Byla e2-376-910/2019
Dėl žalos atlyginimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. D

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai Makutonovič, dalyvaujant trečiajam asmeniui R. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rela Logistics“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, ieškinį atsakovui R. Š. dėl žalos atlyginimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. D.,

Nustatė

21.

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašo priteisti iš atsakovo 34 378,52 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4917-590/2017 iškėlė UAB „Rela Logistics“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Ieškovės teigimu, įmonė faktiškai nemoki buvo jau 2013 metų pabaigoje. Įmonės direktoriumi nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2017 m. spalio 10 d. buvo atsakovas R. Š., todėl jam pradėjus eiti vadovo pareigas turėjo būti aišku, kad įmonė yra faktiškai nemoki ir egzistuoja pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtintų BUAB „Rela Logistics“ kreditorių finansinių reikalavimų suma – 22 905,86 Eur, iš jų 3435,35 Eur suma susidarė atsakovo vadovavimo laikotarpiu, todėl ši suma priteistina iš atsakovo dėl to, kad jis laiku nesikreipė dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi įpareigojo UAB „Rela Logistics“ vadovą per 15 dienų perduoti bankroto administratoriui visus BUAB „Rela Logistics“ dokumentus ir turtą. Pagal ilgalaikio turto sąrašą 2015 m. balandžio 30 d. duomenimis buvo 23 665,48 Eur ilgalaikio turto, o pagal apyvartos žiniaraštį naujajam akcininkui buvo perduotos 7277,69 Eur piniginės lėšų suma. Bendra turto vertė – 30 943,17 Eur. Duomenų, kad šis turtas buvo panaudotas įmonės reikmėms (sunaudotas), nėra. Neperdavus BUAB „Rela Logistics“ turto bankroto administratoriui, bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams padaryta 30 943,17 Eur dydžio žala. Atsakovas įmonės vadovu buvo iki pat bankroto bylos iškėlimo, todėl turėjo užtikrinti turto perdavimą bankroto administratoriui.

63.

7Atsakovas ir trečiasis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

84.

9Teismo posėdyje trečiasis asmuo R. D. paaiškino, kad, atsakovui R. Š. pasiūlius, jis įsigijo UAB „Rela Logistics“ akcijų, tačiau jokių pajamų iš įmonės vykdomos veiklos negavo. Taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo įmonės veikloje faktiškai nedalyvavo, jokio įmonei nuosavybės teise priklausančio turto ar piniginių lėšų nėra gavęs.

105.

11Ieškovei ir atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir laiku, tačiau jie į teismo posėdį neatvyko. Teisme gautas ieškovės atstovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsakovas neatvykimo priežasčių nenurodė, prašymų nepateikė. Byla nagrinėjama ieškovui ir atsakovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsniai).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

136.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi UAB „Rela Logistics“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nurodyta nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 25 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

157.

16Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Rela Logistics“ vadovu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas R. Š. (t. 1, b. l. 90-91).

178.

18Remiantis ilgalaikio turto sąrašu, sudarytu 2015 m. balandžio 30 d., UAB „Rela Logistics“ turėjo ilgalaikio turto, kurio bendra likutinė vertė – 23 295,50 Eur: kompiuteris IT2Work (likutinė vertė – 132,62 Eur), kompiuteris (likutinė vertė – 237,36 Eur), vilkikas MAN TGA 18.440 (likutinė vertė – 7856,01 Eur), vilkikas DAF TG4 7XS (likutinė vertė – 7812,55), puspriekabė Schmitz SCS 24/L (likutinė vertė – 7256,96 Eur) (t. 1, b. l. 175). Iš apyvartos žiniaraščio matyti, kad įmonė taip pat turėjo 7277,69 Eur piniginių lėšų (t. 1, b. l. 176).

19Dėl bankrutuojančios įmonės vadovo civilinės atsakomybės už įmonės turto bankroto administratoriui neperdavimą

209.

21Nagrinėjamoje byloje ieškovei atstovaujantis bankroto administratorius prašo taikyti atsakovui, kaip buvusiam BUAB „Rela Logistics“ vadovui, civilinę atsakomybę už bankrutuojančios įmonės turto neperdavimą.

2210.

23Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d nutartimi, kuria UAB „Rela Logistics“ iškelta bankroto byla, įpareigojo atsakovą kaip įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atsakovui nurodyto įpareigojimo nevykdant, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi paskyrė atsakovui 300 Eur baudą (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

2411.

25Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliktus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

2612.

27Ieškovė teisingai nurodo, kad CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organų pareigos, tarp jų – veikti juridinio asmens atžvilgiu sąžiningai ir protingai, šiuo atveju taikytinos atsakovui, kuris buvo UAB „Rela Logistics“ vadovas. Pažymėtina, kad atsakovas, būdamas UAB „Rela Logistics“ vadovas, turėjo pareigą tinkamai valdyti ir tvarkyti įmonės turtą, rūpintis jo išsaugojimu. Iškėlus įmonei bankroto bylą, atsakovui, kaip vadovui, atsirado įstatyme (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte) įtvirtinta pareiga – įmonės turtą perduoti bankroto administratoriui.

2813.

29Ieškovei atstovaujančio bankroto administratoriaus teigimu, atsakovas bankroto administratoriui įmonės turto neperdavė. Trečiais asmuo R. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad jam, kaip įmonės akcininkui, joks įmonės turtas faktiškai perduotas nebuvo. Byloje taip pat nėra duomenų, kad pirmiau nurodytas įmonės turtas buvo sunaudotas įmonės reikmėms (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 178, 185 straipsniai). Tokie bylos duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą jo, kaip buvusio UAB „Rela Logistics“ vadovo, pareigą perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą, kuris apskaitytas įmonės dokumentuose (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

3014.

31Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotiną turtą sudaro ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė – 23 295,50 Eur, ir 7 277,69 Eur piniginės lėšos, iš viso – 30 573,19 Eur. Teismo vertinimu, jeigu atsakovas įmonės turtą būtų perdavęs bankroto administratoriui, pastarasis būtų galėjęs panaudoti lėšas, buvusias įmonės kasoje, o kitą turtą – realizuoti, ir taip dengti bankroto byloje teismo patvirtintus kreditorių reikalavimus. Dėl to nurodyta suma pripažintina ieškovės patirtais nuostoliais (žala). Akivaizdu, kad dėl neperduoto įmonės turto bus patenkinta mažiau kreditorių reikalavimų, negu jų būtų patenkinta, jeigu bankroto administratoriui būtų perduotas įmonei priklausantis turtas. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų, pažeidus pareigas išsaugoti bei perduoti įmonės turtą, ir įmonei atsiradusios žalos, netekus turto dalies (CK 6.247 straipsnis).

3215.

33Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui civilinę atsakomybę už bankrutuojančiai įmonei padarytą žalą, neperdavus įmonės turto. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė, remdamasi ilgalaikio turto sąrašu, sudarytu 2015 m. balandžio 30 d. nepagrįstai nurodo, kad įmonės ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 23 665,48 Eur. Iš šio ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad, nurodant viso turto likutinę vertę, padaryta aritmetinė klaida, į bendrą turto likutinę vertę du kartus įskaičiuojant tų pačių objektų – kompiuterių – likutinę vertę (369,98 Eur), kuri nurodyta atskiroje eilutėje. Dėl to darytina išvada, kad įmonės ilgalaikio turto likutinė vertė 2015 m. balandžio 30 d. buvo 23 295,50 Eur. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas įrodyta ir pagrįsta žala dėl įmonės turto neperdavimo teismas pripažįsta 30 573,19 Eur sumą (23 295,50 Eur ilgalaikio turto likutinė vertė ir 7277,69 Eur piniginės lėšos), kuri priteistina ieškovei iš atsakovo.

34Dėl bankrutuojančios įmonės vadovo civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą

3516.

36Viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui, – laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši pareiga įtvirtinta ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje.

3717.

38ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, jog įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3918.

40Ieškovas, reikšdamas ieškinį dėl civilinės atsakomybės buvusiam bankrutuojančios įmonės vadovui taikymo Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalies pagrindu, turi įrodyti: neteisėtus veiksmus (neveikimą) – pavėluotą kreipimąsi (nesikreipimą) dėl bankroto bylos iškėlimo; žalą įmonei, jos kreditoriams; priežastinį ryšį tarp vadovo nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašomos priteisti žalos atsiradimo.

4119.

42Ieškovei atstovaujantis bankroto administratorius nurodo, kad UAB „Rela Logistics“ faktiškai nemoki buvo jau 2013 metų pabaigoje. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d nutartimi, kuria UAB „Rela Logistics“ iškelta bankroto byla, įvertinęs įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2014 metus, nustatė, kad tuo metu įmonės įsipareigojimai viršijo visą į balansą įrašyto turto vertę (įmonė turto turėjo už 36 341 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 165 479,03 Eur), ir priėjo prie išvados, kad 2014 metais įmonė galimai buvo nemoki. Jau nurodyta, kad atsakovas įmonės vadovu paskirtas 2015 m. balandžio 1 d. Taigi, atsakovui pradėjus eiti įmonės vadovo pareigas, jam turėjo būti žinoma, kad įmonė yra faktiškai nemoki, todėl jis turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4320.

44Kasacinio teismo išaiškinta, kad atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė patenkinti didesnę dalį savo reikalavimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; kt.). Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014).

4521.

46Lietuvos teismų informacinės sutemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas, nustatęs, kad įmonė neturi pakankamai turto iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė taikyti BUAB „Rela Logistics“ supaprastintą bankroto procesą. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartimi patvirtinti 23 044,24 Eur dydžio įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Bylos duomenimis 3435,35 Eur dydžio skola susidarė (padidėjo) atsakovo vadovavimo laikotarpiu (1025,91 Eur skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir 2409,41 Eur skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) (t. 1, b. l. 70-71, 89). Kadangi nuo 2015 m. balandžio 1 d., t. y. dienos, kurią atsakovui atsidaro pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės skola padidėjo 3 435,35 Eur, ši suma laikytina įmonei padaryta žala.

4722.

48Jeigu atsakovas būtų laiku įvykdęs pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų sustabdytas visų finansinių prievolių, tarp jų – palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimas, netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, įmonės sudarytų sutarčių vykdymas (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3, 4 punktai). Taigi, atsakovui tinkamai įvykdžius pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nebūtų atsiradę naujų skolų ir nebūtų didėjusios senos. Tai patvirtina priežastinį ryšį tarp atsakovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo ir atsiradusios žalos (CK 6.247 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl 3435,35 Eur žalos, padarytos pažeidus pareigą inicijuoti įmonės bankroto bylą, atlyginimo priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

4923.

50Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškinio reikalavimas priteisti ieškovės naudai iš atsakovo 34 008,54 Eur žalos atlyginimą (30 573,19 Eur žala dėl įmonės turto neperdavimo ir 3 435,35 Eur žala dėl pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą), laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas. Likusi ieškinio reikalavimo dalis dėl žalos atlyginimo atmestina.

5124.

52Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 34 008,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5325.

54Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 40,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5526.

562019 m. vasario 19 d., t. y. teismui esant sprendimų priėmimo kambaryje, buvo gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovas iš esmės patvirtino trečiojo asmens teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes. Pažymėtina, kad, teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, jokie procesiniai dokumentai, prašymai, įrodymai ir kt. negali būti teikiami bei vertinami, nes jau yra baigtas bylos nagrinėjimas iš esmės (CPK 251 straipsnis). Nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepimą pateikė praleidęs teismo nustatytą terminą, teismui jau išnagrinėjus bylą iš esmės ir išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, todėl atsakovo atsiliepimą į ieškinį atsisakytina priimti.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

58patenkinti ieškinį iš dalies.

59Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rela Logistics“ (juridinio asmens kodas 302562749) iš atsakovo R. Š. (asmens kodas ( - ) 34 008,54 Eur (trisdešimt keturių tūkstančių aštuonių eurų 54 ct) žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 34 008,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

60Kitą ieškinio dalį atmesti.

61Priteisti iš atsakovo R. Š. (asmens kodas ( - ) 40,13 Eur (keturiasdešimt eurų 13 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus apygardos teismui.

62Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai... 2. 1.... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašo... 4. 2.... 5. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d.... 6. 3.... 7. Atsakovas ir trečiasis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimų į... 8. 4.... 9. Teismo posėdyje trečiasis asmuo R. D. paaiškino, kad, atsakovui R. Š.... 10. 5.... 11. Ieškovei ir atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. 6.... 14. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 15. 7.... 16. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Rela Logistics“ vadovu nuo... 17. 8.... 18. Remiantis ilgalaikio turto sąrašu, sudarytu 2015 m. balandžio 30 d., UAB... 19. Dėl bankrutuojančios įmonės vadovo civilinės atsakomybės už įmonės... 20. 9.... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovei atstovaujantis bankroto administratorius prašo... 22. 10.... 23. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 24. 11.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246... 26. 12.... 27. Ieškovė teisingai nurodo, kad CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio... 28. 13.... 29. Ieškovei atstovaujančio bankroto administratoriaus teigimu, atsakovas... 30. 14.... 31. Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotiną turtą sudaro... 32. 15.... 33. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos... 34. Dėl bankrutuojančios įmonės vadovo civilinės atsakomybės už pareigos... 35. 16.... 36. Viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui, – laiku... 37. 17.... 38. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo... 39. 18.... 40. Ieškovas, reikšdamas ieškinį dėl civilinės atsakomybės buvusiam... 41. 19.... 42. Ieškovei atstovaujantis bankroto administratorius nurodo, kad UAB „Rela... 43. 20.... 44. Kasacinio teismo išaiškinta, kad atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 45. 21.... 46. Lietuvos teismų informacinės sutemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos... 47. 22.... 48. Jeigu atsakovas būtų laiku įvykdęs pareigą kreiptis į teismą dėl... 49. 23.... 50. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškinio... 51. 24.... 52. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 53. 25.... 54. Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės... 55. 26.... 56. 2019 m. vasario 19 d., t. y. teismui esant sprendimų priėmimo kambaryje, buvo... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268,... 58. patenkinti ieškinį iš dalies.... 59. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rela... 60. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 61. Priteisti iš atsakovo R. Š. (asmens kodas ( - ) 40,13 Eur (keturiasdešimt... 62. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...