Byla 2A-59-280/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kerala LT“, D. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo (po teismų reorganizacijos nuo 2018 m. sausio 1 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai) 2017 m. rugpjūčio 3 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1498-589/2017 pagal ieškovo V. K. (V. K.) ieškinį atsakovui UAB „Kerala LT“, D. P., trečiasis asmuo A. K., dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu bei prašė iš atsakovių UAB „Kerala LT“ ir D. P. solidariai priteisti 3 244,00 Eur skolą už patalpų nuomą, 2 984,08 Eur delspinigius, 288,85 Eur palūkanas, 2 433,00 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 30 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.
 3. Atsakovės pateikė prieštaravimus dėl priimto Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017- sausio 30 d. preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad pagal nuomos sutartį yra pilnai atsiskaityta su ieškovu, nesutiko mokėti 2 433,00 Eur baudą, prašė taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą, taip pat prašė sumažinti prašomų priteisti palūkanų dydį.
II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 3 d. galutiniu sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, priteisė iš atsakovių procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybės naudai.
 2. Priimdamas preliminarų sprendimą, teismas nustatė, kad ieškovas su atsakove UAB „Kerala LT“ 2014 m. birželio 25 d. sudarė terminuotą patalpų nuomos sutartį (su papildymais – susitarimu), pagal kurią ieškovas perdavė atsakovei laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. valdyti ir naudotis negyvenamosiomis patalpomis, adresu ( - ). Nuomos mokestį atsakovė įsipareigojo mokėti kiekvieną kalendorinį mėnesį, mokant iki mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos už kitą kalendorinį mėnesį (Susitarimo 3.3. punktas).
 3. Atsakovė nuomos sutartyje nustatytus įsipareigojimus vykdė netinkamai: laiku nemokėjo nuomos mokesčio, per visą laikotarpį (nuo 2014 m. birželio 25 d. iki vienašališko sutarties nutraukimo ir patalpų perdavimo 2014 m. gruodžio 31 d.) atsakovė atliko tik du mokėjimus, t. y. sumokėjo ieškovui 1 622,00 Eur, todėl teismas ieškovui iš atsakovės priteisė nesumokėtą nuomos mokesčio skolą, iš viso sudarančią 3 244,00 Eur (4 x 811,00 Eur nuomos mokestis = 3 244,00 Eur).
 4. Teismas pripažino, kad atsakovė 2014 m. rugpjūčio 1 d. prašymu nutraukė su ieškovu sudarytą nuomos sutartį, o pagal susitarimo 4.1. punktą atsakovė, nutraukdama nuomos sutartį prieš terminą, įsipareigojo sumokėti ieškovui trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, todėl iš atsakovės ieškovui teismas priteisė 2 433,00 Eur dydžio kompensaciją (3 x 811,00 Eur nuomos mokestis = 2 433,00 Eur).
 5. Pagal 2014 m. birželio 25 d. sudaryto tarp šalių susitarimo 5.6. punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl atsakovei priskaičiuota 2 984,08 Eur delspinigių, kuriuos teismas taip pat priteisė iš atsakovės, remiantis susitarimo 5.6. punktu, CK 6.71 ir 6.72 straipsniais. Atsakovei laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, ieškovas skaičiavo jai 5 procentų metines palūkanas už likusį pradelstą įvykdyti piniginės prievolės laikotarpį, kurio nepadengė delspinigiai, todėl teismas iš atsakovės ieškovui priteisė ir 288,85 Eur palūkanų sumą.
 6. Teismas nurodytas sumas priteisė ir iš solidarosiosios skolininkės atsakovės D. P., vadovaudamasis 2014 m. birželio 25 d. tarp ieškovo ir atsakovės D. P. sudarytos Laidavimo sutarties nuostatomis, pagal kurias atsakovė D. P. laidavo ieškovui pagal tarp ieškovo ir atsakovės UAB „Kerala LT“ 2014 m. birželio 25 d. sudarytą nuomos sutartį, bei įsipareigojo atsakovei UAB „Kerala LT“ neįvykdžius, netinkamai įvykdžius arba pavėluotai (praleidus bent vieną dieną) įvykdžius visas ar dalį prievolių pagal nuomos sutartį ir kitas sutartis (kaip nurodyta šios sutarties 1.1. punkte), atsakyti ieškovui solidariai su atsakove UAB „Kerala LT“ (Laidavimo sutarties 3.1. punktas).
 7. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Kerala LT“ pranešimą ieškovui pagal sutarties sąlygas apie nuomos sutarties nutraukimą registruotąja pašto siunta išsiuntė 2014 m. spalio 1 d., ieškovas jį gavo 2014 m. spalio 2 d. ir šias aplinkybes patvirtina ant voko esantys pašto spaudai. Susitarimo 5.1 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas turi atlaisvinti patalpas ir jas perduoti nuomotojui sutarties nutraukimo dieną. Nuomojamos patalpos, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, iš atsakovės buvo perimtos tik 2014 m. gruodžio 31 d. Ši data laikoma sutarties nutraukimo data.
 8. Teismas pažymėjo, jog negalėdama susisiekti su ieškovu ir perduoti jam patalpas, atsakovė turėjo teisę kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo ir taip apginti savo pažeistas teises. Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, teismas sprendė, kad nėra pagrindo laikyti, kad nuomos sutartis (ir jos neatsiejama dalimi esantis Susitarimas) nutraukta nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d., kaip tvirtina atsakovė, todėl šis atsakovių prieštaravimų argumentas buvo atmestas kaip nepagrįstas.
 9. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė UAB „Kerala LT“ iniciavo nuomos sutarties nutraukimą susitarimo 4.1 punkto pagrindu. Susitarimo 5.1 punktu šalys susitarė, kad, jeigu sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, jo iniciatyva, Susitarimo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytais pagrindais, nuomininkas, be kita ko, privalo sumokėti nuomotojui patalpų nuomos mokestį už laikotarpį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos.
 10. Pagal Susitarimo 4.5 punktą, nutraukiant sutartį prieš terminą, nuomininkas privalo pilnai padengti įsiskolinimus, susijusius su nuomojamų patalpų naudojimu, patalpų perdavimo nuomotojui dieną. Todėl esant tokiam susitarimui, nustačius, kad nuomojamos patalpos, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, iš atsakovės UAB „Kerala LT“ buvo perimtos 2014 m. gruodžio 31 d., nesant ginčo, jog atsakovė UAB „Kerala LT“ už patalpų nuomą yra atlikusi tik du mokėjimus 1 622,00 Eur (5 600,00 Lt) sumai, teismas pripažino, kad atsakovė UAB „Kerala LT“ ieškovui liko skolinga už 2014 metų rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius 3 244,00 Eur nuomos.
 11. Nors atsakovės UAB „Kerala LT“ pateiktos metines pelno mokesčio deklaracijos už 2014-2016 metus patvirtina, kad atsakovė nevykdė planuojamos veiklos, negavo iš tokios veiklos pajamų, tačiau tai nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, jog šiomis patalpomis nesinaudojo.
 12. Susitarimo 4.1 punkte be kita ko, nustatyta, kad jeigu nuomininkas nuomos sutartį (įskaitant šį susitarimą) nutrauks prieš terminą, tai jam taikoma Susitarimo 5 skyriuje numatyta atsakomybė. Susitarimo 5.1 punkte nustatyta, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, jo iniciatyva, Susitarimo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytais pagrindais, nuomininkas privalo sumokėti ir trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją už sutarties nutraukimą prieš terminą. Vadovaujantis Susitarimo 5.5 punkto nuostatomis, šalių susitarimu laikoma, kad nuomininko mokama kompensacija yra lygi nuomotojo patirtiems nuostoliams dėl sutarties nutraukimo, kurių dydžio nuomotojas neprivalo papildomai pagrįsti.
 13. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju šalys yra aiškiai susitarusios dėl žalos atlyginimo, jei sutartis nutraukiama prieš terminą nuomininko iniciatyva Susitarimo 4.1 punkto pagrindu. Todėl atmestė kaip nepagrįstus atsakovių prieštaravimų ir jų atstovės argumentus, kad Susitarimo 5.1 ir 5.5 punktuose nurodyta kompensacija yra sutartinės netesybos baudos forma ir yra pagrindas taikyti sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Taip pat teismas vertino kaip nepagrįstus jų argumentus, kad jokie nuostoliai ieškovui nebuvo padaryti.
 14. Ieškovo pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovas, perėmęs patalpas iš atsakovės UAB „Kerala LT“, įvairiais būdais skelbė apie nuomojamas patalpas, ieškojo kitų nuomininkų, tačiau iš teismo posėdžio metu teiktų paaiškinimų nustatyta, kad patalpas jam pavyko išnuomoti tik prieš kelis mėnesius, todėl teismas pripažino, kad ieškovas negavo pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu atsakovė UAB „Kerala LT“ nebūtų nutraukusi nuomos sutarties (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).
 15. Susitarimo įpareigojimas sutartį nutraukiančiai šaliai sumokėti trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją kitai šaliai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Sudarius ilgalaikę negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, viena šalis tikėjosi gauti pajamas už nuomojamas patalpas, o kita šalis – turėti nuomojamas patalpas ir vykdyti jose numatytą veiklą. Ieškovo lūkesčiai buvo gauti pajamas už nuomojamas patalpas ir šis nuomos mokestis turėjo būti mokamas ilgą laiką. Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, ieškovas užsiima nekilnojamojo turto nuoma, todėl pateisinami ieškovo lūkesčiai gauti pajamas iš savo nuomojamo nekilnojamojo turto. Atsakovė UAB „Kerala LT“, nutraukdama ilgalaikę nuomos sutartį prieš terminą, savo elgesiu sukūrė kitai šaliai nuostolių atsiradimą bei atėmė galimybę gauti pajamas už turto nuomą.
 16. Ieškovo ieškinyje pateikti paaiškinimai dėl netesybų apskaičiavimo patvirtina, kad 3 244 Eur delspinigiai ieškovo apskaičiuoti už šešis mėnesius nuo 2016 m. liepos 16 d. (imtinai) iki 2017 m. sausio 16 d. (imtinai), todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovių atstovės argumentai, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti 3 244 Eur nuomos mokesčio skolą už 2014 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius ir 2 984,08 Eur delspinigius, iš esmės reikalauja ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę.
 17. Reikalavimas atlyginti nuostolius – sumokėti trijų mėnesių dydžio nuomos mokesčio kompensaciją taip pat negali būti laikomas reikalavimu realiai įvykdyti prievolę, kadangi ir civilinė atsakomybė yra savarankiška prievolė ir, vadovaujantis CK 6.221 straipsnio 2 dalimi, sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas.
 18. Nagrinėjamu atveju Susitarimo 5.6 punkte nustatyta, kad nuomininkui laiku nevykdant piniginių įsipareigojimų, nuomotojas įgyja teisę reikalauti iš nuomininko 0,5 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodyta susitarimo nuostata šalys abipusiškai išreikšta valia susitarė dėl delspinigių dydžio. Įvertinęs bylos faktines aplinkybes kasacinio teismo praktikoje nurodytų kriterijų aspektu, teismas sprendė, kad nėra pakankamo pagrindo pripažinti, kad 0,5 procento dydžio netesybos yra neprotingai didelės ir nesąžiningos. Šią išvadą teismas padarė, atsižvelgęs į tai, kad nuomos sutartis nutraukta praėjus šešiems mėnesiams po sutarties sudarymo ir ieškovo patirti nuostoliai, negavus pajamų iš patalpų nuomos daugiau kaip dvejus metus, yra ženkliai didesni nei prašomi priteisti delspinigiai, ir net kompensaciją bei palūkanas kartu sudėjus.
 19. Paaiškinimus byloje teikusi liudytoja A. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė D. P. prieš pasirašydama nuomos sutartį ir susitarimą, dėl jų sąlygų konsultavosi. Šalių sudaryta sutartis nebuvo sudaryta prisijungimo būdu, taigi D. P. turėjo galimybę tartis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir dėl delspinigių dydžio.
 20. Įvertinęs abiejų šalių pateiktus argumentus ir įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovių prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo panaikinimo yra nepagrįsti, todėl 2017 m. sausio 30 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistu.
III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniu skundu UAB „Kerala LT“ ir D. P. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. galutinį sprendimą ir 2017 m. sausio 30 d. Panevėžio miesto apylinkės preliminarų teismo sprendimą panaikinti, ieškovo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas,
 2. Apeliantės nesutinka dėl teismo nustatytos nuomos sutarties nutraukimo datos. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuomos nutraukimo datą, buvo netikslus ir nenuoseklus. Nurodė, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d., tačiau vėliau sprendime pažymėjo, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2014 m. spalio 1 d.
 3. UAB „Kerala LT“ buvo įsteigta teigti maitinimo paslaugas, tačiau susidūrusi su finansiniais sunkumais veiklos nebevykdė. 2014 m. rugpjūčio 1 d. ieškovas buvo informuotas žodžiu ir elektroniniu laišku, apie tai, kad UAB „Kerala LT“ nutraukia negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.
 4. Ieškovas, gavęs pranešimą apie sutarties nutraukimą, vengė kontakto su atsakove D. P., todėl atsakovė išsiuntė registruotą laišką, kuriuo pakartotinai informavo apie sutarties nutraukimą. Ieškovas visą laiką nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. delsė perimti išnuomotas patalpas atsakovei nutraukus sutartį. Šias aplinkybes patvirtino liudytoja A. P..
 5. Nagrinėjamu atveju nuomininkas patalpomis nesinaudojo, tačiau nuomotojas nesilaikę pareigos sąžiningai ir laiku perimti patalpas, nei po 2014 m. rugpjūčio 1 d., nei po 2014 m. spalio 1 d. pakartotinio pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą. Objektyvių kliūčių, kurios trukdė ieškovui perimti laisvas patalpas nenustatyta.
 6. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad apie nuomos sutarties nutraukimą ieškovas informuotas 2014 m. rugpjūčio 1 d. ir nuomos sutartis laikytina nutraukta nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
 7. Atsakovė UAB „Kerala LT“ už patalpų nuomos laiką sumokėjo ieškovui 1622 Eur (5600 Lt).
 8. Tuo pačiu apeliantė nurodo, kad pagal sutarties priedo 4.1 p. pranešimą apie sutarties nutraukimą nuomininkas įteikia pranešimą nuomotojui prieš du mėnesius iki sutarties nutraukimo dienos. Atsakovė, nutraukusi nuomos sutartį ir pranešusi apie sutarties nutraukimą ieškovui, sumokėjo nuomos mokestį už 2014 m. liepos mėnesį ir papildomą mėnesį į priekį, tikėjosi jog prievolė pagal sutartį baigėsi .
 9. Apeliantė nesutinka su priteistu nuomos mokesčiu. Nurodo, kad teismas nepagrįstai iš jos priteisė patalpų nuomos mokestį už 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėnesius. Susitarimo 5.1 punktu šalys susitarė, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui patalpų nuomos mokestį už laikotarpį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos.
 10. Ieškovas delsė perimti patalpas, siekdamas materialinės naudos, jo nepateisinamas delsimas negali sudaryti sąlygas jam gauti nepagrįstą naudą.
 11. Nuomos sutartis buvo nutraukta 2014 m. rugpjūčio 1 d. ir sutarties nutraukimo dieną patalpos buvo nenaudojamos UAB „Kerala LT“, tačiau patalpos nebuvo perimtos dėl ieškovo delsimo, esant UAB „Kerala LT“ atliktiems mokėjimams 1622 Eur, laikytina, jog UAB „Kerala LT“ nėra skolinga ieškovui patalpų nuomos mokesčio.
 12. Patalpų nuomos skaičiavimas siejamas su patalpų perdavimo faktu. Patalpų perdavimo priėmimo aktas siejamas su rašytinės formos dokumento parengimu. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kerala LT“ patalpomis faktiškai nesinaudojo, o patalpų perdavimo aktas nebuvo pasirašytas dėl ieškovo nurodytų priežasčių, patalpų perdavimo momentu laikytinas sutarties nutraukimo momentas 2014 m. rugpjūčio 1 d.
 13. Susitarimo 4.1, 5.1, 5.5 p. ieškovas nuomininko sutarties nutraukimo atveju numatė netesybas baudos forma, kurias įvardino kaip kompensaciją ieškovui dėl nuomininko vienašalio sutarties nutraukimo.
 14. Atsakovių vertinimu susitarimo 5.1, 5.5 p. yra numatytos netesybos baudos forma, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šias nuostatas vertino kaip susitarimą dėl žalos atlyginimo.
 15. Teismas nepagrįstai įvertino, kad susitarimo 5.1 p. įpareigojimas sutartį nutraukiančiai šaliai sumokėti trijų mėnesių dydžio kompensaciją kitai šaliai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Tokia sąlyga laikytina baudine, nukreipta ne į galimą žalos atlyginimą ieškovui, bet į atsakovės spaudimą, nesprendžiant klausimo dėl būsimų ieškovo nuostolių dydžio.
 16. Atsakovė UAB „Kerala LT“ nuomos sutartį nutraukė praėjus tik mėnesiui laiko nuo jos sudarymo momento, apie tai informavo ieškovą, nesiekė padaryti ieškovui žalos. Ieškovo galimas nuostolių atlyginimas buvo užtikrintas kitomis formomis, kaip antai delspinigius.
 17. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad negalima reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kreditorius, siekdamas apsaugoti turtinius interesus, kiekvienu konkrečiu atveju pasirenka, ko reikia iš skolininko: netesybų ar realaus prievolės įvykdymo.
 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavo, o teismas priteisė ir netesybas, ir realų prievolės įvykdymą – nuomos mokestį.
 19. Teismas, atmesdamas atsakovių argumentus dėl kompensacijos pripažinimo netesybomis baudos forma, nepagrįstai atmetė atsakovių prašymą taikyti ieškinio senaties terminą.
 20. Minėtai baudai skaičiuojamas ieškinio senaties terminas nuo pagrindinės prievolės pažeidimo momento t.y. nuo sutarties nutraukimo momento 2014 m. rugpjūčio 1 d., tokiu būdu ieškinio senaties terminas dėl baudos priteisimo baigėsi 2015 m. vasario 1 d., ieškovas ieškinį teismui pareiškė 2017 m. kovo 17 d. Ieškinio termino pasibaigimas yra pagrindas ieškovo reikalavimą atmesti.
 21. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo sumažinti 0,5 procento netesybas. Apeliančių nuomone, šios netesybos nėra susiję su sutarties nutraukimu prieš terminą ir dėl šios priežasties galimai ieškovo patiriamais nuostoliais. Teismas nevertino, kodėl ieškovas visą laiką nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki bylos nagrinėjimo teisme momento neišnuomojo patalpų.
 22. Nagrinėjamu atveju teismas nevertino kriterijų, kurie sudaro pagrindą mažinti netesybas. UAB „Kerala LT“ ir jos atstovė neturi derybų patirties verslo ir derybų srityje, kai tuo tarpu ieškovui tokio pobūdžio sutartiniai santykiai yra jo verslas. Netesybos negali būti pasipelnimo šaltinis.
 23. UAB „Kerala LT“ nevykdė veiklos, neuždirbo jokių pajamų, o išnuomotomis patalpomis nesinaudojo, sumokėjo patalpų nuomos mokestį, apie sutarties nutraukimą ieškovą informavo nedelsiant, o ieškovui buvo sumokėta vieno papildomo mėnesio nuomos mokesčio suma, laikytina, kad ieškovui yra kompensuota už sutarties nutraukimo prieš terminą galimai kilusius nuostolius.
 24. Laiduotoja D. P. turi įsipareigojimų kreditoriams, susidariusių dėl studijų finansavimo, pragyvenimo. Nustatytas delspinigių forma procentas 0,5 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną , yra akivaizdžiai per didelis ir turėjo būti sumažintas iki 0,02 procento. Teismas turi teisę pašalinti esminę šalių nelygybę, kai vienai šaliai suteikiamas nepagrįstas pranašumas.
 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. K. prašo pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 26. Nurodo, kad jokių netikslumų ar neaiškumų teismo sprendime nėra. Atsakovės nuomos sutartį nutraukė 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu, kuris jam buvo išsiųstas 2014 m. spalio 1 d.. Ieškovas pranešimą gavo 2014 m. spalio 2 d. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad nuomos sutartis nutraukta atsakovės UAB „Kerala LT“ 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu, gautu 2014-10-02, nes tokia buvo nurodyta pranešimo data.
 27. Atsakovių teiginys, kad ieškovą apie sutarties nutraukimą informavo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nepagrįstai jokiais įrodymais. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad atsakovės ieškovą informavo apie sutarties nutraukimą ankščiau nei 2014 m. spalio 2 d.
 28. Šalys buvo sudarę terminuotą nuomos sutartį, kuri prieš terminą gali būti nutraukta tik pačioje sutartyje ar CK numatytais atvejais, informuojant sutartyje ar CK numatyta tvarka ir forma.
 29. Atsakovės neįrodė, kad egzistavo bent viena aplinkybė, numatyta CK, sudaranti pagrindą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, kas reiškia, kad jokio pagrindo nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą nebuvo.
 30. Šalys susitarė, kad pranešimai apie sutarties nutraukimą gali būti tik rašytiniai, o pranešimo apie sutarties nutraukimą terminas skaičiuojamas nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Todėl jokia kita forma, o tik raštu atsakovės galėjo informuoti ieškovą apie nuomos sutarties nutraukimą.
 31. Atsakovės nors ir teigė, kad ieškovas delsė perimti patalpas, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, nėra duomenų, kad atsakovė bandė perduoti patalpas ankščiau, nei 2014 m. gruodžio 31 d., kada sudarytas patalpų priėmimo-perdavimo aktas.
 32. Atsakovė pranešime dėl sutarties nutraukimo aiškiai įvardijo sutarties nutraukimo pagrindą – susitarimo 4.1 punktą, kuriame aiškiai nurodyta, kad jei nuomininkas nutrauks sutartį prieš terminą, jam bus taikoma susitarimo 5 skyriuje numatyta atsakomybė.
 33. Susitarimo 5.1 punkte nurodyta, jei sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, jo iniciatyva susitarimo 4.1 punkte numatytais pagrindais, nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui patalpų nuomos mokestį už laikotarpį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos ir trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją.
 34. Atsakovės pripažįsta, kad ieškovui sumokėjo tik 2 nuomos mokesčius, patalpos atsakovės valdyme buvo 6 mėnesius, t.y. patalpomis naudojosi nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. , todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė nuomos mokestį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos.
 35. Šalys susitarimu buvo susitarę tik dėl trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensacijos nutraukus terminuotą, beveik 3 metų terminui sudarytą patalpų nuomos sutartį. Ieškovo nuomone, tokio dydžio kompensacija už sutarties nutraukimą yra protinga ir adekvati suma.
 36. Atsakovės atliko neteisėtą veiksmą – prieš terminą nutraukė sutartį, dėl ko jų atžvilgiu turi būti taikoma atsakomybė. Trijų mėnesių nuomos dydžio kompensacija yra realūs ieškovo patirti nuostoliai, nes patalpos atsakovams nutraukus prieš terminą sutartį, nebuvo iš karto išnuomotos.
 37. Atsakovė iki šiol neatlygintinai iš nuomos sutarties gauna naudą – naudojasi nuomos sutarties jai suteikta teise išsinuomotose patalpose registruoti buveinę. Ši nuomininko gaunama nauda laikytina nuomotojo nuostoliais, nes įprastinėmis sąlygomis buveinių adresų registracija teikiama atlygintinai.
 38. Susitarimu prie nuomos sutarties šalys numatė 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją už sutarties nutraukimą prieš terminą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką prisiėmusios įsipareigojimus, šalys negali remtis tų įsipareigojimų nevykdymu vien tuo, kad tų įsipareigojimų vykdymas yra skolininkui nenaudingas, nes toks skolininko rėmimasis prieštarautų sąžiningam sutarčių vykdymo principui.
 39. Nutraukdama nuomos sutartį prieš terminą, atsakovė gauna naudą – išvengia savo piniginės prievolės nuomotojui vykdymo, t.y. tolesnių nuomos mokesčių mokėjimų.
 40. Ieškovo teigimu, šalys susitarimo 5.1 punktu yra susitarę dėl nuostolių, nuomotojo patiriamų nutraukus nuomos sutartį prieš terminą, atlyginimui taikomo 3 metų termino ieškovas nėra praleidęs.
 41. Tenkinti apeliančių prašymo dėl 0,5 proc. delspinigių sumažinimo nėra pagrindo. Apeliantė D. P. yra sudariusi ne vieną kredito sutartį, todėl turi ieškovui, kaip ir kitiems kreditoriams, vykdyti prisiimtas prievoles.
 42. Atsakovė D. P. įsteigė juridinį asmenį UAB „Kerala LT“, pati buvo paskirta šios įmonės vadove. Siekė eiti ir ėjo vadovaujančias pareigas, todėl turi prisiimti ir visą su tuo susijusią riziką.
 43. Jei atsakovės manė, kad neturi pakankamos derybinės patirties, turėjo teisę kreiptis teisinės ir kitokios pagalbos į trečiuosius asmenis.
 44. Atsakovės turėjo visas galimybes derėtis dėl nuomos sutarties sąlygų. Atsakovės nerodė iniciatyvos, todėl dėl savo neveikimo tenka prisiimti atsakomybę.
 45. Atsakovės negali būti laikomos silpnesniąja teisinių santykių šalimi ir būti mažinami 0,5 proc. delspinigiai.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai
 1. Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas (CPK 326 str. 1 d. 3 p. CPK 330 str., CK 1.131 str., CK 11.126 str.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 3. Byloje kilo ginčas dėl skolos, delspinigių, kompensacijos už negyvenamų patalpų nuomą priteisimo, sutartį nutraukus prieš terminą bei dėl nuomos sutarties nutraukimo datos.
 4. Byloje nustatyta, kad ieškovas V. K. ir UAB „Kerala LT“ 2014 m. birželio 25 d. sudarė terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas išnuomavo atsakovei laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. negyvenamąsias patalpas, adresu ( - ). Tą pačią dieną 2014 m. birželio 25 d. sutarties šalys pasirašė susitarimą - priedą prie 2014 m. birželio 25 d. nuomos sutarties, kuriame buvo nustatytos šalių teisės ir pareigos, nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka, sutarties galiojimas ir kiti klausimai. Šis susitarimas yra laikomas priedu prie sutarties ir laikoma neatskiriama dalimi.
 5. Atsakovė 2014 m. rugpjūčio 1 d. prašymu, kurį išsiuntė 2014 m. spalio 1 d. registruotu paštu, o ieškovas V. K. gavo 2014 m. spalio 2 d., prašė nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal nuomos sutarties 4.1 punktą.
 6. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų teisės normų. Sutarties šalys gali visais atvejais vienašališkai nutraukti sutartį, jei tokia teisė numatyta sutartyje (CK 6.217 str. 5 d.), nebent įstatyme būtų imperatyviai nustatyta, jog tam tikros sutartys nutraukiamos tik teismine tvarka.
 7. Nagrinėjamu atveju šalys nuomos sutarties priede - susitarime 4 skyriuje, nustatančiame nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą tvarką, numatė, kad pranešimą apie sutarties (įskaitant šį susitarimą) nutraukimą nuomininkas turi raštu įteikti nuomotojui prieš du mėnesius iki sutarties nutraukimo dienos (susitarimo 4.1 punktas).
 8. Susitarimo 8.3 punktu šalys susitarė, kad šalių pranešimo apie sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Ši nuostata netaikoma tik susitarimo 4.2, 4.3 punktams. Pagal Susitarimo 8.4 punktą, visi pranešimai įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu ir laikomi gautais nuo įteikimo dienos. Šios formos nesilaikymas pranešimą daro negaliojančiu.
 9. Taigi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovė UAB „Kerala LT“ turėjo teisę nutraukti sudarytą nuomos sutartį prieš terminą ir taip nutraukti prievolės vykdymą pagal sutarties sąlygas, tačiau tinkamai jų nesilaikė. Pareikštų reikalavimų byloje dėl sutarties sąlygų nėra.
 10. LR CK 6.218 str. 1 d. numato, kad apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ši norma įstatyme nedetalizuota, tačiau, pirma, akivaizdu, kad ji yra imperatyvioji, t. y. iš anksto nepranešus kitai šaliai sutartį vienašališkai nutraukti draudžiama; antra, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus dėl sutarties šalies teisės vienašališkai nutraukti sutartį apribojimų, darytina išvada, kad pranešimas kitai šaliai apie sutarties nutraukimą turi būti aiškus, konkretus, jame turi būti nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas, sutarties nutraukimo data, jis turi būti tinkamai įteiktas kitai šaliai. Tik tokiu atveju bus pagrindas konstatuoti, kad sutarties šalis savo teise nutraukti sutartį pasinaudojo sąžiningai ir teisėtai (LAT 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2013).
 11. Šalių sudarytame susitarime aiškiai nurodyta, kaip ir prieš kiek laiko turi būti pranešama apie sutarties nutraukimą: prieš du mėnesius iki sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimo data turi būti paskutinė kalendorinio mėnesio diena( Susitarimo 4.1p.). Atsakovė teigia, kad ieškovui apie sutarties nutraukimą tik 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešė elektroniniu laišku ir telefonu, tačiau rašytinių įrodymų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes nepateikė (CPK 178 str.), todėl pagrindo konstatuoti, kad atsakovė tinkamai informavo ieškovą apie nuomos sutraukimą nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. ir, kad sutartis tą pačią dieną yra nutraukta, nėra pagrindo. Kadangi pranešimas įteiktas 2014-10-02, tai sutartis galėjo būti nutraukta po dviejų mėnesių 2014-12-02. Tačiau paskutinė mėnesio diena yra 2014-12-31, taigi įspėjimas jau buvo įteiktas beveik prieš tris mėnesius. Pagal sutartį sutartis tarp šalių nutraukta nuo 2014-12-31, tą diena surašytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas.
 12. Sutartį nutraukusi šalis iki nutraukimo momento turi vykdyti sutartines prievoles.
 13. Susitarimo 5.1 punktu šalys susitarė, kad, jeigu sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, jo iniciatyva, Susitarimo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytais pagrindais, nuomininkas, be kita ko, privalo sumokėti nuomotojui patalpų nuomos mokestį už laikotarpį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos. Pagal Susitarimo 4.5 punktą, nutraukiant sutartį prieš terminą, nuomininkas privalo pilnai padengti įsiskolinimus, susijusius su nuomojamų patalpų naudojimu, patalpų perdavimo nuomotojui dieną. Atsakovė buvo įsipareigojusi mokėti 811 Eur nuomos mokestį už vieną kalendorinį mėnesį (susitarimo 3.1 p.).
 14. Byloje nesant duomenų, kad ieškovas delsė perimti patalpas ir, kad jos yra perduotos ankščiau, nei buvo pasirašytas šalių 2014 m. gruodžio 31 d. perdavimo-priėmimo aktas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė UAB „Kerala LT“ už patalpų nuomą yra atlikusi tik du mokėjimus 1 622,00 Eur (5 600,00 Lt) sumai, pagrįstai pripažino, kad atsakovė UAB „Kerala LT“ ieškovui liko skolinga už 2014 metų rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius 3244,00 Eur ir juos priteisė iš atsakovių.
 15. Susitarimo 4.1 punkte nustatyta, kad jeigu nuomininkas nuomos sutartį (įskaitant šį susitarimą) nutrauks prieš terminą, tai jam taikoma susitarimo 5 skyriuje numatyta atsakomybė. Susitarimo 5.1 punkte nustatyta, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl nuomininko kaltės, jo iniciatyva, Susitarimo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytais pagrindais, nuomininkas privalo sumokėti ir trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją už sutarties nutraukimą prieš terminą. Kompensacija ir kiti mokėjimai sumokami per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos. Taigi reikalavimo teisė sumokėti kompensaciją atsirado nuo 2014-10-01.
 16. Vadovaujantis šia susitarimo nuostata, ieškovas prašo iš atsakovių priteisti 2433,00 Eur kompensaciją. Atsakovių nuomone, ieškovo nurodyta 2 433,00 Eur kompensacija yra netesybų (baudos) forma ir prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą.
 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovių argumentais. Nagrinėjamu atveju šalys skirtingai aiškina sutarties nuostatas.
 18. Sutarties nevykdymo teisiniai padariniai – sutartinė civilinė atsakomybė – kyla, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).
 19. Sutartinė civilinė atsakomybė galima tik nustačius pagal bylos faktines aplinkybes visas būtinas įstatyme nurodytas sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Įstatymo ar sutarties nurodytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti ir be kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).
 20. Reikalaudamas nuostolių atlyginimo, skolininko (atsakovo) neteisėtus veiksmus, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, privalo įrodyti kreditorius (ieškovas). Įrodinėtini nuostoliai ir priežastinis ryšys, kaip teisinės atsakomybės sąlygos, teisiškai reikšmingos yra tik tada, kai ieškovas įrodo atsakovo neteisėtus veiksmus kaip vieną iš išvardytų būtinųjų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).
 21. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad susitarimu šalys susitarė dėl savo civilinės atsakomybės ribų ir nustatė, kad nutraukus sutartį nuomininko iniciatyva, nuomininkas privalo sumokėti trijų mėnesių dydžio nuomos mokesčio kompensaciją.
 22. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, pats šią 2433,00 Eur (811x3)prašomą priteisti sumą įvardijo kaip baudą už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, tuo nurodė, kad iš atsakovių prašo netesybų už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą.
 23. Savo atsiliepime į atsakovių prieštaravimus ieškovas jau nurodė, kad atsakovės atliko neteisėtą veiksmą, prieš terminą nutraukė sutartį, todėl joms turėtų būti taikoma atsakomybė. Trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją įvardijo kaip realius ieškovo nuostolius, nes nutraukus nuomos sutartį, patalpos nebuvo iškarto išnuomotos.
 24. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, ieškovas buvo nenuoseklus, ieškinyje kompensaciją vertino kaip baudą, atsakovėms pateikus procesinius dokumentus ir paprašius taikyti ieškinio senatį netesyboms, nurodė, kad prašo priteisti nuostolius. Bauda yra minimalūs nuostoliai.
 25. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, pagal susitarimo sąlygas.
 26. Pažymėtina, kad šalių susitarimo skyrius, kuriame yra susitarta dėl sutarties prieš terminą nutraukimo yra įvardintas „Atsakomybė“. Šalys susitarė, kad nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, tik sumokėjęs trijų mėnesių nuomos mokesčio kompensaciją. Apeliacinės teismo nuomone, tai yra baudinė sankcija nuomininkui už sutarties nutraukimą prieš terminą, kurios dydžio kaip nuostolių ieškovas neturi įrodinėti.
 27. Kadangi savo esme susitarime nustatytas kompensacijos mokėjimas už sutarties nutraukimą prieš terminą atitinka netesybų tikslus ir paskirtį, teisėjų kolegija sprendžia, kad mokėtinos sumos laikytinos netesybomis, nustatytomis konkrečia pinigų suma (bauda) (CK 6.71 straipsnio 1, 2 dalys).
 28. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek objektyvųjį kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2010).
 29. Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatytos išimtys – sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).
 30. Konstatavus, kad nuomos sutartis nutraukta 2014 m. gruodžio 31 d., senaties terminas baudai išieškoti sueina 2015 m. liepos 1 d ., o pagal sutartį, kaip nurodyta nutarties 83 p., 2015-03-01.
 31. Atsakovė su ieškovu, nutraukusi nuomos sutartį ir perdavusi nuomojamas patalpas, neatsiskaitė, nesumokėjo nuomos mokesčio, netesybų. Ieškovas turėjo galimybę ginti savo teises ir reikalauti sumokėti baudą nepraleisdamas įstatyme nustatyto šešių mėnesių ieškinio senaties termino. Jokių objektyvių priežasčių, kodėl ieškovas kreipėsi į teismą praėjus daugiau nei trims metams nuo sutarties nutraukimo, 2017 m. sausio 30 d., ieškovas nenurodė.
 32. Atsakovei prašant taikyti atitinkamai daliai ieškovo ieškinio reikalavimų dėl netesybų priteisimo sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ir nesant įstatymo nustatytų pagrindų šio termino atnaujinimui, teismas šioje dalyje prašymą tenkina ir ieškinį dėl 2433 Eur baudos atmeta (CK 1.131 str. 1 d.).
 33. Apeliantė apeliaciniu skundu nesutinka su priteistais 0,5 proc. delspinigiais ir mano, kad jie yra per dideli ir turėtų būti sumažinti iki 0,02 proc. Nagrinėjamu atveju, susitarimo 5.6 punkte nustatyta, kad nuomininkui laiku nevykdant piniginių įsipareigojimų, nuomotojas įgyja teisę reikalauti iš nuomininko 0,5 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
 34. Nurodyta susitarimo nuostata šalys abipusiškai išreikšta valia susitarė dėl delspinigių dydžio. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškovu už netinkamą sutarties vykdymą, ieškovas paskaičiavo 3244 Eur delspinigius už šešis mėnesius nuo 2016 m. liepos 16 d. (imtinai) iki 2017 m. sausio 16 d., kuriuos pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovių. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos, jeigu jos neprotingai didelės, taip pat jeigu įvykdyta dalis prievolės.
 35. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja CK 6.251 straipsnis, kuriame nustatyta, į ką turi būti atsižvelgiama, kai teismas nukrypsta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo: atsakomybės prigimtis, šalių turtinė padėtis, tarpusavio santykiai, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ir sunkių padarinių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes. Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negali būti vertinama, kad suformuotoje praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas; sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Kilus sutarties šalių ginčui dėl netesybų dydžio atitikties protingumo reikalavimams, vertintina ne sutarties sudarymo metu, o ginčo metu esanti situacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis Nr. 3K-3-145/2012).
 36. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Taigi mažindamas netesybas, teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta.
 37. Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, viena šalis- ieškovas yra privatus juridinis asmuo (verslininkas), kita sutarties šalis yra juridinis asmuo. Teismas sutinka, kad sudarant nuomos sutartį atsakovės UAB „Kerala Lt“ patirtis verslo ir derybų srityje buvo mažesnė, tačiau jos vadovė ir vienintelė akcininkė D. P., sudarydama sutartį galėjo ir turėjo suprasti ir numatyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo pasekmes.
 38. Šalių sudaryta nuomos sutartis nebuvo sudaryta prisijungimo būdu, atsakovė turėjo galimybių tartis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir dėl delspinigių dydžio. Delspinigių dydis 0,2 procento buvo nustatyti šalių valia, o jiems apskaičiuoti pritaikytas 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Nuomos sutartis buvo sudaryta beveik trims metams, atsakovės iniciatyva nutraukta jau po pusės metų. Ieškovas ne tik negavo numatyto pelno, tačiau su juo nebuvo tinkamai atsiskaityta už laikotarpį, per kurį atsakovė galėjo naudotis pagal sutartį nuomojamomis patalpomis.
 39. Todėl atsakovės mokėtinų netesybų dydį sumažinant nuo 0,5 procento iki 0,02 procento, t.y. sutartines netesybas sumažinant daugiau negu dvidešimt kartų ir nustatant jas minimalaus dydžio, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koreguojant labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis).
 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas, keičiamas, netenkinamas ieškovo reikalavimas iš atsakovių priteisti 2984,08 Eur baudą.
 41. Pakeitus pirmosios instancijos sprendimą, perskirstomos šalims priteistos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.).
 42. CPK 93 str. numato, kad jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pirmos instancijos teisme ieškovas sumokėjo 134 Eur žyminį mokestį, 990 Eur advokato teisinei pagalbai. Atsakovė D. P. turėjo 600 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų.
 43. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 8949,93 Eur, o jo reikalavimas tenkintas iš dalies ir apeliacinėje instancijoje priteisiama tik 6516,93 Eur, laikytina, kad patenkinta 73 proc. ieškinio reikalavimų. Tokiu atveju pirmosios instancijos teisme turėtos šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų dalims,. Ieškovas byloje turėjo 1290 Eur advokato pagalbos išlaidų ir sumokėjo 134 Eur žyminio mokesčio pirmos instancijos teisme.
 44. Pagal patenkintų reikalavimų dydį ieškovui iš atsakovių priteistina po 471 Eur bylinėjimosi išlaidų (942 Eur advokato pagalbos išlaidos, 98 Eur žyminio mokesčio).
 45. Iš ieškovo atsakovei D. P. priteistina 162,00 Eur advokato pagalbos išlaidų (600 x 27 proc.). Iš šalių valstybei priteisiama po 12,60 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų dalis.
 46. Atsakovių apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, atsakovei D. P. priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (11 proc.). Ieškovė turėjo 400 Eur advokato pagalbos, 268 Eur žyminio mokesčio išlaidų apeliacinės instancijos teisme, todėl jai priteisiama 44 Eur advokato pagalbos ir 27 Eur žyminio mokesčio, iš viso 71 Eur.
 47. Ieškovas V. K. apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų duomenų nepateikė.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

7Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2017 m. rugpjūčio 3 d. galutinį sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

8Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. preliminarų sprendimą pakeisti, ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Kerala LT“, juridinio asmens kodas 303335206, ir D. P., asmens kodas ( - ) 3244 Eur nuomos mokesčio, 2984,08 Eur delspinigių, 288,85 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6516,93 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. sausio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 471 Eur iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų V. K., a.k. ( - ) naudai.

9Priteisti iš atsakovių UAB „Kerala Lt“ ir D. P. po 6,30 Eur ir iš ieškovo V. K. 12,60 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, jas sumokant į VMI prie Finansų ministerijos Surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

10Priteisti iš ieškovo V. K. D. P. 71 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai