Byla 2A-2851-560/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bei

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas pagal ( - )1995-03-16 XXIV sesijos sprendimą jam suteikta 1,5 ha ploto asmeninio ūkio žeme naudojosi ir naudojasi iki šiol ( - ), kuri pagal 1996-04-24 įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui. Nurodė, jog kitokia tvarka negali gauti dokumentų, patvirtinančių pareiškime nurodytus faktus. Pareiškėjo V. Š. teigimu, juridinę reikšmę turintis 1,50 ha ploto asmeninio ūkio žeme naudojimosi faktas pareiškėjui sukurs teisines pasekmes, kadangi, remiantis Žemės reformos įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais „Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo“, „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, pareiškėjui galės būti parduotas naudojamas asmeninio ūkio žemės sklypas.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė netenkinti pareiškėjo pareiškimo. Nurodė, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog apylinkės tarybos sesijų sprendimais ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymais įteisinta ir leista parduoti sąraše 616 numeriu įrašyta V. Š. gyvenamoji vieta yra ne ( - ), kurie vienas su kitu nesiriboja, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar pareiškėjui suteiktas asmeninis ūkis yra ( - ). Be to, suinteresuoto asmens teigimu, šiuo atveju kyla abejonės ir dėl to, kad ginčo žemės sklypas tikrai naudojamas asmeniniam ūkiui, nes žemės sklype vyrauja pievos, į jas įsitelkę krūmų želdiniai, žemės sklypas nėra apdirbtas. Tai, jog žemės sklypas nebuvo naudojamas asmeniniam ūkiui, įrodo ir faktas, jog šis sklypas yra priskirtas laisvos žemės fondui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-08 sprendimu pareiškėjo pareiškimo netenkino. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pareiškime nurodytas 1,5 ha ploto žemės sklypas ( - ) yra visiškai kitoje vietoje, nei pareiškėjo V. Š. gyvenamoji vieta bei kitas nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas. Nurodė, kad apylinkės tarybos sesijos sprendime ir sąrašuose nėra duomenų, kurioje konkrečiai vietovėje yra asmeniniam naudojimui pareiškėjui suteiktas žemės sklypas, o tik nurodyta jo gyvenamoji vieta. Be to, 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo akte, surašytame dalyvaujant pareiškėjui ir ( - ) atstovei bei liudytojams, nurodyta, kad 1,5 ha ploto žemės sklype ( - ), kurio numeris planuose nenurodytas, vyrauja pievos, sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės miškais ir šiuo metu priklauso nepriskirtai valstybinei žemei, be to yra laisvame valstybiniame fonde. Nurodė, kad teismui nėra pateikti žemės sklypų asmeniniam ūkiui paženklinimo aktai, asmeninio ūkio žemėnaudą sudarančių žemės sklypų planai ir žemės sklypų eksplikacijos, suvestiniai žemės sklypų asmeniniam ūkiui planai, žemės sklypų asmeniniam ūkiui apskaitos žiniaraščiai. Pažymėjo, kad pareiškėjas teigia, jog tokie dokumentai nebuvo perduoti archyvui saugoti, tačiau, teismo vertinimu, jeigu tokie dokumentai buvo surašyti, tai jų kopijos ar kiti egzemplioriai, tarp jų paženklinimo aktai, planai, eksplikacijos, apskaitos žiniaraščiai ar bent dalis išvardintų dokumentų turėtų būti ne vien archyve, bet ir kitose žemėtvarkos institucijose, o dokumentų kopijos turėjo būti išduotos ir asmeninio ūkio naudotojui (pareiškėjui). Teismas liudytojų parodymus byloje vertino kaip prieštaringus, nes liudytoja I. S. paliudijo, jog 2011-2012 metais padėjo pareiškėjui V. Š. ( - ) esančiame žemės sklype sodinti bulves, nors pats pareiškėjas teigė, jog jau 3-4 metus tame sklype nieko nesodina ir nesėja. Pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytas žemės sklypas yra priskirtas laisvos žemės fondui, ir tai suteikia pagrindą daryti išvadą, jog šis žemės sklypas ir negalėjo būti paskirtas bei naudojamas asmeniniam ūkiui. Aplinkybė, kad pareiškėjas prieš keletą metų minėtame žemės sklype sodino daržoves, o pastaraisiais metais pjauna žolę, teismo vertinimu, nesuteikia pagrindo pripažinti, jog žemės sklypas ( - ) buvo suteiktas pareiškėjui asmeniniam ūkiui, ir kad tuo pagrindu yra iki šiol jo naudojamas. Be to, iš pateiktos į bylą ortofoto nuotraukos bei kitų dokumentų matyti, jog tai yra nedirbama žemė, apaugusi žole ir iš dalies krūmais. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo nurodyta aplinkybe, kad žemės sklypas buvo suteiktas ir iki šiol naudojamas asmeniniam ūkiui, ir kad žemės sklypas pareiškėjui buvo suteiktas būtent nurodytoje vietovėje ( - ).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Pareiškėjas V. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas pagal ( - )1995-03-16 XXIV sesijos sprendimą jam suteikta 1,5 ha ploto asmeninio ūkio žeme naudojosi ir naudojasi iki šiol Vilniaus apskrities ( - ), kuri pagal 1996-04-24 įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui. Nurodo, kad pareiškėjo asmeniniam ūkiui naudojamas žemės sklypas tik 2010-03-26 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3.-3672-1011, kuriuo patvirtintos Vilniaus miesto kadastro vietovės Pilaitės ir Pašilaičių seniūnijos teritorijos, priskirtas Vilniaus miestui – laisvos išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas ir eksplikacija bei laisvos valstybinės žemės fondo planas ir sklypų sąrašas, į kurį patenka pareiškėjo naudojamas asmeniniam ūkiui žemės sklypas. Teismas nevertino aplinkybės, kad suinteresuotas asmuo nepateikė nei vieno įrodymo, jog pareiškėjas nenaudojo jam suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, o pareiškėjas nėra įtrauktas į sąrašą asmenų, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams. Priešingą išvadą liudija į bylą pateiktas 2010-06-01asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo aktas. Mano, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo jo ir liudytojų parodymais, jog pareiškėjas ginčo sklype prieš keletą metų augino daržoves, o dabar tik pjauna žolę. Nei viena iš liudytojų nepaneigė, jog pareiškėjas iki šiol laiko gyvulius, o teismo įvardijama vyraujanti žemės sklype žolė yra pašaras gyvuliams. Pažymėjo, kad tokiu atveju, jei pareiškėjas turėtų visus reikalingus dokumentus, kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo jam nebūtų pagrindo.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad teisės aktai piliečių subjektinę teisę į tai, kad žemės reformos žemėtvarkos projekte asmeniui būtų formuojamas asmeninio ūkio žemės sklypas, sieja ne tik su žemės asmeniniam ūkiui skyrimu teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir su šios žemės faktiniu naudojimu. Nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog apylinkės tarybos sesijų sprendimais ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymais įteisinta ir leista parduoti sąraše 616 numeriu įrašyta V. Š. gyvenamoji vieta yra ne ( - ). Pažymėjo, kad žemės sklypas yra priskirtas laisvos žemės fondui, kas nurodyta ir pačiame 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo akte. Remiantis Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje (Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje)“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pareiga sudaryti sąrašą asmenų, nenaudojančių jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams nėra numatyta, kai žemės sklypas yra laisvos žemės fonde ir asmeniui numatyta teisės aktų tvarka nepaskirtas. Atsižvelgdamas į tai, nurodė, kad pareiškėjas neįrodė, jog jam ( - )tarybos 1999-06-16 XXIV sesijos sprendimu suteiktas 1,5 ha ploto žemės sklypas ( - ) bei jog šis žemės sklypas yra pareiškėjo faktiškai naudojamas kaip asmeninio ūkio žemės sklypas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apelianto V. Š. apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

13Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje surinktus įrodymus ir reikšmingas bylai aplinkybes, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismo motyvų apeliacinės instancijos teismas nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų.

14Byloje ištirtais duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko 2004-06-10 įsakymu Nr. 2-3-4437-41 buvo patvirtintas asmenų, kuriems vykdant Vilniaus rajono ir miesto, ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą suformuoti žemės sklypai, sąrašas, kurio 14 p. nurodytas V. Š. iš valstybės pirkti priklausantis žemės sklypo plotas – 0,15 ha. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo sutartis, vadovaujantis Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-27 įsakymu Nr. 2.3-3084-01, pasirašyta 2005-05-25 pareiškėjo ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovo, pagal kurią pareiškėjui parduotas 0,40 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), ir 0,15 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ). Pareiškimu pareiškėjas prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas pagal ( - ) 1995-03-16 XXIV sesijos sprendimą jam suteikta 1,5 ha ploto asmeninio ūkio žeme naudojosi ir naudojasi iki šiol Vilniaus apskrities ( - ) kadastrinėje vietovėje, Gudelių kaimo teritorijoje, kuri pagal 1996-04-24 įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo“ priskirta Vilniaus miestui.

15CPK 444 str. ir 445 str. nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus teisme: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai.

16Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio reformos įstatymo 15 str. 1 d., asmeninio ūkio žeme laikoma žemė, kuri pagal įstatymus buvo suteikta ir fizinių asmenų naudojama asmeniniam ūkiui. Tai reiškia, jog nagrinėjamu atveju tam, kad būtų patenkintas pareiškėjo pareiškimas, privalu įrodyti faktus, jog pareiškėjui ginčo žemės sklypas ne tik buvo perduotas asmeniniam ūkiui, tačiau šis žemės sklypas asmeniniam ūkiui naudojamas iki šiol. Pažymėtina, kad CPK 178 str. numatyta, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Pažymėtina, kad civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008). Bylose dėl juridinio fakto nustatymo įrodinėjimas turi tam tikrų ypatumų, kuriuos lemia tai, kad naudojami netiesioginiai įrodymai (priešingu atveju asmeniui nereikėtų kreiptis į teismą) ir daromos prielaidos. Nepaisant to, šios prielaidos turi būti motyvuotos. Atitinkamai turi būti pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybės nėra ar ji nedidelė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009-08-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2009-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009; 2010-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010).

17Nagrinėjamu atveju nustatant, ar pareiškėjas naudojo ir šiuo metu naudoja ginčo žemės sklypą asmeniniam ūkiui, svarbūs byloje esantys parodymai, kurie, kaip kad nurodyta skundžiamame teismo sprendime, yra prieštaringi. Nors pareiškėjas byloje nurodė, kad 3-4 metus žemės sklype nieko nesodina ir nesėja, tik šienauja žolę, tačiau liudytoja I. S. paliudijo, jog 2011-2012 metais padėjo pareiškėjui V. Š. ( - )esančiame žemės sklype sodinti bulves. Be to, byloje pateiktos ortofoto nuotraukos bei kiti byloje pateikti dokumentai ir paaiškinimai įrodo, jog ginčo sklype vyrauja nedirbama žemė, kuri apaugusi žole ir iš dalies krūmais. Pareiškėjas teigia, jog sklype vyraujanti žolė yra jo laikomų gyvulių pašaras, tačiau šios aplinkybės nagrinėjamu atveju nevertintinos kaip pakankamas įrodymas, jog minėtas sklypas naudojamas asmeniniam ūkiui, priešingai nei byloje pateiktos minėtos ortofoto nuotraukos.

18Be to, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad žemės sklypas, kurio atžvilgiu pareiškėjas prašo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą byloje, yra priskirtas laisvos žemės fondui. Šią aplinkybę patvirtina ir 2010-06-01 asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo aktas, surašytas dalyvaujant pareiškėjui ir ( - )atstovei bei liudytojams, kuriame nurodyta, kad 1,5 ha ploto žemės sklype ( - ), kurio numeris planuose nenurodytas, vyrauja pievos, sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės miškais ir šiuo metu priklauso nepriskirtai valstybinei žemei, bei yra laisvame valstybiniame fonde. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nepateikė nei vieno įrodymo, jog pareiškėjas nenaudojo jam suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, ir pareiškėjas nėra įtrauktas į sąrašą asmenų, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su suinteresuoto asmens argumentu, jog Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta pareiga sudaryti sąrašą asmenų, nenaudojančių jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, kai žemės sklypas yra laisvos žemės fonde. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog tokie suinteresuoto asmens dokumentai į bylą nepateikti pagrįstai, tuo tarpu esant byloje nustatytoms minėtoms aplinkybėms, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pagal ( - )tarybos sesijos sprendimą pareiškėjas jam suteikta 1,5 ha ploto žeme naudojosi ir naudojasi iki šiol Gudelių kaimo teritorijoje.

19Taigi, teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra, todėl apelianto apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

20Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

21Pareiškėjo V. Š. apeliacinį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti... 4. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-08 sprendimu pareiškėjo... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Pareiškėjas V. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apelianto V. Š. apeliacinis skundas atmestinas. ... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (2009-10-14 nutartis... 14. Byloje ištirtais duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko... 15. CPK 444 str. ir 445 str. nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatyti... 16. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio reformos įstatymo 15 str. 1 d.,... 17. Nagrinėjamu atveju nustatant, ar pareiškėjas naudojo ir šiuo metu naudoja... 18. Be to, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad žemės sklypas, kurio... 19. Taigi, teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 20. Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 21. Pareiškėjo V. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti...