Byla e2-6709-769/2016
Dėl sumokėtų komunalinių mokesčių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Vaivai Virkutytei, dalyvaujant ieškovės A. U. atstovui advokatui Petrui Maceniui, atsakovo S. U. atstovei advokatei A. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. U. ieškinį atsakovui S. U. dėl sumokėtų komunalinių mokesčių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 1205,46 Eur sumą, kurią sudaro 1186,75 Eur nuostoliai, 18,70 Eur palūkanų, taip pat 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, 2005-03-08 teismo sprendimu nutraukta šalių santuoka ir padalintas santuokoje įgytas turtas – butas, adresu ( - ); 66/100 buto dalys atiteko ieškovei, kita dalis 34/100 buto dalys atiteko atsakovui. 2013-08-30 ieškovė įgijo 34/100 buto dalis, priklausiusias atsakovui, kurios 2013-08-23 parduotos iš varžytinių ( - ). Nors ieškovė yra vienintelė buto savininkė, tačiau nuo 2007 m., kai išvyko į Norvegiją, negalėjo patekti į butą ir juo naudotis; bute iki 2016-01-19 gyveno atsakovas, kuris piktybiškai nemokėjo mokesčių už komunalines paslaugas ir UAB „Danės būstas“ paslaugas. 2015-10-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu c.b. Nr. e2-5665-512/2015 nuspręsta atsakovą iškeldinti, iš atsakovo priteista 1418,69 Eur žala. Ieškovė 2015-11 mėn. gavo UAB „Danės būstas“ sąskaitą Nr. MNVG1536849 dėl komunalinių paslaugų ir skolos už 1186,76 Eur sumą apmokėjimo. Ieškovė pagal šią sąskaitą 2015-12-17 sumokėjo UAB „Danės būstas“ 686,75 Eur, o 2015-12-23 sumokėjo likusią 500 Eur sumą. Ieškovė nurodė, kad jos sumokėtos sumos UAB „Danės būstas“ yra nuostoliai, kuriuos privalo atlyginti atsakovas. Taip pat ieškovė prašo priteisti 5 proc. dydžio kompensacines palūkanas - 11,09 Eur palūkanų už 118 dienas už 868,76 Eur sumą nuo 2015-12-17 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-13), taip pat 7,61 Eur palūkanų už 112 dienų už 500 Eur sumą nuo 2015-12-23 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-13), iš viso 18,70 Eur palūkanų.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė tenkinti ieškinį jame nurodytų pagrindų ir motyvų pagrindu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai nurodė, kad dėl savavališkai atsakovo užimto buto ieškovė negalėjo juo naudotis iki 2016-01-19, kai atsakovas buvo priverstinai iškeldintas, tai, kad ieškovė negalėjo patekti į butą ir juo naudotis patvirtina byloje pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, su pateiktu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė reikalavimus grindžia 2015-11-30 UAB „Danės būstas“ pateikta sąskaita už paslaugas (namo bendrojo objekto nuolatinę techninę priežiūrą, namo bendrosios nuosavybės administravimą; privalomųjų lėšų kaupimą namo atnaujinimui; sezoninius teritorijos priežiūros darbus; šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teritorijos nuolatinę priežiūrą) 1186,76 Eur sumai, kurią sudaro 18,90 Eur suma už 2015m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas ir 1167,86 Eur skola; nėra aišku, už kokias paslaugas ir per kurį laikotarpį suteiktas paslaugas yra susidariusi skola. Išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas privalo butų savininkai proporcingai savo turimai turto daliai. Buto savininke nuo 2013-08-30 yra ieškovė, todėl ji privalėjo sumokėti mokesčius UAB „Danės būstas“; kadangi ieškovės sumokėtos sumos susijusios su ieškovės bendrosios dalinės nuosavybės administravimu ir išlaikymu, o ne su komunalinėmis paslaugomis; ieškovei teismo sprendimu jau yra priteista 1418,69 Eur žalos atlyginimo, sprendimas yra įvykdytas, todėl ieškovė neturi reikalavimo teisės į atsakovą, ieškinys atmestinas.

5Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė atmesti ieškinį atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė visą laiką galėjo naudotis butu, buvo patekusi į butą, tą nurodė atsakovui 2014-08-12 adresuotame raštelyje. Atsakovo atstovės teigimu, buto spyna buvo sena ir išsidėvėjusi, sunkiai rakinosi, galimai dėl to ieškovė negalėjo atrakinti buto durų antstolei konstatuojant faktines aplinkybes 2014-08-08. Atsakovo atstovės teigimu, jei teismas nuspręs tenkinti ieškinį, tai prašo tenkinti priteisiant mokesčius proporcingai atsakovo turėtai buto daliai ( už 34 procentus atsakovo turėto buto); ieškinys nepagrįstas, ieškovė jokios žalos nepatiria, nes mokėdama administratoriui mokesčius išlaiko savo turtą

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

8Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2005-03-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu c.b. Nr. N2-2410-342/2005 nutraukta A. U. ir S. U. santuoka, 66/100 dalys buto, esančio ( - ), asmeninės nuosavybės teise atiteko A. U., S. U. atiteko 34/100 šio buto dalys (e.b.l. 7-8). Atsakovui priklausanti buto dalis 2013-08-23 parduota iš varžytinių, atsakovas ginčijo turto pardavimą iš varžytinių, 2014-04-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu jo ieškinys atmestas, Klaipėdos apygardos teismas 2014-11-12 nutartimi apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą, ginčas dėl turto pardavimo iš varžytinių baigėsi Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2015-07-23 priėmus galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-12 nutartis palikta nepakeista (e.b.l.132-137, 138-141, 142-149). 2016-01-22 Nekilnojamo turto registro duomenys patvirtina, kad ieškovė yra vienintelė buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė (e.b.l. 10-12). Išvykimą į Norvegiją ieškovė deklaravo 2013-07-19 (e.b.l. 9). 2015-10-19 priimtas sprendimas c.b. Nr. e2-5665-512/2015, kuriuo nuspręsta iškeldinti atsakovą S. U. iš buto ( - ), priteisti ieškovei 1418,69 Eur žalos atlyginimo (už ieškovės sumokėtas AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lesto“ butui suteiktas paslaugas); atsakovas S. U. (jam dalyvaujant) iš šio buto priverstinai iškeldintas 2016-01-19 (e.b.l. 14-15, 88-91, 13). Iš 2015-11-30 UAB „Danės būstas“ sąskaitos Nr. ( - ) „už suteiktas paslaugas 2015 m. lapkričio mėn.“ 1186,76 Eur sumai matyti, kad suma už 2015 m. lapkričio mėn. suteiktas paslaugas sudaro 18,90 Eur, likusi 1167,86 Eur suma – skola (e.b.l. 16). Iš UAB „Danės būstas“ skolų valdymo ataskaitos nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014 07 mėn. iki 2015 11 mėn. butui adresu ( - ), priskaičiuota mokėti 1186,76 Eur (e.b.l. 151). Ieškovė pagal 2015-11-30 UAB „Danės būstas“ sąskaitą Nr. ( - ) 2015-12-17 sumokėjo 868,76 Eur, 2015-12-23 sumokėjo 500 Eur (e.b.l. 17-19). Iš 2014-08-08 antstolės V. Daugirdienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nustatyta, kad ieškovė į butą nepateko, raktas durų spynos nerakino, paspaudus durų skambutį, durų niekas neatidarė, tačiau už durų lojo ir inkštė šuo, per duris į butą įkištas S. U. adresuotas pranešimas dėl draudimo naudotis A. U. priklausančiomis patalpomis (e.b.l. 32-37); 2016-01-21 patekus į butą užfiksuota buto būklė (e.b.l. 38-44). Atsakovas pateikė duomenis, kad už 2015 m. 11 mėn. patalpų šildymą sumokėjo 41,65 Eur (e.b.l. 81-82).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuostolius, nurodydama, kad patyrė 1186,75 Eur dydžio žalą apmokėjusi UAB „Danės būstas“ pateiktą sąskaitą Nr. ( - ) už suteiktas paslaugas, teigė, kad negalėjo naudotis jai priklausančiu turtu (butu) nuo 2007 m. iki 2016-01-19. Atsakovas su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad ieškovės sumokėti mokesčiai yra susiję su ieškovės bendrosios dalinės nuosavybės administravimu ir išlaikymu, juos mokėti privalo bendrosios dalinės nuosavybės savininkas, t.y. ieškovė.

10Iš UAB „Danės būstas“ sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad sąskaita pateikta už butui, esančiam ( - ), suteiktas paslaugas - namo bendrojo objekto nuolatinę techninę priežiūrą, namo bendrosios nuosavybės administravimą; privalomųjų lėšų kaupimą namo atnaujinimui; sezoninius teritorijos priežiūros darbus; šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teritorijos nuolatinę priežiūrą (e.b.l. 152), skola susidarė nuo 2014 07 mėn. iki 2015 11 mėn. (e.b.l. 151). Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2005-03-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-2410-342/2005 nutraukus A. U. ir S. U. santuoką buvo padalintas sutuoktinių turtas - butas, esantis ( - ): 66/100 dalys buto asmeninės nuosavybės teise atiteko A. U., atsakovui S. U. atiteko 34/100 šio buto dalys (e.b.l. 7-8); atsakovui priklausanti buto dalis 2013-08-23 parduota iš varžytinių, 2013-08-30 pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovui priklausiusias 34/100 dalis buto įgijo ieškovė. Atsakovas ginčijo turto pardavimą iš varžytinių, 2014-04-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu jo ieškinys atmestas, S. U. teikė apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą, galutinai ginčas dėl buto pardavimo iš varžytinių baigtas 2015 m. liepos 23 d., kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-12 nutartį (e.b.l. 132-137, 138-141, 142-149). Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė teigė, kad jai priklausančiu turtu negalėjo naudotis nuo 2007 m. iki 2016-01-19, kai atsakovas buvo priverstinai iškeldintas iš buto, ieškovė rėmėsi 2014-08-08 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, iš kurio matyti, kad ieškovei nepavyko įeiti į butą, o paspaudus durų skambutį durų niekas neatidarė. Tačiau iš antstolės rašto matyti, kad 2014-08-08 antstolė įteikė S. U. ieškovės 2014-08-05 datuojamą raštą dėl uždraudimo naudotis jai priklausančia buto dalimi, iš 2014-08-12 A. U. pranešimo S. U. matyti, kad ieškovė buvo patekusi į butą (e.b.l. 108), 2014-09-04 antstolė buvo nuvykusi pas atsakovą ir įteikė 2014-08-12 ieškovės surašytą raštą. Atsakovo atstovės advokatės teigimu, 2014-08-08 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta nepatekimo į butą priežastis yra sunkiai besirakinanti spyna. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus 2014-08-12 A. U. pranešime nurodytas aplinkybes, antstolės vėlesnius raštus apie dokumentų atsakovui įteikimą adresu ( - ), nėra pagrindo išvadai, jog ieškovė nuo 2007 metų neturėjo galimybės patekti į butą, naudotis jai priklausančia buto dalimi, o nuo 2014 metų lapkričio 12 visu butu. Pažymėtina, kad teikdama ieškinį teismui dėl S. U. iškeldinimo A. U. nurodė, jog ji nuo 2007 metų gyvena ir dirba Norvegijoje, ginčo butu nesinaudoja, bute tik apsistoja iš Norvegijos į Lietuvą grįžtantis šalių sūnus, kas patvirtina aplinkybes, kad ieškovė butu nesinaudojo, nes jai jo nereikėjo.

11Neskundžiama Klaipėdos apygardos teismo nutartis buvo priimta 2014-11-12, būtent tada įsiteisėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas dėl atsakovo turto pardavimo iš varžytinių, kuriuo S. U. ieškinys buvo atmestas, todėl laikytina, kad viso buto savininke A. U. teismo sprendimu tapo nuo 2014-11-12, iki šios datos atsakovas buvo 34/100 buto dalių savininkas, todėl privalėjo mokėti atitinkamą dalį mokesčių namo administratoriui. Iš teismui pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad iki nurodytos datos paskaičiuota butui skola sudaro 181,70 Eur, 34 procentai nuo šios sumos yra 61,78 Eur.

12Dėl įsiteisėjusios teismo nutarties atsakovas teikė kasacinį skundą, tikėdamasis, kad žemesniųjų teismų sprendimai bus panaikinti ir jam priklausiusi buto dalis liks atsakovui. Kasacinis teismas nesustabdė vykdymo veiksmų, skundas 2015-07-23 nutartimi buvo atmestas. Atsižvelgiant į nurodytą laikytina, kad nuo 2014-11-12 atsakovas gyveno ieškovei priklausančiame bute, 2014-12-29 jam buvo įteiktas A. U. 2014-11-27 reikalavimas išsikraustyti iš savavališkai užimtų patalpų, tačiau S. U. į ieškovės prašymus gera valia išsikraustyti iš buto nereagavo. Tokiais savo veiksmais atsakovas trukdė buto savininkei savo nuožiūra valdyti, naudotis jai priklausančiu butu ( - ), todėl atsakovas nuo 2014 metų gruodžio mėnesio yra atsakingas už administratoriaus UAB „Danės būstas“ paskaičiuotą skolą butui. Iš paskaičiuotos skolos detalizavimo matyti, kad 2015 metų sausio mėnesį UAB „Danės būstas“ išrašė sąskaitą 976,98 Eur sumai, iš kurios 972,60 Eur yra nurodyta kaip suma, mokėtina per 20 mėnesių už namo stogo remontą po 48,63 Eur per mėnesį. Kieno prašymu visa buto savininkės A. U. skola UAB „Danės būstas“ už stogo remontą buvo nurodyta 2015 metų sausio mėnesio sąskaitoje, įpareigojant iš karto skolą sumokėti už 20 mėnesių į priekį, teismui nėra žinoma. Todėl įvertinus mokėjimo paskirtį -namo, kuriame yra ieškovei priklausantis butas, stogo remontas, atsižvelgus į tai, jog už stogo remontą turėjo būti sumokėta per 2 metus ( iki 2016 m. rugsėjo), vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, likusi buto savininkės skola už namo stogo remontą,- 972,60 Eur, iš atsakovo nepriteistina. Nuo 2014 m. gruodžio mėnesio iki 2015 metų lapkričio mėnesio mokėtina atsakovo suma ieškovei sudaro 32,46 Eur ( 1186,76-181,70-972,60).

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio kompensacines palūkanas nuo nuostolių padarymo dienos, - nuo dienos, kurią atsirado atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškove: 11,09 Eur palūkanų už 118 dienas už 868,76 Eur sumą nuo 2015-12-17 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-13); 7,61 Eur palūkanų už 112 dienų už 500 Eur sumą nuo 2015-12-23 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-13), iš viso 18,70 Eur palūkanų ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies,- prašomos priteisti 5 procentų palūkanos priteistinos nuo 94,24 Eur sumos už 112 dienų ( nuo 2015-12-23 iki 2016-04-13) -1,45 Eur.

14LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 95,69 Eur (94,24 +1,45) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-04-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

15Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos išlaidos proporcingai teismo patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo atlyginti 300 Eur už teisines paslaugas (e.b.l. 21-24). Atsakovas pateikė duomenis, patvirtinančius, jog už atstovės suteiktas teisines paslaugas patyrė 150,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (e.b.l. 76-79). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, laikant, kad patenkinta apie 8 procentus ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 24 Eur jos patirtų atstovavimo išlaidų, iš ieškovės atsakovui 138 Eur išlaidų. Ieškovei iš atsakovo priteistina 8 proc. jos sumokėto žyminio mokesčio-2,16 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

16Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo S. U., a.k. ( - ) 95,69 Eur (devyniasdešimt penki eurai ir 69 ct) nuostolių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-04-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 24,00 Eur (dvidešimt keturi eurai) atstovavimo išlaidų, 2,16 Eur ( du eurai 16 ct) sumokėto žyminio mokesčio ieškovės A. U., a.k. ( - ) naudai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovės A. U., a.k. ( - ) atsakovui S. U., a.k. ( - ) 138 Eur ( vieną šimtą trisdešimt aštuonis eurus) atstovavimo išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė tenkinti ieškinį jame nurodytų... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, su pateiktu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 5. Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė atmesti ieškinį atsiliepime... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2005-03-08 Klaipėdos... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuostolius, nurodydama, kad patyrė... 10. Iš UAB „Danės būstas“ sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad sąskaita... 11. Neskundžiama Klaipėdos apygardos teismo nutartis buvo priimta 2014-11-12,... 12. Dėl įsiteisėjusios teismo nutarties atsakovas teikė kasacinį skundą,... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio kompensacines... 14. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos išlaidos... 16. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo S. U., a.k. ( - ) 95,69 Eur (devyniasdešimt penki eurai... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovės A. U., a.k. ( - ) atsakovui S. U., a.k. ( - ) 138 Eur... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...