Byla 2-1987-239/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams R. A. ir L. A. dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo:

  1. priteisti solidariai iš atsakovų 23852,72 Lt skolą, 6991,01 Lt palūkanas, 18950,21 Lt delspinigius, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas;
  2. priteisti iš atsakovės 10273,84 Lt skolą, 34,99 Lt palūkanas, 150,00 Lt mokestį už laiku nepadengtą kredito limitą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 74), 2012 m. spalio 17 d. gautas ieškovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo ieškovo atstovui nedalyvaujant. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovei yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 76), atsakovė apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis teismo neinformavo. Esant išdėstytoms aplinkybėms, spręstina, jog atsakovė be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį, todėl byla nagrinėjama jai nedalyvaujant.

6Atsakovė nepateikė atsiliepimo į nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinį, procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 52).

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovui yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 75), atsakovas pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Atsakovas pareikštame prašyme, be kita ko, nurodė, jog jis nori taikiai išspręsti nagrinėjamos bylos ginčą ir sudaryti su ieškovu taikos sutartį, todėl prašo atidėti bylos nagrinėjimą.

8Teismas, atsižvelgdamas į tą aplinkybę, jog atsakovo prašymų pagrindu pasirengimas nagrinėti bylą teisme ir bylos nagrinėjimas buvo atidėti tris kartus, atsižvelgdamas į laiko tarpą, praėjusį nuo parengiamojo teismo posėdžio dienos (2012 m. rugpjūčio 30 d.) iki teismo posėdžio dienos (2012 m. spalio 18 d.), kuris, teismo įsitikinimu, buvo pakankamas tam, kad atsakovas kreiptųsi į ieškovą dėl taikaus nagrinėjamos bylos ginčo išsprendimo ir taikos sutarties sudarymo, pripažįsta, jog atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis – noras taikiai išspręsti nagrinėjamos bylos ginčą – nagrinėjamos bylos kontekste nėra svarbi priežastis, pateisinanti atsakovo neatvykimą, todėl atmeta atsakovo prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

9Esant aukščiau išdėstytų aplinkybių visetui, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinį (b. l. 53-54), kuriame, be kita ko, nurodė, jog su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies: atsakovas sutinka su ieškovo reikalavimais dėl 23852,72 Lt skolos ir 1494,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų, su kitais ieškovo reikalavimais, pareikštais abiems atsakovams, tai yra su ieškovo reikalavimais dėl 6991,01 Lt palūkanų, 18950,21 Lt delspinigių ir penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, atsakovas nesutinka, prašo juos atmesti.

11Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo motyvai.

12Bylos duomenimis (b. l. 32-36) nustatyta, jog šalys 2007 m. kovo 15 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1450718051215-A2 (toliau tekste – Sutartis 1), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 10100,00 Lt kreditą (Sutarties 1 bendrosios dalies 2 punktas ir specialiosios dalies 2.1 punktas), o atsakovai, be kita ko, įsipareigojo šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti ieškovui kreditą, mokėti 7,50 procento dydžio metines palūkanas, vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (Sutarties 1 bendrosios dalies 2 punktas, specialiosios dalies 2.4 punktas). Šalys Sutartimi 1, be kita ko, sulygo, jog atsakovų prievolės ieškovui pagal Sutartį 1 yra solidariosios (Sutarties 1 2 punktas).

13Bylos duomenimis (b. l. 14-18) nustatyta, jog šalys 2007 m. gruodžio 5 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1450718055566-D4 (toliau tekste – Sutartis 2), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 15769,96 Lt kreditą (Sutarties 2 bendrosios dalies 2 punktas ir specialiosios dalies 2.1 punktas), o atsakovai, be kita ko, įsipareigojo šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti ieškovui kreditą, mokėti 8,40 procento dydžio metines palūkanas, vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (Sutarties 2 bendrosios dalies 2 punktas, specialiosios dalies 2.4 punktas). Šalys Sutartimi 2, be kita ko, sulygo, jog atsakovų prievolės ieškovui pagal Sutartį 2 yra solidariosios (Sutarties 2 2 punktas).

14Bylos duomenimis (b. l. 13) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2005 m. kovo 14 d. sudarė kortelės sąskaitos sutartį Nr. 410016330 (toliau tekste – Sutartis 3), pagal kurią ieškovas, be kita ko, atsakovės vardu atidarė kortelės sąskaitą, išdavė kortelę bei suteikė 2000,00 Lt kredito limitą (Sutarties 3 1 punktas, 2.1, 2.3 punktai), o atsakovė, be kita ko, įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą, mokėti nustatytą kredito limito suteikimo mokestį, mokėti 10,90 procento dydžio metines palūkanas už panaudotą kredito limitą, vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (Sutarties 3 4 punktas).

15Bylos duomenimis (b. l. 9) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2006 m. gegužės 2 d. sudarė kortelės sąskaitos sutartį Nr. 000001268 (toliau tekste – Sutartis 4), pagal kurią ieškovas, be kita ko, atsakovės vardu atidarė kortelės sąskaitą, išdavė kortelę bei suteikė 10000,00 Lt kredito limitą (Sutarties 4 2.1 punktas, 3.1, 3.3 punktai), o atsakovė, be kita ko, įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą, mokėti 9,90 procento dydžio metines palūkanas už panaudotą kreditą, vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (Sutarties 4 2.7 punktas, 5 punktas).

16Bylos duomenimis (b. l. 11) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2007 m. gruodžio 5 d. sudarė kortelės sąskaitos sutartį Nr. 220005504 (toliau tekste – Sutartis 5), pagal kurią ieškovas, be kita ko, atsakovės vardu atidarė kortelės sąskaitą, išdavė kortelę bei suteikė 1000,00 Lt kredito limitą (Sutarties 5 2.1 punktas, 3.1, 3.3 punktai), o atsakovė, be kita ko, įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą, mokėti 14,00 procentų dydžio metines palūkanas už nepadengtą panaudoto kredito sumą, vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (Sutarties 5 2.4, 5 punktai).

17Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos; skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

18Bylos duomenų visetas (b. l. 8, 10, 12, 19, 20-31, 37, 38-43) patvirtina aplinkybes, jog, pirma, atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi 1 ir Sutartimi 2 prisiimtų įsipareigojimų, antra, atsakovė tinkamai nevykdė Sutartimi 3, Sutartimi 4 ir Sutartimi 5 prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 1 ir Sutarties 2 bendrųjų dalių 6.1 punktais, Sutarties 3 3.2 ir 6 punktais, Sutarties 4 4.3 punktu, Sutarties 5 4.4 punktu, 2012 m. kovo 4 d. vienašališkai nutraukė Sutartį 1 ir Sutartį 2 (b. l. 44), 2011 m. rugsėjo 24 d. vienašališkai nutraukė Sutartį 3, Sutartį 4 ir Sutartį 5 (b. l. 45-47).

19Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 37) ir 2012 m. balandžio 13 d. skolos ir sukauptų delspinigių ataskaita (b. l. 38-43) – nustatyta, jog atsakovai pagal Sutartį 1 negrąžino ieškovui 8519,42 Lt kredito ir nesumokėjo 2287,29 Lt palūkanų. Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 19) ir 2012 m. balandžio 13 d. skolos ir sukauptų delspinigių ataskaita (b. l. 20-31) – nustatyta, jog atsakovai pagal Sutartį 2 negrąžino ieškovui 15333,30 Lt kredito ir nesumokėjo 4703,72 Lt palūkanų. Apibendrinus pagal aukščiau nurodytus duomenis nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovai pagal Sutartį 1 ir Sutartį 2 negrąžino ieškovui 23852,72 Lt kredito ir nesumokėjo 6991,01 Lt palūkanų.

20Esant aukščiau nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimai priteisti solidariai iš atsakovų 23852,72 Lt skolą ir 6991,01 Lt palūkanas yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

21Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 18 d. pažyma (b. l. 12) – nustatyta, jog atsakovė pagal Sutartį 3 negrąžino ieškovui 304,89 Lt kredito, nesumokėjo 16,71 Lt palūkanų ir 49,00 Lt mokesčio už laiku nepadengtą kredito limitą. Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 17 d. pažyma (b. l. 8) – nustatyta, jog atsakovė pagal Sutartį 4 negrąžino ieškovui 9012,04 Lt kredito. Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 18 d. pažyma (b. l. 10) – nustatyta, jog atsakovė pagal Sutartį 5 negrąžino ieškovui 956,91 Lt kredito, nesumokėjo 18,28 Lt palūkanų ir 101,00 Lt mokesčio už laiku nepadengtą kredito limitą. Apibendrinus pagal aukščiau nurodytus duomenis nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovė pagal Sutartį 3, Sutartį 4 ir Sutartį 5 negrąžino ieškovui 10273,84 Lt kredito, nesumokėjo 34,99 Lt palūkanų ir 150,00 Lt mokesčio už laiku nepadengtą kredito limitą.

22Esant aukščiau nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovės 10273,84 Lt skolą, 34,99 Lt palūkanas, 150,00 Lt mokestį už laiku nepadengtą kredito limitą yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga inter alia yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių, taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

24Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis, nederindama jos su kita šalimi, ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas, o tiek sutarčių laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

25Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

26Teismas, įvertinęs Sutarties 1 ir Sutarties 2 dalykus, šių sutarčių pobūdžius, konstatuoja, jog Sutartis 1 ir Sutartis 2 yra vartojimo sutartys.

27Sutarties 1 ir Sutarties 2 bendrųjų dalių 5.3 punktuose nustatyta, jog atsakovai privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą (kredito dalį) dieną, Sutarties 1 ir Sutarties 2 bendrųjų dalių 5.4 punktuose nustatyta, jog atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas (palūkanų dalį) dieną. Pažymėtina, jog Sutarties 1 ir Sutarties 2 bendrųjų dalių 5.3 ir 5.4 punktuose nustatyti delspinigiai, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus (atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog nurodyta metinė delspinigių norma daugiau kaip keturis su puse karto yra didesnė už Sutartyje 1 nustatytą palūkanų normą ir daugiau kaip keturis kartus didesnė už Sutartyje 2 nustatytą palūkanų normą). Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, konstatuotina, kad nurodyti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl tokios vartojimo sutarčių nuostatos dėl mokėtinų delspinigių dydžio (normos) pripažintinos nesąžiningomis ir pažeidžiančiomis atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

28Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo nuostolius, patirtus dėl atsakovų netinkamo sutartinių prievolių vykdymo, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

29Bylos duomenys – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 37) ir 2012 m. balandžio 13 d. skolos ir sukauptų delspinigių ataskaita (b. l. 38-43) – patvirtina, jog delspinigių suma, apskaičiuota pagal Sutarties 1 bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus, – 7284,74 Lt. Byloje pripažinus, jog nurodytos Sutarties 1 bendrosios dalies nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, jog delspinigių norma – 0,1 procento, yra nesąžiningos ir pažeidžiančios atsakovų teises ir teisėtus interesus, bei nustačius, jog priteistinų delspinigių norma – 0,05 procento, konstatuotina, jog ieškovui pagal Sutartį 1 priteistinų delspinigių suma – 3642,37 Lt.

30Bylos duomenys – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 19) ir 2012 m. balandžio 13 d. skolos ir sukauptų delspinigių ataskaita (b. l. 20-31) – patvirtina, jog delspinigių suma, apskaičiuota pagal Sutarties 2 bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus, – 11665,47 Lt. Byloje pripažinus, jog nurodytos Sutarties 2 bendrosios dalies nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, jog delspinigių norma – 0,1 procento, yra nesąžiningos ir pažeidžiančios atsakovų teises ir teisėtus interesus, bei nustačius, jog priteistinų delspinigių norma – 0,05 procento, konstatuotina, jog ieškovui pagal Sutartį 2 priteistinų delspinigių suma – 5832,74 Lt.

31Apibendrinus aukščiau nurodytų aplinkybių visetą, konstatuotina, jog bendra ieškovui pagal Sutartį 1 ir Sutartį 2 priteistinų delspinigių suma – 9475,11 Lt.

32Byloje nustatyta, jog ieškovas prašė priteisti 18950,21 Lt delspinigius, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

33CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimai dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįsti ir tenkintini.

34Apibendrinus visas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, tiksliau – ieškovo reikalavimai, pareikšti abiems atsakovams, yra pagrįsti ir tenkintini iš dalies, ieškovo reikalavimai, pareikšti asmeniškai atsakovei, yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

35Išsprendus byloje pareikštus reikalavimus, konstatuotina, jog patenkinta ieškinio reikalavimų, pareikštų abiems atsakovams, dalis – 80,97 procento, ieškinio reikalavimai, pareikšti asmeniškai atsakovei, minėta, yra patenkinti visiškai. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 1209,70 Lt bylinėjimosi išlaidos, tai yra žyminio mokesčio dalis, sumokėta už abiems atsakovams nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, kurie patenkinti iš dalies (CPK 93 straipsnio 2 dalis), be to, ieškovui iš atsakovės priteistinos 314,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, tai yra žyminis mokestis, sumokėtas už asmeniškai atsakovei nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, kurie patenkinti visiškai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

36Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 28,96 Lt. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį, konstatuotina, jog iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos 10,41 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės – 15,80 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į atmestą ieškinio reikalavimų dalį, pripažintina, jog ieškovui tenkančių bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 2,75 Lt, tačiau, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, nurodytos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo į valstybės biudžetą nepriteisiamos.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 259-260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

38ieškinį patenkinti iš dalies.

39Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko (buvęs pavadinimas – SEB Vilniaus bankas) ir R. A. bei L. A. 2007 m. kovo 15 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 1450718051215-A2 bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą (kredito dalį) dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas (palūkanų dalį) dieną.

40Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko (buvęs pavadinimas – SEB Vilniaus bankas) ir R. A. bei L. A. 2007 m. gruodžio 5 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 1450718055566-D4 bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą (kredito dalį) dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas (palūkanų dalį) dieną.

41Priteisti solidariai iš R. A. bei L. A. 23852,72 Lt skolą, 6991,01 Lt palūkanas, 9475,11 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 40318,84 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012 m. liepos 11 d., iki nurodytų reikalavimų visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 604,85 Lt bylinėjimosi išlaidų AB SEB bankui.

42Priteisti iš R. A. 10273,84 Lt skolą, 34,99 Lt palūkanas, 150,00 Lt mokestį už laiku nepadengtą kredito limitą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10458,83 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012 m. liepos 11 d., iki nurodytų reikalavimų visiško įvykdymo ir 314,00 Lt bylinėjimosi išlaidas AB SEB bankui.

43Priteisti iš R. A. 15,80 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

44Priteisti iš L. A. 10,41 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB... 3. ieškovas pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo:
    4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 5. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 6. Atsakovė nepateikė atsiliepimo į nagrinėjamoje byloje pareikštą... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 8. Teismas, atsižvelgdamas į tą aplinkybę, jog atsakovo prašymų pagrindu... 9. Esant aukščiau išdėstytų aplinkybių visetui, byla nagrinėjama atsakovui... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinį... 11. Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo motyvai.... 12. Bylos duomenimis (b. l. 32-36) nustatyta, jog šalys 2007 m. kovo 15 d. sudarė... 13. Bylos duomenimis (b. l. 14-18) nustatyta, jog šalys 2007 m. gruodžio 5 d.... 14. Bylos duomenimis (b. l. 13) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2005 m. kovo... 15. Bylos duomenimis (b. l. 9) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2006 m.... 16. Bylos duomenimis (b. l. 11) nustatyta, jog ieškovas ir atsakovė 2007 m.... 17. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 18. Bylos duomenų visetas (b. l. 8, 10, 12, 19, 20-31, 37, 38-43) patvirtina... 19. Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 37) ir 2012 m.... 20. Esant aukščiau nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina,... 21. Bylos duomenimis – 2012 m. balandžio 18 d. pažyma (b. l. 12) – nustatyta,... 22. Esant aukščiau nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina,... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 24. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 25. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 26. Teismas, įvertinęs Sutarties 1 ir Sutarties 2 dalykus, šių sutarčių... 27. Sutarties 1 ir Sutarties 2 bendrųjų dalių 5.3 punktuose nustatyta, jog... 28. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 29. Bylos duomenys – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 37) ir 2012 m.... 30. Bylos duomenys – 2012 m. balandžio 11 d. pažyma (b. l. 19) ir 2012 m.... 31. Apibendrinus aukščiau nurodytų aplinkybių visetą, konstatuotina, jog... 32. Byloje nustatyta, jog ieškovas prašė priteisti 18950,21 Lt delspinigius,... 33. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti... 34. Apibendrinus visas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes,... 35. Išsprendus byloje pareikštus reikalavimus, konstatuotina, jog patenkinta... 36. Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 259-260,... 38. ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko (buvęs pavadinimas – SEB Vilniaus... 40. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko (buvęs pavadinimas – SEB Vilniaus... 41. Priteisti solidariai iš R. A. bei L. A. 23852,72 Lt skolą, 6991,01 Lt... 42. Priteisti iš R. A. 10273,84 Lt skolą, 34,99 Lt palūkanas, 150,00 Lt mokestį... 43. Priteisti iš R. A. 15,80 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.... 44. Priteisti iš L. A. 10,41 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...