Byla 1A-201-397-2014
Dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nuosprendžio, kuriuo O. B. pripažintas kaltu padaręs BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir nubaustas 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirtoji bausmė sumažinta vienu trečdaliu, t. y. 2 (dviem) mėnesiais

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Gyčio Večersko, teisėjų Evaldo Gražio, Daivos Jankauskienės, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorui Donatui Jačiauskui, gynėjai advokatei Angelei Fominienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo O. B. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nuosprendžio, kuriuo O. B. pripažintas kaltu padaręs BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir nubaustas 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirtoji bausmė sumažinta vienu trečdaliu, t. y. 2 (dviem) mėnesiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

3O. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. už tai, kad jis pasikėsino pagrobti svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą, o būtent: laikotarpiu nuo 2013-02-08 iki 2013-02-12, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, ( - ), išdaužęs lango stiklą, įsibrovė į R. B. sodyboje esantį gyvenamąjį namą ir iš vidaus slapta pasikėsino pagrobti svetimą turtą – R. B. priklausančius daiktus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nerado norėto pasisavinti turto.

4Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, pripažinti tęstine nusikalstama veika su veikomis, už kurias nuteistas Varėnos rajono apylinkės teisme 2013-11-11, ir sušvelninti jam paskirtą bausmę. Teigia, jog teismas neįvertino tos aplinkybės, kad nusikalstamą veiką padarė dėl sunkios materialinės padėties (BK 59 str. 1 d. 4 p.), t. y. buvo neseniai grįžęs iš laisvės atėmimo įstaigos, neturėjo darbo, reikėjo gauti maisto. Taip pat teismas, nuteistojo manymu, turėjo labiau atsižvelgti į tai, kad prisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką dar nežinant policijai ir nukentėjusiesiems. Pažymi, jog tiesioginių įrodymų prieš nuteistąjį nebuvo, todėl jo prisipažinimas buvo reikšmingas patraukiant baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat nurodo, jog už analogiškas baigtas nusikalstamas veikas Varėnos rajono apylinkės teisme byloje Nr. 1-132-445/2013 skirtos švelnesnės bausmės, todėl šiuo atveju už mažiau pavojingą nusikalstamą veiką, pasikėsinimą, apelianto manymu, skirta per griežta bausmė. Ši veika turėjo būti sujungta su minėta byla ir pripažinta viena tęstine nusikalstama veika, nes visos veikos padarytos vienu metu, dėl vieningo sumanymo, turint vieningą tikslą (apsirūpinti maistu), analogišku būdu, turint konkretų išankstinį sumanymą. Apeliantas taip pat prašo atsižvelgti į tai, jog brangių, vertingų daiktų nevogė.

5Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

6Skundu apeliantas iš esmės savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo ir kvalifikacijos neginčija, prašo sušvelninti paskirtąją bausmę, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrino bylą tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniame skunde (Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnis).

7Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, BK bendrosios dalies normų, nustatančių bausmės skyrimo taisykles, reikalavimų nepažeidė, vadovavosi BK 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis dėl bausmės paskirties, BK 54, 61 str. straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais. Apylinkės teismas vertindamas tiek nuteistojo, tiek ir veikos pavojingumą atsižvelgė į tai, kad O. B. nusikalto neišnykus ankstesniam teistumui taip pat už tyčines nusikalstamas sveikas. Praeityje jis teistas daugiau nei 10 kartų. Be to, kaip skunde pripažįsta ir pats apeliantas, jis dar iki skundžiamo nuosprendžio Varėnos rajono apylinkės teisme 2013-11-11 nuteistas už eilę analogiškų, savanaudiškų turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų (vagystės įsibraunant į patalpas, svetimo turto sugadinimas), kurios padarytos panašiu laiku kaip ir veika, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. Tai neigiamai charakterizuoja nuteistojo asmenybę, rodo, jog jis linkęs pažeidinėti visuomenėje nusistovėjusias visuomenės gyvenimo taisykles, linkęs nusikalsti, išvadų nedaro, o anksčiau taikytos poveikio priemonės BK 41 straipsnyje numatytų bausmės tikslų neužtikrino. Kadangi naują tyčinį nusikaltimą O. B. padarė neišnykus ankstesniam teistumui taip pat už tyčinius nusikaltimus, vadovaujantis BK 27 str. nuostatomis jis laikomas recidyvistu, o vadovaujantis BK 56 str. 1 d. nuostatomis tokiam asmeniui paprastai skiriama su laisvės atėmimu susijusi bausmė. Nuteistasis kaltę pripažino ir teismas pagrįstai tai laikė atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Aukštesnysis teismas nesutinka su skundo argumentu, jog atsakomybę lengvinanti aplinkybė nepakankamai įvertina skiriant bausmę. Pažymėtina, jog BK 178 str. 2 d. numato, kad gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki šešerių metų. Šiuo atveju, įvertinus tai, jog O. B. anksčiau teistas net 11 kartų, naują tyčinį nusikaltimą padarė neišnykus ir nepanaikinus ankstesnio teistumo, nepraėjus nei pusmečio po to, kai buvo paleistas iš laisvės atėmimo įstaigos, kas rodo padidintą nuteistojo pavojingumą, O. B. skirta laisvė atėmimo bausmė, kuri yra ne tik žymiai mažesnė nei sankcijos vidurkis (apie 3 m. laisvės atėmimo), tačiau artima šios bausmės rūšies minimaliam dydžiui. Tai rodo, jog pakankamai įvertinta ne tik atsakomybę lengvinanti aplinkybė – nuteistojo prisipažinimas, tačiau ir nusikalstamos veikos stadija – pasikėsinimas, BK 61 str. 4 d. nuostatos nepažeistos.

8Įvertinus tai, jog nuteistasis kaltę pripažino, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, nuteistojo atžvilgiu pagrįstai pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, skirtoji laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu, t. y. 2 (dviem) mėnesiais.

9Apeliantas teigia, jog skiriant bausmę neįvertina tai, jog jis nusikalto dėl sunkios materialinės padėties, nes trūko maisto. Apeliacinės instancijos teismas šį skundo argumentą laiko nepagrįstu ir jį atmeta. Byloje pagrįstai nenustatyta apelianto nurodoma BK 59 str. 1 d. 4 p. numatyta aplinkybė, nes, kaip matyti iš bylos duomenų, O. B. darbingas ir turi galimybę gauti legalių pajamų pragyvenimui. Be to, apeliantas teigia, jog ši vagystė kaip ir kitos, už kurias nuteistas Varėnos rajono apylinkės teisme 2013-11-11, padarytos siekiant apsirūpinti maistu, tačiau, kaip matyti iš minėto nuosprendžio (LITEKO duomenys), O. B. pirmiausiai siekė grobti alkoholinius gėrimus, kai kurie iš jų buvo suvartoti vietoje. Be to, kaip pats apeliantas nurodė, jo tikslas buvo apsirūpinti maistu, tačiau akivaizdu, jog braunantis į remontuojamą, faktiškai negyvenamą patalpą žiemą yra labai maža tikimybė rasti maisto atsargų. Visa tai leidžia pagrįstai teigti, jog nuteistasis veikė neapibrėžta tyčia, vedamas savanaudiškų tikslų.

10Nepagrįstas, todėl atmetamas ir skundo argumentas dėl veikos pripažinimo tęstine kartu su tomis veikomis, už kurias nuteistas Varėnos rajono apylinkės teismo 2013-11-11 nuosprendžiu. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog minėtame Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendyje, kuris įsiteisėjo 2014-01-17 (LITEKO duomenys), veikos, už kurias O. B. nuteistas, nepripažintos viena tęstine nusikalstama veika. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pavienė tęstinė nusikalstama veika – tai veika, susidedanti iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolusių veiksmų, padarytų tokiu pat būdu, tokiomis pat aplinkybėmis, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius, tačiau visus juos sieja vieninga tyčia dėl to paties objekto, dalyko. Nusikaltimų nuosavybei bylose svetimo turto pagrobimas pripažįstamas tęstine nusikalstama veika esant vieningai tyčiai, nevienkartiniam neteisėtam svetimo turto grobimui iš vieno ir to paties šaltinio (vieno savininko), tam pačiam veikų padarymo būdui ir nedideliam laiko tarpui tarp atskirų veikų. Šios kategorijos byloms būdingi požymiai – tas pats pagrobimo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp grobimų, ta pati ar greta esanti turto vieta ir pan. – nėra esminiai pripažįstant nusikalstamą veiką tęstiniu nusikaltimu. Nusikalstamų veikų pripažinimą tęstine veika paprastai lemia žalos padarymas tam pačiam nukentėjusiajam, vieningos tyčios buvimas, t. y. konstatavimas, kad kaltininko tyčia susiformavusi visai nusikalstamai veikai, o ne atskiriems nusikaltimams, esantiems iš esmės tos pačios veikos sudėtinėmis dalimis, ir siekiama vieno rezultato (kasacinės bylos Nr. 2K-649/2006, 2K-P-412/2007, 2K-605/2007, 2K-717/2007, 2K-146/2008, 2K-319/2008, 2K-128/2013). Šiuo atveju vagystės ir pasikėsinimai pagrobti svetimą turtą, už kuriuos O. B. nuteistas Varėnos rajono apylinkės teismo 2013-11-11 nuosprendžiu ir skundžiamu nuosprendžiu, padaryti skirtinguose kaimuose, iš skirtingiems asmenims priklausančių patalpų, skirtingu laiku. O. B. neturėjo tikslo pagrobti apibrėžto dydžio svetimą turtą, veikė nekonkretizuota tyčia. Sumanymas daryti naują nusikaltimą kiekvieną kartą kildavo iš naujo. Esant šioms aplinkybėms nagrinėjama nusikalstama veika pagrįstai buvo įvertinta kaip atskiras nusikaltimas.

11Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog bausmė nuteistajam paskirta teisingai ir tinkamai, nepažeidžiant įstatymo normų. Apelianto skundo argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad bausmės dydis aiškiai prieštarautų bausmės paskirčiai ir teisingumo principui.

12Įvertinus išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, todėl naikinti ar keisti skundžiamą nuosprendį apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14nuteistojo O. B. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai