Byla e2-13272-430/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Š. D

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Fax Solis“ atstovui advokatui Dževaldui Joneliūnui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „SD Projektai“ ieškinį atsakovui UAB „Fax Solis“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Š. D.,

Nustatė

5teisme priimtas ieškovo BUAB „SD Projektai“ ieškinys atsakovui UAB „Fax Solis“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Š. D.. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-06-01 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SD Projektai“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo teisė ir valdymas“. Vilniaus apygardos teismas 2015-08-18 nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus 26931,06 Eur sumai, tame tarpe VMI – 17018,46 Eur, VSDFV Vilniaus skyriaus – 1054,83 Eur. Iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės turtas buvo 0 Eur. Bankroto administratorius nustatė, kad ieškovo vadovas, kaip atskaitingas asmuo, atliko bankinius pervedimus, kuriais sumokėjo už ieškovą, už patalpų nuomą: 2011-12-13 mokėjimo nurodymas Nr. 234, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1507,81 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (gruodis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-11/24; 2012-11-08 mokėjimo nurodymas Nr. 283, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1764,20 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (spalis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/22; 2012-12-06 mokėjimo nurodymas Nr. 288, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1732,25 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (lapkritis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/24. Minėti mokėjimai yra niekiniai, kadangi pažeidžia imperatyvias įstatymo normas ir kreditorių – Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) ir VSDFV Vilniaus skyriaus teises ir teisėtus interesus. Ginčo mokėjimai buvo atlikti po antstolio Daliaus Traigio VMI ir VSDFV Vilniaus skyriaus naudai priimtų patvarkymų areštuoti lėšas ir nurodymo pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolis Dalius Traigys 2011-10-06 patvarkymu areštavo lėšas, 2011-11-04 buvo surašytas turto arešto aktas, arešto mastas 10123,54 Lt, arešto aktas įregistruotas turto areštų registre. Iškėlus ieškovui bankroto bylą, VSDFV Vilniaus skyriaus vykdomieji raštai su daliniu įvykdymu persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Bankroto administratorius nustatė, kad antstolis Dalius Traigys 2012-04-16 priėmė patvarkymą dėl 56472,03 Lt arešto ir 2012-10-30 patvarkymu areštavo 2805,82 Lt sumą. Iškėlus ieškovui bankroto bylą, VMI vykdomieji raštai be įvykdymo persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Ginčo sandorio sudarymo metu VMI ir VSDFV Vilniaus skyrius turėjo galiojančias reikalavimo teises. Apie ginčijamus sandorius administratorius sužinojo nuo dokumentų perdavimo momento, t.y. nuo 2015-08-24. Teismo prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo pat jų sudarymo momento šiuos mokėjimus: 2011-12-13 mokėjimo nurodymas Nr. 234, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1507,81 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (gruodis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-11/24; 2012-11-08 mokėjimo nurodymas Nr. 283, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1764,20 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (spalis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/22; 2012-12-06 mokėjimo nurodymas Nr. 288, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1732,25 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (lapkritis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/24. Pripažinus sandorį niekiniu ir negaliojančiu nuo pat jo sudarymo momento taikyti restituciją ir priteisti ieškovo naudi iš atsakovo 1507,81 Lt (436,69 Eur), 1764,20 Lt (510,94 Eur) ir 1732,25 Lt (501,69 Eur), viso 1449,33 Eur (5004,26 Lt), priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (tomas 1, e.b.l. 1-4).

6Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ieškovas su atsakovu 2010-05-14 sudarė patalpų ( - ), Vilniuje, nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui 1200,00 Lt dydžio patalpų nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas. Tuo metu buvęs ieškovo direktorius Š. D. atsakovui nurodė, kad ieškovas turi finansinių sunkumų ir negali atlikti mokėjimų pagal nuomos sutartį, todėl nuomos sutartyje numatytus ir apskaičiuotus mokėjimus už ieškovą atliks jis asmeniškai kaip fizinis asmuo. Mokėjimus už ieškovą atliko ne pats ieškovas, o Š. D. kaip fizinis asmuo. Ieškovo prievolę pagal nuomos sutartį įvykdė trečiasis asmuo – Š. D., todėl ginčijami vienašaliai sandoriai buvo sudaryti ne ieškovo, o Š. D. vardu. Minėti mokėjimai negalėjo pažeisti ir nepažeidė įmonės kreditorių teisių ar teisėtų interesų, o juo labiau imperatyvių įstatymo normų, tačiau jie buvo naudingi kreditoriams, nes trečiojo asmens sąskaita ieškovas nuomojosi patalpas, pats nemokėdamas nuomos ir tokiu būdu nepatirdamas išlaidų galėjo vykdyti komercinę veiklą. Atsakovui nebuvo ir nėra žinoma, kokiu būdu ieškovas atsiskaitydavo su Š. D.. Ieškovo teiginys, kad ginčijamų mokėjimų metu atsakovui buvo žinoma, jog yra areštuotos ieškovo lėšos yra nepagrįstas. Ieškovo konkrečiam turtui taikytas turto areštas nedraudė ieškovui vykdyti prievoles kitiems tretiesiems asmenims, t.y. atsakovui, nes tuo metu bankroto byla ieškovui nebuvo iškelta bei neprieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms, nepažeidė kitų kreditorių interesų. Administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Ieškinį ieškovas surašė 2016-02-26, t.y. pasibaigus įstatymo nustatytam terminui ieškiniui pareikšti, todėl atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, e.b.l. 143-146).

7Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Š. D. atsiliepimas į ieškinį, su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad iš esmės sutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad trečiasis asmuo Š. D. atlikdamas mokėjimus veikė kaip ieškovo vadovas, atskaitingas asmuo. Per 2012-2013 metus trečiasis asmuo ieškovo bendrovės vardu ir interesais atliko mokėjimus, kurių bendra suma buvo 21383,68 Eur (73833,57 Lt), iš kurių 3638,71 Eur (12563,75 Lt) buvo apmokėta viršijant trečiajam asmeniui išduotą avansą ir trečiajam asmeniui ši suma nebuvo niekaip kompensuota. Mokėjimas pagal sutartį yra ne sandoris, o jo vykdymas. Sandorio vykdymas negali būti neteisėtas, jei pats sandoris yra teisėtas, o sutarties teisėtumo ieškovas neginčija. Pažymėjo, kad trečiojo asmens ieškovo vardu atlikti einamieji mokėjimai atsakovui nepažeidžia jokių imperatyviųjų teisės normų ir yra leidžiami. Per 2011-2013 m. veiklos laikotarpį ieškovo finansinė padėtis nebuvo pabloginta, t.y. trečiasis asmuo dėjo maksimalias protingas pastangas siekdamas išsaugoti bendrovės veiklą ir to nepavyko padaryti tik dėl tuo laikotarpiu susiklosčiusių nepalankių ekonominių aplinkybių. Jei trečiasis asmuo būtų nutraukęs einamuosius mokėjimus, bendrovės veikla būtų nutrūkusi iš karto. Teismo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 2, e.b.l. 179-181).

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais, papildomai nurodė, kad CK 6.50 straipsnyje nustatyta, jog prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti ir trečiasis asmuo. Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų, už ieškovą mokėjo jo vadovas trečiasis asmuo iš savo asmeninių lėšų, iš kurių dalis lėšų trečiajam asmeniui nėra grąžinta. Tokiais sandoriais kitų kreditorių interesai negalėjo būti pažeidžiami, nes įmonė toliau galėjo vykdyti veiklą, t.y. naudotis patalpomis, kurias nuomojo iš atsakovo, nepatiriant išlaidų už tai ir tokiu būdu atsiskaitant su kitais kreditoriais. Ieškinys yra visiškai nepagrįstas. Ginčijamo sandorio šalis yra ne ieškovas, o trečiasis asmuo. Ieškinys surašytas 2016-02-26, terminas ieškinio pateikimui suėjęs. Teismo prašo taikyti ieškinio senatį. Pažymėjo, kad buvo taikytas areštas ieškovo turtui. Viešajame registre nebuvo nurodyta, kad areštas taikomas ieškovo sąskaitoms arba visoms lėšoms. Atsakovui nebuvo jokių nurodymų, kad jis turi sulaikyti tam tikrus mokėjimus. Teismo prašo priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo administravimui skirtų lėšų. Nuomos sutartis nėra nuginčyta. Trečiasis asmuo ir atsakovo vadovas susitarė, kad už ieškovo nuomą trečiasis asmuo mokės iš savo lėšų. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (tomas 2, e.b.l. 182). Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo Š. D., jo atstovas advokatas Justinas Jurkinis, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant (tomas 2, e.b.l. 181). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-06-01 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SD Projektai“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo teisė ir valdymas“ (tomas 1, e.b.l. 5-6). UAB „SD Projektai“ su atsakovu 2010-05-14 sudarė patalpų ( - ), Vilniuje, nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „SD Projektai“ įsipareigojo mokėti atsakovui 347,54 Eur (1200,00 Lt dydžio patalpų nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas(tomas 1, e.b.l. 147-151). Bankroto administratorius nustatė, kad ieškovo vadovas Š. D., kaip atskaitingas asmuo, atliko bankinius pervedimus, kuriais sumokėjo už ieškovą, už patalpų nuomą: 2011-12-13 mokėjimo nurodymas Nr. 234, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1507,81 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (gruodis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-11/24 (tomas 1, e.b.l. 181); 2012-11-08 mokėjimo nurodymas Nr. 283, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1764,20 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (spalis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/22 (tomas 1, e.b.l. 68, 69); 2012-12-06 mokėjimo nurodymas Nr. 288, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1732,25 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (lapkritis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/24 (tomas 1, e.b.l. 68, 70).

12Byloje kilo ginčas dėl sudarytų sandorių pagrįstumo ir teisėtumo, ieškovui reiškiant reikalavimą pripažinti sandorius niekiniais, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidžiančius kreditorių interesus (CK 1.78 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 1.80 straipsnio 1 dalis, 1.81 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius, sandoris pripažįstamas pažeidžiančiu kreditoriaus teises: dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, kad dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

14Įstatyme nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apibrėžtos actio Pauliana taikymo sąlygos, būtinos kreditoriui ginčijant skolininko sudarytus sandorius: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2012-09-28 nutartis Nr. 3K-3-398/2012).

15Byloje nagrinėjamu atveju buvęs ieškovo vadovas Š. D., kaip atskaitingas asmuo, atliko bankinius pervedimus, kuriais sumokėjo už ieškovą, už patalpų nuomą: 2011-12-13 mokėjimo nurodymas Nr. 234, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1507,81 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (gruodis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-11/24 (tomas 1, e.b.l. 181); 2012-11-08 mokėjimo nurodymas Nr. 283, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1764,20 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (spalis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/22 (tomas 1, e.b.l. 68, 69); 2012-12-06 mokėjimo nurodymas Nr. 288, Š. D. – mokėtojas, gavėjas – UAB „Fax Solis“, 1732,25 Lt suma, mokėjimo paskirtis – mokėjimas už UAB „SD Projektai“ už patalpų nuomą (lapkritis) ir patarnavimus pagal S-F FSP-12/24 (tomas 1, e.b.l. 68, 70). Minėtų atsiskaitymų laikotarpiu įmonė turėjo kitų kreditorių: Valstybinę mokesčių inspekciją ir VSDFV Vilniaus skyrių bei buvo priimti antstolio patvarkymai areštuoti lėšas, esančias bendrovės sąskaitoje Nr.LT957300010079524378, tačiau esmingai svarbu tai, kad ginčijami mokėjimai buvo padaryti iš bendrovės vadovo asmeninės sąskaitos Nr. LT414010042500051163, o ne iš bendrovės sąskaitos Nr.LT957300010079524378, kuria disponuoti buvo takyti apribojimai (e.b. 1 t. b.l.16-20; 67,69,70). Teismo vertinimu, ginčijamais mokėjimais nebuvo pažeisti kitų kreditorių interesai ar vienam iš kreditorių suteiktas prioritetas. Priešingai, bendrovės vadovui iš savo asmeninių lėšų atsiskaičius su patalpų nuomotoju UAB „Fax solis“ ir įvykdžius įsipareigojimus pagal 2010-05-14 patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), nuomos sutartis nebuvo nutraukta ir UAB „Fax solis“ netapo vienu iš bendrovės kreditorių. Bendrovės vadovui asmeninėmis lėšomis sumokėjus nuomos mokestį už patalpas, kuriose buvo bendrovės buveinė, įmonė galėjo tęsti veiklą, todėl atliktų mokėjimų vertinimas kaip pažeidžiančių kreditorių interesus, ne tik kad yra teisiškai nepagrįstas, bet laikytinas netinkamai suprasta įstatymo nuostata arba neįvertinti faktiniai duomenys.

16Pažymėtina ir tai, kad ieškovas ieškinyje nenurodė, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditorių teisės ir interesai, nevertino atliktų mokėjimų sąžiningumo aspektu, bendrovės vadovui asmeninėmis lėšomis padengus įsiskolinimą pagal nuomos sutartį. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, jog dėl ginčijamų mokėjimų ieškovas tapo nemokus ar, būdamas nemokus, suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidė kreditorių teises (CPK 178 straipsnis).

17Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir vertinant, kad sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, o nagrinėjamu atveju tokių sąlygų viseto nenustačius, ieškinys atmetamas.

18Dėl senaties termino taikymo.

19Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą, kadangi ieškinys pareikštas, suėjus ieškinio senaties terminui (CK 1.126 straipsnis).

20Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius ginčyti skolininko sudarytus sandorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, turi teisę per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, 6.66 straipsnio 3 dalis). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek CK, tiek kiti įstatymai. Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja įmonės, kuria iškelta bankroto byla, administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme bei nustato, kad laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Ieškinio senaties terminas priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši – atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte administratoriaus sužinojimas apie įmonės sandorius siejamas su dokumentų apie sandorių sudarymą gavimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013). Nagrinėjamu atveju UAB „SD projektai“ bankroto byla iškelta 2015-06-01 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, dokumentai perduoti administratoriui 2015-08-24 (dokumentų perdavimo momento atsakovas neginčija), ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais teisme gautas 2016-02-29 (e.b. 1 t. b.l.5,6). Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju vienerių metų ieškinio senaties terminas ieškiniui pareikšti nėra praleistas, todėl atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį atmetamas kaip nepagrįstas.

21CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo administravimui skirtų lėšų atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 250,00 Eur advokato atstovavimo išlaidos (e.b. 2 t. b.l.183-185). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 straipsnio 2, 3 dalys). Iš bankrutuojančios įmonės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Toks aiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu reiškia bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Atsakovo prašymas tenkinamas, priteisiant 250,00 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo administravimui skirtų lėšų, tuo pačiu pažymint, jog priteisiamos atstovavimo išlaidos atitinka Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d įsakymu Nr.1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo keistų ir išdėstytos naujos redakcijos Rekomendacijose nustatytus dydžius.

22Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3 Eur suma.

23Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 265, 382 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo bankrutavusios UAB „SD Projektai“, j.a.k. 126316138, administravimui skirtų lėšų atsakovo UAB „Fax Solis“, j.a.k. 135881752, naudai 250,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Fax Solis“ atstovui advokatui Dževaldui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. teisme priimtas ieškovo BUAB „SD Projektai“ ieškinys atsakovui UAB „Fax... 6. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu... 7. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė... 9. Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, apie teismo posėdį pranešta... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 12. Byloje kilo ginčas dėl sudarytų sandorių pagrįstumo ir teisėtumo,... 13. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių... 14. Įstatyme nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apibrėžtos... 15. Byloje nagrinėjamu atveju buvęs ieškovo vadovas Š. D., kaip atskaitingas... 16. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas ieškinyje nenurodė, kaip konkrečiai... 17. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir vertinant, kad sandorį pripažinti... 18. Dėl senaties termino taikymo.... 19. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą, kadangi ieškinys... 20. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 21. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 23. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 265, 382... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo bankrutavusios UAB „SD Projektai“, j.a.k. 126316138,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...