Byla 2S-2016-264/2014
Dėl civilinės atsakomybės draudimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės UAB „Aptarnavimų sfera“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8488-748/2014 pagal ieškovės Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei UAB „Aptarnavimų sfera“, trečiasis asmuo D. R. dėl civilinės atsakomybės draudimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 8446,20 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas..

4Kauno apylinkės teismas 2013-10-15 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovui Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuras iš atsakovo UAB „Aptarnavimų sfera“ 8 446,20 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2013-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 253,00 Lt žyminio mokesčio ir 479,00 Lt vertimo išlaidų.

52014-05-26 nutartimi Kauno apygardos teismas paliko 2013-10-15 Kauno apylinkės teismo sprendimą nepakeistą.

6Atsakovas pateikė prašymą dėl 2013-10-15 Kauno apylinkės teismo sprendimo ir 2014-05-26 Kauno apygardos teismo nutarties vykdymo išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui. Prašyme nurodo, kad jis yra mažas juridinis asmuo, įmonė turi tik 4 transporto priemones, iš kurių dvi dar yra lizinguojamos. Įmonėje dirba tik 5 asmenys, gaunamos mažos pajamos. Iki 2013-12-31 atsakovas dirbo pelningai (turėjo 5 059,00 Lt pelno), tačiau laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-04-30 patirta 28 558,00 Lt nuostolių. Šiuo metu priteista suma atsakovui yra ženkli ir visos jos sumokėjimas iš karto galėtų lemti bankrotą, dėl ko būtų padaryta žala ne tik atsakovui, tačiau ir visiems jos kreditoriams (įskaitant ieškovą), darbuotojams bei valstybės institucijoms. Atsakovė šiuo metu deda visas pastangas, kad pagerinti mokumą - tiriama rinka, siekiama rasti naujų pelningų pervežimų krypčių. Atsakovė nurodo, kad ieškovas yra finansiškai stiprus ūkio subjektas, atstovaujantis didelį pelną gaunančias draudimo bendroves. Priteistos sumos išdėstymas ieškovo finansiniams interesams didesnės įtakos neturėtų dėl sumos mažareikšmiškumo (lyginant su ieškovo apyvartomis), be to, ieškovas visą sumą atgautų laipsniškai, su visomis palūkanomis (taigi, jam būtų sumokėta net didesnė suma, nei ta, kurią jis gautų iš karto įvykdant teismo sprendimą).

7Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti sprendimo vykdymą. Ieškovas nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl priteistos sumos išdėstymo, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, t.y., priteistos sumos išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant priteistą sumą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros. Išdėsčius iš atsakovės ieškovui priteistą skolą 12 mėnesių terminui, būtų iš esmės paneigtas teismo sprendimas, pažeisti ieškovo teisėti lūkesčiai. Atsakovė iki šiol neatlygino nei dalies ieškovo patirtų nuostolių, nors pagal kartu su prašymu išdėstyti teismo sprendimo vykdymą pateiktas pelno (nuostolių) ataskaitas, turėjo tam užtektinai lėšų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 19 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkino. Teismas nurodė, kad atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir į kitas aplinkybes, gali sprendimo įvykdymą atidėti arba išdėstyti. Teismas darė išvadą, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas, kai atidėjus sprendimo įvykdymą arba jį išdėsčius, nebus sumenkintas pats sprendimas. Atidėti sprendimo įvykdymą arba jį išdėstyti galima esant aplinkybėms dėl kurių sprendimo įvykdyti negalima bei atsižvelgiant į tą aplinkybę, ar nepažeisti išieškotojo interesai, ir ar bus užtikrintas sprendimo įvykdymas. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė svarbių aplinkybių, dėl ko galėtų būti tenkinamas jos prašymas, ji turi registruoto turto, yra veikiantis ūkio subjektas, siekiantis pelno. Patenkinus atsakovo prašymą būtų pažeisti išieškotojo interesai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Aptarnavimų sfera“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartį ir prašymą tenkinti – išdėstyti 2013-10-15 Kauno apylinkės teismo sprendimo ir 2014-05-26 Kauno apygardos teismo nutarties vykdymą 12 mėnesių laikotarpiui. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas nevertino nurodytų aplinkybių, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas tikėtinai lemtų atsakovo bankrotą ir prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmetė remiantis tik deklaratyviais teiginiais. Teismas nevertino atsakovo turtinės padėties spręsdamas klausimą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ir priėmė nutartį neišnagrinėjęs bylos medžiagos. Neaišku kuo teismas rėmėsi nurodydamas nutartyje, kad bus pažeisti ieškovo interesai. Taip pat teismas neįvardijo kokią žalą gali patirti ieškovas.

12Atsilipime į atskirąjį skundą ieškovas LR transporto priemonių draudikų biuras nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka ir palaiko argumentus išdėstytus 2014-06-17 rašte. Nurodo, kad ieškovu iki šiol atsakovė neatlygino nei dalies žalos, vengia įsiteisėjusį sprendimą įvykdyti. Atsakovo teiginiai apie norą žalą atlyginti dalimis vertintini kritiškai. Prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

15Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas. Įstatymų leidėjas yra suteikęs teisę teismui dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, išdėstymo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstytas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis bendraisiais teisės principais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

17Nagrinėjamu atveju Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 15 d. sprendimu priteisė ieškovui Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuras iš atsakovo UAB „Aptarnavimų sfera“ 8 446,20 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2013-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 253,00 Lt žyminio mokesčio ir 479,00 Lt vertimo išlaidų. 2014-05-26 nutartimi Kauno apygardos teismas paliko 2013-10-15 Kauno apylinkės teismo sprendimą nepakeistą. Atsakovas, įsiteisėjus minėtam sprendimui, kreipėsi į teismą prašydamas išdėstyti sprendimo įvykdymą per 12 mėnesių laikotarpį. Prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą, grindžiamas atsakovo sunkia turtine padėtimi, dėl kurios, pasak atsakovo, jis negali sprendimu priteistos sumos ieškovui sumokėti iš karto. Atsakovo nuomone, priteista suma yra didelė ir nedelsiant išieškojus visą priteistą sumą jis patirtų didelių finansinių sunkumų, kurie galėtų sutrikdyti įmonės veiklą ir priversti įmonę prie bankroto.

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, apelianto atskirajame skunde išdėstytus paaiškinimus bei ieškovo atsikirtimus į atskirąjį skundą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių sprendimo vykdymo išdėstymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

19Atmestini apelianto argumentai, kad teismas nevertino atsakovo turtinės padėties, aplinkybių, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas tikėtinai lemtų atsakovo bankrotą ir priėmė nutartį neišnagrinėjęs bylos medžiagos. Taip pat atmestini argumentai, kad neaišku kuo teismas rėmėsi nurodydamas nutartyje, kad bus pažeisti ieškovo interesai, kad teismas neįvardijo kokią žalą gali patirti ieškovas.

20Iš atsakovo pateiktų dokumentų – įmonės balanso matyti, kad įmonė turi turto 346 206 Lt iš kurio ilgalaikis turtas – 249 384 Lt, o trumpalaikis turtas – 96 822 Lt. Per vienerių metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 38 477 Lt. Iš pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė patyrė 28 558 Lt nuostolių. Iš VĮ „Regitra“ pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo vardu registruotos 5 transporto priemonės. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas, kurio vidutinė rinkos vertė yra 253 144 Lt. Iš atsakovo 2014-05-28 prašymo bei atsiliepimo, matyti, kad įmonė vykdo veiklą. Nors iš pateiktų dokumentų matyti, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo, įmonė turi finansinių įsipareigojimų, patyrė nuostolių, tačiau, lyginant su turtu (balanso duomenimis turto iš viso 346 206 Lt), ieškovui priteista suma (8 446,20 Lt skola, 6 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2013-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 253,00 Lt žyminis mokestis ir 479,00 Lt vertimo išlaidos) sudaro nedidelę jo dalį. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti ieškovo interesai ( Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011).Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė svarbių aplinkybių, dėl ko galėtų būti tenkinamas jo prašymas, kadangi jis turi registruoto turto, yra veikiantis ūkio subjektas, siekiantis pelno. Pažymėtina ir tai, jog sunki turtinė padėtis gali būti sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindu tik konstatavus, jog ji susiklostė dėl objektyvių priežasčių, t. y. nuo atsakovo valios nepriklausančių priežasčių, jam elgiantis sąžiningai ir imantis visų būtinų priemonių, siekiant pagerinti susidariusią sunkią turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs skolos dydį bei atsižvelgdamas į ieškovo nuomonę dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą.

21Aptartų aplinkybių kontekste, vadovaujantis šalių lygiateisiškumo, interesų pusiausvyros principais, atsižvelgiant į ieškovo teisėtus lūkesčius, darytina išvada, jog išdėstant sprendimo vykdymą dalimis dvylikos mėnesių laikotarpiui, kaip prašo atsakovas, būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Pažymėtina, kad šalys juridiniai asmenys, atsakovas turi turto, jo finansinė padėtis nėra sunki, ieškovas nesutinka su skolos išdėstymu, todėl atsakovo interesai neturėtų būti prioritetiniai ieškovo atžvilgiu.

22Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atidėjus teismo sprendimo įvykdymą nebus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas bei pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

23Pažymėtina ir tai, kad atsakovas kreipdamasis į teismą su prašymu dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nepateikė jokių duomenų, kad būtų savanoriškai atlyginęs bent dalį teismo sprendimu priteistos sumos, todėl yra pagrindo manyti, kad skolininkas nesiekia gera valia bent iš dalies vykdyti teismo sprendimą. Apelianto 2014 08 20 raštu teiktas teismui paaiškinimas (2 t.b.l.98), kad jis pradės skolą mokėti po sprendimo vykdymo išdėstymo, nepaneigia teismo išvadų.

24Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Kauno apylinkės teismas 2013-10-15 sprendimu ieškinį tenkino visiškai,... 5. 2014-05-26 nutartimi Kauno apygardos teismas paliko 2013-10-15 Kauno apylinkės... 6. Atsakovas pateikė prašymą dėl 2013-10-15 Kauno apylinkės teismo sprendimo... 7. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 19 d. nutartimi atsakovo prašymo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Aptarnavimų sfera“ prašo panaikinti... 12. Atsilipime į atskirąjį skundą ieškovas LR transporto priemonių draudikų... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria... 16. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 17. Nagrinėjamu atveju Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 15 d. sprendimu... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą,... 19. Atmestini apelianto argumentai, kad teismas nevertino atsakovo turtinės... 20. Iš atsakovo pateiktų dokumentų – įmonės balanso matyti, kad įmonė turi... 21. Aptartų aplinkybių kontekste, vadovaujantis šalių lygiateisiškumo,... 22. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atidėjus teismo sprendimo... 23. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas kreipdamasis į teismą su prašymu dėl... 24. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....