Byla eB2-1593-273/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Megatransa LT“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Rasai Juronienei, Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui A. B., ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus atstovėms N. P. ir L. G., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ atstovui advokatui R. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Megatransa LT“,

Nustatė

3Ieškovai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir VSDFV Marijampolės skyrius kreipėsi į teismas su pareiškimais ir prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Megatransa LT“ dėl nemokumo. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 26 132,55 Eur. Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius nurodė, kad atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 962,23 Eur. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovai palaikė savo reikalavimus iškelti bankroto bylą.

4Atsakovė atsiliepime į pareiškimus prašė pareiškimus atmesti, nurodė, kad atsakovės finansinė būklė nuo 2016 m. lapkričio 2 d., kuomet Kauno apygardos teismo nutartimi atsisakyta iškelti bankroto bylą, nėra pasikeitusi, todėl atsakovė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei atmesti. Papildomai paaiškino, kad pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovės turimo turto vertė yra apie 200 000 Eur, kuri daug didesnė už bendrą ieškovų skolos sumą, todėl nėra pagrindo atsakovei iškelti bankroto bylą. Atsakovė ketina atnaujinti savo veiklą ir padengti skolas ieškovams.

5Pareiškimai tenkinti.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsakovei UAB „Megatransa LT“ iškėlė bankroto bylą (c. b. Nr. eB2-2499-601/2016). 2016 m. spalio 11 d. nutartimi, sutikdamas su atsakovės atskiruoju skundu, teismas panaikino 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atskirąjį skundą, 2017 m. sausio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikino ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (c. b. Nr. e2-269-370/2017). Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino aplinkybių susijusių su atsakovei nuosavybės teise priklausančiu lėktuvų nusileidimo taku (unikalus Nr. 4400-1750-5394), kurio vidutinė rinkos vertė 883 000 Lt. Nekilnojamasis turtas iki atsakovės pateikto 2016-03-31 balanso į įmonės finansinę atskaitomybę įtrauktas nebuvo, taip pat nėra parduotas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės taip pat gali būti svarbios sprendžiant dėl atsakovės turimo turto realios vertės, jo likvidumo; nurodė, kad nesiaiškinta aplinkybės, susijusios su žemės, kurioje yra atsakovei nuosavybės teise priklausantis turtas, nuosavybe, ir jų įtaka turto vertei, jos likvidumui; nevertino balansuose nurodytų trumpalaikių įsipareigojimų, jų sudėties, galimybės iš debitorių atgauti skolas.

8Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB ,,Megatransa LT“ įregistruota 2007 m. rugsėjo 19 d. Atsakovės direktorius ir akcininkas nuo 2014 m. liepos 15 d. yra T. D.. Atsakovė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2014 m. Atsakovė per teismo nustatytą terminą naujų finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė, atsiliepime nurodė, kad atsakovės finansinė padėtis nėra pasikeitusi. Sprendžiant dėl atsakovės nemokumo, teismas vadovaujasi anksčiau teismų nustatytomis aplinkybėmis ir byloje pateiktais atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentais bei įrodymais. Atsakovė 2013 metais turėjo turto už 583 985 Lt, kurį iš esmės sudarė trumpalaikis turtas (7 058 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; 576 268 per vienerius metus gautinos sumos; 658 pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš viso 583 984 Lt), o per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų už 110 620 Lt; laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 įmonė turėjo turto už 169 134 Eur, iš jų 169 133 Eur sudarė trumpalaikis turtas, 1 Eur – ilgalaikis turtas; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 32 989 Eur; laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30 įmonė turėjo turto už 422 823 Eur, iš jų ilgalaikio turto už 255 734 Eur, trumpalaikio turto už 167 089 Eur, o per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų už 32 989 Eur. Iš atsakovės pateiktos ilgalaikio turto apyvartos matyti, kad atsakovės balanse nurodytą ilgalaikį turtą iš esmės sudaro pastatų ir statinių 255 734 Eur dydžio savikaina.

9Iš atsakovė pateikto 2016-09-28 Debitorių inventorizacijos aprašo matyti, kad atsakovei yra skolingi penki debitoriai, kurių bendra skola yra 576 154,18 Lt (166 865,78 Eur). Didžiausias atsakovės debitorius yra UAB „First autologistic company“, kuri skolinga atsakovei 569 125,34 Lt (164 830,09 Eur). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 3 d. sprendimu BUAB „First autologistic company“ veiklą pripažino pasibaigusią dėl bankroto (c. b. Nr. B2-58-173/2017). 2017 m. vasario 3 d. sprendimas įsiteisėjo 2017 m. kovo 7 d. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovė debitorius UAB „Autobis“ (240,16 Eur skola) yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Kiti atsakovės debitoriai yra Volkswagen Logistics GmbH & Co OHG (831,25 Eur), Marieva IĮ (818,55 Eur skola) ir N. D. IĮ (145,73 Eur skola). Teismo posėdyje atsakovės atstovas pripažino, kad atgauti debitorines skolas nėra jokių galimybių. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis c. b. Nr. 2-1938/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1473-407/2015). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė 165 070,25 Eur debitorinių įsiskolinimų išieškoti neturi jokios galimybės, nes debitorių UAB „Autobis“ ir UAB „First autologistic company“ veikla yra pasibaigusi dėl bankroto, o skolos išieškojimo galimybės iš užsienio bendrovės Volkswagen Logistics GmbH & Co OHG atsižvelgiant į skolos išieškojimo išlaidas bei pačios skolos dydį yra ribotos, todėl atsakovės debitorinius įsiskolinimus tikėtinai galima vertinti ne didesne nei 1 000 Eur suma (CPK 185 str.).

10Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – lėktuvų nusileidimo takas (aikštelė), unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ), (toliau - lėktuvų nusileidimo takas), kurių vidutinė rinkos vertė yra 255 734 Eur, nustatyta 2010-11-11, fizinis nusidėvėjimas 75 %. Lėktuvų nusileidimo taką atsakovė Sutartimi Nr. 122-10 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo“ 2010 m. lapkričio 23 d. įsigijo iš valstybės įmonės Valstybės turto fondo už 7 058 Lt (2 044,14 Eur). Minėtoje sutartyje nurodyta, kad privatizavimo objektui (lėktuvų nusileidimo takui) priklauso du žemės sklypai: 3,1652 ha, unikalus Nr. ( - ) ir 0,3507 ha, unikalus Nr. ( - ), kurių bendra kaina yra 5 042 Lt (1 460,26 Eur). Visa privatizavimo objekto ir žemės sklypų kaina yra 12 100 Lt (3 504,40 Eur). 2010 m. lapkričio 23 d. privatizavimo objekto (ilgalaikio materialiojo turto) nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktu lėktuvų nusileidimo takas perduotas atsakovei, konstatavus, kad atsakovė už privatizavimo objektą sumokėjo 7 058 Lt. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad žemės sklypus unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atsakovė 2011-05-31 Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 4198 pardavė UAB „Trakena“. Šią dieną žemės sklypai unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso UAB „Vila Tekila“. 2016 m. rugpjūčio 3 d. žemės sklypo panaudos sutartimi Nr. 16/08/03-01 UAB „Vila Tekila“ suteikė atsakovei teisę naudotis žemės sklypu unikalus Nr. ( - ). Minėtos sutarties 2.3 punkte nurodyta, kad parduodant žemės sklypą panaudos gavėjas įsipareigoja suteikti panaudos gavėjui pirmumo teisę įsigyti žemės sklypą už 2 000 Eur sumą. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. A., įvertinęs 1/10 dalį lėktuvų nusileidimo tako 25 573 Eur, priverstine tvarka pardavinėjo atsakovės 1/10 dalį lėktuvų nusileidimo tako už 20 458 Eur pirmosiose varžytinėse, antrosiose už 15 344 Eur, tačiau 1/10 dalis lėktuvų nusileidimo tako nebuvo parduota. Išieškotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos atsisakius perimti iš antrųjų varžytinių neparduotą turtą, antstolis priėmė išieškojimo negalimo aktą. Atsakovės atstovas paaiškino ir pateikė įrodymus, kad atsakovės lėktuvų nusileidimo takas yra pardavinėjamas nuo 2015 m. nekilnojamojo turto pardavimo portale www. aruodas.lt ir paskutinė turto pardavimo kaina yra 220 000 Eur, tačiau atsakovės lėktuvų nusileidimo takas neparduotas. Atsakovės atstovas pateikė UAB „Capital vertinimas“ atsakovės ir UAB „Vila Tekila“ užsakymu 2017 m. kovo 27 d. atliktą išplėstinės formos informacinę pažymą (toliau – Pažyma) apie turto kainą, kurioje nurodyta, kad labiausiai tikėtina (galima) žemės sklypų unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir atsakovės lėktuvų nusileidimo tako (viso nurodyto turto) kaina rinkoje 2017 m. kovo 27 d. galėtų siekti 276 000 Eur. Pažymoje nurodyta, kad lėktuvų nusileidimo tako (aikštelės) sąlyginė kaina yra 270 500 Eur, atitinkamai žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) kaina yra 500 Eur, o žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) kaina yra 5 000 Eur.

11Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį atkuriamoji turto vertė - tai apskaičiuota pinigų suma, kurios reikėtų tokių pačių fizinių ir eksploatacinių savybių turto vertinimo objektui atkurti, atgaminti arba atstatyti (įrengti), o rinkos vertė – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų (2 str. 13 d.).

12Iš pridėtos Pažymos matyti, kad atsakovės lėktuvų nusileidimo tako kaina buvo nustatoma iš apskaičiuotos atkūrimo kainos atėmus nusidėvėjimą. Fiziniam nusidėvėjimui ir atkūrimo kainai nustatyti buvo remiamasi 2017 m. Nekilnojamojo turto atkūrimo (statybinės vertės) kainynu (SISTELA) ir Statinių vidutinės trukmės normatyvais. Teismas kritiškai vertina Pažymoje nustatytą lėktuvų nusileidimo tako kainą dėl šių priežasčių. Pirma, Pažymoje atsakovės lėktuvų nusileidimo tako atkuriamoji vertė apskaičiuota remiantis 2017 m. atkūrimo kaštų kainomis. Pažymėtina, kad lėktuvų nusileidimo takas yra pastatytas 1975 m. Akivaizdu, kad minėto objekto statybos kaštai 1975 m. ir 2017 m. yra skirtingi ir šiuo metu statybos kaštai yra ženkliai didesni, nei prieš 42 metus. Ši aplinkybė nustatant lėktuvų nusileidimo tako vertę nebuvo įvertinta. Antra, Pažymoje buvo vertinama visų trijų nekilnojamųjų objektų (dviejų žemės sklypų ir lėktuvų nusileidimo tako) kaip vieno nekilnojamojo turto vieneto vertė kartu. Neatsižvelgta į tai, kad žemės sklypai ir lėktuvų nusileidimo takas, kuris yra minėtuose žemės sklypuose, priklauso skirtingiems savininkams ir, pardavinėjant šiuos objektus atskirai, kaip ir nagrinėjamu atveju, kiekvieno iš šių objektų kaina gali ženkliai skirtis nuo Pažymoje nurodytos kiekvieno objekto kainos. Trečia, pažymoje nurodyta labiausiai tikėtina (galima), sąlyginė kaina. Ketvirta, atsakovės atstovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad už 220 000 Eur kainą, t. y. net žymiai mažesnę, nei nustatyta Pažymoje, lėktuvų nusileidimo takas pardavinėjamas nuo 2015 m. ir šio nekilnojamojo turto objekto nepavyko parduoti. Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neįrodė, jog lėktuvų nusileidimo tako vidutinė rinkos vertė yra ne mažesnė nei 200 000 Eur (CPK 185 str.). Teismo vertinimu, nekilnojamojo turto registre atsakovės 2010 m. lapkričio 11 d. nurodyta lėktuvų nusileidimo tako vidutinė vertė 883 000 Lt (255 734,48 Eur) taip pat neatspindi šio objekto realios vertės. Atsižvelgiant į tai, kad jau po 2010 m. lapkričio 11 d., t. y. 2010 m. lapkričio 23 d. Sutartimi Nr. 122-10 lėktuvų nusileidimo taką atsakovė nupirko iš valstybės įmonės Valstybės turto fondo už 7 058 Lt (2 044,14 Eur), sprendžiama jog reali atsakovės lėktuvų nusileidimo tako rinkos vertė yra 2 044,14 Eur.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2017 m. kovo 31 d. atsakovė yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 962,23 Eur, duomenų apie įmonėje socialiniu draudimu apdraustus asmenis nėra. Atsakovės skola valstybės biudžetui yra 26 135,54 Eur.

14Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovės UAB „Megatransa LT“ pradelstų įsipareigojimų suma (27 097,77 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė veiklos nevykdo, nemoka mokesčių valstybei. Byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Megatransa LT“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

15UAB „Megatransa LT“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Tytus“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Megatransa LT“ (įmonės kodas 301126706, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Gamyklų g. 9) bankroto bylą.

18Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Tytus“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA070).

19Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Ieškovai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir VSDFV... 4. Atsakovė atsiliepime į pareiškimus prašė pareiškimus atmesti, nurodė,... 5. Pareiškimai tenkinti.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta,... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB... 9. Iš atsakovė pateikto 2016-09-28 Debitorių inventorizacijos aprašo matyti,... 10. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei nuosavybės... 11. Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2... 12. Iš pridėtos Pažymos matyti, kad atsakovės lėktuvų nusileidimo tako kaina... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 14. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovės... 15. UAB „Megatransa LT“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Tytus“,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Megatransa LT“ (įmonės kodas... 18. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ administratoriumi... 19. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Megatransa LT“ valdymo... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 23. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...