Byla 1A-159-616/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Ernestos Montvidienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Reginos Pocienės ir Algimanto Valantino,

2sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, Živilei Vološinienei,

3dalyvaujant prokurorei Vilmai Vidugirienei,

4nuteistajai A. B. ir jos gynėjui advokatui Giedriui Danėliui,

5nuteistajai D. G. ir jos gynėjui advokatui Vytautui Barkauskui,

6nuteistajam A. M. ir jo gynėjai advokatei Brigitai Pauliukevičienei,

7nuteistajam V. P. ir jo gynėjui advokatui Renaldui Baliūčiui,

8nuteistajam A. P. ir jo gynėjui Kristupui Ašmiui,

9teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų D. G., V. P., A. P., A. M. ir nuteistosios A. B. gynėjo advokato Giedriaus Danėliaus apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

10A. B. pripažinta kalta ir nubausta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 227 straipsnio 4 dalį – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

11D. G. pripažinta kalta ir nubausta pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

12A. M. pripažintas kaltu ir nubaustas:

13-

14pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;

15-

16pagal BK 227 straipsnio 2 dalį – 160 MGL (6 025,60 Eur) dydžio bauda;

17Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 180 MGL (6 778,80 Eur) dydžio bauda;

18A. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:

19-

20pagal BK 227 straipsnio 2 dalį – 180 MGL (6 778,80 Eur) dydžio bauda;

21-

22pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

23Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 180 MGL (6 778,80 Eur) dydžio bauda.

24V. P. pripažintas kaltu ir nubaustas:

25-

26pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (ŽŪB „( - )“ protokolų klastojimas) – 200 MGL (7532 Eur) dydžio bauda;

27-

28pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš A. B.) – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

29-

30pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (ŽŪB „( - )“ protokolo klastojimas) – 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;

31-

32pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš V. Ž.) – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

33-

34pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (UAB ,,( - )“ protokolų klastojimas) 300 MGL (11298 Eur) dydžio bauda;

35-

36pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš D. G.) – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

37-

38pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ protokolų klastojimas) – 300 MGL (11 298 Eur) dydžio bauda;

39-

40pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (organizavimas UAB „( - )“ protokolų klastojimą) – 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda;

41-

42pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (G. U. kaimo turizmo sodyba protokolo klastojimas) –100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;

43-

44pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (kyšio paėmimas iš A. M.) – 400 MGL (15064 Eur) dydžio bauda;

45-

46pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (kyšio paėmimas iš A. P.) – 600 MGL (22596 Eur) dydžio bauda;

47-

48pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio paėmimas iš A. P.) – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;

49Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės, paskirtos pagal BK 225 straipsnio 2 dalį ir 225 straipsnio 2 dalį, subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, ir ši subendrinta bausmė apėmimo būdu subendrinta su bausmėmis, paskirtomis pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 225 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 225 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 225 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 225 straipsnio 4 dalį, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 640 MGL (24 102,40 Eur) dydžio bauda.

50V. P. pagal BK 259 straipsnio 2 dalį išteisintas, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – ir BPK) 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

51Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis nuspręsta iš V. P. valstybės naudai išieškoti konfiskuotino turto (kyšio dalyko) vertę atitinkančią pinigų suma – 232,34 Eur.

52Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista V. Ž., išteisinta G. G. ir byla nutraukta A. K., dėl jų nuosprendis apeliacine tvarka neapskųstas.

53Teisėjų kolegija

Nustatė

54I.

55Bylos esmė

561.

57A. B. (toliau – ir A. B.) pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 227 straipsnio 4 dalį už tai, kad 2015 m. gruodžio 4 d. 11.04 val. ( - ) (toliau – ir ( - ) arba Institutas) ( - ) skyriaus vedėjui V. P. (toliau – ir V. P.) telefoninio pokalbio metu pranešus jai, kaip ŽŪB ,,( - )“ kokybės vadovei, kad atlikus tyrimus nustatyta, jog bendrovės 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7163/M-1-5 yra monocitogeninė listerija (Listeria monocytogenes) bei paminėjus, kad ir kituose produkcijos mėginiuose, kurių partijos numerių V. P. negalėjo nurodyti, taip pat yra monocitogeninė listerija, siekdama, kad ( - ) ( - ) skyriaus vedėjas V. P., pasinaudodamas savo įgaliojimais paveiktų tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji produkcijos tyrimų protokoluose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, t. y. jog rasta neleistinų bakterijų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ŽŪB „( - )“ produkcijoje šių bakterijų nerasta, susitarė su V. P., kad už siekiamų rezultatų įrašymą į tyrimų protokolus pastarajam prieš Šv. Kalėdas atveš neteisėtą atlygį – pokalbio metu V. P. nurodė, kad atlygis maisto ar kitais produktais netinka. Po ko V. P., vykdydamas neteisėtą susitarimą bei pasinaudodamas savo, kaip ( - ) ( - ) skyriaus vedėjo, įgaliojimais ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K. (toliau – ir A. K.) neteisėtai nurodė, kad pastaroji į Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie ŽŪB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y., kad 2015 m. lapkričio 18 d. ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7071/M-1-5 salmonelių nerasta, o 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7163/M-1-5 nerasta monocitogeninės listerijos, po ko ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinodami, kad įrašai „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 55“ neatitinka tikrovės, surašė tyrimų protokolus – 2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 1K-15/7071/M-1-5 ir 2015 m. gruodžio 3 Nr. 1K-15/7163/M-1-5 su duomenimis, kad neleistinų bakterijų neaptikta. Šiuos protokolus pateikus ŽŪB ,,( - )“, ji, A. B., 2015 m. gruodžio 23 d. 8.33 val. V. P. darbo kabinete Nr. 101, esančiame ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, perdavė V.P. neteisėtą atlygį už jo aukščiau aptartą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais: 3,7 kg svorio karštai rūkytos kiaulienos mentę, vieno kilogramo kaina 4,07 Eur (be PVM), tai yra 15,06 Eur vertės kyšį.

582.

59D. G. (toliau – ir D. G.) pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 227 straipsnio 4 dalį už tai, kad 2015-12-08, 2016-01-12, 2016-01-22, 2016-02-24 ( - ) ( - ) skyriaus vedėjui V. P. telefoninio pokalbio metu pranešus jai, kaip UAB ,,( - )“ gamybos ir kokybės vadovei, kad atlikus tyrimus nustatyta, jog bendrovės 2015-12-04, 2016-01-08, 2016-01-21, 2016-02-23 pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-15/7378/M-1, Nr.1K-15/7381/M-1, Nr. 1K-16/0116/M-1, Nr. 1K-16/0079/M-1, Nr. 1K-16/0398/M-1, Nr. 1K-16/0399/M-1, Nr. 1K-16/1010/M-1 yra rasti parazitai ir jų lervos, paprašė pastarojo, kad ( - ) ( - ) skyriaus vedėjas V. P., pasinaudodamas savo įgaliojimais, paveiktų tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji produkcijos tyrimų dokumentuose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, t. y. jog rasta parazitų ir jų lervų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB ,,( - )“ produkcijoje parazitų ir jų lervų neaptikta, prašydama, kad būtų parašyta ,,normaliai, gražiai arba kaip visada“, o 2016-03-18 telefoninio pokalbio metu susitarė su V. P., kad už siekiamų rezultatų įrašymą į tyrimų protokolus pastarajam atveš neteisėtą atlygį. Po ko V. P. įvykdžius neteisėtą susitarimą _ pasinaudojant savo įgaliojimais ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K. neteisėtai nurodžius, kad pastaroji į 2015 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 57“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y. kad 2015-12-04 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-15/7378/M-1, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2015-12-04 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-15/7381/M-1, ant šaldytų Atlantinių skumbrių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 2“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y. kad 2016-01-08 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-16/0116/M-1, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2016-01-08 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-16/0079/M-1, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 4“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y. kad 2016-01-21 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/0398/M-1, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2016-01-21 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/70399/M-1, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 9“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y. kad 2016-02-23 tyrimų UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-16/1010/M-1, ant šaldytų silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, po ko ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 57“ ir 2016 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 2, 4, 9“ neatitinka tikrovės, surašė tyrimų protokolus: 2015-12-07 Nr.1K-15/7378/M-1, kad 2015-12-04 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7378/M-1, šaldyta Atlantinė silkė 300+1 mėg. – 3,0 kg. (7 vnt.), pagaminimo data 2015-10-20, partijos Nr. P-66; 2015-12-07 Nr.1K-15/7381/M-1, kad 2015-12-04 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7381/M-1, šaldyta Atlantinė skumbrė, 1 mėg. – 2,4 kg. (7 vnt.), pagaminimo data 2015-10-22, partijos Nr. P-15-11; 2016-01-11 Nr.1K-16/0116/M-1, kad 2016-01-08 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0116/M-1, šaldyta Atlantinė silkė, 4,06 kg., 13 vnt., partijos Nr. P71, pagaminimo data 2015-10-20; 2016-01-11 Nr.1K-16/0079/M-1, kad 2016-01-08 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0079/M-1, šaldyta Atlantinė silkė, 1 mėg. – 4,5 kg., 15 vnt., pagaminimo data 2015-10-18, partijos Nr. P-70; 2016-01-22 Nr.1K-16/0398/M-1, kad 2016-01-21 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0398/M-1, šaldyta Atlantinė silkė, 1 mėg. – 2,42 kg., 8 vnt., pagaminimo data 2015-10-31, partijos Nr. P-3; 2016-01-22 Nr.1K-16/0399/M-1, kad 2016-01-21 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0399/M-1, šaldyta Atlantinė silkė, 1 mėg.- 2,56 kg., 8 vnt., pagaminimo data 2015-11-11, partijos Nr. P-2; 2016-02-24 Nr.1K-16/1010/M-1, kad 2016-02-23 UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/1010/M-1, šaldyta Atlantinė silkė, 1 mėg. -2,6 kg., 8 vnt., pagaminimo data 2016-01-24, partijos Nr. P-8, su duomenimis, kad UAB „( - )“ 2015-12-04, 2016-01-08, 2016-01-21, 2016-02-23 pateiktuose pavyzdžiuose parazitų ir jų lervų neaptikta. Šiuos protokolus pateikus UAB „( - )“ D. G., vykdydama 2016-03-18 susitarimą 2016-03-24 apie 9.10 val. V. P. darbo kabinete Nr. 101, esančiame ( - ) skyriaus patalpose, ( - ), perdavė V. P. neteisėtą atlygį už jo aukščiau aptartą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais: lašišos filė 410 gramų, t. y. 6,48 Eur vertės kyšį.

603.

61A. M. (toliau – ir A. M.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį už tai, kad sukurstė pagaminti netikrą dokumentą bei papirko valstybės tarnautoją tokiomis aplinkybėmis: A. M., žinodamas, kad V. P. vadovaujamo ( - ) skyriaus specialistai turi teisę atlikti vandens tyrimus bei surašyti tyrimų protokolus, o V. P. turi teisę pasirašyti šiuos dokumentus, žinodamas, kad mikrobiologiniam tyrimui atlikti nėra ir nebuvo pateikti mėginiai, turėdamas tikslą gauti netikrą ( - ) tyrimų protokolą dėl G. U. (toliau – ir G. U.) priklausančios kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ) rajone, vandentiekio vandens mikrobiologinio tyrimo – 2016 m. birželio 8 d. 11.37 val. ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), tyčia sukurstė valstybės tarnautoją – ( - ) skyriaus vedėją V. P. pagaminti netikrą dokumentą – paprašė pastarojo atgaline data surašyti tyrimą protokolą, kad 2015 m. birželio mėnesį buvo atliktas G. U. priklausančios kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ) rajone, vandentiekio vandens mikrobiologinis tyrimas, nurodydamas netikro dokumento pagaminimui reikalingus duomenis: kaimo turizmo sodybos adresą ? ( - ) rajone, bei savininko vardą ir pavardę – G. U., taip pat tyrimų datą, rūšį, rezultatą bei pavyzdžių paėmimo vietas. V. P., veikdamas pagal nusikalstamą susitarimą su A. M., žinodamas, kad mėginiai tyrimui nebuvo pateikti ir mikrobiologinis vandens tyrimas atliktas nebuvo, tą pačią dieną darbo vietoje esančiu kompiuteriu pagamino netikrą dokumentą – atspausdino 2015 m. birželio 15 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/3457/M-1-2, kuriame nurodytos žinomai melagingos žinios, kad G. U. priklausančios kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ) rajone, vandentiekio vandens mėginiai buvo pateikti 2015 m. birželio 11 d. 12.45 val., tyrimas, kurio metu konstatuota, jog tyrimų rezultatuose pažeidimų (žarnyno lazdelių, žarninių enterokokų, kaliforminių bakterijų) neaptikta, atliktas 2015 m. birželio 13 d.. V. P. pasirašęs šį netikrą dokumentą bei uždėjęs įstaigos spaudą, pasinaudodamas savo, kaip vadovo įgalinimais, nurodė jį pasirašyti veterinarijos gydytojai G. G. (toliau – ir G. G.), kuri nėra kalta, kaip atsakingam asmeniui, nors nei ji, nei kitas darbuotojas nurodyto tyrimo atlikęs nebuvo, po ko šį netikrą dokumentą – 2015 m. birželio 15 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/3457/M-1-2 tą pačią dieną perdavė jam, o jis, A. M., ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), 2016 m. birželio 8 d. 12.12 val. V. P. šio darbo kabinete, už pastarojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tiesiogiai perdavė 2 kupiūras po 20 eurų grynųjų pinigų – 40 eurų vertės kyšį, taip sukurstė V. P. pagaminti netikrą dokumentą bei papirko valstybės tarnautoją už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus.

624.

63V. P. (toliau – ir V. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas:

644.1.

65pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P. nurodymą. A. K. ne vėliau, kaip 2015 m. lapkričio 26 d. jį informavus, kad UAB ,,( - )“ pateiktuose kontroliniuose mėginiuose rado salmonelės bakterijų, jis, V. P., 2015 m. lapkričio 26 d. 9.27 val. telefoninio pokalbio metu pranešė UAB ,,( - )“ kokybės vadovei ir apskaitininkei V. Ž. (toliau – ir V. Ž.), kad atlikus tyrimus nustatyta, jog bendrovės 2015 m. lapkričio 20 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7099/M-1-5 yra salmonelių, bei savo naudai provokavo duoti kyšį, leisdamas V. Ž. suprasti, kad pasinaudodamas savo įgaliojimais paveiks tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji produkcijos tyrimų dokumentuose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, tai yra, jog rasta neleistinų bakterijų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „( - )“ produkcijoje šių bakterijų nerasta, bei tą pačią dieną susitarė su V. Ž., kad pastaroji už siekiamų, žinomai melagingų, duomenų įrašymą į tyrimų dokumentus jam atveš neteisėtą atlygį. Po ko V. P., vykdydamas neteisėtą susitarimą bei pasinaudodamas savo įgaliojimais, ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K. neteisėtai nurodė, kad pastaroji į 2015 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y., kad nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. lapkričio 25 d. bendruoju salmonelių nustatymo metodu atlikus tyrimus 2015 m. lapkričio 20 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7099/M-1-5 salmonelių nerasta. Po ko iš V. Ž. 2015 m. lapkričio 26 d. 15.20 val. savo darbo kabinete Nr. 101, esančiame ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, priėmė neteisėtą atlygį už jo aukščiau aptartą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais: 2 kilogramų svorio kiaulienos nugarinę, vieno kilogramo kaina 3,46 Eur (be PVM), 1,5 kilogramo svorio kiaulienos sprandinę, vieno kilogramo kaina 3,57 Eur (be PVM), 3 kilogramų svorio kiaulienos kumpio dalį, vieno kilogramo kaina 2,84 Eur (be PVM), viso – 20,80 eurų vertės kyšį;

664.2.

67pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. lapkričio 25 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą Bendruoju salmonelių nustatymo metodu šių bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2015 m. lapkričio 25 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 55“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. lapkričio 25 d. tyrimų protokolą Nr.1K-15/7099/M-1-5, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2015 m. lapkričio 20 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7099/M-1-5: 1-5 kiaulių skerdenų mėginiuose, paėmimo data 2015 m. lapkričio 20 d., partijos Nr. L-354, salmonelių neaptikta, savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

684.3.

69pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P. nurodymą. A. K. ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 18 d. raštu bei 2015 m. gruodžio 4 d. žodžiu jį informavus, kad ŽŪB ,,( - )“ 2015 m. lapkričio 18 d. bei 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktuose kontroliniuose mėginiuose Nr. 1K-15/7071/M-1-5 ir Nr. 1K-15/7163/M-1-5 rado salmonelės bei monocitogeninės listerijos bakterijų, jis, V. P., 2015 m. gruodžio 4 d. 11.04 val. telefoninio pokalbio metu pranešė ŽŪB ,,( - )“ kokybės vadovei A. B., kad atlikus tyrimus nustatyta, jog bendrovės 2015 m. lapkričio 25 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7163/M-1-5 bei kituose, kurių numerių negalėjo nurodyti taip pat yra monocitogeninė listerija, bei savo naudai provokavo duoti kyšį, leisdamas A. B. suprasti, kad pasinaudodamas savo įgaliojimais, paveiks tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji produkcijos tyrimų dokumentuose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, tai yra, jog rasta neleistinų bakterijų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ŽŪB ,,( - )“ produkcijoje šių bakterijų nerasta, bei tą pačią dieną susitarė su A. B., kad pastaroji už siekiamų, žinomai melagingų duomenų įrašymą į tyrimų dokumentus jam atveš neteisėtą atlygį, nurodydamas, kad atlygis maisto ar kitais produktais netinka. Po ko V. P., vykdydamas neteisėtą susitarimą bei pasinaudodamas savo įgaliojimais, ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K. neteisėtai nurodė, kad pastaroji į 2015 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie ŽŪB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, t. y., kad nuo 2015 m. lapkričio 18 d. iki 2015 m. lapkričio 23 d. atlikus tyrimus 2015 m. lapkričio 18 d. ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7071/M-1-5 salmonelės bakterijų neaptikta, o nuo 2015 m. lapkričio 25 d. iki 2015 m. gruodžio 2 d. atlikus tyrimus 2015 m. lapkričio 25 d. ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7163/M-1-5 monocitogeninės listerijos neaptikta. Po iš A. B. 2015 m. gruodžio 23 d. 8.33 val. savo darbo kabinete Nr. 101, esančiame ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, priėmė neteisėtą atlygį už jo aukščiau aptartą bei ateityje siekiamą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais: 3,7 kg svorio karštai rūkytos kiaulienos mentę, vieno kilogramo kaina 4,07 Eur (be PVM), tai yra 15,06 Eur vertės kyšį.

704.4.

71pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P. nurodymą. Žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2015 m. lapkričio 18 d. iki 2015 m. lapkričio 23 d. atlikus ŽŪB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą Bendruoju salmonelių nustatymo metodu šių bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2015 m. lapkričio 23 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 55“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. lapkričio 23 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/7071/M-1-5, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2015 m. lapkričio 18 d. ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1 K-15/7071/M-1-5: 1-5 viščiukų broilerių kaklų odelėse, pagaminimo data 2015 m. lapkričio 17 d., partijos Nr. L-402, partijos dydis 4424 vnt., 5 mėginiai po 25 g, salmonelių neaptikta, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 4 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

72tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2015 m. lapkričio 25 d. iki 2015 m. gruodžio 2 d. atlikus ŽŪB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2015 m. gruodžio 3 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 55“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. gruodžio 3 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/7163/M-1-5, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2015 m. lapkričio 25 d. ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7163/M-1-5: 1-5 naminis faršas, paėmimo data 2015 m. lapkričio 25 d., partijos Nr. L-151125, partijos dydis 5x500 g., monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 4 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą.

734.5.

74pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 57“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad 2015 m. gruodžio 5 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2015 m. gruodžio 5 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 57“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. gruodžio 7 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/7378/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2015 m. gruodžio 4 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7378/M-1: 300+1 mėg. – 3,0 kg (7 vnt.), pagaminimo data 2015 m. spalio 20 d., partijos Nr. P-66, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 8 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

75tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 57“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2015 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. gruodžio 5 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių skumbrių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2015 m. gruodžio 5 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 57“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. gruodžio 7 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/7381/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2015 m. gruodžio 4 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/7381/M-1: 1 mėg. – 2,4 kg (7vnt.), pagaminimo data 2015 m. spalio 22 d., partijos Nr. P-15-11, ant šaldytų Atlantinių skumbrių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 8 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

76tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 2“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. sausio 8 d. iki 2016 m. sausio 9 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. sausio 9 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 2“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. sausio 11 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/0116/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. sausio 8 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0116/M-1: 13 vnt., pagaminimo data 2015 m. spalio 20 d., partijos Nr. P-71, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. sausio 12 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

77tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 2“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. sausio 8 d. iki 2016 m. sausio 9 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. sausio 9 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 2“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. sausio 11 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/0079/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. sausio 8 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0079/M-1: 15 vnt., pagaminimo data 2015 m. spalio 18 d., partijos Nr. P-70, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. sausio 12 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

78tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 4“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. sausio 21 d. iki 2016 m. sausio 22 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. sausio 22 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 4“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. sausio 22 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/0398/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. sausio 21 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0398/M-1: 8 vnt., pagaminimo data 2015 m. spalio 31 d., partijos Nr. P-3, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. sausio 22 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

79tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus V. P., žinodamas, kad A. K., vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 4“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. sausio 21 d. iki 2016 m. sausio 22 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. sausio 22 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 4“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. sausio 22 d. tyrimų protokolą Nr.1K-16/0399/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. sausio 21 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0399/M-1: 8 vnt., pagaminimo data 2015 m. lapkričio 11 d., partijos Nr. P-2, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. sausio 22 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

80tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 9“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. vasario 23 d. iki 2016 m. vasario 24 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. vasario 24 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 9“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. vasario 24 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/1010/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. vasario 8 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/1010/M-1: 8 vnt., pagaminimo data 2016 m. sausio 24 d., partijos Nr. 8, ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. vasario 24 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą.

814.6.

82pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P., nurodymą. Žinodamas, kad A. K., vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 53, 54“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2015 m. lapkričio 10 d. iki 2015 m. lapkričio 15 d., nuo 2015 m. lapkričio 10 d. iki 2015 m. lapkričio 13 d. ir nuo 2015 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. lapkričio 18 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą Monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datas – 2015 m. lapkričio 15 d., 2015 m. lapkričio 13 d. ir 2015 m. lapkričio 18 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2015 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 53, 54“ neatitinka tikrovės, surašė 2015 m. lapkričio 17 d. protokolą Nr. 1K-15/6867/M-36-40, kad 2015 m. lapkričio 10 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/6867/M-36-40 šaltai rūkytos lašišos filė 37 kontroliniame mėginyje, paėmimo data 2015 m. lapkričio 10 d., partijos Nr. LS 15-1016, 2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 1K-15/6868/M-1-5 protokolą, kad 2015 m. lapkričio 10 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/6868/M-1-5 mažųjų pangasijų filė 1-5 kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2015 m. lapkričio 10 d., partijos Nr. LF 15-6124, 2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 1K-15/6956/M-1-5 protokolą, kad 2015 m. lapkričio 13 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-15/6956/M-1-5 žuvies likučiuose kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2015 m. lapkričio 13 d., monocitogeninės listerijos bakterijų nerasta, ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 18 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiuose protokoluose nurodytus žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrus dokumentus;

83tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, V. P., dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė, ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P. nurodymą. Žinodamas, kad A. K., vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 6 ir 7“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. vasario 5 d. iki 2016 m. vasario 11 d., nuo 2016 m. vasario 9 d. iki 2016 m. vasario 14 d., nuo 2016 m. vasario 11 d. iki 2016 m. vasario 16 d., nuo 2016 m. vasario 11 d. iki 2016 m. vasario 16 d., atlikus UAB ,,( - )“ bei nuo 2016 m. vasario 12 d. iki 2016 m. vasario 20 d., nuo 2016 m. vasario 12 d. iki 2016 m. vasario 20 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą ant pateiktų lašišos gaminių bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datas – 2016 m. vasario 11 d., 2016 m. vasario 14 d., 2016 m. vasario 17 d., 2016 m. vasario 16 d., 2016 m. vasario 16 d., 2016 m. vasario 20 d., 2016 m. vasario 20 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose Nr. 6 ir 7“ neatitinka tikrovės, surašė tyrimų protokolus, kuriuose nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios: 2016 m. vasario 12 d. protokolą Nr. 1K-16/0696/M-6-10, kad 2016 m. vasario 5 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0696/M-6-10 ekologiškos lašišos 9 ir 10 kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 4 d., partijos Nr. EAZ-16-0021, 2016 m. vasario 17 d. protokolą Nr. 1K-16/0751/M-6-10, kad 2016 m. vasario 9 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0751/M-1-6-10 šalto rūkymo lašišų filė 7 kontroliniame mėginyje, paėmimo data 2016 m. vasario 9 d., partijos Nr. LL16-0282, 2016 m. vasario 19 d. protokolą Nr. 1K-16/0837/M-16-20, kad 2016 m. vasario 11 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0837/M-16-20 šaltai rūkytų lašišų filė 19 ir 20 kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 11 d., partijos Nr. LS 16-0111, 2016 m. vasario 19 d. protokolą Nr. 1K-16/0838/M-1-5, kad 2016 m. vasario 11 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0838/M-1-5 šaltai rūkyta lašišų filė 4 ir 5 kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 11 d., partijos Nr. LL16-0309, 2016 m. vasario 19 d. protokolą Nr. 1K-16/0841/M-1-5, kad 2016 m. vasario 11 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0841/M-1-5 šaltai rūkyta lašišos užtepėlė 3, 4 ir 5 kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 11 d., partijos Nr. LF16-0868, 2016 m. vasario 22 d. protokolą Nr. 1K-16/0870/M-1, kad 2016 m. vasario 12 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0870/M-1 šaltai rūkytų Atlantinių lašišų filė kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 12 d., partijos Nr. 6. 08VF1-1S-294, 7.08VF1-1S-295, 8.10VF1-1S-295, 9.11VF1-1S-296, 10.11VF1-1S-297, 2016 m. vasario 22 d. protokolą Nr. 1K-16/0871/M-1, kad 2016 m. vasario 12 d. UAB „( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0871/M-1 šaltai rūkytų Atlantinių lašišų filė „( - )“ kontroliniuose mėginiuose, paėmimo data 2016 m. vasario 12 d., partijos Nr. 1. 06VF2-1S-293, 2.07VF1-1S-293, 3.07VF1-1S-294, 4.25VF1-1S-299, 5.24VF1-1S-299 monocitogeninės listerijos bakterijų nerasta, ne vėliau kaip 2016 m. vasario 22 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiuose protokoluose nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrus dokumentus;

84tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, V. P., žinodamas, kad A. K., vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 6“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016-02-08 iki 2016-02-14 atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. vasario 14 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 6“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. vasario 17 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/0710/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. vasario 8 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0710/M-1: 200g. x 8 vnt., pagaminimo data 2016 m. vasario 5 d., partijos Nr. 1. 59SJI-1S-289; 2. 59SJI-1S-290, 3. 67SJI-1S-290; 4. 67SJI-1S-291; 5. 63SJI-1S-291 šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. vasario 24 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

85tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo neteisėtą nurodymą, savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 6“ įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. vasario 8 d. iki 2016 m. vasario 1 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašė rezultatų gavimo datą – 2016 m. vasario 16 d. ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 6“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. vasario 17 d. tyrimų protokolą Nr.1K-16/0711/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. vasario 8 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/0711/M-1: 200g. x 2 vnt., pagaminimo data 2016 m. vasario 5 d., partijos Nr. 6. 02VF-1S-291; 7. 02VF-1S-292 šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninė listerijos bakterijų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. vasario 24 d. savo parašu bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, taip suklastodamas tikrą dokumentą;

864.7.

87pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad neteisėtai nurodė A. K., kad ji savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 11“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. kovo 10 d. iki 2016 m. kovo 18 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninių listerijų, neaptikta, įrašytų rezultatų gavimo datą – 2016 m. kovo 18 d. ir šiuos duomenis patvirtintų savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 11“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. kovo 18 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/1332/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. kovo 10 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/1332/M-1: 200 gr. X 5 vnt., paėmimo data 2016 m. kovo 10 d., partijos Nr. 6. 65VF1-1S-319; 7. 03KM1-1S-322; 8. 05KM1-1S-322; 9. 07KM1-1S-322; 10. 07KM1-1S-323 šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. kovo 18 d. pasirašė bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, tokiu būdu organizavo tikro dokumento suklastojimą;

88tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., neteisėtai nurodė A. K., kad ji savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 11“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. kovo 10 d. iki 2016 m. kovo 16 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašytų rezultatų gavimo datą – 2016 m. kovo 16 d. ir šiuos duomenis patvirtintų savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 11“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. kovo 18 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/1334/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. kovo 10 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/1334/M-1: 200 gr. x 5 vnt., paėmimo data 2016 m. kovo 10 d., partijos Nr. 1. 65VF1-1S-319; 2. 69VF1-1S-319; 3. 69VF1-1S-320; 4. 01KM1-1S-320; 5. 01KM2-1S-320 šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „( - )“ monocitogeninės listerijos neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. kovo 18 d. pasirašė bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, tokiu būdu organizavo tikro dokumento suklastojimą;

89tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., neteisėtai nurodė A. K., kad ji savo darbo vietoje, esančioje ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, savo ranka į 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 11“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis, tai yra, kad nuo 2016 m. kovo 10 d. iki 2016 m. kovo 18 d. atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „T. M.“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, įrašytų rezultatų gavimo datą – 2016 m. kovo 18 d. ir šiuos duomenis patvirtintų savo parašu, ko pasėkoje ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinant, kad įrašai 2016 m. „Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 11“ neatitinka tikrovės, surašė 2016 m. kovo 18 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-16/1335/M-1, kuriame nurodytos žinomai melagingos, tikrovės neatitinkančios žinios, kad 2016 m. kovo 10 d. UAB ,,( - )“ pateiktuose pavydžiuose Nr. 1K-16/1335/M-1: 200 gr. x 53 vnt., paėmimo data 2016 m. kovo 10 d., partijos Nr. 16. 01KM2-1S-321; 17. 03KM1-1S-321; 18. 13KM1-1S-325 šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė „T. M.“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta, ne vėliau kaip 2016 m. kovo 18 d. pasirašė bei įstaigos spaudu patvirtino šiame protokole nurodytas žinomai melagingas, tikrovės neatitinkančias žinias, tokiu būdu organizavo tikro dokumento suklastojimą;

904.8.

91pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – nurodė ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P. nurodymą. A. K. ne vėliau, kaip 2015 m. gruodžio 8 d., 2016 m. sausio 12 d., 2016 m. sausio 22 d. žodžiu, o 2016 m. vasario 24 d. raštu jį informavus, kad UAB „( - )“ 2015 m. gruodžio 4 d., 2016 m. sausio 8 d., 2016 m. sausio 21 d., 2016 m. vasario 23 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7378/M-1, Nr. 1K-15/7381/M-1, Nr. 1K-16/0116/M-1, Nr. 1K-16/0079/M-1, Nr. 1K-16/0398/M-1, Nr. 1K-16/0399/M-1, Nr. 1K-16/1010/M-1 yra rasti parazitai ir jų lervų, jis, V. P., 2015 m. gruodžio 8 d. 11.21 val., 2016 m. sausio 12 d. 16.28 val., 2016 m. sausio 22 d. 11.54 val., 2016 m. vasario 24 d. 16.07 val. telefoninių pokalbių metu pranešė UAB „( - ) “ gamybos ir kokybės vadovei D. G., kad atlikus tyrimus nustatyta, jog bendrovės 2015 m. gruodžio 4 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7378/M-1, Nr. 1K-15/7381/M-1, 2016 m. sausio 8 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/0116/M-1, Nr. 1K-16/0079/M-1, 2016-01-21 pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/0398/M-1, Nr. 1K-16/0399/M-1 ir 2016 m. vasario 23 d. pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/1010/M-1 yra rasta parazitų ir jų lervų, bei savo naudai provokavo duoti kyšį, leisdamas D. G. suprasti, kad pasinaudodamas savo įgaliojimais, paveiks tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji produkcijos tyrimų dokumentuose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, tai yra, jog rasta neleistinų parazitų ir jų lervų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB ,,( - )“ produkcijoje šių neleistinų parazitų ir jų lervų neaptikta, po 2016 m. kovo 18 d. telefoninio pokalbio metu susitarė su D. G., kad pastaroji už siekiamų, žinomai melagingų, duomenų įrašymą į tyrimų dokumentus jam atveš neteisėtą atlygį. V. P., vykdydamas neteisėtą susitarimą bei pasinaudodamas savo įgaliojimais, ( - ) ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei A. K. neteisėtai nurodė, kad pastaroji į: 2015 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 57“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, tai yra kad 2015 m. gruodžio 4 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7378/M-1 ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2015 m. gruodžio 4 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-15/7381/M-1 ant šaldytų Atlantinių skumbrių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 2“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, tai yra kad 2016 m. sausio 8 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/0116/M-1 ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2016 m. sausio 8 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/0079/M-1 ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 4“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, tai yra kad 2016 m. sausio 21 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-16/0398/M-1 ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; 2016 m. sausio 21 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr.1K-16/0399/M-1 ant šaldytų Atlantinių silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta; į 2016 metų „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 9“ įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimų rezultatus, tai yra kad 2016 m. vasario 23 d. UAB „( - )“ pateiktuose produkcijos kontrolinių mėginių pavyzdžiuose Nr. 1K-16/1010/M-1 ant šaldytų silkių paviršiaus, pilvo ertmėje, raumenyse parazitų ir jų lervų neaptikta. Šiuos protokolus pateikus UAB „( - )“, jis, V. P., 2016 m. kovo 24 d. apie 9.10 val. iš D. G., vykdančios 2016 m. kovo 18 d. susitarimą, savo darbo kabinete Nr. 101, esančiame ( - ) ( - ) skyriaus patalpose, adresu ( - ), Kaunas, priėmė neteisėtą atlygį už jo aukščiau aptartą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais: lašišos filė 410 gramų, tai yra 6,48 Eur. vertės kyšį;

924.9.

93pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 225 straipsnio 2 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, turėdamas teisę pasirašyti ( - ) skyriaus specialistų atliktų tyrimų protokolus, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – A. M. paprašius jo, t. y. V. P., atgaline data surašyti tyrimų protokolą, kad 2015 m. birželio mėnesį buvo atliktas G. U. priklausančios kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ) rajone, vandentiekio vandens mikrobiologinis tyrimas bei nurodžius netikro dokumento pagaminimui reikalingus duomenis: kaimo turizmo sodybos adresą ? ( - ) rajone, bei savininko vardą ir pavardę – G. U., taip pat tyrimų datą, rūšį, rezultatą bei pavyzdžių paėmimo vietas, jis, V. P., veikdamas pagal nusikalstamą susitarimą su A. M., žinodamas, kad mėginiai tyrimui nebuvo pateikti ir mikrobiologinis vandens tyrimas atliktas nebuvo, tą pačią dieną darbo vietoje esančiu kompiuteriu pagamino netikrą dokumentą – surašė bei atspausdino 2015 m. birželio 15 d. tyrimų protokolą Nr.1K-15/3457/M-1-2, kuriame nurodytos žinomai melagingos žinios, kad G. U. priklausančios kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ) rajone, vandentiekio vandens mėginiai buvo pateikti 2015 m. birželio 11 d. 12.45 val., tyrimas, kurio metu konstatuota, jog tyrimų rezultatuose pažeidimų (žarnyno lazdelių, žarninių enterokokų, kaliforminių bakterijų) neaptikta, atliktas 2015 m. birželio 13 d. Jis, pasirašęs šį netikrą dokumentą bei patvirtinęs įstaigos spaudu, pasinaudodamas savo, kaip vadovo įgalinimais, nurodė jį pasirašyti veterinarijos gydytojai G. G., kuri nėra kalta, kaip atsakingam asmeniui, nors nei ji, nei kitas darbuotojas nurodyto tyrimo atlikęs nebuvo, po ko šį netikrą dokumentą – 2015 m. birželio 15 d. tyrimų protokolą Nr. 1K-15/3457/M-1-2 – tą pačią dieną perdavė A. M. bei iš pastarojo ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), 2016 m. birželio 8 d. 12.12 val. savo darbo kabinete, už nurodytą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, priėmė neteisėtą atlygį – 2 kupiūras po 20 eurų grynųjų pinigų, t. y. 40 eurų vertės kyšį, taip pagamino netikrą dokumentą bei priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus;

944.10.

95pagal BK 225 straipsnio 2 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, turėdamas teisę teikti paraiškas dėl reikalingų prekių įsigijimo, privalėdamas atlikti realią tiekėjų apklausą ir gauti pasiūlymus, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – iš anksto susitarė su UAB ,,( - )“ direktoriumi A. P. (toliau – ir A. P.), siekiančiu, kad pastarojo atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju ( - ) organizuojamuose mažos vertės viešuosiuose pirkimuose – dėl 2 peristaltinių homogenizatorių ir dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparatų įsigijimo, kad teikiant paraišką dėl reikalingų prekių įsigijimo, atliekant tiekėjų apklausą ir gaunant pasiūlymus bus sudarytos sąlygos A. P. atstovaujamai bendrovei laimėti konkursus, nes jis pats ir A. P. parinks bendroves, kurios pateiks brangesnius nei A. P. pateiktus pasiūlymus, bei už šių neteisėtų veiksmų atlikimą iš A. P. reikalavo perduoti 150 eurų vertės kyšį grynaisiais pinigais: 2015 m. lapkričio 16 d. 9.29 val. telefoninio pokalbio su A. P. metu susitarė, kad jis, t. y. V. P., pateiks užklausimą dėl pasiūlymo pateikimo brangiais homogenizatoriais prekiaujančiai bendrovei ,,( - )“, o A. P. paprašys šio teigimu draugiškos įmonės atsiųsti į V. P. elektroninį paštą ( - ) UAB ,,( - )“ naudingą komercinį pasiūlymą – pasiūlant didesnę prekių kainą, nei siūlys UAB ,,( - )“. 2015 m. lapkričio 27 d. 10.10 val. telefoninio pokalbio su A. P. metu, žinodamas, kad bus leidžiama įsigyti pageidaujamą prekę ne didesnės nei 500 eurų vertės, metu susitarė, kad A. P. atsiųs komercinį pasiūlymą dėl dviejų homogenizatorių, kurių kaina būtų už 1 vienetą – 499 eurų, bei dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato pardavimo, aptarė reikalaujamo kyšio sumą, įvardijant, kad A. P. turi sumokėti po 50 eurų nuo kiekvieno iš trijų perkamų daiktų (2 homogenizatorių ir vieno sterilizavimo juostų užlydymo aparato), tai yra 150 eurų dydžio sumą. Vykdydamas susitarimą su V. P., A. P. kreipėsi į Lenkijos prekybos įmonės ,,( - )“ atstovą R. B. (toliau – ir R. B.), kad pastarasis pateiktų V. P. bendrovei ,,( - )“ naudingą pasiūlymą – 2015 m. lapkričio 17 d. 10.42 val. elektroniniu paštu R. B. išsiuntė jau paruoštą komercinį pasiūlymą su jo nurodyta laboratorinio homogenizatoriaus „kaina 1850 EUR+PVM“, o 2015 m. gruodžio 3 d. 16.59 val. elektroniniu paštu paprašė R. B., kad adresu ( - ) išsiųstų dar vieną jo paties parengtą komercinį pasiūlymą dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato įgijimo, nurodant sterilizavimo juostų užlydimo aparatą Polystar 620 DMS, kurio kaina 950 EUR+PVM. Taip pat, pagal išankstinį susitarimą su V. P., siekiant sudaryti realiai vykdomos apklausos įvaizdį, A. P. kreipėsi į UAB ,,( - )“ direktorių R. P. (toliau – ir R. P.), kad pastarasis taip pat pateiktų jo paties paruoštą ir jo pageidaujamo turinio komercinį pasiūlymą bei 2015 m. gruodžio 3 d. 17.29 val. elektroniniu paštu išsiuntė elektroninį laišką, kuriame parengtas komercinis pasiūlymas, nurodant, kad siūloma įsigyti sterilizavimo pakuočių užlydymo aparatą Steri-Lok 8523 (gamintojas 3M), kurio kaina 890 EUR, įskaitant PVM. Tuo laiku V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., pats užklausė dėl pasiūlymo pateikimo bendrovę ,,( - )“ iš anksto žinodamas, kad pastaroji prekiauja daug didesnės vertės produktais, nei su A. P. aptarta UAB ,,( - )“ komercinio pasiūlymo suma. Gavęs aukščiau aptartus komercinius pasiūlymus, žinodamas, kad Lenkijos prekybos įmonė ,,( - )“ ir UAB ,,( - )“ pateikė UAB ,,( - )“ naudingus ir su A. P. suderintus pasiūlymus, V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., 2015 m. gruodžio 4 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato įsigijimo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausia, taip pat žinodamas, kad Lenkijos prekybos įmonė ,,( - )“ pateikė UAB ,,( - )“ naudingus ir su A. P. suderintus pasiūlymus, V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., 2015 m. gruodžio 5 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl dviejų peristaltinių homogenizatorių įsigijimo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausi. Po ko, viešųjų pirkimų komisijos nariams nežinant, kad paraiškose pateikti apklausos rezultatai yra iš anksto suderinti ir palankūs UAB ,,( - )“, ir šią bendrovę pripažinus tinkamiausiu tiekėju, V. P. 2016 m. sausio 22 d. apie 16.18 val. savo darbo kabinete, esančiame ( - ), už aukščiau aptartų neteisėtų veiksmų atlikimą iš A. P. priėmė iš anksto aptartą kyšio sumą – 3 kupiūras po 50 eurų grynųjų pinigų, t. y. 150 eurų kyšį, kaip atlygį už laimėtus pirkimus bei pageidaujamą V. P., kaip valstybės tarnautojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – sudarant UAB „( - )“ išskirtines sąlygas laimėti ( - ) vykdytus mažos vertės viešųjų pirkimų konkursus;

964.11.

97pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju – ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, turėdamas teisę teikti paraiškas dėl reikalingų prekių įsigijimo, privalėdamas atlikti realią tiekėjų apklausą ir gauti pasiūlymus, veikdamas priešingai tarnybos interesams, siekdamas asmeninės naudos, atliko neteisėtus veiksmus – iš anksto susitarė su UAB ,,( - )“ direktoriumi A. P., siekiančiu, kad šio atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju ( - ) organizuojamame mažos vertės viešajame pirkime dėl automatinio pipečių pritraukėjo, kad teikiant paraišką dėl reikalingų prekių įsigijimo, atliekant tiekėjų apklausą ir gaunant pasiūlymus bus sudarytos sąlygos šio atstovaujamai bendrovei laimėti konkursą, bei už šių neteisėtų veiksmų atlikimą iš A. P. priėmė nedidelės vertės kyšį – nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelį: V. P., 2016 m. sausio 19 d. 9.18 val. telefoninio pokalbio ir 2016 m. sausio 22 d. apie 15 val. vykusio pokalbio savo darbo kabinete, ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), metu suteikė A. P. neskelbtiną informaciją apie ( - ) vykdomą viešąjį pirkimą dėl automatinių pipečių pritraukėjų pirkimo bei iš anksto su A. P. aptarė, kokios firmos produkciją pasirinkti bei į kokius brangesne produkcija prekiaujančius tiekėjus kreiptis. 2016 m. sausio 26 d. 9.35 val. elektroniniu paštu A. P. pateikė UAB ,,( - )“ komercinį pasiūlymą Nr. A160126-01 dėl automatinio ( - ) firmos pipečių pritraukėjo, nurodydamas 220 eurų +PVM kainą. Po ko, jis, V. P., iš kito tiekėjo – UAB ,,( - )“ gavęs pigesnį identiško automatinio pipečių pritraukėjo komercinį pasiūlymą, nurodant aparato vertę 200 eurų + PVM, tęsdamas nusikalstamą susitarimą su A. P., 2016 m. vasario 10 d. 8.14 val. telefonu informavo A. P., kad ( - ) skyrius gavo pasiūlymą su mažesne kaina, t. y. gautas pasiūlymas – 200 eurų, o A. P. atstovaujamos bendrovės UAB „( - )“ 2016 m. sausio 26 d. pirkimo pasiūlyme Nr. A160126-01 buvo nurodyta kaina yra 220 eurų bei pasiūlė, kad A. P. vietoj pirminio pasiūlymo atsiųstų pataisytą tos pačios dienos pasiūlymą tik su žemesne – „199 eurų“ kaina. A. P. 2016 m. vasario 15 d. 11.34 val. iš savo elektroninio pašto V. P. į tarnybinį elektroninį paštą „( - )“ nusiuntė pakoreguotą pasiūlymą dėl automatinių pipečių pritraukėjo, prie kurio buvo pridėtas 2016 m. sausio 26 d. UAB „( - )“ komercinis pasiūlymas laboratorinei įrangai tiekti Nr. A160126-01, siūlant įsigyti automatinį pipečių pritraukėją ( - ), už 195 EUR+PVM kainą. Gavęs aukščiau aptartus UAB ,,( - )“ naudingus komercinius pasiūlymus, V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., 2016 m. vasario 19 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl automatinio universalaus pipečių pritraukėjo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausia, tačiau 2016 m. vasario 22 d. 15.46 val. pastebėjus, kad A. P. pateiktame pasiūlyme nurodyta netinkama pasiūlymo pateikimo data, t. y. 2016 m. sausio 26 d. vietoj 2016 m. vasario 10 d., pasinaudodamas teisės aktuose numatyta galimybe, tiekėjų komercinių pasiūlymų prie paraiškos nepateikė, po ko viešųjų pirkimų komisijos nariams nežinant, kad paraiškose pateikti apklausos rezultatai yra iš anksto suderinti ir palankūs UAB ,,( - )“, ši bendrovė buvo pripažinta tinkamiausiu tiekėju. O siekiant imituoti realius apklausos rezultatus, jo, t. y. V. P., prašymu A. P., 2016 m. vasario 23 d. 9.10 val. iš savo elektroninio pašto V. P. į tarnybinį elektroninį paštą „( - )“ atsiuntė dar vieną pakoreguotą pasiūlymą dėl pipečių pritraukėjų, prie kurio buvo pridėtas 2016 m. vasario 10 d. UAB „( - )“ komercinis pasiūlymas laboratorinei įrangai tiekti Nr. A160210-01, siūlant įsigyti automatinį pipečių pritraukėją ( - ), už 195 EUR+PVM kainą. Po ko jis, V. P., 2016 m. balandžio 11 d. 15.27 val. savo darbo kabinete, ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), iš A. P. už aukščiau aptartus neteisėtus veiksmus priėmė mažesnės nei 1 MGL (37, 65 eurų) vertės kyšį.

985.

99A. P. (toliau – ir A. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas:

1005.1.

101pagal BK 227 straipsnio 2 dalį už tai, kad papirko valstybės tarnautoją tokiomis aplinkybėmis: A. P., būdamas UAB ,,( - )“ direktoriumi, siekdamas, kad jo atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju ( - ) organizuojamuose mažos vertės viešuosiuose pirkimuose – dėl 2 peristaltinių homogenizatorių ir dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparatų įsigijimo, iš anksto susitarė su ( - ) skyriaus vedėju V. P., kuris, teikdamas paraišką dėl reikalingų prekių įsigijimo, turėjo atlikti tiekėjų apklausą ir gauti pasiūlymus, kad bus sudarytos sąlygos jo atstovaujamai bendrovei laimėti konkursus, nes jis pats ir V. P. parinks bendroves, kurios pateiks brangesnius pasiūlymus, o už šių neteisėtų veiksmų atlikimą V. P. reikalavimu perdavė pastarajam 150 eurų vertės kyšį grynaisiais pinigais: 2015 m. lapkričio 16 d. 9.29 val. telefoninio pokalbio su V. P. metu susitarė, kad V. P. pateiks užklausimą dėl pasiūlymo pateikimo brangiais homogenizatoriais prekiaujančiai bendrovei ,,( - )“ bei A. P. paprašys jo teigimu draugiškos įmonės atsiųsti į V. P. elektroninį paštą ( - ) UAB ,,( - )“ naudingą komercinį pasiūlymą – pasiūlant didesnę prekių kainą, nei siūlys UAB ,,( - )“. 2015 m. lapkričio 27 d. 10.10 val. telefoninio pokalbio su V. P., kuris žinojo, kad bus leidžiama įsigyti pageidaujamą prekę ne didesnės nei 500 eurų vertės, metu susitarė, kad A. P. atsiųs komercinį pasiūlymą dėl dviejų homogenizatorių, kurių kaina būtų už 1 vienetą – 499 eurų bei dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato pardavimo, aptarė V. P. reikalaujamo kyšio sumą, įvardijant, kad A. P. turi sumokėti po 50 eurų nuo kiekvieno iš trijų perkamų daiktų (2 homogenizatorių ir vieno sterilizavimo juostų užlydymo aparato), t. y. 150 eurų dydžio sumą. Vykdydamas susitarimą su V. P., kreipėsi į Lenkijos prekybos įmonės ,,( - )“ atstovą R. B., kad pastarasis pateiktų V. P., bendrovei ,,( - )“, naudingą pasiūlymą – 2015 m. lapkričio 17 d. 10.42 val. elektroniniu paštu R. B. išsiuntė jau paruoštą komercinį pasiūlymą su jo nurodyta laboratorinio homogenizatoriaus „kaina 1850 EUR+PVM“, o 2015 m. gruodžio 3 d. 16.59 val. elektroniniu paštu paprašė R. B., kad adresu ( - ) išsiųstų dar vieną jo paties parengtą komercinį pasiūlymą dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato įgijimo, nurodant sterilizavimo juostų užlydimo aparatą Polystar 620 DMS, kurio kaina 950 EUR+PVM. Taip pat, pagal išankstinį susitarimą su V. P., siekdamas sudaryti realiai vykdomos apklausos įvaizdį, kreipėsi į UAB ,,( - )“ direktorių R. P., kad pastarasis taip pat pateiktų jo paties paruoštą ir jo pageidaujamo turinio komercinį pasiūlymą bei 2015 m. gruodžio 3 d. 17.29 val. elektroniniu paštu išsiuntė elektroninį laišką, kuriame parengtas komercinis pasiūlymas, nurodant, kad siūloma įsigyti sterilizavimo pakuočių užlydymo aparatą Steri-Lok 8523 (gamintojas 3M), kurio kaina 890 EUR, įskaitant PVM, o V. P. pats užklausė dėl pasiūlymo pateikimo bendrovę ,,( - )“ iš anksto žinodamas, kad pastaroji prekiauja daug didesnės vertės produktais, nei su A. P. aptarta UAB ,,( - )“ aptarto komercinio pasiūlymo suma. Gavęs aukščiau aptartus UAB ,,( - )“ naudingus komercinius pasiūlymus, V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., 2015 m. gruodžio 4 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparato įsigijimo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausia, o 2015 m. gruodžio 5 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl dviejų peristaltinių homogenizatorių įsigijimo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausi. Po ko, viešųjų pirkimų komisijos nariams nežinant, kad paraiškose pateikti apklausos rezultatai yra iš anksto suderinti ir palankūs UAB ,,( - )“, šią bendrovę pripažinus tinkamiausiu tiekėju, A. P. 2016 m. sausio 22 d. apie 16.18 val. V. P. šio darbo kabinete, esančiame ( - ), tiesiogiai perdavė iš anksto aptartą kyšio sumą – 3 kupiūras po 50 eurų grynųjų pinigų, t. y. 150 eurų kyšį, kaip atlygį už laimėtus pirkimus bei pageidaujamą V. P., kaip valstybės tarnautojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. sudarant UAB „( - )“ išskirtines sąlygas laimėti ( - ) vykdytus mažos vertės viešųjų pirkimų konkursus;

1025.2.

103pagal BK 227 straipsnio 4 dalį už tai, kad papirko valstybės tarnautoją tokiomis aplinkybėmis: būdamas UAB ,,( - )“ direktoriumi, siekdamas, kad jo atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju ( - ) organizuojamame mažos vertės viešajame pirkime dėl automatinio pipečių pritraukėjo, iš anksto susitarė su ( - ) skyriaus vedėju V. P., kuris, teikdamas paraišką dėl reikalingų prekių įsigijimo, turėjo atlikti tiekėjų apklausą ir gauti pasiūlymus, kad bus sudarytos sąlygos jo atstovaujamai bendrovei laimėti konkursą, o už šių neteisėtų veiksmų atlikimą V. P. perdavė nedidelės vertės kyšį – nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelį: A. P., 2016 m. sausio 19 d. 09.18 val. telefoninio pokalbio ir 2016 m. sausio 22 d. apie 15 val. vykusio pokalbio V. P. darbo kabinete, ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), metu iš V. P. gavo neskelbtiną informaciją apie ( - ) vykdomą viešąjį pirkimą dėl automatinių pipečių pritraukėjų pirkimo bei iš anksto su V. P. aptarė, kokios firmos produkciją pasirinkti bei į kokius brangesne produkcija prekiaujančius tiekėjus kreiptis, 2016 m. sausio 26 d. 9.35 elektroniniu paštu V. P. pateikė UAB ,,( - )“ komercinį pasiūlymą Nr. A160126-01 dėl automatinio ( - ) firmos pipečių pritraukėjo, nurodydamas 220 eurų +PVM kainą. Po ko, V. P. iš kito tiekėjo – UAB ,,( - )“ – gavęs pigesnį identiško automatinio pipečių pritraukėjo komercinį pasiūlymą, nurodant aparato vertę 200 eurų + PVM, tęsdamas nusikalstamą susitarimą su A. P., 2016 m. vasario 10 d. 8.14 val. telefonu informavo A. P., kad ( - ) skyrius gavo pasiūlymą su mažesne kaina, t. y. gautas pasiūlymas – 200 eurų, o A. P. atstovaujamos bendrovės UAB „( - )“ 2016 m. sausio 26 d. pirkimo pasiūlyme Nr. A160126-01 buvo nurodyta kaina yra 220 eurų bei pasiūlė, kad A. P. vietoj pirminio pasiūlymo atsiųstų pataisytą tos pačios dienos pasiūlymą tik su žemesne – „199 eurų“ kaina;

104tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, A. P., 2016 m. vasario 15 d. 11.34 val. iš savo elektroninio pašto V. P. į tarnybinį elektroninį paštą „( - )“ nusiuntė pakoreguotą pasiūlymą dėl automatinių pipečių pritraukėjo, prie kurio buvo pridėtas 2016 m. sausio 26 d. UAB „( - )“ komercinis pasiūlymas laboratorinei įrangai tiekti Nr. A160126-01, siūlant įsigyti automatinį pipečių pritraukėją ( - ), už 195 EUR+PVM kainą. Gavęs aukščiau aptartus UAB ,,( - )“ naudingus komercinius pasiūlymus, V. P., vykdydamas susitarimą su A. P., 2016 m. vasario 19 d. ( - ) pateikė mažos vertės viešojo pirkimo pažymai reikalingus užpildyti duomenis dėl automatinio universalaus pipečių pritraukėjo, kurioje kaip realiai atliktos apklausos rezultatus nurodė su A. P. aptartų ir parengtų komercinių pasiūlymų rezultatus, iš kurių UAB ,,( - )“ pasiūlytą kaina buvo mažiausia, tačiau 2016 m. vasario 22 d. 15.46 val. pastebėjus, kad A. P. pateiktame pasiūlyme nurodyta netinkama pasiūlymo pateikimo data, t. y. 2016 m. sausio 26 d. vietoj 2016 m. vasario 10 d., pasinaudodamas teisės aktuose numatyta galimybe, tiekėjų komercinių pasiūlymų prie paraiškos nepateikė, po ko viešųjų pirkimų komisijos nariams nežinant, kad paraiškose pateikti apklausos rezultatai yra iš anksto suderinti ir palankūs UAB ,,( - )“, šią bendrovę pripažino tinkamiausiu tiekėju. O siekiant imituoti realius apklausos rezultatus, jis, A. P., 2016 m. vasario 23 d. 9.10 val. iš savo elektroninio pašto V. P. į tarnybinį elektroninį paštą „( - )“ nusiuntė dar vieną pakoreguotą pasiūlymą dėl pipečių pritraukėjų, prie kurio buvo pridėtas 2016 m. vasario 10 d. UAB „( - )“ komercinis pasiūlymas laboratorinei įrangai tiekti Nr. A160210-01, siūlant įsigyti automatinį pipečių pritraukėją ( - ), už 195 EUR+PVM kainą. Už šiuos neteisėtus V. P. veiksmus, padedant A. P. atstovaujamai bendrovei laimėti ( - ) vykdytą automatinių pipečių pritraukėjų viešąjį mažos vertės pirkimą apklausos būdu, bei už tai, kad V. P. viešųjų pirkimų komisijai pateiktų tikrovės neatitinkančius apklausos rezultatus, A. P., 2016 m. balandžio 11 d. 15.27 val. V. P., jo darbo kabinete, ( - ) skyriuje, esančiame ( - ), perdavė mažesnės nei 1 MGL (37,65 eurų) vertės kyšį – ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelį.

105II.

106Apeliacinių skundų argumentai

1076.

108Nuteistoji D. G. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį dėl jos nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais.

1096.1.

110Byloje surinkti duomenys, kuriais grindžiamas jai (D. G.) pareikštas kaltinimas, yra abejotini, neišsamūs, neleidžia daryti patikimų išvadų dėl svarbių bylos aplinkybių ir jos (D. G.) kaltumo padarius jai inkriminuotą nusikalstamą veiką. D. G. veiksmuose nėra visų būtinų nusikalstamos veikos, numatytos BK 227 straipsnyje, sudėties požymių. Teismas pripažino D. G. kalta dėl V. P. neteisėto atlygio už jo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus perdavimą, tačiau nuosprendyje šis epizodas įvardintas kaip „UAB „( - )“ produkcijos tyrimų rezultatų klastojimas“. D. G. dėl dokumento suklastojimo, neteisėto disponavimo tokiu dokumentu ar dėl bendrininkavimo padarant tokią nusikalstamą veiką, kaltinama nebuvo.

1116.2.

112Pirmosios instancijos teismas pažeidė imperatyvias baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo. Teismas netinkamai vertino jos (D. G.) ir V. P. parodymus bei nepagrįstai rėmėsi A. K. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Ji (D. G.) V. P. niekada nesiūlė kyšio ir nesiekė, kad jis dėl neteisėto atlygio paveiktų tyrimus atliekančius sau pavaldžius darbuotojus, kad pastarieji tyrimų dokumentuose neįrašytų tikrųjų tyrimų rezultatų, o nurodytų tikrovės neatitinkančius duomenis. Ji (D. G.) nežinojo ir negalėjo žinoti ( - ) skyriuje nustatytos tvarkos, t. y. kokiais atvejais V. P. privaloma pranešti bei komentuoti tyrimų rezultatus. Ji, kaip ( - ) gyvenanti įmonės ,,( - )“ darbuotoja, retkarčiais užveždavo mėginius savikontrolės tyrimams į ( - ) skyrių. Po mėginių tyrimų, surašyti ir patvirtinti protokolai buvo siunčiami ir patekdavo ne į jos (D. G.) vadovaujamą lašišų perdirbimo padalinį, o į mėginių siuntėjos, R. G. vadovaujamą sūdymo-rūkymo ir kulinarijos cechą, t. y. pas žaliavos tyrimo užsakovą.

1136.3.

114Nuosprendyje nurodytuose kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuoti telefoniniai pokalbiai taip pat neįrodo jos (D. G.) kaltės. Jos parodymai neprieštarauja ir kriminalinės žvalgybos metu užfiksuotam faktui, jog 2016 m. kovo 24 d. 9.10 val. D. G. perdavė V. P. maišelį su įmonės produkcija, kaip bendrovės pasveikinimą su Šv. Velykomis, kurį teismas nepagrįstai vertino kaip papirkimą. 2016 m. kovo 24 d. ji (D. G.), kaip UAB „( - )“ atstovė, įteikė V. P. menkavertę dovanėlę prieš šventes. UAB „( - )“ yra priimta, kad partneriams, įmonėms, su kuriomis bendradarbiaujama (būtent kokia ir buvo ( - ), švenčių proga dovanojama produkcijos ar kitokių menkaverčių daiktų su įmonės atributika. Šiuo atveju D. G., atstovaudama įmonę, įteikė V. P. 410 g lašišos filė, kurios vertė 6,48 Eur, šio veiksmo niekaip nesusiedama su papirkimu, t. y. kyšio davimu. Tai buvo kuklus, nedidelės piniginės vertės pasveikinimas. UAB „( - )“ reprezentaciniais tikslais švenčių proga įteikia įmonės produkcijos, kuri oficialiai yra nurašoma iš sandėlio, tam išrašomas vidinis važtaraštis, jo kopija yra baudžiamojoje byloje.

1156.4.

116Ji (D. G.) nesusijusi su V. P. veiksmais, jam netinkamai veikiant ( - ) ( - ) skyriuje. Ji (D. G.) nežinojo ir negalėjo žinoti, kad V. P., dirbdamas ( - ) ( - ) skyriaus vedėju, priešingai tarnybos interesais, siekdamas asmeninės naudos, atliks neteisėtus veiksmus, nurodys skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., nustačius bet kokias bakterijas tikrųjų rezultatų neįrašyti, o kiekvieną kartą jį informuoti apie tokių tyrimų rezultatus, ir duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P., nurodymą. Taip pat ji (D. G.) nesuprato, kad V. P., manydamas, kad D. G. atsakinga už visą UAB „( - )“ produkcijos gamybą ir kokybę, telefoninių pokalbių metu ją provokavo duoti kyšį.

1176.5.

118Teismas nustatė, kad UAB „( - )“ žaliavų pavyzdžiai savikontrolės tikslu tyrimams į ( - ) ( - ) skyrių buvo pristatyti 2015 m. gruodžio 4 d., 2016 m. sausio 8 d., 2016 m. sausio 21 d. ir 2016 m. vasario 23 d., tyrimai atlikti tą pačią dieną ir protokolai dėl šių tyrimų surašyti 2015 m. gruodžio 7 d., 2016 m. sausio 11 d., 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. vasario 24 d., o jos (D. G.) ir V. P. pokalbis vyko 2016 m. kovo 18 d., t.y. jau atlikus sūdymo-rūkymo ir kulinarijos cecho žaliavų tyrimus, juos surašius į protokolus ir perdavus rezultatus užsakovui – sūdymo-rūkymo ir kulinarijos cechui, todėl esant V. P. nebuvo pagrindo reikalauti iš jos (D. G.) kyšio, o jai jį duoti.

1196.6.

120Skundžiamame teismo nuosprendyje neteisingai nurodyta, kad D. G. pareigos kaltinime nurodytu laiku buvo UAB „( - )“ gamybos ir kokybės vadovė, nes ji iki 2015 m. gruodžio 21 d. buvo lašišų perdirbimo padalinio kokybės vadove, o nuo 2015 m. gruodžio 21 d. – lašišų perdirbimo padalinio gamybos ir kokybės vadove. Nuosprendyje minimi septyni tyrimams pateikti UAB „( - )“ perdirbamos žaliavos silkės mėginiai yra iš sūdymo-rūkymo ir kulinarijos cecho, kurio vadovė R. G.. Liudytoja R. G. teisme patvirtino D. G. nuodytas aplinkybes. Šios aplinkybės įrodo, kad V. P. nebuvo pagrindo skambinti D. G..

1217.

122Nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (4 nusikalstamos veikos: dėl ŽŪB „( - )“, ŽŪB „( - )“, ŽŪB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ protokolų klastojimų), BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“ protokolų klastojimo organizavimo), BK 225 straipsnio 4 dalį (3 nusikalstamos veikos: dėl kyšio priėmimo iš A. B., V. Ž. ir D. G.) ir BK 225 straipsnio 4 dalį (dėl kyšio paėmimo iš A. P.) panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį; 2) nuosprendžio dalį dėl nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl G. U. kaimo turizmo sodybos protokolo klastojimo), 225 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos: dėl kyšio paėmimo iš A. M. ir A. P.) pakeisti ir sušvelninti jam paskirtą bausmę, vietoj paskirtos baudos paskirti laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą, pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, atidėti iki trejų metų. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1237.1.

124Apkaltinamasis nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas remiantis prielaidomis, neteisingai vertinant jį teisinančius įrodymus ir suteikiant išskirtinę reikšmę jį kaltinantiems įrodymams, netinkamai pritaikius materialines ir procesines teisės normas, pažeidžiant nekaltumo prezumpciją bei teisingumo, nešališkumo principus.

1257.2.

126Jis nepagrįstai nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu). Jis viso proceso metu neigė klastojęs tyrimų duomenis ar įtakojęs tai daryti kitus asmenis. Jis pats tyrimų neatlikdavo. Byloje nėra konkrečių įrodymų, kad A. K. jo (V. P.) nurodymu klastojo tyrimų protokolus. A. K. ateidavo pasitarti dėl neaiškių tarpinių rezultatų tiek su juo, kaip skyriaus vedėju, tiek su ją kuruojančia G. G. ir šios specialistės priimdavo galutinius sprendimus. G. G. pasirašydavo tyrimų registruose. Gydytoja G. G. labai patyrusi, todėl jis (V. P.) ja pasitikėjo ir buvo tikras, kad visi tyrimai atlikti kvalifikuotai, todėl pasirašydavo jam pateiktus tyrimo protokolus. Jam buvo pateikiami pasirašyti tyrimo protokolai, kurie jau buvo patvirtinti G. G. parašais. Visi atlikti tyrimai, kurių rezultatas nurodyti tyrimų protokoluose ir registruose yra teisingi.

1277.3.

128Liudytojos J. P., I. F., J. B., V. B., L. K. ir A. L. teisme duoti parodymai nepatvirtina, kad jis (V. P.) darė spaudimą ar kitaip įtakojo laboratorijos darbuotojus klastoti duomenis. Liudytoja J. P. parodė, kad institute yra susiklosčiusi praktika, kai skyriaus vedėjas ar padalinio darbuotojas skambina užsakovui dėl atitinkamos informacijos suteikimo, o dėl pačių tyrimų rezultatų neaiškumų kilusių tyrimo eigoje, darbuotojai galėjo pasitarti su skyriaus vedėju, skyriaus gydytoju, kuris buvo atsakingas už tyrimus. Liudytoja I. F. parodė, kad jai nėra žinomi atvejai, jog skyriaus vedėjas V. P. prašytų tyrimą atlikusio asmens įrašyti tyrimų rezultatus ne tokius, kokie buvo gauti atlikus tyrimą, i kad ji manė, jei gydytoja G. G. pasirašo, tai ji tuos tyrimus ir atlieka. Liudytoja J. B. parodė, jog negalėtų pasakyti, kad V. P. žinojo visą informaciją apie atliekamus tyrimus, nes mėginiai yra koduojami ir į laboratoriją nepatenka kliento prašymas, patenka tik užduoties lapas. Liudytoja V. B. parodė, jog negaudavo pavedimų protokole nurodyti kitokią informaciją nei nurodyta užduoties lape; jai nežinomi atvejai, kad V. P., kaip skyriaus vedėjas, būtų prašęs tyrimą atlikusio darbuotojo įrašyti kitokius tyrimų rezultatus bei buvo gauti atlikus tyrimą. Liudytoja L. K. parodė, kad tyrimo protokoluose atsispindėdavo tai, kas buvo rasta; tuo metu, kai ji pavaduodavo V. P., pastarasis niekada į ją nesikreipė su prašymu pakeisti tyrimų rezultatus. Liudytoja A. L. parodė, kad V. P. jai niekada nesiūlė perrašyti protokolų ir nereikalavo iš liudytojos jokio kyšio.

1297.4.

130Visi tyrimai buvo atliekami teisingai ir byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų kaltinime nurodytuose protokoluose užfiksuotų rezultatų neteisingumą. Nenustatyta žmonių susirgimų, negauta įmonių nusiskundimų dėl tyrimų kokybės bei jų teisingumo, neigiamų vidinių ar išorinių kokybės auditų išvadų dėl tyrimų kokybės. Taip pat byloje nėra duomenų apie jo (V. P.), kaip skyriaus vedėjo, netinkamą elgesį. Instituto vadovybė reguliariai lankydavosi skyriuje, jis (V. P.) per visą savo darbo laikotarpį (apie 16 metų) nėra baustas. Dėl tyrimų gausos ir didelio išrašomų protokolų skaičiaus pasitaikydavo klaidų, kurias tekdavo aptarti telefonu ir taisyti. Šią aplinkybę teisme patvirtino D. G., nurodydama, kad buvo tokių atvejų, kada laboratorijos protokoluose įsiveldavo klaidos.

1317.5.

132Jis (V. P.) neigia A. K. davęs nurodymą tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir informuoti jį apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo nurodymą. Byloje nėra nei vieno pokalbio, kad A. K. prieštarautų V. P. ar kitaip priekaištautų dėl pateiktų atsakymų teisingumo. Jis (V. P.) būtų atsižvelgęs į tokias pastabas, nes visada stengėsi įsiklausyti į visus darbuotojų nusiskundimus ar pageidavimus. Nei vienas iš apklaustų liudytojų, išskyrus A. K., nenurodė, kad V. P. darė vienokį ar kitokį spaudimą dėl tyrimų atsakymų suklastojimo. Taip pat nėra nei vieno užfiksuoto pakalbio, kur jis (V. P.) galimai darė spaudimą savo darbuotojams dėl tyrimų duomenų suklastojimo.

1337.6.

134Jo veiksmuose nenustatyta tyčia. Jis neįrašė jokių duomenų, kurie galėjo sukelti teisines pasekmes, nesiekė klastoti dokumentų ir nenorėjo taip veikti. Tyčia turi apimti ne vien patį veiksmą, bet ir suvokimą, kad atliekami veiksmai yra nusikaltimas, kad tik tokiu būdu kaltinamasis galėjo pasiekti siekiamų tikslų ir būtent tuos veiksmus padaręs asmuo tokiu būdu siekė pažeisti nustatytą tvarką – padaryti nusikaltimą. Todėl teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes V. P. veiksmuose nėra BK 300 straipsnyje numatytos nusikaltimo sudėties požymių.

1357.7.

136Apeliantas, nesutikdamas su nuteisimu pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, teigia, kad jo veiksmuose nėra šios nusikalstamos veikos sudėties. Teismas neteisingai įvertino situaciją, kai A. P. V. P. perdavė alkoholinio gėrimo butelį kaip kyšį. Apelianto teigimu, iš A. P. gautas nedidelės vertės butelis nėra susijęs su kyšio davimu už automatinių pipečių pirkimą, tai buvo mandagumo gestas. Teisme A. P. parodė, kad jis su V. P. seniai pažįstami, kadangi V. P. ne kartą jį pavaišino kava ir saldainiais, tai jis draugiškai ir spontaniškai padavė butelį. A. P. patvirtino, kad tokia dovana nesiekė jokių neteisėtų tikslų. Iš 2016 m. rugpjūčio 18 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. S6-14-89, kuriame užfiksuotas V. P. ir A. P. susitikimas 2016 m. balandžio 11 d., matyti, kad A. P. pasiūlė atidaryti butelį ir paragauti, tačiau V. P. atsisakė. Pažymi, kad tuo metu jį su A. P. nesiejo jokie darbiniai ar panašaus pobūdžio reikalai, susiję su darbo santykiais, jokių pirkimų nevyko. Apeliantas pažymi, kad ( - ) viešąjį pirkimą dėl automatinių pipečių pritraukėjų pirkimo vykdė daug anksčiau nei A. P. perdavė V. P. butelį, todėl pirkimas niekaip nesusijęs su kyšio ėmimu ar davimu.

1377.8.

138Apeliantas neneigia iš A. P. gavęs 150 Eur ir nurodo, kad vykdydamas mažos vertės pirkimą 2 peristaltiniams homogenizatoriams ir sterilizavimo juostų užlydymo aparatui, sutarė su UAB „( - )“ direktoriumi A. P., kad jis pats parinks bendroves, kurios pateiks brangesnius pasiūlymus. Gavęs reikiamus duomenis, V. P. užpildė atitinkamas formas ir 2015 m. gruodžio 4 d. pateikė ( - ), kurioje nurodė laimėtoją – A. P. atstovaujamą UAB „( - )“, nes jos pateikta kaina buvo mažiausia. Vėliau iš A. P. gavo neteisėtą 150 Eur atlygį. Apeliantas pažymi, kad A. P. atstovaujama bendrovė buvo patikima ir teikė kokybišką laboratorinę įrangą. A. P. gerai išmano savo tiekiamus produktus ir kokybiškai atlieka jų remontą, todėl jis (V. P.) tik pasiteiravo A. P. dėl galimybės įsigyti pritraukėjus. Pirkimo kainą nebuvo koreguota ar kitaip derinta. Iš A. P. buvo gauti du pasiūlymai ir apklausos medžiagai panaudotas mažesnės vertės pasiūlymas. Dėl šio poelgio nuoširdžiai jis gailisi, todėl, apelianto manymu, teismas privalėjo į šią aplinkybę atsižvelgti, skiriant bausmę. Apelianto teigimu, už paimtus 150 Eur vertės grynuosius pinigus teismas jam paskyrė neproporcingą ir neteisingą, aiškiai per griežtą – 600 MGL, 22 596,00 Eur dydžio baudą.

1397.9.

140Apeliantas, neigdamas kyšio paėmimo iš A. B. faktą, nurodo, kad 2015 m. gruodžio 4 d. 11.04 val. užfiksuotas jo (V. P.) ir A. B. telefoninis pokalbis, kurio metu neva jis reikalavo neteisėto atlygio, nuslepiant ŽŪB „( - )“ produkcijos trūkumus, nėra susijęs su kyšio reikalavimu. ŽŪB „( - )“ visada turėjo įsiskolinimų ( - ) ir vėlavo atsiskaityti, todėl minėto telefoninio pokalbio metu buvo aptariami ŽŪM „( - )“ vėlavimai atsiskaityti su ( - ) skyriumi už atliekamus ŽŪB „( - )“ produkcijos tyrimus. Šią aplinkybę nurodė ir teisme apklausta A. B., kuri parodė, kad pokalbio metu minimus atsiskaitymus ji suprato kaip raginimus, kad ŽŪB nedelsiant atliktų mokėjimus už teikiamas paslaugas. Teismas neatsižvelgė į liudytojos L. K. parodymus, kurie patvirtina, kad liudytoja negirdėjo kaip V. P. susitarė su A. B. dėl dokumentų klastojimo, įrašant į protokolus neteisingus duomenis. Liudytoja L. K. taip pat parodė, kad jai buvo žinoma apie bendrovės įsiskolinimus institutui. Liudytoja paaiškino, kada buvo atliekami papildomi (pakartotiniai) tyrimai, siekiant įsitikinti tyrimo rezultatų patikimumu. Liudytoja A. M., nuo 2015 iki 2016 metų dirbusi ŽŪB „( - )“ kokybės vadybininke mėsos gamybos ceche, teisme patvirtino, kad per jos darbo laiką nebuvo tokių atvejų, kad būtų rasta listerijų, salmonelių, be to, nebuvo tokių atvejų, kad būtų prašoma parašyti rezultatą, kad nieko nerasta, jei kas nors buvo aptinkama. Bendrovėje nebuvo praktikos paslėpti ar sunaikinti tyrimų protokolus su neigiamais atsakymais, jie yra saugomi įmonėje. A. B. parodymai taip pat patvirtina faktą, kad instituto vadovai informuodavo apie pirmuosius tyrimų rezultatus, kurie eigoje galėjo ir kisti. A. B. parodymuose dėl 2015 m. lapkričio 23 d. tyrimo protokolo Nr. IKI5707IMI5 nurodo, kad bendrovėje ŽŪM „( - )“ buvo gauti du to paties numerio protokolai, o juose buvo užrašyti skirtingi produktų pavadinimai. 2016 m. rugpjūčio 25 d. elektroniniu paštu iš nacionalinio rizikos vertinimo instituto buvo gautas tyrimo protokolas Nr. 1K164481M15, kuriame nurodyta, kad atlikus tyrimus salmonela 25 gramuose nebuvo aptikta. Apeliantas pažymi, kad 2015 m. gruodžio 23 d. A. B. atvežė lauktuvių prieš didžiąsias metų šventes ir norėjo pasveikinti su artėjančiomis Kalėdomis. Nebuvo tikslo ir siekio duoti ar gauti kyšį. Be to, jis nesigilino į jam perduodamos popierinės dėžės turinį, o A. B. išvykus, ši dėžė buvo išmesta. 2015 m. gruodžio 4 d. telefoninis pokalbis patvirtina, jog V. P. tiesiogiai nurodė, jog maisto ar kitų produktų nereikia. Teismas taip pat turėjo įvertinti, jog jis propaguoja sveiką gyvenimo būdą, sportuoja, nerūko, o dėl priežasčių, susijusių su sveikata, mėsą vartoja labai retai, todėl imti maisto (mėsos) produktus V. P. neturėjo nei noro, nei tikslo. A. B. patvirtino, kad nebuvo jokio neteisėto susitarimo. Pati A. B. nevertina, kad įteikta kalėdinė dovana galėtų būti traktuojama kaip neteisėtas atlygis. Jokio priežastinio ryšio tarp A. B. nuneštos reprezentacinės, degustacinės dovanos ir tyrimo rezultatų nėra. Todėl 2015 m. gruodžio 4 d. telefoninis pokalbis ir A. B. parodymai patvirtina, kad V. P. nenorėjo, nesitikėjo jokių dovanų ar neteisėto atlygio, jų neprašė ir telefoninio pokalbio metu labai aiškiai nurodė, kad maisto ir kitų produktų jam nereikia.

1417.10.

142Apeliantas neigia kyšio paėmimo iš V. Ž. faktą. Nurodo, kad telefoniniai pokalbiai su V. Ž. patvirtina, jog buvo skambinta dėl pristatytų mėginių skaičiaus ir pasakyta, kad buvo rasta salmonelių. Tačiau jis dėl didelio darbo krūvio supainiojo mėginius su kitos įmonės tarpiniais mėginiais. Liudytoja V. B. teisme patvirtino faktą apie labai didelį darbo krūvį. Liudytoja L. K. taip pat parodė, kad dėl didelio darbo krūvio ir protokolų gausos V. P. nespėdavo ir netikrindavo informacijos, kas buvo konkrečiai parašyta; jam pateiktus dokumentus kaip skyriaus vedėjas V. P. pasirašydavo, nes pasitikėjo savo pavaldiniais. Liudytoja L. K. taip pat parodė, kad ji, pavaduodama V. P., pasirašydavo tyrimų protokolus, sąskaitas faktūras, nepatikrinusi jose nurodytos informacijos. V. Ž. parodymai patvirtina, kad pokalbio metu pasakius, jog rastas patogenas, tokia informacija V. Ž. nustebino, nes per visus darbo metus įmonėje niekada nebuvo aptikta salmonelė. Dieną prieš skambinant V. Ž. buvo išsiųstas protokolas Nr. 1K-15/7099/M-1-5, paneigiantis salmonelių egzistavimą mėginiuose. Be to, telefoniniame pokalbyje su V. Ž., kalbėta apie kiaulienos skerdieną, kuriai salmonelė nebūdinga. Tai patvirtina, kad buvo kalbama apie skirtingų įmonių mėginius. Protokolas Nr. 1K-15/7099/M-1-5 patvirtina, kad mėginiuose salmonelių nebuvo rasta. Liudytoja J. P. parodė, kad jei tyrimas yra atliekamas savikontrolei, tuomet tyrimo rezultatas yra pateikiamas įmonei, kuri užsakė tą tyrimą ir tolimesnių įmonės veiksmų centras nekontroliuoja. Mėginiai yra užkoduojami ir tyrėjas gauna koduotą mėginį ir negauna mėginį lydinčio dokumento, kuriame yra nurodyta įmonė. Liudytoja parodė, kad dėl kilusių abejonių tyrimas gali būti atliekamas pakartotinai ir yra buvę atvejų, kai po tokio tyrimo gaunami kiti rezultatai. Apeliantas pažymi, kad su klientais stengėsi palaikyti gerus darbinius santykius, todėl apie tyrimų eigą galėjo informuoti klientus savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose. Instituto vadovybė teigiamai vertino instituto darbuotojų, kaip galimų patarėjų ir konsultantų, pagalbą verslo subjektams. Be to, V. P. pokalbių įrašuose nėra tiesioginių prašymų ar nurodymų duoti kyšį už tyrimo duomenų suklastojimą. Visi byloje minimi laboratoriniai tyrimai buvo atliekami savikontrolės tikslais, jie yra komerciniai ir apmokėti pagal pateiktas sąskaitas.

1437.11.

144Nuteistasis V. P. pripažįsta 2016-03-24 savo kabinete gavęs iš D. G. krepšį, kuriame buvo maisto produktai, tačiau neigia, kad tai buvo neteisėtas atlygis. Apeliantas nurodo, kad nebuvo jokio susitarimo su D. G. dėl neteisėto atlygio gavimo ar davimo. D. G., kaip UAB ,,( - )“ atstovė, pasveikino jį su artėjančiomis šventėmis – Šv. Velykomis ir perdavė jam krepšį su jos atstovaujamos įmonės gaminiais, todėl krepšys traktuotinas kaip menkavertė dovana prieš šventes. Be to, apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad nors maišelis iš D. G. buvo paimtas, tačiau vėliau jis buvo išmestas. Tai, apelianto teigimu, patvirtina, kad jokio ketinimo gauti neteisėtą atlygį nebuvo.

1457.12.

146Skunde nurodoma, kad BK 225 straipsnio 4 dalyje numatytos nusikalstamos veikos (kyšio paėmimas iš A. B., V. Ž. ir D. G.) priskiriamos baudžiamiesiems nusižengimams, todėl jos nepatenka į Lietuvos Respublikos Kriminalinės žvalgybos įstatymo 8 straipsnyje nurodytą nusikalstamų veikų sąrašą, dėl kurių gali būti atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas. Todėl V. P. pokalbiai, užfiksuoti atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus, neatitinka leistinumo kriterijaus ir negali būti vertinami kaip patikimi įrodymai.

1477.13.

148Apelianto teigimu, jam paskirta bausmė yra aiškiai per griežta, neatitinka teisingumo ir proporcingumo principų. Jo finansinė padėtis yra labai sunki, jis nedirba, neturi nekilnojamojo turto ir santaupų, todėl prašo skirti jam laisvės atėmimo bausmę ir vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėti paskirtos bausmės vykdymą.

1498.

150Nuteistasis A. P. apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį jo nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį dalyje panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį; 2) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendį dalyje dėl nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 2 dalį pakeisti: taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir A. P. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jį perduodant pagal laidavimą be užstato J. P., atsakomybei, nustatant 2 metų laidavimo terminą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1518.1.

152Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 227 straipsnio 4 dalį, nes byloje neįrodytas nusikaltimo dalykas ir jo (A. P.) kaltė, veikus tiesioginės tyčios forma. Teismas išsamiai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, vertindamas įrodymus, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, nekaltumo prezumpciją bei in dubio pro reo principą.

1538.2.

154MVRVI supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių, galiojusių inkriminuotų veikų padarymo metu (t. y. 2016 metais) 73 punkte buvo numatyta, kad pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų (be PVM) ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Pagal Taisyklių 21 punktą, pirkimą atliekant žodžiu gali būti net nerengiami pirkimo dokumentai, o pagal Taisyklių 138.1 punktą, pirkimą atliekant žodžiu, bendravimas tarp tiekėjų ir perkančiosios organizacijos vyksta žodžiu. Tokia viešųjų pirkimų vykdymo ( - ) tvarka atitiko ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, galiojusius iki 2017 m. birželio 31 d. Taigi kaltinime nurodytu laikotarpiu vykdant mažos vertės iki 3000 EUR pirkimus, pirkimai galėjo būti vykdomi žodžiu, visas su pirkimu susijusias sąlygas derinant su tiekėjais tiesiogiai telefonu. Pagal aktualias viešojo pirkimo įstatymo nuostatas, organizuojant tokios vertės pirkimus galėjo būti apklaustas tik vienas tiekėjas. Apie tokią ( - ) faktinę viešųjų pirkimų vykdymo tvarką teisme paliudijo ir ( - ) teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas D. Č.. Todėl A. P. nepagrįstai pripažintas kaltu pagal BK 227 straipsnio 4 dalį, todėl ši teismo nuosprendžio dalis naikintina.

1558.3.

156Dėl 2016 sausio – vasario mėnesiais vykdyto automatinio pipečių pritraukėjo pirkimo į jį kreipėsi pats V. P.. Nuo ikiteisminio tyrimo pradžios A. P. davė nuoseklius parodymus apie jų tarpusavio santykius, t. y. kad juos siejo daugiau kaip 13 metų darbiniai santykiai. Darbiniais klausimais jie tarpusavyje bendravo elektroniniais laiškais ir telefonu, ką patvirtina ir byloje užfiksuotas pokalbių turinys. V. P. teisme patvirtino jo nurodytas aplinkybes ir parodė, kad A. P. pažįsta kaip laboratorinės įrangos ir prekių specialistą, turintį ilgalaikę patirtį.

1578.4.

158Byloje nėra įrodymų, kad jis (A. P.) siūlė ar pažadėjo V. P. duoti kyšį dėl automatinio pipečių pritraukėjo pardavimo, ar V. P. viešojo pirkimo veiksmus vykdė siekiant gauti iš A. P. kokį neteisėtą atlygį. Teismas nepagrįstai kaip kyšį pripažino 2016 m. balandžio 11 d. 15.27 val. V. P. tarnybiniame kabinete A. P. perduotą 4 EUR vertės alkoholio butelį. V. P. nebuvo jokio pagrindo teikti A. P. neskelbtiną informaciją apie ( - ) vykdomą viešąjį pirkimą ar neteisėtai vykdyti šį pirkimą, nes automatinio pipečių pritraukėjas ( - ) buvo parduotas už 195 EUR, kai mažos vertės pirkimo, kuriame galima tiekėjų apklausa bei su jais pirkimo derinimas žodžiu, vertė yra iki 3000 EUR. Iki šios vertės net pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu pagal ( - ) Taisykles. Apeliantas pažymi, kad kaltinime minimas alkoholio butelis V. P. buvo perduotas 2016 m. balandžio 11 d., o pirkimas vykdytas 2016 m. sausio – vasario mėnesiais. Byloje nėra įrodymų, jog prieš viešąjį pirkimą ir / ar jo vykdymo metu A. P. būtų taręsis su V. P. ar jam būtų žadėjęs kokio nors pobūdžio neteisėtą atlygį už šio atliekamus veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu. Jis (A. P.) davė išsamius paaiškinimus dėl alkoholio įsigijimo ir jo padovanojimo V. P., ši jo versija nepaneigta.

1598.5.

160Jis ikiteisminio tyrimo metu prisipažino kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 227 straipsnio 2 dalyje, t. y. kad V. P. reikalavimu davė pastarajam 150 Eur vertės kyšį, susijusį su 2 homogenizatorių ir vieno sterilizavimo juostų užlydimo aparatų pardavimu. Jo vadovaujamos bendrovės „( - )“ ( - ) skyriui parduotų aparatų kaina atitiko rinkos sąlygas, todėl žala valstybei nepadaryta. Jis praeityje neteistas, charakterizuojamas išimtinai teigiamai, todėl jam gali būti taikomos BK 40 straipsnio nuostatos.

1619.

162Nuteistasis A. M. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį dėl A. M. nuteisimo pakeisti ir A. M., pripažintam kaltu pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį, taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, pagal laidavimą perduodant B. Z.. Atmetus šį prašymą, sumažinti A. M. paskirtos baudos dydį.

1639.1.

164Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamojo įstatymo nuostatas, netaikydamas BK 40 straipsnio nuostatų ir neatleisdamas A. M. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jis ikiteisminio tyrimo metu visiškai pripažino savo kaltę, nesunkų ir apysunkį nusikaltimą padarė pirmą kartą, neteistas, dirba, charakterizuojamas teigiamai, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir nepadaryta žala. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad visi jam (A. M.) inkriminuoti nusikalstami veiksmai – bendrininkavimas (BK 24 straipsnio 5 dalis), dokumento suklastojimas ir disponavimas (300 straipsnio l dalis), papirkimas (BK 227 straipsnio 2 dalis) nebuvo savitikslės atskiros nusikalstamos veikos, tai buvo tik tam tikri etapai siekiant konkretaus tikslo – apgaule gauti pagamintą netikrą dokumentą. Tai buvo vieno ir to paties sumanymo tęstiniai veiksmai, o šios nusikalstamos veikos padaryme, susiformavo ir galutinis sumanymas – papirkimas. Visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, jie buvo padaryti per labai trumpą laiko tarpą. Šias aplinkybes patvirtina Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo duomenys, kuriuose užfiksuotas A. M. ir V. P. susitikimas. Tokios byloje nustatytos ir pripažintos įrodytomis nusikalstamų veikų aplinkybės patvirtina, kad nusikalstama veika buvo padaryta bendromis kelių asmenų pastangomis, nukreipta į vieną tikslą. Todėl jam (A. M.) inkriminuotos dvi atskiros nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 5 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje bei 227 straipsnio 2 dalyje, turi būti vertinamos kaip ideali, o ne reali, nusikaltimų sutaptis ir paskirtos bausmės bendrinamos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, apėmimo būdu.

1659.2.

166Teismas paskyrė neteisingą, per griežtą, bausmę. Teismas, skirdamas bausmę, nesivadovavo teismine praktika tokio pobūdžio bylose, neįvertino, kad reali žala nepadaryta, kyšis nedidelės vertės, tik nežymiai viršija 1 MGL. Jis anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, suklastotas protokolas nebuvo niekur panaudotas ir jokių žalingų padarinių niekam nesukėlė. Jis veikė ne savanaudiškais tikslais, o buvo paprašytas savo tiesioginio vadovo gauti vandens tyrimų protokolą jo privačiai sodybai. Paskirta bauda yra nepakeliamai sunki našta, nes jo mėnesinės pajamos yra nedidelės (gauna minimalų darbo užmokestį, kuris vidutiniškai sudaro 550 eurų) ir šių lėšų vos pakanka pragyvenimui. Jam 2017 m. buvo diagnozuotas širdies veiklos sutrikimas, todėl gaunamas pajamas turi skirti vaistų, kitų medicinos paslaugų apmokėjimui. Be to, jis prižiūri ir globoja savo motiną A. M. M. (prie skundo pateikti šią aplinkybę patvirtinantys duomenys). Byloje esanti darbdavio išduota charakteristika patvirtina, kad jis (A. M.) toje pačioje darbovietėje dirba 20 metų, niekada nebaustas, charakterizuojamas kaip atsakingas darbuotojas. Jis gailisi dėl padaryto neatsakingo sprendimo ir tai nurodė ikiteisminio tyrimo metu, todėl jo byla galėjo būti išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka. Apeliantas mano, kad jam paskirta bausmė turėtų būti sumažinta vienu trečdaliu.

16710.

168Nuteistosios A. B. gynėjas G. Danėlius apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendį A. B. nuteisimo dalyje panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, A. B. išteisinamąjį nuosprendį. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

16910.1.

170Byloje nenustatyta, kad A. B. siekė tyčia papirkti valstybės tarnautoją. A. B. versiją dėl papirkimo sudėties nebuvimo patvirtina ir liudytojų L. K., A. L. ir A. M. parodymai. 2015 m. gruodžio 23 d. V. P. perduotas krepšys su mėsos gaminiu (karšto rūkymo kumpis paruoštas vartojimui) buvo tik reprezentacinė-degustacinė ŽŪB „( - )“ dovana. Tai patvirtina tarp V. P. ir A. B. užfiksuotų pokalbių turinys ir kiti rašytiniai bylos duomenys. ŽŪB „( - )“ reklamos rinkos ir tyrimo sąnaudų akte Nr. 12 bei krovinio važtaraštyje Nr. V222469 nurodyta, kad to paties svorio ir rūšies produktas, kuris buvo perduotas V. P., supakuotas į bendrovės firminę dovanų pakuotę, buvo skirtas degustacijai esamiems ir potencialiems pirkėjams, siekiant įvertinti jo patrauklumą rinkoje. V. P. perduoto maisto produkto vertė – 15,06 Eur yra nedidelė ir nesudaro pagrindo perduotos dovanos vertinti kaip atlygio už tariamai neteisėtus V. P. veiksmus.

17110.2.

172Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje yra prieštaravimų. Kaltinime nurodyta, jog A.B. susitarė su V. P., kad už siekiamų rezultatų įrašymą į tyrimų protokolus pastarajam prieš Šv. Kalėdas atveš neteisėtą atlygį, tačiau pokalbio metu V. P. nurodė, kad atlygis maisto ar kitais produktais netinka. Tokiu būdu, priešingai nei konstatavo teismas, susitarimas tarp A. B. ir V. P. dėl kyšio nebuvo pasiektas ir V. P., taip pat kaip ir A. B., neturėjo pagrindo perduodamą produktą vertinti kaip kyšį.

17310.3.

174ŽŪB „( - )“ ir kokybės vadovės pareigas bendrovėje ėjusi A. B. nebuvo suinteresuota neteisėto susitarimo su V. P. sudarymu ir įgyvendinimu. ŽŪB „( - )“ gaminiai yra parduodami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse, kuriose ŽŪB „( - )“ produkcija prieš patenkant į prekybą yra tiriama papildomai. Dėl šios priežasties ŽŪB „( - )“ produkcijos trūkumus nustačius ne Lietuvoje, o užsienyje, ŽŪB „( - )“ patiria didesnius laiko ir finansinius kaštus netinkamai produkcijai susigrąžinti ir pirkėjo nuostoliams atlyginti, todėl produkcijos trūkumus nustačius dar Lietuvoje, ( - ) ( - ) skyriaus atliekamų tyrimų metu, bendrovė gali imtis tam tikrų gamybinių priemonių nustatytiems produkcijos trūkumams pašalinti. Tokios aplinkybės įrodo, kad A. B. nebuvo suinteresuota neteisėtu V. P. veikimu – duomenų apie ŽŪB „( - )“ produkcijos trūkumus slėpimu. Neegzistuojant neteisėtam susitarimui, paneigiama ir aplinkybė, kad A. B. galėjo suvokti, jog V. P. perduodama ŽŪB „( - )“ produkcija gali būti vertinama kaip neteisėtas atlygis.

17510.4.

176Gynėjo įsitikinimu, teismas negalėjo remtis 2015-12-04 telefoninio pokalbio tarp A. B. ir V. P. įrašu, nes tokie veiksmai buvo atlikti nesilaikant Kriminalinės žvalgybos įstatymo reikalavimų, todėl yra neteisėti. BPK ir Kriminalinės žvalgybos įstatymas nenumato jokių, net minimalių prielaidų taikyti kriminalinės žvalgybos veiksmus tiriant nusižengimus, todėl teismas remdamasis tokiais duomenimis pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatas. Be to, gynėjas atkreipia dėmesį ir į telefoninio pokalbio datą, t. y. 2015 gruodžio 4 d., ir šiame kontekste pažymi, kad byloje nustatyta, kad protokolas Nr. 1K-15/7071M-1-5 buvo surašytas 2015-11-23, o protokolas Nr. 1K-15/7163/M-1-5 – 2015-12-03, t. y. dar iki telefoninio pokalbio tarp A. B. ir V. P.. Ginčo dėl protokolų Nr. 1K-15/7071M-1-5 ir Nr. 1K-15/7163/M-1-5 autentiškumo nėra.

17711.

178Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantai nuteistieji D. G., V. P., A. P., A. M. prašė tenkinti jų, o jų gynėjai – jų ginamų nuteistųjų apeliacinius skundus. Nuteistoji A. B. ir jos gynėjas, apeliantas G. Danėliaus prašė tenkinti gynėjo apeliacinį skundą. Prokurorė prašė visus apeliacinius skundus atmesti. Nuteistųjų D. G., V. P., A. P. ir nuteistosios A. B. gynėjo advokato Giedriaus Danėliaus apeliaciniai skundai atmestini, nuteistojo A. M. apeliacinis skundas tenkintinas.

179III.

180Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Dėl įrodymų leistinumo ir jų vertinimo

18112.

182Nuteistųjų D. G. ir V. P. bei nuteistosios A. B. gynėjo apeliaciniuose skunduose ginčijamas įrodymų, kuriais remiantis priimtas apkaltinamasis nuosprendis, leistinumas, abejojant kriminalinės žvalgybos tyrimo vykdymo teisėtumu. Skunduose teigiama, kad atliekant slaptą telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę užfiksuoti V. P. telefoniniai pokalbiai su D. G., A. B. bei V. Ž. nėra tinkami ir leistini nuteistųjų kaltumo įrodymai, tiriant D. G., V. P. ir A. B. inkriminuotus baudžiamuosius nusižengimus, nes dėl tokių nusikalstamų veikų negali būti atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokius apeliantų teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

18313.

184Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje ištirti ir teismo pripažinti įrodymais duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal BPK 20 straipsnio 1 dalį įrodymais gali būti pripažįstami ne tik BPK, bet ir kitų įstatymų, tarp jų ir Lietuvos Respublikos Kriminalinės žvalgybos įstatymo (toliau – ir KŽĮ) nustatyta tvarka gauti duomenys. Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant KŽĮ nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais. Teisinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti yra arba 1) apygardų teismų pirmininkų ar šių teismų baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkų motyvuotos nutartys arba 2) generalinio prokuroro ar jo įgalioto generalinio prokuroro pavaduotojo arba apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų ar jų įgaliotų vyriausiųjų prokurorų pavaduotųjų sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo motyvuoti teikimai. Faktinis pagrindas nustatytas KŽĮ 8 straipsnyje, tai – tam tikra informacija apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie įstatyme išvardytus apysunkius nusikaltimus, arba apie šias veikas rengiančius, darančius ar padariusius asmenis. Baudžiamajame procese įrodymais laikomi ir tokie duomenys, kurie gauti apie asmens, dėl kurio buvo atliekama slapta elektroniniais ryšiais (telekomunikacijų tinklais) perduodamos informacijos turinio kontrolė, nusikalstamos veikos bendrininkus ar kitus su jo daroma nusikalstama veika susijusius asmenis.

18514.

186Nagrinėjamoje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis kitame ikiteisminiame tyrime ir Kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje Nr. KŽTB-010-2-2015 surinkta medžiaga, kurioje V. P. atžvilgiu buvo sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmai – elektroninių ryšių tinklais asmens perduodamos informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas, vaizdą ir garsą fiksuojančių priemonių įrengimas, slaptas sekimas, slaptas patekimas į V. P. darbo kabinetą, reikšmingų tyrimui daiktų, dokumentų apžiūra. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras, remdamasis ikiteisminio tyrimo metu surinktais faktiniais duomenimis ir vadovaudamasis BPK 162 straipsniu, priėmė nutarimą panaudoti informaciją kitoje baudžiamojoje byloje (t. 1, b. l. 67-70). Byloje yra pateikta išslaptinta nagrinėjamai bylai aktuali kriminalinės žvalgybos medžiaga: Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Vilniaus valdybos prašymai ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros teikimai dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų sankcionavimo bei Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismo nutartys, kuriomis buvo sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmai ir jų pratęsimas V. P. atžvilgiu (t. 1, b. l. 32-61; t. 13, b. l. 7, 8-9). Teisinis pagrindas atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus pagrįstas Šiaulių apygardos teismo teisėjo ir Panevėžio apygardos teismo pirmininko nutartimis, veiksmų faktinis pagrindas nurodytas prokuroro teikimuose ir teismo nutartyse – tai yra kriminalinės žvalgybos turima informacija apie Instituto ( - ) skyriaus vedėjo V. P. galimai rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 2 dalyje (bendrininkavimas), 228 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje (piktnaudžiavimas), 225 straipsnio 1, 2, 3 dalyse (kyšininkavimas), BK 300 straipsnio 3 dalyje (dokumento klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu). Visos minėtos nusikalstamos veikos patenka į KŽĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikalstamų veikų sąrašą, dėl kurių gali būti atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas. Teismo nutartyse yra nurodyti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdai: techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka ir V. P. sekimas, slaptas patekimas į V. P. darbo kabinetą, šalia esančias susisiekiančias bei pagalbines patalpas, jų apžiūra, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių ir kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų apžiūra ir pažymėjimas, neskelbiant apie jų paėmimą. Nustatytas terminas tokiems veiksmas atlikti nuo 2015-10-20 iki 2016-01-20 (t. 13, b. l. 7). Vėlesnėmis teismo nutartimis sankcionuotas minėtų kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo pratęstas iki 2016-07-20 (t. 13, b. l. 8-10; t. 1, b. t. 60-61). Taigi nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad buvo teisinis ir faktinis pagrindas atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus V. P. atžvilgiu ir tokie veiksmai atlikti KŽĮ nustatyta tvarka.

18715.

188Atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus V. P. atžvilgiu, be kita ko, buvo surinkta duomenų ir apie su V. P. galimai daromomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis susijusius kitus asmenis, tarp jų ir apie A. B. bei D. G.. Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminio tyrimo pradžioje V. P. buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo pagal BK 225 straipsnio 2 dalį, o A.B. ir D. G. – dėl papirkimo pagal BK 227 straipsnio 2 dalį (t. 9, b. l. 28-29; 122-123), t. y. dėl nusikalstamų veikų, kurios patenka į KŽĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikaltimų sąrašą. Nors ikiteisminio tyrimo eigoje kai kurie įtarimai V. P. dėl kyšininkavimo ir įtarimai A. B. bei D. G. dėl papirkimo buvo perkvalifikuoti, pritaikant baudžiamąjį įstatymą, numatantį lengvesnę nusikalstamą veiką (V. P. BK 225 straipsnio 4 dalį, o A. B. ir D. G. – BK 227 straipsnio 4 dalį), tačiau visų nusikalstamų veikų pobūdis išliko nepakitęs, t.y. visi įtariamieji ir toliau buvo įtariami korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymu, todėl tai, kad ikiteisminio tyrimo eigoje buvo nustatytas mažesnio masto kyšininkavimas/papirkimas, nei buvo manoma ikiteisminio tyrimo pradžioje, nedaro KŽĮ nustatyta tvarka surinktų duomenų neleistinais. Tokia pozicija suformuota ir kasacinės instancijos teismo praktikoje, pagal kurią duomenų, gautų atliekant slaptą telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę, kaip įrodymų reikšmės ir jų naudojimo baudžiamajame procese galimybės nepaneigia ir tai, kad nusikalstama veika, dėl kurios buvo sankcionuotas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, vėliau (ikiteisminio tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu) buvo perkvalifikuota pagal kitus BK straipsnius, taip pat ir tokius, kuriuose dėl numatytų nusikalstamų veikų negalėjo būti atliekami operatyvinio tyrimo veiksmai. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo pakeitimas baudžiamojo proceso metu negali nulemti teisėtai gautų duomenų neleistinumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-168-139/2015, 2K-P-94-895/2015).

18916.

190Pagal BPK byloje esančių duomenų pripažinimas įrodymais yra išimtinė teismo, kurio žinioje yra byla, teisė ir pareiga (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Įrodymus teismas privalo ištirti ir patikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3, 4 dalių nuostatų, t. y. paisydamas įrodymų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų, ir, vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalimi, vertinti juos pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teisėjų vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu.

19117.

192Skundžiamo teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino kaip visumą, lygino iš įvairių šaltinių gautus duomenis, kiekvieną korupcinės veikos atvejį analizavo atskirai, ir priešingai nei teigia apeliantai, vertino tiek kaltinančius įrodymus, tiek ir teisinančias aplinkybes. Slaptų tyrimo veiksmų metu surinkti duomenys nėra vienintelis įrodymų šaltinis, patvirtinantis kaltinimo šioje byloje nuteistiems asmenims apimtį. Nagrinėjamoje byloje kiekviena korupcinė veika įrodyta ir kratų metu paimtais rašytiniais dokumentais, atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K., liudytojų parodymais bei kitais bylos įrodymais, kurie surinkti teisėtais būdais ir priemonėmis, todėl yra leistini. Visi byloje surinkti įrodymai, turintys reikšmės bylai teisingai išspręsti, buvo tiesiogiai ištirti ir patikrinti teisme. Pirmosios instancijos teismui tiesiogiai tiriant įrodymus visi proceso dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus apklausiamiems asmenims, žinoti duodamus teisme jų parodymus, betarpiškai dalyvauti tiriant kitus įrodymus ir pareikšti dėl atliekamo tyrimo prašymus bei kitaip naudotis jiems numatytomis procesinėmis teisėmis ir jomis pasinaudojo. Skundžiamame teismo nuosprendyje yra nuosekliai išdėstyti bylos įrodymai ir atskleistas jų turinys, pateiktas įrodymų vertinimas ir remiantis įrodymų visuma padarytos bylos aplinkybes atitinkančios teismo išvados.

19318.

194Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė atskirų nusikalstamų veikų faktines aplinkybes ar šališkai vertino atskirus įrodymus ir jų visumą, todėl konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tirdamas ir vertindamas byloje surinktus įrodymus BPK 20 straipsnio reikalavimų nepažeidė.

195Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo V. P.

19619.

197BK 300 straipsnio 1 dalyje, be kitų veikų, nustatyta baudžiamoji atsakomybė už tikrų dokumentų suklastojimą. Teismų praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-200/2008, 2K-7-175-303/2015 ir kt.). Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Tikras dokumentas yra suklastojimas, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, taip dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-35/2011, 2K-22-628/2019). Asmuo atsako už tikro dokumento suklastojimą, jei tokią veiką padarė tyčia. Kaltininkas, suklastodamas tikrą dokumentą, turi suvokti, kad dokumente yra nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys. Apie tai, kaip kaltininkas suvokė veikos faktines aplinkybes, sprendžiama ne tik pagal kaltinamojo parodymus, bet ir įvertinus kaltininko elgesį pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje 2K-60-303/2018).

19820.

199Nagrinėjamoje byloje V. P., be kita ko, pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tikrų dokumentų – ŽŪB „( - )“, ŽŪB „( - )“, UAB ,,( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ produkcijos pavyzdžių tyrimų protokolų – suklastojimą (keturios nusikalstamos veikos) ir pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį už UAB „( - )“ produkcijos pavyzdžių tyrimo protokolų suklastojimo organizavimą (viena tęstinė nusikalstama veika).

20021.

201Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. P., būdamas valstybės tarnautoju – ( - ) skyriaus vedėju, nurodė jam pavaldžiai skyriaus vyriausiajai specialistei A. K., atliekančiai įstaigai pateiktų kontrolinių mėginių mikrobiologinius tyrimus, tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose nustačius bet kokias neleistinas bakterijas, tikrųjų rezultatų į „Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą“ neįrašyti ir kiekvieną kartą jį informuoti apie tokius tyrimų rezultatus, o duomenis įrašyti tik gavus atskirą jo, t. y. V. P., nurodymą. A. K., išyrusi 2015-11-18, 2015-11-25 ŽŪB „( - )“; 2015-11-20 ŽŪB „( - )“; 2015-12-04, 2016-01-08, 2016-01-21, 2016-02-23 UAB ,,( - )“; 2016-02-08, 2016-03-10, 2016-03-10 UAB „( - )“; 2015-11-25, 2015-11-10, 2015-11-13, 2016-02-05 UAB „( - )“ pateiktus produkcijos mėginius, ir nustačiusi, kad pateiktuose produkcijos kontroliniuose mėginiuose yra parazitų arba neleistinų bakterijų, vykdydama skyriaus vedėjo V. P. nurodymą, apie tai raštu arba žodžiu pastarąjį informavo. V. P., gavęs iš A. K. tyrimų rezultatus ir informaciją apie kontroliniuose mėginiuose rastus parazitus arba neleistinas bakterijas, pasinaudodamas savo, kaip skyriaus vedėjo įgaliojimais, nurodė A. K. į ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus“ įrašyti melagingus, tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ŽŪB „( - )“, ŽŪB „( - )“, UAB ,,( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ pateiktuose tirti produkcijos pavyzdžiuose parazitų/neleistinų bakterijų nerasta. A. K., vykdydama tokius neteisėtus V. P. nurodymus, savo ranka įrašė į ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 53, 54, 55, 57“ bei 2016 m. ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11“ tikrovės neatitinkančius duomenis apie mikrobiologinių tyrimų rezultatus, tokių rezultatų gavimo datas ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu. Tokiu būdu A. K. suklastojo tikrus dokumentus – 2015 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 53, 54, 55, 57 bei 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11, o ( - ) ( - ) skyriaus darbuotojai, nežinodami, kad įrašai 2015 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose Nr. 53, 54, 55, 57 bei 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11 neatitinka tikrovės, surašė 25 kaltinime nurodytus tyrimų protokolus, juose nurodant, kad ŽŪB „( - )“ ir „( - )“, UAB ,,( - )“, „( - )“ ir „( - )“ pateiktuose produkcijos kontroliniuose mėginiuose parazitų/neleistinų bakterijų neaptikta. Tokius protokolus pasirašė ( - ) skyriaus vedėjas V. P., byloje nustatytais trimis atvejais – L. K. ir visais atvejais gydytoja G. G., nežinojusios apie tyrimų protokoluose įrašytus tikrovės neatitinkančius duomenis. Tokiu būdu V. P. suklastojo tikrus dokumentus – 22 ( - ) skyriaus tyrimų protokolus ir organizavo 3 ( - ) skyriaus tyrimų protokolų suklastojimą.

20222.

203Pirmosios instancijos teismas 21 punkte nurodytas aplinkybes nustatė, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, kurią sudaro: atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą A. K., išteisintosios G. G., liudytojų J. P., V. B., I. F., J. B., L. K. parodymai, rašytiniai bylos įrodymai: 2015 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrai Nr. 53, 54, 55, 57, 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrai Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11; tyrimų protokolai: 2015 m. lapkričio 25 d. tyrimų protokolas Nr.1K-15/7099/M-1-5, 2015 m. lapkričio 23 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/7071/M-1-5, 2015 m. gruodžio 3 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/7163/M-1-5, 2015 m. gruodžio 7 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/7378/M-1, 2015 m. gruodžio 7 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/7381/M-1, 2016 m. sausio 11 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0116/M-1, 2016 m. sausio 11 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0079/M-1, 2016 m. sausio 22 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0398/M-1, 2016 m. sausio 22 d. tyrimų protokolas Nr.1K-16/0399/M-1, 2016 m. vasario 24 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/1010/M-1, 2015 m. lapkričio 17 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/6867/M-36-40, 2015 m. lapkričio 18 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/6868/M-1-5, 2015 m. lapkričio 18 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-15/6956/M-1-5, 2016 m. vasario 12 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0696/M-6-10, 2016 m. vasario 17 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0751/M-6-10, 2016 m. vasario 19 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0837/M-16-20, 2016 m. vasario 19 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0838/M-1-5, 2016 m. vasario 19 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0841/M-1-5, 2016 m. vasario 22 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0870/M-1, 2016 m. vasario 22 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0871/M-1. 2016 m. vasario 17 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0710/M-1, 2016 m. vasario 17 d. tyrimų protokolas Nr. 1K-16/0711/M-1, V. P. darbo kabinete apžiūros metu rasti dokumentai, kuriuose A. K. ranka buvo užrašyti teigiami tyrimų rezultatai, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų V. P. telefoninių pokalbių su A. B., V. Ž., R. G., D. G. turinys, kiti skundžiamame teismo nuosprendyje nurodyti teismo išanalizuoti bylos įrodymai.

20423.

205Nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde išreiškia kritiką byloje surinktų įrodymų vertinimui, kurio neteisingumu grindžia netinkamą BK 300 straipsnio 1 dalies taikymą. Skunde nurodoma, kad A. K. parodymai dėl tyrimų rezultatų klastojimo yra nepatikimi, nes jų nepatvirtina kiti bylos įrodymai. Kiti skyriaus darbuotojai, byloje apklausti kaip liudytojai, nenurodė, kad jiems būtų daryta kokia nors įtaka dėl tyrimų rezultatų klastojimo. Nuteistojo teigimu, visuose kaltinime nurodytuose tyrimų protokoluose įrašyti teisingi tyrimų rezultatai, nes protokolus pasirašė gydytoja G. G.. Telefoniniai pokalbiai su bendrovių, kurių produkcija buvo tikrinama, atstovais patvirtina tik tai, kad dėl didelio darbų krūvio pasitaikydavo tyrimų protokoluose klaidų, kurias reikėdavo taisyti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokie apelianto teiginiai ir juos pagrindžiantys argumentai prieštarauja bylos medžiagai ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatyto tikrų dokumentų klastojimo fakto ir V. P. dalyvavimo tokių nusikalstamų veikų padaryme.

20624.

207Nagrinėjamoje byloje pagrindinis V. P. kaltumo dėl tikrų dokumentų – tyrimų protokolų klastojimo įrodymas yra atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą A. K. parodymai, kuriuos pirmosios instancijos teismas vertino kaip patikimą įrodymų šaltinį. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokiu A. K. parodymų vertinimu.

20824.1.

209Nagrinėjamoje byloje atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai yra pirminis informacijos šaltinis, patvirtinantis, kad ( - ) skyriuje buvo klastojami tikri dokumentai – Mikrobiologinių tyrimų darbo registrai ir tyrimų protokolai. Byloje nustatyta, kad A. K. kaltinime nurodytu laikotarpiu dirbo ( - ) skyriuje ir atlikinėjo mikrobiologinius maisto ir vandens mėginių tyrimus. A. K. viso bylos proceso metu iš esmės vienodai ir nuosekliai teigė, kad ( - ) skyriuje apie mikrobiologinių tyrimų teigiamus rezultatus, t. y. nustačius tirti pateiktuose pavyzdžiuose neleistinas bakterijas (parazitus), reikėdavo pranešti skyriaus vedėjui V. P.. Ji tokios tvarkos laikėsi, t.y. kiekvieną kartą mikrobiologinių tyrimų atlikimo metu gavusi teigiamus rezultatus apie tai tiesiogiai informuodavo skyriaus vedėją V. P. raštu (užrašydama ant popieriaus lapo mėginio pavadinimą, t. y. suteiktą mėginio kodą, įmonės pavadinimą ir tyrimo metu mėginyje rastas bakterijas) arba žodžiu (ateidavo pas V. P. ir pasakydavo apie mėginiuose rastas bakterijas). V. P., gavęs informaciją apie teigiamus tyrimų rezultatus, nurodydavo, ką reikia daryti, kokius tyrimų rezultatus įrašyti į mikrobiologinių tyrimų darbo registrus. Ji į mikrobiologinių tyrimų darbo registrus įrašydavo tyrimo rezultatą tokį, kokį liepdavo V. P., t. y. vietoj teigiamo rezultato įrašydavo neigiamą, kuris reiškė, kad tiriamoje produkcijoje neleistinų bakterijų neaptikta. Tikrieji tyrimų rezultatai niekur neišlikdavo. Vykdydama vedėjo V. P. nurodymus, ji į 2015 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 53, 54, 55, 57 bei 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11 įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis ir tokiu būdu juos suklastojo. A. K. parodė, kad jai buvo žinoma, kad remiantis jos padarytais įrašais Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose yra surašomi tyrimų protokolai (t. 13, b. l. 117-122).

21024.2.

211Byloje kaip liudytojos apklaustos ( - ) skyriuje dirbusios J. P., V. B., I. F., J. B., L. K. nenurodė, kad skyriaus vedėjas V. P. joms būtų nurodęs klastoti tyrimų rezultatus ar kitus dokumentus, tačiau ši aplinkybė nepaneigia A. K. parodymų dėl dokumentų klastojimo objektyvumo ir teisingumo. Nuteistojo V. P. darbo kabinete apžiūros metu rasti A4 formato balstos spalvos lapai, ant kurių A. K. ranka parašyta apie teigiamus tyrimų rezultatus ŽUB ,,( - )“ ir UAB ,,( - )“ produkcijoje, ir kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų V. P. telefoninių pokalbių su bendrovių, kurių produkcijos pavyzdžių mikrobiologinius tyrimus atliko A. K., atstovais: A. B., V. Ž., R. G., D. G. turinys, tiesiogiai patvirtina A. K. parodymus apie tikrų dokumentų, kaltinime nurodytų Mikrobiologinių tyrimų darbo registrų ir tyrimų protokolų klastojimą.

21224.3.

213Pirmosios instancijos teisme A. K. paaiškino priežastis, dėl kurių ji laikėsi ( - ) skyriuje egzistavusios tvarkos pranešti apie teigiamus tyrimų rezultatus skyriaus vedėjui ir pakluso jo nurodymams į Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus įrašyti neteisingus tyrimų rezultatus, t.y. ji buvo jauno amžiaus, studentė, neturėjo darbo patirties, tai buvo pirmas rimtas jos darbas, kurį džiaugėsi gavusi ir tikėjosi, kad vėliau skyriuje egzistavusi tvarka pasikeis. Teisėjų kolegija tokius A. K. paaiškinimus vertina kaip įtikinamus ir neprieštaraujančius bylos medžiagai. Byloje nėra duomenų, kad A. K. turėtų tikslą ar motyvą apkalbėti V. P.. Tokių aplinkybių nenurodo ir nuteistasis V. P.. Apelianto nuteistojo V. P. skunde nurodomos aplinkybės, kad byloje nėra duomenų, kad A. K. būtų prieštaravusi skyriaus vedėjo nurodydamas klastoti tyrimų duomenis, nepaneigia nuteistojo V. P. kaltės, ir patvirtina A. K. nurodytas aplinkybes, kad ji dėl jauno amžiaus ir darbinės patirties stokos, nesugebėjo pasipriešinti skyriaus vadovo neteisėtiems reikalavimams. A.K. prisipažino suklastojusi tikrus dokumentus – 2015 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 53, 54, 55, 57 bei 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 11, ir už tai teismo pripažinta kalta. Ši aplinkybė liudija, kad A. K. ir pati nevengė baudžiamosios atsakomybės, davė parodymus ir apie savo neteisėtus veiksmus, todėl nėra pagrindo abejoti jos parodymų objektyvumu ir patikimumu.

21424.4.

215Apibendrinant tai, kas išdėstyta 24.1–24.3 punktuose, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai atitinka BPK 20 straipsnyje keliamus liečiamumo ir leistinumo reikalavimus, juos patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jais vadovavosi, priimdamas V. P. apkaltinamąjį nuosprendį.

21625.

217Išteisintoji G. G. pirmosios instancijos teisme parodė, kad ji pasirašydavo tyrimų protokolus, netikrindama juose atspausdintų tyrimų rezultatų teisingumo, nes tyrimo protokolai buvo pateikiami be užduočių lapų ir klientų užpildytų prašymų, be to, ji visiškai pasitikėjo bendradarbiais. Už galutinį tyrimo protokolą buvo atsakingas vedėjas (t. 13, b. l. 123-124). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo tokius išteisintosios G. G. parodymus vertinti kaip nepatikimus, nes byloje nėra duomenų, kurie juos paneigtų.

21826.

219Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų V. P. telefoninių pokalbių su bendrovių, kurių produkcijos pavyzdžių mikrobiologinius tyrimus atliko A. K., atstovais: A. B., V. Ž., R. G., D. G. turinys, priešingai nei teigia apeliantas, patvirtina, kad žemės ūkio bendrovės „( - )“ ir „( - )“, uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“, „( - )“ ir „( - )“ pateiktuose produkcijos pavyzdžiuose buvo aptikta parazitų arba neleistinų bakterijų ir apie tai buvo informuoti minėtų bendrovių atstovai. Tačiau po pokalbių su tyrimų užsakovų atstovais teigiami tyrimų rezultatai mikrobiologinių tyrimų darbo registruose ir jų pagrindu surašytuose tyrimų protokoluose nurodomi nebuvo. Priešingai, tiek Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose, tiek tyrimų protokoluose buvo nurodomi neigiami tyrimų rezultatai, kurių pageidavo minėtų bendrovių atstovai.

22027.

221Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti pagrįstą ir vienareikšmę išvadą, kad V. P., duodamas jam pavaldžiai specialistei A. K. nurodymus pranešti apie visus teigiamus tyrimų rezultatus, skambindamas bendrovių, kurių produkcijos mėginių tyrimai buvo atliekami Institute, atstovams ir pranešdamas jiems nepalankius tyrimų rezultatus, derindamas su jais pageidaujamus rezultatus ir nurodydamas tyrimą atlikusiai specialistei Mikrobiologinių tyrimų darbo registruose įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. vietoj tyrimo metu nustatytų teigiamų rezultatų nurodyti neigiamus, žinodamas, kad tokie tikrovės neatitinkantys duomenys bus įrašyti tyrimų protokoluose, kurie pateikiami tyrimų užsakovams, ir pats tokius suklastotus tyrimų protokolus patvirtindamas savo parašu bei įmonės spaudu, veikė neteisėtai, suprato, kad tokiu būdu teisinėje apyvartoje įtvirtina apgaulę ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

22228.

223Pirmosios instancijos teismas V. P. neteisėtus veiksmus, suklastojant kaltinime nurodytą ŽŪB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimo protokolą, vertino kaip pavienę nusikalstamą veiką ir ją kvalifikavo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Kaltinime nurodytų dviejų ŽŪB „( - )“, septynių UAB ,,( - )“ ir dvylikos UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimo protokolų klastojimą vertino kaip 3 tęstines nusikalstamas veikas ir visas jas kvalifikavo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Teismas kaip tęstinę nusikalstamą veiką vertino ir trijų UAB „( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimo protokolų Nr. 1K-16/1332/M-1, 1K-16/1334/M-1, 1K-16/1335/M-1 suklastojimą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad minėti tyrimų protokolai buvo pasirašyti skyriaus darbuotojos, kuri nežinojo, kad tyrimų protokoluose esantys įrašai apie pateiktą UAB ,,( - )“ produkciją (šalto rūkymo Atlantinių lašišų filė ,,( - )“, ,,( - )“, ,,T. M.“) neatitinka tikrovės, t.y. yra suklastoti. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad V. P. davė nurodymus jam pavaldžiai specialistei A. K. Mikrobiologinių tyrimų darbo registre Nr. 11 įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis, kad nuo 2016-03-10 iki 2016-03-18 atlikus UAB ,,( - )“ pateiktų pavyzdžių tyrimą šalto rūkymo Atlantinių lašišų file ,,( - )“ ir ,,( - )“ bei ,,T. M.“ monocitogeninės listerijos bakterijų neaptikta ir remiantis tokiai tikrovės neatitinkančiais duomenimis buvo surašyti tyrimų protokolai Nr. 1K-16/1332/M-1, 1K-16/1334/M-1, 1K-16/1335/M-1, kuriuos pasirašė Instituto skyriaus darbuotoja, nežinojusi, kad tyrimų protokoluose esantys įrašai apie pateiktą UAB ,,( - )“ produkciją neatitinka tikrovės. Todėl už minėtų tyrimo protokolų suklastojimo organizavimą pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu ir nuteistas V. P..

22429.

225Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta 19-28 punktuose, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas V. P. veikoje tinkamai nustatė visus BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytos veikos požymius ir visuose epizoduose baudžiamąjį įstatymą V. P. taikė tinkamai.

226Dėl BK 225 straipsnio 4 dalies ir BK 227 straipsnio 4 dalies taikymo

22730.

228Nagrinėjamoje byloje V. P. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už mažesnės negu 1 MGL vertės kyšio priėmimą iš A. B. D. G. A. P. ir V. Ž. (4 atskiros nusikalstamos veikos), o A. B., D. G., A. P. ir V. Ž. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal BK 227 straipsnio 4 dalį už valstybės tarnautojo V. P. papirkimą – mažesnės negu 1 MGL vertės kyšio davimą.

22931.

230Kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšiu, kaip papirkimo dalyku, pripažįstamas neteisėtai duotas, siūlytas ar žadėtas turtinis atlygis valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Pripažįstant duotą, siūlytą ar žadėtą atlygį kyšiu svarbiausia yra tai, kad šis atlygis, nebūdamas oficialiai reglamentuojamų darbinių santykių dalis, siejamas būtent su valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens įgaliojimų vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-48/2009). Inkriminuojant kyšininkavimą nebūtina, kad veiksmai, už kuriuos duodamas ir paimamas kyšis, būtų tiesiogiai nurodyti norminiame akte, reglamentuojančiame asmens pareigas. Pakanka, kad tokie veiksmai būtų šio asmens tarnybinių galimybių ribose, t. y. kad toks asmuo, nesąžiningai vykdydamas pareigas, galėtų sudaryti palankias sąlygas sprendimui, kuriuo suinteresuotas kyšio davėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-266-942/2015, 2K-207/2013).

23132.

232Pagal BK 225 straipsnio 4 dalyje nustatyta atsakomybė valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjusiam ar susitarusiam priimti arba reikalavusiam ar provokavusiam duoti, arba priėmusiam mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Šios nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai – 1) pažadas priimti kyšį, 2) susitarimas jį priimti, 3) reikalavimas jį duoti, 4) provokavimas duoti kyšį, 5) kyšio priėmimas – įstatymo dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šių veikų. Kyšininkavimas padaromas tik tiesiogine tyčia, jo sudėtis formali, todėl nusikalstama veika laikoma baigta, nuo bet kurios iš šių veikų padarymo momento. Nagrinėjamoje byloje aktualus kyšininkavimas už neteisėtą veikimą. Neteisėtas veikimas suprantamas kaip veiksmai, kurių valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo neturi teisės atlikti vykdydamas įgaliojimus (pvz., savo tarnybinės kompetencijos viršijimas, sprendimo priėmimas nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nusikalstamos veikos ar kitos rūšies viešosios teisės pažeidimo padarymas ir t. t.). Būtinas kyšininkavimo požymis yra kyšio davėjo pageidaujamas kyšio priėmėjo veikimas (neveikimas), t. y. tai, ko siekė kyšio davėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-196-697/2018).

23333.

234Pagal BK 227 straipsnio 4 dalį atsako tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus. Kvalifikuojant asmens veiksmus pagal BK 227 straipsnį, būtina nustatyti ne tik objektyvią papirkimo veiksmų išraišką, bet ir tiesioginę tyčią papirkti valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį. Sprendžiant įtariamo ar kaltinamo asmens kaltumo klausimą, tokiais atvejais reikia įvertinti ne tik tai, kaip jo atitinkamus veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, bet ir nustatyti šio asmens realų ketinimą papirkti valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį siekiant, kad šis veiktų ar neveiktų jo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-536-942/2015, 2K-439-788/2016, 2K-140-788/2017).

23534.

236Nuteistasis V. P. ginčija BK 225 straipsnio 4 dalies taikymą (4 nusikalstamos veikos), o nuteistieji D. G., A. P. ir nuteistosios A. B. gynėjas ginčija BK 227 straipsnio 4 dalies taikymą, argumentuodami tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus (nuteistųjų, liudytojų parodymus, rašytinius duomenis) ir dėl to padarė bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas dėl nuteistųjų kaltumo. Tokie apeliantų teiginiai nepagrįsti.

237Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį ir A. B. nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį

23835.

239Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, kuria sudaro: atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai, apeliantų skunduose minimų liudytojų A. M., A. L., L. K. parodymai, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp V. P. ir A. B. turinys bei 2015-12-23 V. P. ir A. B. susitikimo duomenys bei kiti skundžiamame teismo nuosprendyje išdėstyti ir išanalizuoti rašytiniai bylos dokumentai, padarė išvadą, kad kaltinime nurodytomis aplinkybėmis A. B. 2015-12-23 davė valstybės tarnautojui V. P. neteisėtą atlygį už jo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais – 3,7 kg svorio karštai rūkytos kiaulienos mentę, t. y. 15,06 Eur vertės kyšį, o valstybės tarnautojas V. P. šį kyšį iš A. B. paėmė. Tokius V. P. veiksmus teismas vertino kaip kyšininkavimą pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, o A. B. – kaip papirkimą pagal BK 227 straipsnio 4 dalį.

24036.

241Nuteistasis V. P. neigia kyšio paėmimo iš A. B. faktą, o nuteistosios A. B. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje nenustatyta, kad A. B. siekė tyčia papirkti valstybės tarnautoją. Apeliantai teigia, kad 2015-12-23 V. P. perduotas krepšys su mėsos gaminiu buvo tik ŽŪB ,,( - )“ reprezentacinė–degustacinė dovana. Tokie apeliantų teiginiai prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl V. P. ir A. B. kaltės.

24237.

243Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad A. B. 2015-12-23 8.33 val. ( - ) ( - ) skyriaus patalpose valstybės tarnautojo V. P. darbo kabinete perdavė valstybės tarnautojui V. P. krepšį su maisto produktais, t.y. 3,7 kg svorio karštai rūkytos kiaulienos mentę, 15,06 Eur vertės, o valstybės tarnautojas V. P. A. B. perduotą krepšį su maisto produktais paėmė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad valstybės tarnautojui V. P. krepšys su maisto produktais buvo perduotas už pastarojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už tai, kad ŽŪB ,,( - )“ produkcijos tyrimų dokumentuose nebūtų įrašyti tikrieji tyrimų rezultatai, t. y., kad šios bendrovės tirtuose produkcijos mėginiuose rasta neleistinų bakterijų, o būtų nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad tokių bakterijų nerasta. Tokios aplinkybės nustatytos remiantis A. K. parodymais, kuri teisme parodė, kai 2015 metais lapkričio mėnesį, atlikdama tyrimus, nustatė, kad 2015-11-18 ŽŪB „( - )“ viename iš penkių pateiktų tirti broilerių kaklų odelių mėginyje yra salmonelių, o 2015-11-25 pateiktame tirti naminio faršo mėginyje – monocitogeninės listerijos bakterijos ir apie tai informavo skyriaus vedėją V. P.. V. P. jai nurodė teigiamus tyrimų rezultatus pakeisti neigiamais ir ji, vykdydama pastarojo nurodymą, į Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą 2015 metų Nr. 55 įrašė, kad ŽŪB ,,( - )“ 2015-11-18 ir 2015-11-25 pateiktuose tirti produkcijos mėginiuose neleistinų bakterijų neaptikta. Remiantis jos suklastotu Mikrobiologinių tyrimų darbo registru 2015 metų Nr. 55 buvo surašyti tyrimų protokolai: 2015-12-03 Nr. 1K-15/7163/M-1-5 ir 2015-11-23 Nr. 1K-15/7071/M-1-5, kuriuose nurodyta, kad ŽŪB ,,( - )“ pateiktuose tirti naminio faršo ir viščiukų broilerių kaklų odelių mėginiuose neleistinų bakterijų neaptikta (t. 6, b. l. 71-78, 79-80, 92). A. K. nurodytas aplinkybes apie ŽŪB ,,( - )“ tirtoje produkcijoje aptiktas neleistinas bakterijas patvirtina V. P. darbo kabinete rastas A. K. ranka rašytas lapelis su tekstu „List“...........““( - )“, „salmonella spp“, „1K-15/7071/M-1-5, 11.18“, „1-Višč. Broil. Kaklų odelės L-402. 25 g. Nr.217a.“

24438.

245Priešingai nei teigia apeliantai, liudytojos A. M. ir A. L., ŽŪB ,,( - )“ kokybės vadybininkės, bei liudytoja L. K., ( - ) ( - ) skyriaus kokybės vadybininkė, nepaneigė kyšininkavimo/papirkimo fakto. Liudytojos A. M. ir A. L. teisme nurodė joms žinomas aplinkybes, kad ŽŪB ,,( - )“ su ( - ) buvo sudariusi sutartį dėl produkcijos laboratorinių tyrimų ir kad V. P. buvo ( - ) ( - ) skyriaus vedėjas. Be to, liudytoja A. L. parodė, kad ji yra kalbėjusi apie ŽŪB ,,( - )“ produkcijos tyrimus su V. P. telefonu, ir kad yra buvę atvejų, kad tyrimų metu ŽŪB ,,( - )“ produkcijos mėginiuose buvo aptikta salmonelių. Liudytoja L. K. parodė ne kartą girdėjusi skyriaus vedėjo V. P. telefoninius pokalbius su A. B., kurių metu V. P. informuodavo A. B. apie tyrimų rezultatus. Nuteistojo V. P. bendravimo telefonu su ŽŪB ,,( - )“ atstovėmis A. L. ir A. B. faktus patvirtina Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo metu užfiksuoti telefoniniai pokalbiai (t. 1, b. l. 132-154).

24639.

2472015-12-04 buvo užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp V. P. ir A. B., kurio metu buvo kalbama apie ŽŪB ,,( - )“ 2015-11-25 pristatytą naminio faršo L 151125 mėginį ir jame rastas listerijas, apie skolas V. P. ir jų galimą sugrąžinimą prieš Kalėdas (t. 1, b. l. 136-138). Nors apeliantas nuteistasis V. P. teigia, kad ŽŪB ,,( - )“ buvo skolingas Institutui už tyrimus ir 2015-12-04 telefoninio pokalbio metu jis apie tai priminė A. B., tačiau tokie nuteistojo teiginiai prieštarauja telefoninio pokalbio turiniui ir po šio pokalbio įvykusio susitikimo su A. B. metu užfiksuotoms aplinkybėms. 2015-12-04 užfiksuoto telefoninio pokalbio turinys liudija, kad V. P. ir A. B. aptarus ŽŪB ,,( - )“ nepalankius tyrimų rezultatus ir V. P. paklausus, ką su tuo daryt, A. B. išreiškia pageidavimą, kad ,,jeigu įmanoma išrašyt gerai“ ir po to V. P. iš karto klausia dėl skolų ,,<...kada tu skolas visas tada gražinsi man?“, ir A. B. nurodo, kad prieš Kalėdas, o V. P., reaguodamas į A. B. atsakymą, nurodo, kad ,,<...davai, tada ką nors rimčiau ten su savo tom...<...> maistais, vaistais, man ten...ne“. Taigi, priešingai nei teigia nuteistasis V. P., telefoniniame pokalbyje apie skolas Institutui už atliktas paslaugas nekalbama, o tariamasi dėl asmeninės skolos gražinimo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje yra užfiksuotas V. P. telefoninis pokalbis su A. B., kuriame iš tiesų aptariama ir ŽŪB ,,( - )“ susidariusi skola Institutui už tyrimus, tačiau toks pokalbis vyko vėliau, 2016-03-16 (t. 1, b. l. 143-146), ir jis nesiejamas su aptariamu 2015-12-23 papirkimo ir kyšininkavimo įvykiu. 2015-12-23 buvo užfiksuotas A. B. apsilankymas ( - ) ( - ) skyriaus patalpose ir susitikimas su valstybės tarnautoju V. P., kurio metu V. P. darbo kabinete A. B. perdavė valstybės tarnautojui V. P. krepšį su maisto produktais, t.y. 3,7 kg svorio karštai rūkytos kiaulienos mentę, 15,06 Eur vertės, o V. P. krepšį su maisto produktais paėmė. Šis įvykis patvirtina, kad 2015-12-04 V. P., kalbėdamas telefonu su A. B. ir šio pokalbio metu minėdamas skolą, siekė asmeninės naudos. Nuteistosios A. B. gynėjo skunde nurodoma aplinkybė, kad telefoninis pokalbis tarp V.P. ir A. B. vyko vėliau, t. y. 2015-12-04, nei buvo surašytas tyrimo protokolas, t.y. 2015-12-03, patvirtina byloje nustatytą tikro dokumento – tyrimo protokolo datos suklastojimo faktą ir nepaneigia nuteistosios A. B. kaltės dėl papirkimo bei V. P. kaltės dėl kyšio priėmimo. Nuteistųjų V. P. ir A. B. kaltės taip pat nepaneigia ir aplinkybė, kad V. P. perduotame krepšyje buvo maisto produktai, kurių V. P. gauti nepageidavo, nes sprendžiant asmens kaltės dėl papirkimo ir/ar kyšininkavimo klausimą aktuali yra kyšio vertė, o ne kyšio turinys. Nagrinėjamoje byloje kyšio vertė nustatyta rašytiniais ŽŪB ,,( - )“ pateiktais dokumentais ir dėl to ginčo byloje nėra.

24840.

249Byloje nustatyta, kad V. P. bylai aktualiu laikotarpiu buvo valstybės tarnautojas. Valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims įstatymai draudžia duoti ir priimti bet kokias dovanas už jų teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą, vykdant tarnybinius įgaliojimus. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai suteikia teisę valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims gauti dovanų tik griežtai numatytais atvejais. Priešingu atveju, t. y. jei tarnautojui už jo tarnybinių pareigų vykdymą ar nevykdymą duodama „dovana“, o šis tokią ,,dovaną“ priima, reiškia, kad valstybės tarnautojas priima kyšį. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantų įvardijama ,,dovana“ – krepšys su maisto produktais, buvo perduota valstybės tarnautojui jo darbo vietoje, darbo laiku, už konkrečius valstybės tarnautojo neteisėtai atliktus veiksmus. Todėl atmetamas kaip nepagrįstas apeliantų skundų teiginys, kad A. B. 2015-12-23 perduotas V. P. ir pastarojo priimtas krepšys su maisto produktais buvo ŽŪB ,,( - )“ reprezentacinė–degustacinė dovana Šv. Kalėdų proga.

25041.

251Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad A. B. ir V. P., atlikdami jiems inkriminuojamus veiksmus, veikė tiesioginės tyčios forma, t. y. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. V. P. neneigia savo kaip valstybės tarnautojo statuso, o A. B. neneigia žinojusi, kad V. P. yra valstybės tarnautojas. Byloje įrodyta, kad papirkėja A. B. perdavė krepšį su ŽŪB ,,( - )“ maisto produktais už tai, kad V. P., vykdydamas įgaliojimus, veikė taip, kaip to pageidavo papirkėja, t. y. ŽŪB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimų protokoluose nurodė papirkėjos pageidaujamą rezultatą. V. P., būdamas valstybės tarnautoju, suvokė, kad duodamas sau pavaldžiai skyriaus darbuotojai nurodymą į tikrus dokumentus įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis ir vėliau tokių dokumentų pagrindu savo parašu ir įstaigos spaudu patvirtindamas surašytus tikrus dokumentus – tyrimo protokolus, t. y. suklastodamas tikrus dokumentus, ir už tai gaudamas materialinį atlygį, elgiasi neteisėtai ir norėjo taip veikti, t. y. jis, kaip valstybės tarnautojas, siekė turtinės naudos sau ir šį siekį realizavo, iš A. B. paimdamas krepšį su maisto produktais už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus. Todėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl V. P. ir A. B. tyčios turinio yra teisingos ir V. P. ir A. B. kaltė nagrinėjamoje byloje įrodyta.

25242.

253Apibendrinant tai, kas išdėstyta 35-41 punktuose, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes A. B. ir V. P. tinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas. Naikinti skundžiamą teismo nuosprendį aptartoje dalyje, apeliantų – nuteistojo V. P. ir nuteistosios A. B. gynėjo – apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo.

254Dėl V. P. nuteisimo pagal 225 straipsnio 4 dalį ir D. G. nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį

25543.

256Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, kuria sudaro: atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai, liudytojų R. G., L. K. parodymai, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp V. P. ir R. G. bei D. G. turinys, 2016 m. kovo 24 d. V. P. ir D. G. susitikimo duomenys bei kiti skundžiamame teismo nuosprendyje išdėstyti ir išanalizuoti rašytiniai bylos dokumentai, padarė išvadą, kad 2016 m. kovo 24 d. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis D. G. davė valstybės tarnautojui V. P. neteisėtą atlygį už jo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. 6,48 Eur vertės kyšį (410 g lašišos filė), o valstybės tarnautojas V. P. šį kyšį iš D. G. paėmė. Tokius V. P. veiksmus teismas vertino kaip kyšininkavimą pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, o D. G. – kaip papirkimą pagal BK 227 straipsnio 4 dalį.

25744.

258Nuteistoji D. G. neigia davusi V. P. kyšį, o nuteistasis V. P. neigia iš D. G. priėmęs kyšį. Abu apeliantai 2016-03-24 D. G. įteiktą V. P. UAB ,,( - )“ produkciją vertina kaip menkavertę dovaną artėjančių Šv. Velykų proga. Tokie apeliantų teiginiai prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

25945.

260Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad valstybės tarnautojo, ( - ) ( - ) skyriaus vedėjo V. P. nurodymu, jam pavaldi skyriaus vyriausioji specialistė A. K. suklastojo 2015 metų Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 57 ir 2016 m. Mikrobiologinių tyrimų darbo registrus Nr. 2, 4, 9, juose nurodydama, kad jos tirtuose UAB ,,( - )“ pateiktos produkcijos: šaldytos Atlantinės silkės 300+, šaldytos Atlantinės skumbrės 300/500 mėginiuose parazitų ir jų lervų nerasta. Remiantis tokiais Mikrobiologinių tyrimų darbo registro įrašais buvo surašyti septyni tyrimų protokolai: Nr. 1K-15/7378/M-1, Nr. 1K-15/7381/M-1, Nr. 1K-16/0116/M-1, Nr. 1K-16/0079/M-1, Nr. 1K-16/0398/M-1, Nr. 1K-16/0399/M-1, Nr. 1K-16/1010/M-1, kuriuos pasirašė ir įstaigos spaudu patvirtino ( - ) ( - ) skyriaus vedėjas V. P.. Nuteistojo V. P. kaltumas suklastojus tikrus dokumentus – minėtus UAB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimų protokolus – įrodyta byloje surinktais įrodymais, dėl kurių patikimumo ir pakankamumo teisėjų kolegija pasisakė šio procesinio sprendimo dalyje ,,Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo V. P.“, todėl dar kartą tų pačių motyvų ir išvadų nekartoja.

26146.

262Nuteistoji D. G. nagrinėjamoje byloje nebuvo kaltinama dėl dokumentų klastojimo ar bendrininkavimo su V. P., šiam klastojant tikrus dokumentus – UAB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimo protokolus. Tačiau byloje surinkti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad D. G. žinojo apie V. P. neteisėtus veiksmus, t.y. apie jos atstovaujamos UAB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimų protokolų klastojimą ir siekė tokio valstybės tarnautojo V. P. neteisėto veikimo, už tai vėliau atsilygindama UAB ,,( - )“ produkcija. Tokios aplinkybės byloje nustatytos išanalizavus V. P. ir UAB ,,( - )“ atstovės D. G. telefoninius pokalbius, kurių turinys liudija, kad V. P. nuolat informuodavo UAB ,,( - )“ atstovę D. G. apie jos atstovaujamos bendrovės pateiktos produkcijos (nurodydamas partijos numerį, vežimo laiką ir t.t.) mėginių tyrimų teigiamus rezultatus, t. y. mėginiuose rastus parazitus ir jų lervas, o D. G., gavusi tokio pobūdžio informaciją, siekdama nuslėpti UAB ,,( - )“ nepalankius tyrimų rezultatus, prašydavo V. P., kad šis parašytų ,,gerai, gražiai“ arba ,,kad nieko, kaip visada“. Kaltinime nurodytų UAB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimų protokolų turinys, kuriuose nurodyta, kad UAB ,,( - )“ pateiktuose tirti produkcijos (Atlantinių silkių ir skumbrių) mėginiuose parazitų ir jų lervų neaptikta, patvirtina, kad V. P. juose nurodė D. G. pageidaujamus, UAB ,,( - )“ palankius tyrimų rezultatus ir tokio turinio tyrimų protokolus pateikė tyrimų užsakovui UAB ,,( - )“.

26347.

264Apeliantės nuteistosios D. G. skundo teiginiai, kad kaltinime nurodyti tyrimo protokolai buvo aktualūs ne jos vadovaujamam skyriui, o sūdymo–rūkymo ir kulinarijos cechui, kuriam vadovavo R. G., todėl V. P. neturėjo pagrindo iš jos reikalauti, o ji jam duoti kyšį, nepaneigia V.P. papirkimo bei pastarojo kyšininkavimo fakto. Iš tiesų kaltinime minimuose 7 (septyniuose) UAB ,,( - )“ produkcijos mėginių tyrimų protokoluose nurodyta, kad UAB ,,( - )“ šaldytos Atlantinės silkės ir skumbrės mėginius tyrimui pristatė R. G. (t. 3, b. l. 66; t. 4, b. l. 105, 132, 135, 157, 160; t. 5, b. l. 3), tačiau teisme apklausta liudytoja R.G. neigė asmeniškai pažinojusi ( - ) skyriaus vedėją V. P. ir pati pristatinėjusi į ( - ) tyrimams produkcijos mėginius. Liudytoja R. G. teisme parodė, kad ji UAB ,,( - )“ 2015-2016 m. prižiūrėjo sūdymo, rūkymo gamybos cechą, tuo metu jų skyriuje nebuvo atsakingo darbuotojo už produkcijos kokybę, todėl mėginius tyrimui atrinkdavo ji ir išrašydavo prašymą tyrimui. Tačiau mėginius tyrimams į Institutą veždavo ne ji, o UAB ,,( - )“ vairuotojas, vadybininkas arba D. G., kuri dirbo UAB ,,( - )“ lašišų padalinyje ir buvo atsakinga už produkcijos kokybę. Ji su ( - ) skyriaus vedėjo V. P. nepažįsta ir su juo nėra bendravusi. Vieną kartą yra bendravusi telefonu su Instituto darbuotoju, kurio nepažinojo, pastarasis jai sakė, kad silkės mėginiuose rasta parazitų, tačiau detalesnės informacijos apie tyrimus nenurodė, vėliau gautuose tyrimų protokoluose tokia informacija nurodyta nebuvo, ji darbe vadovaujasi tik raštu gautais tyrimų protokolais (t. 13, b. l. 33-34). Priešingai nei liudytoja R.G., nuteistoji D. G. buvo asmeniškai pažįstama su ( - ) skyriaus vedėju V. P.. Nuteistoji D. G. parodė, kad ji prieš pradedant dirbti UAB ,,( - )“ dirbo ( - ) tarnyboje, kur susipažino su V. P.. Nuteistoji D. G. neneigė vežusi į ( - ) tyrimams UAB ,,( - )“ produkciją. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoja L. K., nurodydama, kad UAB ,,( - )“ atstovė D. atveždavo šios bendrovės mėginius tyrimui ir asmeniškai bendraudavo su vedėju pastarojo kabinete. Susiejus į vientisą loginę grandinę byloje nustatytas, aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad kaltinime nurodytu laikotarpiu D. G., dirbdama UAB ,,( - )“, sutartiniuose santykiuose su ( - ) skyriumi, atstovavo UAB ,,( - )“, o ne konkretų šios bendrovės skyrių. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir pati nuteistoji D. G. apeliaciniame skunde nurodo, kad ji, atstovaudama įmonę, 2016-03-24 įteikė V. P. 410 g lašišos filė kaip UAB „( - )“ reprezentacinę dovaną švenčių proga.

26548.

266Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2016-03-24 apie 9.10 val. valstybės tarnautojui V. P. jo darbo kabinete UAB ,,( - )“ atstovė D. G. perdavė krepšį, kuriame buvo 6,48 eurų vertės 0, 41 kg lašišos filė, o pastarasis jį priėmė. Priešingai nei teigiama nuteistųjų D. G. ir V. P. apeliaciniuose skunduose, D. G. veiksmai, perduodant valstybės tarnautojui V. P. krepšį su UAB ,,( - )“ produkcija – 410 g lašišos filė, ir V. P. veiksmai priimant tokį krepšį, negali būti vertinama kaip UAB „( - )“ pasveikinimas švenčių proga. Visų pirmą, kaip minėta šio procesinio sprendimo 40 punkte, valstybės tarnautojui draudžiama duoti ir gauti dovanas. V. P., dirbdamas ( - ) skyriaus vedėju, atstovaudamas šiam Institutui, veikė kaip valstybės tarnautojas, o ne kaip UAB ,,( - )“ klientas. Antra, UAB ,,( - )“ pateiktų produkcijos mėginių tyrimų protokolų datos nuo 2015-12-04 iki 2016-02-23 ir D. G. apsilankymo valstybės tarnautojo darbo kabinete data – 2016-03-24, liudija, kad valstybės tarnautojui V. P. krepšys su UAB ,,( - )“ produkcija buvo perduotas po to, kai V. P., vykdydamas įgaliojimus, jau buvo suklastojęs tikrus dokumentus – 7 UAB ,,( - )“ tyrimo protokolus. Tai, kad UAB ,,( - )“ atstovė D. G. V. P. perdavė nedidelės, 6,48 eurų vertės 0,41 kg lašišos filė, nepaneigia papirkimo ir kyšininkavimo fakto. Perduoto ir priimto kyšio vertė yra nusikalstamas veikas – kyšininkavimą ir papirkimą kvalifikuojanti aplinkybė. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad D. G. perduoto valstybės tarnautojui kyšio ir valstybės tarnautojo paimto kyšio vertė yra mažesnė negu 1 MGL D. G. ir V. P. nusikalstamas veikas vertino kaip baudžiamuosius nusižengimus, atitinkamai D.G. pagal BK 227 straipsnio 4 dalį, o V. P. – pagal BK 225 straipsnio 4 dalį.

26749.

268Apibendrinat tai, kas išdėstyta 43-48 punktuose, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas nuteistiesiems D. G. ir V. P. tinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą. Todėl naikinti pirmosios teismo nuosprendį šioje dalyje, apeliantų nuteistųjų D. G. ir V. P. apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais, nėra teisinio pagrindo.

269Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio paėmimas iš V. Ž.)

27050.

271Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, kuria sudaro: atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai, iš dalies nuteistųjų V. P. ir V. Ž. parodymai, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo ir apžiūros protokoluose užfiksuoti duomenys ir kiti rašytiniai bylos įrodymai, nustatė, kad V. P., būdamas valstybės tarnautoju, iš V. Ž. 2015-11-26 15.20 val. savo darbo kabinete priėmė neteisėtą atlygį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – krepšį su maisto produktais, kurių bendra vertė – 20,80 eurų, tokiu būdu paėmė 20,80 eurų vertės kyšį. Tokią V. P. nusikalstamą veiką teismas kvalifikavo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį.

27251.

273Apeliantas nuteistasis V. P. neneigia, kad kaltinime nurodytomis aplinkybėmis iš UAB ,,( - )“ atstovės V. Ž. gavo krepšį su maisto produktais, tačiau teigia, kad tai nebuvo kyšis. Apelianto teigimu, tyrimų protokole Nr. 1K-15/7099/M1-5 nurodyti duomenys teisingi, o jis, kalbėdamas telefonu su V. Ž., dėl didelio darbo krūvio supainiojo mėginius su kitos įmonės tarpiniais rezultatais. Tokie apelianto teiginiai prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms bei remiantis jomis padarytai pirmosios instancijos teismo išvadai, kad V. P. iš UAB ,,( - )“ atstovės V. Ž. paėmė kyšį.

27452.

275Nagrinėjamoje byloje kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo metu užfiksuotų ( - ) ( - ) skyriaus vedėjo V. P. ir UAB ,,( - )“ atstovės V. Ž. pokalbių, vykusių 2015-11-26, turinys liudija, kad V. P. informavo V. Ž., kad ištyrus jos atvežtų gaminių mėginius laboratorinių tyrimų rezultatai nėra geri, nurodydamas, kad iš penkių gaminių trečias yra su teigiamu tyrimo rezultatu ir nurodė bakteriją salmonelė. Iš byloje esančio 2015-11-20 UAB ,,( - )“ prašymo atlikti tyrimus turinio matyti, kad 2015-11-20 V. Ž. pateikė tyrimams 5 kiaulių skerdienų mėginius iš 5 kiaulių skerdienų, prašydama atlikti mikrobiologinius tyrimus dėl aerobinių kolonijų skaičiaus, enterobakterijos ir salmonella (t. 2, b. l. 165). Teisme apklausta tyrimą atlikusi A. K. pagal jai pateiktą 2015 metų ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registrą Nr. 55 nurodė, kad ji atliko kiaulių skerdienos tyrimą ir nustačiusi mėginyje salmonelės bakteriją apie tai žodžiu informavo skyriaus vedėją V. P., tačiau pastarojo nurodymu į minėtą registrą įrašė, kad salmonelių neaptikta. Remiantis A. K. surašytais 2015 metų ,,Mikrobiologinių tyrimų darbo registro Nr. 55“ duomenimis buvo surašytas tyrimų protokolas Nr. 1K-15/7099/M1-5, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad 1-5 kiaulių skerdenų mėginiuose salmonelių neaptikta (t. 2, b. l. 164–165). Iš bylos duomenų matyti, kad tą pačią dieną, kai V. P. telefonu informavo V.Ž. apie jos tirti pateiktuose gaminių mėginiuose rastą salmonelės bakteriją, įvyko ir jų susitikimas V. P. darbo vietoje. Šio susitikimo metu V. P., be kita ko, dar kartą pakartojo V. Ž., kad viename iš penkių pateiktų kiaulienos mėginių yra nustatyta salmonelė, o kituose yra didelis užterštumas (t. 2, b. l. 47-54). Šio susitikimo metu valstybės tarnautojui V. P. UAB ,,( - )“ atstovė V. Ž. perdavė, o valstybės tarnautojas V. P. priėmė krepšį su maisto produktais, kurių bendra vertė 20,80 eurų. Susiejus į vientisą loginę grandinę byloje nustatytas, aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad byloje pakanka teisėtai gautų įrodymų iš skirtingų šaltinių, kad V. P. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis paėmė iš UAB ,,( - )“ atstovės V. Ž. 20,80 eurų vertės kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t.y. už tyrimo protokolo Nr. 1K-15/7099/M1-5 suklastojimą. Šiame kontekste pažymėtina, kad nuteistoji V. Ž. pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dėl jos nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį (dėl valstybės tarnautojo V. P. papirkimo) apeliacine tvarka neapskundė, todėl teisėjų kolegija dėl nuteistosios V. Ž. neteisėtų veiksmų vertinimo ir kaltės atskirai nepasisako.

27653.

277Apibendrinant, tai kas išdėstyta 50–52 punktuose, teisėjų kolegija daro išvadą, kad V. P. pagrįstai nuteistas ir už 20,80 eurų dydžio kyšio priėmimą iš V. Ž. ir šiame epizode jam tinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas – BK 225 straipsnio 4 dalis. Todėl ir šioje dalyje naikinti teismo nuosprendį nuteistojo V. P. apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

278Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 2 ir 4 dalis ir A. P. nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 2 ir 4 dalis

27954.

280Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, kurie sudaro: nuteistųjų A. P. ir V. P. parodymai, liudytojų R. P., R. B., J. Ž., E. V. K., J. B., D. S., G. N., J. P., R. A., D. Č. parodymai, kratos A. P. darbo vietoje metu paimto kompiuterio – sisteminio bloko duomenys, Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp A. P. ir V. P. turinys ir kiti rašytiniai įrodymai, kurių turinys išsamiai išanalizuotas skundžiamo teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje, nustatė, kad A. P., būdamas UAB ,,( - )“ direktoriumi, siekdamas, kad jo atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju ( - ) organizuojamuose mažos vertės viešuosiuose pirkimuose – dėl 2 peristaltinių homogenizatorių ir dėl sterilizavimo juostų užlydymo aparatų įsigijimo, iš anksto susitarė su šio skyriaus vedėju V. P., kad bus sudarytos sąlygos jo atstovaujamai bendrovei laimėti konkursus, o už šių neteisėtų veiksmų atlikimą, V. P. reikalavimu, V. P. 2016-01-22 perdavė V. P., o pastarasis priėmė 150 eurų vertės kyšį grynaisiais pinigais. Tokie V. P. ir V. P. neteisėti veiksmai pirmosios instancijos teismo teisiškai įvertintos atitinkamai pagal BK 227 straipsnio 2 dalį ir BK 225 straipsnio 2 dalį.

28155.

282Taip pat nagrinėjamoje byloje, remiantis 54 punkte išvardintais, skundžiamame teismo nuosprendyje išanalizuotais bylos įrodymais, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. P., būdamas valstybės tarnautoju, iš anksto susitarė su UAB ,,( - )“ direktoriumi A. P., kuris siekė, kad jo atstovaujama bendrovė būtų pripažinta laimėtoju MVRVI organizuojamame mažos vertės viešajame pirkime dėl automatinių pipečių pritraukėjų, kad bus sudarytos sąlygos šio atstovaujamai bendrovei laimėti minėtą konkursą ir už šių neteisėtų veiksmų atlikimą A. P. davė, o V. P. iš A. P. priėmė, nedidelės vertės kyšį – nenustatytos vertės alkoholio gėrimo butelį. Tokius V. P. veiksmus pirmosios instancijos teismas vertino kaip kyšininkavimą pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, o A. P. veiksmus – kaip papirkimą pagal BK 227 straipsnio 4 dalį.

28356.

284Apeliantai nuteistieji V. P. ir V. P. apeliaciniuose skunduose neneigia 150 eurų dydžio kyšio davimo/priėmimo fakto ir byloje nustatytų šio įvykio aplinkybių bei jų nusikalstamų veikų kvalifikavimo atitinkamai pagal BK 227 straipsnio 2 dalį ir BK 225 straipsnio 2 dalį klausimų. Taip pat abu apeliantai neginčija ir pirmosios instancijos teismo nustatytų ( - ) vykdyto viešo automatinių pipečių pritraukėjų pirkimo, kurių tinkamu tiekėju buvo pripažinta V. P. vadovaujama UAB ,,( - )“, aplinkybių, tačiau teigia, kad byloje neįrodyta, kad V. P., vykdydamas viešojo automatinių pipečių pritraukėjų pirkimo veiksmus, siekė gauti neteisėtą atlygį, o A. P. siūlė ar pažadėjo V. P. tokį atlygį duoti. Apeliantų teigimu, A. P. atneštas ir V. P. perduotas 4 eurų vertės alkoholinio gėrimo butelis vertintinas kaip mandagumo gestas, o ne kyšio dalykas.

28557.

286Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei teigiama apeliantų nuteistųjų V. P. ir V. P. apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos teismo išvados dėl V.P. ir V. P. veiksmų, susijusių su automatinių pipečių pritraukėjų pirkimu ir nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelio perdavimu ir priėmimu, vertinimo yra teisingos, nes jos atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes.

28758.

288Byloje nustatyta, kad V. P., būdamas valstybės tarnautoju, 2016-01-19 vykusio pokalbio su UAB ,,( - )“ direktoriumi A. P. metu informavo pastarąjį apie ( - ) organizuojamą mažos vertės viešąjį automatinių pipečių pritraukėjų pirkimą bei abu aptarė tokios produkcijos gamintojus ir įsigijimo galimybes. Nustatyta, kad 2016-01-26 elektroniniu paštu A. P. pateikė UAB ,,( - )“ komercinį pasiūlymą dėl automatinio ( - ) firmos pipečių pritraukėjo, nurodydamas 220 eurų +PVM kainą. ( - ) paraiška dėl automatinio pipečių pritraukėjo pirkimo buvo užpildyta 2016-02-08. Iš šios paraiškos turinio matyti, kad į planuojamą pirkimą buvo kvieti trys tiekėjai: UAB ,,( - )“, UAB ,,( - )“ ir UAB ,,( - )“ (t. 7, b. l. 96-97). Liudytojas D. S. parodė, kad UAB ,,( - )“ 2016 m. vasario 9-10 dienomis gavo elektroniniu paštu iš ( - ) pasiteiravimą dėl automatinių pipečių pritraukėjų įsigijimo galimybės ir pateikė komercinį pasiūlymą įsigyti automatinių pipečių pritraukėjus už 200 eurų už 1 vnt. (242 eurų su PVM). UAB ,,( - )“ vadybininkė J. B. taip pat parodė gavusi elektroniniu paštu iš ( - ) pasiteiravimą dėl automatinių pipečių pritraukėjų įsigijimo galimybės ir parengusi bei elektroniniu paštu ( - ) išsiuntusi komercinį pasiūlymą įsigyti prietaisą už 472 eurus. Iš 2016-02-10 V. P. ir V. P. telefoninio pokalbio turinio matyti, kad V. P. informavo A. P., kad UAB ,,( - )“ pateiktas komercinis pasiūlymas dėl automatinio pipečių pritraukėjo įsigijimo yra mažesne nei UAB ,,( - )“ siūlyta kaina, t. y. 200 eurų +PVM, ir patarė A. P. pasiūlyti mažesnę kainą. UAB ,,( - )“ direktorius A. P. 2016-02-15 telefonu informavo V. P. apie galimybę sumažinti kainą. Iš 2016-02-19 mažos vertės viešojo pirkimo pažymos turinio matyti, kad bendrovei ,,( - )“ pakoregavus komercinio pasiūlymo kainą, t. y. pasiūlius 195 eurus +PVM kainą, ji buvo pripažinta tinkamiausiu tiekėju (t. 7, b. l. 98-99).

28959.

290Byloje taip pat nustatyta, kad UAB ,,( - )“ direktorius A. P. 2016-04-11 V.P. tarnybiniame kabinete perdavė, o V. P. paėmė nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelį. Apeliantai teigia, kad nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelio perdavimas nesusijęs su 2016-02-19 UAB ,,( - )“ mažos vertės viešojo pirkimo laimėjimo faktu ir tai buvo tik mandagumo gestas. Tačiau toks apeliantų teiginys prieštarauja bylos medžiagai, iš kurios matyti, kad 2016-04-11 A. P. atvežė ir V. P. jo tarnybiniame kabinete perdavė ne tik nenustatytos vertės alkoholinio gėrimo butelį, bet ir ( - ) viešojo pirkimo metu iš UAB ,,( - )“ įsigytus automatinių pipiečių pritraukėjus. Šią aplinkybę patvirtina 2016-04-07 išrašyta UAB ,,( - )“ PVM sąskaita-faktūra ( - ) dėl 4 vnt. pipečių automatinių pritraukėjų ( - ) (t. 6, b. l. 185) ir kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole užfiksuotas 2016-04-11 A. P. bei V. P. susitikimas, kurio metu A. P. atnešė kelias dėžutes, iš kurių viena buvo tiesiogiai paduota V. P. ir joje buvo V. P. asmeniškai skirtas alkoholinio gėrimo butelis, kurį V. P. iš V. P. priėmė (t. 2, b. l. 75-76).

29160.

292BK 225 ir 227 straipsniuose numatytos nusikalstamos veikos padaromos tiesiogine tyčia. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. P. ir A. P. yra senai pažįstami, A. P. vadovaujama bendrovė ,,( - )“ ne kartą dalyvavo ( - ) organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose ir yra juos laimėjusi. Taigi A. P. žinojo, kad V. P. yra valstybės tarnautojas ir suvokė jo įgaliojimų apimtį. Valstybės tarnautojo V. P. neteisėtų veiksmų pasėkoje A. P. vadovaujama bendrovė buvo pripažinta tinkamiausiu automatinių pipečių pritraukėjų tiekėju, todėl A. P., atnešdamas valstybės tarnautojui į darbo vietą nenustatytos vertės alkoholio butelį ir jį perduodamas, tokiu būdu atsidėkojo jam už tai, kad šis veikė jo naudai ir patenkino jo interesus. V. P., būdamas valstybės tarnautoju, priimdamas iš A.P. nenustatytos vertės alkoholio butelį, suvokė, kad iš A. P. gauna neteisėtą atlygį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už A. P. suteiktą informaciją apie ( - ) organizuotą viešąjį pirkimą ir duotus patarimus A. P. naudai, šiam siekiant būti pripažintu tinkamiausiu tiekėju ( - ) organizuojamame viešajame pirkime, ir tokių interesų realų įgyvendinimą. Taigi nuteistųjų atlikti veiksmai, jų pobūdis, pastangos juos darant ir byloje nustatyta situacija, kurioje tokie veiksmai buvo atlikti, reiškia, kad nuteistieji jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė veikdami tiesiogine tyčia.

29361.

294Apibendrindama, tai kas išdėstyta 54–60 punktuose, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, konstatuoja, kad pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas teisingai teisiškai įvertino V. P. ir A. P. veiksmus ir atsižvelgęs į duoto ir priimto kyšio vertę tinkamai nuteistiesiems taikė baudžiamąjį įstatymą. Todėl apeliantų nuteistųjų V. P. ir A. P. apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais naikinti skundžiamą teismo nuosprendžio dalį dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį ir A. P. nuteisimo pagal BK 227 straipsnio 4 dalį, nėra teisinio pagrindo.

295Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių

29662.

297Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą (BK 54 straipsnio 2 dalis). Pagal BK 61 straipsnio nuostatas teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta atsakomybę lengvinančių ir (ar) atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį (BK 61 straipsnio 1 ir 2 dalys).

29863.

299Nagrinėjamoje byloje visiems nuteistiesiems už jų padarytas nusikalstamas veikas motyvuotai parinkta švelniausia sankcijose numatyta bausmės rūšis – bauda. Nuteistųjų nusikalstamų veikų padarymo metu galiojusi BK 47 straipsnio 3 dalies redakcija (Lietuvos Respublikos 2011-04-21 įstatymo Nr. XI-1350, įsigal. 2011-04-28, redakcija) nustatė sekančius baudų dydžius: už baudžiamąjį nusižengimą iki 50 MGL dydžio, už nesunkų nusikaltimą – iki 500 MGL dydžio baudą, už apysunkį nusikaltimą – iki 1 000 MGL dydžio ir už sunkų nusikaltimą – iki 1 500 MGL dydžio baudą.

30064.

301Skundžiamu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad V. P. padarė 12 (dvylika) nusikalstamų veikų, iš kurių šešios nusikalstamos veikos, susijusios su dokumentų klastojimu (BK 300 straipsnio 1 dalis), priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis) ir šešios korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, iš kurių keturios, numatytos BK 225 straipsnio 4 dalyje, priskiriamos baudžiamiesiems nusižengimams (BK 12 straipsnis) ir dvi, numatytos BK 225 straipsnio 2 dalyje, sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas nuteistajam V. P. už visas jo padarytas nusikalstamas veikas, vadovaujantis BK 47 straipsnio 3 dalimi, nustatė konkrečius jų dydžius bei vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalių ir 5 dalies 2 punkto nuostatomis paskyrė galutinę subendrintą bausmę – 640 MGL (24 102,40 Eur) dydžio baudą.

30264.1.

303Apeliantas nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde teigia, kad tokia bausmė yra aiškiai per griežta, neatitinka teisingumo ir proporcingumo principų. Nurodo, kad jo finansinė padėtis yra labai sunki, jis nedirba, neturi nekilnojamojo turto ir santaupų, todėl prašo paskirti jam laisvės atėmimo bausmę ir vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėti jos vykdymą. Tokie apelianto teiginiai ir remiantis jais suformuluotas prašymas pakeisti bausmės rūšį atmestini kaip prieštaraujantys bylos medžiagai ir baudžiamojo proceso įstatymo nuostatoms.

30464.2.

305Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas nuteistajam V. P. bausmės rūšį – baudą ir nustatydamas konkrečius baudos dydžius, atsižvelgė į V. P. padarytų veikų pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį, į nuteistojo asmenybę (teisiamas pirmą kartą, yra bedarbis, į nuteistojo turtinę padėtį), į atskirose veikose nustatytas atsakomybę lengvinančias atsakomybes ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tyčios formą (visos veikos padarytos tiesiogine tyčia), veikų padarymo aplinkybes ir pasekmes, jų sistemingumą, ir įvertinęs nustatytų aplinkybių visumą, vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindais, nuteistajam V. P., parinkęs švelniausią bausmės rūšį – baudą, nustatė jos dydžius, mažesnius negu BK 47 straipsnio 3 dalyje numatyti baudos vidurkiai.

30664.3.

307Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo nurodytiems bausmių skyrimo V. P. motyvams, nes teismas visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, tarp jų ir apeliaciniame skunde nurodomus nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, įvertino tinkamai. Teisėjų kolegija, atmesdama nuteistojo V. P. skundo argumentus dėl neteisingos, aiškiai per griežtos, bausmės paskyrimo, papildomai pažymi, kad V. P. padaryti tikrų dokumentų – tyrimų protokolų klastojimai ir už tai priimti kyšiai, susiję su maisto produktų ir vandens kokybės tyrimais, o tai reiškia, kad nuteistasis V. P., klastodamas maisto ir vandens mėginių tyrimų protokolus, savo veiksmais nusižengė ne tik valstybės tarnybai ir valdymo tvarkai, bet ir sukėlė grėsmę nekokybiškiems vartojimo produktams patekti į rinką ir dėl to kilo grėsmė žmonių sveikatai. Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip prieštaraujantį bylos medžiagai nuteistojo V.P. skundo teiginį, kad jis neturi nekilnojamojo turto, nes iš bylos medžiagos matyti, kad V. P. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis butas su rūsiu, ( - ) mieste, kurio vidutinė rinkos vertė ( - ) (t. 14, b. l. 38). Tai, kad šis butas įgytas su banko paskola, nepanaikina nuteistojo nuosavybės teisės. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad nuteistasis neturi darbo ir santaupų nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad nuteistajam paskirtos neteisingos bausmės. Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad V. P. yra darbingo amžiaus (gim. duomenys neskelbtini)), turi aukštąjį išsilavinimą, byloje nėra duomenų, kad turėtų sveikatos problemų, dėl kurių negalėtų užsiimti darbine veikla.

30864.4.

309Apibendrindama, tai, kas išdėstyta 64.1–64.3. punktuose, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo V. P. paskirtos atskiros bausmės atitinka jo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą bei jo asmenybę apibūdinančias aplinkybes, bausmės yra paskirtos nepažeidžiant BK 54, 61 straipsniuose nustatytų bausmių skyrimo taisyklių, leidžia įgyvendinti teisingumo principą ir pasiekti bausmės tikslus.

31064.5.

311Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai subendrino nuteistajam V. P. paskirtas bausmes. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam V. P. paskyręs bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai (BK 63 straipsnio 1 dalis), jas subendrino, vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalyse bei 5 dalies 2 punkte nustatytomis bausmių bendrinimo taisyklėmis, t.y. teismas nuteistajam V. P. paskirtas bausmes už jo padarytus du sunkius nusikaltimus, numatytus BK 225 straipsnio 2 dalyje, tarpusavyje subendrino dalinio sudėjimo būdu (BK 64 straipsnio 4 dalis), ir tokiu būdu subendrintą bausmę apėmimo būdu subendrino su bausmėmis, paskirtomis už baudžiamųjų nusižengimų, numatytų BK 225 straipsnio 4 dalyje (4 veikos), ir nesunkių nusikaltimų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje (6 veikos), padarymą, nes tokios veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

31264.6.

313Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo tenkinti nuteistojo V. P. prašymą paskirti jam laisvės atėmimo bausmę ir vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėti jos vykdymą, nes toks prašymas sunkina nuteistojo teisinę padėtį. Terminuota laisvės atėmimo bausmė yra griežtesnė bausmės rūšis už teismo nuteistajam skirtą bausmės rūšį – baudą (BK 42 straipsnio 1 dalis). BPK 320 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad pabloginti nuteistojo ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam bylą nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundai. Nagrinėjamoje byloje prokuroras apeliacinio skundo dėl nuteistajam V. P. paskirtos bausmės nepadavė, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nuteistajam V. P. skirti griežtesnę bausmės rūšį.

31465.

315Skundžiamu teismo nuosprendžiu A. P. nuteistas už dviejų nusikalstamų veikų padarymą. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę A. P., atsižvelgė į veikų pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį (padarė vieną veiką, priskiriamą baudžiamiesiems nusižengimams, ir vieną – apysunkių nusikaltimų kategorijai), į jo asmenybę (teisiamas pirmą kartą, dirba, charakterizuojamas teigiamai), turtinę padėtį, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, tyčios formą (veikos padarytos tiesiogine tyčia), veikų padarymo aplinkybes ir pasekmes, ir vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindais, parinko nuteistajam A. P. bausmės rūšį – baudą ir nustatė jos dydžius mažesnius negu BK 47 straipsnio 3 dalyje numatyti baudos vidurkiai.

31665.1.

317Apeliantas nuteistasis A. P. apeliaciniame skunde nurodo, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą BK 227 straipsnio 2 dalyje, t. y. kad V. P. reikalavimu davė jam 150 Eur vertės kyšį, susijusį su 2 homogenizatorių ir vieno sterilizavimo juostų užlydimo aparatų pardavimu, tačiau pažymi, kad UAB „( - )“ ( - ) skyriui parduotų aparatų kaina atitiko rinkos sąlygas, todėl žala valstybei nepadaryta. Jis praeityje neteistas, charakterizuojamas išimtinai teigiamai, todėl prašo jam taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir perduoti jį sūnaus atsakomybei pagal laidavimą. Toks apelianto prašymas netenkintinas, nes nėra visų BK 40 straipsnio taikymui būtinų sąlygų.

31865.2.

319BK 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymą perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. BK 40 straipsnio 2 dalies keturiuose punktuose yra nuosekliai išdėstytos kitos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealią sutaptį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-85/2008, 2K-319/2008, 2K-52-648/2017); 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas taiko BK 40 straipsnio nuostatas tik esant visų šio straipsnio 2 dalyje išvardytų sąlygų visumai.

32065.3.

321Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nuteistasis padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas, apysunkį nusikaltimą, numatytą BK 227 straipsnio 2 dalyje (2016-01-22 perdavė 150 eurų dydžio kyšį valstybės tarnautojui V. P.), ir baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 227 straipsnio 4 dalyje (2016-04-11 perdavė mažesnės nei 1 MGL vertės kyšį), kurios sudaro realiąją nusikaltimų sutaptį, todėl negalima laikyti, kad A. P. pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką. Byloje nenustačius BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sąlygos, kad A. P. pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, kuri yra viena iš būtinųjų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygų, eliminuojama galimybė nuteistajam taikyti BK 40 straipsnio nuostatas.

32265.4.

323Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistajam A. P. paskirtos atskiros bausmės už jo padarytas dvi nusikalstamas veikas atitinka BK 41, 54, 61 straipsniuose išdėstytus reikalavimus ir šios bausmės tinkamai subendrintos vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytu apėmimo būdu. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistajam A. P. nagrinėjamoje byloje paskirta teisinga bausmė.

32466.

325Apeliantas nuteistasis A. M. skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas už dviejų nusikalstamų veikų padarymą: už sukurstymą pagaminti netikrą dokumentą pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį ir už valstybės tarnautojo papirkimą pagal BK 227 straipsnio 2 dalį. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad A. M. padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas, kurios sudaro realiąją nusikaltimų sutaptį, todėl atmetė A. M. prašymą taikyti laidavimo institutą (BK 40 straipsnis).

32666.1.

327Apeliaciniame skunde nuteistasis A. M. iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, surinktų įrodymų vertinimo ir jais pagrįstų teismo išvadų dėl jo kaltės ir nusikalstamų veikų teisinio įvertinimo pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį bei BK 227 straipsnio 2 dalį. Tačiau nuteistojo teigimu, pirmosios instancijos teismas be pagrindo netaikė BK 40 straipsnio nuostatų ir neatleido jo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

32866.2.

329Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas A. M. skirtinas bausmes už atskirus nusikaltimus, vadovavosi BK 54, 61 straipsniuose išdėstytomis nuostatomis ir jų nepažeidė. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su apelianto nuteistojo A. M. teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad A. M. padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas, kurios sudaro realiąją nusikaltimų sutaptį, ir nepagrįstai netaikė BK 40 straipsnio nuostatų. Todėl skundžiamas teismo nuosprendis A. M. nuteisimo dalyje naikintinas ir dėl šios dalies priimtinas naujas nuosprendis.

33066.3.

331Teismų praktikoje idealioji nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika tuo pačiu metu padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, nurodytų skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose. Teismų praktikoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad, įvertinus nusikalstamų veikų pobūdį, jų padarymo specifiką, idealioji nusikalstamų veikų sutaptis gali būti ir tais atvejais, kai kelios nusikalstamos veikos padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant bendrą sumanymą. Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra jungiami bendro kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus BK specialiosios dalies straipsnius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-345-507/2015, 2K-83-942/2018). Realioji nusikalstamų veikų sutaptis yra pripažįstama tais atvejais, kai asmuo savarankiškomis veikomis, paprastai esant tarp jų laiko tarpui, realizuoja dviejų ar daugiau nusikalstamų veikų sudėčių požymius, nustatytus skirtinguose ar tuose pačiuose BK straipsniuose ar jų dalyse (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-43/2014, 2K-138-976/2015, 2K-144-489/2015, 2K-238-699/2017).

33266.4.

333Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. M. 2016 m. birželio 8 d. ( - ) skyriuje tyčia sukurstė valstybės tarnautoją – ( - ) skyriaus vedėją V. P. pagaminti netikrą dokumentą, t. y. paprašė pastarojo atgaline data surašyti tyrimo protokolą, kad 2015 m. birželio mėnesį buvo atliktas G. U. priklausančios kaimo turizmo sodybos vandentiekio vandens mikrobiologinis tyrimas, nurodydamas netikro dokumento pagaminimui reikalingus duomenis, ir už tai ( - ) skyriuje 2016 m. birželio 8 d. V. P. tiesiogiai perdavė 40 eurų vertės kyšį, tokiu būdu sukurstė V. P. pagaminti netikrą dokumentą bei papirko valstybės tarnautoją už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus. Tokias nusikalstamas veikas pirmosios instancijos teismas tinkamai teisiškai įvertino pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį ir BK 227 straipsnio 2 dalį, tačiau nepagrįstai pripažino, kad jos sudaro realiąją sutaptį. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad A. M. padarė dvi baigtines tyčines nusikalstamas veikas (baudžiamąjį nusižengimą ir apysunkį nusikaltimą) tuo pačiu metu, t. y. 2016 m. birželio 8 d., įgyvendindamas bendrą sumanymą – už neteisėtą atlygį siekdamas gauti suklastotą dokumentą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokie A. M. veiksmai sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį.

33466.5.

335Iš skundžiamo teismo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas svarstė nuteistojo A. M. prašymą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir šio instituto netaikė, padaręs išvadą, kad A. M. yra nuteistas už dviejų nusikalstamų veikų padarymą esant realiajai jų sutapčiai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl nusikalstamų veikų padarymo realiąja sutaptimi yra neteisinga, ir pripažinus, kad nuteistojo A. M. padarytos dvi nusikalstamos veikos sudaro idealiąją jų sutaptį, iš naujo svarstytinas nuteistojo A. M. prašymas – atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

33666.6.

337Laidavimo instituto taikymo sąlygos išdėstytos šio procesinio sprendimo 65.2 punkte, todėl dar kartą nekartojamos. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. M. padarė dvi nusikalstamas veikas (nesunkų ir apysunkį nusikaltimus), kurios sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, todėl pripažįstama, kad jis nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą (BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punktas). A. M. visiškai pripažino savo kaltę ir gailėjosi padaręs nusikalstamas veikas (BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę pripažino A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Byloje nenustatyta A. M. atsakomybę sunkinančių aplinkybių. A. M. veiksmais turtinė žala nepadaryta (BK 40 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nagrinėjamoje byloje esantys teigiamai A. M. charakterizuojantys duomenys, taip pat nesant duomenų, kad po šioje byloje nagrinėjamų įvykių (praėjo daugiau nei 3 metai) A. M. būtų padaręs naujas nusikalstamas veikas, leidžia daryti išvadą, kad A. M. laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

33866.7.

339Nagrinėjamoje byloje yra A. M. bendradarbio S. V. prašymas dėl A. M. perdavimo pagal laidavimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius duomenis apie S. V. asmenybę (neteistas, baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, baudas sumokėjęs), jo apeliacinės instancijos teisme duotų parodymų turinį, iš kurių matyti, kad jį su A. M. sieja draugiški, ilgamečiai darbiniai santykiai, daro išvadą, kad dėl laiduotojo nepriekaištingos reputacijos asmenybės ir jo galimybės daryti teigiamą įtaką kaltininkui abejonių nėra (BK 40 straipsnio 3 dalies nuostata).

34066.8.

341Apibendrindama, tai, kas išdėstyta 66.1 – 66.7 punktuose, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad yra teisinis pagrindas atleisti A. M. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį ir BK 227 straipsnio 2 dalį pagal laidavimą (BK 40 straipsnis), o baudžiamąją bylą nutraukti. Todėl skundžiamo teismo nuosprendžio dalis dėl A. M. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį naikintina BPK 326 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytais pagrindais. A. M. perduotinas S. V. pagal laidavimą vienerių metų laikotarpiui be užstato, paskiriant A. M. baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktas). Nustatant įmokos dydį, taikytinas nusikalstamos veikos padarymo metu galiojęs MGL – 37,66 €.

34267.

343Pirmosios instancijos teismas nuteistosioms A. B. ir D. G. už jų padarytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 227 straipsnio 4 dalyje, paskyrė 20 MGL (753,20 eurų) dydžio baudas. Nuteistosios D. G. ir nuteistosios A. B. gynėjo apeliaciniuose skunduose nuteistosioms paskirtų bausmių klausimai atskirai neginčijami. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pripažinusi, kad A. B. ir D. G. pagrįstai pripažintos kaltos dėl valstybės tarnautojo papirkimo ir joms tinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas, atsižvelgdama į byloje nustatytas, skundžiamame teismo nuosprendyje išdėstytas ir teisingai įvertintas bausmių skyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuteistosioms A. B. ir D.G. paskyrė teisingas bausmes.

34468.

345Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta šiame procesiniame sprendime, konstatuoja, kad nuteistojo A. M. apeliacinis skundas tenkinamas, o nuteistųjų D. G., V. P., A. P. ir nuteistosios A. B. gynėjo apeliaciniai skundai atmetami.

346Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

347Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį, kuria A. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį, panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują nuosprendį:

348A. M., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 40 straipsnio 1–4 dalimis, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukti.

349A. M. perduoti S. V., a.k. ( - ) pagal laidavimą vienerių metų laikotarpiui be užstato.

350Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, A. M. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL (753,20 eurų) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įmoką sumokant per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo banko sąskaitą, esančią L. B. AS Nr. ( - ).

351Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

352Nuteistųjų D. G., V. P., A. P. ir nuteistosios A. B. gynėjo advokato Giedriaus Danėliaus apeliacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, Živilei Vološinienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Vilmai Vidugirienei,... 4. nuteistajai A. B. ir jos gynėjui advokatui Giedriui Danėliui,... 5. nuteistajai D. G. ir jos gynėjui advokatui Vytautui Barkauskui,... 6. nuteistajam A. M. ir jo gynėjai advokatei Brigitai Pauliukevičienei,... 7. nuteistajam V. P. ir jo gynėjui advokatui Renaldui Baliūčiui,... 8. nuteistajam A. P. ir jo gynėjui Kristupui Ašmiui,... 9. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 10. A. B. pripažinta kalta ir nubausta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 11. D. G. pripažinta kalta ir nubausta pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 20 MGL... 12. A. M. pripažintas kaltu ir nubaustas:... 13. -... 14. pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (3 766... 15. -... 16. pagal BK 227 straipsnio 2 dalį – 160 MGL (6 025,60 Eur) dydžio bauda;... 17. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio... 18. A. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 19. -... 20. pagal BK 227 straipsnio 2 dalį – 180 MGL (6 778,80 Eur) dydžio bauda;... 21. -... 22. pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 20 MGL (753,20 Eur) dydžio bauda;... 23. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės... 24. V. P. pripažintas kaltu ir nubaustas:... 25. -... 26. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (ŽŪB „( - )“ protokolų klastojimas) –... 27. -... 28. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš A. B.) – 20 MGL... 29. -... 30. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (ŽŪB „( - )“ protokolo klastojimas) –... 31. -... 32. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš V. Ž.) – 20 MGL... 33. -... 34. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (UAB ,,( - )“ protokolų klastojimas) 300 MGL... 35. -... 36. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio priėmimas iš D. G.) – 20 MGL... 37. -... 38. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ protokolų... 39. -... 40. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (organizavimas UAB „(... 41. -... 42. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (G. U. kaimo turizmo sodyba protokolo... 43. -... 44. pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (kyšio paėmimas iš A. M.) – 400 MGL (15064... 45. -... 46. pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (kyšio paėmimas iš A. P.) – 600 MGL (22596... 47. -... 48. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio paėmimas iš A. P.) – 20 MGL (753,20... 49. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės,... 50. V. P. pagal BK 259 straipsnio 2 dalį išteisintas, nes neįrodyta, kad jis... 51. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis nuspręsta iš V. P. valstybės... 52. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista V. Ž., išteisinta G. G. ir byla nutraukta... 53. Teisėjų kolegija... 54. I.... 55. Bylos esmė... 56. 1.... 57. A. B. (toliau – ir A. B.) pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 227... 58. 2.... 59. D. G. (toliau – ir D. G.) pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 227... 60. 3.... 61. A. M. (toliau – ir A. M.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 24... 62. 4.... 63. V. P. (toliau – ir V. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas:... 64. 4.1.... 65. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 66. 4.2.... 67. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 68. 4.3.... 69. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 70. 4.4.... 71. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 72. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 73. 4.5.... 74. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 75. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 76. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 77. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 78. tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 79. tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus V. P., žinodamas, kad A. K., vykdydama... 80. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 81. 4.6.... 82. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 83. tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, V. P., dirbdamas valstybės tarnautoju... 84. tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, V. P., žinodamas, kad A. K., vykdydama... 85. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., žinodamas, kad A. K. vykdydama jo... 86. 4.7.... 87. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį už tai, kad... 88. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., neteisėtai nurodė A. K., kad ji... 89. tęsdamas savo nusikalstamą veiką V. P., neteisėtai nurodė A. K., kad ji... 90. 4.8.... 91. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 92. 4.9.... 93. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 225 straipsnio 2 dalį už tai, kad... 94. 4.10.... 95. pagal BK 225 straipsnio 2 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 96. 4.11.... 97. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad dirbdamas valstybės tarnautoju... 98. 5.... 99. A. P. (toliau – ir A. P.) pripažintas kaltu ir nuteistas:... 100. 5.1.... 101. pagal BK 227 straipsnio 2 dalį už tai, kad papirko valstybės tarnautoją... 102. 5.2.... 103. pagal BK 227 straipsnio 4 dalį už tai, kad papirko valstybės tarnautoją... 104. tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, A. P., 2016 m. vasario 15 d. 11.34 val.... 105. II.... 106. Apeliacinių skundų argumentai... 107. 6.... 108. Nuteistoji D. G. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m.... 109. 6.1.... 110. Byloje surinkti duomenys, kuriais grindžiamas jai (D. G.) pareikštas... 111. 6.2.... 112. Pirmosios instancijos teismas pažeidė imperatyvias baudžiamojo proceso... 113. 6.3.... 114. Nuosprendyje nurodytuose kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo... 115. 6.4.... 116. Ji (D. G.) nesusijusi su V. P. veiksmais, jam netinkamai veikiant ( - ) ( - )... 117. 6.5.... 118. Teismas nustatė, kad UAB „( - )“ žaliavų pavyzdžiai savikontrolės... 119. 6.6.... 120. Skundžiamame teismo nuosprendyje neteisingai nurodyta, kad D. G. pareigos... 121. 7.... 122. Nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno apygardos teismo 2018... 123. 7.1.... 124. Apkaltinamasis nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas... 125. 7.2.... 126. Jis nepagrįstai nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dokumento... 127. 7.3.... 128. Liudytojos J. P., I. F., J. B., V. B., L. K. ir A. L. teisme duoti parodymai... 129. 7.4.... 130. Visi tyrimai buvo atliekami teisingai ir byloje nėra jokių duomenų, kurie... 131. 7.5.... 132. Jis (V. P.) neigia A. K. davęs nurodymą tyrimui pateiktuose pavyzdžiuose... 133. 7.6.... 134. Jo veiksmuose nenustatyta tyčia. Jis neįrašė jokių duomenų, kurie galėjo... 135. 7.7.... 136. Apeliantas, nesutikdamas su nuteisimu pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, teigia,... 137. 7.8.... 138. Apeliantas neneigia iš A. P. gavęs 150 Eur ir nurodo, kad vykdydamas mažos... 139. 7.9.... 140. Apeliantas, neigdamas kyšio paėmimo iš A. B. faktą, nurodo, kad 2015 m.... 141. 7.10.... 142. Apeliantas neigia kyšio paėmimo iš V. Ž. faktą. Nurodo, kad telefoniniai... 143. 7.11.... 144. Nuteistasis V. P. pripažįsta 2016-03-24 savo kabinete gavęs iš D. G.... 145. 7.12.... 146. Skunde nurodoma, kad BK 225 straipsnio 4 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 147. 7.13.... 148. Apelianto teigimu, jam paskirta bausmė yra aiškiai per griežta, neatitinka... 149. 8.... 150. Nuteistasis A. P. apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno apygardos teismo 2018... 151. 8.1.... 152. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 227 straipsnio 4 dalį, nes... 153. 8.2.... 154. MVRVI supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių, galiojusių... 155. 8.3.... 156. Dėl 2016 sausio – vasario mėnesiais vykdyto automatinio pipečių... 157. 8.4.... 158. Byloje nėra įrodymų, kad jis (A. P.) siūlė ar pažadėjo V. P. duoti... 159. 8.5.... 160. Jis ikiteisminio tyrimo metu prisipažino kaltu padaręs nusikaltimą,... 161. 9.... 162. Nuteistasis A. M. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m.... 163. 9.1.... 164. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamojo įstatymo... 165. 9.2.... 166. Teismas paskyrė neteisingą, per griežtą, bausmę. Teismas, skirdamas... 167. 10.... 168. Nuteistosios A. B. gynėjas G. Danėlius apeliaciniame skunde prašo: 1) Kauno... 169. 10.1.... 170. Byloje nenustatyta, kad A. B. siekė tyčia papirkti valstybės tarnautoją. A.... 171. 10.2.... 172. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje yra prieštaravimų. Kaltinime... 173. 10.3.... 174. ŽŪB „( - )“ ir kokybės vadovės pareigas bendrovėje ėjusi A. B. nebuvo... 175. 10.4.... 176. Gynėjo įsitikinimu, teismas negalėjo remtis 2015-12-04 telefoninio pokalbio... 177. 11.... 178. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantai nuteistieji D. G., V. P.,... 179. III.... 180. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Dėl įrodymų... 181. 12.... 182. Nuteistųjų D. G. ir V. P. bei nuteistosios A. B. gynėjo apeliaciniuose... 183. 13.... 184. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK... 185. 14.... 186. Nagrinėjamoje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis kitame... 187. 15.... 188. Atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus V. P. atžvilgiu, be kita ko, buvo... 189. 16.... 190. Pagal BPK byloje esančių duomenų pripažinimas įrodymais yra išimtinė... 191. 17.... 192. Skundžiamo teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos... 193. 18.... 194. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai,... 195. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo V. P.... 196. 19.... 197. BK 300 straipsnio 1 dalyje, be kitų veikų, nustatyta baudžiamoji atsakomybė... 198. 20.... 199. Nagrinėjamoje byloje V. P., be kita ko, pripažintas kaltu ir nuteistas pagal... 200. 21.... 201. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. P., būdamas valstybės... 202. 22.... 203. Pirmosios instancijos teismas 21 punkte nurodytas aplinkybes nustatė,... 204. 23.... 205. Nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde išreiškia kritiką byloje surinktų... 206. 24.... 207. Nagrinėjamoje byloje pagrindinis V. P. kaltumo dėl tikrų dokumentų –... 208. 24.1.... 209. Nagrinėjamoje byloje atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės A. K. parodymai... 210. 24.2.... 211. Byloje kaip liudytojos apklaustos ( - ) skyriuje dirbusios J. P., V. B., I. F.,... 212. 24.3.... 213. Pirmosios instancijos teisme A. K. paaiškino priežastis, dėl kurių ji... 214. 24.4.... 215. Apibendrinant tai, kas išdėstyta 24.1–24.3 punktuose, teisėjų kolegija... 216. 25.... 217. Išteisintoji G. G. pirmosios instancijos teisme parodė, kad ji pasirašydavo... 218. 26.... 219. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotų V. P.... 220. 27.... 221. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti... 222. 28.... 223. Pirmosios instancijos teismas V. P. neteisėtus veiksmus, suklastojant... 224. 29.... 225. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas... 226. Dėl BK 225 straipsnio 4 dalies ir BK 227 straipsnio 4 dalies taikymo ... 227. 30.... 228. Nagrinėjamoje byloje V. P. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 225... 229. 31.... 230. Kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam... 231. 32.... 232. Pagal BK 225 straipsnio 4 dalyje nustatyta atsakomybė valstybės tarnautojui... 233. 33.... 234. Pagal BK 227 straipsnio 4 dalį atsako tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai... 235. 34.... 236. Nuteistasis V. P. ginčija BK 225 straipsnio 4 dalies taikymą (4 nusikalstamos... 237. Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį ir A. B. nuteisimo pagal... 238. 35.... 239. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 240. 36.... 241. Nuteistasis V. P. neigia kyšio paėmimo iš A. B. faktą, o nuteistosios A. B.... 242. 37.... 243. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad A. B. 2015-12-23 8.33 val. (... 244. 38.... 245. Priešingai nei teigia apeliantai, liudytojos A. M. ir A. L., ŽŪB ,,( - )“... 246. 39.... 247. 2015-12-04 buvo užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp V. P. ir A. B., kurio... 248. 40.... 249. Byloje nustatyta, kad V. P. bylai aktualiu laikotarpiu buvo valstybės... 250. 41.... 251. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad A. B. ir V. P., atlikdami jiems... 252. 42.... 253. Apibendrinant tai, kas išdėstyta 35-41 punktuose, teisėjų kolegija... 254. Dėl V. P. nuteisimo pagal 225 straipsnio 4 dalį ir D. G. nuteisimo pagal BK... 255. 43.... 256. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 257. 44.... 258. Nuteistoji D. G. neigia davusi V. P. kyšį, o nuteistasis V. P. neigia iš D.... 259. 45.... 260. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad valstybės tarnautojo, ( - ) ( - )... 261. 46.... 262. Nuteistoji D. G. nagrinėjamoje byloje nebuvo kaltinama dėl dokumentų... 263. 47.... 264. Apeliantės nuteistosios D. G. skundo teiginiai, kad kaltinime nurodyti tyrimo... 265. 48.... 266. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2016-03-24 apie 9.10 val. valstybės... 267. 49.... 268. Apibendrinat tai, kas išdėstyta 43-48 punktuose, apeliacinės instancijos... 269. Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 4 dalį (kyšio paėmimas iš V.... 270. 50.... 271. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 272. 51.... 273. Apeliantas nuteistasis V. P. neneigia, kad kaltinime nurodytomis aplinkybėmis... 274. 52.... 275. Nagrinėjamoje byloje kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo metu... 276. 53.... 277. Apibendrinant, tai kas išdėstyta 50–52 punktuose, teisėjų kolegija daro... 278. Dėl V. P. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 2 ir 4 dalis ir A. P. nuteisimo... 279. 54.... 280. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų... 281. 55.... 282. Taip pat nagrinėjamoje byloje, remiantis 54 punkte išvardintais,... 283. 56.... 284. Apeliantai nuteistieji V. P. ir V. P. apeliaciniuose skunduose neneigia 150... 285. 57.... 286. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, priešingai nei... 287. 58.... 288. Byloje nustatyta, kad V. P., būdamas valstybės tarnautoju, 2016-01-19 vykusio... 289. 59.... 290. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB ,,( - )“ direktorius A. P. 2016-04-11 V.P.... 291. 60.... 292. BK 225 ir 227 straipsniuose numatytos nusikalstamos veikos padaromos tiesiogine... 293. 61.... 294. Apibendrindama, tai kas išdėstyta 54–60 punktuose, apeliacinės instancijos... 295. Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių ... 296. 62.... 297. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 298. 63.... 299. Nagrinėjamoje byloje visiems nuteistiesiems už jų padarytas nusikalstamas... 300. 64.... 301. Skundžiamu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad V. P. padarė 12 (dvylika)... 302. 64.1.... 303. Apeliantas nuteistasis V. P. apeliaciniame skunde teigia, kad tokia bausmė yra... 304. 64.2.... 305. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas nuteistajam V. P. bausmės rūšį... 306. 64.3.... 307. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo... 308. 64.4.... 309. Apibendrindama, tai, kas išdėstyta 64.1–64.3. punktuose, apeliacinės... 310. 64.5.... 311. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 312. 64.6.... 313. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo... 314. 65.... 315. Skundžiamu teismo nuosprendžiu A. P. nuteistas už dviejų nusikalstamų... 316. 65.1.... 317. Apeliantas nuteistasis A. P. apeliaciniame skunde nurodo, kad jis prisipažino... 318. 65.2.... 319. BK 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį... 320. 65.3.... 321. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nuteistasis padarė dvi atskiras... 322. 65.4.... 323. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistajam A. P. paskirtos atskiros bausmės už... 324. 66.... 325. Apeliantas nuteistasis A. M. skundžiamu pirmosios instancijos teismo... 326. 66.1.... 327. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. M. iš esmės neginčija pirmosios... 328. 66.2.... 329. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios... 330. 66.3.... 331. Teismų praktikoje idealioji nusikalstamų veikų sutaptis paprastai... 332. 66.4.... 333. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. M. 2016 m.... 334. 66.5.... 335. Iš skundžiamo teismo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 336. 66.6.... 337. Laidavimo instituto taikymo sąlygos išdėstytos šio procesinio sprendimo... 338. 66.7.... 339. Nagrinėjamoje byloje yra A. M. bendradarbio S. V. prašymas dėl A. M.... 340. 66.8.... 341. Apibendrindama, tai, kas išdėstyta 66.1 – 66.7 punktuose, apeliacinės... 342. 67.... 343. Pirmosios instancijos teismas nuteistosioms A. B. ir D. G. už jų padarytas... 344. 68.... 345. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas... 346. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 347. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį, kuria A.... 348. A. M., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 40 straipsnio 1–4 dalimis,... 349. A. M. perduoti S. V., a.k. ( - ) pagal laidavimą vienerių metų laikotarpiui... 350. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6... 351. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 352. Nuteistųjų D. G., V. P., A. P. ir nuteistosios A. B. gynėjo advokato...