Byla e2-647-925/2019
Dėl turtinės žalos ir administravimo išlaidų atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, sekretoriaujant Jūratei Šmitaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui S. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų BUAB „Rinkis“ ir bankroto administratoriaus S. B. patikslintą ieškinį atsakovams G. M. ir S. V. dėl turtinės žalos ir administravimo išlaidų atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai bankrutavusi UAB „Rinkis“ ir bankroto administratorius S. B. patikslintu ieškiniu (pateiktu 2018-07-24) prašo teismo priteisti:

5- ieškovui BUAB ,,Rinkis“ iš atsakovo G. M. 2523,86 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

6- ieškovui BUAB ,,Rinkis“ iš atsakovo S. V. – 13504,03 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

7- ieškovui bankroto administratoriui S. B. solidariai iš atsakovų G. M. ir S. V. 3208,44 Eur administravimo išlaidų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Civilinė byla ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimų dalyje atsakovų S. S. ir A. D. atžvilgiu nutraukta teismui patvirtinus su minėtais atsakovais sudarytas taikos sutartis. Teismo 2019-01-21 ir 2019-02-12 priimtos nutartys dėl taikos sutarčių patvirtinimo yra įsiteisėjusios.

9Ieškovai ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-3355-866/2017, UAB „Rinkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas ieškovas S. B.. Minėta teismo nutartis įsiteisėjo 2017-03-07. Pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Rinkis“ iškėlimo teismui pateikė kreditorius UAB „Delmetra“, nes UAB „Rinkis“ buvo skolinga UAB „Delmetra“ 10842,81 Eur sumą pagal 2014-01-22 reikalavimo perleidimo sutartį. UAB „Rinkis“ aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Nenustatyta, kad UAB „Rinkis“ nuosavybės teise valdytų kokį nors materialų turtą, vykdytų veiklą ar gautų pajamas. Atsakovai, atitinkamais laikotarpiais būdami įmonės vadovais, nepateisinamai ilgai delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, didino kreditorinius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi, o BUAB „Rinkis“ kreditoriniai reikalavimai sudarė 18073,36 Eur. Atsakovas S. V. UAB „Rinkis“ vadovu buvo nuo 2012-12-06 iki 2013-05-28. A. G. M. UAB „Rinkis“ vadovo pareigas vykdė nuo 2013-06-19 iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pagal UAB „Rinkis“ VĮ Registrų centrui pateiktus 2010 m. finansinius dokumentus įmonė veiklos nevykdė: pajamų ir sąnaudų neturėjo, taip pat neturėjo atsargų ir nebaigtų vykdyti sutarčių; jos turtą sudarė tik įstatinis kapitalas 2896,20 Eur. Finansinių ataskaitų VĮ Registrų centras įmonė neteikė nuo 2011 metų. UAB „Rinkis“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių niekada neturėjo, apie kitą įmonės turtą nėra duomenų dėl buvusių vadovų kaltės, nes jie VĮ Registrų centrui neteikė finansinių ataskaitų, dėl to laikytina, kad įmonė 2013 metais jokio turto neturėjo, o įmonės skolos kreditoriams susidarė nuo 2013 metų. Su UAB „Delmetra“ kreditoriniu reikalavimu pateikta 2013-01-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. UE/2013/2 patvirtina, kad Przedsiebiorstwo „Gorny“ spolka jawna Z. M. pardavė UAB „Rinkis“ mėsos gaminių už 33342,40 PLN (7956,90 Eur). Minėtą sąskaitą UAB „Rinkis“ turėjo apmokėti iki 2013-02-03, tačiau pilnai neapmokėjo ir UAB „Rinkis“ skola pagal šią sąskaitą sudaro 8305,88 PLN (1982,31 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Rinkis“ dokumentai bankroto administratoriui nėra perduoti, UAB „Rinkis“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių niekada neturėjo ir vienintelis įmonės turtas pagal 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė tik 2896 Eur įstatinis kapitalas, darytina išvada, kad jau nuo 2013-02-03 įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, nes buvo nemoki, t. y. jos pradelstos skolos – 1982,31 Eur – viršijo pusę į jos balansą įrašytos turto vertės (2896,20 Eur), todėl įmonės vadovams ir akcininkams kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Rinkis“ iškėlimo. Atsakovai, savo laiku būdami įmonės vadovais, savalaikiai neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, bankroto byla UAB „Rinkis“ buvo iškelta kreditoriaus UAB „Delmetra“ iniciatyva, todėl atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jų vadovaujamai (vadovautai) bendrovei. Dėl šios pareigos pažeidimo atsakovas S. V. laikytinas atsakingu už 13504,03 Eur kreditorinių reikalavimų susidarymą įmonei esant nemokiai (UAB Utenos mėsa – 2516,30 Eur ir UAB „Delmetra“ – 10987,73 Eur). Atsakovas G. M. laikytinas atsakingu už 2523,86 Eur kreditorinių reikalavimų susidarymą įmonei esant nemokiai (VSDFV Vilniaus skyrius – 147,93 Eur, VĮ Turto bankas – 971,67 Eur, Telia Lietuva, AB – 1328,15 Eur, antstolės B. Palavinskienės – 76,11 Eur). Taip pat atsakovams kyla pareiga bankroto administratoriui atlyginti 3208,44 Eur administravimo išlaidas, kurios susideda iš 2280 Eur atlyginimo bankroto administratoriui bei 928,44 Eur faktiškai patirtų administravimo išlaidų, ir kurios liko neapmokėtos, nes įmonė neturėjo turto. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas G. M., kuris buvo įmonės vadovu iki bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės turto bei dokumentų bankroto administratoriui neperdavė. Būtent atsakovų, kurie žinodami įmonės finansinę padėtį, ir tai, kad įmonė yra nemoki ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, neteisėti veiksmai (neveikimas) sąlygojo situaciją, kad įmonė negali sumokėti bankroto administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Ieškovas laiko, kad atsakovai ieškovui dėl administravimo išlaidų atlyginimo atsakingi solidariai, nes žala atsirado dėl jų abiejų veiksmų.

10Teismo posėdžio metu ieškovas bankroto administratorius S. B., taip pat byloje atstovaujantis ir ieškovui BUAB „Rinkis“, patikslintą ieškinį ir jame išdėstytus argumentus palaikė, prašė patikslinto ieškinio reikalavimus atsakovų S. V. ir G. M. atžvilgiu tenkinti.

11A. G. M. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė. 2019-01-22 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad su jam pareikštais patikslinto ieškinio reikalavimais iš esmės sutinka, jų neginčija.

12A. G. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai – pasirašant teismo pažymoje 2019-01-22 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu. Atsakovas G. M. neinformavo teismo apie jo negalėjimą atvykti į teismo posėdį pateisinančias priežastis, prašymo atidėti teismo posėdį nepateikė, todėl byla išnagrinėta atsakovui G. M. nedalyvaujant.

13Atsakovas S. V. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai – ieškinio su priedais kopijos ir pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo – atsakovui S. V. įteikti tinkamai – asmeniškai pasirašytinai. Apie teismo posėdį atsakovui S. V. pranešta išsiunčiant šaukimą jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, todėl vadovaujantis CPK 121 straipsnio 1-2 dalimis, 123 straipsnio 3 dalimi, laikytina, kad apie teismo posėdį S. V. pranešta tinkamai, nes atsakovas neinformavo teismo apie gyvenamosios vietos, kurios adresu jam buvo įteiktas ieškinys, pasikeitimą, be to, apie parengiamąjį teismo posėdį ir galimybę jo metu pereiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės atsakovui S. V. pranešta ir viešo paskelbimo būdu. Byla išnagrinėta atsakovui S. V. nedalyvaujant.

14Patikslintas ieškinys tenkintinas

15Byloje nustatyta, kad UAB „Rinkis“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2010-10-13 ir tik už 2010 m. trijų mėnesių laikotarpį įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui. UAB „Rinkis“ vadovu nuo 2012-12-06 iki 2013-05-28 buvo atsakovas S. V., o nuo 2013-06-19 iki bankroto bylos iškėlimo - atsakovas G. M.. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2017-03-07, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-3355-866/2017, BUAB „Rinkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. B., bankrutuojančios įmonės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Bylos duomenimis, UAB „Rinkis“ aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų bankroto bylos iškėlimo metu nepateikė. UAB „Rinkis“ tik už 2010 m. trijų mėnesių laikotarpį pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal tuo metu pateiktų dokumentų duomenis įmonė veiklos nevykdė: pajamų ir sąnaudų neturėjo, taip pat neturėjo atsargų ar nebaigtų vykdyti sutarčių; jos turtą sudarė tik įstatinis kapitalas 2896,20 Eur. Viešųjų registrų duomenimis, įmonė neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių, pagal VSDFV duomenis įmonėje apdraustų darbuotojų nėra, skola VSDFV biudžetui sudaro 146,63 Eur, mokestinės nepriemokos įsiskolinimo suma 1034,82 Eur, nėra duomenų, kad UAB „Rinkis“ nuosavybės teise valdytų kokį nors kitą materialų turtą, vykdytų veiklą (civilinė byla Nr. eB2-3355-866/2017). 2017-05-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtinti BUAB „Rinkis“ kreditoriai ir jų reikalavimų sąrašas bendrai 18073,36 Eur sumai. 2017-09-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi vietoje kreditoriaus VMI prie LR FM į BUAB „Rinkis“ kreditorių sąrašą įtrauktas kreditorius VĮ Turto bankas ir patvirtintas jo 1034,83 eurų dydžio finansinis reikalavimas. 2017-10-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimi BUAB „Rinkis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

16Ieškovas bankroto administratorius S. B. prašo priteisti iš atsakovų solidariai 3208,44 Eur Eur žalos, kurią sudaro administravimo išlaidos, atlyginimą, ieškovas BUAB „Rinkis“ prašo priteisti iš atsakovo G. M. 2523,86 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo S, V. – 13504,03 Eur žalos atlyginimo. Ieškovai nurodo, kad ši žala kilo dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, atsakovų vadovavimo UAB „Rinkis“ laikotarpiu jiems, kaip vadovams, nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jų vadovautai bendrovei. Ieškovų teigimu, šią pareigą turėjo kiekvienas iš atsakovų.

17Įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės taikymui būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

18Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti.

19Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014 ir kt.).

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad BUAB „Aukma“ skola VSDFV Vilniaus skyriui susidarė 2013-12-31, VĮ Turto bankas 21,71 Eur reikalavimo suma susidarė 2013-10-01, 474,98 Eur – 2014-06-02, 474,98 Eur – 2015-06-01, antstolės B. Palavinskienės 76,11 Eur reikalavimo suma susidarė 2016-03-24, UAB Utenos mėsa 2516,30 Eur reikalavimo suma susidarė nuo 2013-02-27, UAB „Delmetra“ reikalavimo suma susidarė 2013-02-17. Bankroto bylos UAB „Rinkis“ iškėlimo metu nustatyta, kad bendrovė neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių, nėra duomenų, kad BUAB „Rinkis“ nuosavybės teise valdytų kokį nors kitą materialų turtą, vykdytų veiklą, gautų pajamų. UAB „Rinkis“ finansinių ataskaitų VĮ Registrų centras įmonė neteikė nuo 2011 metų.

21Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi BUAB „Rinkis“ valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovas G. M., kuris tuo laikotarpiu buvo UAB „Rinkis“ vadovu, neįvykdė teismo įpareigojimų, neperdavė administratoriui įmonės turto bei dokumentų.

22Byloje nustatyta, kad UAB „Rinkis“ nuo 2011 m. neteikė valstybės įmonei Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį. Nustatyta, kad šių pareigų nevykdė nei atsakovas S. V., nei atsakovas G. M. jų vadovavimo UAB „Rinkis“ metu. Šie faktai yra pakankamas pagrindas konstatuoti atsakovų G. M. ir S. V., kaip įmonės vadovų atitinkamais laikotarpiais, pareigų – sudaryti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus – sąmoningą nevykdymą. Todėl atsakovų G. M. ir S. V. civilinę atsakomybę taip pat lemia neteisėtų veiksmų, netinkamai organizuojant buhalterinę apskaitą, neteikiant privalomųjų finansinės atskaitomybės ataskaitų, visuma.

23ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo dėl to, kad šis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

24Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, gali būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, ir kt.( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Vien ta aplinkybė, jog įmonė, nors ir nuostolingą, tačiau ūkinę komercinę veiklą vykdė, negali pašalinti vadovo atsakomybės už nesikreipimą į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-1075/2018 ir kt.).

25Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad, esant įmonės nemokumo faktui, įmonės vadovas privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014.). Bendrovės vadovo veiksmai kvalifikuojami kaip neteisėti, jei pagal byloje nustatytas aplinkybes vadovas žinojo arba turėjo žinoti, kad bendrovė yra nemoki. Šis sužinojimo momentas priklauso nuo faktinių aplinkybių, t. y. kada vadovas turėjo objektyvią galimybę susipažinti su bendrovės finansiniais dokumentais, o tai gali priklausyti nuo vadovo valdymo laikotarpio, bendrovės dydžio, aplinkybės, ar buvęs vadovas tinkamai perdavė dokumentus, ir pan. Kasacinio teismo praktikoje vadovo veiksmų teisėtumas vertinamas pagal vadovo objektyvaus elgesio standartą, kuris reiškia, kad valdymo organo narys savo veikloje turi atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Dėl to sprendžiant dėl kiekvieno iš vadovų sužinojimo apie nemokumą momento, vertintina ne tik aplinkybė, ar jis faktiškai žinojo apie nemokumą, bet ir tai, ar jis neprivalėjo žinoti apie nemokumą atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes.

26Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Rinkis“ dokumentai bankroto administratoriui nėra perduoti, UAB „Rinkis“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių niekada neturėjo ir vienintelis įmonės turtas pagal 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė tik 2896 Eur įstatinis kapitalas, darytina išvada, kad jau nuo 2013-02-03 įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, nes buvo nemoki, t. y. jos pradelstos skolos – 1982,31 Eur – viršijo pusę į jos balansą įrašytos turto vertės (2896,20 Eur), todėl įmonės vadovams ir akcininkams kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Rinkis“ iškėlimo.

27Išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, kad atsakovas S. V. jo vadovavimo įmonei laikotarpiu nesiėmė jokių veiksmų, kad skolos būtų sumažėjusios ar išnykusios. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Rinkis“ negalėjo susimokėti skolų kreditoriams, atsakovui S. V. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis šios pareigos, būdamas įmonės vadovu, neįgyvendino. Atsakovas G. M., 2013-06-19 tapęs įmonės vadovu, turėjo įvertinti įmonės būklę bei esamą situaciją ir imtis veiksmų, tačiau nesielgė kaip sąžiningas, atsakingas ir rūpestingas įmonės vadovas, kuris, matydamas, kad įmonė yra nemoki, privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau nuostolingai tęsė įmonės veiklą. Atsakovai, savo laiku būdami įmonės vadovais, savalaikiai neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, bankroto byla UAB „Rinkis“ buvo iškelta kreditoriaus UAB „Delmetra“ iniciatyva, todėl atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jų vadovaujamai (vadovautai) bendrovei. Dėl šios pareigos pažeidimo atsakovas S. V. laikytinas atsakingu už 13504,03 Eur kreditorinių reikalavimų susidarymą įmonei esant nemokiai (UAB Utenos mėsa – 2516,30 Eur ir UAB „Delmetra“ – 10987,73 Eur). Atsakovas G. M. laikytinas atsakingu už 2523,86 Eur kreditorinių reikalavimų susidarymą įmonei esant nemokiai (VSDFV Vilniaus skyrius – 147,93 Eur, VĮ Turto bankas – 971,67 Eur, Telia Lietuva, AB – 1328,15 Eur, antstolės B. Palavinskienės – 76,11 Eur). Taip pat atsakovams kyla pareiga bankroto administratoriui atlyginti 3208,44 Eur administravimo išlaidas, kurios susideda iš 2280 Eur atlyginimo bankroto administratoriui bei 928,44 Eur faktiškai patirtų administravimo išlaidų, kurių dydį patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai ir kurios liko neapmokėtos, nes įmonė neturėjo turto.

28Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį administravimo išlaidos teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo dėl to, kad šis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 10 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad tiek atsakovui G. M. jo vadovavimo UAB „Rinkis“ laikotarpiu jau 2013 m. kilo pareiga kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes įmonė buvo nemoki. Atsakovas G. M. įmonės nemokumo būseną jam perėmus vadovavimą įmonei iš atsakovo S. V. paneigiančių įrodymų teismui pateikti negalėjo (CPK 178 str.), tokiu būdu teismas vertina, kad jau atsakovo S. V. vadovavimo laikotarpiu jam kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, ši pareiga išliko ir UAB „Rinkis“ vadovu tapus atsakovui G. M.. Pažymėtina, kad atsakovai neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu. Dėl nurodyto, esant nustatytoms visoms atsakovų civilinės atsakomybės sąlygoms jiems vadovavimo įmonei laikotarpiu laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, patikslintas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas: ieškovui BUAB „Rinkis“ iš atsakovo S. V. priteistina 13504,03 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo G. M. – 2523,86 Eur žalos atlyginimo, ieškovui bankroto administratoriui S. B. iš atsakovų solidariai priteistina 3208,44 Eur administravimo išlaidų (ĮBĮ 10 str. 11 d., CK 6.246 str.– 6.249 str., 6.279 str. 4 d.).

29Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovų ieškovams priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už atitinkamas iš kiekvieno atsakovo priteistas sumas (už solidariai priteistą sumą palūkanas priteisiant taip pat solidariai) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovui bankroto administratoriui S. B. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas 72 Eur žyminis mokestis, t. y. po 36 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 d.).

32Vadovaujantis CPK 96 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., iš atsakovo G. M. priteistina 57 Eur žyminio mokesčio (apskaičiuoto nuo iš atsakovo priteistos 2523,86 Eur sumos), iš atsakovo S. V. priteistina 304 Eur žyminio mokesčio (apskaičiuoto nuo iš atsakovo priteistos 13504,03 Eur sumos) Valstybei.

33Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d., 92 str., 88 str. 1 d. 3 p., iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 73,48 Eur, t. y. po 36,74 Eur iš kiekvieno atsakovo.

34Teismas, vadovaudamasis CPK 270-271 straipsniais,

Nutarė

35patikslintą ieškinį tenkinti.

36Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) 2523,86 Eur (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt tris eurus 86 ct) žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2523,86 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018-05-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui BUAB ,,Rinkis“, į. k. 302554040.

37Priteisti iš atsakovo S. V., a. k. ( - ) 13504,03 Eur (trylika tūkstančių penkis šimtus keturis eurus 3 ct) žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (13504,03 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018-05-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui BUAB ,,Rinkis“, į. k. 302554040.

38Priteisti solidariai iš atsakovų G. M., a. k. ( - ) ir S. V., a. k. ( - ) 3208,44 Eur (tris tūkstančius du šimtus aštuonis eurus 44 ct) administravimo išlaidų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (3208,44 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018-05-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir po 36 Eur (trisdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui bankroto administratoriui S. B., a. k. ( - )

39Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) valstybei 36,74 Eur (trisdešimt šešis eurus 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu, ir 57 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, šias išlaidas ir žyminį mokestį sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

40Priteisti iš atsakovo S. V., a. k. ( - ) 36,74 Eur (trisdešimt šešis eurus 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu, ir 304 Eur (tris šimtus keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, šias išlaidas ir žyminį mokestį sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

41Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai bankrutavusi UAB „Rinkis“ ir bankroto administratorius S. B.... 5. - ieškovui BUAB ,,Rinkis“ iš atsakovo G. M. 2523,86 Eur žalos atlyginimo,... 6. - ieškovui BUAB ,,Rinkis“ iš atsakovo S. V. – 13504,03 Eur žalos... 7. - ieškovui bankroto administratoriui S. B. solidariai iš atsakovų G. M. ir... 8. Civilinė byla ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimų dalyje atsakovų S.... 9. Ieškovai ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas bankroto administratorius S. B., taip pat... 11. A. G. M. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė.... 12. A. G. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 13. Atsakovas S. V. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė.... 14. Patikslintas ieškinys tenkintinas... 15. Byloje nustatyta, kad UAB „Rinkis“ Juridinių asmenų registre... 16. Ieškovas bankroto administratorius S. B. prašo priteisti iš atsakovų... 17. Įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės taikymui būtina... 18. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 19. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad BUAB „Aukma“... 21. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 22. Byloje nustatyta, kad UAB „Rinkis“ nuo 2011 m. neteikė valstybės įmonei... 23. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką... 24. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 25. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad, esant įmonės nemokumo faktui,... 26. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Rinkis“ dokumentai bankroto... 27. Išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, kad atsakovas S. V. jo... 28. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį administravimo išlaidos teismine tvarka... 29. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovų ieškovams... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 31. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovui bankroto administratoriui S. B. iš... 32. Vadovaujantis CPK 96 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., iš atsakovo G. M.... 33. Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d., 92 str., 88 str. 1 d. 3 p., iš atsakovų... 34. Teismas, vadovaudamasis CPK 270-271 straipsniais,... 35. patikslintą ieškinį tenkinti.... 36. Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) 2523,86 Eur (du tūkstančius penkis... 37. Priteisti iš atsakovo S. V., a. k. ( - ) 13504,03 Eur (trylika tūkstančių... 38. Priteisti solidariai iš atsakovų G. M., a. k. ( - ) ir S. V., a. k. ( - )... 39. Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) valstybei 36,74 Eur (trisdešimt... 40. Priteisti iš atsakovo S. V., a. k. ( - ) 36,74 Eur (trisdešimt šešis eurus... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...