Byla 2-862-254/2010

2Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Vaivai Neverdauskienei, atsakovo atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bendros Lietuvos-Ukrainos įmonės UAB „Azovlitas“ ieškinį atsakovui V. Š., tretysis asmuo UAB „Džuda“ dėl skolos

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 513 811,11 Lt skolos, 5 proc. palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė paaiškino, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens 2002-04-29 buvo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 02/02/17. Trečiojo asmens prievolių pagal šią sutartį įvykdymas buvo užtikrintas 2009-01-06 laidavimo sutartimi, pagal kurią atsakovas ieškovui laidavo už UAB „Džuda“ 600 000 Lt sumoje. Laiduotojas sutiko, kad šiuo laidavimu bus pasinaudota, jeigu įsiskolinimas nebus padengtas iki 2009-06-30. Ieškovas nurodė, kad trečiojo asmens UAB „Džuda“ skola ieškinio pateikimo dienai buvo 513 811,11 Lt, kuri priteistina iš laiduotojo.

5Atsakovas prašė ieškinį tenkinti iš dalies. Paaiškino, kad 2009-01-06 laidavimo sutartimi laidavo 600 000 Lt trečiojo asmens įsiskolinimą ieškovui, jeigu jis jo nepadengs iki 2009-06-30. Iki šios datos tretysis asmuo padengė 531 329 Lt skolą, tai laidavimas liko galioti 68 670,96 Lt sumai. Be to, atsakovas nurodė, kad laidavimo sutartis yra niekinė, nes pasirašyta tik vieno atsakovo. Taip pat trečiojo asmens prievolių įvykdymą ieškovas užsitikrino ir kitais būdais, todėl reikalaudamas skolos iš atsakovo piktnaudžiauja teise.

6Tretysis asmuo, atstovaujamas administratoriaus G. A. paaiškino, kad Kauno apygardos teismo 2010-01-13 nutartimi buvo patvirtintas ieškovo 528 811,11 Lt kreditorinis reikalavimas UAB „Džuda“ bankroto byloje, kuris buvo grindžiamas tomis pačiomis PVM sąskaitomis-faktūromis kaip ir šis ieškinys.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas ir tretysis asmuo 2002-04-29 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 02/02/17. Sutarties 1 p. ieškovas (pardavėjas) įsipareigojo parduoti prekes pagal PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą kiekį ir kainą. Ieškovas ieškinį grindė PVM sąskaitomis-faktūromis bei jų suvestine lentele (b.l. 8-9, 13-83), pagal kurią skola 513 811,11 Lt. Kauno apygardos teismas 2009-10-14 nutartimi iškėlė UAB „Džuda“ bankroto bylą ir 2010-01-13 nutartimi patvirtino ieškovę bendrą Lietuvos-Ukrainos įmonę UAB „Azovlitas“ kreditoriumi su 528 811,11 Lt kreditoriniu reikalavimu. Ieškovas 2010-03-09 rašte nurodė, kad ieškinį pareiškė 15 000 Lt mažesnės apimties negu kreditorinis reikalavimas, nes buvo nepatikslinęs mokėjimų, bet ieškinio reikalavimo atsakovui nedidino. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu neginčijo UAB „Džuda“ skolos ieškovui BĮ UAB „Azovlitas“ dydžio.

9Atsakovas V. Š. 2009-01-06 Laidavimo sutartimi laidavo visu savo turimu turtu ir pajamomis už trečiojo asmens UAB „Džuda“ 600 000 Lt įsiskolinimą ieškovui BĮ UAB „Azovlitas“ (CK 6.76 str.). Atsakovas Laidavimo sutarties 2 punktu sutiko, kad ieškovas gali pasinaudoti šiuo laidavimu tuo atveju, jeigu UAB „Džuda“ 600 000 Lt įsiskolinimo nepadengia iki 2009-06-30. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties 2 punkto sąlygos aiškinimo.

10Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „ARUM“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Baltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Vaišvilos IĮ v. UAB „Statnuoma“, bylos Nr. 3K-3-44/2008; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Radišauskienė v. UAB „Remada“, bylos Nr. 3K-3-277/2009; kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo bei kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Atsakovas sutarties 2 punktą aiškina taip, kad ieškovas galėtų laidavimu pasinaudoti jei UAB „Džuda“ nepadengia 600 000 Lt įsiskolinimo iki 2009-06-30. Toliau šią savo nuostatą siejo su sutarties šalių 2009-02-25 pasirašytu aktu Nr. 7 dėl skolų suderinimo, kuriame nurodyta, kad 2008-12-31 dienai UAB „Džuda“ skolinga 1 045 140,15 Lt. Laikė, kad tretysis asmuo grąžino ieškovui 531 329 Lt, todėl laidavimas galioja tik 68 670,96 Lt sumai. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka. Pirmiausia, laidavimo apimtis yra nurodyta sutarties pirmajame punkte ir ji yra lygi 600 000 Lt sumai. Laidavimo sutarties 2 punkto sąlyga reiškia tai, kad tik po 2009-06-30 ieškovas BĮ UAB „Azovlitas“ turės teisę pasinaudoti 600 000 Lt apimties laidavimu, jeigu skolininkas nepadengs įsiskolinimo. Tokia išvada darytina įvertinus visą 2009-01-06 laidavimo sutarties turinį. Joje yra aiškiai nurodyta, kad laidavimas yra neterminuotas ir galioja iki tada, kai UAB „Džuda“ arba laiduotojas V. Š. pilnai įvykdys įsipareigojimus prieš BĮ UAB „Azovlitas“. Ši formuluotė yra aiški ir suprantama, juolab, kad atsakovas V. Š., yra vienintelis skolininkės UAB „Džuda“ akcininkas ir buvo jos direktoriumi (b.l. 119). 2009-01-06 Laidavimo sutartis buvo pasirašyta anksčiau negu 2009-02-25 aktu konstatuota 1 045 140 Lt trečiojo asmens skola 2008-12-31 (b.l. 11), todėl jos sąlygoms šis aktas negalėjo turėti įtakos.

11Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.81 str., kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Be to, esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str. 4 d.). Tretysis asmuo UAB „Džuda“ netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus (CK 6.38 str. 1 d.). Jo skola ieškovui ieškinio pateikimo teismui bei bankroto bylos iškėlimo dieną buvo 528 811,11 Lt ir atsakovas jo dydžio neginčijo (b.l. 13-83,148-157, 166). Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 2 d.). Nagrinėjamoje laidavimo sutartyje nėra nurodyta kitų nuostatų dėl laiduotojo atsakomybės, todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 513 811,11 Lt skolos bei 5 % dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 2 d.).

12Atsakovas nurodė, kad trečiojo asmens prievolės įvykdymas užtikrintas ir UAB „Džuda“ išduotu 250 000 Lt neprotestuotinu vekseliu. Tačiau laidavimo sutarties 3 punkte nurodyta, kad ieškovas gali pasinaudoti V. Š. laidavimu iš karto, nenukreipiant išieškojimo į pagrindinį skolininką. Dėl to, atsakovui ir trečiajam asmeniui nepateikus įrodymų, jog reikalavimas ar jo dalis yra įvykdyta, vien aplinkybė, kad yra kitų prievolės užtikrinimo būdų, neužkerta ieškovui teisės reikalauti prievolės įvykdymo iš laiduotojo. Ieškovui gavus visą ar dalį savo reikalavimo patenkinimo iš skolininko ar kitų prievolių užtikrinimo būdų, atitinkamai būtų sumažinami kreditoriniai reikalavimai laiduotojui (CK 6.83 str.). Taip pat atsakovas nurodė, kad laidavimas neatitinka tokiai sutarčiai keliamų formos reikalavimų, kadangi tai nėra dviejų asmenų raštiškas susitarimas, o vienašalis atsakovo pareiškimas. Tačiau laidavimo sutartis yra konsensualinė ir vienašalė, todėl atsakovo pasirašytą laidavimo sutartį dėl jo nurodytų aplinkybių laikyti niekiniu sandoriu nėra pagrindo.

13Ieškovui iš atsakovo priteistinas 9138 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinį (b.l.6), 1190 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7, 84) bei valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 96 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo V. Š. a.k. ( - ) ieškovui bendrai Lietuvos-Ukrainos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Azovlitas“ (įmonės kodas 110458043, buveinės adresas Elektrėnų g. 10, LT-51218, Kaunas, a.s. Nr. LT96 4010 0425 0009 1495 AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) 513 811,11 Lt (penkis šimtus trylika tūkstančių aštuonis šimtus vienuolika litų 11 ct) skolos ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (513 811,11 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-08-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9 138 (devynis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt aštuonis) litus žyminio mokesčio ir 1 190 (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt) litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei valstybei 15 (penkiolika) litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai