Byla 2-149-297/2011
Dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo priėmimo klausimą

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo Druskininkų kredito unijos ieškinio atsakovams R. I., R. I. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas Druskininkų kredito unija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti solidariai iš atsakovų R. I. ir R. I. 26554,79 Lt skolą, kurią sudaro 22425,14 Lt negrąžinta paskola, 2204,87 Lt palūkanos ir 1924,78 Lt delspinigiai, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Lietuvos Respublikos CPK XXII skyriuje numatyti ieškiniai pareiškiami pagal bendrąsias teismingumo taisykles (CPK 424 str.).

4Ieškinį atsisakytina priimti.

5Teisės kreiptis į teismą realizavimo tvarką įtvirtina Lietuvos Respublikos CPK normos. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Lietuvos Respublikos CPK IV skyrius apibrėžia civilinių bylų teismingumo klausimus (CPK 25-36 str.). Šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu gali pakeisti teritorinį bylos teismingumą, t.y. sutartimi nustatyti teismingumą įtvirtinančią sąlygą (CPK 32 str. 1 d.), išskyrus išimtinį ir rūšinį teismingumą (CPK 32 str. 2 d.).

6Ieškovas Druskininkų kredito unija ieškinį dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių solidaraus priteisimo iš atsakovų R. I. ir R. I. pareiškė Druskininkų miesto apylinkės teisme pagal 2008-04-23 sudarytą paskolos sutartį Nr. ( - ) ir 2008-04-23 laidavimo sutartį Nr. ( - ). Sutartyse numatyta, jog bet kokie ginčai teismine tvarka sprendžiami pagal Unijos buveinės vietą (paskolos sutarties bendrųjų nuostatų 21 p., laidavimo sutarties 14 p.). 2008-04-23 paskolos sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp juridinio asmens, užsiimančio finansinių paslaugų teikimu (ieškovo), ir fizinių asmenų (atsakovų). Ši sutartis pagal sutarties dalyką, šalių ypatumus yra vartojimo sutartis (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str.), o atsakovai – vartotojai (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 15 p.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str., Europos Sąjungos teisė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika akcentuoja padidintą vartotojų teisių apsaugą, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 str. – 6.195 str.), bet ir speciali CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad tuo atveju, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002).

7Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos savo turiniu ir esme yra standartinės sutarties sąlygos (CK 6.185 str.), kuriose bendrai aptarti sutarties objektas, paskolos davėjo, gavėjo įsipareigojimai ir teisės, kitos sąlygos. Specialiojoje dalyje – konkreti paskolos suma, grąžinimo terminas, mokėjimo grafikai ir kitos sąlygos, susijusios su sutarties objektu, paskolos gavėjo duomenimis (CK 6.6.870 str.). Paprastai prie iš anksto paruoštų bendrųjų sutarties sąlygų yra prisijungiama. Su ieškiniu teismui nepateikti duomenys, kad sutarties bendrųjų nuostatų standartinė sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal 21 punktą, t.y. pagal Unijos buveinės vietą, buvo aptarta su atsakovais individualiai. Europos Teisingumo Teismas (ETT) yra pabrėžęs, jog Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės, o tokią sąlygą pripažindamas nesąžininga, jis jos netaiko, išskyrus kai vartotojas tam prieštarauja. Nacionalinis teismas taip pat turi tokią pareigą, atlikdamas savo teritorinės jurisdikcijos patikrinimą. ETT konstatavo, jog sutarties, sudarytos tarp vartotojo ir pardavėjo (tiekėjo), sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi, ir kuria teismui, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga (2009-06-04 ETT sprendimas byloje Nr. C-243/08). Tokiu būdu, minėta sąlyga dėl ginčų sprendimo teismine tvarka pagal Unijos buveinės vietą (paskolos sutarties bendrųjų nuostatų 21 p., laidavimo sutarties 14 p.), nelaikytina šalių susitarimu dėl teismingumo CPK 32 str. prasme, ji vertintina kaip nesąžininga ir yra negaliojanti nuo sutarties sudarymo momento (CK 6.188 str. 6 d.).

8Ieškovas Druskininkų kredito unija nurodė, jog ieškinį dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo reiškia pagal sutarties (prievolės) įvykdymo vietą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 30 str. 9 d. ir paskolos sutarties bendrosios dalies 17 p., t.y. pagal Unijos adresą Druskininkų g. 3, Druskininkai. Teismui su ieškiniu pateikti dokumentai patvirtina, jog atsakovų R. I. ir R. I. gyvenamoji vieta yra ( - ); SODROS duomenimis nustatyta, jog atsakovė R. I. dirba UAB „Gilona“, įmonės kodas 233718750, buveinė Vilniaus g. 10, Lazdijai, t.y. ne Druskininkų miesto apylinkės teismo teritorijoje. Sprendžiant klausimus dėl ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, teismingumo, aukštesnės instancijos teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog būtina atsižvelgti į vartotojo, kaip vartojimo sutarties ekonomiškai silpnesnės sutarties šalies, suinteresuotumą, kad kilęs ginčas būtų sprendžiamas kuo ekonomiškiau laiko ir išlaidų atžvilgiu. Laikytina, kad šiuo atveju ieškovas, būdamas verslininkas, pasinaudojo savo pranašumu prieš atsakovus (vartotojus), įtvirtindamas paskolos sutartyje standartinę sau palankesnę vartojimo sutarties sąlygą dėl teismingumo (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2010-01-27 civilinėje byloje Nr. 2S-133-115/2010; 2010-01-26 civilinėje byloje Nr. 2S-140-492/2010; 2010-01-06 civilinėje byloje Nr. 2S-20-115/2010).

9Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, pripažintina, kad ieškovo Druskininkų kredito unijos pareikšto ieškinio pagal paskolos sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies nuostatas ir laidavimo sutartį Nr. ( - ) teisminis nagrinėjimas pagal ieškovo buveinės vietą Druskininkų miesto apylinkės teisme prieštarautų Europos Teisingumo Teismo bei Nacionalinių teismų formuojamai praktikai, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms ir nacionaliniams įstatymams, bendriesiems teisingumo, protingumo bei ekonomiškumo principams (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2010-02-18 civilinė byla Nr. 2S-143-464/2010; 2010-03-08 civilinės byla Nr. 2S-257-56/2010; 2010-03-18 civilinėj byla Nr. 2S-258-340/2010), todėl ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Druskininkų miesto apylinkės teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

10Ieškovui Druskininkų kredito unijai išaiškintina teisė kreiptis su ieškiniu pagal atsakovų gyvenamąją vietą į Lazdijų rajono apylinkės teismą (CPK 29 str., 30 str. 11 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 290-292 str.,

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovo Druskininkų kredito unijos ieškinį atsakovams R. I. ir R. I. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

13Išaiškinti ieškovui, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti ieškinį pagal teismingumą Lazdijų rajono apylinkės teismui.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai