Byla 2-74/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bičiulių avilys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1801-601/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus „Bičiulių avilys“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltų burlaivis“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltų burlaivis“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus „Bičiulių avilys“ dėl iškeldinimo, bei skolos, delspinigių bei baudos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB Vilniaus „Bičiulių avilys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

41) pripažinti atsakovo vienašališką 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutarties Nr. 002, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, nutraukimą neteisėtu;

52) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo:

71) iškeldinti ieškovą (kartu su jo valdomu turtu) iš atsakovui priklausančių negyvenamųjų patalpų pirmame aukšte, esančių ( - ), t. y. įpareigoti ieškovą išsikelti iš atsakovui ( - ) patalpų rūsyje, patalpų plane pažymėtų ( - ) bei 18 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pirmame aukšte, esančių ( - ), bei įpareigoti iškeldinti iš minėtų patalpų visą savo ir kitokiais pagrindais turimą turtą (įrangą), esantį jose ar priklausantį ieškovui per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

82) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 66056,40 Lt skolos, 4774 Lt delspinigių, 40000 Lt baudos pagal 2001-03-30 Nuomos sutartį Nr. 002 bei 41838 Lt už naudojimąsi patalpomis pasibaigus 2001-03-30 Nuomos sutarčiai Nr. 002, viso 152668,40 Lt;

93) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

10Pateikęs priešieškinį, atsakovas prašė priešieškinio užtikrinimui, priešieškinio reikalavimų ribose, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises 152668,40 Lt sumai. Jis nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas gali realizuoti turtą ar perleisti tretiesiems asmenims, nuslėpti pinigines lėšas, dėl ko teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino - areštavo ieškovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 152668,40 Lt sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o šio turto nesant arba esant nepakankamai, areštuoti ieškovo pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu, bei turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. Teismas nurodė, kad byloje pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas, reikalavimo suma didelė – 152668,40 Lt, be to, iš priešieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas siekia nutraukti nuomos santykius su ieškovu, iškeldinti jį iš nuomojamų patalpų, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones priešieškinio dydžio ribose, nes yra reali grėsmė manyti, jog ieškovui sužinojus apie priešieškinį, gali būti bandoma paslėpti, parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti turtą, o ieškovui perleidus turtą sąžiningiems tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinus šį turtą, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

12Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, o atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Jis nurodo, kad:

131. Reikalaujama suma ieškovui pagal jo turimas ir gaunamas pajamas nėra didelė, todėl nėra objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

142. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas siekia nutraukti nuomos santykius su ieškovu, iškeldinti jį iš nuomojamų patalpų, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones priešieškinio dydžio ribose. Teismas neatkreipė dėmesio į ieškovo pateiktą ieškinį, kuriame nurodoma, kad atsakovas nuomos sutartį nutraukė neteisėtai bei prašo šį nuomos nutraukimą pripažinti neteisėtu, pažymėdamas, kad nėra įsiskolinęs atsakovui už nuomą.

153. Aplinkybė, jog ieškovas jau daugiau kaip 2,5 mėnesio žino apie atsakovo priešieškinio pateikimą ir byloje nesant įrodymų apie tai, kad pastarasis mėgintų savo turtą kokiu nors būdu perleisti ar apsunkinti, paneigia skundžiamos nutarties motyvą, kad ieškovas, sužinojęs apie ieškinį, bandys paslėpti, parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti turtą.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Jis nurodo, kad:

171. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog areštuoto turto suma jam nėra didelė. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas neturi jokio registruoto nekilnojamojo turto, automobilių, o daliai turto yra pritaikytas areštas kitų kreditorių reikalavimų užtikrinimui, todėl yra reali grėsmė dėl teismo sprendimo neįvykdytinumo.

182. Atsakovo atžvilgiu taip pat yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – ginčo patalpų areštas, uždraudžiant atsakovui jas perleisti ar išnuomoti tretiesiems asmenims, todėl ieškovas šiuo metu naudojasi nemokamai atsakovo patalpomis, tuo didindamas atsakovo patiriamus nuostolius.

193. Tai, jog ieškovas nesiėmė veiksmų turimam turtui paslėpti, nepaneigia fakto, kad egzistuoja grėsmė būsimam teismo sprendimo įvykdymui.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirtajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones motyvuodamas tuo, kad ieškinio suma yra didelė. 152668,40 Lt suma ieškovui pagal jo turimas ir gaunamas pajamas nėra didelė, todėl nėra objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

23Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad nepritaikius atsakovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintas teismo sprendimo, jei jis būtų priimtas atsakovo naudai, įvykdymas arba tokio teismo sprendimo vykdymas pasidarytų visai negalimas, nes turtinio pobūdžio ieškinio reikalavimo suma didelė – 152668,40 Lt (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Didelė ieškinio suma paprastai pripažįstama pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pagal susiklosčiusią teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5/2006, 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-269/2006). Be to, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pradinėje bylos stadijoje, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti; teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima (CPK 144 str., 145 str., 148 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–239/2006).

24Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-131/2008; 2008 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-435/2008). Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į bylos šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui (šiuo atveju ieškovui) yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios bendrovės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais. Tačiau ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog ieškovo finansinė būklė tokia gera, kad priešieškinio suma (152668,40 Lt) jam nėra didelė.

25Pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, taip pat atsakovas gali įkeisti turimą turtą. Todėl, jeigu ieškovui priešieškinio reikalavimo suma nėra didelė, jis gali pasinaudoti CPK 146 str. 2 d. suteikta galimybe įnešti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą ir taip pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26Kolegijos nuomone, aplinkybė, jog ieškovas 2,5 mėnesio žinojo apie atsakovo priešieškinio pateikimą ir nesiėmė veiksmų turimam turtui paslėpti, nepaneigia fakto, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

27Pažymėtina, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto argumentų, susijusių su ieškinio pagrįstumu nepasisako.

28Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir atsakovo atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ją naikinti.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB Vilniaus „Bičiulių avilys“ kreipėsi į teismą su... 4. 1) pripažinti atsakovo vienašališką 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutarties Nr.... 5. 2) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 6. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo:... 7. 1) iškeldinti ieškovą (kartu su jo valdomu turtu) iš atsakovui... 8. 2) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 66056,40 Lt skolos, 4774 Lt... 9. 3) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6 procentų dydžio metinių... 10. Pateikęs priešieškinį, atsakovas prašė priešieškinio užtikrinimui,... 11. Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi prašymą taikyti... 12. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m.... 13. 1. Reikalaujama suma ieškovui pagal jo turimas ir gaunamas pajamas nėra... 14. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas siekia nutraukti nuomos... 15. 3. Aplinkybė, jog ieškovas jau daugiau kaip 2,5 mėnesio žino apie atsakovo... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį... 17. 1. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog areštuoto turto suma jam nėra... 18. 2. Atsakovo atžvilgiu taip pat yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 19. 3. Tai, jog ieškovas nesiėmė veiksmų turimam turtui paslėpti, nepaneigia... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad... 24. Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo... 25. Pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį teismas gali netaikyti laikinųjų... 26. Kolegijos nuomone, aplinkybė, jog ieškovas 2,5 mėnesio žinojo apie atsakovo... 27. Pažymėtina, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....