Byla 2S-2408-480/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15651-285/2012 pagal pareiškėjo Danske Bank A/S, atstovaujamo Danske Bank A/S Lietuvos filialo, pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. K., R. K. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-04-13 nutartimi areštuotas V. K. ir R. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas: 0,1500 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – gyvenamasis namas (1A2p), 254,41 kv.m. bendras plotas, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu -kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (šulinys, kanalizacijos šulinys, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ), pastatas-ūkinis pastatas (2I1p), 59 kv.m. užstatyto ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatas-garažas (3G1p), 24 kv.m. užstatyto ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatas-malkinė (4I1p), 11 kv.m. užstatytas plotas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įkeistas 2005-12-28 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui Danske Bank A/S, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininkus, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Minėta nutartis skolininkui ir įkeisto turto savininkui V. K. įteikta 2012-05-11 (b.l. 48), įkeisto turto savininkei R. K. įteikta 2012-07-11 (b. l. 55).

4Kreditorius Danske Bank A/S pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, teisme gautu 2012-08-31, prašo ne ginčo tvarka išieškoti kreditoriaus naudai iš skolininko V. K. 73003,08 Eur (252692,86 Lt) negrąžintą skolą, 11 proc. dydžio metines sutartines palūkanas už negrąžintą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, 187,49 Lt įkeisto turto draudimo įmoką, 30,00 Lt mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 60,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį ir 100,00 Lt žyminį mokestį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012-09-03 nutartimi patenkino kreditoriaus reikalavimus ir nutarė priverstinai išieškoti iš V. K. negrąžintą 73003,08 Eur (252.692,86 Lt) sumą, 11 procentų dydžio metines sutartines palūkanas už išieškotiną 73003,08 Eur sumą nuo 2012-09-03 iki teismo nutarties visiško įvykdymo, 187,49 Lt įkeisto turto draudimo įmoką, 30,00 Lt mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 60,00 Lt mokestį už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį ir 100,00 Lt žyminį mokestį. Taip pat teismas nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių V. K. ir R. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą (1A2p), 254,41 kv.m. bendras plotas, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu -kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (šulinys, kanalizacijos šulinys, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ), pastatą-ūkinį pastatą (2I1p), 59 kv.m. užstatyto ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatą-garažą (3G1p), 24 kv.m. užstatyto ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatą-malkinę (4I1p), 11 kv.m. užstatytas plotas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

7Teismas nurodė, kad skolininkas V. K. ir kreditorius Danske Bank A/S sudarė 2005-12-08 kredito sutartį Nr. BP2024051171. Iš šios sutarties kylantys šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, be to, skolininkas turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jam priimtina ir jis pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, tai jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jam priimtinesnės. Skolininkas tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal 2005-12-08 kredito sutartį, nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų, pažeidė kredito sutarties bendrosios dalies 20 punktą, neužtikrino, kad jo vardu atidarytoje sąskaitoje kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dienomis būtų sukaupta pinigų suma, reikalinga kredito grąžinimui ir palūkanų sumokėjimui. Kreditorius, vadovaudamasis kredito sutarties 51 punktu, 2012-02-24 raštu Nr. dnk1202019 dėl kredito sutarties nutraukimo įspėjo skolininką V. K. ir 2012-02-24 raštu Nr. dnk1202020 dėl įsipareigojimų nevykdymo įspėjo įkeisto turto savininkę R. K., kad per 30 kalendorinių dienų sumokėtų susidariusi įsiskolinimą, priešingu atveju, kredito sutartis bus laikoma nutraukta nuo 2012-03-26 be atskiro įspėjimo. Skolininkas V. K. per nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, todėl kreditorius 2012-03-26 nutraukė 2005-12-08 kredito sutartį.

8Teismas sprendė, kad kreditorius kredito sutartį prieš terminą nutraukė pagrįstai, nes skolininkas sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą. Nurodė, kad toks sutarties nutraukimo pagrindas numatytas LR CK 6.217 str. 5 d. Taip pat teismas sprendė, kad praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str.1d., 6.258 str. 2d.). Atsižvelgdamas į pagrindinės skolos sumą, sutartimi sutartą netesybų dydį teismas nelaikė neproporcingai dideliu ir iš esmės atitinkančiu teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius, bei nepažeidžiančiu sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Teismas nurodė, kad palūkanų dydį šalys taip pat numatė sutartyje (kredito sutarties bendrosios dalies 54 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu skolininkas ir įkeisto turto savininkas V. K. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti; atmetus pirmą prašymą, apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje dėl 7561,91 Eur delspinigių priteisimo ir išspręsti klausimą iš esmės, sumažinant delspinigių sumą iki 1890 Eur. Apeliantas nurodo šiuos motyvus:

111. Gyvenamasis namas su priklausiniais ir žemės sklypas, esantys adresu Tursono g. 10, Kaunas, negali būti priverstinai parduoti iš varžytynių, nes 2012 m. liepos mėn. sudaryta preliminari pirkimo- pardavimo sutartis dėl šio turto. Pagrindinė minėto turto pirkimo – pardavimo sutartis bus sudaryta iki 2012 m. spalio 1 d. Kreditorius apie tai žinojo ir tam neprieštaravo, todėl kreipdamasis dėl minėto turto pardavimo iš varžytynių elgėsi nesąžiningai.

122. Skundžiama teismo nutartis dalyje dėl delspinigių priteisimo prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Kredito sutartyje nustatytos 0,08 proc. dydžio netesybos laikytinos nepagrįsto ir neprotingo dydžio, kadangi jos sudaro 28,48 proc. per metus, o kreditoriaus priskaičiuoti delspinigiai (7561,91 Eur) - net 1/8 negrąžinto kredito sumos. Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas dalį prievolės jau yra įvykdęs (atsiskaitymai pradėjo vėluoti tik 2011 m. pabaigoje). Taip pat teismas nenustatė ir nevertino kreditoriaus patirtų nuostolių dydžio. Nesant nustatytam nuostolių dydžiui, apeliantas negali būti tikra, kad kreditorius yra sąžiningas ir neketina pelnytis jos sąskaita. Apeliantė pažymi, kad pagal teismų praktiką, tais atvejais, kai šalys nebuvo susitariusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šio ginčo atveju, skaičiuojant 0,02 proc. dydžio delspinigius, priteistina suma sudarytų 1890 Eur. Apeliantės nuomone, tokį netesybų dydį būtų galima pagrįstai pripažinti protingu bei nepažiedžiančiu sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos motyvus:

141. Apelianto argumentai dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo atmestini, kadangi skunde nėra jokios teisinės bei faktinės argumentacijos dėl to, kad teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Kreditorius, priešingai nei teigia apeliantas, siekė bendradarbiauti bei ėmėsi visų leistinų priemonių, kad skolininko skola būtų įvykdyta per kuo trumpesnį laikotarpį ir abiems pusėms ekonomiškai priimtinu būdu.

152. Teismų praktika formuoja, kad nuostoliai gali būti sutartiniai ir išreikšti abiejų šalių valia, kas ir buvo išreikšta šiuo atveju Kredito sutartyje, kuria šalys susitarė skaičiuoti 0,08 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, todėl jos negali būti laikomos neprotingai per didelės. Be to, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad minėto dydžio delspinigiai nepagrįstai per dideli.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismo teisėja nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19CK 4.192 straipsnio 1 dalyje (šioje nutartyje nurodytos ginčui aktualios yra Civilinio kodekso 4 knygos 11 skyriaus pirmo ir ketvirto skirsnių atitinkamų straipsnių iki 2012-07-01 galiojusios redakcijos) įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 straipsnio 1 dalies nuostatas hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad specialiosios proceso teisės normos (CPK XXXVI skyrius), nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Atlikdamas įstatymo jam priskirtas funkcijas hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (CPK 542 str. 1 d. (iki 2012-07-01 galiojusi redakcija)). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, konstatuota, kad tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nenagrinėjami. Argumentai dėl skolos kreditoriui apimčių ir jos dydžio nėra šios kategorijos bylų nagrinėjimo dalykas. Skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Kitais atvejais skolininkas hipotekos sandorį gali ginčyti CK išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005; 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012). Taigi, skolininko procesinės garantijos gali būti įgyvendinamos kitame, su hipotekos sutarties ginčais susijusiame procese, o hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėja sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl Kredito sutarties Nr. BP2024051171 Bendrosios dalies 54 p. nustatytų 0,08 proc. delspinigių dydžio už kiekvieną uždelstą dieną sumažinimo iki apelianto nurodyto dydžio – 0,02 proc. dydžio, nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti.

20Byloje taip pat nustatyta, kad skolininkas Sutarties bendrosios dalies 20 p. numatytų įsipareigojimų neįvykdė (nesukaupė kiekvieną mėnesį iki mokėjimo dienos sutartyje nurodytoje sąskaitoje lėšų, reikalingų kreditui grąžinti ir palūkanoms sumokėti pagal grafiką) ir kreipimosi į hipotekos teisėją dieną bankui buvo skolingas 64776,31 Eur (iš jų 63572,61 Eur negrąžinto kredito, 1074,75 Eur nesumokėtų palūkanų, 128,95 Eur delspinigių). Byloje nėra duomenų, kad skolininko įsipareigojimas bankui būtų įvykdytas, kad hipotekos registre įregistruoto įkeitimo sandorio sąlygos būtų pakeistos ar šalys būtų susitarusios dėl kitokių prievolės įvykdymo sąlygų ir (ar) kitokių kredito pagal sutartį grąžinimo terminų. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-04-13 nutartyje konstatavo, kad kreditorius, turėdamas galiojančią ir pradelstą reikalavimo teisę skolininkui, teisėtai 2012-04-10 kreipėsi dėl skolos išieškojimo neginčo tvarka (CPK 558 str. 1 d., CK 4.192 str.), todėl teismas minėta nutartimi areštavo skolininkui ir įkeisto turto savininkei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, kuriuo buvo užtikrintas Danske Bank A/S suteikto kredito įvykdymas. Pastaroji teismo nutartis įsiteisėjo, apeliacines tvarka skundžiama nebuvo. Kadangi skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto turto savininkams įteikimo dienos nebuvo grąžinta, konstatuotina, kad hipotekos teisėja, gavusi pakartotinį kreditoriaus 2012-08-31 pareiškimą, vadovaudamasi CPK 558 straipsnio 2 dalimi, visiškai pagrįstai priėmė nutartį už skolą įkeistus daiktus parduoti iš varžytynių. Dėl šių priežasčių atmestinas skolininko atskirojo skundo argumentas, kad bankas, pažeisdamas bendradarbiavimo principus, vienašališkai nusprendė išieškoti skolą priverstiniu būdu. Be to, kaip minėta, specialiosios proceso teisės normos, nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą, todėl atskirojo skundo argumentas, kad kreditorius neturėjo teisės kreiptis dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių, nes dėl šio turto 2012 m. liepos mėn. buvo sudaryta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis su kitu asmeniu, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

21Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjusi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas, o Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-04-13 nutartimi... 4. Kreditorius Danske Bank A/S pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012-09-03 nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad skolininkas V. K. ir kreditorius Danske Bank A/S sudarė... 8. Teismas sprendė, kad kreditorius kredito sutartį prieš terminą nutraukė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu skolininkas ir įkeisto turto savininkas V. K. prašo Kauno... 11. 1. Gyvenamasis namas su priklausiniais ir žemės sklypas, esantys adresu... 12. 2. Skundžiama teismo nutartis dalyje dėl delspinigių priteisimo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo Kauno miesto apylinkės... 14. 1. Apelianto argumentai dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo atmestini,... 15. 2. Teismų praktika formuoja, kad nuostoliai gali būti sutartiniai ir... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. CK 4.192 straipsnio 1 dalyje (šioje nutartyje nurodytos ginčui aktualios yra... 20. Byloje taip pat nustatyta, kad skolininkas Sutarties bendrosios dalies 20 p.... 21. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. rugsėjo 3 d....