Byla 2A-206/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovei Linai Snieškienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, atstovaujamos Klaipėdos apygardos prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo Švedijos Karalystės piliečio B. A. ieškinys atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, dėl neturtinės žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-455-524/2009) ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš Lietuvos Respublikos 110 000 Lt valdžios institucijų (pareigūnų) neteisėtais veiksmais padarytos neturtinės žalos atlyginimo dėl sveikatos sužalojimo, garbės ir orumo įžeidimo (1 t., b. l. 3-9). Ieškovas nurodė, kad 2005-03-22 buvo sulaikytas, įtariant nusikaltimo padarymu, jam skirta kardomoji priemonė - suėmimas, vėliau rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas, apribota nuosavybės teisė į sulaikymo metu paimtus daiktus, ir 7 mėnesius buvo kaltinamas nusikaltimo padarymu, taikant procesinės prievartos priemones. Ieškovo teigimu, Klaipėdos apygardos prokuratūra, vadovaudama ikiteisminiam tyrimui, pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, nes jau pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta daug ieškovo nekaltumą įrodančių aplinkybių, be to, paviešino ikiteisminio tyrimo duomenis ir pažeidė nekaltumo prezumpciją, o policijos komisariatų areštinių pareigūnai pažeidė Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymą, padarė žalą ieškovo sveikatai ir žmogiškajam orumui. 2005-10-07 ieškovo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu patenkino dalį ieškovo ieškinio ir priteisė jam iš Lietuvos Respublikos 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (2 t., b. l. 56-61). Teismas nurodė, jog pareiškime dėl kardomosios priemonės - suėmimo - ieškovui paskyrimo prokuroras nurodė, kad įtarimus, ieškovui įvykdžius nusikalstamą veiką, įrodo įvykio vietos apžiūros protokolas, tarpinė specialisto išvada, nukentėjusiosios J. A. , liudytojų parodymų atpažinimo protokolai, parodymų patikrinimo protokolai, įtariamojo I. E. apklausos protokolai (1 t., b. l. 16). Tačiau, įvertinus paminėtus dokumentus, negalima padaryti išvados, kad buvo pakankamas pagrindas kreiptis dėl sunkiausios kardomosios priemonės skyrimo ieškovui.

4Teismo teigimu, bylos medžiaga įrodo, kad ieškovas 2005-03-22 buvo apklaustas kaip įtariamasis (1 t., b. l. 12), tačiau prokurorai neįrodė, kodėl tuoj po apklausos nebuvo patikrinta ieškovo versija, nebuvo nustatyta ieškovo buvimo vieta nusikaltimo metu pagal jo mobilųjį telefoną, o toks tyrimas buvo atliktas tik 2005-03-30 (1 t., b. l. 17). Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad įtarimas ieškovui buvo pareikštas 2005-03-22, t. y. iki kito įtariamojo I. E. papildomos apklausos, atliktos 15 val. (2 t., b. l. 35), kurioje nurodoma, kad ieškovas dalyvavo nusikaltime, tačiau tą pačią dieną 22 val. 20 min. įtariamasis I. E. , apklaustas dar kartą, nurodė įvykdyto nusikalimo detales, nenurodydamas ieškovo dalyvavimo nusikaltimo padaryme. Teismo teigimu, ši aplinkybė leidžia padaryti išvadą, kad nebuvo pagrindo 2005-03-24 kreiptis su pareiškimu dėl kardomosios priemonės – suėmimo - paskyrimo ieškovui, nes prašymo skirti sunkiausią kardomąją priemonę metu prokurorui buvo žinomos kito įtariamojo nusikaltimo įvykdymo aplinkybės. Be to, 2005-03-30 buvo nustatyta ieškovo buvimo vieta nusikalstamos veikos padarymo metu pagal jo mobilųjį telefoną (1 t., b. l. 17), tačiau nutarimas pakeisti kardomąją priemonę buvo priimtas tik 2005-04-06. Teismas konstatavo, jog, atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, yra pagrindo iš dalies patenkinti ieškovo ieškinį.

5Nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad pradėto ikiteisminio tyrimo sunkiausia pasekmė buvo ieškovo sulaikymas ir suėmimas, dėl kurių jis patyrė gilius dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, emocinę depresiją. Teismas įvertino ir tai, kad ieškovas yra užsienietis, nemokantis lietuvių kalbos ir nežinantis įstatymų, todėl šios aplinkybės tik sustiprino jo nerimą; ieškovo gydymo dokumentai įrodo, kad ieškovas patyrė potrauminį stresą (1 t., b. l. 39); sūnaus mokslo baigimo dokumentai įrodo, kad ieškovas negalėjo dalyvauti sūnaus mokslo baigimo šventėje (b. l. 42-50). Todėl teismas sprendė, jog yra pagrindo priteisti ieškovui 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

6Dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo teismas nurodė, jog pagal Visuomenės informavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, informacija apie privatų asmens gyvenimą be jo sutikimo gali būti skelbiama, nagrinėjant bylą viešame teismo posėdyje. Iš prokuroro paaiškinimo nustatyta, kad, svarstant kardomosios priemonės paskyrimo klausimą teismo posėdyje dalyvavo žurnalistai, tačiau įtariamasis ir jo gynėjas nepateikė prašymo dėl uždaro teismo posėdžio, todėl šis ieškinio reikalavimas, pareikštas Generalinei prokuratūrai, atmestinas, neįrodžius neteisėtų Klaipėdos apygardos prokurorų veiksmų.

7Teismas paliko nenagrinėtą ieškinio dalį dėl neteisėtų areštinių pareigūnų veiksmų bei kalinamo asmens teisių pažeidimo, kadangi tokie ginčai, kylantys dėl žalos, padarytos laisvės atėmimo įstaigoje, atlyginimo, nagrinėtini administraciniame teisme (Specialios teisėjų kolegijos 2007-09-05 nutartis, Teismų praktika, biuletenis Nr. 28).

8Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Klaipėdos apygardos prokuratūros, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009-06-15 sprendimo dalį, kuria iš Lietuvos Respublikos priteista ieškovui 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, ir priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimus atmesti (2 t., b. l. 63-64). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91.

10Teismas nepagrįstai nurodė, jog įtariamasis I. E. , apklaustas papildomai 2005-03-22, 22 val. 20 min., nurodydamas įvykdyto nusikalimo detales, nenurodė, kad ieškovas dalyvavimo padarant nusikaltimą. Iš teismui pateiktų I. E. įtariamojo apklausos protokolų matyti, jog įtariamasis apklaustas papildomai 2005-03-23, 22 val. 20 min., ne tik mini, jog ieškovas dalyvavo padarant nusikaltimą, bet ir tiesiogiai nurodo, kaip įvyko L. S. A. nužudymas.

112.

12Byloje, ieškovas nemotyvavo ir nepateikė įrodymų, jog jam skirta kardomoji priemonė - suėmimas buvo neteisėta, t. y. skirta, pažeidžiant BPK normas, ir neteisėtumas konstatuotas BPK nustatyta tvarka. Be to, teismų praktikoje šios kategorijos bylose preziumuojama, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų bei teismų procesiniai veiksmai ar sprendimai yra teisėti, kol nėra įrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2007).

133.

14Pagal BPK, suėmimas yra skiriamas teismo nutartimi, o ne prokuroro nutarimu, todėl teismas, vertindamas suėmimo pagrįstumą, turėjo vertinti ne tik prokuroro, bet ir teismo veiksmus. Teisingumo ministerija yra įgaliota atstovauti valstybę dėl žalos atlyginimo tais atvejais, kai žala atsirado dėl neteisėtų teismo, teisėjo veiksmų (2001-07-26 Vyriausybės nutarimas Nr. 932), tačiau šioje byloje Teisingumo ministerija nebuvo dalyvaujančiu asmeniu - atsakovo Lietuvos Respublikos atstovu.

15Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į prokuroro apeliacinį skundą prašo jį patenkinti (2 t., b. l. 72-73).

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

18Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, tinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso bei materialinės teisės normas, bei turėjo pagrindo iš dalies patenkinti ieškinio reikalavimą dėl teismo sprendime nurodytų motyvų, su kuriais sutinka ir teisėjų kolegija.

19Apygardos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovo ieškinį, teisingai konstatavo, kad įvertinus dokumentus, kurių pagrindu ikiteisminio tyrimo metu ieškovui buvo prašoma ir paskirta kardomoji priemonė – suėmimas (1 b. t., l. 12, 16-17, 35), negalima padaryti išvados, jog 2005-03-24 buvo pakankamas pagrindas kreiptis į teismą dėl sunkiausios kardomosios priemonės (suėmimo) skyrimo ieškovui. Teismas teisingai nurodė, jog nutarimas ieškovui pakeisti kardomąją priemonę (į lengvesnę) buvo priimtas tik 2005-04-06, nors pagal ieškovo mobilųjį telefoną jau 2005-03-30 buvo nustatyta jo buvimo vieta nusikalstamos veikos padarymo metu (1 b. t., 17 l.). Beje, ikiteisminio tyrimo pareigūnai be pakankamo pagrindo nesiėmė priemonių anksčiau išaiškinti aplinkybes, susijusias ne tik su ieškovo buvimo vieta nurodytos veikos padarymo metu, t. y. jo „alibi“, bet ir su kitomis jį teisinančiomis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindo teigti apie ieškovo nekaltumą ir net nedalyvavimą tiriamos veikos padaryme. Antai, bylos duomenimis, jau 2005 m. kovo 25 d. vykusios apklausos metu nuteistasis Y. K. parodė apie jo (Y. K. ) ir I. E. dalyvavimą plėšime bei nužudyme, išsamiai ir tiksliai nurodydamas visas jo kartu su I. E. padarytų nusikaltimų aplinkybes; taigi nuo tada pareigūnai jau žinojo tikrąsias nusikaltimų padarymo aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007m. gegužės 11 d. nutartis; baudžiamoji byla Nr. 1A-174/2007). Tačiau minėta, kad procesinis sprendimas (nutarimas) pakeisti ieškovui kardomąją priemonę (suėmimą) į lengvesnę buvo priimtas tik 2005-04-06, nors 2005-03-25 atsakovo pareigūnai (prokuratūra) jau žinojo tikrąsias nusikaltimų padarymo aplinkybes (ir nusikaltimą padariusius asmenis), t. y. nuo 2005-03-25 iki 2005-04-06 ieškovas buvo nepagrįstai suimtas kardomosios priemonės pagrindu.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė priežastinį ryšį tarp neteisėtų (neatidžių ir nerūpestingų) prokuroro veiksmų ir ieškovui atsiradusių neigiamų pasekmių bei pagrįstai, atsižvelgdamas ir į Europos žmogaus teisių teismo praktiką, taikant EŽTPL konvencijos nuostatas, nurodė, jog prokuroras, prašydamas skirti suėmimą, o jį skirdamas ir teismas turi apsvarstyti visus argumentus už ir prieš asmens laisvės suvaržymą bei suimti asmenį ar pratęsti suėmimo terminą tik įsitikinęs, kad tai būtina viešajam interesui apsaugoti, o sprendimas dėl asmens suėmimo turi būti priimamas, laikantis teismo proceso rungtyniškumo principo, užtikrinant asmeniui teisę į veiksmingą gynybą (Europos žmogaus teisių teismo sprendimai, priimti bylose: Smirnova v. Russia, no. 46133/99, 48183/99, 24 - 07 – 2003; Becciev v. Moldova, no. 9190/03, 4 – 10 - 2005; Morkūnas v. Lithuania, no. 29798/02, 12 – 04 - 2007; Graužinis v. Lithuania, no. 37975/97, 2000 m. spalis; G. A. v. Germany, no. 23541/94, 13 – 02 - 2001).

21Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo teigti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, pateikdami prašymus paskirti ieškovui kardomąją priemonę suėmimą bei pakeisti ją į lengvesnę, tinkamai vykdė paminėtus reikalavimus, kad operatyviai ir rūpestingai tyrė aplinkybes, susijusias ne tik su ieškovą kaltinančiais, bet ir su jį teisinančiais pareiškimais bei duomenimis, ar kad skundžiamas teismo sprendimas neatitinka faktinių aplinkybių, įstatymo ar teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Naujapilė“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2007; 2008 m. balandžio 7d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2008).

22Todėl neturi pagrindo apeliacinio skundo argumentai, kad neįrodyta ar nemotyvuota, jog ieškovui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas buvo neteisėta, ar kad skundžiamo teismo sprendimo išvados neatitinka faktinių aplinkybių ar yra nepagrįstos.

23Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir apelianto motyvas, kad šioje byloje Teisingumo ministerija nebuvo dalyvaujančiu asmeniu - atsakovo Lietuvos Respublikos atstovu. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas, kurio dalis patenkinta, dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro veiksmų Lietuvos valstybei, kuri buvo tinkamai atstovaujama byloje.

24Dėl paminėtų argumentų ir kitų faktinių bylos aplinkybių, apygardos teismas turėjo pagrindo iš dalies patenkinti nurodytą ieškinį, teisingai nustatydamas ir priteistiną neturtinės žalos dydį (CK 6.250 str., 6.272 str. 1d.).

25Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų numatytais atvejais, t. y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir įstatymo saugomų vertybių pažeidimus. Šiuo atveju žalos atlyginimo dydis nustatytas, vadovaujantis LR CK 6.250 str., 6.272 str. 1d. įtvirtintais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais bei pagrindais. Neturtinės žalos dydis, išreikštas pinigais, yra bendrieji nuostoliai, kurių dydį nustato teismas, o ieškovas turi pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžio nustatymui reikšmingų kriterijų.

26Apygardos teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo pagrindą ir dydį, visapusiškai ištyrė ir tinkamai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes, vadovavosi neturtinės žalos nustatymo kriterijais. Teismas įvertino ieškovo sulaikymo ir suėmimo trukmę, kurios metu jis patyrė gilius dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, emocinę depresiją, be to, atsižvelgė ir į kitas aplinkybes, kurios sukėlė ieškovui stiprų nerimą, į tai, kad ieškovas patyrė potrauminį stresą, kad negalėjo dalyvauti sūnaus mokslo baigimo šventėje (b. t. 1, l. 39-50). Pirmosios instancijos teismo priteistas neturtinės žalos atlyginimo dydis atitinka faktines bylos aplinkybes ir įstatymą, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus (CK 1.5 str.) bei teismų praktiką panašiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-390/2005; 2007 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2007; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-196/2007; 2008 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-364/2008).

27Dėl pirmiau pasakyto, nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš Lietuvos... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu patenkino dalį... 4. Teismo teigimu, bylos medžiaga įrodo, kad ieškovas 2005-03-22 buvo... 5. Nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgė į... 6. Dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo teismas nurodė, jog pagal... 7. Teismas paliko nenagrinėtą ieškinio dalį dėl neteisėtų areštinių... 8. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Klaipėdos apygardos prokuratūros,... 9. 1.... 10. Teismas nepagrįstai nurodė, jog įtariamasis I. E. ,... 11. 2.... 12. Byloje, ieškovas nemotyvavo ir nepateikė įrodymų, jog jam skirta kardomoji... 13. 3.... 14. Pagal BPK, suėmimas yra skiriamas teismo nutartimi, o ne prokuroro nutarimu,... 15. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos... 19. Apygardos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovo ieškinį, teisingai... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė priežastinį ryšį tarp... 21. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo teigti, kad ikiteisminio tyrimo... 22. Todėl neturi pagrindo apeliacinio skundo argumentai, kad neįrodyta ar... 23. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir apelianto... 24. Dėl paminėtų argumentų ir kitų faktinių bylos aplinkybių, apygardos... 25. Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų numatytais... 26. Apygardos teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo pagrindą ir... 27. Dėl pirmiau pasakyto, nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d....