Byla 2-5588-528/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Danieliui Urbonui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AIMPEX“ ieškinį atsakovui UAB „Dartus“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo: 21.769,01 Eur skolą, 509,13 Eur palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, 6% dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 672,-Eur žyminį mokestį, 40,-Eur išieškojimo išlaidas, 96,80 Eur išlaidas už skolų išieškojimą ir administravimą ikiteismine tvarka (b.l.3-8).

3Ieškovo atstovas palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti pilnai. Ieškinys grindžiamas tuo, kad: ieškovas pagal PVM sąskaitas-faktūras pardavė atsakovui aliuminio konstrukcijas ir aliuminio duris, tačiau atsakovas už įsigytas prekes su ieškovu atsiskaitė tik dalinai; atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės nėra pateikęs; 2015-12-11 šalys pasirašė skolos grąžinimo grafiką, pagal kurį atsakovas įsipareigojo sumokėti susidariusį įsiskolinimą nustatyta tvarka ir terminais; savo įsipareigojimų atsakovas nevykdė, jo skola ieškovui 21.769,01 Eur, kurią ieškovas prašo priteisti, o taip pat prašo priteisti palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, procesines palūkanas, skolos išieškojimo išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų dėl posėdžio eigos negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d., b.l.66,75,82,86). Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, nes: šalys 2015-12-11 buvo pasirašęs skolos grąžinimo grafiką, kurį iš dalies vykdė; dėl netinkamo grafiko vykdymo atsakovas nebuvo gavęs jokio raštiško raginimo iš ieškovo, todėl susitarimą laiko galiojančiu; atsakovo buhalteriniais duomenimis ieškinio suma neatitinka tikrovės; atsakovas turi pagrindo manyti, kad ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose Nr.( - ) ir Nr. ( - ) yra padirbti parašai, pareigų, pavardės ir parašo braižas kelia didelių abejonių dėl jų autentiškumo; ieškovas nepranešė raštiškai, jog kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo, o ginčą buvo galima išspręsti neteisminiu būdu; mano, kad ieškovas stengiasi išstumti atsakovą iš rinkos, pastarąjį sužlugdydamas.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras: 2014-08-01 Nr.( - ), 2015-06-02 Nr.( - ), 2015-10-29 Nr.( - ), 2015-10-31 Nr.( - ), 2015-11-25 Nr.( - ), 2015-12-11 Nr.( - ), 2015-12-11 Nr.( - ) už aliuminio konstrukcijas ir aliuminio duris bendrai 26.832,70 Eur sumai (b.l.29-35,58,59,91); atsakovas mokėjimo nurodymais 2015-10-02 Nr.( - ), 2015-10-07 Nr.( - ), 2015-10-29 Nr.( - ), 2015-11-03 Nr.( - ), 2015-12-04 Nr.( - ), 2015-12-21 Nr.( - ), 2015-12-30 Nr.( - ), 2015-12-30 Nr.( - ) pervedė ieškovui bendroje sumoje 5.800,-Eur ir iš dalies padengė susidariusį įsiskolinimą (b.l.9-16); 2015-12-11 šalys pasirašė skolos grąžinimo grafiką, kuriame nurodyta, jog atsakovo pradelstas įsiskolinimas 2015-12-11 sudarė 22.469,01 Eur, neįskaitant delspinigių, o atsakovas įsipareigojo padengti skolą pagal grafiką – 6.000,-Eur iki 2015-12-31, o nesumokėjus, mokėti po 50,-Eur už kiekvieną pradelstą savaitę iki nurodytos skolos sumokėjimo, nuo 2015-12-11 mokėti po 100,-Eur per savaitęiki pilno įsiskolinimo padengimo, o pradelsus sumokėti nurodytą sumą, 7 kalendorines dienas, mokėti 50,-Eur baudą už kiekvieną pradelstą savaitę (b.l.36); 2016-01-19 UAB „CREDIT ISCO“ išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr.( - ) bendrai 96,80 Eur sumai su PVM už skolų išieškojimo ir administravimo išlaidas ikiteismine tvarka pagal sutartį, o ieškovas šią sumą apmokėjo (b.l.26,27).

7Kaip matyti, šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo (pirkėjo) pareigos sumokėti už prekes – aliuminio konstrukcijas ir aliuminio duris. Atsakovas nurodo nesutinkantis su ieškovo reikalaujama priteisti suma, nes duomenys neatitinka tikrovės, o atsakovo direktoriaus parašai ants dviejų PVM sąskaitų-faktūrų kelia abejonių.

8Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo taisykle ir išvadą dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daro pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-372/2014, Nr.3K-3-30-219/2015).

9Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą), o tokia sutartis gali būti sudaryta žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais, nes tokių kaip šioje byloje pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų prekių pirkimui konkrečios sudarymo formos įstatymai nenumato (CK 1.71-1.77 str., 6.305 str. 1d., 6.311 str.). Taigi, pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjo pareiga yra perduoti daiktą pirkėjui valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę, o pirkėjo pareiga – sumokėti daikto kainą per sutartyje ar įstatymo nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.317 str.1d., 6.344 str. 1d.). Vien sąskaitos pateikimas asmeniui nepagrindžia pareigos ją apmokėti, todėl šalis, reikalaujanti priteisti atitinkamą sumą, turi įrodyti savo reikalavimo pagrindą. Ieškovas jam kilusią pareigą įrodyti, jog atsakovui buvo perduotos prekės, įrodinėja atsakovui išrašytomis septyniomis PVM sąskaitomis-faktūromis, kurių gavimas patvirtintas atsakovo direktoriaus D. T. parašais, bei atsakovo direktoriaus D. T. pasirašytu šalių skolos grąžinimo grafiku, kuriame patvirtinta, jog 2015-12-11 atsakovo skolos dydis buvo 22.469,01 Eur (b.l.36). Nors PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis, tačiau PVM sąskaitos-faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių (paslaugų) pateikimą, todėl PVM sąskaita-faktūra, atsižvelgiant į šiam dokumentui įstatymo keliamus reikalavimus, yra tam tikras sutarties sąlygas atspindintis bei sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-15/2008, Nr.3K-3-484/2009, Nr.3K-3-55/2012, Nr.3K-3-210/2014). Iš atsakovo atsiliepimo turinio akivaizdu, jog atsakovas neneigia nei prekių, nei PVM sąskaitų-faktūrų gavimo, o atsakovo argumentai dėl parašų suklastojimo PVM sąskaitose-faktūrose Nr.( - ) ir Nr.( - ) pripažintini neįrodytais, nes: atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių parašų netikrumą, parašų ekspertizės skirti neprašė, o teismas šio pobūdžio bylose įrodymų nerenka (CPK 177, 178, 179 str.); atsakovas pripažįsta pasirašęs skolos grąžinimo grafiką, kuriame užfiksuotas jo skolos ieškovui dydis; kadangi po skolos grąžinimo grafiko pasirašymo atsakovas sumokėjo ieškovui bendroje sumoje 700,-Eur, tai ieškovo reikalaujamas skolos dydis 21.769,01 Eur /22469,01-700=21769,01/ laikytinas teisingu, pagrįstu ir įrodytu, juolab, kad skolos dydžio neteisingumo atsakovas nepaneigė nei jokiais įrodymais (CPK 177, 178 str.). Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą – ieškovo atstovo posėdyje nurodytus paaiškinimus, atsakovo atsiliepime nurodytas aplinkybes, rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog tarp šios bylos šalių buvo sutartiniai pirkimo-pardavimo santykiai, kurių pagrindu atsakovas gavo iš ieškovo prekes, todėl jam atsirado pareiga už jas sumokėti (CPK 177, 178, 185 str.). Nesant byloje įrodymų, jog už prekes buvo savalaikiai ir pilnai sumokėta, iš atsakovo ieškovui priteistina 21.769,01 Eur skola, o taip pat 509,13 Eur palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą (CK 6.2 str., 6.37 str. 1d., 6.38 str., 6.210 str. 2d., 6.261, 6.305 str., 6.314 str. 5d., 6.344 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., b.l.3-8). Atsakovo argumentai, kad ieškovas neragino atsakovo vykdyti skolos grąžinimo grafiko, nepranešė apie ketinimą kreiptis į teismą laikytini nepagrįstais, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais, atsisakyti vykdyti prievolę draudžiama, o įstatymai nenumato pareigos kreditoriui pranešti skolininkui apie ketinimą kreiptis į teismą (CK 38, 59, 6.63 str., CPK 5 str.).

10Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1,2d., 6.210 str.).

11Ieškovo reikalavimas dėl 40,-Eur išieškojimo išlaidų priteisimo (kompensavimo) iš atsakovo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, nes tokią teisę kreditoriui, įgijusiam teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, numato įstatymas (Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1d.). Taip pat ieškovas (kreditorius) turi teisę reikalauti iš atsakovo (skolininko) kompensuoti visas 40,-Eur viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 2d.). Šiuo atveju ieškovas prašo jo naudai priteisti iš atsakovo dar ir 96,80 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad jo nurodyta UAB „Credit Isco“ iš viso atliko kokius nors skolos išieškojimo iš atsakovo veiksmus (CPK 178 str.). Nesant įrodymų apie skolos išieškojimo veiksmų atlikimą, teismas negali įvertinti jų pagrįstumo, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, nes šaliai gali būti priteisiamos tik protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškomu ne teismo tvarka (CK 6.57 str., 6.249 str. 4d. 3p., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 2d., CPK 177, 178, 185 str., b.l.26).

12Ieškinį tenkinus dalinai (~99,57%), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui – 669,11 Eur /672x99,57%=669,11/ žyminio mokesčio ir 119,48 Eur /120x99,57%=119,48/ advokato atstovavimo išlaidų; iš atsakovo valstybei – 3,88 Eur /3,90x99,57%=3,88/ išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; ieškovui tenkanti išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dalis yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3,6,9p., 92, 93, 96, 98 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,28,88,89).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti dalinai.

15Priteisti ieškovui UAB „AIMPEX“ (į.k.302295552, buveinė Kaune, Nemajūnų g.33, sąsk. Nr.LT387044060006694354) iš atsakovo UAB „Dartus“ (į.k.302346922, buveinė Kaune, Kalvarijos g.7) 21.769,01 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio septynių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 01 ct) skolą, 509,13 Eur (penkių šimtų devynių eurų 13 ct) palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, 6% (šešių procentų) metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-02-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 669,11 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 11 ct) žyminio mokesčio, 40,-Eur (keturiasdešimties eurų) išieškojimo išlaidas, 119,48 Eur (vieną šimtą devyniolika eurų 48 ct) advokato atstovavimo išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Dartus“ (į.k.302346922, buveinė Kaune, Kalvarijos g.7) 3,88 Eur (tris eurus 88 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai