Byla 2-301-577/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant J.Markovičiūtei, dalyvaujant BUAB „( - )“ atstovui A. S., nagrinėdama D. B. ir J. B. prašymus dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1347-51/2007 pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „( - )“ ieškinį atsakovei ( - ) dėl akcijų pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Pareiškėjai D. B. ir J. B. 2009-01-27, 2009-02-26 kreipėsi į teismą su prašymais dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1347-51/2007 pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „( - )“ ieškinį atsakovei ( - ) dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo; prašė atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. ir 9 p. pagrindais, nurodydami, kad teismas išnagrinėtoje byloje sprendime nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. 2009-02-25 pareiškėjas pateikė prašymą, kuriuo prašė atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir priimti pareiškimą.

3Vilniaus apygardos teismas 2009-03-09 nutartimi pareiškėjų prašymus priėmė.

4Pareiškėjai, jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 118).

5BUAB „( - )“ atstovas prašo palikti prašymus palikti nenagrinėtus CPK 246 str. 1 d. pagrindu.

6CPK 246 str. 1 d. numatyta, kad neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą, atsakovo prašymu priimamas sprendimas už akių arba ieškinys paliekamas nenagrinėtas. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas“, bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra“ v. B. M., V. Č., R. Č., bylos Nr. 2-303/2008).

7Kaip minėta, BUAB „( - )“ atstovas prašo prašymus palikti nenagrinėtus dėl to, kad pareiškėjai, jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Pažymėtina, jog pareiškėjo D. B. interesams atstovauja advokatai; pareiškėja J. B. procesiniuose dokumentuose (b.l. 37) nurodžiusi siųsti teismo dokumentus pareiškėjo atstovų adresu. Pareiškėjų, pareiškėjo atstovo neatvykimo į posėdį priežastis nežinoma, iš jo jokių prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Beje, pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teisme 2010-12-09 buvo gautas pareiškėjo D. B. atstovo prašymas (b.l. 119-120), kuriuo buvo prašoma skirti posėdžio datą pareiškėjo atstovo laisvu nuo posėdžių laiku (nurodant datas, kuriomis prašė posėdžio neskirti) bei įsipareigojimas iki nagrinėjamos bylos teismo posėdžio įteikti atsakovui visus procesinius dokumentus. Teismas atsižvelgė į šį atstovo prašymą. Tačiau byloje jokių duomenų apie įsipareigojimo dėl dokumentų įteikimą įvykdymą arba neįvykdymo priežastis nėra. Esant nustatytam, spręstina, kad pareiškėjai nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis ir pareigomis; nagrinėjamu atveju jų neveikimą, teismo nuomone, yra pagrindas vertinti kaip jų norą vilkinti bylos nagrinėjimą, todėl jiems neatvykus į posėdį bei nepateikus jokių duomenų apie įsipareigojimo dėl dokumentų įteikimo įvykdymą yra pagrindas taikyti neatvykimo į posėdį be pateisinamų priežasčių pasekmes ir palikti pareiškėjų prašymus nenagrinėtus (CPK 296 str. 1 d. 5 p.).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290str., 291str., CPK 296str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

9Pareiškėjų D. B. ir J. B. prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1347-51/2007 pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „( - )“ ieškinį atsakovei ( - ) dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo palikti nenagrinėtus.

10Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai