Byla 2-1304/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-5738-798/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų 11.7 punktą, numatant, jog keliami apyvartos reikalavimai ne tik aplinkos priežiūros ir/arba viešųjų erdvių aplinkos tvarkymo/administravimo ir/arba želdinių priežiūros ir želdinių įrengimo veiklos srityse, tačiau ir kitose veiklos srityse, kurios yra susijusios su paslaugomis aplinkosaugos srityse; įpareigoti atsakovą nustatyti ilgesnį pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpesnį nei iki 2010 m. liepos 19 d.; įpareigoti atsakovą panaikinti pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų 11.8 punktą; įpareigoti atsakovą panaikinti pirkimo sąlygų nuostatas, kurios numato užstato pateikimą pasiūlymui ir sutarties įvykdymui užtikrinti ir numatyti, jog tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūrų vykdymą kol bus išnagrinėta civilinė byla. Ieškovas nurodė, kad pirkimo objektas yra itin didelės apimties, susidedantis iš trijų dalių siūlant aptarnauti itin didelę Vilniaus miesto teritoriją. Ieškovo teigimu, perkamos paslaugos yra betarpiškai susijusios su viešuoju interesu, kuris reikalauja, jog perkančiosios organizacijos sprendimai užtikrintų pigiausią ir efektyviausią paslaugą gyventojams. Ieškovo nuomone, nesustabdžius pirkimo procedūrų yra reali grėsmė, jog bus parinkta netinkamas tiekėjas, nebus užtikrintas ekonomiškumas ir efektyvumas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 17 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

5Teismas nurodė, kad atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbtas viešasis konkursas dėl Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu susijęs su būtinybe tinkamai užtikrinti tiek itin svarbios institucijos, kuri teikia viešąsias paslaugas, efektyvią veiklą, tiek Vilniaus miesto teritorijos sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą, o tai yra viešasis interesas. Teismas pažymėjo, kad paskelbto konkurso tikslas – susisiekimo komunikacijų, aikščių, skverų, žaliųjų plotų, parkų, krantinių ir kitų miesto bendrojo naudojimo objektų tvarkymas ir priežiūra. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi pažeisti viešo intereso, visų pirma turi būti užtikrinta viešo intereso apsauga ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Teismo nuomone, sustabdžius pirkimo procedūras ir nustatytu terminu nepanaudojus biudžeto lėšų, Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui, dėl ko atsakovas patirs nuostolius, o taip pat bus pažeisti ir Vilniaus miesto gyventojų interesai į švarią Vilniaus miesto bendro naudojimo teritoriją bei želdinių priežiūrą. Dėl to teismas konstatavo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimai bus patenkinti, ieškovas Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio pagrindu turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad netikslinga tenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl jis atmestinas.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

71.

8Teismas nepagrįstai konstatavo, kad sustabdžius pirkimo procedūras ir nustatytu terminu nepanaudojus biudžeto lėšų, Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui, dėl ko atsakovas patirs nuostolius, o taip pat bus pažeisti ir Vilniaus miesto gyventojų interesai į švarią Vilniaus miesto bendro naudojimo teritoriją bei želdinių priežiūrą. Pateiktų su ieškiniu duomenų pakanka pripažinti, jog egzistuoja reali grėsmė, kad nesustabdžius pirkimo, bus pažeistas viešas interesas – Vilniaus miesto visuomenei teritorijų valymo ir želdinių priežiūros paslaugos bus teikiamos brangesnės, neekonomiškos, netinkamos kokybės.

92.

10Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. nesustabdžius pirkimo procedūrų tolimesnio vykdymo, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, kadangi suteikus brangesnes ir netinkamos kokybės paslaugas, žala Vilniaus miesto gyventojams ir kitiems atliekų turėtojams jau būtų padaryta iki teismo sprendimo, be to, žala būtų padaryta ir valstybės teisinei sistemai, kadangi būtų paneigti viešųjų pirkimų reguliavimo principai, o taip pat ir kitiems tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime.

113.

12Teismas nevertino ieškinyje nurodyto argumento, jog konkurso sustabdymas neturės jokios didelės įtakos jau esamam paslaugų teikimui arba ši įtaka būtų mažesnė, nei žala, kuri gali būti padaryta nesustabdžius procedūrų.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad ieškovo UAB „VSA Vilnius“ atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

15Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

16Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbto Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso. Ieškinio turinys patvirtina, kad pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūrų vykdymą kol bus išnagrinėta civilinė byla. Pažymėtina, kad specialusis įstatymas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais yra Viešųjų pirkimų įstatymas. Minėtame įstatyme numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio penktoji dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

17Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad taikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras bus pažeisti Vilniaus miesto gyventojų interesai į švarią Vilniaus miesto bendro naudojimo teritoriją bei želdinių priežiūrą, t. y. bus pažeistas viešasis interesas. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbtas viešasis konkursas dėl Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu susijęs su būtinybe tinkamai užtikrinti Vilniaus miesto teritorijos sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagos rodo, jog byloje ginčijamo pirkimo paslaugų apimtis susijusi su Vilniaus miesto Vakarinės I miesto dalies (Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė), Vakarinės II miesto dalies (Viršuliškės, Justiniškės Pašilaičiai, Šeškinė, Fabijoniškės) bei Pietinės-Rytinės miesto dalies (N. Vilnia, Rasos, Naujininkai, Vilkpėdė, Paneriai, Grigiškės) sanitariniu valymu ir želdinių priežiūra. Į bylą pateiktų paslaugų teikimo sutarčių, pagal kurias yra vykdomas Vilniaus miesto teritorijų, kurioms prižiūrėti buvo skelbiamas Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso konkursas, sanitarinis valymas ir želdinių priežiūra, 2.1 punktai patvirtina, kad šių sutarčių galiojimas baigėsi 2010 m. gegužės 31 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas pateikė apeliacinės instancijos teismui išrašus iš Viešųjų pirkimų tarnybos informacinės sistemos dėl sudarytų sutarčių derybų būdu nuorašus, kurie, ieškovo teigimu, patvirtina, jog šiuo metu Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos yra teikiamos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog minėti išrašai patvirtina, kad minėtos paslaugos buvo perkamos dėl ypatingos skubos, susidariusios dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija (institucija) negalėjo numatyti, ir laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų, be to, buvo pirktos Pietinės-Rytinės bei Šiaurinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos, tačiau nėra pateikta duomenų apie Vilniaus miesto Vakarinės I bei Vakarinės II dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimą. Dėl to laikytina, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras butų pažeisti Vakarinės I bei Vakarinės II dalies teritorijų Vilniaus miesto dalies teritorijų gyventojų interesai, kadangi būtų pažeista minėtų teritorijų gyventojų teisė į švarią ir tvarkingą aplinką, t.y. būtų pažeistas viešasis interesas. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovo prašomu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, todėl nėra pagrindo sustabdyti pirkimo procedūrų vykdymą ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai