Byla e2-5051-752/2018
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Ainerta“, atstovaujamos atstovo bankroto administratoriaus MB „Serkonas“, ieškinį atsakovams V. D. ir N. S. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ieškiniu prašo solidariai priteisti iš atsakovų 38 145,29 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (ieškinys dok. reg. Nr. CBP-634).

5Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovams 2018 m. kovo 27 d. viešo paskelbimu būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

6Ieškinys tenkinamas.

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 12 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 2 d. nutarties, Juridinių asmenų registro išrašo, Gyventojų registro išrašo, VĮ „Regitra“, pažymos, VĮ „Registrų centras“ pažymos, bankroto administratoriaus įsakymo, pašo vokų, Sodros pažymos, kreditorių reikalavimų ir kitų dokumentų (ieškinio priedų reg. Nr. CBP-634) vertinimą nustatė, Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 12 d. nutartimi Nr. eB2-1346-413/2017 iškėlė UAB „Ainerta“ bankroto bylą. Bankrutuojančios UAB „Ainerta“ administratoriumi paskyrė MB „Serkonas“. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. sausio 24 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartimi buvo patvirtintas, 2017 m. birželio 2 d. nutartimi patikslintas, bankrutuojančios UAB „Ainerta“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 38 145,29 Eur sumai. Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartimi bankrutuojančią UAB „Ainerta“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. UAB „Ainerta“ (nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. IĮ Euro prekyba LT) juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. birželio 3 d., įmonės kodas 303076732. 2013 m. gruodžio 6 d. IĮ Euro prekyba LT, pertvarkyta į UAB „Ainerta“, įmonės kodas 303076732. Nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. IĮ Euro prekyba LT vadovė ir savininkė, nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki 2014 m. sausio 6 d. ir nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. spalio 26 d. UAB „Ainerta“ direktorė, o nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. ir nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. spalio 26 d. ir akcininkė V. D. (atsakovė). Nuo 2014 m. vasario 21 d. iki 2014 m. balandžio 1 d. ir nuo 2015 m. spalio 26 d. iki bankroto bylos iškėlimo įmonei, UAB „Ainerta“ vadovas ir akcininkas N. S. (atsakovas). BUAB „Ainerta“ vardu registruotų transporto priemonių nėra, nekilnojamojo turto neturi. Bankroto administratorius priėmė įsakymą, kuriuo įpareigojo paskutinį įmonės vadovą ir akcininką N. S., perduoti administratoriui UAB „Ainerta“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Įmonės vadovas bankrutuojančios UAB „Ainerta“ dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavė. Taip pat nustatyta, kad valdymo organai nuo pat įmonės įregistravimo neteikė VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei pavėlavo teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko kreditoriai patyrė žalą. Bankroto byla įmonei buvo iškelta pagal UAB „Bennet Distributors“ pareiškimą, bankroto bylos iškėlimą įmonei vadovai neginčijo. Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovai, skirtingu laikotarpiu būdami įmonės vadovais privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovų kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 38 145,29 Eur žalos atlyginimo (CK 6. 6 straipsnis, 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

11Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, ieškiniu jų priteisti neprašo, todėl šis klausimas nespręstinas.

13Iš atsakovų valstybei priteistina po 531,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

14Kiekvienam atsakovui tenkanti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei dalis yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., a. k. ( - ) ir N. S., a. k. ( - ) ieškovei BUAB „Ainerta“, į. k. 303076732, atstovaujamai bankroto administratoriaus MB „Serkonas“, 38 145,29 Eur (trisdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt penkių eurų 29 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (38 145,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovės V. D., a. k. ( - ) valstybei 531,50 Eur (penkių šimtų trisdešimt vieno euro 50 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (juridinio asmens kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Priteisti iš atsakovo N. S., a. k. ( - ) valstybei 531,50 Eur (penkių šimtų trisdešimt vieno euro 50 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (juridinio asmens kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. Teismas... 4. ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ieškiniu prašo solidariai... 5. Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo... 6. Ieškinys tenkinamas. ... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: Kauno... 9. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 10. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 11. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 12. Ieškovė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, ieškiniu... 13. Iš atsakovų valstybei priteistina po 531,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 79... 14. Kiekvienam atsakovui tenkanti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., a. k. ( - ) ir N. S., a. k. ( - )... 18. Priteisti iš atsakovės V. D., a. k. ( - ) valstybei 531,50 Eur (penkių... 19. Priteisti iš atsakovo N. S., a. k. ( - ) valstybei 531,50 Eur (penkių šimtų... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...