Byla 2A-456-565/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atsakovei Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jadvygos Mardosevič ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atsakovei Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas R. J., patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos valstybės 32 515,00 Eur turtinės žalos, 23 416,19 Eur neturtinės žalos, 5 procentų metines procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad:

71.1.

82014 m. vasario 25 d. buvo baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13. 2014 m. kovo 14 d. buvo surašytas kaltinamasis aktas ir baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. I-529-885/2014, kuriuo ieškovą išteisino, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalyje, požymių. Šiaulių apygardos prokuratūra išteisinamojo nuosprendžio apeliacine ir kasacine tvarka neskundė.

91.1.1.

10Ikiteisminį tyrimą Nr. 07-1-302-13 inicijavę pareigūnai nesugebėjo teisiškai reikšmingai ir objektyviai įvertinti V. K., tuo metu laikinai ėjusio VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir ŠRATC) ( - ) pareigas, pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą – pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, nesant ieškovo veiksmuose BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymių. Ikiteisminį tyrimą inicijavę pareigūnai per visą ikiteisminio tyrimo procesą nesugebėjo įvertinti aplinkybės, kad pats V. K. ir inventorizacijos komisija neatliko privalomų buhalterinių veiksmų, tai yra, radus į buhalterinę apskaitą neįtrauktą turtą, jo neįtraukė į įmonės buhalterinę apskaitą ir neužpajamavo laisvai pasirenkama forma – nuline arba rinkos verte. Aplinkybė, kad rastas materialusis turtas neturėjo jo įsigijimą patvirtinančių dokumentų, nebuvo kliūtis jį apskaityti, o juo labiau nebuvo pagrindas ikiteisminiam tyrimui pradėti. Pareigūnai formaliai ir paviršutiniškai rėmėsi 2013 m. spalio 25 d. specialisto išvada ,,Dėl viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ūkinės veiklos tyrimo, Nr. 5-4/101, kurioje nurodyta, jog dėl dokumentais neįforminto įsigyto turto neįrašymo į buhalterinę apskaitą negalima iš dalies nustatyti ŠRATC įsipareigojimų dydžio už 2011 metus;

111.2.

122014 m. sausio 8 d. buvo baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-00014-12. 2014 m. sausio 9 d. baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-9332/2016, kuriuo ieškovą pagal BK 229 straipsnį ir 228 straipsnio 2 dalį išteisino, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Lietuvos Apeliacinis teismas 2017 m. sausio 12 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-134-307/2017 Šiaulių apygardos prokuroro apeliacinį skundą atmetė ir Šiaulių apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį paliko nepakeistą.

131.2.1.

14Bylos eigoje prokuroras kaltinimo pagal BK 229 straipsnį atsisakė. Prokuroras savo veiklą atliko neprofesionaliai, nekompetentingai, nerūpestingai, nes nepagrįstai ir neteisėtai įrodinėjo, kad ieškovas yra kaltas nusikalstamos veikos, numatytos BK 229 straipsnyje padarymu, ir tik teisiamojo posėdžio metu savo įrodymus ir kaltinimus paneigė, nurodęs, kad ieškovo veiksmuose nėra baudžiamosios veikos sudėties – nėra didelės žalos požymio ir priežastinio ryšio, nors tai buvo žinoma per visą ikiteisminio tyrimo procesą, kaltinimo pareiškimo metu bei baudžiamosios bylos atidavimo į teismą metu. Šios aplinkybės patvirtina, jog pareigūnai imasi įstatymuose nenumatytų ir akivaizdžiai neproporcingų priemonių ir tai traktuotina kaip neteisėti pareigūnų veiksmai;

151.2.2.

16ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai, pareiškę ieškovui kaltinimą pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, atliko neteisėtus veiksmus, pasireiškusius daugybe klaidų, turėjusių lemiamą ir esminę reikšmę priimant neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus dėl įtarimo, kaltinimo pareiškimo, bylos atidavimo teismui, bei priimant sprendimus dėl laikino nušalinimo nuo užimamų pareigų. Išteisinamajame teismo nuosprendyje padarytos išvados, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas UAB „Ecoservice“ turtinės naudos, dėl ko didelės žalos patyrė ŠRATC, jos dalininkės (savivaldybės) ir valstybė. Ikiteisminio tyrimo metu Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai ŠRATC vykdant pirkimo procedūrą ir priimant sprendimus, ieškovo veiksmai nepagrįstai kriminalizuoti, liko nevertinta, jog norimų rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis. Pareigūnai netyrė ir nevertino aplinkybės, jog ŠRATC dalininkės yra 7 savivaldybės ir jos turi teisę arba pačios rengti konkursus, arba įpareigoti tai daryti ŠRATC. Radviliškio rajono savivaldybė priėmė sprendimą įpareigoti ŠRATC surengti šį konkursą, tačiau konkurso sąlygų parengimui buvo sukurta darbo grupė, į kurią ieškovas neįėjo. Pirkimo dokumentai ne kartą buvo tikrinami ir vertinami Viešųjų pirkimų tarnybos, kurios pavedimu pažeidimai buvo šalinami, tačiau tai nebuvo pagrindas ieškovo veiksmus kriminalizuoti.

171.3.

18Nors pareigūnų veiksmai ir atitiko proceso teisės normas, tačiau buvo pažeista pareigūnų bendroji rūpestingumo pareiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – BPK) 2 straipsnis), taip pat bendroji pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalis), kas pripažintina neteisėtais veiksmais.

191.4.

20Ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepakankamai rūpestingai ir atsakingai organizavo baudžiamąjį procesą ir taip pažeidė ieškovo teisę į tai, jog jam pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas būtų išspręstas per kiek įmanoma trumpiausią laiką. Neteisėtas ir nepagrįstas baudžiamasis procesas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį truko 1 metus ir 8 dienas, o pagal BK 229 straipsnį ir 228 straipsnio 2 dalį baudžiamasis procesas truko 5 metus.

211.5.

22Nepagrįsti ir neteisėti įtarimai ir kaltinimai nulėmė ir kitą neteisėtą veiksmą – ieškovo laikiną nušalinimą nuo užimamų pareigų, kuris tęsėsi net 23 mėnesius, dėl ko ieškovas patyrė turtinę žalą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai bei teismas, priėmęs sprendimą nušalinti ir tęsti ieškovo nušalinimą nuo užimamų pareigų, atliko nepagrįstus ir neteisėtus veiksmus, nekvalifikuotai ir neprofesionaliai atliko savo darbą.

231.6.

24Be to, ieškovui neteisėtai ir nepagrįstai buvo taikoma ir kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kuri nepagrįstai suvaržė ieškovo judėjimo teisę. Nepagrįsta kardomoji priemonė buvo panaikinta tik 2016 m. birželio 21 d. Šiaulių apygardos teismui priėmus išteisinamąjį nuosprendį. Ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai negalėjo judėti savo nuožiūra, negalėjo išvykti kasmetinių slidinėjimo ir vasaros atostogų, į kurias sistemingai vykdavo.

251.7.

26Ieškovo patirtą žalą (nuostolius) sudaro: 32 515 Eur turtinė žala (negautas darbo užmokestis dėl neteisėtai taikytos procesinės prievartos priemonės – laikino nušalinimo nuo užimamų pareigų (trukmė 23 mėnesiai) – 23 416,19 Eur; užmokestis ieškovo gynėjui baudžiamajame procese – 4 000 Eur; kelionės išlaidos vykstant į valstybines institucijas baudžiamojo proceso metu – 2 147,41 Eur; nepagrįstai neišmokėta vienkartinė pašalpa, nepagrįsto ir neteisėto nušalinimo nuo pareigų metu mirus ieškovo motinai (pagal ŠRATC įstatus teisė į pašalpą netekus tėvų, nustatyta kiekvienam ŠRATC darbuotojui) – 150 Eur; ieškovui neišmokėta ligos pašalpa, kuri turėjo būti išmokėta, jeigu ieškovas nebūtų nepagrįstai ir neteisėtai nušalintas nuo užimamų pareigų – 2 801,40 Eur) bei 23 416,19 Eur neturtinė žala, nes ieškovas, ilgai būdamas įtariamuoju ir kaltinamuoju baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu, išgyveno netikrumo dėl baudžiamojo proceso prieš jį baigties, netikrumo dėl ateities, netikrumo dėl galimybės išgyventi būseną. Be to, ieškovas 2012 m. balandžio 24 d. buvo neteisėtai sulaikytas ir suimtas, tokiu būdu buvo nepagrįstai suvaržyta ir apribota ieškovo laisvė. Ši procesinė padėtis neigiamai veikė ieškovo emocinę būklę, įprastą savijautą, neabejotinai pakenkė ieškovo reputacijai, šeimos narių tarpusavio santykiams.

272.

28Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepime nurodė šiuos esminius argumentus.

292.1.

30Įvertinus ikiteisminio tyrimo medžiagą, taip pat pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padarytas išvadas, nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais, kad visas baudžiamasis procesas jo atžvilgiu buvo vykdomas neteisėtai. Ieškovo išteisinimo faktas pats savaime nepatvirtina, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai atliko priešingus teisei veiksmus, taip pat nėra ieškinyje nurodyto pareigūnų ir prokurorų bendrosios rūpestingumo pareigos pažeidimo požymių. Ieškovo baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, jog jis padarė nusikaltimą, ir ikiteisminio tyrimo pradžios momentu nebuvo aplinkybių, nurodytų BPK 168 straipsnio 1 dalyje bei 3 straipsnio 1 dalyje.

312.2.

32Ieškovas nepateikė įrodymų, kad informacija dėl galimų nusikalstamų veikų operatyvinių veiksmų atlikimo metu buvo gauta neteisėtai, todėl nėra pagrindo teigti, kad ikiteisminiai tyrimai pradėti, o vėliau ieškovui pareikšti įtarimai bei kitų priemonių taikymas buvo atlikti nepagrįstai, t. y., nesant tam pakankamai duomenų ar pažeidžiant baudžiamojo proceso teisės nuostatas. Ieškovui nepriimtinos prokuroro išvados dėl duomenų pareikšti jam įtarimą pakankamumo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui. Tai, kad ieškovo nuomone, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas gautą informaciją apie įvykį turėjo suprasti kitaip, nelaikytina pakankamai svarbia priežastimi neteisėtų veiksmų faktui konstatuoti. Ieškovas neįrodė ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo neteisėtų veiksmų, turtinės ir neturinės žalos padarymo bei priežastinio ryšio.

333.

34Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepime nurodė šiuos esminius argumentus.

353.1.

36BPK 157 straipsnio 1 dalis numato, kad nusikalstamos veikos tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs prokuroro prašymą, nutartimi turi teisę laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pareigų ar laikinai sustabdyti teisę užsiimti tam tikra veikla, jei tai būtina, kad būtų greičiau ir nešališkiau ištirta nusikalstama veika ar užkirsta įtariamajam galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas.

373.2.

38Ieškovas buvo įtariamas padaręs veikas, kurios buvo tiesiogiai susijusios su jo užimamomis pareigomis, todėl, siekiant išvengti priešingų valstybės tarnybai veiksmų, jo nušalinimas buvo pagrįstas ir paskirta tokia procesinės prievartos priemonė būtina. Tokios pozicijos laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K-3-395-496/2015).

393.3.

40Į bylą pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovo prašomos priteisti turtinės ir neturtinės žalos dydžių. Pareiga ieškovui pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinyje dėstomas aplinkybes, numatyta CPK 135 straipsnio 3 punkte, 178 straipsnyje, tačiau šios pareigos ieškovas neįvykdė.

414.

42Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – ir STT) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė šiuos esminius argumentus.

434.1.

44Visi ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti teisėtai ir pagrįstai, ikiteisminių tyrimų metu buvo atliekami intensyvūs BPK numatyti veiksmai. Nei vieno iš jų teismai nepripažino neteisėtu ar nepagrįstu. Ikiteisminių tyrimų medžiaga turi būti vertinama sistemiškai, tiek prokuroras, tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai privalėjo reaguoti į susiklosčiusias situacijas ir pradėjus ikiteisminius tyrimus toliau aiškintis aplinkybes bei siekti išsiaiškinti, ar buvo padarytos nusikalstamos veikos ir nustatyti jas galimai padariusius asmenis. Pradėdami ikiteisminius tyrimus, valstybės atstovai elgėsi atidžiai ir rūpestingai. BPK 168 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo metu galiojusių rekomendacijų „Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“, patvirtintų Lietuvos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110, 26 punkte buvo nurodyta, kad duomenys apie nusikalstamą veiką vertinami kaip akivaizdžiai neteisingi, kai pareiškėjo skunde, pranešime ar pareiškime nurodytų faktų patikimumui nustatyti nereikia atlikti ikiteisminio tyrimo dėl jų akivaizdaus netikrumo. Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, kad dėl minėtų priežasčių pagal BPK 2 straipsnį, 171 straipsnio 1 dalį ikiteisminis tyrimas turi būti pradedamas esant bent minimaliam pagrindui manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-374/2006, Nr. 3K-3-56/2007).

454.2.

46ikiteisminiai tyrimai šioje byloje yra didelės apimties ir sudėtingi, dėl įvairių prašymų bei skundų nagrinėjimo tiek prokuratūroje, tiek teismuose byla buvo siuntinėjama iš vienos institucijos į kitą, ikiteisminio tyrimo trukmę lėmė ne tik pareigūnų veiksmai, bet ir paties ieškovo ir kitų įtariamųjų elgesys. Nuo ikiteisminio tyrimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį iki ikiteisminio tyrimo pabaigos praėjo nepilni metai, nuo pareiškimo apie įtarimą ieškovui dėl BK 222 straipsnio įteikimo dienos iki teisminio tyrimo pabaigos – trys mėnesiai (ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13). Tiek visas ikiteisminis tyrimas, tiek baudžiamasis persekiojimas ikiteisminio tyrimo stadijoje, nukreiptas prieš ieškovą, truko iš viso kiek daugiau nei pusantrų metų – mažiau nei metus iki ikiteisminių tyrimų sujungimo ir mažiau nei metus po ikiteisminių tyrimų sujungimo (ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-014-12). Ieškovas baudžiamojo proceso metu naudojosi savo turėta procesine teise pateikti skundą dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės, tačiau teismai tokius ieškovo skundus atmetė, nurodydami, jog ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pakankamai intensyviai ir teigti, jog jis yra vilkinamas, nėra pagrindo.

474.3.

48Ieškovas neteisingai teigia, jog nagrinėjamu atveju nebuvo būtina taikyti procesinę prievartos priemonę – ieškovo laikino nušalinimo nuo pareigų ir rašytinio pasižadėjimo neišvykti. Procesinės prievartos priemonės – laikino nušalinimo nuo pareigų reikalingumas buvo grindžiamas išimtinai ikiteisminiu tyrimu Nr. 40-9-014-12 ir jo duomenimis. Ieškovas buvo įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, išimtinai susijusias su jo darbinėmis funkcijomis. Akivaizdu, kad pasinaudodamas savo ryšiais ir toliau eidamas pareigas, ieškovas galėjo mėginti daryti įtaką procesui, kitiems asmenims (pvz. savo tiesioginiams pavaldiniams bei paveikti jų parodymus), taip pat, vertinant perspektyviai, buvo pagrindas manyti, kad nenušalintas ieškovas gali daryti naujas nusikalstamas veikas. Visas šias aplinkybes vertino tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tiek prokuroras, tiek teismas. Be to, byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų skundęs sprendimus taikyti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o taip pat nėra duomenų, kad ieškovas būtų prašęs tyrimą kuruojančio prokuroro leisti jam išvykti atostogauti ar kitaip pasinaudoti galimybe išvykti.

494.4.

50Vertinant ieškovo elgesį, kuris buvo užfiksuotas atliekant operatyvinį tyrimą ir vėliau tapo pagrindu baudžiamajam persekiojimui pradėti, jo elgesį ir parodymus ikiteisminių tyrimų metu, kitų asmenų parodymus, matyti, kad pats ieškovas savo elgesiu sukūrė prielaidas įtarti, kad gali būti daroma nusikalstama veika. Ieškovas, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, nebuvo atidus ir rūpestingas. Ikiteisminio tyrimo metu ieškovas davė nenuoseklius, glaustus parodymus, teisminio nagrinėjimo metu parodymus pakeitė. Visos šios aplinkybės rodo, kad paties ieškovo veiksmai nebuvo pakankamai aktyvūs bei suteikė pagrindą tiek pradėti, tiek tęsti ir toliau vykdyti ikiteisminius tyrimus bei imtis atitinkamų legalių ir teisėtų poveikio priemonių.

514.5.

52Teismų atitinkamų duomenų įvertinimas ir nustatymas, kad ieškovui nėra pagrindo taikyti baudžiamąją atsakomybę, automatiškai nereiškia, kad kilo pagrindas valstybės atsakomybei. Teismai nepripažino nei operatyvinio tyrimo, nei ikiteisminių tyrimų surinktų duomenų neteisėtais įrodymais.

534.6.

54Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog po Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų pateikimo tapo akivaizdu, jog nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, nes Viešųjų pirkimų tarnyba, vertindama pirkimą, nedisponavo visa medžiaga, kurią turėjo STT. Ikiteisminio tyrimo atlikimas yra įstatymais numatyta valstybės organų veikla, siekiant šalyje įtvirtinti ir palaikyti įstatymais grindžiamą tvarką. Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai yra valstybėje ir bet kurioje žmonių visuomenėje būtina teisėta veikla. Ji negali būti vertinama kaip neteisėta vien dėl to, kad proceso numatytais pagrindais pasibaigė be asmens nubaudimo baudžiamąja tvarka. Tyrimo pabaigimo faktas, nenubaudus asmens, savaime nedaro ikiteisminio tyrimo ir teismo veiksmų neteisėtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2002 ir kt.).

554.7.

56Įrodžius, jog visi valstybės pareigūnų veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo teisėti, negalimas žalos atlyginimas pagal CK 6.272 straipsnį (nesant vienos iš būtinų sąlygų – neteisėtų pareigūnų veiksmų). Be to, nušalinimo nuo pareigų taikymas ieškovui neapribojo ieškovo galimybės dirbti kitą darbą. Iš civilinės bylos medžiagos nėra aišku, ar ieškovas tokia galimybe naudojosi. Ieškovas kaip turtinės žalos dalį priskiria išlaidas gynėjui baudžiamojo proceso metu. BPK nenumato advokato išlaidų atlyginimo išteisinamojo nuosprendžio atveju, o specialiojoje normoje – CK 6.272 straipsnyje – nustatyta, kad žala atlyginama nepaisant kaltės, tačiau nenurodoma, kad ji gali būti atlyginama nesant neteisėtų veiksmų. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų savo iniciatyva kviesto ir procese dalyvavusio advokato teisinėms paslaugoms atlyginti, baudžiamojo proceso įstatymas nelaiko proceso išlaidomis ir nereglamentuoja jų atlyginimo netgi tais atvejais, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu kaltinamasis yra pripažįstamas nekaltu ir išteisinamas (BPK 103 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2014). Ieškovas kaip turtinės žalos dalį nurodo išlaidas, patirtas vykstant į ikiteisminio tyrimo institucijas baudžiamojo proceso metu. BPK 103 straipsnio 6 punktas nurodo, kad proceso išlaidas sudaro kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Byloje nėra duomenų, kad minimos išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis. Ieškovas taip pat nepateikia jokių faktinių įrodymų ir dokumentų, pagrindžiančių sumas, kurias jis neva išleido kurui. Be to, ieškovas nurodo, kad jam turėtų būti priteisiama ir pašalpa mirus motinai, tačiau savo dėstomų aplinkybių niekaip nepagrindžia.

574.8.

58Ieškovas teigia, kad dėl baudžiamojo proceso pablogėjo jo fizinė ir psichinė sveikata. Tokie ieškovo teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio, neparemti jokiais medicininiais dokumentais, todėl negali būti vertinami kaip pagrįsti įrodymai. Nesant jokių dokumentų apie motinos mirties aplinkybes ir jos ligos trukmę, įrodymų, kad motinos sveikata iki baudžiamųjų procesų buvo nepriekaištinga, negalima konstatuoti, jog tarp motinos mirties ir vykusio baudžiamojo proceso yra tiesioginis priežastinis ryšys. Ieškovas taip pat akcentuoja, kad ikiteisminio tyrimo metu neteisėtai buvo taikomas jo sulaikymas ir suėmimas ir taip neteisėtai buvo suvaržyta jo laisvė, nors nebuvo jokio reikalingumo jį suimti ir sulaikyti, tačiau ieškovas buvo sulaikytas parai (laikino sulaikymo maksimali trukmė pagal BPK 140 straipsnį yra dvi paros), o suėmimas ieškovui nebuvo taikomas. Atlikus būtinus pirminius tyrimo veiksmus, ieškovui davus parodymus, išnyko pagrindas kreiptis dėl ieškovo suėmimo, šia priemone nebuvo piktnaudžiaujama.

59II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

605.

61Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

625.1.

63kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr. 1-529-885/2014, 2013 m. kovo 28 d. į STT Šiaulių valdybą su pareiškimo patikslinimu kreipėsi UAB ,‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ laikinai einantis ( - ) pareigas V. K., kuriame nurodė, kad po padarytos inventorizacijos buvo nustatyta, kad ( - ) sąvartyne prie kontrolinių svarstyklių buvo rastas šlagbaumas, kurio negalima įtraukti į ŠRATC balansinę vertę, nes nėra jokių pirkimo dokumentų. 2013 m. kovo 28 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį. Šiaulių apygardos prokuroro 2014 m. sausio 27 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nes nepadarytos veikos, turinčios BK 228 straipsnio 1 dalies, 300 straipsnio 1 dalies nusikaltimo požymių. Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro 2013 m. balandžio 2 d. pavedimu atlikti ikiteisminį tyrimą STT Šiaulių valdybos specialistams buvo pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 07-1-302-13. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad ieškovo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2013 m. lapkričio 18 d. pagal BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstomą veiklą (baudžiamoji byla Nr. 1-529-885/2014). Sutiktina su SST argumentais, kad, nepradėdami ikiteisminio tyrimo tokioje situacijoje, pareigūnai pažeistų ieškovo akcentuojamą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, taip pat BPK 2 straipsnį. Tyrimo eigoje ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-00302-13 buvo nustatyta, kad 2011 m. turėjo būti surašytas aktas, kad rastas turtas, tačiau tokio surašyto nebuvo. Nerasti apskaitos buhalteriniai dokumentai dėl sumontuotų užtvarų įsigijimo bei montavimo, o už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas vadovas. Buvo rasta sutarčių, kuriose nurodoma, kad pinigai mokami kitoms bendrovėms už elektros instaliacijos darbus, nors faktiškai buvo sumokėta už atitvarus, todėl tuo metu buvo pagrįstai manytina, kad galimai apgaulingai buvo tvarkoma buhalterinė apskaita ir dėl to negalima iš dalies nustatyti asmens turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros;

645.2.

65kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr.1-9-332/2016 į Šiaulių apygardos prokuratūrą su 2012 m. vasario 23 d. pareiškimu kreipėsi AB „Specializuotas transportas“ ( - ) R. S., pareiškime teigdamas, kad ŠRATC ( - ) R. J., galimai viršijantis savo įgaliojimus, 2010 – 2011 metais galimai leido naudoti 7 įstaigos darbuotojams tarnybiniais automobiliais asmeniniais tikslais, ko pasekoje galimai padaryta 11 221 Lt žala. Be to, iš UAB „Keltuva“ nupirktas naudotas buldozeris, skirtas ( - ) sąvartyno eksploatacijai, už didesnę sumą (205 700 Lt), nei valdyba pritarė įsigyti šią techniką (už 170 000 – 190 000 Lt). Kitas naudotas buldozeris pirktas už 117 310,11 Lt be įstaigos valdybos pritarimo. Buldozeriai buvo nuolat remontuojami, atsarginės dalys ir detalės pirktos iš UAB „Grąžulas“ už 37 161,92 Eur, kurios vienas iš akcininkų yra ŠTRAC ( - ). 2011 metais buldozeriai buvo išnuomoti neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų, nuomos išlaidos sudarė 148 879,57 Lt. Taip pat, be įstaigos valdybos pritarimo buvo pirkta sieros rūgštis, kurios koncentracija neatitiko pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų, nurašyta pagrindinių cheminių medžiagų vertė 139 171 Lt viršija leistiną nurašyti patvirtintą normą (baudžiamoji byla Nr.1-9-332/2016). 2012 m. vasario 27 d. Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro rezoliucija buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 1 dalį, o 2013 m. spalio 2 d. dėl šių epizodų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 229 straipsnį (baudžiamoji byla Nr.1-9-332/2016). 2012 m. balandžio 10 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-304-12 dėl BK 228 straipsnio 1 dalies, 225 straipsnio 3 dalies epizoduose dėl galimo įmonės „Ecoservice“ protegavimo viešųjų pirkimų konkurse; 2012 m. gegužės 24 d. ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-308-12 dėl BK 228 straipsnio 1 dalies epizode dėl įmonės „Antrasis setas“ galimo protegavimo vykdant viešųjų pirkimų konkursą „Dėl kompiuterinės technikos priežiūros paslaugų ir profilaktinių darbų“. Viso buvo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai Nr. 40-9-014-12, 07-1-304-12, 07-1-308-12, kurie Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro 2013 m. sausio 30 d. sujungti į vieną, laikant įtariamaisiais R. J. bei G. K., po sujungimo ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos numeriu laikant Nr. 40-9-014-12 (baudžiamoji byla Nr.1-9-332/2016). Tyrimo eigoje ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-00014-12 buvo tiriamas pareiškimų pagrįstumas dėl buldozerių pirkimo aplinkybių ir jų remonto, cheminių medžiagų pirkimo ir nurašymo ir kt. nurodytų aplinkybių, po vienerių metų vykdyto kriminalinės žvalgybos tyrimo buvo padaryta išvada, kad galimai vyko įmonės „Ecoservice“ protegavimas viešųjų pirkimų konkurse;

665.3.

67ikiteisminiai tyrimai nagrinėjamu atveju buvo pradėti nustatyta tvarka, teisėtai ir pagrįstai. Iš bylos duomenų nustatyta, jog aplinkybių, numatytų BPK 3 straipsnyje dėl kurių baudžiamasis procesas negalėjo būti pradėtas, byloje nebuvo. Jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ir nurodyta aplinkybė paaiškėja bylos nagrinėjimo teisme metu, teismas baigia nagrinėti bylą ir atlikęs išsamų ikiteisminio tyrimo ir teismo metu surinktų įrodymų tyrimą bei analizę, priima išteisinamąjį nuosprendį. Be to, 2013 m. kovo 28 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, o Šiaulių apygardos prokuroro 2014 m. sausio 27 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas šioje dalyje buvo nutrauktas, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimo požymių (baudžiamoji byla Nr. 1-529-885/2014). Prokuroras tinkamai atliko savo pareigas ir procesinį sprendimą priėmė tuomet, kuomet jis buvo būtinas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas);

685.4.

692013 m. kovo 28 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį. Šiaulių apygardos prokuroro 2014 m. sausio 27 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį buvo nutrauktas, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimo požymių (baudžiamoji byla Nr. 1-529-885/2014). 2013 m. lapkričio 18 d. R. J. atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (baudžiamoji byla Nr. 1-529-885/2014). Ikiteisminis tyrimas pabaigtas 2014 m. vasario 26 d. 2014 m. kovo 14 d. buvo surašytas kaltinamasis aktas, kuris ieškovui buvo įteiktas 2014 m. kovo 17 d., 2014 m. kovo 20 d. baudžiamoji byla buvo perduota Šiaulių apylinkės teismui. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarimu byla buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje 2014 m. gegužės 6 d., o Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-529-885/2014 R. J. buvo išteisintas. Vertintina, jog ikiteisminio tyrimo trukmė – apie vienerius metus ir teisminio nagrinėjimo trukmė – pusė metų yra proporcinga trukmė pagal ikiteisminio tyrimo atliktų procesinių veiksmų apimtį (vien liudytojais buvo apklausta apie 50 asmenų, apie mėnesį buvo rašoma specialisto 2013 m. spalio 25 d. išvada Nr. 5-4/101 „Dėl viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo (išsiųsta 2013 m. spalio 17 d., grąžinta – 2013 m. lapkričio 4 d.), bei bylą nagrinėjant teisme. Byla susideda iš keturių tomų. Esant nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo pripažinti šios bylos procesą kaip nepateisinamai ilgą;

705.5.

71ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00014-12 buvo pradėtas 2012 m. balandžio 10 d., baigtas ir 2014 m. sausio 8 d. su kaltinamuoju aktu perduotas Šiaulių apygardos teismui nagrinėti. Teisme baudžiamoji byla gauta 2014 m. balandžio 9 d. Baudžiamoji byla yra didelės apimties ir sudėtinga, nes kaltinimai pateikti dėl sunkios nusikalstamos veikos (BK 228 straipsnio 2 dalis), vėliau – dėl apysunkios, kitas dėl neatsargios nesunkios nusikalstomos veiklos, kurios susijusios su R. J. tiesioginių pareigų vykdymu, byloje viso 24 baudžiamosios bylos tomai, apklaustinų asmenų sąraše nurodyti 56 liudytojai, baudžiamojoje byloje kaltinimai pareikšti trims asmenims (kaltinamiesiems). R. J. 2013 m. rugsėjo 11 d. skundė ikiteisminio tyrimo teisėjui aplinkybę, kad ikiteisminis tyrimas buvo vilkinamas, jo trukmė yra per ilga, tačiau jo skundas buvo atmestas, tokių aplinkybių nenustačius. Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio teisėjo 2013 m. spalio 4 d. nutartyje nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas byloje buvo atliekamas intensyviai, vienu metu buvo atliekama keletas ikiteisminio tyrimo veiksmų, apklausiami liudytojais asmenys, siekiant patikrinti jų apklausų metu pateiktą informaciją, buvo kreiptasi į įmones ir organizacijas dėl papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi byloje Nr. 1S-1193-116/2013 Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio teisėjo 2013 m. spalio 4 d. nutartis buvo palikta galioti, o R. J. skundas atmestas. Taigi, ikiteisminio tyrimo trukmė nėra neproporcingai ilga, viso beveik vieneri metai ir devyni mėnesiai. Teisme byla buvo nagrinėjama nuo 2014 m. sausio 9 d. iki priimant Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-332/2016 (dveji metai penki mėnesiai dvylika dienų). Lietuvos Apeliacinis teismas 2017 m. sausio 12 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-134-307/2017 Šiaulių apygardos prokuroro apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nuosprendį. Procesinis sprendimas apeliacine tvarka priimtas laikantis protingų apeliacinio skundo išnagrinėjimo terminų;

725.6.

732012 m. balandžio 25 d. R. J. buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiaulių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi R. J. nuo 2012 m. balandžio 26 d. buvo laikinai 6 mėnesiams nušalintas nuo ŠRATC ( - ) pareigų (ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-00014-12), o vėlesnėmis ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimis įtariamojo R. J. laikinojo nušalinimo nuo pareigų terminas buvo pratęstas iki 2014 m. kovo 26 d. Nors Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje byloje Nr. 1S-1214-282/2012 Šiaulių miesto apylinkės teismo ikiteisminio teisėjo 2012 m. spalio 25 d. nutartis buvo pakeista, sutrumpinant R. J. laikino nušalinimo nuo ( - ) pareigų terminą iki 1 mėnesio, terminą skaičiuojant nuo 2012 m. spalio 26 d. daugiau tokių aplinkybių ikiteisminiame tyrime nepasitaikė, laikinas nušalinimas nuo pareigų buvo tęsiamas kaskart po tris mėnesius. R. J. įtarimas bei kaltinimas buvo pateikti dėl dviejų trunkamojo pobūdžio nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, viena iš kurių (pagal BK 228 straipsnio 2 dalį buvo priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis)), vėliau – prie apysunkių, kita – prie neatsargių nesunkių nusikaltimų, kurios susijusios su R. J. tiesioginių pareigų vykdymu. Visi teismai nutartyse konstatavo, kad nagrinėjimo metu R. J. nušalinimo nuo pareigų pagrindai neišnyko. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartyje byloje Nr. 1N-54/2014 nurodyta, jog kad ikiteisminiame tyrime buvo pagrindas taikyti R. J. laikiną nušalinimą nuo darbo, tačiau bylą nagrinėjant teisme aplinkybės pasikeitė, prokuroro nurodytas pagrindas (naujų nusikalstamų veiklų darymas, susijęs su pareigomis) išnyko, be to, 2014 m. balandžio 3 d. R. J. buvo atleistas iš ŠRATC ( - )pareigų. Tuo tarpu ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-00302-13 (baudžiamoji byla Nr. 1-529-885/2014) procesinė prievartos priemonė – laikinas nušalinimas nuo užimamų pareigų R. J. nebuvo taikomas ir tęsiamas;

745.7.

75ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų (CPK 178 straipsnis). Dėl R. J. baudžiamojo persekiojimo baudžiamajame procese nėra vienos iš civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų – teismo (teisėjų), prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtų veiksmų. Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra jokio teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2008). Nenustačius neteisėtų teismo (teisėjų), prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų ir priežastinio ryšio, kaip CK 6.272 straipsnyje įtvirtintos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų, nėra prasmės nustatinėti kitos civilinės atsakomybės sąlygos – ieškovui padarytos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-414/2012).

76III.

77Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

786.

79Ieškovas R. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

806.1.

81pareigūnai, organizavę ir vykdę ieškovo ikiteisminį tyrimą, pažeidė BPK 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą – tinkamai pritaikyti įstatymą, bei nesilaikė ir neįvykdė privalomo reikalavimo, kad nei vienas nekaltas asmuo nebūtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Ieškovas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, nesant baudžiamosios veikos sudėčių, pradėti ikiteisminiai tyrimai nepagrįstai buvo tęsiami bei prieita prie dar sunkesnės įstatymo netaikymo formos – ieškovui nepagrįstai pateikti kaltinimai dėl baudžiamųjų veikų, kurių ieškovas neatliko;

826.2.

83pareigūnai įstatymų numatytų priemonių ėmėsi ir jas įgyvendino nekompetentingai, neprofesionaliai, neįvertino duomenų baudžiamosios atsakomybės kontekste ir ieškovą kaltino baudžiamosiomis veikomis, kurių jis neatliko. Taip buvo pažeistas BPK 2 straipsnis, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika;

846.3.

85vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir kasacinio teismo suformuotos praktika, publikuota leidinyje Teismų praktika Nr. 33, 2010, „Dėl baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių aplinkybes, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas, taikymo teismų praktikoje apžvalga, A?-33-1“, ieškovo baudžiamasis procesas pagal visus BK straipsnius turėjo būti nutrauktas, nes nepadarytos veikos, atitinkančios baudžiamojo įstatymo nusikaltimo sudėties. Prokuroras taip pat pažeidė Lietuvos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. I-40 patvirtintų Rekomendacijų dėl prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant 1 punktą, kuriame nurodyta pareiga tinkamai pritaikyti įstatymą. Ieškovo atveju BPK normos, reglamentuojančios duomenų / įrodymų vertinimą, jų tarpusavio ryšį, sąsajas, nebuvo tinkamai pritaikytos, buvo siekiama, jog nusikalstamų veikų nepadaręs ieškovas. Buvo pažeistas Rekomendacijų 5.1 punktas, kuriame numatyta, kad prokuroras pagal savo kompetenciją privalo užtikrinti ikiteisminio tyrimo teisėtumą, kad baudžiamasis procesas nebūtų pradėtas, o pradėtas būtų nutrauktas, esant aplinkybėms, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Ieškovo atveju nepagrįstai pradėti ikiteisminiai tyrimai, turėjo būti nutraukti, esant aplinkybėms, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas, nes apskritai nebuvo padarytos veikos, atitinkančios baudžiamojo įstatymo numatytas nusikaltimų sudėtis;

866.4.

87pažeista BPK 168 straipsnio 1 dalis: prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai gavę skundus, pareiškimus ir pranešimus apie, neva, ieškovo nusikalstamas veikas, privalėjo atlikti veiksmus (neteisėtas neveikimas) pranešimo ar pareiškimo duomenų patikslinimui, tai yra privalėjo išsireikalauti duomenis ar dokumentus, atlikti pareiškėjo, kurio interesais pradėti ikiteisminiai tyrimai, apklausas, tačiau tai nebuvo atlikta. Neatlikus nurodytų veiksmų, ieškovui nepagrįstai buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Akivaizdu tai, kad pareigūnams atlikus nurodytus veiksmus, būtų nuspręsta ikiteisminių tyrimų nepradėti, esant BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytoms aplinkybėms;

886.5.

89ikiteisminio tyrimo proceso metu, paaiškėjus, kad ieškovas nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokuroras pradėtų ikiteisminių tyrimų nenutraukė (neteisėtas neveikimas), nors pagal BPK 212 straipsnio 2 punktą privalėjo tai atlikti. Be to, ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti pažeidžiant BPK 212 straipsnio 1 punktą, pagal kurį ieškovo baudžiamasis negalėjo būti pradėtas, nes ieškovas nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo požymių;

906.6.

91ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokuroras privalo rinkti, tikrinti ir vertinti reikšmingus bylai duomenis. Teismas privalo juos tikrinti, prireikus – rinkti papildomus duomenis, spręsti, ar tai yra įrodymai, ir vertinti. Šia taisykle ikiteisminio tyrimo pareigūnai ieškovo baudžiamajame procese nesivadovavo, todėl pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus, pasireiškusius neteisėtu ir nepagrįstu neveikimu, pareigūnai ir prokuroras nepatikrino gautos informacijos ir neįvertino, kad gauta informacija neturi nusikalstamos veikos požymių, todėl nepagrįstai buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, kurie neteisėtai nenutraukti;

926.7.

93baudžiamajame procese pažeisti ir BPK 172 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinė veikla nebuvo tinkamai kontroliuojama – ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepagrįstai ir neteisėtai nustatė esant ieškovo veiksmuose baudžiamąsias veikas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, neva, atskleidė nusikalstamas veikas, kurių ieškovas neatliko, taigi savo pareigas vykdė, stokojant ar nesant jų procesinės veiklos kontrolės;

946.8.

95baudžiamajame procese pažeisti BPK 218 straipsnio 1, 3, ir 6 straipsniai (ikiteisminio tyrimo pabaiga): ikiteisminių tyrimų metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių ieškovo kaltes dėl nusikalstamų veikų padarymo, buvo paskelbta apie ikiteisminių tyrimų pabaigas;

966.9.

97vadovaujantis BPK 219 straipsniu kaltinamajame akte turi būti pateikiamas nusikalstamos veikos aprašymas. Ieškovo baudžiamajame procese ši norma surašant visus kaltinamuosius aktus, kurie ieškovui buvo pareikšti, buvo pažeista – buvo aprašyti veiksmai, kurie nedavė faktinio ir teisinio pagrindo išvadai, jog ieškovo veiksmai sudaro nusikalstamų veikų sudėtis. Be to, pažeisti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu Dėl rekomendacijų dėl kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui patvirtinimo, 2015 m. birželio 1 d., Nr. 1-136, patvirtintų Rekomendacijų dėl kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui 3, 4, 5, 6, 10 punktai. Kaltinamieji nuosprendžiai negali būti grindžiami prielaidomis, todėl kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį galima konstatuoti tik jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltes, padarius nusikalstamas veikas, tačiau nuo šių reikalavimų baudžiamuosiuose procesuose pagal visas ieškovo nusikalstamas veikas, buvo neteisėtai nukrypta;

986.10.

99pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-00302-13 trukmė laikytina proporcinga (ikiteisminis tyrimas – 1 metai, teisminio nagrinėjimo trukmė – 0,5 metų) vertinant pagal atliktų veiksmų apimtį. Teismas tokią išvadą padarė netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus. Teismas neįvertino, kad iš V. K. pareiškimo turinio nebuvo aišku, kad neteisėtus veiksmus atliko pareiškėjas, neįtraukdamas rasto materialaus objekto į apskaitą. Pareiškimo turinyje nebuvo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog ieškovo veiksmuose buvo nusikalstamos veikos požymių. Pareigūnai neatliko veiksmų siekiant patikslinti pareiškime nurodytas aplinkybes, nebuvo išsireikalauti nauji dokumentai, patvirtinantys arba paneigiantys pareiškime nurodytas aplinkybes, todėl nepagrįstai buvo pradėtas ir tęsiamas ikiteisminis tyrimas, surašomas kaltinamasis aktas, nesant objektyvių ir patikimų duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, jog ieškovo veiksmuose yra baudžiamosios atsakomybės, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje nustatytų požymių. Baudžiamojo proceso trukmė nepagrįsta, nes nei vienos baudžiamojo proceso stadijos metu nebuvo duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, jog ieškovo veiksmuose yra baudžiamosios atsakomybės, numatytos BK 222 straipsnio 2 dalyje, sudėties;

1006.11.

101nuo įtarimų ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-0014-12 ieškovui pareiškimo iki apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo praėjo 5 metai. Nepagrįstai ilgas ikiteisminis procesas, neteisėtas įtarimo pareiškimas ir kaltinimo pareiškimas suponuoja valstybės civilinę atsakomybę. Ieškovas Šiaulių apygardos teismo buvo išteisintas, nenustačius jo veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 2 dalyje, 229 straipsnyje, sudėties, nes:

1026.11.1.

103įtariant ir kaltinant R. J. neteisėta veika, numatyta BK 228 straipsnio 2 dalyje, nuo pat ikiteisminio tyrimo proceso pradžios buvo žinoma tai, kad: 1) konkurso sąlygas parengė ne įtariamasis ir kaltinamasis ieškovas, bet darbo grupė; 2) konkurso specialiąsias sąlygas nurodė Radviliškio rajono savivaldybės meras bei kiti atsakingi administracijos darbuotojai; 3) ŠRATC yra viešoji įstaiga, kurios dalininkės 7 savivaldybės, kurios ir priima sprendimus dėl ŠRATC konkrečių veiksmų vykdymo; 4) ne ŠRATC inicijavo konkursą, bet Radviliškio rajono savivaldybė;

1046.11.2.

105įtariant ir kaltinant R. J. nusikalstama veika, numatyta BK 229 straipsniu, nuo pat ikiteisminio tyrimo proceso pradžios buvo vienareikšmiškai aišku ir žinoma tai, kad: 1) ne R. J. buvo atsakingas už traktorių techninę būklę, gedimus; 2) traktoriai buvo eksploatuojami 7 dienas per savaitę; 3) stokojant piniginių lėšų pirkti panaudoti; 4) ŠRATC vykdo specifinę ūkinę veiklą, todėl pirkti detales traktorių eksploatacijai reikėjo nedelsiant; 5) tarp „Gražulo“ ir ŠRATC buvo sudaryta sutartis, pagal kurią buvo sutarta pirkti detalių už 30 000 Lt per vienerius metus; 6) ŠRATC reikėjo nuomotis techniką iš potencialių ūkio subjektų nedelsiant, dėl gedimų negalint eksploatuoti savų traktorių; 7) UAB „Angis“ teikė ir įrengimų priežiūros paslaugas, todėl nebuvo pagrindo išvadai, kad cheminės medžiagos per brangios, nes į UAB „Angis“ siūlomų cheminių medžiagų kainos sudėtį įėjo ir įrenginių eksploatavimo priežiūros kaina;

1066.12.

107pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog R. J. laikinas nušalinimas nuo pareigų ir šios procesinės prievartos priemonės pratęsimas ikiteisminio tyrimo metu buvo būtinas siekiant netrukdomai ištirti baudžiamąja byla bei baudžiamajam procesui užtikrinti, atsižvelgiant į tai, kad R. J. inkriminuojami nusikaltimai buvo susiję su tarnybinių pareigų atlikimu. Laikinas ieškovo nušalinimas nuo užimamų pareigų, prasidėjęs 2012 m. balandžio 26 d., pasibaigė 2014 m. kovo 26 d. (Šiaulių apygardos teismui grąžinus ieškovą į užimamas pareigas), tai yra truko 23 mėnesius. Dėl to buvo apsunkinta ieškovo materialinė padėtis, pažeidžiamas proporcingumo principas, nerealizuojama konstitucinė ieškovo teisė į darbą. Jeigu sprendimus, dėl laikino nušalinimo nuo užimamų pareigų priėmę teismai būtų išanalizavę savarankiškai, iniciatyviai, išsamiai ir įvairiapusiškai faktinių ir teisinių aplinkybių kontekste, tai yra išanalizavę baudžiamųjų bylų turinį, laikinas R. J. nušalinimas nuo užimamų pareigų nebūtų nuolatos, sistemiškai formaliai tęsiamas. Išsami baudžiamųjų bylų medžiagos analizė leido motyvuotai konstatuoti tai, kad R. J. veiksmuose nėra požymių, duomenų, patvirtinančių tai, kad R. J. pagrįstai įtariamas ir kaltinamas nusikalstama veika, numatyta BK 222, 228, 229 straipsniuose, taip pat nebuvo duomenų, kad ieškovas ruošėsi atlikti kitas nusikalstamas veikas, susijusias su jo užimamomis pareigomis, taip pat, kad bandytų teismui trukdyti greičiau ir nešališkiau išnagrinėti bylą teisme.

1087.

109Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais:

1107.1.

111ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-00302-13 buvo pradėtas 2013 m. lapkričio 18 d., tyrime nustatyta, kad:

1127.1.1

1132011 m. turėjo būti surašytas aktas, kad rastas turtas, tačiau tokio surašyto akto nebuvo. Nerasti apskaitos buhalteriniai dokumentai dėl sumontuotų užtvarų įsigijimo bei montavimo, o už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas vadovas. Buvo rasta sutarčių, kuriose nurodoma, kad pinigai mokami kitoms bendrovėms už elektros instaliacijos darbus, nors faktiškai buvo sumokėta už atitvarus, todėl tuo metu buvo pagrįstai manytina, kad galimai apgaulingai buvo tvarkoma buhalterinė apskaita ir dėl to negalima iš dalies nustatyti asmens turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros;

1147.1.2

115kaltinimas R. J. buvo grindžiamas: 1) V. K. pareiškime pateikta informacija; 2) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2013 m. spalio 25 d. specialisto išvada Nr. 5-4/101, patvirtinanti, jog apskaitos dokumentais nebuvo įformintos ( - ) sąvartyno teritorijoje sumontuotų kelio užtvarų bei su jų funkcionavimu susijusių mechanizmų įsigijimo ūkinės finansinės operacijos bei šios ūkinės operacijos nebuvo įrašytos į įstaigos buhalterinę apskaitą. Dėl to negalima iš dalies nustatyti ŠRATC turto, įsipareigojimų dydžio už 2011 metus; 3) Liudytojų T. G., V. G., A. P. ir kt. parodymais;

1167.1.3

117atkreiptinas dėmesys ir į išteisinimo motyvus: Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendyje nekonstatavo ikiteisminio tyrimo veiksmų neteisėtumo, nebuvo atmesti ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai. Priimdamas išteisinamąjį nuosprendį teismas konstatavo, kad buvo padaryti buhalterinės apskaitos ir inventorizacijos taisyklių pažeidimai, tačiau nenustatyti nusikalstami šių pažeidimų padariniai, trukdantys nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydį. Teismas nustatė, kad ŠRATC buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas turtas (užtvarai), atlikus inventorizaciją, galėjo būti įvertintas ir apskaitytas, tame tarpe ir nuline verte, tačiau ši galimybė nebuvo nurodyta ikiteisminio tyrimo metu gautoje specialisto išvadoje;

1187.1.4

119baudžiamosios bylos proceso eiga patvirtina, kad visi ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atlikti teisėtai ir pagrįstai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, taip pat ieškovo teisių ir teisėtų interesų. R. J. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir įtarimas jam pareikštas pažeidžiant baudžiamojo proceso teisės nuostatas, o ieškovui nepriimtinos prokuroro išvados dėl duomenų pareikšti jam įtarimą pakankamumo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui ar patvirtinančios neteisėtų veiksmų faktą. Be to, ieškovas klaidingai nurodo, jog buvo nušalintas nuo pareigų vykdant šį ikiteisminį tyrimą, nes nušalinimas nuo pareigų ieškovui buvo taikomas kitoje byloje;

1207.2.

121Šiaulių apygardos prokuratūroje 2012 m. vasario 27 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-014-12 pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį buvo pradėtas pagal AB „Specializuotas transportas“ ( - ) skundą ir prie jo pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus tyrimo išvadas dėl galimo įgaliojimų viršijimo ir patikėto svetimo turto iššvaistymo ŠRATC, įtariant, kad galimai šios įstaigos ( - ) R. J. ir kiti darbuotojai neteisėtai savo asmeninėms reikmėms naudojo įstaigos tarnybinį transportą, dėl keturių buldozerių įsigijimo ir jų remontui reikalingų detalių pirkimo iš įmonės, kurio akcininkas yra ŠRATC ( - ) R. J., taip pat dėl nupirktos sieros rūgšties, kurios koncentracija galimai neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir kitų skunde bei audito išvadose nurodytų aplinkybių ištyrimo. STT Šiaulių valdyboje 2012 m. gegužės 24 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-308-12 dėl piktnaudžiavimo, turint informacijos, kad ŠRATC ( - ) R. J., veikdamas kartu su ŠRATC ( - ) G. K., padedant A. K., atstovaujančiam UAB „Antrasis setas“, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdami UAB „Antrasis setas“ turtinės naudos, organizuojant viešąjį pirkimą „Kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos ir profilaktinių darbų pirkimas“. STT Šiaulių valdyboje 2012-04-20 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-304-12 gavus duomenų, kad ŠRATC ( - ) R. J. ir ŠRATC Viešųjų pirkimų ir projektų įgyvendinimo skyriaus ( - ) G. K. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi vykdant ŠRATC organizuojamą viešąjį konkursą dėl „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų pirkimo“:

1227.2.1.

123R. J. apklausiamas įtariamuoju baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-304-12 iš dalies prisipažino įvykdęs nusikalstamą veiką, kurios padarymu jis įtariamas bei parodė, kad siekė, jog minimą konkursą laimėtų būtent UAB „Ecoservice“, o taip elgėsi siekdamas asmeninės naudos – likti dirbti ŠRATC ( - ). R. J. asmeninės naudos siekimą patvirtino ir liudytojai V. V. ir V. K., kurie parodė, kad R. J. jiems sakė, kad būtų gerai, kad minimą konkursą laimėtų būtent UAB „Ecoservice“, o tokiu atveju, jei minimo konkurso UAB Ecoservice“ nelaimės, jie visi gali prarasti darbą;

1247.2.2.

125R. J. baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, jog jis padarė nusikaltimą, ir kad ikiteisminio tyrimo pradžios momentu nebuvo aplinkybių, nurodytų BPK 168 straipsnio 1 dalyje bei 3 straipsnio 1 dalyje. Tai reiškia, kad tiek ikiteisminio tyrimo pradėjimo momentu, tiek ir perduodant baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu teismui, buvo surinkta pakankamai informacijos objektyviam stebėtojui susidaryti nuomonę, kad R. J. veiksmai galėjo būti traktuojami kaip priešingi teisei, turintys nusikaltimo (piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo) požymių. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad informacija operatyvinių veiksmų atlikimo metu buvo gauta neteisėtai, todėl nėra pagrindo teigti, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas, vėliau pareikšti įtarimai ieškovui ir kitų priemonių taikymas buvo atlikti nepagrįstai, t. y. nesant tam pakankamai duomenų;

1267.3.

127veikų, susijusių su nusikalstamomis veikomis ekonomikai ir verslo tvarkai, tyrimas ir nagrinėjimas susijęs su pakankamai sudėtingais fakto ir teisės klausimais, ir nenustačius tyrimą atlikusių pareigūnų šališkumo, konkrečių piktnaudžiavimo savo procesiniais įgaliojimais faktų nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad netenkinant gynybos teikiamų prašymų nutraukti tyrimą ir, prokuroro įsitikinimu, surinkus pakankamai duomenų, kad buvo padaryta nusikalstama veika, perdavus bylą teismui, buvo esmingai pažeistos įtariamojo, vėliau kaltinamojo, teisės. Išteisintojo nurodomi prokuroro padaryti pažeidimai perduodant bylą teismui ir nagrinėjant ją teisme, be kita ko, pateikiant teismui perteklinį liudytojų, kviestinų į teismą, sąrašą, siejami su trukdymu priimti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Tačiau, kaip matyti iš bylos, teismas savarankiškai, pagal savo kompetencijos ribas sprendė įvairius procesinius klausimus ir priėmė išteisinamąjį nuosprendį, nenustatęs, kad buvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartis byloje Nr. 2K-130-976/2018).

1288.

129Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimais grindžiamas šiais argumentais:

1308.1.

131iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. J. įtarimas bei kaltinimas buvo pateikti dėl dviejų nusikalstomų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kurios susijusios su R. J. tiesioginių pareigų vykdymu. Visi teismai nutartyse konstatavo, kad nagrinėjimo metu R. J. nušalinimo nuo pareigų pagrindai neišnyko (BPK 157 straipsnis);

1328.2.

133vienoje iš šios kategorijos bylų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškovas buvo įtariamas padaręs veikas, kurios buvo tiesiogiai susijusios su jo užimamomis pareigomis, todėl, siekiant išvengti priešingų valstybės tarnybai veiksimi, jo nušalinimas buvo pagristas ir paskirta tokia procesinės prievartos priemonė būtina. Tokios pozicijos laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 395-469/2015);

1348.3.

135bylos faktiniai duomenys, užfiksuoti protokoluose dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, liudytojų, daiktų, apžiūros protokoluose ir kt. leido ikiteisminio tyrimo metu, nevertinant jų pagrįstumo, pakankamumo ir leistinumo R. J. atžvilgiu, padaryti išvadą, kad galimai piktnaudžiavimas tarnyba ir tolesnis pareigų vykdymas yra nesuderinami. Laikino nušalinimo nuo pareigų metu egzistavo duomenys, leidžiantys pagristi tokios priverstinės procesinės prievartos priemonės taikymą;

1368.4.

137nusikalstama veika, kurios padarymu buvo įtariamas ieškovas, priskirtina prie nusikaltimų valstybės tarnybai bei viešiesiems interesams, todėl tolesnis ieškovo darbas nebuvo suderinamas su jo, kaip asmens prilyginamo valstybės tarnautojo statusui, nes galėjo padaryti žalą ( - ) institucijai. Byloje nepateikti įrodymai, jog nutartys skirti procesinę prievartos priemonę – laikiną nušalinimą nuo pareigų ir vėlesni šios procesinės prievartos priemonės pratęsimai būtų pripažinti neteisėtais ar paskirtas nesilaikant BPK numatytų procesinės prievartos priemonės skyrimo pagrindų;

1389.

139Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

1409.1.

141apeliaciniame skunde nenuosekliai dėstomos apelianto faktinės aplinkybės bei teisiniai argumentai – nuo vieno ikiteisminio tyrimo ir epizodo pereinama prie kito, vėliau vėl grįžtama prie pradinių. Apeliantas sąmoningai renkasi tokią poziciją, norėdamas buvusias situacijas pateikti kuo painesniame kontekste ir veiksmų neteisėtumą įrodinėdamas deklaratyviais teiginiais. Ikiteisminių tyrimų medžiaga turi būti vertinama sistemiškai, tiek prokuroras, tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai turėjo būti aktyvūs siekdami išsiaiškinti objektyvią tiesą byloje;

1429.2.

143ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrįstumo klausimą sprendžiant valstybės civilinės atsakomybės kontekste turi būti vertinamos ikiteisminio tyrimo pradėjimo faktinės aplinkybės ir BPK nustatyti ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir jo atlikimo konkretaus asmens atžvilgiu pagrindai bei sąlygos, kai leidžiama atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2013);

1449.3.

145Dėl vykdytų ikiteisminių tyrimų nurodė, kad:

1469.3.1.

147ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13 pagal BK 222 straipsnį buvo pradėtas po 2013 m. kovo 28 d. pareiškimo gavimo, kuriame buvo dėstomos aplinkybės, jog nėra aiški įmonės teritorijoje esančio turto kilmė – jis nėra apskaitytas, įtrauktas į buhalterinius skaičiavimus ir dokumentus, nėra jo kilmę pagrindžiančių dokumentų, jis galimai buvo įsigytas už mokymų projektui skirtas lėšas, už jį galimai sumokėjo įmonė, laimėjusi minėtą projektą ir realiai nevykdžiusi jokių mokymų, minėta įmonė užsiima visiškai kitokio profilio darbais ir paslaugomis. Nepradėdami ikiteisminio tyrimo tokioje situacijoje, pareigūnai pažeistų ieškovo akcentuojamą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Ikiteisminio tyrimo pradžią sąlygojo per beveik 8 mėnesius atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai – asmenų apklausos, gautos specialistų išvados. Pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu aiškinosi neužpajamuoto, nedokumentuoto ir neapskaityto turto kilmę – nustatinėjo kas pastatė turtą, kas už jį sumokėjo, kokie santykiai siejo subjektus su ŠRATC;

1489.3.2.

1492012 m. vasario 27 d. pagal 2012 m. sausio 19 d. elektroniniu paštu gautą skundą, Šiaulių apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl BK 228 straipsnio 1 dalies ir 184 straipsnio epizoduose dėl buldozerių pirkimo, nuomos, detalių pirkimo ir cheminių medžiagų pirkimo. Dėl šių epizodų 2013-10-02 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 229 straipsnį. 2012 m. balandžio 10 d. STT pradėjo tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-304-12 dėl BK 228 straipsnio 1 dalies, 225 straipsnio 3 dalies epizoduose dėl galimo įmonės „Ecoservice“ protegavimo viešųjų pirkimų konkurse. 2012 m. gegužės 24 d. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-308-12 dėl BK 228 straipsnio 1 dalies epizode dėl įmonės „Antrasis setas“ galimo protegavimo vykdant viešųjų pirkimų konkursą „Dėl kompiuterinės technikos priežiūros paslaugų ir profilaktinių darbų“. 2013 m. sausio 30 d. visi šie ikiteisminiai tyrimai buvo sujungti į vieną ikiteisminį tyrimą ir jiems suteiktas pradinis numeris 40-9-014-12;

1509.3.3.

151ikiteisminis tyrimas epizoduose dėl buldozerių pirkimo, nuomos, detalių pirkimo ir cheminių medžiagų pirkimo pradėtas gavus skundą, kuriame nurodyta, jog VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ galimai neteisėtai pirko du buldozerius, fiktyviai vykdė viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, ieškovas vienasmeniškai parinko neteisėtus ir netinkamus pirkimų būdus, buvo nupirkti sugedę ir poreikių neatitinkantys, netinkami naudoti buldozeriai, nesuderino sprendimų su valdyba ir priėmė jos sprendimams prieštaraujančius veiksmus, nesudarė vienodų sąlygų kitiems tiekėjams dalyvauti konkursuose, dirbtinai ribojo konkurenciją, neracionaliai naudojo pirkimams skirtas lėšas, nesivadovavo vidinėmis pirkimų taisyklėmis, neatmetė reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo, gavo pasiūlymą diena anksčiau nei išsiuntė kvietimus, neišskaidė cheminių medžiagų pirkimo į atskiras dalis, kas būtų sutaupę daug lėšų bei leidę konkurse dalyvauti ne vienintelei įmonei, pažeidė įstaigos įstatus, mokėjo keturis kartus didesnę kainą nei rinkos kaina, sugedusiems buldozeriams remontuoti, pirko detales iš įmonės, kurios akcininkas yra ieškovas, nevykdydami viešųjų pirkimų procedūrų, nuomojo buldozerius, neorganizuodami viešųjų pirkimų konkursų. Pusantrų metų atliekant ikiteisminį tyrimą bei atliekant aktyvius jo veiksmus ir išsiaiškinus, kad minėtuose epizoduose nebuvo piktnaudžiavimo ir tyčios elemento, buvo pagrįstas pagrindas manyti, kad ieškovas dėl neatsargumo neatliko pareigų ir atliko jas netinkamai ir dėl to ŠRATC, jo dalininkai ir valstybė patyrė didelės žalos;

1529.3.4.

153ikiteisminis tyrimas dėl galimo įmonės „Ecoservice“ protegavimo viešųjų pirkimų konkurse buvo pradėtas po metus laiko vykdyto kriminalinės žvalgybos tyrimo. Jo metu gauta informacija pagrįstai leido manyti, kad vienos įmonės atstovai yra proteguojami ir neoficialiai palaikomi konkurse „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų pirkimas“. Tokie operatyvinės veiklos metu fiksuoti veiksmai kaip ŠRATC, „Ecoservice“ ir Radviliškio rajono savivaldybės atstovų neoficialūs susitikimai, kalbos apie pinigus, ieškovo akivaizdus palankumas vienai įmonei bei neigiami atsiliepimai apie kitas įmones, bendras konsultavimasis, kaip patobulinti konkurso sąlygas kartu su „Ecoservice“ atstovais, ŠRATC ir „Ecoservice“ teisininkų bendravimas konkurso metu, „Ecoservice“ ( - ) pageidavimai, kad pokalbiai būtų vykdomi per laidinius, o ne mobiliuosius telefonus, maišelių su dovanomis apsikeitimas, kalbos apie sugėrovus bei neoficialius santykius, advokatų bendravimas tiek su ŠRATC, tiek su „Ecoservice“, kalbant su „Ecoservice“ ( - ) sakomos tokios frazės kaip „Dar truputį pagąsdinau, paspaudžiau“, administracijos ( - ) prašymai „Ecoservice“ atstovo „informuoti ar taip, ar ne, nes turi informuoti merą“, jo pokalbiai su meru teigiant „atsakymas taip, o rytoj dar atvažiuoja, čia kur buvau anksčiau sakęs, tą minimą šimtą“, „pasirašymo dieną pusę, o kita per keturis, penkis, šešis mėnesius“, „šimtą“, „tu pasakyk, jeigu ne, aš viską metu“, buvo visiškai pakankamas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą nustačius galimų nusikalstamų veikų požymius. Surinktų duomenų visuma leido susidaryti įspūdį, kad galimai yra daromos nusikalstamos veikos, o šių veiksmų trukmė, intensyvumas, pokalbių gausa ir nedviprasmiškos užuominos apie atlygį sudarė daugiau nei minimalų pagrindą įtarti, kad vyksta būtent tai. Be to, baudžiamąją bylą nagrinėję teismai išvadą, kad operatyvinio tyrimo medžiaga nėra pakankama ieškovą ir dar vieną asmenį pripažinti kaltais padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, priėjo tik atlikę išsamų įrodymų tyrimą ir analizę;

1549.3.5.

155epizode, kuriame įmonė „Antrasis setas“ buvo galimai proteguojama viešajame konkurse „Dėl kompiuterinės technikos priežiūros paslaugų ir profilaktinių darbų“, operatyvinio tyrimo metu STT surinkta medžiaga leido pagrįstai manyti, kad ŠRATC diskriminavo kitus potencialius tiekėjus ir suteikė išskirtines sąlygas minimai įmonei. Konkurso metu vyko bendravimas tarp ŠRATC ir minimos įmonės atstovų, šios įmonės akcininkas perdavė ŠRATC ( - ) lapelį su užrašu, kurias kompanijas reikia kviesti dalyvauti konkurse, buvo sudarytos išskirtinės sąlygos „Antrajam setui“ laimėti konkursą, minėtas akcininkas minėtai ( - ) padėjo asmeniniais tikslais įsigyti langus. Tokioje situacijoje vienintelis teisinis ir teisėtas kelias aiškintis aplinkybes ir analizuoti situaciją pasitelkiant baudžiamojo proceso institutus buvo ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ieškovo atžvilgiu dėl šio epizodo ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2013 m. spalio 10 d. prokuroro nutarimu, kas rodo pareigūnų atidumą ir rūpestingumą, gilinimąsi į situaciją, jos analizę ir siekį nustatyti objektyvią tiesą byloje;

1569.4.

157STT surinktų duomenų visuma objektyviam pašaliniam stebėtojui neabejotinai būtų leidusi susidaryti įspūdį, kad galimai yra daromos nusikalstamos veikos, o šių veiksmų trukmė, intensyvumas, pokalbių gausa ir nedviprasmiškos užuominos apie atlygį sudarė daugiau nei minimalų pagrindą tai įtarti. BPK 168 straipsnyje nustatyta, kad ikiteisminį tyrimą atsisakoma pradėti tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Be to baudžiamąją bylą nagrinėję teismai išvadą, kad operatyvinio tyrimo medžiaga nėra pakankama ieškovą ir dar vieną asmenį pripažinti kaltais padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, priėjo tik atlikę išsamų įrodymų tyrimą ir analizę. Teismas baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nepaneigė nei surinktų įrodymų leistinumo, nei jų teisėtumo, nekvestionavo ir viso ikiteisminio tyrimo bei jo pradėjimo teisėtumo bei pripažino, jog bendravimas tarp tyrime minimų asmenų buvo, jis nėra toleruotinas bei suderinamas su viešųjų pirkimų principais. Toks argumentas neabejotinai patvirtina operatyvinio ir ikiteisminio tyrimų pradėjimo ir jais gautos medžiagos teisėtumą. Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai yra valstybėje būtina teisėta veikla. Ji negali būti vertinama kaip neteisėta vien dėl to, kad proceso numatytais pagrindais pasibaigė be asmens nubaudimo baudžiamąja tvarka. Vadinasi, tyrimo pabaigimo faktas, nenubaudus asmens, savaime nedaro ikiteisminio tyrimo ir teismo veiksmų neteisėtų;

1589.5.

159vertinant apelianto elgesį, kuris buvo užfiksuotas atliekant operatyvinį tyrimą ir vėliau tapo pagrindu baudžiamajam persekiojimui pradėti, jo elgesį ir parodymus ikiteisminių tyrimų metu, kitų asmenų parodymus matyti, kad pats apeliantas savo elgesiu sukūrė prielaidas įtarti, kad gali būti daroma nusikalstama veika, pradėti ir tęsti baudžiamuosius procesus. Apeliantas, būdamas ( - ), turėjo suprasti, kad ( - ) įmonės teritorijoje yra neapskaitytas ir neaiškios kilmės objektas, kad pirkimų procedūros vykdomos neteisėtai arba jos išvis nevykdomos, turėjo suvokti, kurie jo darbuotojai yra geriausi tam tikrų sričių specialistai ir įtraukti juos į procesus, kad bendravimas su vieninteliu galimu tiekėju konkursui ir derinimas su juo sąlygų, konsultavimasis su jos teisininkais ir neformalūs susitikimai yra nesuderinami su valstybės tarnybos ir viešųjų pirkimų esme ir principais, o jo paties elgesys toleruojant tokius veiksmus yra neleistinas. Pats apeliantas, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, nebuvo atidus ir rūpestingas, todėl nagrinėjamu atveju turi būti taikomas CK 6.282 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo metu ieškovas davė nenuoseklius, glaustus parodymus, teisminio nagrinėjimo metu parodymus pakeitė. Visos šios aplinkybės rodo, kad paties apelianto veiksmai nebuvo pakankamai aktyvūs bei suteikė pagrindą tiek pradėti, tiek tęsti ir toliau vykdyti ikiteisminius tyrimus bei imtis atitinkamų legalių ir teisėtų poveikio priemonių;

1609.6.

161nuo ikiteisminio tyrimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį iki ikiteisminio tyrimo pabaigos praėjo nepilni metai, nuo pareiškimo apie įtarimą ieškovui dėl BK 222 straipsnio įteikimo dienos iki teisminio tyrimo pabaigos – trys mėnesiai (ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13). Tiek visas ikiteisminis tyrimas, tiek baudžiamasis persekiojimas ikiteisminio tyrimo stadijoje, nukreiptas prieš ieškovą truko iš viso kiek daugiau nei pusantrų metų – mažiau nei metus iki ikiteisminių tyrimų sujungimo ir mažiau nei metus po ikiteisminių tyrimų sujungimo (ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-014-12). Tyrimo apimtys buvo didelės, ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pakankamai intensyviai, atliekant tyrimą nebuvo pažeistos nei nacionaliniuose, nei tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintos teisės normos;

1629.7.

163procesinės prievartos priemonės – laikino nušalinimo nuo pareigų reikalingumas buvo grindžiamas išimtinai ikiteisminiu tyrimu Nr. 40-9-014-12 ir jo duomenimis. Ieškovas buvo įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, išimtinai susijusias su jo darbinėmis funkcijomis, todėl laikinas ieškovo nušalinimas nuo pareigų bei jo pratęsimas buvo pagrįsta būtina ir teisėta priemonė nuosekliam bei objektyviam procesui užtikrinti. Be to šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo ne kartą tikrintas apeliacine tvarka, teismai ne kartą plačiai ir aiškiai analizuodami visas baudžiamosios bylos aplinkybes pasisakė dėl tokios priemonės taikymo;

1649.8.

165pagal CK 6.246 straipsnio 3 dalį teisėtais veiksmais padaryta žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. BPK nenumato advokato išlaidų atlyginimo išteisinamojo nuosprendžio atveju, o specialiojoje normoje – CK 6.272 straipsnyje – nustatyta, kad žala atlyginama nepaisant kaltės, tačiau nenurodoma, kad ji gali būti atlyginama nesant neteisėtų veiksmų. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų savo iniciatyva kviesto ir procese dalyvavusio advokato teisinėms paslaugoms atlyginti, baudžiamojo proceso įstatymas nelaiko proceso išlaidomis ir nereglamentuoja jų atlyginimo netgi tais atvejais, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu kaltinamasis yra pripažįstamas nekaltu ir išteisinamas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2014); Apeliantas kaip turtinės žalos dalį savo ieškinyje yra nurodęs išlaidas, patirtas vykstant į ikiteisminio tyrimo institucijas baudžiamojo proceso metu. BPK 103 straipsnio 6 punktas nurodo, kad proceso išlaidas sudaro kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Byloje nėra duomenų, kad minimos išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis. Apeliantas taip pat nepateikė jokių faktinių įrodymų ir dokumentų, pagrindžiančių sumas, kurias jis neva išleido kurui, o tik deklaratyviai nurodė, kad jis savo iniciatyva konstatuoja esant 0,2 euro kitas automobilio eksploatacines išlaidas už kiekvieną nepagrįstai nuvažiuotą kilometrą. Be to, ieškovas nepagrindė ir prašomos priteisti pašalpos mirus motinai;

1669.9.

167nustatydamas piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydį, teismas vadovaujasi ne tik bendraisiais CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodytais bei specifiniais, tam tikrai bylų kategorijai būdingais, taip pat teismo konkrečioje byloje reikšmingais pripažintais kriterijais, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 straipsnis), bet ir atsižvelgia į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir teismų praktiką iš esmės panašiose bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrinęs Lietuvos Respublikos teismų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką priteisiant neturtinės žalos, kildinamos iš baudžiamojo proceso teisės pažeidimų, atlyginimą, pažymėjo, kad tais atvejais, kai „laikotarpis nėra labai ilgas, nenustatyta išskirtinių aplinkybių, proceso trukmei neturėjo įtakos asmens, dėl kurio vyko procesas, elgesys, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, priteistinas 3000 – 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-375/2011). Taigi ieškovo reikalaujamas neturtinės žalos atlyginimas yra aiškiai nepagrįstai didelis, kas turi būti traktuojama kaip siekis pasipelnyti, o ne gauti teisėtą, protingą ir proporcingą atlyginimą už galimai patirtą žalą. Be to ieškovas niekaip nepagrindė teiginių dėl trukusio tyrimo metu pablogėjusios savo fizinės ir psichinės sveikatos, šias aplinkybes patvirtinančių medicininių dokumentų byloje nėra. Apeliantas taip pat teigia, jog ikiteisminio tyrimo metu neteisėtai buvo taikomas jo sulaikymas ir suėmimas. R. J. buvo sulaikytas parai (laikino sulaikymo maksimali trukmė pagal BPK 140 straipsnį yra dvi paros), o suėmimas ieškovui nebuvo taikomas. Nuosekliai išnagrinėjus visas laikino sulaikymo aplinkybes akivaizdu, kad taikyta priemonė – laikinas sulaikymas buvo teisėta bei tinkamai pagrįsta. Tuo tarpu, kai išnyko jos taikymo pagrindai, šios priemonės taikymas buvo nutrauktas. Šioje byloje valstybės deliktinė atsakomybė nėra galima, nes neįrodytos jai kilti būtinos sąlygos – nenustatyti neteisėti pareigūnų veiksmai, patirta žala bei priežastinis ryšys tarp tokių veiksmų ir atsiradusios žalos.

168IV.

169Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Apeliacinis skundas atmetamas.

17010.

171Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17211.

173Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas.

17412.

175Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo veiksmų baudžiamojo proceso metu (CK 6.272 str. 1 d.).

17613.

177Pagal CK 6.272 str. 1 d. žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ar teismo kaltės. Be turtinės žalos, atlyginama ir neturtinė žala (CK 6.272 str. 3 d.).

17814.

179BPK 1 str. 1 d. įtvirtinta, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. BPK 2 str. nustatyta, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Šios principinės baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos CK 6.272 str. įtvirtintos valstybės civilinės atsakomybės aspektu yra reikšmingos kaip teisėsaugos pareigūnų bendrosios rūpestingumo ir atidumo pareigos laikymosi matas.

18015.

181Neteisėtais veiksmais, kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlyga, gali būti teismo pripažinti ir tokie veiksmai, kurie nors ir atitiko atitinkamas baudžiamojo proceso teisės normas, tačiau kuriais pažeistos pareigūnų bendrosios rūpestingumo ir atidumo pareigos (CK 6.246 str. 1 d., BPK 1, 2 str.). Kita vertus, ne bet koks baudžiamosios ar baudžiamojo proceso teisės pažeidimas pripažįstamas neteisėtu veiksmu, dėl kurio galėtų atsirasti valstybės civilinė atsakomybė. Šia prasme siekiant konstatuoti neteisėtus veiksmus, turi būti neginčijamai įrodyta ir pripažinta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ar teismas padarė klaidą, turėjusią esminę ir lemiamą reikšmę ieškovo teisių pažeidimui baudžiamajame procese.

18216.

183Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje laikosi principinių nuostatų, kad išteisinamojo nuosprendžio priėmimas savaime nėra pripažįstamas pagrindu preziumuoti, kad baudžiamosios bylos iškėlimas ir visi su baudžiamuoju persekiojimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti, t. y. išteisinamojo nuosprendžio priėmimas reiškia asmens visišką reabilitavimą baudžiamojo proceso prasme, bet toks nuosprendis, nors ir būdamas reikšminga aplinkybė, nėra pagrindas civilinėje byloje savaime konstatuoti, kad baudžiamosios bylos iškėlimas, kardomosios priemonės pritaikymas bei kiti su kaltinimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti ab initio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012 ir kt.). Baudžiamosios bylos nutraukimas, netaikant asmeniui atsakomybės, savaime nereiškia, kad tardymo metu visi prokuratūros ar teismo atlikti byloje veiksmai buvo neteisėti. Parengtinio tyrimo atlikimas yra įstatymais numatyta valstybės organų veikla, siekiant šalyje įtvirtinti ir palaikyti įstatymais grindžiamą tvarką. Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai yra valstybėje ir bet kurioje žmonių visuomenėje būtina teisėta veikla. Ji negali būti vertinama kaip neteisėta vien dėl to, kad proceso numatytais pagrindais pasibaigė be asmens nubaudimo baudžiamąja tvarka. Vadinasi, tyrimo pabaigimo faktas, nenubaudus asmens, savaime nedaro ikiteisminio tyrimo ir teismo veiksmų neteisėtais. Ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo teisėti tiek, kiek jie buvo atlikti pagal įstatyme numatytus pagrindus, jo nustatyta procedūras ir laikantis teisės aktais detalizuotos tvarkos, o neteisėti tiek, kiek šių reikalavimų nesilaikyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2010 ir kt.).

18417.

185Ikiteisminiam tyrimui pradėti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti taikomi skirtingi įrodinėjimo standartai, tad asmens išteisinimas savaime nelemia ankstesnių procesinių veiksmų neteisėtumo ir asmens teisės į žalos dėl jų atlyginimą. Siekiant nuteisti asmenį taikomas įrodinėjimo standartas – bet kokių pagrįstų abejonių dėl jo nekaltumo pašalinimas – skiriasi nuo įrodinėjimo standarto, taikomo siekiant pradėti asmens baudžiamąjį persekiojimą, pagal kurį pakanka pagrįsto įtarimo, kad asmuo padarė nusikaltimą. Pagrįstą įtarimą pagrindžiantys faktai neturi būti tokio paties lygmens, kaip būtina apkaltinamajam nuosprendžiui pagrįsti ar kaltinimui pareikšti (tai įvyksta vėlesnėje proceso stadijoje). Baudžiamojo proceso tikslas kaip tik ir yra įtarimo patikrinimas. Tai, kad vėliau procese asmuo išteisinamas dėl nusikaltimo, įtarimu kuriuo buvo grindžiama jam taikyta procesinės prievartos priemonė, dėl kaltinamųjų įrodymų stokos, nepaneigia pagrįsto įtarimo buvimo ankstesnėje proceso stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2018 ir kt.).

186Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-00302-13

18718.

188Ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-00302-13 (toliau – taip pat ir Ikiteisminis tyrimas Nr. 1) Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyboje pagal BK 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas) ir 300 str. 1 d. (dokumento suklastojimas ir disponavimas suklastotu dokumentu) buvo pradėtas 2013 m. kovo 28 d. Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 buvo pradėtas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – taip pat ir ŠRATC) ( - ) V. K. 2013 m. kovo 21 d. rašto Dėl informacijos pateikimo ir 2013 m. kovo 28 d. pareiškimo patikslinimo pagrindu, kuriuose nurodyta, kad ŠRATC, kurios ( - ) buvo ieškovas, organizavo viešąjį pirkimą „Mokymo paslaugų teikimo pirkimas įgyvendinant subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ paprojektį „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Šiame pirkime dalyvavo vienintelis tiekėjas – UAB „Algoritmų sistemos“. Už mokymo paslaugas ŠRATC sumokėjo UAB „Algoritmų sistemos“ 206 797 Lt, tačiau, turimais duomenimis, UAB „Algoritmų sistemos“ mokymo paslaugų ŠRATC nesuteikė. Už šias lėšas UAB „Algoritmų sistemos“ ( - ) sąvartyne prie kontrolinių svarstyklių įrengė kelio užtvarą (toliau – taip pat ir Užtvaras) ir perdavė šį Užtvarą ŠRATC. Jokių Užtvaro įsigijimo dokumentų ŠRATC nėra, todėl Užtvaro nėra galimybės įtraukti į ŠRATC balansą.

18919.

190Ikiteisminiame tyrime Nr. 1 2013 m. lapkričio 18 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 222 str. 1 d. (apgaulingas apskaitos tvarkymas). Tarnybiniame pranešime dėl ikiteisminio tyrimo nurodyta, kad ieškovas, būdamas ŠRATC ( - ), su UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“ atstovais susitarė, jog UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“ įrengs Užtvarą ir perduos jį ŠRATC , o už šias paslaugas sumokės UAB „Algoritmų sistemos“. UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“ įrengė Užtvarą ir perdavė jį ŠRATC, o UAB „Algoritmų sistemos“ už Užtvaro įrengimą pervedė UAB „Devaloka“ 38 723,21 Lt. Ieškovas ŠRATC buhalterijai neperdavė jokių su Užtvaro įsigijimu susijusių dokumentų, todėl Užtvaras nebuvo įtrauktas į ŠRATC buhalterinę apskaitą. 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvadoje Nr. 5-4/201 nurodyta, jog ŠRATC buhalterinėje apskaitoje neužregistravus Užtvaro, buvo pažeistos Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d. ir 6 str. 2 d. nuostatos ir dėl to iš dalies negalima nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydžio už 2011 m.

19120.

1922013 m. lapkričio 18 d. ieškovui buvo pareikštas įtarimas padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d. (apgaulingas apskaitos tvarkymas). Įtarime nurodyta, kad ieškovas, siekdamas, jog ŠRATC priklausančioje ( - ) sąvartyno teritorijoje būtų sumontuoti kelio užtvarai ir jų veikimą užtikrinantys mechanizmai, reikalingi ŠRATC veiklai vykdyti (Užtvaras), žinodamas, kad bendru sutarimu paslaugas, susijusias su Užtvaro įrengimu, suteiks UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“, laikotarpiu nuo 2011-04-07 iki 2011-05-31 UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“ darbuotojams į ( - ) sąvartyno teritoriją atvežus bei ten sumontavus Užtvarą, o 2011-04-19 ir 2011-05-31 UAB „Algoritmų sistemos“ už Užtvaro įrengimą ir perdavimą pervedus UAB „Devaloka“ 38 723,21 Lt, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str., kaip ŠRATS ( - ), būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, žinodamas, kad ŠRATC Užtvarą įsigijo apeidamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 ir 2 dalyse numatytus reikalavimus minimas prekes įsigyti vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, laikantis lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d., kurioje nurodoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, ir 6 str. 2 d., kurioje nurodoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, ŠRATC buhalterijai nepateikė jokių su Užtvaro įsigijimu susijusių dokumentų, ir dėl tokių tyčinių ieškovo veiksmų apskaitos dokumentais nebuvo įformintos ( - ) sąvartyno teritorijoje sumontuoto Užtvaro įsigijimo ūkinės operacijos, šios operacijos nebuvo įrašytos į ŠRATC buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydžio už 2011 metus.

19321.

1942014 m. vasario 26 d. ieškovo gynėjui buvo pateiktas pranešimas apie Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 pabaigą. 2014 m. kovo 19 d. Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 su kaltinamuoju aktu kaltinant ieškovą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d., buvo perduotas Šiaulių apylinkės teismui.

19522.

196Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu ieškovą išteisino nenustačius, jog padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 222 str. 1 d., vieno iš būtinų sudėties požymių – padarinių. Teismas padarė išvadą, kad byloje nenustatyti nusikalstami padariniai, t. y., nėra pagrindo teigti, kad dėl to, jog dėl padarytų buhalterinės apskaitos ir inventorizacijos taisyklių pažeidimų Užtvaras nebuvo įtrauktas į ŠRATS buhalterinę apskaitą, negalima iš dalies nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydžio už 2011 m.

19723.

198BPK 166 str. 1 d. nustatyti ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrindai, vienas kurių – gavus asmens skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką. Pagal BPK 168 str. 1 d. prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, tarp jų – nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

19924.

200Kai ikiteisminį tyrimą ar atskirus veiksmus atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokuroras privalo kontroliuoti, kaip vyksta ikiteisminis tyrimas (BPK 170 str. 2 d.). Pagal BPK 212 str. 2 p. ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo. Prokuroras, įsitikinęs, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, atlikus BPK 218 str. 1-6 d. nustatytus veiksmus, surašo kaltinamąjį aktą (BPK 218 str. 7 d.), kurį su visa bylos medžiaga perduoda teismui (BPK 218 str. 1 d.).

20125.

202Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 str. 1 d., buvo pradėtas ŠRATC ( - ) V. K. 2013 m. kovo 21 d. rašto Dėl informacijos pateikimo ir 2013 m. kovo 28 d. pareiškimo patikslinimo, taip pat 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvados Nr. 5-4/201 pagrindu.

20326.

204Tikrinant ŠRATC ( - ) V. K. 2013 m. kovo 21 d. rašte Dėl informacijos pateikimo ir 2013 m. kovo 28 d. pareiškime patikslinime nurodytas aplinkybes, Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 metu buvo nustatyta, kad ieškovas turėjo tikslą, jog ŠRATC priklausančio ( - ) sąvartyno teritorijoje būtų įrengtas Užtvaras, žinojo, kad bendru sutarimu Užtvaro įrengimo paslaugas suteiks UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“. UAB „Devaloka“ ir UAB „Autepra“ darbuotojams į ( - ) sąvartyno teritoriją atvežus bei sumontavus Užtvarą, o UAB „Algoritmų sistemos“ už Užtvaro įrengimą ir perdavimą ŠRATC sumokėjus UAB „Devaloka“ 38 723,21 Lt, ieškovas ŠRATC buhalterijai nepateikė jokių su Užtvaro įsigijimu susijusių dokumentų. Šios aplinkybės nebuvo paneigtos baudžiamosios bylos nagrinėjimo Šiaulių miesto apylinkės teisme metu.

20527.

206Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 metu apklaustas Užtvarą įrengęs UAB „Algoritmų sistemos“ ( - ) A. P. teigė, kad ieškovas jam darė spaudimą įrengti Užtvarą ir finansuoti jo įrengimą. Liudytojas A. P., ŠRATC dirbęs ( - ), teigė, kad 2011 m. rudenį ieškovas jam pasakė, jog nėra dokumentu, patvirtinančių Užtvaro įsigijimą, jog Užtvaras yra įsigytas už mokymų lėšas, jog reikės įforminti dokumentus, kad Užtvaras įsigytas už 1 Lt.

20728.

2082013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvadoje Nr. 5-4/201 nurodyta, kad Užtvaro įsigijimo ūkinės operacijos nebuvo įformintos apskaitos dokumentais, taip pat šios ūkinės operacijos nebuvo įtrauktos į ŠRATC buhalterinę apskaitą. Dėl to buvo pažeisti Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 1 d. ir 12 str. 1 d. reikalavimai, ir dėl to negalima iš dalies nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydžio už 2011 m.

20929.

210Sprendimo 26-28 p. nurodyti duomenys buvo pakankami 2013 m. lapkričio 18 d. ieškovui pareikšti įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d., o 2014 m. kovo 19 d. ikiteisminį tyrimą Nr. 1 su kaltinamuoju aktu, kaltinant ieškovą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d., perduoti Šiaulių apylinkės teismui.

21130.

212Kaip jau nurodyta, Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu ieškovą išteisino nenustačius, jog padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 222 str. 1 d., vieno iš būtinų sudėties požymių – padarinių. Teismas padarė išvadą, kad byloje nenustatyti nusikalstami padariniai, t. y., nėra pagrindo teigti, kad dėl to, jog dėl padarytų buhalterinės apskaitos ir inventorizacijos taisyklių pažeidimų Užtvarai nebuvo įtraukti į ŠRATC buhalterinę apskaitą, negalima iš dalies nustatyti ŠRATC turto ir įsipareigojimų dydžio už 2011 m.

21331.

214Šiaulių apylinkės teismas atliko papildomų įrodymų tyrimą: teismas nutarė iškviesti 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvadą Nr. 5-4/201 surašiusią specialistę R. Č., ieškovo prašymu teismas iš ŠRATC išreikalavo dokumentus, susijusius su inventorizacijų atlikimo ŠRATC tvarka, ieškovo gynėjo prašymu teismas iškvietė auditorių A. K., ieškovo gynėjas į bylą taip pat pateikė 2014 m. liepos 14 d. auditorius A. K. išvadą. Šių prašymų ieškovas / jo gynėjas nebuvo pareiškę Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 metu.

21532.

216Specialistė R. Č. teisme iš dalies pakeitė Ikiteisminiame tyrime Nr. 1 pateiktą išvadą, nurodydama, kad ŠRATC inventorizacijos komisija, inventorizacijos metu radusi į apskaitą neįtrauktą turtą (Užtvarą), turėjo jį įvertinti, tačiau to nepadarė. Specialistė taip pat nurodė, kad Užtvarą įtraukus į apskaitą nuline verte, įsipareigojimų ir turto dydis nesikeistų, o Užtvarą įtraukus į apskaitą didesne verte, įmonės turto dydis pasikeistų, tačiau įmonės įsipareigojimus vis tiek būtų galima nustatyti. Šios aplinkybės nebuvo nurodytos Ikiteisminiam tyrimui Nr. 1 pateiktoje 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvadoje.

21733.

218Teismo posėdyje apklaustas auditorius A. K. taip pat paaiškino, kad rastą Užtvarą buvo galima įtraukti į ŠRATC apskaitą vėliau, atliekant inventorizaciją, rinkos kaina arba nuline verte, taip pat nurodė, kad Užtvaro neįtraukimas į apskaitą neįtakoja įmonės turto bei įsipareigojimų dydžio už tuos metus.

21934.

220Šiaulių miesto apylinkės teismas išvadą, kad nenustatyta, jog padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 222 str. 1 d., vieno iš būtinų sudėties požymių – padarinių, padarė pagal savo kompetencijos ribas atlikęs ikiteisminio tyrimo Nr. 1 metu surinktų ir papildomų įrodymų tyrimą, taip pat 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos ūkinės-finansinės veiklos skyriaus išvadą surašiusiai specialistei R. Č. bylos teisminio nagrinėjimo metu iš dalies pakeitus Ikiteisminiam tyrimui Nr. 1 pateiktą išvadą.

22135.

222Nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiu, kad Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 vyko nepagrįstai ilgai. Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 ieškovo atžvilgiu buvo pradėtas 2013 m. lapkričio 18 d., kai ieškovui buvo pareikštas įtarimas padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d. Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 ieškovo atžvilgiu buvo baigtas 2014 m. vasario 26 d., pateikus ieškovo gynėjui pranešimą apie Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 pabaigą. 2014 m. kovo 19 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 1 su kaltinamuoju aktu buvo perduotas Šiaulių apylinkės teismui. Taigi, Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 ieškovo atžvilgiu vyko mažiau nei 4 mėn.

22336.

224Ikiteisminiame tyrime Nr. 1 ieškovui nebuvo taikytos jokios kardomosios priemonės.

22537.

226Nenustačius neteisėtų ikiteisminio tyrimo ir prokuroro veiksmų ieškovo atžvilgiu pradedant ir vykdant Ikiteisminį tyrimą Nr. 1, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl Ikiteisminio tyrimo Nr. 1, atlyginimo (CK 6.272 str. 1 d., 6.246 str. 1 d.).

227Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. Nr. 40-9-014-12

22838.

229Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 pagal BK 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas) Šiaulių apygardos prokuratūroje buvo pradėtas 2012 m. vasario 27 d. Vėliau Ikiteisminį tyrimą Nr. 2 buvo pavesta atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai. Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 buvo pradėtas gavus AB „Specializuotas autotransportas“ skundą dėl galimai neteisėtų ŠRATC atsakingų asmenų veiksmų, susijusių su tarnybinių automobilių naudojimu, technikos, jos detalių ir cheminių medžiagų viešųjų pirkimų organizavimu, technikos, jos detalių ir cheminių medžiagų naudojimu. Prie skundo buvo pridėtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos atlikto tyrimo aktas, kuriame buvo konstatuoti pažeidimai ŠRATC naudojant tarnybinius automobilius, organizuojant technikos ir cheminių medžiagų viešuosius pirkimus, įsigyjant atsargines detales, panaudojant techniką, jos detales ir chemines medžiagas.

23039.

231Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyboje 2012 m. balandžio 10 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-304-12 pagal BK 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas). Šis tyrimas buvo pradėtas operatyvinių veiksmų metu gavus duomenis, kad ieškovas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ŠRATC organizuotame viešajame konkurse „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų pirkimas“, proteguodamas šiame pirkime UAB „Ecoservice“.

23240.

2332013 m. sausio 30 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. Nr. 07-1-304-12 buvo sujungtas su Ikiteisminiu tyrimu Nr. 2. Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 kaltinimai buvo pareikšti ir kitiems asmenims, tarp jų buvo tiriamos ŠRATC ( - ) G. K. galimai nusikalstamos veikos, numatytos BK 229 str., 228 str. 1 d.

23441.

235Ieškovui Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 įtarimai buvo pareikšti 2012 m. balandžio 24 d., 2012 m. lapkričio 21 d., 2013 m. spalio 10 d.

23642.

237Ieškovas buvo laikinai sulaikytas 2012 m. balandžio 24 d., paleistas – 2012 m. balandžio 25 d. 2012 m. balandžio 25 d. ieškovui buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovą nuo 2012 m. balandžio 26 d. šešiems mėnesiams nušalino nuo ŠRATC ( - ) pareigų. Vėlesnėmis teismo nutartimis ieškovo laikinas nušalinimas nuo ŠRATC ( - ) pareigų buvo tęsiamas iki 2014 m. kovo 26 d. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartimi nutarta nebetęsti ieškovo laikino nušalinimo nuo ŠRATC ( - ) pareigų.

23843.

2392013 m. gruodžio 5 d. ieškovui buvo pranešta apie Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 pabaigą ir ieškovo teisę susipažinti su Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiaga.

24044.

2412013 m. gruodžio 27 d. Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo surašytas kaltinamasis aktas, be kitų asmenų, kaltinant ieškovą nusikalstamų veikų, numatytų BK 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas) ir 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas), padarymu. 2014 m. sausio 9 d. Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 su kaltinamuoju aktu perduotas Šiaulių apygardos teismui.

24245.

243Valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras baigiamųjų kalbų metu atsisakė ieškovui pareikšto kaltinimo pagal BK 229 str.

24446.

245Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. nuosprendžiu ieškovą pagal BK 229 str. ir 228 str. 2 d. išteisino, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

24647.

247Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs valstybinį kaltinimą palaikiusio prokuroro poziciją dėl ieškovui pateikto kaltinimo pagal BK 229 str., taip pat įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų netinkamai atlikęs savo tarnybines pareigas, dėl ko ŠRATC ir jo dalininkės savivaldybės ir valstybė patyrė didelę žalą. Todėl Šiaulių apygardos teismas išteisino ieškovą pagal BK 229 str., nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

24848.

249Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas, ŠRATC organizuojant konkursą „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų pirkimas“, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir protegavo UAB „Ecoservisas“, siekdamas UAB „Ecoservice“ turtinės naudos. Teismas nurodė, kad ŠRATC vykdytas konkursas nevyko sklandžiai, buvo padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, kuriuos nustatė Viešųjų pirkimų tarnyba, tačiau nėra pakankamo pagrindo teigti, kad buvo padaryti esminiai Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai. Byloje nenustatyta, kad ieškovas susitarė šiame konkurse proteguoti UAB „Ecoservice“, į konkurso sąlygas įtraukiant šiai įmonei palankias sąlygas. Konkurso sąlygos buvo suderintos su Radviliškio rajono savivaldybe, nėra pagrindo teigti, kad konkurso sąlygos ir jose numatyti kvalifikaciniai reikalavimai buvo išskirtiniai, palankūs tik UAB „Ecoservice“. Šiaulių apygardos teismo nuomone, ikiteisminio tyrimo metu Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai ŠRATC vykdant konkursą, nepagrįstai kriminalizuoti, liko neįvertinta, jog norimų rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis. Todėl Šiaulių apygardos teismas išteisino ieškovą pagal BK 228 str. 2 d., nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

25049.

251Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 12 d. nutartimi atmetė prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. nuosprendžio dalies, kuria ieškovas buvo išteistas pagal BK 228 str. 2 d.

25250.

253Iš Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiagos matyti, kad ieškovui pareikšti įtarimai ir kaltinimas padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 229 str., 228 str. 1 d., buvo grindžiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos atlikto tyrimo aktu, kuriame konstatuoti padaryti pažeidimai ŠRATC naudojant tarnybinius automobilius, organizuojant technikos ir cheminių medžiagų viešuosius pirkimus, įsigyjant atsargines detales, panaudojant techniką, jos detales ir chemines medžiagas, Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. gruodžio 18 d. išvada apie ŠRATC padarytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus atliekant atsarginių dalių technikos remontui pirkimą ir technikos nuomą, FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos ūkinės-finansinės veiklos skyriaus 2013 m. kovo 29 d. išvada apie ŠRATC nustatytus pažeidimus ir jų piniginę išraišką, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais apie ieškovo neformalų bendravimą konkurso klausimais su atsakingais UAB „Ecoresvice“ ir Radviliškio rajono savivaldybės atstovais, kurio turinys, užuominos apie „atlygį“ pagrįstai leido manyti apie galimą UAB „Ecoresvice“ protegavimą, kitais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais, tarp jų liudytojų V. V., V. K. parodymais, kad ieškovas jiems sakė, jog būtų gerai, kad konkursą laimėtų UAB „Ekoservice“, nes, priešingu atveju, jie nebedirbs.

25451.

255Ieškovas, 2012 m. balandžio 24 d. apklausiant jį įtariamuoju padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 str. 1 d., kaltu prisipažino iš dalies, nurodė, kad, ŠRATC vykdant konkursą, atsižvelgė į jam duotus nurodymus dėl konkurso sąlygų, tai darė norėdamas išlikti ŠRATC ( - ).

25652.

257Šie duomenys sudarė pagrindą ieškovui pareikšti įtarimus padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 229 str., 228 str. 1 d., o 2014 m. sausio 9 d. Ikiteisminį tyrimą Nr. 2 su kaltinamuoju aktu, kaltinant ieškovą padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 229 str., 228 str. 1 d., perduoti Šiaulių apylinkės teismui.

25853.

259Nors prokuroras baigiamųjų kalbų metu atsisakė ieškovui pareikšto kaltinimo pagal BK 229 str., nėra pagrindo šios aplinkybės vertinti kaip patvirtinančios, kad ieškovui nepagrįstai buvo pareikšti įtarimai pagal BK 229 str. ir Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 su kaltinamuoju aktu, kaltinant ieškovą pagal BK 229 str., perduotas teismui.

26054.

261Iš prie Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio protokolo pridėtos prokuroro baigiamosios kalbos, 2016 m. sausio 21 d. teismo posėdžio protokole užfiksuoto prokuroro pasisakymo matyti, kad kaltinimo atsisakymas buvo susijęs su tuo, kad teismo posėdžiuose apklausti liudytojai davė iš dalies skirtingus parodymus, nei ikiteisminio tyrimo metu, papildomas aplinkybes teismo metu nurodė ieškovas ir G. K.. Iš kaltinamojo akto (psl. 19, 22) matyti, kad ieškovas ir G. K. (kuri ŠRATC ėjo ( - )) pareigas ir kuri buvo kaltinama padariusi nusikalstamas veikas bendrininkaudama su ieškovu) ikiteisminio tyrimo Nr. 2 metu atsisakė / iš dalies atsisakė duoti parodymus.

26255.

263Be to, Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą atnaujinti įrodymų tyrimą, papildomai buvo apklausti kaltinamieji, dalis liudytojų. Iš prokuroro baigiamosios kalbos 2016 m. balandžio 29 d. teismo posėdžio metu taip pat matyti, kad kaltinimo atsiėmimas buvo susijęs ir atnaujinto įrodymų tyrimo metu duotais liudytojų, kaltinamųjų parodymais, kurie buvo išsamesni, nei Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 metu.

26456.

265Tiek Šiaulių apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Ikiteisminio tyrimo metu Nr. 2 užfiksuotą ieškovo ir UAB „Ecoservice“ atstovaujančių asmenų neoficialių bendravimą konkurso klausimais konkurso metu ir pripažino šį bendravimą nesuderinamu su Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintu viešųjų pirkimų skaidrumo principu. T. y., buvo pripažintas neoficialus ieškovo ir UAB „Ecoservice“ atstovaujančių asmenų bendravimas konkurso klausimais konkurso metu, leidžiantis manyti apie galimai neskaidrų šio konkurso vykdymą.

26657.

267Nei Šiaulių apygardos teismas, nei Lietuvos apeliacinis teismas išteisinamuosiuose nuosprendžiuose nenurodė, kad ikiteisminio tyrimo Nr. 2 metu nebuvo surinkta jokių įrodymų, kad įrodymai buvo surinkti pažeidžiant BPK nuostatas, kad ikiteisminį tyrimą Nr. 2 atlikę ir jį kontroliavę pareigūnai buvo šališki, piktnaudžiavo savo procesiniais įgaliojimais. Ta aplinkybė, kad teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, teisme ištirtų ikiteisminio tyrimo Nr. 2 metu ir papildomai teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų pagrindu nenustatė, kad yra padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, nesudaro pagrindo viso ikiteisminio tyrimo Nr. 2 laikyti nepagrįstu ir neteisėtu.

26858.

269Pagal BPK 157 str. 1 d. nusikalstamos veikos tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs prokuroro prašymą, nutartimi turi teisę laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pareigų ar laikinai sustabdyti teisę užsiimti tam tikra veikla, jei tai būtina, kad būtų greičiau ir nešališkiau ištirta nusikalstama veika ar užkirsta įtariamajam galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas.

27059.

271Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad BPK 157 str. 1 d. nurodytos procesinės prievartos priemonės (laikino nušalinimo nuo pareigų) taikymo pagrindai ir tikslingumas nulemti, be kita ko, įtariamo (kaltinamo, teisiamo) asmens einamų pareigų ir nusikaltimo, kuriuo jis įtariamas (kaltinamas), pobūdžio: jeigu galimai įvykdyta nusikalstama veika yra susijusiu su įtariamo (kaltinamo) asmens tarnybos įgaliojimų panaudojimu, ši aplinkybė gali suponuoti nušalinimo nuo pareigų poreikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-670/2015).

27260.

273Ieškovas buvo įtariamas padaręs tyčinius nusikaltimus, susijusius su jo tiesioginių pareigų ŠRATC vykdymu, todėl jo užimamos pareigos (ŠRATC ( - )) sudarė jam galimybę trukdyti ikiteisminiam tyrimui Nr. 2, kurio metu iš ŠRATC buvo siekiama gauti dokumentus, informaciją, apklausti ŠRATC darbuotojus.

27461.

275Ieškovas skundė ne vieną ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį pratęsti jam skirtą laikiną nušalinimą nuo pareigų, tačiau apeliacinės instancijos teismas visus ieškovo skundus atmetė, konstatavęs, kad ši procesinės prievartos priemonė ieškovui yra taikoma pagrįstai. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartimi buvo nuspręsta nebetęsti ieškovui laikino nušalinimo nuo pareigų ne tuo pagrindu, kad ši procesinės prievartos priemonė buvo taikyta nepagrįstai, o išnykus šios kardomosios priemonės taikymo pagrindui – trukdymui baudžiamajam procesui, kadangi Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 buvo baigtas, byla su kaltinamuoju aktu perduota teismui. Be to, ŠRATC dalininkų sprendimo pagrindu 2014 m. balandžio 3 d. darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta.

27662.

277Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad ieškovui nepagrįstai buvo taikoma procesinės prievartos priemonė – laikinas nušalinimas nuo pareigų.

27863.

279Ieškovui Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo paskirta ir kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

28064.

281Pagal BPK 119 str. kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio vykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.

28265.

283Rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra švelniausia kardomoji priemonė, mažiausiai ribojanti asmens teises. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad ši kardomoji priemonė realiai apribojo ieškovo teises, t. y., kad ieškovas realiai ketino išvykti iš savo gyvenamosios vietos, kreipėsi į ikiteisminio tyrimo pareigūną dėl atitinkamo leidimo, tačiau leidimas nebuvo duotas.

28466.

285Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 ieškovo atžvilgiu buvo pradėtas 2012 m. balandžio 24 d., kai ieškovui buvo pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 str. 2 d., baigtas – 2013 m. gruodžio 5 d., kai ieškovui buvo paskelbta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, t. y., ikiteisminis tyrimas ieškovo atžvilgiu truko metus ir šiek tiek daugiau kaip septynis mėnesius. Kaltinamasis aktas Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo surašytas 2013 m. gruodžio 27 d., o Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 su kaltinamuoju aktu teismui perduotas 2014 m. sausio 8 d.

28667.

287Nurodyta Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 trukmė nelaikytina pernelyg ilga. Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 apimtis yra didelė, tyrimas yra sudėtingas – Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo sujungti trys ikiteisminiai tyrimai, tyrimas buvo vykdomas trijų asmenų atžvilgiu, tiriami 7 nusikalstamos veikos epizodai, apklausta daugiau kaip 50 liudytojų, dalis iš jų – kaip specialieji liudytojai, tyrimo medžiagą sudaro 20 tomų.

28868.

289Nors Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje nurodyta, kad nuo 2012 m. gegužės 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 24 d. ikiteisminio tyrimo veiksmai iš viso nebuvo atliekami, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 vyko nepagrįstai ilgai.

29069.

291Ieškovas teikė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl pernelyg ilgos Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 trukmės. Šis skundas buvo atmestas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartimi. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartyje įvertintos tiek Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje nurodytos aplinkybės, tiek po šios nutarties priėmimo atlikti intensyvūs Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 veiksmai, ir konstatuota, kad Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 vykdomas intensyviai. Ieškovo skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. nutarties buvo atmestas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi.

29270.

293Iš Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiagos taip pat matyti, kad tyrimo trukmę įtakojo ir tai, kad įtariamoji G. K. buvo laikinai išvykusi gyventi ir dirbti į užsienį, ieškovas ir G. K. naudojosi savo teise duoti parodymus po to, kai susipažins su ikiteisminio tyrimo medžiaga, tačiau ieškovas su šia medžiaga susipažino laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2013 m. lapkričio 28 d., o G. K. susipažinimas per advokatą truko nuo 2013 m. spalio 3 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d., kai jos atstovas susipažino su tyrimo medžiaga, tačiau 2013 m. lapkričio 11 d. G. K. pareiškė, kad parodymų duoti nepageidauja, be to, tiek ieškovas, tiek kiti įtariamieji teikė įvairius procesinius skundus, kurie nagrinėjimui būdavo perduodami su visa Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiaga, dėl ko nebūdavo galimybės atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmų.

29471.

295Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

296Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

297Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas R. J., patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš... 7. 1.1.... 8. 2014 m. vasario 25 d. buvo baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13. 2014... 9. 1.1.1.... 10. Ikiteisminį tyrimą Nr. 07-1-302-13 inicijavę pareigūnai nesugebėjo... 11. 1.2.... 12. 2014 m. sausio 8 d. buvo baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.... 13. 1.2.1.... 14. Bylos eigoje prokuroras kaltinimo pagal BK 229 straipsnį atsisakė. Prokuroras... 15. 1.2.2.... 16. ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai, pareiškę ieškovui kaltinimą... 17. 1.3.... 18. Nors pareigūnų veiksmai ir atitiko proceso teisės normas, tačiau buvo... 19. 1.4.... 20. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepakankamai rūpestingai ir atsakingai... 21. 1.5.... 22. Nepagrįsti ir neteisėti įtarimai ir kaltinimai nulėmė ir kitą neteisėtą... 23. 1.6.... 24. Be to, ieškovui neteisėtai ir nepagrįstai buvo taikoma ir kardomoji... 25. 1.7.... 26. Ieškovo patirtą žalą (nuostolius) sudaro: 32 515 Eur turtinė žala... 27. 2.... 28. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prašė ieškinį atmesti kaip... 29. 2.1.... 30. Įvertinus ikiteisminio tyrimo medžiagą, taip pat pirmosios ir apeliacinės... 31. 2.2.... 32. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad informacija dėl galimų nusikalstamų... 33. 3.... 34. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašė ieškinį atmesti kaip... 35. 3.1.... 36. BPK 157 straipsnio 1 dalis numato, kad nusikalstamos veikos tyrimo metu... 37. 3.2.... 38. Ieškovas buvo įtariamas padaręs veikas, kurios buvo tiesiogiai susijusios su... 39. 3.3.... 40. Į bylą pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovo prašomos priteisti... 41. 4.... 42. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – ir STT) prašė... 43. 4.1.... 44. Visi ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti teisėtai ir pagrįstai, ikiteisminių... 45. 4.2.... 46. ikiteisminiai tyrimai šioje byloje yra didelės apimties ir sudėtingi, dėl... 47. 4.3.... 48. Ieškovas neteisingai teigia, jog nagrinėjamu atveju nebuvo būtina taikyti... 49. 4.4.... 50. Vertinant ieškovo elgesį, kuris buvo užfiksuotas atliekant operatyvinį... 51. 4.5.... 52. Teismų atitinkamų duomenų įvertinimas ir nustatymas, kad ieškovui nėra... 53. 4.6.... 54. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog po Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų... 55. 4.7.... 56. Įrodžius, jog visi valstybės pareigūnų veiksmai ikiteisminio tyrimo metu... 57. 4.8.... 58. Ieškovas teigia, kad dėl baudžiamojo proceso pablogėjo jo fizinė ir... 59. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 60. 5.... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 20 d. sprendimu ieškinį... 62. 5.1.... 63. kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr. 1-529-885/2014, 2013 m. kovo 28 d. į... 64. 5.2.... 65. kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr.1-9-332/2016 į Šiaulių apygardos... 66. 5.3.... 67. ikiteisminiai tyrimai nagrinėjamu atveju buvo pradėti nustatyta tvarka,... 68. 5.4.... 69. 2013 m. kovo 28 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio... 70. 5.5.... 71. ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00014-12 buvo pradėtas 2012 m. balandžio 10 d.,... 72. 5.6.... 73. 2012 m. balandžio 25 d. R. J. buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis... 74. 5.7.... 75. ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų (CPK 178 straipsnis). Dėl R. J.... 76. III.... 77. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 78. 6.... 79. Ieškovas R. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios... 80. 6.1.... 81. pareigūnai, organizavę ir vykdę ieškovo ikiteisminį tyrimą, pažeidė BPK... 82. 6.2.... 83. pareigūnai įstatymų numatytų priemonių ėmėsi ir jas įgyvendino... 84. 6.3.... 85. vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir kasacinio teismo... 86. 6.4.... 87. pažeista BPK 168 straipsnio 1 dalis: prokuroras ir ikiteisminio tyrimo... 88. 6.5.... 89. ikiteisminio tyrimo proceso metu, paaiškėjus, kad ieškovas nepadarė veikų,... 90. 6.6.... 91. ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokuroras privalo rinkti, tikrinti ir... 92. 6.7.... 93. baudžiamajame procese pažeisti ir BPK 172 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktai.... 94. 6.8.... 95. baudžiamajame procese pažeisti BPK 218 straipsnio 1, 3, ir 6 straipsniai... 96. 6.9.... 97. vadovaujantis BPK 219 straipsniu kaltinamajame akte turi būti pateikiamas... 98. 6.10.... 99. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ikiteisminio tyrimo... 100. 6.11.... 101. nuo įtarimų ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-0014-12 ieškovui pareiškimo iki... 102. 6.11.1.... 103. įtariant ir kaltinant R. J. neteisėta veika, numatyta BK 228 straipsnio 2... 104. 6.11.2.... 105. įtariant ir kaltinant R. J. nusikalstama veika, numatyta BK 229 straipsniu,... 106. 6.12.... 107. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog R. J. laikinas... 108. 7.... 109. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, prašo apeliacinį skundą... 110. 7.1.... 111. ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-00302-13 buvo pradėtas 2013 m. lapkričio 18 d.,... 112. 7.1.1... 113. 2011 m. turėjo būti surašytas aktas, kad rastas turtas, tačiau tokio... 114. 7.1.2... 115. kaltinimas R. J. buvo grindžiamas: 1) V. K. pareiškime pateikta informacija;... 116. 7.1.3... 117. atkreiptinas dėmesys ir į išteisinimo motyvus: Šiaulių apylinkės teismas... 118. 7.1.4... 119. baudžiamosios bylos proceso eiga patvirtina, kad visi ikiteisminio tyrimo... 120. 7.2.... 121. Šiaulių apygardos prokuratūroje 2012 m. vasario 27 d. ikiteisminis tyrimas... 122. 7.2.1.... 123. R. J. apklausiamas įtariamuoju baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-304-12 iš... 124. 7.2.2.... 125. R. J. baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas esant pakankamai duomenų,... 126. 7.3.... 127. veikų, susijusių su nusikalstamomis veikomis ekonomikai ir verslo tvarkai,... 128. 8.... 129. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo apeliacinį skundą atmesti... 130. 8.1.... 131. iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. J. įtarimas bei kaltinimas... 132. 8.2.... 133. vienoje iš šios kategorijos bylų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 134. 8.3.... 135. bylos faktiniai duomenys, užfiksuoti protokoluose dėl operatyvinių veiksmų... 136. 8.4.... 137. nusikalstama veika, kurios padarymu buvo įtariamas ieškovas, priskirtina prie... 138. 9.... 139. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba prašo apeliacinį skundą... 140. 9.1.... 141. apeliaciniame skunde nenuosekliai dėstomos apelianto faktinės aplinkybės bei... 142. 9.2.... 143. ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrįstumo klausimą sprendžiant valstybės... 144. 9.3.... 145. Dėl vykdytų ikiteisminių tyrimų nurodė, kad:... 146. 9.3.1.... 147. ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-302-13 pagal BK 222 straipsnį buvo pradėtas po... 148. 9.3.2.... 149. 2012 m. vasario 27 d. pagal 2012 m. sausio 19 d. elektroniniu paštu gautą... 150. 9.3.3.... 151. ikiteisminis tyrimas epizoduose dėl buldozerių pirkimo, nuomos, detalių... 152. 9.3.4.... 153. ikiteisminis tyrimas dėl galimo įmonės „Ecoservice“ protegavimo... 154. 9.3.5.... 155. epizode, kuriame įmonė „Antrasis setas“ buvo galimai proteguojama... 156. 9.4.... 157. STT surinktų duomenų visuma objektyviam pašaliniam stebėtojui neabejotinai... 158. 9.5.... 159. vertinant apelianto elgesį, kuris buvo užfiksuotas atliekant operatyvinį... 160. 9.6.... 161. nuo ikiteisminio tyrimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1... 162. 9.7.... 163. procesinės prievartos priemonės – laikino nušalinimo nuo pareigų... 164. 9.8.... 165. pagal CK 6.246 straipsnio 3 dalį teisėtais veiksmais padaryta žala... 166. 9.9.... 167. nustatydamas piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydį,... 168. IV.... 169. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 170. 10.... 171. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 172. 11.... 173. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių pirmosios instancijos... 174. 12.... 175. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl valstybės civilinės... 176. 13.... 177. Pagal CK 6.272 str. 1 d. žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo,... 178. 14.... 179. BPK 1 str. 1 d. įtvirtinta, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant... 180. 15.... 181. Neteisėtais veiksmais, kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlyga, gali... 182. 16.... 183. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje laikosi principinių... 184. 17.... 185. Ikiteisminiam tyrimui pradėti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti taikomi... 186. Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 07-1-00302-13... 187. 18.... 188. Ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-00302-13 (toliau – taip pat ir Ikiteisminis... 189. 19.... 190. Ikiteisminiame tyrime Nr. 1 2013 m. lapkričio 18 d. buvo pradėtas... 191. 20.... 192. 2013 m. lapkričio 18 d. ieškovui buvo pareikštas įtarimas padarius... 193. 21.... 194. 2014 m. vasario 26 d. ieškovo gynėjui buvo pateiktas pranešimas apie... 195. 22.... 196. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu ieškovą... 197. 23.... 198. BPK 166 str. 1 d. nustatyti ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrindai, vienas... 199. 24.... 200. Kai ikiteisminį tyrimą ar atskirus veiksmus atlieka ikiteisminio tyrimo... 201. 25.... 202. Ikiteisminis tyrimas Nr. 1 dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 str. 1... 203. 26.... 204. Tikrinant ŠRATC ( - ) V. K. 2013 m. kovo 21 d. rašte Dėl informacijos... 205. 27.... 206. Ikiteisminio tyrimo Nr. 1 metu apklaustas Užtvarą įrengęs UAB „Algoritmų... 207. 28.... 208. 2013 m. spalio 25 d. FNTT prie LR VRM Šiaulių ūkinės-finansinės veiklos... 209. 29.... 210. Sprendimo 26-28 p. nurodyti duomenys buvo pakankami 2013 m. lapkričio 18 d.... 211. 30.... 212. Kaip jau nurodyta, Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d.... 213. 31.... 214. Šiaulių apylinkės teismas atliko papildomų įrodymų tyrimą: teismas... 215. 32.... 216. Specialistė R. Č. teisme iš dalies pakeitė Ikiteisminiame tyrime Nr. 1... 217. 33.... 218. Teismo posėdyje apklaustas auditorius A. K. taip pat paaiškino, kad rastą... 219. 34.... 220. Šiaulių miesto apylinkės teismas išvadą, kad nenustatyta, jog padaryta... 221. 35.... 222. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiu, kad Ikiteisminis tyrimas Nr. 1... 223. 36.... 224. Ikiteisminiame tyrime Nr. 1 ieškovui nebuvo taikytos jokios kardomosios... 225. 37.... 226. Nenustačius neteisėtų ikiteisminio tyrimo ir prokuroro veiksmų ieškovo... 227. Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. Nr. 40-9-014-12... 228. 38.... 229. Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 pagal BK 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas)... 230. 39.... 231. Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyboje 2012 m. balandžio 10 d.... 232. 40.... 233. 2013 m. sausio 30 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. Nr. 07-1-304-12 buvo... 234. 41.... 235. Ieškovui Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 įtarimai buvo pareikšti 2012 m.... 236. 42.... 237. Ieškovas buvo laikinai sulaikytas 2012 m. balandžio 24 d., paleistas – 2012... 238. 43.... 239. 2013 m. gruodžio 5 d. ieškovui buvo pranešta apie Ikiteisminio tyrimo Nr. 2... 240. 44.... 241. 2013 m. gruodžio 27 d. Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo surašytas... 242. 45.... 243. Valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras baigiamųjų kalbų metu atsisakė... 244. 46.... 245. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. nuosprendžiu ieškovą... 246. 47.... 247. Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs valstybinį kaltinimą palaikiusio... 248. 48.... 249. Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 250. 49.... 251. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 12 d. nutartimi atmetė prokuroro... 252. 50.... 253. Iš Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiagos matyti, kad ieškovui pareikšti... 254. 51.... 255. Ieškovas, 2012 m. balandžio 24 d. apklausiant jį įtariamuoju padarius... 256. 52.... 257. Šie duomenys sudarė pagrindą ieškovui pareikšti įtarimus padarius... 258. 53.... 259. Nors prokuroras baigiamųjų kalbų metu atsisakė ieškovui pareikšto... 260. 54.... 261. Iš prie Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio... 262. 55.... 263. Be to, Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą atnaujinti įrodymų... 264. 56.... 265. Tiek Šiaulių apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas pripažino... 266. 57.... 267. Nei Šiaulių apygardos teismas, nei Lietuvos apeliacinis teismas... 268. 58.... 269. Pagal BPK 157 str. 1 d. nusikalstamos veikos tyrimo metu ikiteisminio tyrimo... 270. 59.... 271. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad BPK 157 str. 1 d. nurodytos... 272. 60.... 273. Ieškovas buvo įtariamas padaręs tyčinius nusikaltimus, susijusius su jo... 274. 61.... 275. Ieškovas skundė ne vieną ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį pratęsti jam... 276. 62.... 277. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad ieškovui... 278. 63.... 279. Ieškovui Ikiteisminiame tyrime Nr. 2 buvo paskirta ir kardomoji priemonė –... 280. 64.... 281. Pagal BPK 119 str. kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant... 282. 65.... 283. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra švelniausia kardomoji priemonė,... 284. 66.... 285. Ikiteisminis tyrimas Nr. 2 ieškovo atžvilgiu buvo pradėtas 2012 m.... 286. 67.... 287. Nurodyta Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 trukmė nelaikytina pernelyg ilga.... 288. 68.... 289. Nors Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje nurodyta,... 290. 69.... 291. Ieškovas teikė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl pernelyg ilgos... 292. 70.... 293. Iš Ikiteisminio tyrimo Nr. 2 medžiagos taip pat matyti, kad tyrimo trukmę... 294. 71.... 295. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad apeliacinio skundo... 296. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 297. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti...