 sprendimo civilinėje byloje dėl santuokoje įgytų lėšų pripažinimo asmenine sutuoktinio nuosavybe bei arešto turtui panaikinimo pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovams G. B., P. J., tretysis asmuo antstolė N. Š., Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą paliko galioti. Atsakovo P. J. skolos G. B., nepripažintos P. J. asmeninėmis skolomis. Todėl ieškovei buvo žinoma ir apie skolų apiforminimą vekseliais, dėl ko kreditoriai turėjo teisę dėl skolų išieškojimo kreiptis į antstolę N. Š.. Sprendimas įsiteisėjęs, todėl ir atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje, teismo sprendimas dalyje dėl kreditoriaus G. B., atsakovo P. J. negalės būti pakeistas. Ieškovė, kreipdamasi su ieškiniu į teismą dėl santuokos nutraukimo, prašė padalinti santuokoje įgytą turtą. Byloje nustačius kreditorius, teismas turėjo teisę, atsižvelgdamas į ieškinyje nurodytas bei paaiškėjusias teismo posėdyje aplinkybes, viršyti pareikštą reikalavimą ir išspręsti su bendrosios jungtinės nuosavybės turto padalinimo susijusius klausimus, t. y. išspręsti klausimą dėl sutuoktinių atsakomybės pagal atsakovo P. J. išduotus vekselius. Nei vekselių įstatyme, nei CK nėra nurodyta, kad įsipareigojimai pagal vekselius yra išimtinai asmeninio pobūdžio prievolė ir kad CK 3.109 str. sutuoktinių solidariosios atsakomybės prezumpcija nėra taikoma. Nesant byloje kitokių įrodymų yra pagrindo teigti, kad teismas, pagrįstai 2008-03-07 sprendime nustatė, kad R. J. ir P. J. prievoles kreditoriams turi vykdyti solidariai. Atsižvelgdamas į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad civilinė byla Nr. 2-5938-600/2009 iškelta pagal pačios pareiškėjos R. J. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, 2009-03-23 atsiliepime antstolė nurodė, jog vykdo išieškojimą UAB „Azovlitas“ naudai, 2009-07-01 teismo posėdžio metu civilinėje byloje Nr.2-5938-600/2009 buvo nuspręsta į paminėtos bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu įtraukti be kitų asmenų ir UAB „Azovlitas“, teismas laikė, kad pareiškėja R. J. turėjo žinoti ir žinojo apie kreditorių UAB „Azovlitas“. Teismas sprendė, kad trijų mėnesių terminas pateikiant prašymą 2009-11-09 yra praleistas ir praleistas be svarbių priežasčių. Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą motyvuoja CPK 366 str. 1 d. 7 p., kad buvo nuspręsta dėl byloje nedalyvavusio asmens – UAB „Azovlitas“ – teisių ir pareigų. Teismas pažymėjo, kad inicijuoti proceso atnaujinimą gali tik neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Pareiškėja R. J. civilinėje byloje Nr.2-435-524-2008 buvo ieškovė, turėjo galimybę tinkamai naudotis savo procesinėmis teisėmis, jos procesinės teisės nagrinėjant bylą pažeistos nebuvo. Taigi, pareiškėja R. J. nėra subjektas, turintis teisę pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, todėl jos prašymas atnaujinti procesą kaip nepagrįstas atmestas. Tinkamu subjektu pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjos nurodytu pagrindu yra suinteresuotas asmuo BĮ UAB „Azovlitas“, tačiau jis pateikė prašymą ne atnaujinti procesą, bet atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008 įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Teismas įvertino ir tą aplinkybę, kad teismo posėdžio metu UAB „Azovlitas“ atstovas parodė, jog jis nereikalauja bylos atnaujinimo, tačiau, jei teismas atnaujintų bylą, prašė, kad jis būtų įtrauktas trečiuoju asmeniu byloje. Teismas, išnagrinėjęs ieškovės pareiškimo, šalių atsiliepimų argumentus, išklausęs šalių bei jų atstovų paaiškinimus, ištyręs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs prašymo teisinį santykį reglamentuojančius aktus, konstatavo, kad: - praleistas įstatymu nustatytas trijų mėnesių terminui pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti; - teismas nenustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-03-07 sprendimas pažeidžia asmens, prašančio atnaujinti procesą teises ar įstatymu saugomus interesus; - ieškovė nėra subjektas, turintis teisę teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

15Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-08-13 nutartį panaikinti ir CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu atnaujinti procesą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-435/2008, kurioje pareiškėja siekia teismo sprendimo dalies „pripažinti solidariosios prievolės subjektais R. J. ir P. J., kreditorių A. M., A. Z., G. B., V. Š., V. B. reikalavimų atžvilgiu“ panaikinimo. Apeliantės nuomone, nutartis neteisėta ir nepagrįsta dėl neteisingo materialinės ir procesinės teisės normų taikymo bei nukrypimo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos. Nurodo, jog į santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas UAB „Azovlitas“, todėl sužinojusi apie šios bendrovės vykdomą išieškojimą apeliantė įgijo teisę reikalauti proceso atnaujinimo. Byloje pateikti dokumentiniai įrodymai, kada sužinota apie kreditorinį reikalavimą, CPK 368 str. 1 d. nustatytu terminu kreiptasi į teismą dėl proceso atnaujinimo. Nurodo, jog CPK 365 str. 1 d. pagrindu gali paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes bylos išnagrinėjimas neįtraukus į bylos nagrinėjimą visų kreditorių, pažeidžia jos teises ir įstatymų saugomus interesus. Nurodo, jog prašymo dėl proceso atnaujinimo metu dar nebuvo apibendrinta teismų praktika santuokos nutraukimo ir turto padalijimo bylose, tačiau galiojo visos materialinės ir procesinės normos, kurių taikymas reglamentuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-20 nutarimu Nr. 3K-P-186/2010; nagrinėjamoje byloje kreditoriai buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, toks procesinis statusas prieštaravo CK 3.126 str. 1 d.; teismas negalėjo spręsti dėl apeliantės pareigų byloje reikalavimų nepareiškiančių asmenų atžvilgiu. Laiko, jog 2008-03-07 sprendimas sukūrė apeliantei solidarią prievolę asmenims, kurie nedalyvavo procese. Plenarinė sesija išaiškino, kad sutuoktinių prievolių pobūdis nepreziumuojamas. Nesant tinkamame procesiniame statuse esančių kreditorių apeliantė negalėjo gintis nuo kreditorių reikalavimų ir įrodinėti, kad paskoliniams teisiniams santykiams transformavusis į vekselinius, ji tapo neatsakinga už P. J. prievoles pagal vekselius. Nurodo, jog CPK 366 str. nustato pagrindus, kuriems esant galimas proceso atnaujinimas; ši norma nenumato, kas būtent gali kreiptis dėl proceso atnaujinimo, tačiau CPK 365 str. be apribojimų leidžia proceso šalims teikti prašymus dėl proceso atnaujinimo. Todėl darytina išvada, kad apeliantė yra tinkamas asmuo pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir yra pagrindas proceso atnaujinimui pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo V. Š. prašo atskirąjį skundą atmesti ir neatnaujinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-435-534/2008 proceso; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog praleistas įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti; pareiškėja neprašė šio termino atnaujinti. Nurodo, jog argumentai dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą ne tuo pagrindu bei vekselinių santykių specifiškumo jau buvo pateikti 2008-11-11 pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo ir išnagrinėti pirmosios instancijos teismui 2009-05-04 nutartimi atmetant prašymą dėl proceso atnaujinimo, Vilniaus apygardos teismo 2009-11-04 nutartimi pareiškėjos atskirasis skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-05-04 nutartis; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-03-15 nutartimi atmetė pareiškėjos kasacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo nutartį. Kadangi apeliantės nurodomi argumentai jau išnagrinėti ir atmesti, jie negali būti teisme nagrinėjami iš naujo. Nurodo, jog subjektu, galinčiu paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu galėtų būti tik UAB „Azovlitas“; nėra duomenų, kad jis tokį prašymą būtų pateikęs ar suteikęs tokius įgalinimus pareiškėjai.

17Atskirasis skundas atmetamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso normas.

19Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 str. 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose: Brumarescu v. Romania, no. 28342/95, judgement of 28 October 1999; Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99; judgement of 25 July 2002; kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-21 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K3-121/2011; kt.). Siekiant maksimaliai apriboti galimą intervenciją į iš dalies nusistovėjusius bei stabilizavusius teisinius santykius, įstatymo leidėjas numatė prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus – tris mėnesius nuo aplinkybių, sudarančių proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojimo bei naikinamąjį penkių metų terminą – nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo momento (CPK 368 str.).

20Taigi, bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka (CPK 365 str. 1 d.); be to tik konkrečiais įstatyme nurodytais pagrindais (CPK 366 str. 1 d. 1-9 p.), pateikus prašymą CPK 368 str. nustatytu terminu.

21Nagrinėjamu atveju kreipdamasi į teismą pareiškėja prašė atnaujinti procesą dėl to, jog sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.).

22Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog trijų mėnesių terminas pateikiant prašymą 2009-11-09 yra praleistas ir praleistas be svarbių priežasčių. Kadangi apeliantė siekia visos skundžiamos nutarties panaikinimo, tačiau atskirajame skunde nenurodo argumentų dėl šios pirmosios instancijos teismo išvados, todėl kolegija plačiai dėl CPK 368 str. 1 d. nustatyto trijų mėnesių termino, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą, nepasisako.

23Kolegija pažymi, kad siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba. Kolegija sprendžia, kad inicijuodama civilinę bylą Nr. 2-5938-600/2009 dėl antstolės V. M. veiksmų, apeliantė siekė ginti savo galimai pažeistas teises, todėl 2009-03-23 atsiliepime antstolei nurodžius, jog vykdo išieškojimą UAB „Azovlitas“ naudai, pareiškėja R. J. turėjo sužinoti ir sužinojo apie kreditorių UAB „Azovlitas“, be to ir 2009-07-01 teismo posėdžio metu nuspręsta į paminėtos bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu įtraukti be kitų asmenų ir UAB „Azovlitas“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog trijų mėnesių terminas pateikiant prašymą 2009-11-09 yra praleistas ir praleistas be svarbių priežasčių.

24CPK 366 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Šis proceso atnaujinimo pagrindas nustatytas dėl to, kad teisė būti išklausytam yra vienas iš pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas pakartojamas tam, kad neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Asmeniui, neįtrauktam į bylos nagrinėjimą, proceso atnaujinimo institutas yra vienintelė priemonė siekti, kad būtų peržiūrėtas jo teises ar teisėtus interesus pažeidžiantis teismo sprendimas (nutartis), nes toks asmuo neturi galimybės ginti savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų kitais teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais, t. y. naudotis instancine teismų sistema – byloje nedalyvaujančiam asmeniui įstatymo nesuteikta apeliacijos teisės, toks asmuo taip pat negali inicijuoti kasacinio proceso (CPK 305, 338, 342 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-257/2002; 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2004, 2008-06-23 nutartis civilinėje byloje 3K-3-295/2008).

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė byloje, kurios proceso atnaujinimo CPK 336 str. 1 d. 7 p. pagrindu siekia, buvo ieškovė, todėl atitinkamai galėjo naudotis visomis CPK ieškovui suteiktomis teisėmis bei pareigomis, be to, buvo atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato, kuris, preziumuojama, puikiai išmano CPK normas. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėja nėra subjektas, galintis prašyti proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

26Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovė buvo pateikusi prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kuris buvo išsamiai išnagrinėtas 2009-05-04 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartyje, 2009-11-04 Vilniaus apygardos teismo nutartyje, 2010-03-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje ir šis prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-435-534/2008 atmestas. Ieškovė pakartotinai kreipiasi dėl proceso atnaujinimo toje pačioje civilinėje byloje CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu ir prašo atnaujinus procesą panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta R. J. solidarioji prievolė pagal P. J. skolas; t. y. ieškovės reikalavimas atnaujinti procesą yra analogiškas jau išnagrinėtam jos reikalavimui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kuomet išsprendus proceso atnaujinimą prašoma panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta R. J. solidarioji prievolė pagal P. J. skolas. Sutiktina ir su trečiojo asmens V. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, jog apeliantės argumentai dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą ne tuo pagrindu bei vekselinių santykių specifiškumo jau buvo pateikti 2008-11-11 pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo ir išnagrinėti visų instancijų teismų bei atmesti, jie negali būti teisme nagrinėjami iš naujo (CPK 137 str. 1 d. 4 p., 293 str. 1 d. 3 p., 374 str.).

27Taip pat kolegija pažymi, kad pačios apeliantės nurodomame Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-20 nutarime byloje Nr. 3K-P-186/10, plenarinė sesija pažymėjo, kad turto padalijimo bylose, kuriose pareikštas sutuoktinių reikalavimas padalyti bendras dalines prievoles, kreditoriai trauktini dalyvaujančiais asmenimis, nes tokio reikalavimo išsprendimas turi įtakos kreditorių teisėms ir pareigoms. Plenarinė sesija taip pat išaiškino, kad tokių kreditorių procesinė padėtis gali būti skirtinga priklausomai nuo nagrinėjamų ginčų ir pareikštų reikalavimų pobūdžio. Jeigu dėl prievolės pobūdžio ir jos padalijimo tarp sutuoktinių ir kreditoriaus yra kilęs ginčas ir jis sprendžiamas teisme, reikalavimas padalyti prievolę turi būti nagrinėjamas tik pagal ginčo teisenos taisykles pareiškus ieškinį kreditoriui kaip atsakovui. Tačiau tais atvejais, kai tarp sutuoktinių ir kreditoriaus nėra ginčo dėl prievolės pobūdžio bei padalijimo ir į bylą pateikiamas kreditoriaus sutikimas dėl pareikšto reikalavimo padalyti prievolę, kreditoriai traukiami į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK 47 straipsnis). Tokiais asmenimis į bylą traukiami ir solidarų reikalavimą į sutuoktinius turintys kreditoriai, išreiškę savo sutikimą dėl prievolių modifikavimo. Pažymėta, kad teismas neturi teisės spręsti dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis). Jeigu nagrinėjant bylą paaiškėja, kad ieškinio reikalavimas gali būti nukreiptas dar kitiems byloje nedalyvaujantiems asmenims, ieškovo prašymu teismas gali patraukti šiuos asmenis dalyvauti byloje atsakovais (CPK 43 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimas neturi res judicata galios neįtrauktiems dalyvauti bylose asmenims. Jeigu tokių asmenų teisės yra pažeistos, jie turi teisę reikalauti atnaujinti procesą (CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas) arba pareikšti ieškinį teisme savo teisėms ir teisėtiems interesams ginti (CPK 279 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. N., bylos Nr. 3K-7-173/2010). Plenarinė sesija taip pat pažymėjo, kad, kreditoriui pareiškus pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir teismui priėmus nutartį atnaujinti procesą, byla atnaujinama tik dėl su kreditoriaus reikalavimu susijusios bendro turto padalijimo dalies. Kiti santuokos nutraukimo byloje išspręsti klausimai (santuokos nutraukimo, išlaikymo vaikams ar sutuoktiniams priteisimas ir pan.) nesusiję su kreditorių reikalavimais, todėl dėl šios dalies byla neatnaujinama.

28Tuo tarpu apeliantė prašydama atnaujinti bylos nagrinėjimą dėl to, jog į santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas UAB „Azovlitas“, priešingai nurodomiems kasacinio teismo išaiškinimams, kad pats kreditorius turi teisę reikalauti atnaujinti procesą, nepagrįstai laiko, jog turi teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu ir iš esmės siekia sprendimo dalies dėl visų kreditorių panaikinimo.

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, tai pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus, bei teikiant konsultacijas; išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į Teisingumo ministro įsakymu kartu su Lietuvos advokatų tarybos nutarimu patvirtintų rekomendacijų dėl tokio užmokesčio dydžio nuostatas (CPK 98 str.). Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškų reikalavimų, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, jeigu teismo sprendimas priimtas naudai tos šalies, kurios pusėje dalyvavo tokie tretieji asmenys (CPK 47 str. 2 d.). Tretysis asmuo V. Š. prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas – 300 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Atstovavimo išlaidų suma atsižvelgiant tiek į bylos sudėtingumą ir sprendžiamų teisinių klausimų pobūdį, tiek į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintoje „Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius už atliktus byloje konkrečius atstovo veiksmus laikytina pagrįsta, todėl priteistina iš apeliantės.

30Iš apeliantės R. J. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 29,45 Lt (b.l. 213, t.2) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš apeliantės R. J. V. Š. 300 Lt (tris šimtus litų) už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

34Priteisti iš apeliantės R. J. 29,45 Lt (dvidešimt devynis litus, 45 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. J.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-03-07 sprendimu nutraukė R. J. ir P. J.... 7. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 7... 8. Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodė, kad bankas buvo įtrauktas į civilinės... 9. Tretysis asmuo G. B. su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 10. Tretysis asmuo V. Š. prašė prašymą atmesti; priteisti bylinėjimosi... 11. Tretysis asmuo V. B. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad teismai išnagrinėjo... 12. Tretysis asmuo A. M. su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Azovlitas“ pateikė prašymą dėl jo įtraukimo... 14. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-08-13 nutartimi atsisakė atnaujinti... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo V. Š. prašo atskirąjį... 17. Atskirasis skundas atmetamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo... 20. Taigi, bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas... 21. Nagrinėjamu atveju kreipdamasi į teismą pareiškėja prašė atnaujinti... 22. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog trijų mėnesių terminas... 23. Kolegija pažymi, kad siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą,... 24. CPK 366 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė byloje, kurios proceso atnaujinimo... 26. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovė buvo pateikusi... 27. Taip pat kolegija pažymi, kad pačios apeliantės nurodomame Lietuvos... 28. Tuo tarpu apeliantė prašydama atnaujinti bylos nagrinėjimą dėl to, jog į... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 30. Iš apeliantės R. J. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 32. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti... 33. Priteisti iš apeliantės R. J. V. Š. 300 Lt (tris šimtus litų) už... 34. Priteisti iš apeliantės R. J. 29,45 Lt (dvidešimt devynis litus, 45 centus)...