Byla 2A-468-275/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys L. V., A. K. bei V. Ž

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Ritos Kisielienės, Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Vido Stankevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UADB „Seesam Lietuva“ bei UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys L. V., A. K. bei V. Ž.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų UADB „Seesam Lietuva“ bei UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai 5 595,27 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2009-11-27) iki visiško sprendimo įvykdymo bei iš atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ 408,45 Lt delspinigius bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-06-14 d. Klaipėdoje, Vilniaus-Šilutės pl. sankryžoje įvykusios avarijos metu, buvo apgandintas automobilis MB, valst. Nr. ( - ), o kadangi minėtas automobilis buvo apdraustas pas ieškovą, tai ieškovas, kompensuodamas 2007-06-14 autoįvykio metu padarytus nuostolius, išmokėjo draudėjui 5 595,27 Lt dydžio draudimo išmoką. Ieškovas taip pat nurodė, jog vadovaujantis administracinės bylos 2007-06-14 eismo įvykio medžiaga ir 2007-12-27 ekspertizės aktu, minėta avarija įvyko šiomis aplinkybėmis, t.y. automobilio Lexus, valst. Nr. ( - ) vairuotoja V. Ž., pažeisdama KET reikalavimus, lenkė transporto priemones Audi 90, valst. Nr. ( - ), bei Audi A6, valst. Nr. ( - ) ir tikėtina, kad ji sudarė kliūtį šių automobilių judėjimui, ko pasekoje automobiliai Lexus, valst. Nr. ( - ), bei Audi 90, valst. Nr. ( - ), susidūrė, o automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ) vairuotojas L. V., siekdamas išvengti susidūrimo su minėtais jau susidūrusiais automobiliais, stabdė ir manevravo bei išvažiavo į eismo juostą, kuria važiavo automobilis MB, valst. Nr. ( - ), ir susidūrė su šia transporto priemone. Ieškovas nurodė, jog automobilių Lexus, valst. Nr. ( - ), ir Audi A6, valst. Nr. ( - ) dėl kurių kaltės buvo apgadintas automobilis MB, valst. Nr. ( - ), vairuotojų valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta pas atsakovus UADB „Seesam Lietuva“ bei UAB DK „PZU Lietuva“ transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl atsakovai solidariai privalo atlyginti apdraustųjų padarytą žalą. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ dėl eismo įvykio metu atsakingo asmens, t.y. automobilio Lexus, valst. Nr. ( - ), vairuotojos V. Ž., padarytą žalą atlygino, be to, pažymėtina tai, kad įstatymo normos nenumato, jog draudikui būtų pateikiamos kelios pretenzijos.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, trečiojo asmens paaiškinimus, konstatavo, kad ieškovas savo ieškinį grindžia subrogacijos teisiniais santykiais, t.y. Civilinio kodekso 6.1015 str. 1 d. nuostatose yra numatyta, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, tai draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Įstatymų leidėjas, nustatydamas specialius subrogacijos atvejus draudimo santykiuose, minėtoje teisės normoje nurodo kreditoriaus pasikeitimo būdą egzistuojančioje prievolėje, nes Civilinio kodekso 6.1015 str. 2 d. nuostatose yra numatyta, jog reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, yra įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Šiuo atveju ieškovas išmokėjo naudos gavėjui draudimo išmoką, todėl ieškovui atsirado teisė vietoje žalą patyrusio asmens reikalauti nuostolių atlyginimo iš žalą padariusio asmens ar jo draudiko pagal taisykles, kurios nustato nukentėjusiojo ir už žalą atsakingo asmens tarpusavio santykius, o tuo atveju, kai žalą patyręs asmuo, yra apsidraudęs savo turtinį interesą, tai jo draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jeigu jis yra apsidraudęs, tai į jo draudiką (LAT 2005-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2003 m.; 2008-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008 m.). Teismas padarė išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovų susiklosčiusiems teisiniams santykiams yra taikytinos tos taisyklės, kurios nustato nukentėjusiojo ir už žalą atsakingo asmens tarpusavio santykius, t.y. ieškovas savo subrogacinį ieškinį atsakovams gali reikšti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatyta tvarka ir tik tokia apimtimi, kokią turi nukentėjęs asmuo. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose yra numatyta, jog šio įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas arba biuras moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos yra pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per ketverius metus nuo eismo įvykio dienos. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju nukentėjęs asmuo automobilio MB, valst. Nr. ( - ), vairuotojas A. K. apie padarytą žalą sužinojo eismo įvykio dieną, t.y. 2007-06-14 dieną, ir tą pačią dieną jis kreipėsi į ieškovą su prašymu išmokėti draudimo išmoką, be to, pas ieškovą tą pačią dieną buvo apžiūrėtas ir automobilis MB, valst. Nr. ( - ), bei tą pačią dieną buvo ieškovo surašytas Transporto priemonės techninės apžiūros aktas, todėl teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju atsakingiems draudikams pretenzijos dėl padarytos žalos atlyginimo ieškovo turėjo būti pareikštos per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos, t.y. iki 2008-06-14 (imtinai), o kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos, ieškovas tik 2008-10-02 su pretenzija kreipėsi į atsakovą UADB „Seesam Lietuva“ dėl išmokėtos draudimo išmokos išieškojimo, o atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“ pretenzija dėl išmokėtos draudimo išmokos išieškojimo iš viso iki šiol nėra pareikšta, todėl teismas sprendė, kad šiuo atveju Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose numatyto pretenzinio termino pasibaigimo pasekmė yra atsakingų draudikų prievolių mokėti draudimo išmoką pasibaigimas. Teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju atsakovai pagrįstai atsisakė išmokėti ieškovui išmoką už padarytą žalą, suėjus terminui šiai ieškovo teisei realizuoti pasibaigimo, todėl ieškovo ieškinį atsakovams, taikant ieškinio senatį, atmetė kaip nepagrįstą (CK 1.126 str. 2 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priimti naują sprendimą: priteisti iš atsakovų UADB „Seesam Lietuva“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 5 595,27 Lt žalos atlyginimą ir 168 Lt žyminį mokestį, o taip pat 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ priteisti 0,04 procentų dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d. - 408,45 Lt ir 66 Lt žyminį mokestį; priteisti 235 Lt bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas. Nurodo, kad AB „Lietuvos draudimas“ pareikštam reikalavimui atlyginti avarijos metu padarytą žalą senaties terminas yra 3 metai. Senaties terminas nebuvo praleistas. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. numatytas pretenzijos pateikimo terminas nėra laikomas senaties terminu. Remiantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d., pretenzija turi būti pateikta per vienerius metus nuo žalos padarymo dienos arba nuo sužinojimo apie žalos padarymą dienos, bet ne vėliau nei per 4 metus. Pretenzija draudikui UADB „Seesam Lietuva“ pateikta praėjus daugiau nei 1 metams nuo žalos padarymo. Draudikui UAB DK „PZU Lietuva“ ieškovas neteikė pretenzijos . Apelianto nuomone neteisingai buvo išaiškinta Įstatymo 16 str. 4 d. 1 metų terminas pretenzijai pateikti turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai asmuo sužino apie pažeistą teisę ir turi galimybę ją ginti. Jei asmuo tik sužino apie žalos padarymo faktą bet nėra žinoma, kas ją padarė (kas atsakingas), Įstatymo 15 str. reikalavimus atitinkanti pretenzija negali būti pateikta. Pretenzija nėra teikiama, jei atsakingu dėl žalos pripažįstamas sugadinto turto savininkas. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad AB „Lietuvos draudimas“, pateikdamas pretenziją tik 2008-10-02, prarado teisę gauti žalos atlyginimą. Jei pretenzijos pateikimo terminas dėl svarbios priežasties praleidžiamas, šis terminas turi būti atnaujinamas. Atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo draudimo išmoką už sugadintą automobilį Audi 90, valst. Nr. ( - ), kadangi laiku buvo gauta pretenzija. Pretenzija dėl Audi 90, valst. Nr. ( - ), sugadinimo buvo pateikta laiku, kadangi Klaipėdos VPK buvo pasisakiusi, kas kaltas dėl šio automobilio sugadinimo. Įstatymas nenumato, kad dėl kiekvieno sugadinto automobilio ar kito turto turi būti teikiamos atskiros pretenzijos . Kadangi nukentėjęs asmuo ne visada gali pateikti pretenziją per 1 metus nu žalos padarymo momento, įstatymas numato, kad pretenzija turi būti pateikta ne vėliau nei per 4 metus nuo žalos padarymo momento. Maksimalus 4 metų terminas turi būti taikomas ne tik tada, kai nukentėjęs asmuo nežino apie sugadintą jo turtą. Turto savininkas turi rūpintis savo turtu, jį prižiūrėti, drausti, kas 2 metus atlikti automobilio techninę apžiūrą, dėl to tokie atvejai, kai asmuo tik po kelių metų sužino apie jo turto sugadinimą, labai reti. 4 metų terminas taikytinas tuo atveju, jei pretenzija dėl svarbių priežasčių negalėjo būti pateikta per 1 metus nuo žalos padarymo momento. Klaipėdos miesto VPK 2007-12-14 nutarimu Administracinės nuobaudos dėl automobilių MB, valst. Nr. ( - ), ir Audi A6, valst. Nr. ( - ) 2007-06-13 susidūrimo skyrimo terminą pratęsė iki 2008 m. birželio 14 d. Administracinę bylą nagrinėjo Vilniaus ir Klaipėdos VPK. Administracinėje byloje buvo atliekama ekspertizė. Per 1 metus nuo žalos padarymo pareigūnai nenustatė, kas atsakingas dėl automobilių MB, valst. Nr. ( - ), ir Audi A6, valst. Nr. ( - ) susidūrimo, dėl to teismas nepagrįstai laikė, kad pretenzija turėjo būti pateikta iki 2008-06-14. Klaipėdos miesto VPK, nuspręsdamas, kad L. V. nepadarė administracinės teisės pažeidimo, dar labiau apribojo nukentėjusiojo galimybę pareikšti tinkamą pretenziją, nes avarija įvyko tuo metu, kai L. V., išvažiuodamas iš šalutinio kelio, bei manevruodamas iš vienos eismo juostos į kitą, nedavė kelio pagrindiniu keliu važiuojančiai transporto priemonei MB. Administracinę bylą tiriančiai valstybės įgaliotai institucijai nebuvo žinoma, kas kaltas dėl šios avarijos. Byloje nėra įrodymų, kad nuketėjęs asmuo turėjo žinoti, kas kaltas, anksčiau nei bylą tiriantys pareigūnai. Netgi dabar nėra pasisakyta, kam AB „Lietuvos draudimas“ turėjo teikti pretenziją (kas atsakingas dėl žalos padarymo). Pretenzija dėl avarijos metu padarytos žalos turi būti teikiama ne bet kam, o atsakingam draudikui. Teismas rėmėsi LAT 2008-02-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, nors byloje nebuvo nagrinėjamas klausimas, ar draudikas išmokėjo draudimo išmoką įstatyme nurodytais terminais, ar juos praleido. LAT 2008-02-12 nutartyje bei kitose LAT nutartyse nenumatyta, kad draudikas turi pateikti pretenziją per vienerius metus nuo žalos padarymo dienos. Toks išaiškinimas yra tik dėl senaties terminų, kadangi reikalavimo teisė pagal Civilinio kodekso 6.1015 str. įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo ir atsakingo už padarytą žalą asmens santykius. Bet Civilinio kodekso 6.1015 str. taikomas tiek, kiek specialias draudimo šakas ir grupes reglamentuojantys įstatymai nenumato ko kita (CK 6.1018 str.). Tai yra privalomąjį draudimą reglamentuojantys įstatymai, kurie numato kitokią žalos reguliavimo procedūrą, kai pretenzijas subrogacijos tvarka teikia draudikai. Be to, draudikas negali įgyvendinti reikalavimo teisės pagal tas pačias taisykles kaip draudėjas vien dėl to, kad nukentėjusysis turėjo pasirinkimo teisę, iš ko reikalauti žalos atlyginimo, t.y. jis galėjo reikalauti atlyginti žalą iš draudikų UADB „Seesam Lietuva“, UAB DK „PZU Lietuva“, AB „Lietuvos draudimas“. Nukentėjęs galėjo pasirinkti, kam teikti pretenziją, t.y. visiems draudikams ar vienam iš jų, nes visi atsakingi draudikai turėjo pareigą atlyginti žalą ir jų prievolę galima laikyti solidaria, atsakomybė solidari. Pretenzija, nepraleidus 1 metų termino, pateikta vienam draudikui - AB „Lietuvos draudimas“. Nukentėjusysis tinkamai įgyvendino reikalavimo teisę (CK 6.6 str. 4 d.), gavo žalos atlyginimą, o prievolę įvykdžiusiam draudikui perėjo teisė išreikalauti sumas iš kitų atsakingų solidarių skolininkų. Tai yra regresinis reikalavimas (CK 6.9 str. 1 dalis) kuris įgyvendinamas pagal Civilinio kodekso 1.127 str. 4 d. numatytą taisyklę.

10Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad eismo įvykis, dėl kurio AB „Lietuvos draudimas“ draudėjui buvo padaryta žala ir buvo išmokėta draudimo išmoka, įvyko 2007-06-14. Atitinkamai nuo šios datos yra skaičiuojamas įstatymo nustatytas sutrumpintas vienerių metų terminas pretenzijoms dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti, kadangi nukentėjęs asmuo apie žalą sužinojo įvykio metu. Šio termino pabaiga laikytina 2008-06-14, tuo tarpu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu pateikė tik 2010-01-26, t.y. praleidus įstatymo nustatytą vienerių metų terminą pretenzijoms dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Darytina išvada, jog ieškovo subrogacinio reikalavimo tenkinimas atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu negalimas, kadangi patikslinto ieškinio pateikimo diena, t.y. 2010-01-26, jau buvo pasibaigę atsakingo už padarytą žala asmens, o kartu ir jo draudiko, įsipareigojimai.

11Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ atsileipimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas pateiktu nuostatos aiškinimu išplečia pačią nuostatą, numatydamas jos taikymui būtinų aplinkybių visumą. Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatą numato, jog įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas arba biuras moka išmoką jeigu pretenzija dėl padarytos žalos yra pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per ketverius metus nuo eismo įvykio dienos. Apeliantas šios nuostatos taikymą papildomai susieja su galimybe ginti pažeistą teisę turėjimu. Toks interpretavimas neatitinka įstatymo nuostatos. Vienų metų termino pradžią įstatymų leidėjas sieja ne su galimybės ginti turėjimu, bet su žinojimu apie žalos padarymą. Sutinkamai su tuo atsakovo teikiama interpretacija nėra pagrįsta ir neatitinka įstatymo raidės. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nukentėjęs trečiasis asmuo A. K. apie jam padarytą žalą sužinojo 2007-06-14. To pasekoje vienų metų termino reikalavimui dėl eismo įvykio metu padarytos žalos pareikšti pradžia laikoma 2007-06-15. Bylos nagrinėjimo metu surinkti įrodymai patvirtina, kad apeliantą ir trečiąjį asmenį A. K. siejo savanoriškojo draudimo teisiniai santykiai (CK 6.988 str. 1 d.). Apelianto prisiimtos prievolės išmokėti draudimo išmoką atsiradimo pagrindas yra draudžiamojo įvykio buvimas (CK 6.2 str., 6.987 str.). Atsakovą UADB „Seesam Lietuva“ su trečiuoju asmeniu L. V. bei atsakovą UAB DK „PZU Lietuva“ ir trečiąjį asmenį V. Ž. siejo privalomojo draudimo santykiai. Atsakovų prievolės atsiradimo pagrindas yra apdraustų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės atsiradimas, t.y. žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarymas valdant, naudojant apdraustas transporto priemones dėl kurios jis yra atsakingas. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad visus tris draudikus sieja solidari prievolė trečiojo asmens A. K. atžvilgiu. Vadovaujantis šia aplinkybe bei atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.6 str. 3 d., numatančią, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu, gautųsi, kad apeliantą ir trečiąjį asmenį A. K. siejo privalomojo draudimo teisiniai santykiai, ir trečiajam asmeniu A. K. kyla civilinė atsakomybė dėl 2007-06-14 eismo įvykio metu jo vairuotai transporto priemonei padarytos žalos. Akivaizdu, kad tai neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Trečiąjį asmenį A. K. ir apeliantą bei trečiąjį asmenį A. K. ir atsakovus siejančios prievolės nėra tapačios. Apelianto ir atsakovų prievolės yra skirtingos savo atsiradimo pagrindais, savo esme. Sutinkamai su tuo, apeliantas ir atsakovai negali būti laikomi solidariais skolininkais ir jų nesieja solidarioji skolininkų pareiga.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Skundas dalinai tenkintinas.

14Nustatyta, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti žalos atlyginimą, į kurį jam atsirado teisė išmokėjus 2008-09-16 automobilio MB valst. Nr. ( - ) draudėjui 5595,27 Lt kompensaciją dėl 2007-06-14 autoįvykio metu atsiradusių nuostolių, 2008-10-02 pateikė pretenziją avarijos kaltininko – automobilio Audi A6 draudikui UADB „Seesam Lietuva“. Šis atsakovas atsisakė atlyginti žalą, pateikdamas 2010-02-19 atsiliepimą į ieškinį ( b. l. 85-87) ir nurodydamas, kad remiantis eksperto V. P. ekspertizės aktu ir 2008-01-07 nutarimu eismo įvykio kilimo priežastimi yra ne jo draudėjo L. V., bet V. Ž., kurios vairuojamas automobilis Lexus RX 300, valst. Nr. ( - ), buvo apdraustas UAB DK „ PZU Lietuva“, kalti veiksmai. Ieškinį šio atsakovo – UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu ieškovas pateikė teismui 2010-02-01 (b.l.70-73), nenurodydamas argumentų, dėl kokios priežasties praleido vienerių metų senaties terminą, numatyto CK 1.125 straipsnio 7 dalyje. Iš prašymo ieškovui išmokėti draudimo išmoką (b.l.12), kurią pateikė automobilio MB draudėjas, bei iš ieškovo atlikto žalos apskaičiavimo matyti, kad draudėjui mokėtina suma jau 2007-07-16 buvo paskaičiuota ( b.l.15), todėl teisė į ieškinį ieškovui atsirado nuo šios dienos, taigi reikalavimas atlyginti nuostolius subrogacijos tvarka turėjo būti pareikštas per vienerius metus, t.y. iki 2008-07-16. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį pirmajam atsakovui 2009-11-25, tiek antrajam atsakovui 2010-02-01, buvo praleidęs senaties terminus, tačiau ieškovo nurodytos aplinkybės, jog užsitęsęs tyrimas policijoje tikslu nustatyti asmenį, kaltą dėl autoįvykio, yra svarbia priežastimi, dėl kurios buvo praleistas terminas pretenzijai atsakovams bei ieškiniui teisme pareikšti.

15Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad eismo įvykio kilimą sąlygojo bei tiesioginiame priežastiniame ryšyje su šio eismo įvykio kilimu buvo automobilio Lexus vairuotojos V. Ž. veiksmai, šios aplinkybės neginčija ir atsakovas UAB DK „ PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą. Ieškovas patikslintame ieškinyje teigė, jog kaltais dėl autoįvykio yra a/m Lexus ir Audi A6 vairuotojai, tačiau apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog automobilio Audi A6 vairuotojas padarė eismo taisyklių pažeidimus, todėl ieškinys tenkintinas tik automobilį Lexus RX 300, valst. Nr. ( - ), draudiko atsakovo UAB DK „ PZU Lietuva“ atžvilgiu.

16Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos eismo priežiūros skyriuje buvo atliekamas autoįvykio, kurio metu susidūrė dvi transporto priemonės - Audi A6 ir Mersedes Benz tyrimas. Iki termino skirti administracinę nuobaudą pabaigos - 2007-12-14 nebuvo atlikta pareigūno paskirta autotechninė ekspertizė, todėl terminas nuobaudai paskirti buvo pratęstas iki 2008-06-14. Ekspertizės aktas buvo gautas policijoje 2008-01-03 ( b.l.40) ir Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos eismo priežiūros skyriaus pareigūno 2008-01-07 nutarimu administracinė byla automobilio Audi A6 vairuotojui buvo nutraukta, atsižvelgus į ekspertizės išvadą. Ieškovui ieškininiame pareiškime nurodžius, kad jis siuntė prašymus Vilniaus m. eismo priežiūros tarnybai reikalaudamas dokumentų, susijusių su eismo įvykiu, tačiau šių dokumentų negavo, pateikus įrodymą apie tokį prašymą (b.l.22) bei įrodžius aplinkybę, kad 2008-02-15 pažymoje apie eismo įvykį ( b.l.11) policijos departamentas nurodė ne padariusį administracinį teisės pažeidimą asmenį, t.y. V. Ž. ir jos draudimo bendrovę, o kitą vairuotoją L. V., kuris pripažintas nekaltu dėl autoįvykio, tai leidžia daryti išvadą, kad policijos departamentas suklaidino ieškovą dėl to, kas kaltas dėl autoįvykio ir toks suklaidinimas yra svarbia priežastimi, dėl kurios ieškovas nepareiškė savalaikiai, t.y. iki 2008-07-16 atsakingam draudikui pretenzijos ir, jos nepatenkinus, nepateikė ieškinio teismui. Tik teisme 2009-12-22 buvo gauta ekspertizės išvada, kaip atsakovo UADB „Seesam Lietuva“atsiliepimo į ieškinį priedas ( b.l.29-30) , iš kurios paaiškėjo, jog kalta dėl autoįvykio a/m Lexus RX 300, valst. Nr. ( - ), vairuotoja, todėl reikalavimo pareiškimas atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“2010-02-01 nėra nepagrįstai pavėluotas, terminas jam pareikšti atnaujintinas CK 1.131 straipsnio 2 dalies pagrindu.

17Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį dėl ieškininės senaties termino praleidimo, nenagrinėjo aplinkybės, ar senaties termino ieškovas nepraleido dėl svarbios priežasties, t.y. ar pažeistoji teisė neturi būti ginama, atnaujinus praleistą ieškinio senaties terminą, tuo netaikė įstatymo ( CK 1.131 straipsnio 2 dalies), kuris turėjo būti taikomas byloje. Ieškovui pareiškus, kad jis nepraleido įstatymų nuostatuose numatyto vienerių metų termino pretenzijoms pareikšti, teismas turėjo padaryti išvadas dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, dėl kokios priežasties jis kreipėsi į teismą pavėluotai. Apeliacinės instancijos teismui įvertinus šias aplinkybes ir padarius išvadą, kad terminas ieškiniui pareikšti atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu atnaujintinas ir šis asmuo turi atlyginti jo draudėjos padarytą žalą remiantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi. Atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ atžvilgiu ieškinys atmestinas, nenustačius, jog jo draudėjas yra atsakingas už atsiradusią žalą.

18Dėl žalos dydžio

19Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ atsiliepime į ieškinį ( b.l.87) nurodė, jog draudėjas, atlygindamas draudėjo patirtus nuostolius dėl autoįvykio, neatsižvelgė į keičiamų detalių nuvertėjimą, nurodė, jog turėjo būti eismo įvykio dienai a/m MB v/n ( - ) keičiamų detalių nusidėvėjimas buvo 10 procentų, todėl ieškovas galėtų reikalauti 5211,98 Lt žalos atlyginimo. Pateikdamas 2010-03-18 dubliką į atsakovų atsiliepimus ieškovas nenurodė argumentų, jog šie atsakovo atsikirtimai būtų nepagrįsti, todėl jie pripažintini prijotinais ir ieškinys todėl tenkintinas dalinai.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Patenkintų reikalavimų dalyje žyminis mokestis sudaro 156,35 Lt, todėl iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ priteistinas ieškovui žyminis mokestis šioje dalyje, kurį jis yra apmokėjęs už ieškinį ir apeliacinį skundą, t.y. viso 312,70 Lt. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ turi atlyginti valstybei išlaidas, kurias turėjo teismai, išsiųsdami šalims procesinius dokumentus, jos sudaro 73, 86 Lt ( 61,76 Lt pirmosios instancijos teisme ir 12,10 Lt apeliacinės instancijos teisme).

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą panaikinti.

24Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti AB „ Lietuvos draudimas“ ( į/k 110051834) iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ ( į/k 110057869) 5211,98 Lt nuostolių atlyginimo ir 312,70 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

25Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ 73,86 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 10. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 11. Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ atsileipimu į apeliacinį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Skundas dalinai tenkintinas.... 14. Nustatyta, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti žalos atlyginimą, į kurį... 15. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad eismo įvykio kilimą... 16. Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos eismo... 17. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį dėl ieškininės senaties... 18. Dėl žalos dydžio ... 19. Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ atsiliepime į ieškinį ( b.l.87) nurodė,... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Patenkintų reikalavimų dalyje žyminis mokestis sudaro 156,35 Lt, todėl iš... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą... 24. Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti AB „ Lietuvos draudimas“ ( į/k... 25. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...