Byla 1A-144-202/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nuosprendžio, kuriuo D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį ir BK 208 straipsnio 2 dalį išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Valdimaro Bavėjano, teisėjų Viktoro Kažio ir Lino Žukausko, sekretoriaujant Martynai Paušaitei, dalyvaujant prokurorei Aušrai Balžekaitei, išteisintajam D. D., išteisintojo gynėjui advokatui Kęstučiui Virkečiui, civilinio ieškovo UAB „XXXXX“ atstovui, advokatui Edmundui Luotei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nuosprendžio, kuriuo D. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį ir BK 208 straipsnio 2 dalį išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

2Procesas dėl civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „XXXXX“ (dabar „Titano ranga“) civilinio ieškinio nutrauktas. Civilinių ieškovų: UAB „XXXXX“ Lietuvos filialo, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“, UAB „XXXXX“ civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

3Tuo pačiu nuosprendžiu yra išteisinti E. Š. ir juridinis asmuo UAB „XXXXX“, tačiau dėl jų nuosprendis apeliacine tvarka neapskųstas.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės apeliacinį skundą,

Nustatė

5D. D. buvo kaltinamas ir perduotas teismui už nusikalstamų veikų, numatytų BK 184 straipsnio 2 dalyje ir 208 straipsnio 2 dalyje, padarymą, o būtent už tai, kad:

6jis laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 3 d. iki 2009 m. kovo 30 d., būdamas UAB „XXXXX“ (į. k. 300142807, registruota Islandijos g. 4, Vilniuje) direktoriumi ir nuo 2009 m. vasario 26 d. vieninteliu bendrovės akcininku, pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) Nr. IX-1889 37 straipsnį užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, būdamas ir vienu iš akcininkų, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams ir akcininkų naudai, bendrovės patalpose Islandijos g. 4, Vilniuje, užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, pažeisdamas Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio reikalavimus, turėdamas savo žinioje buvusį bendrovės turtą, žinodamas apie bendrovės sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, nevykdydamas įsipareigojimų, akivaizdžiai gręsiant bendrovės bankrotui, kuris vėliau buvo paskelbtas kreditorių iniciatyva, realiai nebevykdamas jokios veiklos, išvaistė, perleido ir nepateisinamai pigiai pardavė bendrovės turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms ir atsiskaitymams padengti, dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams, o būtent:

7jis, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems UAB „XXXXX“ veiklos tikslams ir turtiniams interesams, 2009-03-12 pasirašė su UAB „XXXXX“ (į. k. ( - )) direktoriumi L. P. 19 protokolų dėl rangos sutarčių Nr.07/02-01-PG, Nr.07/07-09-ŠIL, Nr.07/08-01-LVA, Nr.07/08-02-PAN, Nr.07/11-01-DUS, Nr.07/11-01-TYT, Nr.07/12-01-VIV, Nr.08/01-01-ALT, Nr.08/01-22-PAN, Nr.08/03-31-KVMT, Nr.08/05-14-RIMK, Nr.08/05-30-UGM, Nr.08/07-10-FILH, Nr.08/07-15-LAZD, Nr.08/09-16-SIM, Nr.08/09-17-MIEŽ, Nr.08/10-28-PLUN, Nr.08/11-26-KAZ.R., Nr.08/11-27-PAG/2 nutraukimo ir rezultatų perdavimo bei 14 objektų statybos aikštelių perdavimo UAB „XXXXX“ pagal aktus Nr. 090312-16, Nr. 090312-15, Nr. 090312-14, Nr. 090312-13, Nr. 090312-12, Nr. 090312-11, Nr. 090312-10, Nr. 090312-09, Nr. 090312-08, Nr. 090312-07, Nr. 090312-06, Nr. 090312-03, Nr. 090312-01, Nr. 090312-02, nurodant, jog UAB „XXXXX“ tinkamai atsiskaitė su UAB „XXXXX“, tačiau, žinodamas apie UAB ,,XXXXX“ kreditorinį reikalavimą, nepareikalavo apmokėjimo už atliktų darbų dalį ir medžiagų sunaudojimą, nors UAB „XXXXX“ 2008 metais pagal paminėtas rangos sutartis atliko darbus ir turėjo 4 593 334,55 Lt išlaidų, tokiu būdu išvaistė jo žinioje esančios bendrovės didelės vertės svetimą turtinę teisę į UAB „XXXXX“ atsiskaitymą už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas 4 593 334,55 Lt vertės;

8dėl 2009-02-23 priimto UAB „XXXXX“ akcininko Estijos įmonės „XXXXX“ neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 litų dividendų už 2008 metus, nesiėmė jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais ir perleido bendrovės turtą panaudoti akcininko naudai, t. y. 2009 m. kovo 4 ir 5 dienomis nurodė bendrovės vyr. finansininkei atlikti tarptautinius mokėjimus likusių pinigų 1 700 000 Lt kaip dividendų išmokėjimą iš UAB „XXXXX“ sąskaitos ( - ) į šios įmonės sąskaitą Nr. ( - ) Estijos Respublikoje, pagal išrašytas UAB „XXXXX“ PVM sąskaitas - faktūras:

91. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000575 iš viso 359,36 Lt be PVM;

102. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000580 ir XX 000599 iš viso 16 414,24 Lt be PVM;

113. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000586 ir XX 000587 iš viso 27 258,11 Lt be PVM;

124. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000589 iš viso 872,66 Lt be PVM;

135. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000590 iš viso 34 428,60 Lt be PVM;

146. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000591 iš viso 10232,44 Lt be PVM;

157. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000592 iš viso 5 714,21 Lt be PVM;

168. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000600, nuo XX000602 iki XX0000615, nuo XX000618 iki XX00031 iš viso 301 846,71 Lt be PVM;

179. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX000593, XX000594 iki XX000598 iš viso 34 503,03 Lt be PVM;

18viso pardavus ilgalaikį materialių turtą ir įvairias atsargas už 431 629,36 Lt be PVM, iš jų nepateisinamai pigiai pardavė bendrovei priklausantį ilgalaikį materialų turtą už 211 263,06 Lt, kai šio turto likutinė vertė buvo 431 657,06 Lt, t. y. 220 394 Lt mažiau, taip mažinant turėto bendrovės turto piniginę vertę, kuris galėjo būti pateiktas kreditorių skoloms padengti.

19Tokiais veiksmais D. D. išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB „XXXXX“ svetimą didelės vertės turtinę teisę – 4 593 334,55 Lt vertės bei priešingais UAB „XXXXX“ interesams, elgdamasis nesąžiningai, padarė didelę 1 920 394 Lt turtinę žalą bendrovės kreditoriams.

20Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu D. D. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir 208 straipsnio 2 dalį išteisino, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Teismas padarė išvadą, kad baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu negalima daryti kategoriškos išvados dėl D. D. kaltės dėl jam patikėto ir jo žinioje esančio didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir skolininko nesąžiningumo, padarant turtinės žalos kreditoriams.

21Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniu skundu teigia, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas D. D. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, neteisingai įvertino bylos aplinkybes ir padarė bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas.

22Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad byloje nenustatyta, jog D. D. jam inkriminuojamos veikos padarymo metu turėjo suvokti, kad jam atlikus tokio didumo skolos įskaitymą įmonė atsidurs sunkioje ekonominėje padėtyje ir gali tapti nemoki, bei jai iškils bankroto grėsmė. Teismas, darydamas tokią išvadą, vadovavosi kaltinamojo D. D. teismo posėdžio metu nurodytais paaiškinimais, kad jis bendrovės „XXXXX“ akcijas įsigijo, su jos finansine padėtimi nuodugniai nesusipažinęs, ir neatsižvelgė, neanalizavo bei neįvertino D. D. duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu. Apklausiamas 2010-02-25, 2010-08-03 D. D. nurodė, kad prieš pasirašant akcijų - pirkimo pardavimo sutartį, nebuvo įsigilinęs, ar turėjo UAB „XXXXX“ grynojo pelno, matė, kad kreditorinių įsiskolinimų buvo daugiau nei, kad bendrovei turėjo grąžinti skolų. Parodytas 2008 metų UAB „XXXXX“ balansas jam yra matytas, su juo susipažino dar veikiant įmonei – 2009 m. kovo mėnesį. Galėjo būti ir taip, kad pasirašė neįsigilinęs į šiuos dokumentus, kuriais nutraukiamos sutartys. Jis negali tvirtinti, kad UAB „XXXXX“ nebuvo skolinga UAB „XXXXX“, kaip nurodyta minėtuose protokoluose. Nors parodytame 2008 metų balanse (30 priedas prie specialisto išvados Nr. 5-5/67) yra punktas nebaigtos vykdyti sutartys, prie kurio nurodyta suma 4 695 551 Lt, šio punkto, susipažindamas 2009 m. kovo mėnesį su balansu, nesuprato ir manė, kad UAB „XXXXX“ greičiausiai nėra skolinga „XXXXXi“. Tokie ikiteisminiame tyrime duoti D. D. paaiškinimai leidžia teigti, kad jis buvo susipažinęs su įmonės dokumentais ir suprato šių dokumentų turinį ir teisines pasekmes. Apeliantė pastebi, kad asmens veiksmai sudarant reikšmingus sandorius turi atitikti protingo žmogaus kriterijų, todėl jeigu D. D. nesuprato dokumentų turinio esmės, jis turėjo pasikonsultuoti su finansininku, taip pat jis privalėjo detaliai įsigilinti į jam pateikiamus dokumentus prieš juos pasirašant.

23Teismas neįvertino buvusios buhalterės liudytojos L. K. parodymų, kuri tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme parodė, jog bendrovės ataskaitoje už 2008 metus buvo nurodytas pelnas – 3 702 212 Lt. Ataskaitoje ir balanse buvo nurodyta, kad UAB „XXXXX“ skolinga kreditoriams virš 13 milijonų litų. Tuo metu ji matė, kad bendrovė yra skolinga. Dėl sutarčių nutraukimo su UAB „XXXXX“ 2009 metais ji nesprendė, tai darė direktorius D. D.. Matė jas jau po fakto, kai sutartys buvo nutrauktos. Su ja D. D. nekalbėjo, dėl sutarčių nutraukimo su UAB „XXXXX“ nekalbėjo. Ji nesiaiškino, kodėl nutraukiamos sutartys. Skolos buvo fiksuotos balanse. Tokie liudytojos parodymai paneigia D. D. paaiškinimus, kad jam buhalterė pateikė paaiškinimus ir dokumentus tariamai apibūdinančius įmonės gerą padėtį.

24Taip pat teismas neatsižvelgė į liudytojų R. S., G. J., A. S., N. G., N. B., A. V. teisme duotus parodymus, kad pasikeitus UAB „XXXXX“ direktoriui, jie bandė kalbėti su nauju direktoriumi D. D., tačiau šis su jais nekalbėjo, pasakė, kad nieko negrąžins, kad šie kreiptųsi į teismą, nėra laiko ir pinigų. Jei jiems E. Š. žadėjo sumokėti, tai su šiuo ir turi bendrauti, o jis jiems nieko neskolingas. Tokie liudytojų parodymai rodo, kad D. D. žinojo apie neatsiskaitymus su kreditoriais ir bendrovės sunkią finansinę padėtį, todėl turėjo numatyti, kad skolos įskaitymas sukels žalingų padarinių įmonei.

25Nepagrįsta teismo išvada, kad D. D. galėjo nežinoti apie jo vadovaujamos bendrovės turtinę teisę į UAB „XXXXX“ atsiskaitymą kaltinime nurodytai sumai. Tokia išvada padaryta neišanalizavus 2009-03-12 pasirašytų tarp UAB „XXXXX“ ir UAB „XXXXX“ 19 protokolų dėl rangos sutarčių nutraukimo, rezultatų perdavimo ir 14 objektų statybos aikštelių perdavimo pagal aktus. Šiuose protokoluose D. D. patvirtino, kad UAB „XXXXX“ tinkamai atsiskaitė su UAB „XXXXX“ ir nutraukė rangos sutartis. D. D. nurodė, kad į šiuos protokolus neįsigilino ir nesuprato, kad už šiuos objektus neatsiskaityta. Tačiau tai, kad nebuvo atsiskaityta už atliktus darbus bei sunaudotas medžiagas, iš dalies patvirtino pats D. D. ikiteisminio tyrimo metu pripažinęs, kad matė 2008 metų balanse įrašus dėl nebaigtų vykdyti sutarčių.

26Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyta veika gali būti padaryta ir dėl neatsargumo. D. D., vadovaudamas įmonei ir remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, būdamas vadovu ir atlikdamas įmonės valdymo organo funkcijas, privalėjo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, t. y. siekti pelno bei savo sprendimais nesiekti nuostolių, todėl galėjo ir privalėjo dėl einamų pareigų pasitarti, jeigu pačiam neužteko žinių, su specialistu prieš priimdamas atitinkamus sprendimus. Tačiau to nepadarė, su buhaltere L. K. nesitarė. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad be rangos sutarčių nutraukimo, tarp bendrovių „XXXXX“ ir ,,XXXXX“ buvo atliktos tarpusavio skolų užskaitos (pagal 2009 m. kovo 3 d. susitarimą atlikta bendrovės „XXXXX“ skolos – 2 180 500 Lt užskaita bendrovei „XXXXX“ už iš jos gautas paskolas; pagal kitą susitarimą – užskaityta bendrovės „XXXXX“ skola – 431 608, 21 Lt bendrovei „XXXXX“ už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui. Tokie faktai rodo, kad tarp bendrovių vyko susitarimai ir direktorius D. D. žinojo tikrąją bendrovės „XXXXX“ finansinę padėtį. Tai, kad D. D. žinojo apie UAB „XXXXX“ skolas jo valdomai bendrovei, patvirtina ir apskaitoje buvęs UAB „XXXXX“ metinis pranešimas prie 2008 m. finansinės atskaitomybės, kuriame nurodyta: kad per 2008 metus nepasirašyta atliktų darbų apie 5 000 000 Lt, kurie bus pasirašyti per 2009 metų I pusmetį. 2008 metų balanse nebaigtų vykdyti sutarčių suma 4 695 551 Lt. Nors šis dokumentas buvo parengtas buvusio įmonės vadovo, tačiau remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas, todėl D. D. tapus nauju įmonės vadovu šis dokumentas, kaip ir visi kiti finansiniai dokumentai, jam buvo perduoti, todėl D. D. negalėjo nežinoti apie įmonės finansinę padėtį. Tai, kad nebuvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, neįforminti darbų atlikimo aktai, neleidžia teigti, kad dėl to D. D. galėjo nesuprasti pasirašomų dokumentų turinio ir iš to kylančių pasekmių. Priešingai, pats D. D. pripažino, kad po sutarčių nutraukimo bendrovės padėtis tapo sunki. Be to, UAB „XXXXX“ bankroto byloje, iškeltoje 2010-01-22, patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 8 874 456,43 Lt sumai jau buvo žinomi 2009 m. vasario - kovo mėn., todėl remiantis teisės principu teismas teisę žino, šie kreditoriniai reikalavimai yra teisingi, ir D. D. dėl užimamų pareigų apie juos negalėjo nežinoti ir nesuprasti, kad skolų įskaitymas dar labiau pasunkins įmonės finansinę padėtį.

27Dėl to, kas išdėstyta, apeliantė teigia, kad teismo išvada, kad byloje iškilusios abejonės neleidžia daryti kategoriškos išvados dėl D. D. kaltės dėl jam patikėto ir jo žinioje esančio didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, padarant turtinės žalos kreditoriams, neatitinka aptartų D. D. veiksmų. Mano, kad D. D. atlikti veiksmai neatitiko įprasto atidaus, rūpestingo, protingo asmens elgesio kriterijaus ir dėl jo nusikalstamo nerūpestingumo buvo padaryta žala UAB „XXXXX“ interesams bei kreditoriams. Apeliantės nuomone, tai, kad UAB „XXXXX“ inicijuota bankroto procedūra yra civilinių santykių dalykas, nepanaikina D. D. baudžiamosios atsakomybės. D. D. veiksmai buvo neteisėti, peržengė civilinių teisinių santykių ribas, todėl jie sudaro BK 184 straipsnio 4 dalies sudėtį.

28Prokurorė prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. D. išteisintas pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, ir priimti naują nuosprendį: D. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 184 straipsnio 4 dalį, ir nuteisti laisvės atėmimu 2 metams ir 6 mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

29Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi prokurorės apeliacinį skundą atmetė.

30Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patenkino prokurorės kasacinį skundą ir paminėtą apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikino, konstatavęs BPK 320 straipsnio 3 dalies ir BPK 332 straipsnio 5, 7 dalių nuostatų pažeidimus.

31Iš naujo nagrinėjant apeliacine tvarka baudžiamąją bylą teismo posėdyje prokurorė prašė skundą patenkinti iš dalies, t. y. panaikinti skundžiamo nuosprendžio dalį dėl D. D. išteisinimo pagal BPK 184 straipsnio 2 dalį ir šioje dalyje baudžiamąją bylą nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai.

32Nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

33Apeliacinis skundas atmetamas.

34Skundžiamu nuosprendžiu D. D. pagal BK 208 straipsnio 2 dalį, E. Š. pagal BK 186 straipsnio 1 dalį, juridinis asmuo UAB ,,XXXXX“ pagal BK 186 straipsnio 1 dalį išteisinti nepadarius veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių.

35Nuosprendis šiose dalyse apeliacine tvarka neskundžiamas. Todėl kolegija apeliacine tvarka bylą tikrina tiek, kiek to prašomas apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, dėl kurių buvo paduoti apeliaciniai skundai (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

36Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė D. D. inkriminuoto svetimo turto iššvaistymo aplinkybes ir padarė abejonių nekeliančią išvadą, jog D. D. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, požymių. Šios teismo išvados apeliacinio skundo argumentai nepaneigia.

37D. D. inkriminuotas turto iššvaistymas pagal jam pareikštą kaltinimą pasireiškė:

381) 19 protokolų pasirašymu su UAB ,,XXXXX“ dėl rangos sutarčių nutraukimo ir rezultatų perdavimo bei 14 objektų statybos aikštelių pardavimo UAB ,,XXXXX“, nenurodant, jog UAB ,,XXXXX“ tinkamai atsiskaitė su UAB ,,XXXXX“, tačiau žinodamas apie UAB ,,XXXXX“ kreditorinį reikalavimą, nepareikalavo apmokėjimo už atliktų darbų dalį ir medžiagų sunaudojimą, nors UAB ,,XXXXX“ 2008 metais pagal paminėtas rangos sutartis atliko darbus ir turėjo 4 593 334,55 Lt išlaidų;

392) nurodymu vyr. finansininkei išmokėti likusią dalį – 1 700 000 Lt dividentų UAB ,,XXXXX“ akcininkui – Estijos įmonei ,,V. I.“;

403) ilgalaikio materialaus turto ir įvairių atsargų, kurių likutinė vertė 431 629,36 Lt, pardavimu už 211 263,06 Lt, t. y. 220 394 Lt pigiau.

41Dėl 4 593 334,55 Lt svetimos turtinės teisės į UAB ,,XXXXX“ atsiskaitymą už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas iššvaistymo

42Byloje neginčijamai nustatyta, kad išteisintojo atstovaujama UAB ,,XXXXX“ ir UAB ,,XXXXX“ buvo susieti civiliniais teisiniais santykiais, kylančiais iš rangos ir subrangos sutarčių. Šių sutarčių vykdymas, netinkamas vykdymas, nepagrįstas nutraukimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.246 straipsnio prasme užtraukia civilinę atsakomybę neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje numatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia arba pažeidus bendro pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi, civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas yra teisės pažeidimas arba jau jam paminėta bendro pobūdžio pareiga.

43Lietuvos Aukščiausiasis teismas kasacinėse nutartyse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad tuo atveju, kai UAB vadovas padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip valdymo organas ,,išoriniuose“ santykiuose, jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Netinkama juridinio asmens valdymo organų veikla taip pat visų pirma suprantama kaip CK 2.86, 2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 3K-7-444/2009, 3K-3-73/2008).

44Tačiau tam, kad padaryti išvadą, jog civiliniai teisiniai santykiai konkrečiu atveju peraugo į baudžiamuosius, nepakanka konstatuoti, kad viena iš sutarties šalių elgėsi neatidžiai ar nerūpestingai.

45Ilgametėje teismų praktikoje sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo bylose sprendžiant baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo klausimą (šiuo aspektu sukčiavimo, pasisavinimo ir iššvaistymo kvalifikavimui aktualūs argumentai yra identiški arba labai artimi ir panašūs), kai nevykdomos turtinės prievolės arba jos vykdomos netinkamai, taikomas kreditoriaus (turto savininko) padėties pasunkinimo kriterijus. Baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrįstumą tokiais atvejais rodo tai, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas, pvz.: be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą vengdamas prievolės tyčia tapo beturčiu, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, pasislėpė ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106-2013, 2K-9-78/2012, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K- 23/2004, 2K-549721103, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir kt.).

46Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą akcentuota, jog tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011, 2K-P-183/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-262/2013). Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, kurioje ne kartą konstatuota, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Dėl to kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai).

47Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad D. D., nutraukdamas rangos sutartis, sudarytas su UAB ,,XXXXX“ atstovaujamu L. P., sąmoningai ar dėl nerūpestingumo sukūrė teisinę situaciją, kuriai esant UAB ,,XXXXX“ ar kreditoriai nebegalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti teises. Tokių duomenų savo apeliaciniame skunde nenurodo ir prokurorė.

48Kolegijos nuomone, negi darant prielaidą, jog tokia teisinė situacija realiai egzistuoja, akivaizdu, kad ją sukūrė ne D. D., o prieš jį bendrovei vadovavęs asmuo, kuris galimos UAB ,,XXXXX“ skolos neįtraukė į UAB ,,XXXXX“ buhalterinę apskaitą, nedetalizavo jos pagal konkrečius objektus, neįformino atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų, neišrašė PVM sąskaitų faktūrų. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartų ir tinkamai įvertintų įrodymų pagrindu negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad dėl D. D. tyčinių veiksmų ar nusikalstamo nerūpestingumo išimtinai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš rangos ir subrangos sutarčių, šiuo atveju peraugo į baudžiamuosius.

49Kita vertus, svetimo turto iššvaistymas yra materialioji nusikalstamos veikos sudėtis, kuriai būtina turtinės žalos atsiradimo sąlyga. Ši žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal bendrovės apskaitos dokumentuose esančius duomenis, kurie kaltinime įvardijami tik kaip bendrai per 2008 metus bendrovės UAB ,,XXXXX“ patirtos sąnaudos vykdant gamybinę veiklą. Kaltinamajame akte nurodytos piniginės lėšos, kurių iššvaistymu kaltinamas D. D., iš viso bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaitytos kaip UAB ,,XXXXX“ skola. Taigi vien sąnaudų, kurios nepatvirtintos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais (atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktais, PVM sąskaitomis faktūromis) BK 184 straipsnio 2 dalies prasme negalima pripažinti bendrovei ar kreditoriams padaryta žala. Tokią išvadą iš esmės patvirtina ir specialistė I. K., nurodydama, kad tokiu atveju jei UAB ,,XXXXX“ atliko statybos darbus pagal sutartis su UAB ,,XXXXX“ ir patyrė išlaidas, ji turėjo išrašyti UAB ,,XXXXX“ sąskaitas - faktūras bei atliktų darbų aktus. Kadangi šie dokumentai nebuvo išrašyti, todėl buhalterijos darbuotojai negalėjo fiksuoti realaus įsiskolinimo.

50Iš liudytojo L. P. parodymų seka, kad už visus UAB ,,XXXXX“ atliktus darbus jo vadovaujama bendrovė su UAB ,,XXXXX“ atsiskaitė pervesdama šiai bendrovei pinigus arba atliekant užskaitas už prekių pirkimą, įrangos nuomą. Šie liudytojo parodymai nėra paneigti. Jų nepaneigia ir Paaiškinamajame rašte prie metinės atskaitomybės esantys duomenys apie UAB ,,XXXXX“ patirtas sąnaudas, juo labiau, kad UAB ,,XXXXX“ buhalterinėje apskaitoje jokia skola UAB ,,XXXXX“ nėra nurodyta.

51Kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad D. D. bendrovės direktoriumi dirbdamas tik nepilną mėnesį, negalėjo suvokti, jog bendrovės finansinė padėtis yra sunki ir kad pasirašydamas paminėtus protokolus, prives bendrovę prie bankroto. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ne tik D. D., bet ir UAB ,,XXXXX“ ūkinę finansinę veiklą tyrę FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Panevėžio apskrities skyriaus ir Nepriklausomo auditoriaus – UAB ,,XXXXX“ specialistai davė skirtingas išvadas dėl bendrovės mokumo. Todėl apeliaciniame skunde nurodyti liudytojų L. K., R. S., G. J., A. S., N. G., N. B., A. V. parodymai apie įsiskolinimus kreditoriams nepatvirtina prokuroro prielaidomis grįsto teiginio, ,,jog D. D. jam inkriminuojamos veikos padarymo metu turėjo suvokti, kad jam atlikus tokio didumo skolos įskaitymą, įmonė atsidurs sunkioje ekonominėje padėtyje ir gali tapti nemoki, bei jai iškils bankroto grėsmė“.

52Kolegija atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui ar prokurorui duoti liudytojo, įtariamojo parodymai įrodomosios reikšmės neturi ir jais apkaltinamojo nuosprendžio grįsti negalima. Šie parodymai gali būti reikšmingi tik vertinant kitus įrodymus bei teismo vidinio įsitikinimo formavimuisi (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-554/2006, 2K-206/2008, 2K-274/2008, 2K-7-198/2008, 2K-420/2012). Kokių įrodymų vertinimui gali būti reikšmingi apeliaciniame skunde nurodyti įtariamojo D. D. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, apeliantė nenurodo. Be to, apeliaciniame skunde akcentuojamas bendrovės nemokumas šios baudžiamosios bylos kontekste gali būti reikšmingas sprendžiant kaltės ir atsakomybės pagal BK 208 straipsnį klausimus, o ne vertinant BK 184 straipsnio 2 dalies objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių D. D. inkriminuojamoje veikoje buvimą ar nebuvimą. Prokurorė nuosprendžio dalies dėl D. D. išteisinimo pagal BK 208 straipsnio 2 dalį neskundžia. Todėl nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad D. D., pasirašydamas paminėtus protokolus dėl rangos sutarčių nutraukimo ir statybos aikštelių perdavimo iššvaistė svetimą turtinę teisę ir tai darė suvokdamas savo veiksmų pavojingumą bei siekė žalingų padarinių arba tai padarė dėl nusikalstamo nerūpestingumo.

53Dėl nurodymo vyr. finansininkei atlikti tarptautinius mokėjimus ir 1 700 000 Lt dividendų išmokėjimo Estijos įmonei ,,XXXXX“

54Iš apeliacinio skundo turinio seka, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas išteisinti D. D. dėl dividendų išmokėjimo nėra ginčijamas, nors ir prašoma jį nuteisti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. Todėl detaliau aptarinėti skundžiamame nuosprendyje suformuluotas išvadas, liečiančias paminėtą nuosprendžio dalį, nėra reikalo.

55Pažymėtina tik tai, kad sprendimą išmokėti dividendus priėmė ne D. D.. Pastarasis tik tęsė jų išmokėjimą, kuris buvo viena iš UAB ,,XXXXX“ akcijų pardavimo sąlygų. Akcininkų sprendimas išmokėti dividendus įstatymų nustatyta tvarka nepakeistas ir nepanaikintinas. Šis sprendimas pats savaime nėra neteisėtas, nes tokią aplinkybę numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnis. Pagal paminėto įstatymo 37 straipsnio 5 dalį bendrovės vadovas savo veikloje turi vadovautis įstatymais, bendrovės įstatais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais, pareiginiais nuostatais bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

56Galimas akcininkų sprendimo, kuris priimtas D. D. dar netapus bendrovės vadovu, neteisėtumas aptariamo įstatymo 60 straipsnio 3 dalies prasme, nėra nulemtas kokių nors D. D. neteisėtų veiksmų, už kuriuos jis turėtų atsakyti baudžiamąja tvarka pagal BK 184 straipsnio 2 dalį.

57Dėl ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 431 657,06 Lt, pardavimas už 211 263,06 Lt

58Pirmosios instancijos teismo sprendimas išteisinti D. D. šioje dalyje apeliacine tvarka taip pat neginčijamas.

59Kolegija sutinka su skundžiamame nuosprendyje suformuluotomis išvadomis, todėl plačiau jų neaptarinėja.

60Pažymėtina tik tai, kad kaltinimas šiuo atveju nepagrįstai sutapatina arba neskiria buhalterinėje apskaitoje vartojamo termino ,,likutinė vertė“, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje vartojamo termino ,,tikroji rinkos kaina“ ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje vartojamo termino ,,rinkos vertė“ reikšmių. Pagal pastarąjį įstatymą rinkos vertė suprantama kaip apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto patekimo į rinką, jei abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.

61Byloje nėra jokių duomenų, kad D. D. susidėvėjusius įrankius ir įrangą pardavė mažesne už rinkos vertę. Visišką kaltinimo šioje dalyje nepagrįstumą aiškiai iliustruota ir tai, kad D. D. buvo inkriminuotas turto pardavimas mažesne kaina UAB ,,XXXXX“, nors išteisintasis šio sandorio sudarymo metu net nedirbo bendrovės direktoriumi.

62Nustačius, kad D. D. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 2 dalyje, požymių ir kad pirmosios instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis yra teisėtas bei pagrįstas, negali būti sprendžiamas klausimas dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties taikymo.

63Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Procesas dėl civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu yra išteisinti E. Š. ir juridinis asmuo UAB... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir Vilniaus apygardos prokuratūros... 5. D. D. buvo kaltinamas ir perduotas teismui už nusikalstamų veikų, numatytų... 6. jis laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 3 d. iki 2009 m. kovo 30 d., būdamas UAB... 7. jis, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems UAB... 8. dėl 2009-02-23 priimto UAB „XXXXX“ akcininko Estijos įmonės „XXXXX“... 9. 1. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000575 iš viso 359,36... 10. 2. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000580 ir XX 000599 iš... 11. 3. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000586 ir XX 000587 iš... 12. 4. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000589 iš viso 872,66... 13. 5. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000590 iš viso 34... 14. 6. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000591 iš viso 10232,44... 15. 7. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą XX 000592 iš viso 5 714,21... 16. 8. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX 000600, nuo XX000602 iki... 17. 9. UAB „XXXXX“ pagal PVM sąskaitas - faktūras XX000593, XX000594 iki... 18. viso pardavus ilgalaikį materialių turtą ir įvairias atsargas už 431... 19. Tokiais veiksmais D. D. išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB... 20. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu D. D. pagal... 21. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniu skundu teigia, kad... 22. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad byloje nenustatyta, jog D. D. jam... 23. Teismas neįvertino buvusios buhalterės liudytojos L. K. parodymų, kuri tiek... 24. Taip pat teismas neatsižvelgė į liudytojų R. S., G. J., A. S., N. G., N.... 25. Nepagrįsta teismo išvada, kad D. D. galėjo nežinoti apie jo vadovaujamos... 26. Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyta... 27. Dėl to, kas išdėstyta, apeliantė teigia, kad teismo išvada, kad byloje... 28. Prokurorė prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d.... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 30. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patenkino... 31. Iš naujo nagrinėjant apeliacine tvarka baudžiamąją bylą teismo posėdyje... 32. Nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.... 33. Apeliacinis skundas atmetamas.... 34. Skundžiamu nuosprendžiu D. D. pagal BK 208 straipsnio 2 dalį, E. Š. pagal... 35. Nuosprendis šiose dalyse apeliacine tvarka neskundžiamas. Todėl kolegija... 36. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir... 37. D. D. inkriminuotas turto iššvaistymas pagal jam pareikštą kaltinimą... 38. 1) 19 protokolų pasirašymu su UAB ,,XXXXX“ dėl rangos sutarčių... 39. 2) nurodymu vyr. finansininkei išmokėti likusią dalį – 1 700 000 Lt... 40. 3) ilgalaikio materialaus turto ir įvairių atsargų, kurių likutinė vertė... 41. Dėl 4 593 334,55 Lt svetimos turtinės teisės į UAB ,,XXXXX“ atsiskaitymą... 42. Byloje neginčijamai nustatyta, kad išteisintojo atstovaujama UAB ,,XXXXX“... 43. Lietuvos Aukščiausiasis teismas kasacinėse nutartyse, civilinėse ir... 44. Tačiau tam, kad padaryti išvadą, jog civiliniai teisiniai santykiai... 45. Ilgametėje teismų praktikoje sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo... 46. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos... 47. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad D. D., nutraukdamas rangos... 48. Kolegijos nuomone, negi darant prielaidą, jog tokia teisinė situacija realiai... 49. Kita vertus, svetimo turto iššvaistymas yra materialioji nusikalstamos veikos... 50. Iš liudytojo L. P. parodymų seka, kad už visus UAB ,,XXXXX“ atliktus... 51. Kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad D. D.... 52. Kolegija atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu... 53. Dėl nurodymo vyr. finansininkei atlikti tarptautinius mokėjimus ir 1 700 000... 54. Iš apeliacinio skundo turinio seka, kad šioje dalyje pirmosios instancijos... 55. Pažymėtina tik tai, kad sprendimą išmokėti dividendus priėmė ne D. D..... 56. Galimas akcininkų sprendimo, kuris priimtas D. D. dar netapus bendrovės... 57. Dėl ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 431 657,06 Lt, pardavimas už 211... 58. Pirmosios instancijos teismo sprendimas išteisinti D. D. šioje dalyje... 59. Kolegija sutinka su skundžiamame nuosprendyje suformuluotomis išvadomis,... 60. Pažymėtina tik tai, kad kaltinimas šiuo atveju nepagrįstai sutapatina arba... 61. Byloje nėra jokių duomenų, kad D. D. susidėvėjusius įrankius ir įrangą... 62. Nustačius, kad D. D. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 184... 63. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 64. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus...