Byla e2-1839-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį atsakovui UAB „Baltkalis“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2018 m. balandžio 9 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau - Ieškovas) gavo UAB „Baltkalis“ (toliau - Atsakovas) prašymą „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-506, kuriuo prašoma atlikti techninę Atsakovo vagonų apžiūrą, pagal pridedamą lentelę. 2018 m. balandžio 19 d. Ieškovas išrašė Pažymą dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP- 2)-90 ir 604,01 Eur PVM sąskaitą faktūrą. 2018 m. balandžio 12 d. Ieškovas gavo Atsakovo prašymą „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-509, kuriuo prašoma atlikti techninę Atsakovo vagonų apžiūrą, pagal pridedamą lentelę. 2018 m. balandžio 26 d. Ieškovas išrašė Pažymą dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP-1)-210 ir 1056,82 Eur PVM sąskaitą faktūrą. 2018 m. birželio 21d. Ieškovas gavo Atsakovo prašymą „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-536, kuriuo prašoma atlikti techninę Atsakovo vagonų apžiūrą, pagal pridedamą lentelę. 2018 m. liepos 5 d. Ieškovas išrašė Pažymą dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP-1)-318 ir 862,43 Eur PVM sąskaitą faktūrą. 2018 m. birželio 21 d. Ieškovas gavo Atsakovo prašymą „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-536, kuriuo prašoma atlikti techninę Atsakovo vagonų apžiūrą, pagal pridedamą lentelę. 2018 m. birželio 25 d. Ieškovas išrašė Pažymą dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP-2)-135 ir 390,44 Eur PVM sąskaitą faktūrą. 2018 m. liepos 11 d. Ieškovas gavo Atsakovo prašymą „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-551, kuriuo prašoma atlikti techninę Atsakovo vagonų apžiūrą, pagal pridedamą lentelę. 2018 m. liepos 12 d. Ieškovas išrašė Pažymą dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP-2)-147 ir 132,51 Eur PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovas už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, todėl susidarė 3016,21 Eur įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Prašo priteisti iš atsakovo 3046,21 Eur skolą, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka, kad yra skolingas ieškovui, ruošiasi pilnai su juo atsiskaityti.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2018 m. balandžio 9 d., 2018 m. balandžio 12 d., 2018 m. birželio 21 d., 2018 m. birželio 21 d., 2018 m. liepos 11 d. ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ gavo atsakovo UAB „Baltkalis“ prašymus „Dėl vagonų techninės apžiūros“ Nr. 2DV-(3.4.)-506, Nr. 2DV-(3.4.)-509, Nr. 2DV-(3.4.)-536, Nr. 2DV-(3.4.)-536, Nr. 2DV-(3.4.)-551, kuriais buvo prašoma atlikti techninę UAB „Baltkalis“ vagonų apžiūrą, pagal pridedamas lenteles. 2018 m. balandžio 19 d., 2018 m. balandžio 12 d., 2018 m. birželio 21 d., 2018 m. birželio 25 d., 2018 m. liepos 5 d., 2018 m. liepos 11 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ išrašė Pažymas dėl vagonų techninės apžiūros atlikimo Nr. LS(TP- 2)-90, Nr. LS(TP-1)-210, Nr. LS(TP-1)-318, Nr. LS(TP-2)-135, Nr. LS(TP-2)-147. Ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. balandžio 19 d., 2018 m. balandžio 12 d., 2018 m. birželio 21 d., 2018 m. birželio 25 d., 2018 m. liepos 5 d., 2018 m. liepos 11 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras 604,01 Eur sumai, 1056,82 Eur sumai, 862,43 Eur sumai, 390,44 Eur sumai, 132,51 Eur sumai, viso 3046,21 Eur sumai. Atsakovas už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, todėl susidarė 3016,21 Eur įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

7Teismas pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Teismų praktika šios kategorijos bylose įrodo, jog žalos padarymo faktas paprastai yra įrodinėjamas remiantis įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukomis, padarytomis įvykio vietoje, liudytojų parodymais ir kt. Teismo vertinimu, šioje teisės normoje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis, galima daryti neginčijamą išvadą, jog 2016-10-24 gaisras atsakovo nuomos sutarties valdomose patalpose, esančiose Metalo g. 19B, Vilniuje, kilo vien dėl patalpų valdytojo, t. y. atsakovo, kaltės, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, neįgijo teisės reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (šiuo atveju – atsakovo) (CK 6.1015 straipsnis).

8Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; etc.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, teismas sprendžia apie tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą įvertinęs įrodymų visumą. Dėl to teismas konstatuoja juridiškai reikšmingų byloje nustatytinų faktų buvimą tik tuomet, kai byloje pakanka įrodymų faktui nustatyti. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu, jei esantys įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti išvadą, kad faktas yra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008; etc.). Priešingu atveju tos įrodinėtinos aplinkybės, kurioms nustatyti nepakanka įrodymų, tėra prielaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011; etc.).

9Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl reikalavimas dėl 3046,21 Eur skolos priteisimo iš atsakovo yra apgrįstas ir tenkintinas.

10Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (3046,21 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas šioje byloje patyrė išlaidų, sumokėdamas žyminį mokestį – 69,00 Eur. Šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, , 93 straipsnio 2 dalis).

12Valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3,00 EUR, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-335 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Baltkalis“, juridinio asmens kodas 125025140, ieškovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, 3046,21 Eur (trys tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai 21 ct) skolą, 5 (penki) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (3046,21 Eur) sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 69,00 Eur (šešiasdešimt devyni eurai) žyminį mokestį.

16Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai