Byla 2A-533-798/2014

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Jūratės Varanauskaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Marketing RJ“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Marketing RJ“ ieškinį atsakovui „If P&C Insurance AS“, veikiančiam per „If P&C Insurance AS“ filialą, tretieji asmenys: akcinė bendrovė „SEB lizingas“, uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Aon Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „BAG Consulting“ dėl draudimo išmokos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu.

4Ieškovas prašė iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, priteisti 53 820 Lt draudimo išmoką, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu AB „SEB lizingas“ 2011-10-18 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 2011-100126 dėl automobilio VW PASSAT CC, valstybinis numeris ( - ). Kadangi ieškovas įvykdė visas 2011-10-18 finansinio lizingo sutartyje Nr. 2011-100126 numatytas sąlygas, tai ieškovui perėjo nuosavybės teisė į lizingo sutarties dalyku esantį kilnojamąjį daiktą (automobilį VW PASSAT CC, valstybinis numeris ( - )). Pažymėjo, kad automobilis buvo apdraustas pagal 2008-12-10 draudimo sutartį dėl transporto priemonių draudimo, įtraukus automobilį į minėtos sutarties II.7.2 nurodytą apdraustų transporto priemonių sąrašą, atskira draudimo sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „BAG Consulting“ 2012-02-20 sudarė automobilio nuomos sutartį. Pastaroji bendrovė subnuomavo automobilį Izraelio piliečiui I. T. laikotarpiu nuo 2012-02-20 iki 2012-03-05. Tačiau nei paskutinę automobilio grąžinimo termino dieną, nei vėliau, automobilis nebuvo grąžintas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilio vagystės. Ieškovas 2012-03-06 kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos už pavogtą lengvąjį automobilį VW PASSAT CC, valstybinis Nr. ( - ) išmokėjimo, tačiau pastarasis atsisakė išmokėti draudimo išmoką. Ieškovas nurodė, kad pagal 2008-12-10 draudimo sutarties II.10.6 punktą draudimo apsauga galioja visiems transporto priemonės valdytojams, o šios sutarties II.10.8.4 punkte numatyta, kad draudimo išmoka mokama dėl transporto priemonės praradimo (vagystės). Draudimo sutartyje transporto priemonės teisėtu valdytoju laikomas bet koks teisėtas transporto priemonės valdytojas ir (ar) naudotojas, teisėtai naudojantis transporto priemonę (įskaitant ir klientą), todėl automobilio perdavimas trečiajam asmeniui (UAB „BAG Consulting“) nėra draudžiamas ir yra teisėtas. Remiantis tuo, ieškovas teigia, kad automobilio pasisavinimas laikytinas draudžiamuoju įvykiu, už kurį turi būti mokama draudimo išmoka. Pažymėjo, kad ieškovas nesiverčia draudimo veikla, draudimo sutartį sudarė AB „SEB lizingas“ su atsakovu, ieškovui nežinant šios sutarties sąlygų.

5Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas, atlikęs būtinus žalos sureguliavimo veiksmus, priėmė sprendimą atsisakyti mokėti draudimo išmoką, nes transporto priemonė VW PASSAT CC, valstybinis Nr. ( - ) buvo pasisavinta. Pažymėjo, jog Taisyklių draudimo apsaugos sąlygos Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“ 201.1 punktas numato, jog draudžiamasis įvykis – tai apdraustos transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių atsitikimų staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 201.2 punkte. Taisyklių 201.2 punkte įvardinta, kad nedraudžiamieji įvykiai – tai transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl toliau šiame punkte vardijamų atsitikimų, taip pat įskaitant sukčiavimą, turto prievartavimą, pasisavinimą, iššvaistymą, remiantis tuo, atsakovui nekyla pareiga mokėti draudimo išmokos. Pažymėjo, kad ieškovas yra juridinis asmuo, todėl jis negali būti laikomas silpnąja draudimo sutarties šalimi, be to, jam negali būti taikomi vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai, nes juridinis asmuo nelaikytinas vartotoju Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.188 straipsnio prasme. Taip pat finansinio lizingo sutarties Nr. 2011-100126, kurią sudarė ieškovas su AB „SEB lizingas“, bendrosios dalies 8.1.4 punkte numatyta, jog klientas be išankstinio rašytinio AB „SEB lizingas“ nurodymo įsipareigoja neįkeisti, nemainyti, neužstatyti, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti turto (transporto priemonės) tretiesiems asmenims bei imtis priemonių tam, kad išvengtų AB „SEB lizingas“ nuosavybės teisės į turtą apribojimo iš trečiųjų asmenų pusės.

6Trečiasis asmuo UADBB „Aon Lietuva“ su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UADBB „Aon Lietuva“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su AB „SEB lizingas“ ir siūlo savo paslaugas AB „SEB lizingas“ klientams, įsigyjantiems turtą finansinės nuomos (lizingo) pagrindu. Ieškovo lizinguojamas automobilis buvo apdraustas įtraukiant jį į bendrą AB „SEB lizingas“ priklausančių ir lizingo pagrindu perduotų naudoti lizingo gavėjams transporto priemonių sąrašą pagal 2008 m. gruodžio 10 d. sudarytą draudimo sutartį tarp atsakovo ir AB „SEB lizingas“, ieškovas atskiros draudimo sutarties nesudarė. Vadovaujantis papildomu susitarimu Nr. 6 prie draudimo sutarties, nuo 2010-06-14 visos draudimo sutarties pagrindu draudžiamos transporto priemonės draudžiamos „IF P&C Insurance AS“ filialo Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 001 pagrindu. Minėtų taisyklių vienu iš nedraudžiamuoju įvykiu yra nurodytas turto pasisavinimas. Pažymėjo, kad draudikas nebuvo informuotas apie tai, kad transporto priemonė bus nuomojama ir subnuomojama, kas iš esmės padidina draudimo riziką, ko pasekoje transporto priemonė buvo pasisavinta.

7Trečiasis asmuo UAB „BAG Consulting“ su ieškinio reikalavimais sutinka, prašo juos tenkinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas, vertindamas ieškovo argumentus, kad atsakovas netinkamai įvykdė informavimo pareigą, padarė išvadą, kad ieškovas, buvo tinkamai supažindintas su sutarties sąlygomis, todėl turėjo žinoti, kokie įvykiai pagal šalių sudarytą sutartį pripažintini nedraudžiamaisiais. Kadangi ieškovo atstovas patvirtino, kad prieš pasirašydamas finansinio lizingo sutartį išsamiai susipažino su finansinio lizingo sutarties bendrosiomis sąlygomis, prieš sutarties pasirašymą jam buvo pateiktas ir finansinio lizingo sutarties mokėjimų grafikas-sąskaita, tai teismas padarė išvadą, kad ieškovo atstovas turėjo galimybę atidžiai išnagrinėti šį dokumentą. Be to, pažymėjo, kad šio dokumento pastabų skiltyje 5 punkte ir yra nurodytas kliento patvirtinimas, kad jis susipažino su draudimo sutarties sąlygomis ir jam įteikta taisyklių kopija. Kadangi šis punktas yra tuoj virš ieškovo atstovo parašo, dalis ieškovo atstovo parašo netgi patenka ant šio punkto teksto, tai teismas laikė, kad ieškovo atstovas turėjo realią galimybę minėto dokumento tekste pamatyti patvirtinimą, kad gavo draudimo taisykles ir nepasirašyti minėto dokumento, jei iš tiesų draudimo taisyklės jam nebuvo įteiktos. Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis padarė išvadą, kad ieškovui buvo įteikta draudimo taisyklių kopija.

11Teismas nustatė, kad draudimo taisyklės įtvirtina nedraudžiamuosius įvykius, kurie apima atvejį, kai transporto priemonė pasisavinama, taip pat apibrėžia pasisavinimo sąvoką bei padarė išvadą, kad transporto priemonė buvo prarasta būtent dėl turto pasisavinimo. Teismas pažymėjo, kad transporto priemonė su ieškovo žinia buvo subnuomota trečiajam asmeniui, pastarasis turėjo realią galimybę ja naudotis ir disponuoti, tačiau neteisėtai, pažeisdamas nuomos sutartį, pasisavino jo žinioje buvusią transporto priemonę, jos negrąžindamas nuomotojui, todėl laikė, kad draudikas pagrįstai ir teisėtai laikė įvykį nedraudžiamuoju.

12Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad nedraudžiamieji įvykiai apibrėžti neaiškiai, dviprasmiškai, todėl turi būti aiškinamas draudėjo naudai ir apimti bet kokį nuosavybės teisės praradimo dėl padaryto nusikaltimo būdą (CK 6.193 straipsnis). Teismo vertinimu, draudimo taisyklėse draudikas aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdino draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius. Taisyklėse aiškiai nurodomi nedraudžiamojo įvykio – pasisavinimo – požymiai, o apibūdinant draudžiamuosius įvykius 201.1 punkte nurodyta, kad draudžiamieji įvykiai yra transporto priemonės praradimas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, numatytus 201.2 punkte. Draudikas taisyklių 203.1 punkte apibūdindamas draudžiamąjį įvykį – vagystę, nurodė, kad draudžiamasis įvykis yra transporto priemonės praradimas dėl jos pagrobimo (BK 178 str.) arba užvaldymo plėšimo būdu (BK 180 str.), o taisyklių 203.2.2 punkte dar kartą nurodė, kad nedraudžiamasis įvykis yra transporto priemonės praradimas dėl pasisavinimo. Dėl to teismas draudiko poziciją nedrausti aptartos automobilio praradimo rizikos laikė aiškia. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo ignoruoti draudiko prisiimtos rizikos ir draudikui priskirti jos daugiau, nei jis prisiėmė sudarydamas draudimo sutartį.

13Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas, subnuomodamas transporto priemonę UAB „BAG Consulting“, negalėjo pagrįstai tikėtis, jog yra apdrausta turto pasisavinimo rizika, t. y. atvejis, kai transporto priemonė prarandama neteisėtai ją pasisavinant nuomininkui. Teismas, remdamasis ieškovo atstovo paaiškinimais, nustatė, kad ieškovas suvokė, jog tokia rizika yra ženkliai didesnė ir draudimo bendrovių įprastai nėra draudžiama, o dėl jos draudimo reikia susitarti individualiai. Be to, teismo vertinimu, iš ieškovo atstovo paaiškinimų matyti, kad iš pradžių transporto priemonė buvo įsigyjama neturint tikslo jos subnuomoti, nes ieškovo atstovas paaiškino, kad nei lizingo davėjui, nei draudikui aplinkybės apie tai, kad automobilis bus naudojamas subnuomai, nenurodė, o vien iš ieškovo įstatų, registruotų juridinių asmenų registre, spręsti, kad automobilis bus subnuomojamas ir kad padidės draudimo rizika, draudikas neturėjo pagrindo. Teismas pažymėjo, kad nuomos sutarties, sudarytos su UAB „BAG Consulting“, 6.1 punkte buvo numatyta ieškovo pareiga apdrausti automobilį kasko draudimu, kuris turi apimti ir pasisavinimo riziką (t. 1, b. l. 51). Taigi, teismas padarė išvadą, kad sudarant nuomos sutartį, šios sutarties šalys aiškiai suvokė, jog turi būti papildomai apdrausta pasisavinimo rizika. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo nagrinėjamame ginče remtis ieškovo nurodytomis kasacinio teismo priimtomis nutartimis, nes nurodytose bylose kasacinis teismas suformavo teismų praktiką, kuria teismai turi vadovautis draudžiamojo įvykio – vagystės – atveju, kai draudimo sutartis nenumato vagystės, kaip draudžiamojo atsitikimo, individualizuojančių požymių.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltic Marketing RJ“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

161. Dėl supažindinimo su Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 001. Pirmosios instancijos teismas, nevertindamas kitų byloje esančių įrodymų visumos, iš esmės formaliai vertino tik Mokėjimų grafike – sąskaitoje nurodytą teiginį (CPK 177 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnio 1 dalis). Teismas nevertino, kad sudarant 2011-10-18 finansinio lizingo sutartį ieškovui buvo pateikta daugybė dokumentų, kuriuos reikėjo pasirašyti, susipažinti. Tarp jų, atskirai neišskiriant ir neakcentuojant, buvo pateiktas ir AB „SEB lizingas“ 2013-02-25 teismui pateiktas mokėjimų grafikas – sąskaita Draudimo taisyklės buvo gautos po automobilio vagystės. Ieškovas tiek teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, tiek ir 2013-03-27 teismo posėdžio metu kategoriškai neigė, jog su draudimo taisyklėmis buvo supažindintas bei jam įteikta draudimo kopija ir atmintinė klientui. Be to, teismas nevertino tos aplinkybės, kad ieškovas, sudarydamas 2011-10-18 Finansinio lizingo sutartį su AB „SEB lizingas“, pastarajam buvo visiškai naujas klientas ir kad AB „SEB lizingas“ buvo pateikti visi su ieškovo veikla susiję dokumentai: bendrovės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, bendrovės įstatai. Dėl šių turimų dokumentų AB „SEB lizingas“ buvo aišku, kokia veikla verčiasi ieškovas bei kad lizinguojamą automobilį VW PASSAT CC galimai naudos verslui. Kadangi ieškovas AB „SEB lizingas“ informavo, kad pageidauja lizinguojamą automobilį apdrausti nuo bet kokios galimos rizikos, tai AB „SEB lizingas“, kilus neaiškumams, turėjo teisę ir pareigą papildomai ieškovą įpareigoti paaiškinti aplinkybes ir (ar) pateikti papildomus dokumentus. Papildomos informacijos AB „SEB lizingas“ neprašė, o ieškovas visas jam žinomas aplinkybes, reikšmingas draudimo sutarties sudarymui ir draudimo apsaugos galiojimui, atskleidė. Ieškovas tik dingus automobiliui gavo draudimo taisykles ir sužinojo, kokie įvykiai laikomi nedraudžiamaisiais. Ieškovas buvo įsitikinęs, kad dėl pavogto automobilio, jis gaus draudimo išmoką. Ieškovas mokėjo draudimo įmokas, tinkamai vykdė sutartį, todėl atsakovas taip pat privalo vykdyti pareigą – išmokėti draudimo išmoką. Be to, nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad ieškovui keliami didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, nes ieškovas nesiverčia draudimo veikla, pačią draudimo sutartį sudarė AB „SEB lizingas“ su atsakovu, ieškovui nežinant šios sutarties sąlygų. Ieškovas buvo kreipęsis į atsakovą, jog atsakovas pateiktų 2007-05-09 atsakovo ir AB „SEB lizingas“ bendradarbiavimo sutartį, 2008-12-10 draudimo sutarties dėl transporto priemonių draudimo II.7.2 p. sąrašą, tačiau atsakovas juos pateikė tik po teismo įpareigojimo. Dėl šių aplinkybių akivaizdu, kad ieškovas nežinojo ne tik draudimo sutarties sąlygų, bet ir turėjo sunkumų gaunant pačią draudimo sutartį. Dėl šių aplinkybių negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad atsakovas tinkamai įvykdė informavimo pareigą.

172. Dėl draudžiamojo įvykio sąvokos. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad draudžiamasis įvykis – vagystė, t.y. svetimo turto pagrobimas, turi būti aiškinamas, atsižvelgiant į civilinių sutartinių santykių pobūdį – tai yra bet kokiu būdu padarytas neteisėtas nuosavybės teisių į daiktą praradimas. Draudžiamasis įvykis, vadinamas vagyste, turi būti aiškinamas tokia prasme, kaip vagystę supranta paprastas normalus asmuo; jam nėra svarbus turto netekimo būdas; svarbiausią reikšmę turi faktas, kad savininkas netenka turto, nežino, kur jis yra ir turi pagrindą manyti, kad jį kitas asmuo pasisavino. Turto savininko požiūriu draudimo apsauga nuo vagystės reikalinga tam, kad apdraustų transporto priemonės netekimo riziką. Ji siejama su nuosavybės teisių praradimu, kai turtą pasisavina kiti asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2007; kt.). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kaip vagystė yra kvalifikuojami veiksmai, kai kaltininkas laikinai gauna pasinaudoti turtu ar atlikti su juo tik technines operacijas ir neteisėtai jį pasisavina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1998-12-22 nutarimas Nr. 8). Paminėti argumentai aptvirtina, kad ieškovas siekė apdrausti automobilio VW PASSAT CC netekimo riziką, siejamą su bet kokiu nuosavybės teisių praradimu, kai svetimą turtą pasisavina kiti asmenys. Atsakovas pernelyg plečiamai aiškina nedraudžiamojo įvykio sąvoką, dėl ko ieškovui yra nepagrįstai atsisakoma mokėti išmoka.

183. Dėl 2012-02-20 automobilio nuomos sutarties. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas nesilaikė 2011-10-18 finansinio lizingo sutarties sąlygų, nes nenurodė, jog automobilis bus naudojamas subnuomai. Teismas neturėjo pagrindo tokiai išvadai, nes AB „SEB lizingas“ niekada ieškovui nereiškė jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo.

194. Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų tarnybos valdybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00296-12. Vilniaus apygardos prokuratūra 2013-02-08 nutarimu atnaujino ikiteisminį tyrimą, todėl vis dar yra ieškomas asmuo, kuris negrąžino automobilio VW PASSAT CC, valst. Nr. ( - ). Tiek apeliantas, tiek UAB „BAG Consulting“ buvo suklaidinti dėl I. T. tapatybės ir iš anksto suplanuotos tyčios transporto priemonės negrąžinti.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Dėl faktinių bylos aplinkybių. Atsakovas su AB „SEB lizingas“ 2008 m. gruodžio 10 d. sudarė draudimo sutartį, o 2010 m. birželio 14 d. – papildomą susitarimą Nr. 6, kuriame nurodyta, jog nuo 2010 m. birželio 14 d. apdraudžiamoms naujoms transporto priemonėms draudimo apsauga suteikiama pagal atsakovo patvirtintų Taisyklių draudimo apsaugos sąlygą Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“. Papildomame susitarime pažymėta, kad draudžiamieji įvykiai yra apdraustos transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius, įvardintus Taisyklių 201.2 punkte. Šiame punkte nurodyta, kad nei turto pasisavinimo atveju, nei sukčiavimo atveju atsakovui negali kilti pareiga mokėti draudimo išmokos, taip pat nurodyta, kokie atvejai pripažintini pasisavinimu ar sukčiavimu.

222. Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog ginčo atveju atsakovo prisiimta rizika apibrėžta aiškiai, individualiais požymiais, dėl to ši situacija skiriasi nuo bylų, nagrinėtų Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kuriomis apeliantas remiasi apeliaciniame skunde. Kadangi taisyklių 201.2 punkte yra aiškiai įvardinta, kokie įvykiai laikytini nedraudžiamaisiais, tai, remiantis naujausia teismų praktika, visiškai nėra svarbu tai, ar transporto priemonė buvo pasisavinta sukčiavimo būdu paties apelianto, ar tai padarė tretieji asmenys, nes būtent pats draudikas (atsakovas) apibrėžia, kokie įvykiai laikytini nedraudžiamaisiais, kuriems esant negali kilti atsakovo pareiga mokėti draudimo išmoką.

233. Dėl informavimo pareigos. Ieškovas yra verslininkas, todėl jis negali būti laikomas silpnąja šalimi. Apelianto atstovas, sudarydamas finansinio lizingo sutartį, savo parašu patvirtino, kad susipažino su taisyklėmis, gavo jų kopiją ir atmintinę klientui bei tokiais savo veiksmais patvirtino, kad susipažino su draudimo sutarties sąlygomis.

244. Dėl subnuomos. Finansinio lizingo sutarties 8.1.4 punkte numatyta, kad klientas be rašytinio AB „SEB lizingas“ sutikimo negali išnuomoti transporto priemonės VW PASSAT , tačiau ieškovas šį automobilį išnuomojo trečiajam asmeniui. Taigi apeliantas pažeidė finansinio lizingo sutarties nuostatas. Dėl to pagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad apeliantas, subnuomodamas transporto priemonę UAB „BAG Consulting“ negalėjo pagrįstai tikėtis, jog transporto priemonės pasisavinimo rizika, t.y. atvejis, kai transporto priemonė prarandama neteisėtai pasisavinant nuomininkui.

255. Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų tarnybos valdybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00296-12. Apelianto pateiktas nutarimas neturi teisinės reikšmės, nes jis nepaneigia aplinkybės, jog ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo arba turto pasisavinimo.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir argumentai

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju jų nenustatyta.

29Dėl supažindinimo su draudimo taisyklėmis pareigos

30Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas buvo supažindintas su draudimo taisyklėmis.

31Pagal CK 6.185 straipsnio 3 dalį laikoma, kad sutarties standartines sąlygas parengusi šalis tinkamai įvykdė supažindinimo pareigą, jeigu ji įteikė standartines sąlygas kitai šaliai raštu iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašant. CK 6.992 straipsnio 2 dalis numato, kad draudikas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, įteikti jų kopiją draudėjui.

32Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, pagal standartines sutarties sąlygas, kurios išdėstytos If P&C Insurance AS” filialo Transporto priemonių draudimo taisyklėse Nr. 001 (su pakeitimais ir papildymais 2010-02-01) (CK 6.185 str. 1 d., 6.992 str.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Civilinio kodekso 6.185 str.3 d., sprendime teisingai nurodė, jog tuo atveju, kai abi sutarties šalys yra įmonės, laikoma, kad supažindinimo su standartinėmis sąlygomis pareiga yra tinkamai įvykdyta, jeigu sutarties standartines sąlygas parengusi šalis įteikia jas kitai šaliai raštu iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašant.

33Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo įmonės vadovas, sudarydamas finansinio lizingo sutartį, savo parašu patvirtino, kad susipažino su draudimo sąlygomis, kad gavo taisyklių kopiją ir atmintinę klientui (t. 2, b. l. 49-50), tai sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog laikytina, kad ieškovo atstovas gavo draudimo taisykles ir bei turėjo realią galimybę nepasirašyti minėto dokumento, jei iš tiesų draudimo taisyklės jam nebuvo įteiktos.

34Dėl draudimo taisyklių sąžiningumo

35Apelianto vertinimu, draudimo taisyklių 201.2.5 papunktis nesąžiningos (siurprizinės), nes ieškovas buvo įsitikinęs, kad netekus automobilio, jis gaus draudimo išmoką, todėl apeliantas turėjo būti pripažintas silpnesne draudimo sutarties šalimi ir jo interesai turo būti ginami prioritetiškai.

36Kaip minėta, CK 6.165 str. nuostata, jog supažindinimo pareiga yra tinkamai įvykdyta, jeigu sutarties standartines sąlygas parengusi šalis įteikia jas kitai šaliai raštu iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašant. Dėl to sutiktina su teismo sprendimo motyvais, jog apeliantas (ieškovas) sutartinėse santykiuose su atsakovu veikė kaip verslininkas, o apelianto samprotavimai, kad ginčijamos sutarties sąlygos yra nesąžiningos, nes panaikina ir apriboja draudiko atsakomybę, o draudiko atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra formalus ir prieštarauja pačios draudimo sutarties esmei ir turiniui, atmetami. Draudiko teisė atsisakyti mokėti draudimo išmoką draudimo sutartyje numatytais pagrindais draudimo santykių esmės nepaneigia. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad draudimo sąlygų 201.2.5 punkto formuluotė bei loginė jo konstrukcija yra neaiški ir nelogiška; teisėjų kolegijos vertinimu, sutarties 201.2.5 punkte yra nuosekliai ir logiškai išdėstyta draudimo sutarties sąlyga, kurioje nustatyti nedraudžiamieji įvykiai.

37Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laiko pagrįstu pirmosios instancijos teismo argumentą, kad ieškovas turėjo galimybę susipažinti su draudimo taisyklėmis bei jose reglamentuojamą draudiko teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

38Dėl draudimo sutarties sąlygos, nustatančios nedraudžiamuosius įvykius, aiškinimo

39Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino draudimo sutarties sąlygą, nustatančią nedraudžiamuosius įvykius.

40Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis (CK 6.987 straipsnis). Turto draudimo sutartis yra rizikos sutartis. Draudėjas, sudarydamas turto draudimo sutartį, siekia apsaugoti savo ar trečiojo asmens (jei sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai) turtinius interesus, susijusius su apdraudžiamu turtu, nuo rizikų, galinčių sukelti tam tikro dydžio nuostolius. Nuostolių atsiradimo riziką pagal sutartį perima draudikas, suteikdamas draudimo apsaugą – įsipareigodamas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalis). Tačiau draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams interesams) suteikiama apsauga nėra absoliuti – draudikas prisiima ne visą įmanomą, bet ribotą draudimo riziką; suteikiamos draudimo apsaugos ribos nustatomos draudimo sutartyje.

41Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis, tiek draudimo liudijime aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo liudijime nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009). Draudimo sutartis paprastai sudaroma draudiko parengtų draudimo rūšies taisyklių, t. y. standartinių sutarties sąlygų, pagrindu prisijungimo būdu (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalis, CK 6.992 straipsnis). Draudimo rūšies taisyklėse gali būti nustatyti atvejai, kai draudėjo patirta žala visiškai ar iš dalies nekompensuojama. Vienas tokių atvejų – įvykio pripažinimas nedraudžiamuoju, t. y. tokiu, kurio rizikos draudikas draudimo sutartimi neprisiėmė ir kurio atveju neturi pareigos mokėti draudimo išmoką. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad nedraudžiamieji įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl jie draudimo sutartyje turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2013; kt.). Sprendžiant šalių ginčą dėl to, ar draudikas pagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką remdamasis tuo, kad įvykis yra nedraudžiamasis, reikia įvertinti draudimo sutartyje nustatytas draudimo apsaugos ribas, be kita ko, atsižvelgiant ir į tai, ar jos nustatytos standartinėse, ar individualiai aptartose sutarties sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2013; kt.).

42Nagrinėjamoje byloje draudimo sutartis sudaryta tarp draudiko (atsakovo) ir draudėjo AB „SEB lizingo“, sutartyje aptariant, kad visos šios sutarties pagrindu draudžiamos transporto priemonės draudžiamos „If P&C Insurance AS” filialo Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 001 (su pakeitimais ir papildymais 2010-02-01) numatytomis sąlygomis. Šalys susitarė, kad draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus įvykius, nurodytus Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 001 (su pakeitimais ir papildymais 2010-02-01) 201.2 punkte. Šalių sudarytoje sutartyje nurodyta, kad nedraudžiamieji įvykiai – įvykiai, nurodyti taisyklių Nr. 001 draudimo apsaugos sąlygos 201.2 punkte ir 303.5-303.9 punktuose. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus Draudimo apsaugos sąlygų Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“ 201.2 punkto, kuriame nustatyti nedraudžiamieji įvykiai, t. y. esminė sutarties sąlyga, aiškinimas (CK 6.193 straipsnis).

43Draudiko ir trečiojo asmens sudarytos draudimo sutarties sudedamosios dalies Draudimo apsaugos sąlygų Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“ 201.1 punkte nustatyta, kad draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 201.2 punkte. Tarp 201.2 punkte išvardytų nedraudžiamųjų įvykių yra aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytas ir transporto priemonės praradimas dėl pasisavinimo (201.2.5 papunktis). Draudimo apsaugos sąlygų Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“ 201.2 punkte nėra nustatyta, koks subjektas turi būti atlikęs apdrausto turto pasisavinimą ar sukčiavimą tam, kad įvykis būtų pripažintas nedraudžiamuoju. Remiantis nurodytu punktu yra svarbus tik apdrausto turto pasisavinimo faktas, kuris nagrinėjamos bylos atveju nustatytas – apdraustas turtas pasisavintas asmens, pasivadinusio I. T. vardu (to neginčija nei bylos šalys, nei tretieji asmenys), kuriam su UAB „BAG Consulting“ nuomos sutarties pagrindu, t. y. esant teisėtam pagrindui, automobilis buvo perduotas naudotis. UAB „BAG Consluting“ automobilį valdė su ieškovu sudarytos 2012-02-20 nuomos sutarties pagrindu, t. y. taip pat teisėtu pagrindu. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atliekamas ikiteisminis dėl sukčiavimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto argumentas, jog atsakovas turėjo numanyti, jog automobilis bus skirtas nuomai, neturi teisinės reikšmės sprendžiant šalių ginčą dėl draudimo apsaugos apimties pagal sudarytą draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2013). Tai, kad apelianto viena veiklos sričių yra nuoma, sietina ne su sąlyga draudžiamuoju įvykiu laikyti bet kokį nuomoti skirto automobilio praradimą, bet su taisyklėse aptartais nedraudžiamaisiais įvykiais. Individualiomis draudimo sutarties sąlygomis nėra susitarta dėl didesnės nei nurodyta taisyklėse taikomos draudimo apsaugos, o nagrinėjamos bylos atveju draudiko prisiimtą riziką lemia būtent Draudimo apsaugos sąlygų Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“ 201.2.5 papunktis, kuriuo turto praradimas dėl sukčiavimo ar pasisavinimo, priskirtas prie nedraudžiamųjų įvykių.

44Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje, esant nustatytam faktui, kad apdraustas automobilis yra prarastas dėl pasisavinimo ir kad Draudimo apsaugos sąlygų Nr. 201 „Kompleksinis draudimas“, kurios yra atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos draudimo sutarties dalis, 201.2.5 papunkčiu toks atvejis pripažįstamas nedraudžiamuoju įvykiu, yra pagrindas konstatuoti, jog atsakovas pagrįstai atsisakė išmokėti draudimo išmoką trečiajam asmeniui – naudos gavėjui UAB „SEB lizingas“ (CK 6.987 straipsnis, Draudimo įstatymo (2007 m. lapkričio 15 d. įstatymo Nr. X-1324 redakcija) 82 straipsnio 3 dalis).

45Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai taikė draudimo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, teismo sprendimas atmesti ieškinį yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 straipsnis).

46Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

47Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

48Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo (apelianto) patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis), o apie atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamoje byloje duomenų nėra, todėl jos taip pat nepriteistinos (CPK 178 straipsnis).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

50Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu.... 4. Ieškovas prašė iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per... 5. Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance... 6. Trečiasis asmuo UADBB „Aon Lietuva“ su ieškovo reikalavimais nesutiko,... 7. Trečiasis asmuo UAB „BAG Consulting“ su ieškinio reikalavimais sutinka,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas, vertindamas ieškovo argumentus, kad atsakovas netinkamai įvykdė... 11. Teismas nustatė, kad draudimo taisyklės įtvirtina nedraudžiamuosius... 12. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad nedraudžiamieji įvykiai apibrėžti... 13. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas, subnuomodamas transporto priemonę... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltic Marketing RJ“ prašo panaikinti... 16. 1. Dėl supažindinimo su Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 001.... 17. 2. Dėl draudžiamojo įvykio sąvokos. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad... 18. 3. Dėl 2012-02-20 automobilio nuomos sutarties. Pirmosios instancijos teismas... 19. 4. Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „If P&C Insurance AS“,... 21. 1. Dėl faktinių bylos aplinkybių. Atsakovas su AB „SEB lizingas“ 2008 m.... 22. 2. Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Pirmosios instancijos... 23. 3. Dėl informavimo pareigos. Ieškovas yra verslininkas, todėl jis negali... 24. 4. Dėl subnuomos. Finansinio lizingo sutarties 8.1.4 punkte numatyta, kad... 25. 5. Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 27. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 28. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 29. Dėl supažindinimo su draudimo taisyklėmis pareigos... 30. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo... 31. Pagal CK 6.185 straipsnio 3 dalį laikoma, kad sutarties standartines sąlygas... 32. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad sutartis sudaryta prisijungimo... 33. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo įmonės vadovas, sudarydamas finansinio... 34. Dėl draudimo taisyklių sąžiningumo... 35. Apelianto vertinimu, draudimo taisyklių 201.2.5 papunktis nesąžiningos... 36. Kaip minėta, CK 6.165 str. nuostata, jog supažindinimo pareiga yra tinkamai... 37. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laiko pagrįstu pirmosios instancijos... 38. Dėl draudimo sutarties sąlygos, nustatančios nedraudžiamuosius įvykius,... 39. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 40. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje... 41. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies... 42. Nagrinėjamoje byloje draudimo sutartis sudaryta tarp draudiko (atsakovo) ir... 43. Draudiko ir trečiojo asmens sudarytos draudimo sutarties sudedamosios dalies... 44. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje... 45. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos... 46. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 48. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo (apelianto) patirtos bylinėjimosi... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti...