Byla 2-840-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologinė linija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarties, priimtos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologinė linija“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, pradėtoje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ direktoriaus G. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Plienas“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Perdanga“, „Gebos ekostatyba“, „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“, „Skolų departamentas“, „Skolų valdymo departamentas“ ir akcinė bendrovė SEB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekologinė linija“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) atnaujinti procesą byloje nr. B2-122-513/2016, 2) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutartį, kuria nutarta iškelti UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą, 3) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-04 nutartimi patvirtintą RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo planą.

5Nurodė, kad buvo pažeistos kreditoriaus UAB „Ekologinė linija“ teisės ir teisėti interesai atgauti 36 130,72 Eur skolą. Paaiškino, kad 2015-10-13 pranešimu informavo RUAB „Plienas“ administratorių apie praleistą reikalavimo teisę ir prašė įtraukti pareiškėją į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą, tačiau prašymas buvo netenkintas. RUAB „Plienas“ liko skolingas UAB „Hronas“ 36 130,72 Eur už prekes pagal išrašytas sąskaitas faktūras. UAB „Hronas“ 2009-11-23 iškelta bankroto byla, įmonė 2013-02-05 išregistruota iš Juridinių asmenų registro. BUAB „Hronas“ savo reikalavimo teisę 2012-08-29 perleido UAB „Semeta“, UAB „Semeta“ 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ją pareiškėjui UAB „Ekologinė linija“. Teigė, kad pradinis kreditorius UAB „Semeta“ dar 2013-01-31 (iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo) pranešimu informavo UAB „Plienas“ apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, ragino sumokėti įsiskolinimą. RUAB „Plienas“ privalėjo informuoti BUAB „Hronas“ ir jo teisių perėmėją apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, šaukiamą kreditorių susirinkimą bei tvirtinamą ir patvirtintą planą. Tačiau paaiškėjo aplinkybė, jog pareiškėjas (kreditorius) nebuvo tinkamai ir laikantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) reikalavimų informuotas apie restruktūrizavimo procesą. Todėl, pareiškėjo nuomone, atsirado pagrindas atnaujinti civilinį procesą, kadangi Klaipėdos apygardos teismas negalėjo iškelti restruktūrizavimo bylos ir privalėjo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (t. II, b. l. 41 – 44).

6Suinteresuotas asmuo RUAB „Ekologinė linija“ nesutiko su pareiškėjo prašymu dėl proceso atnaujinimo ir nutarčių panaikinimo.

7Teigė, jog pareiškėjas praleido terminą prašymui paduoti. 2011-11-18 pranešimu UAB „Plienas“ tinkamai informavo kreditorių BUAB „Hronas“ apie paduodamą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Metmenyse antros eilės kreditoriumi buvo įrašytas ir BUAB „Hronas“ su 36 130,72 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Klaipėdos apygardos teismas 2012-01-24 nutartimi iškėlė UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą, tačiau ši nutartis neįsiteisėjo – 2012-04-26 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas nurodė pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Klaipėdos apygardos teismas 2012-09-04 nutartimi atsisakė kelti UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą, tačiau ir ši nutartis buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-03 nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismui antrą kartą pavesta svarstyti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Klaipėdos apygardos teismas 2013-05-29 nutartimi iškėlė UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą, ši nutartis įsiteisėjo 2013-08-14. Nurodė, jog 2013-06-05 registruotu paštu UAB „Plienas“ išsiuntė Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties, kuria įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, kopijas antstoliams, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui, kreditoriams, tame trape ir BUAB „Hronas“ administratorei UAB „Forum regis“. UAB „Semeta“ 2013-01-31 pranešimo UAB „Plienas“ apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį RUAB „Plienas“ gaunamų raštų archyve nėra. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo pateiktas „Greitojo kurjerio“ 2013-01-31 priimtų siuntų sąrašas neįrodo, kad UAB „Plienas“ buvo informuota apie BUAB „Hronas“ ir UAB „Semeta“ reikalavimo perleidimo sutartį, nes adresu Druskininkų g. 15–11, Palanga, veikla nevykdoma, dar 2011-11-18 UAB „Plienas“ pareiškime iškelti restruktūrizavimo bylą nurodė bendrovės adresą korespondencijai – Birutės g. 22, Klaipėda. Pažymėjo, kad RUAB „Plienas“ pradinį kreditorių BUAB „Hronas“ laikė tinkamu. Pareiškėjas neįrodė, kad UAB „Semeta“ pranešimas buvo įteiktas, be to, šis pranešimas yra nepasirašytas ir be antspaudo, o prašymo priedai nuskenuoti nuo nepatvirtintų kopijų (t. II, b. l. 52 – 56).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Ekologinė linija“ prašymo atnaujinti procesą. Nustatė pareiškėjui UAB „Ekologinė linija“ terminą per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus papildomus rašytinus įrodymus ir papildomai motyvuoti prašymą.

9Konstatavo, jog pareiškėjo reikalavimai atnaujinti procesą šioje byloje, panaikinti 2013-05-29 ir 2014-03-04 teismo nutartis yra nepagrįsti. Pažymėjo, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 – 9 punktuose reglamentuoti proceso atnaujinimo pagrindai taikytini siekiant proceso atnaujinimo bylose, užbaigtose nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu). Šiuo atveju UAB „Plienas“ restruktūrizavimo byla dar nebaigta – sprendimas patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą nepriimtas.

10Teismo vertinimu, pareiškėjas iš esmės ginčijo RUAB „Plienas“ administratoriaus atsisakymo įrašyti ją kreditoriumi į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą (planą) su 36 130,72 Eur kreditiniu reikalavimu. Pareiškėjas reikalavimą kildina iš 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su UAB „Semeta“ ir siekia, kad skola būtų sumokėta ĮRĮ nustatyta tvarka.

11Teismas nustatė, jog ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo gautas teisme 2011-11-18 ir pradinis kreditorius BUAB „Hronas“ su 124 752,15 Lt (36 130,72 Eur) buvo įrašytas į kreditorių sąrašą ir į restruktūrizavimo metmenis, pradiniam kreditoriui laiku ir tinkamai pranešta apie ketinimą restruktūrizuotis, tačiau pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo nagrinėjamas tris kartus ir per tą laiką pradinis kreditorius BUAB „Hronas“ buvo likviduotas. Likvidavimo proceso metu 2012-08-29 reikalavimo perleidimo sutartimi 36 130,72 Eur reikalavimo teisė perleista UAB „Semeta“, praėjus pustrečių metų po restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreditinį reikalavimą skolininkui pateikė UAB „Ekologinė linija“.

12Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato galimybės restruktūrizavimo byloje priimti ir patvirtinti kreditorių reikalavimus po nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Tačiau, teismo vertinimu, šis terminas nėra naikinamasis, taigi gali būti atnaujintas bendrais pagrindais.

13Pareiškėjas UAB „Ekologinė linija“ nei teismui, nei skolininkui nepateikė 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų priedų, patvirtinančių reikalavimo teisę būtent į RUAB „Plienas“, taip pat nepateikė reikalavimo teisę patvirtinančių sutarties 2.8 punkte nurodytų dokumentų.

14Teismas pareiškėjui nustatė terminą pašalinti prašymo trūkumus – pateikti nutartyje nurodytus 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutarties priedus, patvirtinančius reikalavimo teisę į RUAB „Plienas“, šios sutarties 2.8 punkte nurodytus dokumentus ir motyvuoti savo prašymą atnaujinti praleistą terminą kreditiniam reikalavimu pateikti.

15Išaiškino, jog nustatytu terminu neįvykdžius nutarties prašymas atnaujinti praleistą terminą ir įrašyti į kreditorių sąrašą bus paliktas nenagrinėtas (t. II, b. l. 72 – 74).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Atskiruoju skundu apeliantas RUAB „Ekologinė linija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį.

17Nurodė šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvus: 1. Nesutinka su teismo vertinimui, jog pareiškėjas ginčija RUAB „Plienas“ administratoriaus atsisakymą įrašyti jį kreditoriumi į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą (planą) su 36 130,72 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodė, jog siekia atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nes nei BUAB „Hronas“, nei teisių perėmėjai UAB „Semeta“ ir apeliantas nebuvo tinkamai informuoti apie iškeltą restruktūrizavimo bylą, negalėjo dalyvauti restruktūrizavimo procese, priimant sprendimus ir balsuojant dėl restruktūrizavimo plano. 2. Nesutinka su teismo konstatavimu, kad pareiškėjo reikalavimai atnaujinti procesą yra nepagrįsti. Teigia, jog šiuo atveju apeliantas negali jokiais kitais būdais apginti savo pažeistas teises, todėl pareiškė prašymą dėl proceso atnaujinimo. 3. Nesutinka su teismo teiginiu, jog byla nėra išspręsta įsiteisėjusius teismo sprendimu, todėl nėra pagrindo taikyti proceso atnaujinimo instituto. Teigia, jog laukti iki pasibaigs restruktūrizavimo byla, t. y. laukti iki bus užbaigtos visos restruktūrizavimo procedūros yra nelogiška, tai pažeis teisingumo, ekonomiškumo ir protingumo principus. Skundžiamos nutartys yra įsiteisėjusios, todėl yra pagrindas proceso atnaujinimui. 4. Nesutinka su teismo argumentu, jog esant patvirtintam restruktūrizavimo planui, terminas gali būti atnaujintas bendrais pagrindais. Teigia, jog pagal teismų suformuotą praktiką ĮRĮ 19 straipsnyje numatytas naikinamasis terminas, todėl, pasak apelianto, teismas negalėjo konstatuoti, kad terminas gali būti atnaujintas ir įpareigoti pateikti motyvus dėl ko buvo praleistas.

18Taip pat teigia, jog RUAB „Plienas“ valdymo organai privalėjo informuoti BUAB „Hronas“ ir jo teisių perėmėją apie keliamą ir iškeltą restruktūrizavimo bylą, šaukiamą kreditorių susirinkimą bei tvirtinamą ir patvirtintą restruktūrizavimo planą. Šiuo atveju RUAB „Plienas“ pranešimas apie reikalavimo perleidimą buvo siųstas adresu Druskininkų g. 15-11, Palanga, kuriuo veikla nebuvo vykdoma. 2013-05-29, 2013-06-05, 2013-08-26 pranešimai buvo išsiųsti BUAB „Hronas“ administratoriui, kuomet BUAB „Hronas 2013-02-05 jau buvo išregistruotas iš registro. Reikalavimo teisė UAB „Semeta“ perleista 2012-08-29 ir UAB „Semeta“ 2013-01-31 buvo informavusi apie reikalavimo teisės perleidimą. Apelianto nuomone, paaiškėjus aplinkybei, jog kreditorius nebuvo tinkamai informuotas apie restruktūrizavimo procesą, atsirado pagrindas atnaujinti civilinį procesą, nes Klaipėdos apygardos teismas negalėjo iškelti UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylos (t. II, b. l. 77 – 83).

19Suinteresuotas asmuo RUAB „Plienas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

20Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus: 1. Teigia, jog apelianto veiksmai nenuoseklūs, t. y. jis prašo įtraukti į kreditorių sąrašą ir kartu neprašo įtraukti į kreditorių sąrašą, kadangi 2015-10-13 kreipėsi į restruktūrizavimo administratorių su prašymu įtraukti į BUAB „Plienas“ kreditorių sąrašą ir šio prašymo nėra atsisakęs. Administratorius apelianto pateikto prašymo netenkino, nes buvo praleistas ĮRĮ nustatytas terminas reikalavimui pareikšti. Apeliantas nesikreipė į teismą su prašymu atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, o pareiškė prašymą atnaujinti procesą restruktūrizavimo byloje bei panaikinti restruktūrizavimo byloje priimtas nutartis. 2. Apelianto teiginį dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių vertina kaip apsimestinį. Paaiškino, jog tiek UAB „Semeta“, tiek ir apeliantas žinojo ar privalėjo žinoti apie UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimą, kadangi 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dieną vieši Juridinių asmenų registro duomenys rodė UAB „Plienas“ teisinį statusą – restruktūrizuojamas. 3. Nesutinka, jog BUAB „Hronas“ nesiuntė informacijos apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Atkreipė dėmesį, jog restruktūrizavimo plano metmenyse buvo pateiktas pilnas UAB „Plienas“ kreditorių sąrašas, kurio 82 numeriu buvo įtrauktas BUAB „Hronas“ su 36 130,72 Eur (124 752,15 Lt) dydžio skola. Metmenys buvo išsiųsti visiems kreditoriams, tame tarpe ir BUAB „Hronas“ bankroto administratoriaus nurodytu adresu Metalo g. 15, Vilnius. 2013-06-05 UAB „Plienas“ registruotu paštu išsiuntė Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties kopijas kreditoriams, tame tarpe ir BUAB „Hronas“ bankroto administratoriui, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui. 4. Apeliantas nepateikė teismui įrodymo, jog UAB „Plienas“ įteikė 2013-01-31 pranešimą apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį. Negavęs jokio pranešimo, suinteresuotas asmuo pagrįstai kreditoriumi laikė BUAB „Hronas“. 5. Sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog atnaujinti procesą vykstančioje restruktūrizavimo byloje nėra galimybės. Pažymėjo, jog apeliantas nebuvo kreipęsis į teismą su prašymu atnaujinti praleistus terminus Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 ir 2014-03-04 nutartis apskųsti (t. II, b. l. 98 – 100). IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektas – Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Ekologinė linija“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-122-513/2016, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

22Byloje nustatyta, jog UAB „Plienas“ pagal jai pateiktas sąskaitas faktūras liko skolingas UAB „Hronas“ 36 130,72 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2009-11-23 nutartimi UAB „Hronas“ iškelta bankroto byla. BUAB „Hronas“ ir UAB „Semeta“ sudarė 2012-08-29 reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu BUAB „Hronas“ perleido 36 130,72 Eur dydžio reikalavimo teisę į UAB „Plienas“ naujam kreditoriui UAB „Semeta“ (t. I, b. l. 45). Apeliantas teigia, jog 2013-01-31 pranešimu UAB „Semeta“ informavo UAB „Plienas“ apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį (t. I, b. l. 46). Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartimi pripažinta BUAB „Hronas“ pabaiga ir šis juridinis asmuo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. UAB „Semeta“ ir UAB „Ekologinė linija“ sudarė 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Semeta“ perleido 36 130,72 Eur dydžio reikalavimo teisę į UAB „Plienas“ naujam kreditoriui UAB „Ekologinė linija“ (t. I, b. l. 47 – 48). UAB „Ekologinė linija“ 2015-10-136 pranešimu informavo RUAB „Plienas“ administratorių apie perleistą reikalavimo teisę (t. I, b. l. 49). RUAB „Plienas“ administratorius 2015-11-04 pranešime nurodė, jog BUAB „Hronas“ išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, todėl UAB „Ekologinė linija“ prašymas dėl įtraukimo į kreditorinį sąrašą netenkintinas (t. I, b. l. 49).

23Klaipėdos apygardos teismas 2013-05-29 nutartimi iškėlė UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą (t. I, b. l. 160 – 161). Lietuvos apeliacinis teismas 2013-08-14 nutartimi paliko Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutartį nepakeistą; nustatė RUAB „Plienas“ kreditoriams teisę iki 2013-09-22 pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (t. I, b. l. 166 175). Klaipėdos apygardos teismas 2014-03-04 nutartimi patvirtino RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo planą. Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-01 nutartimi patvirtinti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo plano pakeitimai (t. II, b. l. 38 – 40).

24Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnyje nustatytais pagrindais (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti.

25Apeliantas prašo atnaujinti procesą, proceso atnaujinimo pagrindu nurodydamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, t. y. kreditorius nebuvo tinkamai ir laikantis ĮRĮ reikalavimų informuotas apie RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo procesą, atsirado pagrindas atnaujinti civilinį procesą, kadangi Klaipėdos apygardos teismas negalėjo iškelti restruktūrizavimo bylos ir privalėjo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

26Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2012).

27ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos įpareigoja įmonės valdymo organą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu pranešti kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas.

28UAB „Plienas“ vadovas 2011-11-18 pranešė Įmonių bankroto departamentui prie Ūkio ministerijos ir visiems kreditoriams, tame tarpe ir BUAB „Hronas“ bankroto administratoriui UAB „Forum regis“ (administratoriaus nurodytu adresu Metalo g. 15, Vilnius) apie akcininkų susirinkime priimtus sprendimus kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir dėl patvirtintų metmenų.

29Bylos duomenimis UAB „Plienas“ kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateikė restruktūrizavimo plano metmenis. Iš restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog į antros eilės RUAB „Plienas“ kreditorių sąrašą buvo įtrauktas BUAB „Hronas“ ir jo 124 752,15 Lt dydžio finansinis reikalavimas (restruktūrizavimo plano metmenų l. 34).

30Susiklostė tokia situacija, kuomet Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartimi pripažinta BUAB „Hronas“ pabaiga, o Klaipėdos apygardos teismas 2013-05-29 nutartimi iškėlė UAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą (t. I, b. l. 160 – 161). UAB „Plienas“ registruotu paštu 2013-06-05 išsiuntė įsiteisėjusios Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties kopijas antstoliams, kreditoriams, tame tarpe ir BUAB „Hronas“ bankroto administratoriui UAB „Forum regis“, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui. RUAB „Plienas“ paaiškinimais jis nebuvo informuotas apie pasikeitusį kreditorių (reikalavimo teisės perleidimą UAB „Semeta“), todėl ir toliau kreditoriumi laiko BUAB „Hronas“.

31BUAB „Hronas“ Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties įstatymų nustatyta tvarka neskundė. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, jog RUAB „Plienas“ buvo informuotas apie BUAB „Hronas“ išregistravimą iš Juridinių asmenų registro ir (ar) reikalavimo teisės 2012-08-29 perleidimą UAB „Semeta“, taip pat apie tai, jog buvęs kreditorius BUAB „Hronas“ informavo naują kreditorių UAB „Semeta“ apie Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutartį. Pažymėtina ir tai, jog byloje nėra duomenų, jog kreditorius UAB „Semeta“, laikotarpiu nuo 2012-08-29 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo su BUAB „Hronas“ iki 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su apeliantu, domėjosi, ar yra įtrauktas į RUAB „Plienas“ kreditorių sąrašą: teikė BUAB „Hronas“ administratoriui ar teismui paaiškinimus, prašymus, skundus ir pan., susijusius su 36 130,72 Eur reikalavimu į skolininką UAB „Plienas“, t. y. tinkamai įgyvendino savo, kaip kreditoriaus, procesines teises. Todėl atskirojo skundo argumentai dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties neteisėtumo nepagrįsti ir neįrodyti.

32Nustatyta, jog UAB „Semeta“ ir UAB „Ekologinė linija“ sudarė 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Semeta“ perleido 36 130,72 Eur dydžio reikalavimo teisę į daugiau kaip du metus restruktūrizuojamą UAB „Plienas“ naujam kreditoriui UAB „Ekologinė linija“ (t. II, b. l. 47 – 48). Pagal apelianto nurodytas faktines aplinkybes, jis, sudarydamas 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sandorį skolininko UAB „Plienas“ teisiniu statusu nepasidomėjo. Todėl sutiktina su RUAB „Plienas“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, jog tokie apelianto veiksmai (nesidomėjimas skolininko teisiniu statusu) vertintini kaip neapdairūs ir nerūpestingi, kadangi Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama visiems suinteresuotiems asmenims už Vyriausybės nustatytą atlyginimą.

33Šalių paaiškinimai yra vienas iš bylos įrodymų (CPK 177 straipsnio 1, 2 dalys). Apeliantas teigia, jog UAB „Semeta“ 2013-04-31 pranešimu informavo UAB „Plienas“ apie sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį. Šiai aplinkybei pagrįsti pateikė 2013-01-31 pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo bei UAB „Greitasis kurjeris“ sąrašą (t. II, b. l. 46). Suinteresuotas asmuo RUAB „Plienas“ teigia, jog savo gaunamų raštų archyve nėra užregistravęs 2013-01-31 pranešimo, o UAB „Greitasis kurjeris“ priimtų pašto siuntų sąrašas neįrodo įteikimo fakto. Be to pažymėjo, jog 2013-01-31 pranešime nurodytu UAB „Plienas“ adresu Druskininkų g. 15-11, Palanga jau keletą metų nedirba.

34Pažymėtina, jog pašto paslaugų teisinius pagrindus, pašto ir naudotojų santykius, pašto teises ir pareigas, pašto veiklos reguliavimo institucijas, pašto atsakomybę ir žalos atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pašto įstatymas (Pašto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Pašto veiklą Lietuvos Respublikoje reguliuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Ryšių reguliavimo tarnyba (Pašto įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teikti pašto paslaugas asmenys turi teisę tik turėdami leidimą (Pašto įstatymo 6 straipsnio 3 dalis).

35Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Greitasis kurjeris“ teikia registruotų ir paprastų laiškų pristatymo paslaugas. Registruoti laiškai įteikiami gavėjui pasirašytinai. Siunčiant registruotu būdu, kiekvienam laiškui suteikiamas registracijos numeris ir jis sekamas UAB „Greitasis kurjeris“ siuntų ir laiškų administravimo sistemoje. Siunčiant laiškus registruotu paštu galima užsisakyti papildomas paslaugas, tokias kaip: įteikimo šaknelės grąžinimas; lydinčio dokumento grąžinimas (http://www.greitasiskurjeris.lt/paslaugos/#pasto-paslaugos).

36Iš byloje esančio patektų siuntimui laiškų sąrašo matyti, jog advokatų kontora Bložė ir partneriai perdavė UAB „Greitasis kurjeris“ laiškus, tačiau iš šio dokumento kopijos nėra galimybės nustatyti, jog 2013-01-31 pranešimas buvo išsiųstas būtent registruotu laišku ir, ar buvo užsisakytos papildomos paslaugos: įteikimo šaknelės grąžinimas; lydinčio dokumento grąžinimas.

37Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

38Apeliantui nepateikus įrodymų, jog apie reikalavimo teisų perleidimo sutarties sudarymą UAB „Semeta“ tinkamai informavo RUAB „Plienas“, apeliacinės instancijos teismas aplinkybę, dėl 2013-01-31 pranešimo tinkamo įteikimo RUAB „Plienas“, pripažįsta neįrodyta (CPK 178 straipsnis).

39Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-739/2000; 2007 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008).

40Nagrinėjamu atveju apeliantas 2015-10-13 buvo pareiškęs RUAB „Plienas“ reikalavimą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą, kurio RUAB „Plienas“ netenkino dėl priežasčių, kadangi apeliantas praleido terminą kreditoriniams reikalavimui pareikšti (t. II, b. l. 49). Apeliantas nesikreipė į teismą su prašymu atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Taip pat apeliantas nesikreipė į teismą į teismą su prašymu atnaujinti praleistus terminus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 ir 2014-03-04 nutarčių apskundimo.

41Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį, teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

42Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ĮRĮ 23 straipsnio reglamentavimas reiškia, kad ĮRĮ nenumato galimybės restruktūrizavimo byloje priimti ir patvirtinti kreditorių reikalavimus po nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Tačiau, šis terminas nėra naikinamasis, taigi gali būti atnaujintas bendrais pagrindais.

43CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Klausimas dėl termino atnaujino gali būti sprendžiamas tik tuomet, jeigu nėra suėjęs įstatyme nustatytas naikinamasis terminas. Naikinamieji terminai negali būti atnaujinami. Įstatymų leidėjas, nustatydamas naikinamuosius terminus, siekė užtikrinti teisinių santykių stabilumą.

44Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, jog esant patvirtintam restruktūrizavimo planui, terminas gali būti atnaujintas bendrais pagrindais. Teigia, jog pagal teismų suformuotą praktiką ĮRĮ 19 straipsnyje numatytas naikinamasis terminas, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo konstatuoti, kad terminas gali būti atnaujintas ir įpareigoti pateikti motyvus dėl ko buvo praleistas. Su šiais apelianto teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

45ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalis numato, jog kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

46Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog civilinėje byloje Nr. B2-122-513/2016 nėra priimti nutartis nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą ar sprendimas baigti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas gali spręsti klausimus, susijusius su RUAB „Plienas“ kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimais, tame terpe ir procesinius klausimus, susijusius su praleisto termino atnaujinimais.

47Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog, nors apeliantas ir nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, susijusius su termino atnaujinimu praleistam kreditoriniam reikalavimui pareikšti, tačiau įvykdė skundžiamos nutarties reikalavimą - prie atskirojo skundo pridėjo įrodymus, pagrindžiančius kreditorinį reikalavimą: 2015-09-11 reikalavimo perleidimo sutarties priedus, patvirtinančius reikalavimo teisę į RUAB „Plienas“, šios sutarties 2.8 punkte nurodytus dokumentus. Šiuos įrodymus Klaipėdos apygardos teismas įvertino ir 2016-02-19 nutartimi atnaujino praleistą terminą ir įrašė į RUAB „Plienas“ kreditorių sąrašą kreditorių UAB „Ekologinė linija“ su 36 130,72 Eur kreditoriniu reikalavimu; įpareigojo RUAB „Plienas“ ir restruktūrizavimo administratorių A. R. įstatymo nustatyta tvarka padaryti atitinkamus restruktūrizavimo plano pakeitimus (t. II, b. l. 101 – 103). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog ši nutartis (šio skundo nagrinėjimo dienai) apeliacine tvarka neapskųsta.

48Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog apelianto pažeistos teisės ir interesas (teisė į skolininko RUAB „Plienas“ 36 130,72 Eur skolą) yra apginti kitu būdu (praleistas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujintas ir apeliantas įtrauktas į RUAB „Plienas“ kreditorių sąrašą kreditorių UAB „Ekologinė linija“ su 36 130,72 Eur kreditoriniu reikalavimu), todėl nėra pagrindo taikyti proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančias teisės normas.

49Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

50Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekologinė... 5. Nurodė, kad buvo pažeistos kreditoriaus UAB „Ekologinė linija“ teisės... 6. Suinteresuotas asmuo RUAB „Ekologinė linija“ nesutiko su pareiškėjo... 7. Teigė, jog pareiškėjas praleido terminą prašymui paduoti. 2011-11-18... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi netenkino... 9. Konstatavo, jog pareiškėjo reikalavimai atnaujinti procesą šioje byloje,... 10. Teismo vertinimu, pareiškėjas iš esmės ginčijo RUAB „Plienas“... 11. Teismas nustatė, jog ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo... 12. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato galimybės restruktūrizavimo... 13. Pareiškėjas UAB „Ekologinė linija“ nei teismui, nei skolininkui... 14. Teismas pareiškėjui nustatė terminą pašalinti prašymo trūkumus –... 15. Išaiškino, jog nustatytu terminu neįvykdžius nutarties prašymas atnaujinti... 16. Atskiruoju skundu apeliantas RUAB „Ekologinė linija“ prašo panaikinti... 17. Nurodė šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo skundžiamos... 18. Taip pat teigia, jog RUAB „Plienas“ valdymo organai privalėjo informuoti... 19. Suinteresuotas asmuo RUAB „Plienas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 20. Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus: 1. Teigia, jog... 21. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria... 22. Byloje nustatyta, jog UAB „Plienas“ pagal jai pateiktas sąskaitas... 23. Klaipėdos apygardos teismas 2013-05-29 nutartimi iškėlė UAB „Plienas“... 24. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali... 25. Apeliantas prašo atnaujinti procesą, proceso atnaujinimo pagrindu nurodydamas... 26. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui... 27. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos įpareigoja įmonės valdymo... 28. UAB „Plienas“ vadovas 2011-11-18 pranešė Įmonių bankroto departamentui... 29. Bylos duomenimis UAB „Plienas“ kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo... 30. Susiklostė tokia situacija, kuomet Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05... 31. BUAB „Hronas“ Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutarties įstatymų... 32. Nustatyta, jog UAB „Semeta“ ir UAB „Ekologinė linija“ sudarė... 33. Šalių paaiškinimai yra vienas iš bylos įrodymų (CPK 177 straipsnio 1, 2... 34. Pažymėtina, jog pašto paslaugų teisinius pagrindus, pašto ir naudotojų... 35. Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Greitasis kurjeris“... 36. Iš byloje esančio patektų siuntimui laiškų sąrašo matyti, jog advokatų... 37. Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius... 38. Apeliantui nepateikus įrodymų, jog apie reikalavimo teisų perleidimo... 39. Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo... 40. Nagrinėjamu atveju apeliantas 2015-10-13 buvo pareiškęs RUAB „Plienas“... 41. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį, teismas turi teisę iki nutarties... 42. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ĮRĮ 23 straipsnio reglamentavimas... 43. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų... 44. Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, jog esant patvirtintam... 45. ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalis numato, jog kreditorių sąrašo ir jų... 46. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog civilinėje byloje... 47. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog, nors... 48. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog apelianto pažeistos teisės... 49. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 50. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 51. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį nepakeistą....