Byla e2-10395-965/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė,

2sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,

3šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tyrimų laboratorija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 2 904 Eur skolą, 522,72 Eur delspinigius, 40 Eur išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2018 m. birželio 14 d. pasirašė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės prašyme nurodytus matavimus. Atsakovė Sutartimi įsipareigojo už šias paslaugas ieškovei sumokėti 2 904 Eur sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Ieškovė atsakovei atliko PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas paslaugas, tačiau atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė, dėl ko ieškovei liko skolinga 2 904 Eur.

72019 m. liepos 3 d. teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškovės ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės 2 904 Eur skolą, 522,72 Eur delspinigius, 40 Eur išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 104 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Tyrimų laboratorija“.

82019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi tenkintas atsakovės prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – 2019 m. liepos 3 d. sprendimas už akių panaikintas ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės.

9Pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir papildomais paaiškinimais atsakovė prašo ieškinį tenkinti iš dalies, skolos dydžio neginčija, tačiau nesutinka su ieškovės prašoma priteisti, jos nuomone, nepagrįstai didele 522,72 Eur delspinigių suma, sutinka mokėti 52,27 Eur dydžio delspinigius. Nurodė, jog teismo iš atsakovės ieškovei priteista delspinigių suma yra nepagrįstai didelė ir apskaičiuota taikant nepagrįstai didelį 0,5 procento delspinigių tarifą (ieškovės sumažintą iki 0,1 procento dydžio). Ieškovei priteistini delspinigiai turėjo būti mažinami taikant ne ieškovės pasirinktą 0,1 procentą, bet 0,01 procento dydžio tarifą. Atsakovės nuomone, ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovės prievolių pagal sutartį nevykdymo, kurie pagrįstų protingą netesybų dydį, kai tuo tarpu netesybos turėtų būti mažinamos iki nuostolių dydžio.

10Ieškovė atsiliepime į atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutinka, prašo jo netenkinti, kadangi 2018 m. birželio 14 d. sutartimi šalys susitarė ir dėl netesybų, tuo atveju, jeigu sutartis būtų nevykdoma ar vykdoma netinkamai. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl turi ieškovei atlyginti jos patirtus nuostolius (netesybas), kurių ieškovė neturi įrodinėti. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Šalių atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovės atstovė pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, ieškinį tenkinti iš dalies. Ieškovo atstovas pateikė prašymą teismo posėdį atidėti dėl užimtumo kitoje byloje, tuo atveju, jeigu teismas prašymo netenkintų, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

122019 m. lapkričio 11 d. nutartimi teismas išsprendė ieškovės atstovo analogišką prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, kadangi atstovas naujų aplinkybių nenurodė, teismas, prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netenkino ir nutarė bylą nagrinėti šalių atstovams nedalyvaujant.

13Teismas

konstatuoja:

14ieškinys tenkintinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2018 m. birželio 14 d. pasirašė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį Nr. 346 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 1.1 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės prašyme nurodytus matavimus. Atsakovė Sutartimi įsipareigojo už šias paslaugas ieškovei sumokėti 2 904 Eur kainą (1.2. punktas). Sutarties 4.3. punkte numatyta, kad jei atsakovė (užsakovas) neatsiskaito už dokumentacijos paruošimą per PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą, ji įsipareigoja ieškovei (vykdytojui) mokėti 0,5 procento delspinigius, nuo šios sutarties 1.2. punkte nurodytos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 2019 m. gegužės 20 d. atsakovei išsiųsta pretenzija dėl 2 904 Eur skolos padengimo, kurioje be kita ko nurodyta, kad ieškovė sutinka sumažinti 2018 m. birželio 14 d. sutartyje numatytus 0,5 procento delspinigius iki 0,1 procento.

16Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2 904 Eur skolą, atsakovė ieškinį pripažįsta, todėl dėl šio reikalavimo surašomi sutrumpinti motyvai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalis).

17Dėl skolos

18Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, sutartas paslaugas atsakovei atliko ir perdavė, tačiau atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė, dėl ko ieškovei liko skolinga 2 904 Eur.

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Atsakovė neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, su ieškove sutartu laiku neatsiskaitė, skolą pripažino, todėl ieškinys laikytinas pagrįstu, ieškovei iš atsakovės priteistina 2 904 Eur skola.

Dėl delspinigių dydžio

20Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių dydžio. Atsakovė prašo sumažinti delspinigių normą, kadangi ji yra nepagrįstai didelė. Atsakovės nuomone, ieškovei priteistini delspinigiai turėjo būti mažinami taikant ne ieškovės pasirinktą 0,1 procentą, bet 0,01 procento dydžio tarifą. Ieškovė nurodė, kad šalių pasirašytos sutarties nevykdymas sąlygojo delspinigių atsiradimą, be to, ieškovė delspinigius sumažino iki 0,1 procento, todėl atsakovė nėra įpareigota mokėti neprotingai dideles netesybas.

21Pažymėtina, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnis). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; 2014 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2013).

22Be kita ko, netesybos yra ne tik prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Apibūdinant netesybas kaip sutartinės civilinės atsakomybės formą, reikėtų pažymėti, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

23Byloje nustatyta, kad Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,5 proc. delspinigius nuo 2 904 Eur sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 4.3. punktas). Tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje dėl skolos padengimo ieškovė nurodė, kad delspinigius sumažino iki 0,1 procento. Nagrinėjamu atveju šalių susitarta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, t. y. laikoma, jog netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Sutartį atsakovė yra pasirašiusi, kas sudaro pagrindą spręsti, jog atsakovė sutiko su Sutartyje nustatytu delspinigių dydžiu. Tokiu būdu atsakovė akceptavo ieškovės jai pateiktą ofertą su visomis jos sąlygomis, tame tarpe ir susitarimu dėl taikytino delspinigių dydžio (CK 6.162 straipsnis). Atsakovė, būdama verslininkė, Sutarties sudarymo momentu turėjo galimybę laisva valia pasirinkti sutarties su ieškove sąlygas bei numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius (apibrėžti šalių atsakomybės ribas), konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Kadangi atsakovė sutartį pasirašė, laikytina, kad Sutartis atitiko jos interesus. Tarp šalių sudarytos Sutarties sąlygos aiškios, tinkamai atskleistos. Duomenų apie ieškovės nesąžiningumą sudarant sutartį taip pat nenustatyta.

24Svarbu ir tai, kad netesybų klausimas atsirado iš sutartinių santykių tarp lygiaverčių subjektų, tai yra tarp juridinių asmenų (verslininkų), turinčių sutarčių sudarymo praktikos, todėl atsakovei turėtų būti gerai žinoma, kad sutarties nevykdymo atveju, ji privalės atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Nagrinėjamu atveju, atsakovė nelaikytina silpnesniąja šalimi, tarp šalių sudaryta sutartis nėra nuginčyta, yra galiojanti ir šalims turi įstatymo galią, todėl privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

25Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kiekvienu konkrečiu atveju tinkamu netesybų dydžiu gali būti pripažintas skirtingas netesybų dydis, kuris yra vertinamas pagal konkrečioje byloje nustatytas faktines aplinkybes.

26Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas, ar sutartyje įtvirtina (šalių sutarta) 0,5 procento, o vėliau ieškovės sumažinta iki 0,1 procento, delspinigių norma yra tinkama, atsižvelgia į tai, kad byloje nustatyta, jog atsakovė pagal šalių sudarytą sutartį su ieškove neatsiskaitė, nors kaip pati nurodo, su skola ir jos dydžiu sutinka, jos neginčija. Taigi prievolės neįvykdymo terminą vilkina pati atsakovė. Atsižvelgtina ir tai, kad ieškovė, būdama verslininkė, taip pat turėjo finansinių įsipareigojimų, todėl gauti atsiskaitymą pagal Sutartį laiku jai taip pat yra svarbu. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju šalių suderinta ir ieškovės geranoriškai sumažinta iki 0,1 procento delspinigių norma yra protinga, pagrįsta, proporcingai kompensuojanti ir užtikrinant ieškovės teisėtus interesus, taip pat skatinanti atsakovę atsiskaityti priemonė. Priešingu atveju, iš esmės būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė, paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis).

27Vienas iš esminių įstatyme nustatytų netesybų mažinimo kriterijų – netesybų santykis su nuostoliais. Tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Taigi teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2015; 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

28Atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, ieškovės patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, darytina išvada, kad mažinti ieškovės taikytų nurodyto dydžio netesybų nėra pagrindo. Byloje nustačius, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, sutartus darbus atliko ir perdavė juos atsakovei, o atsakovė neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, su ieškove sutartu laiku neatsiskaitė, todėl atsakovė turi prisiimti visą jai tenkančią neigiamų padarinių riziką, tai yra privalo atsiskaityti su ieškove, taip pat sumokėti delspinigius (netesybas) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis). Be to, kaip jau minėta, šalių iš anksto laisva valia Sutartyje sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais ieškovės (kreditoriaus) nuostoliais, kurių jai nereikia įrodinėti, kai atsakovė (skolininkas) neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę.

29Pažymėtina ir tai, kad atsakovės prašymas dėl delspinigių sumažinimo yra nepagrįstas, duomenų, kad delspinigių dydis pažeistų atsakovės interesus nepateikta, priešingai, delspinigiai apskaičiuoti neperžengiant senaties termino ribų, pagal galiojančios Sutarties sąlygas. Aplinkybių, kodėl skola ieškovei negrąžinama nuo 2018 m. rugpjūčio mėn., atsakovė taip pat nenurodė (sunki atsakovės turtinė padėtis neatleidžia nuo prievolės vykdymo), kai tuo tarpu ieškovė negalėjo naudotis jai teisėtai priklausančiomis lėšomis. Duomenų, kad ieškovė piktnaudžiauti savo teise ar siektų nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita, nepateikta.

30Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į sutartinių netesybų prigimtį ir funkciją, teismo vertinimu, šalių sutartų 0,5 procento delspinigių sumažinimas iki 0,1 procento yra proporcingas ir užtikrina šalių interesų pusiausvyrą. Todėl įvertinus sutarties objektą ir sulygtą kainą, skolos sumą, šalių abipusį susitarimą, atsakovės elgesį, CK 6.251 straipsnyje įtvirtintą visiško nuostolių atlyginimo principą, teismas sprendžia, jog delspinigių dydžio mažinimas iki atsakovės prašomo 0,01 procento laikytinas nepagrįstu. Delspinigių sumažinimas nepakankamai kompensuotų ieškovės galimus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo bei lūkesčius dėl tinkamo sutarties vykdymo, be to, nepakankamai drausmintų atsakovę laiku vykdyti sutartines prievoles (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis; CK 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis). Byloje taip pat nėra pateikta kitų įrodymų, kurie leistų įvertinti kitas svarbias delspinigių mažinimo aplinkybes. Vien prasta finansinė padėtis negali būti pagrindas atleisti atsakovę nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Byloje nenustačius pagrindų, suteikiančių teisę teismui mažinti šalių sulygtas, vėliau ieškovės sumažintas, netesybas, ieškovės reikalavimas dėl 522,72 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

31Dėl išieškojimo išlaidų ir palūkanų

32Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Ieškovei iš atsakovės priteistina 40 Eur suma.

33Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 104 Eur žyminio mokesčio bei patyrė 300 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškovei iš atsakovės priteistina 404 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ 2 904 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų keturių eurų) skolą, 522,72 Eur (penkių šimtų dvidešimt dviejų eurų septyniasdešimt dviejų centų) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3 426,72 Eur (trijų tūkstančių keturių šimtų dvidešimt šešių eurų septyniasdešimt dviejų centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) sumą pagal mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir 404 Eur (keturis šimtis keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tyrimų laboratorija“.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,... 3. šalims nedalyvaujant,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės... 7. 2019 m. liepos 3 d. teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškovės... 8. 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi tenkintas atsakovės prašymas dėl sprendimo... 9. Pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir papildomais... 10. Ieškovė atsiliepime į atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių... 11. Šalių atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovės atstovė pateikė... 12. 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi teismas išsprendė ieškovės atstovo... 13. Teismas... 14. ieškinys tenkintinas.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2018 m. birželio 14 d.... 16. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2 904 Eur skolą, atsakovė ieškinį... 17. Dėl skolos... 18. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė savo sutartinius... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 20. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių dydžio. Atsakovė prašo... 21. Pažymėtina, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų... 22. Be kita ko, netesybos yra ne tik prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis... 23. Byloje nustatyta, kad Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,5 proc.... 24. Svarbu ir tai, kad netesybų klausimas atsirado iš sutartinių santykių tarp... 25. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis)... 26. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas, ar sutartyje įtvirtina (šalių... 27. Vienas iš esminių įstatyme nustatytų netesybų mažinimo kriterijų –... 28. Atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių... 29. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės prašymas dėl delspinigių sumažinimo yra... 30. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į sutartinių... 31. Dėl išieškojimo išlaidų ir palūkanų ... 32. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 33. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 35. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 37. ieškinį tenkinti.... 38. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...