Byla 2-1703-241/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-3-343/2018).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administratorė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras skundu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju, trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais.

82.

9Nurodė, kad susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas nepritarti administratorės pasiūlytam nutarimo projektui nustatyti administravimo išlaidų paskirstymo proporciją – iš lėšų, gautų už įkeistą turtą hipotekos kreditoriui Luminor Bank AB, dengti 141 956,64 Eur patirtas administravimo išlaidas, iš kitų bankroto proceso metu gautų lėšų dengti 23 511,98 Eur administravimo išlaidas; trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas nepritarti administratorės pateiktam projektui patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą – 8 200 Eur (ir PVM) teisinėms išlaidoms bei papildomas atlyginimas administratoriui, t. y. 15 procentų dydžio sėkmės mokestis nuo sumų, gautų išieškojus žalą iš bendrovės vadovų; penktuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas nepritarti administratorės pasiūlytam projektui įpareigoti atsakovės administratorę iš gautų lėšų apmokėti administravimo išlaidas, o likusias lėšas įstatymo nustatyta tvarka paskirstyti BUAB „Bajorkiemis“ kreditoriams.

103.

11Administratorės teigimu, kreditorė Luminor Bank AB neteisėtai vengia prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo nors bankroto proceso metu visas administruotas įmonės turtas buvo neatlygintinai įkeistas šiai kreditorei už įmonės savininkų prievoles. Kreditoriams gerai žinoma, kokiems teisiniams procesams yra reikalingos papildomos išlaidos. Vyksta byla su buvusiais įmonės dalyviais ir vadovais dėl žalos atlyginimo, byloje būtina parengti ir pateikti apeliacinį skundą. BUAB „Bajorkiemis“ kreditoriai elgiasi nesąžiningai, neturėjo teisinio pagrindo nepritarti bankroto administratorės teikiamam tvirtinti lėšų paskirstymui.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi atsakovės BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administratorės UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro skundą atmetė.

165.

17Teismas pažymėjo, kad ankstesnėje, t. y. 2017 m. liepos 28 d. nutartyje jau buvo nurodyta, jog nėra sušauktas BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimas, kuriame būtų apsvarstytas klausimas dėl faktiškai turėtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir bankui tenkančios dalies nustatymo. Kadangi administratorė neteikė teismui jokių duomenų apie 2017 m. liepos 28 d. nutarties vykdymą, teismas 2018 m. kovo 14 d. nutartimi konstatavo, jog administratorė nuo 2015 m. neatlieka beveik jokių veiksmų ir nustatė terminą ataskaitai pateikti. Nors administratorė 2018 m. kovo 20 d. pateikė informaciją apie atliktus veiksmus už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2018 m. sausio 31 d., tačiau pateikti duomenys nėra ataskaita.

186.

19Teismas nurodė, kad nei į šio, nei į ankstesnio 2018 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl faktiškai turėtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Teismas sprendė, kad kreditoriams nepatvirtinus patirtų išlaidų dydžio (tiek apmokėtų, tiek neapmokėtų) negali būti svarstomas klausimas dėl tokių išlaidų paskirstymo, nes neaišku ką reikia skirstyti. Taigi kreditoriai pagrįstai balsavo prieš administravimo išlaidų paskirstymą, nes neaiškus jų dydis, o administratorė vengia išspręsti klausimą dėl patirtų išlaidų patvirtinimo.

207.

21Teismas nurodė, kad kreditoriai, balsuodami prieš nutarimo projektą trečiuoju darbotvarkės klausimu, pagrįstai sprendė, jog administratorė neįrodė papildomų administravimo lėšų būtinybės bei aplinkybės, jog gauti pigesnių advokato teisinės pagalbos paslaugų neįmanoma. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismai, priteisdami bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, privalo vadovautis rekomendacijomis, o 8 200 Eur (ir PVM) suma yra labai didelė.

228.

23Teismas pažymėjo, kad administratorė nenurodė jokių argumentų, kodėl nesutinka su skundžiamo nutarimo dalimi, kurioje jai nepaskirtas 15 procentų sėkmės mokestis.

249.

25Teismas, įvertinęs tai, kad nėra patvirtinta patirtų administravimo išlaidų suma, darė išvadą, jog nėra galimybės spręsti ir dėl lėšų paskirstymo, nes nėra aišku ką skirstyti. Kita vertus, kaip skirstyti gautas lėšas bankroto proceso atveju nustato įstatymas, todėl BUAB „Bajorkiemis“ kreditoriai pagrįstai balsavo prieš nutarimo projektą penktuoju darbotvarkės klausimu.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2810.

29Atskirajame skunde atsakovės BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administratorė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Visas teiktas administratorės veiklos ataskaitas kreditoriai yra patvirtinę, o kreditorių susirinkimas niekuomet nėra reikalavęs prieš priimant sprendimus dėl įmonės gautų lėšų paskirstymo, teikti veiklos ataskaitą. Taigi išvadą, kad administratorė ilgą laiką vengia pateikti kreditoriams tvirtinti savo veiklos ataskaitą, teismas padarė nepagrįstai.

3210.2.

33Teismas neatsižvelgė į tai, kad administratorė pateikė kreditoriams išsamią informaciją apie kreditorių anksčiau ir faktiškai dabar patirtas, įskaitant apmokėtas bei neapmokėtas, administravimo išlaidas, detalius paskaičiavimus. Teismas nutartyje nurodė, kad patirtos administravimo išlaidos nėra aiškios, tačiau nenurodė kurios patirtos išlaidos teismui nėra aiškios. Dėl administratorės pateiktų paskaičiavimų nei vienam kreditoriui nekilo klausimų ir iki susirinkimo kreditoriai jokių klausimų neteikė.

3410.3.

35Šiuo atveju yra aiškus administravimo išlaidų dydis, visi skaičiavimai teismui yra pateikti. Tuo tarpu hipotekos kreditorius, kuris nėra suteikęs jokių paslaugų, prekių ar paskolų bankrutuojančiai įmonei, priiminėja sprendimus, kiek jis turi prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo ir balsuoja prieš administravimo išlaidų paskirstymą.

3610.4.

37Administratorė 2018 m. kovo 20 d. pateikė teismui prašomą ataskaitą apie BUAB „Bajorkiemis“ bankroto procesą. Teismas, gavęs prašomą ataskaitą, jokių pastabų dėl jos neturėjo, nereikalavo nei papildomų paaiškinimų, nei įrodymų, todėl teismo motyvas, kad teismo pareikalauta ir gauta ataskaita apie bankroto procesą už atitinkamą laikotarpį, kurios pageidavo teismas, nėra ataskaita, yra nesuprantamas.

3810.5.

39Šiuo atveju yra patirtos tik patvirtintos administravimo išlaidos ir nėra pagrindo nei padidinti sąmatą jau patirtomis išlaidomis, nei jos sumažinti. Dėl šios priežasties administratorė kreditorių ir prašė nuspręsti kaip ir kokiomis proporcijomis turi būti padengtos administravimo išlaidos iš įmonės turto prieš pradedant tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Ateityje būsimos išlaidos nėra susijusios su įkeisto turto administravimu ir įkaito turėtojas neturės prie jų prisidėti.

4010.6.

41Įrodinėjimo našta visais su bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, teikiančiam tokių išlaidų poreikį kreditorių susirinkimui. Būtent vykdydama šią pareigą administratorė ir pateikė kreditoriams įrodymus apie faktiškai patirtas išlaidas, kurios atitinka patvirtintą sąmatą ir sušaukė kreditorių susirinkimą dėl patirtų administravimo išlaidų paskirstymo. Taigi visiems kreditoriams ir teismui yra pateikti pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai, todėl visos išlaidos yra pagrįstos dokumentais.

4210.7.

43Byloje dėl žalos priteisimo iš buvusių įmonės dalyvių ir vadovo yra būtina parengti bei pateikti apeliacinį skundą. Vadovaujantis civilinio proceso normomis, tik advokatas ar asmuo turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą gali parengti ir pasirašyti apeliacinį skundą, o administratorės atstovas tokio išsilavinimo neturi.

4410.8.

45Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė administratorei. Aplinkybę, kad neįmanoma gauti pigesnių advokato teisinės pagalbos paslaugų turi įrodyti kreditoriai, nes būtent jie kėlė šį klausimą. Be to, prašoma 8 200 Eur suma (ir PVM) atitinka rekomendacijose nustatytus įkainius, nes ši suma nėra susijusi tik su vienu konkrečiu darbu, o su iki tol buvusiu ilgu ir dar ateityje būsimu teisminiu procesu. Nesant paskirstų lėšų bylinėjimuisi, yra būtina bent numatyti sėkmės mokesčio galimybę.

4610.9.

47Bankroto administratorė penktuoju darbotvarkės klausimu pateikė siūlymą dėl lėšų paskirstymo vadovaudamasi įstatymo nuostatomis ir jų nepažeisdama. Įstatymas numato, jog pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos.

4811.

49Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5011.1.

51Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. balandžio 10 d. raštu įpareigojo administratorę iki 2018 m. gegužės 18 d. sušaukti BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimą ir į darbotvarkę įtraukti klausimus dėl administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo bei dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir jos dengimo už 2008 m. rugpjūčio 11 d. – 2018 m. gegužės 1 d. laikotarpį.

5211.2.

53Administratorė įpareigojimų neįvykdė ir į šaukiamą 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukė tik klausimus dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir lėšų paskirstymo, nors dar 2018 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkime buvo įpareigota pateikti kreditorių susirinkimui suvestinę informaciją apie kreditorių patvirtintas ir faktiškai patirtas bankroto administravimo išlaidas pagal konkrečios rūšies kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatos eilutę.

5411.3.

55Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

5611.4.

57Teismas pagrįstai sprendė, kad administratorė neįrodė papildomų administravimo išlaidų būtinybės bei aplinkybės, jog gauti pigesnių teisinės pagalbos paslaugų neįmanoma.

5812.

59Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6012.1.

61Bankas 2017 m. liepos 5 d., 2017 m. rugsėjo 11 d. raštais kėlė klausimą dėl bankroto administratorės pareigos pateikti kreditoriams visą informaciją apie faktiškai patirtas administravimo išlaidas, pagrindžiant jas dokumentais ir / ar patvirtinant veiklos ataskaitą, tačiau administratorius vengė tai daryti. Į 2017 m. liepos 5 d. raštą administratorė neatsakė, o į 2017 m. rugsėjo 11 d. raštą nurodė, kad įstatymas nesuteikia kreditoriams galimybės svarstyti faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų.

6212.2.

63Nors apeliantė teigia, kad visi dokumentai buvo kreditoriams ir teismui pateikti, tačiau vieningo dokumento (veiklos ataskaitos), kurioje turėtų būti nuosekliai, aiškiai, pagrįstos administravimo išlaidos, kad kreditoriai galėtų patikrinti ir įsitikinti, jog administravimo išlaidos yra išleistos ar panaudotos pagrįstai, pateikta nebuvo.

6412.3.

65Apeliantė neneigia, kad dėl kreipimosi į teismą dėl žalos iš BUAB „Bajorkiemis“ dalininkų ir vadovo priteisimo su kreditoriais iš anksto nesitarė, jų pritarimo iš anksto neprašė, apie bylos perspektyvas kreditorių iš anksto neinformavo, todėl tokiu elgesiu administratorė prisiėmė riziką, kad kreditoriai gali nepritarti sprendimui inicijuoti neperspektyvią bylą ar papildomų išlaidų sąmatos tvirtinimui.

6612.4.

67Administratorė privalėjo įrodyti, jog bankrutavusiai įmonei nebuvo galimybių samdyti pigesnes teisines paslaugas teikiančių advokatų dėl kažkokių niekam nežinomų priežasčių. Apskritai byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad administratorė bandė nustatyti vidutinį Kauno mieste veikiančių advokatų darbo valandos įkainį.

6812.5.

69Apeliantė nenurodė jokių argumentų, kuriais būtų grindęs kreditorių atsisakymo patvirtinti 15 procentų dydžio sėkmės mokestį administratorei neteisėtumą. Skunde nepateikus jokios argumentacijos teismas neturėjo ką svarstyti. Atskirajame skunde apeliantė pateikia visiškai naują argumentą – sėkmės mokestį bandoma prilyginti bylinėjimuisi skirtoms lėšoms bei leidžiama suprasti, jog be sėkmės mokesčio bankroto administratorė nemato galimybės ginti įmonės bei kreditorių interesus teisme.

7012.6.

71Logiškas, pagrįstas bei teisėtas teismo motyvas, jog nesant patvirtintos patirtų administravimo išlaidų sumos nėra galimybės spręsti ir dėl lėšų paskirstymo.

72Teismas

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7513.

76Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas

77ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

7814.

79Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos paveda spręsti kreditorių susirinkimui. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę ginti savo interesus, dalyvaudami kreditorių susirinkimuose ir balsuodami juose kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus teismui. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

8015.

81Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį. Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

8216.

83Bankroto administratorė nekvestionuoja ginčo kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos laikymosi. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai ex officio procedūrinių pažeidimų taip pat nenustatė, todėl byloje spręstinas klausimas tik dėl ginčijamų nutarimų, priimtų antruoju, trečiuoju, penktuoju darbotvarkės klausimais, turinio pagrįstumo ir teisėtumo.

84Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais

8517.

86Iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „Bajorkiemis“ 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas nepritarti administratorės pasiūlytam projektui nustatyti administravimo išlaidų paskirstymo proporciją – iš lėšų, gautų už įkeistą turtą hipotekos kreditorei Luminor Bank AB, dengti 141 956,64 Eur patirtas administravimo išlaidas, iš kitų bankroto proceso metu gautų lėšų dengti 23 511,98 Eur administravimo išlaidas. Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas nepritarti administratorės pasiūlytam projektui įpareigoti administratorę iš gautų lėšų apmokėti administravimo išlaidas, o likusias lėšas ĮBĮ nustatyta tvarka paskirstyti kreditoriams.

8718.

88Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditoriai pagrįstai balsvo prieš administratorės pasiūlytus susirinkimo nutarimų projektus, kadangi kreditoriams nepatvirtinus patirtų administravimo išlaidų dydžio negali būti svarstomas klausimas dėl tokių išlaidų paskirstymo ar atlyginimo. Bankroto administratorė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodė, kad administratorė pateikė kreditoriams išsamią informaciją apie faktiškai patirtas, įskaitant apmokėtas bei neapmokėtas, administravimo išlaidas, detalius paskaičiavimus. Be to, visas teiktas administratorės veiklos ataskaitas kreditoriai yra patvirtinę, o kreditorių susirinkimas niekuomet nėra reikalavęs prieš priimant sprendimus dėl įmonės gautų lėšų paskirstymo teikti jiems ataskaitą.

8919.

90ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos išlaidos (pavyzdžiui, patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, kt.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą.

9120.

92Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1322-330/2016).

9321.

94Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų tvirtinimas ir atlyginimas susideda iš keleto etapų, kurie atliekami tam tikra seka, o ne vienu metu. Iš pradžių pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtina bankroto administratoriaus atlyginimą (įskaitant ir laikotarpį nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo dienos) bei nustato administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis). Kreditorių susirinkimas šią sąmatą bei bankroto administratoriaus atlyginimo dydį gali tikslinti, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su bankroto administravimo procedūrų apimčių ar intensyvumo padidėjimu arba sumažėjimu (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis). Taigi kitas etapas, susijęs su bankroto administravimo išlaidomis, yra bankroto administratoriaus įrodymų apie realiai patirtas bankroto administravimo išlaidas pateikimas kreditorių susirinkimui, iš kurių (įrodymų) kreditorių susirinkimas gali nustatyti, ar šios išlaidos pagrįstos bei atitinkamai nuspręsti, ar nėra poreikio koreguoti (didinti / mažinti) bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Kitas atskiras etapas yra susijęs su jau realiai patirtų (ir pagrįstų) bankroto administravimo išlaidų atlyginimo tvarkos nustatymu iš bankrutuojančios įmonės turto. Būtent kreditorių susirinkimas sprendžia, kaip ir kokiomis proporcijomis turi būti padengtos administravimo išlaidos iš įmonės turto prieš pradedant tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 1 dalis).

9522.

96Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimuose nebuvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratorės nurodytų 165 468,62 Eur patirtų išlaidų pagrįstumo ir būtinumo. Nei į ginčijamo 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo, nei į ankstesnių kreditorių susirinkimų darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos (165 468,62 Eur patirtų išlaidų pagrįstumo ir būtinumo) tvirtinimo, nepaisant to, kad kreditoriai tokį klausimą kėlė. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija 2018 m. balandžio 10 d. raštu prašė administratorės iki 2018 m. gegužės 18 d. sušaukti BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimą ir į darbotvarkę įtraukti klausimus dėl administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo bei dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir jos dengimo. Hipotekos (įkaito) turėtojas Luminor Bank AB 2017 m. liepos 5 d., 2017 m. rugsėjo 11 d. raštais taip pat kėlė klausimą dėl bankroto administratorės pareigos pateikti kreditoriams visą informaciją apie faktiškai patirtas administravimo išlaidas, pagrindžiant jas dokumentais ir patvirtinant veiklos ataskaitą.

9723.

98Taigi atskirojo skundo argumentai, kad bankrutavusios įmonės kreditoriai niekuomet neprašė teikti ataskaitų ir pagrįsti patirtų administravimo išlaidų, iš esmės neatitinka bylos faktinių aplinkybių, o pirmosios instancijos teismo išvada dėl bankroto administratorės vengimo išspręsti klausimą dėl patirtų išlaidų patvirtinimo laikytina pagrįsta. Be to, net ir nesant atskiro kreditorių prašymo, bankroto administratorė, siekdama pradėti administravimo išlaidų padengimą iš įmonės turto, savo iniciatyva turėjo (galėjo) į kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų pagrįstumo patvirtinimo.

9924.

100Sutiktina su bankroto administratore, kad į bylą yra pateikti dokumentai, kurie įrodo bankroto procese BUAB „Bajorkiemis“ vardu atliktus mokėjimus (PVM sąskaitos-faktūros, sutartys, kt.), tačiau vien tokių dokumentų pateikimas teismui ar išsiuntimas atskiriems kreditoriams, neprašant kreditorių susirinkimo pritarimo dėl patirtų bankroto administravimo išlaidų pagrįstumo ir būtinumo, t. y. nesprendžiant tokio klausimo kreditorių susirinkime, negali būti laikomas atitinkančiu nutarties 21 punkte nurodytą bankroto procedūros tvarką. Pažymėtina ir tai, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai, todėl BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkime nesprendus ir apskritai neįtraukus klausimo dėl administravimo išlaidų pagrįstumo ir būtinumo, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pats neturėjo pagrindo spręsti šio klausimo ir pasisakyti kurios išlaidos atitinka nurodytus kriterijus.

10125.

102Taigi įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad BUAB „Bajorkiemis“ bankroto byloje praleidus vieną iš privalomų bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir atlyginimo etapų, t. y. nesant kreditorių susirinkime išspręstam klausimui dėl bankroto administratorės nurodytų patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo ir būtinumo, kreditoriai pagrįstai atsisakė pritarti bankroto administratorės siūlytiems projektams dėl vėlesnių etapų, t. y. dėl realiai patirtų ir pagrįstų administravimo išlaidų atlyginimo ir apmokėjimo tvarkos nustatymo.

103Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

10426.

105BUAB „Bajorkiemis“ 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas nepritarti bankroto administratorės pasiūlytam projektui patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą – 8 200 Eur (ir PVM) teisinėms išlaidoms bei papildomas atlyginimas administratorei, t. y. 15 procentų dydžio „sėkmės“ mokestis nuo sumų, gautų išieškojus žalą iš bendrovės vadovų.

10627.

107Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kreditoriai, balsuodami prieš nutarimo projektą trečiuoju darbotvarkės klausimu, pagrįstai sprendė, jog administratorė neįrodė papildomų administravimo lėšų būtinybės, o argumentų, kodėl bankroto administratorė nesutinka su kreditorių sprendimu nepritarti sėkmės mokesčio nustatymui, teismui nepateikta. Bankroto administratorė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad byloje dėl žalos priteisimo iš buvusių įmonės dalyvių ir vadovo būtina parengti bei pateikti apeliacinį skundą, todėl yra reikalingas papildomos lėšos advokato paslaugoms, o nesant paskirstų lėšų bylinėjimuisi, turėtų būti numatyta bent bankroto administratorės „sėkmės“ mokesčio galimybė.

10828.

109Kaip minėta, kreditorių susirinkimas turi prerogatyvą ne tik patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, bet ir, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, ją keisti bankroto proceso eigoje. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad bankroto administratorė iki šiol nepagrindė patirtų išlaidų pagal patvirtintą administravimo išlaidų sąmatos sumą – 165 468,62 Eur, kreditorių susirinkimas faktiškai neturi galimybės įvertinti ar šiuo metu yra poreikis koreguoti administravimo išlaidų sąmatą, ją papildomai didinant. Antra, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, 8 200 Eur (ir PVM) teisinių paslaugų išlaidų dydis vien už apeliacinio skundo parengimą, įvertinus bylinėjimosi išlaidų priteisimui aktualias rekomendacijas, laikytinas neprotingu. Nors bankroto administratorė skunde nurodė, kad į 8 200 Eur (ir PVM) sumą patenka ir kitos buvusios ir būsimos teisinės paslaugos, tačiau tokių paslaugų konkrečiai neįvardijo, t. y. jų reikalingumo nepagrindė. Taigi kreditorių susirinkimas iš esmės pagrįstai nepritarė bankroto administratorės siūlomam projektui dėl BUAB „Bajorkiemis“ administravimo išlaidų sąmatos didinimo.

11029.

111Teismų praktikoje pripažįstama bankrutuojančios įmonės kreditorių teisė nustatyti bankroto administratoriaus atlyginimą iš dviejų dalių: atlyginimo už atliktus darbus, kuriuos jis privalo atlikti pagal ĮBĮ nuostatas ir kreditorių susirinkimo sprendimus, ir kreditorių susirinkimo numatytos premijinės atlyginimo formos, pavyzdžiui, „sėkmės“ mokesčio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012).

11230.

113Nepriklausomai nuo to ar yra numatytas „sėkmės“ mokestis, administratoriaus kaip savo srities profesionalo statusas įpareigoja administratorių atstovaujant kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei, dėti maksimalias pastangas ir siekti geriausių pastangų, tačiau tai, nedraudžia kreditorių susirinkimui skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato, mainais jam pasiūlant „sėkmės“ mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1766/2014).

11431.

115Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė, siekdama papildomo atlygio už vykdomas funkcijas („sėkmės“ mokesčio), kreditorių susirinkimui privalėjo pateikti informaciją apie atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato. Tokių duomenų administratorei nepateikus, vien advokato teisinių paslaugų nupirkimas, siekiant iš buvusių įmonės valdymo organų prisiteisti ir išsiieškoti žalą, negali būti laikoma neįprastomis pastangomis, už kurias papildomai galėtų būti atlyginta. Be to, kaip minėta, „sėkmės“ mokestis atlieka tik skatinamąją funkciją, todėl priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, negali būti nustatomas kaip alternatyva įprastam bankroto administratoriaus darbo užmokesčiui ar juo labiau kitų patirtų bankroto administravimo išlaidų atlyginimui.

116Dėl bylos procesinės baigties

11732.

118Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

119Dėl bylinėjimosi išlaidų

12033.

121Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl išlaidų atlyginimo iš bankrutuojančios įmonės administravimui skirtų lėšų svarbu nustatyti, ar atitinkamos išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti. Nustačius tokias aplinkybes, išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011).

12234.

123Nagrinėjamu atveju ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo išimtinai susiję su bankroto administratorės pareigų vykdymu, asmeniniu siekiu gauti didesnį atlyginimą už administravimo procedūras. Atsižvelgiant į bylos baigtį (nustačius netinkamą administratorės pareigų vykdymą ir nepagrįstą reikalavimą gauti didesnį atlyginimą), bylos nagrinėjimo metu patirtos bylinėjimosi išlaidos laikytinos neatitinkančiomis nutarties 33 punkte nurodytų kriterijų, todėl priteistinos ne iš atsakovės BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų, o iš bankroto administratorės UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro.

12435.

125Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą patyrė 605 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Nurodyta išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.16 punkte nustatytą maksimalų dydį, todėl iš bankroto administratorės UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro priteistina suma suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AB mažintina iki 370,68 Eur, t. y. iki atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

126Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

127Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

128Priteisti suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AB, j. a. k. 112029270, iš bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro, j. a. k. 135569749, 370,68 Eur (trijų šimtų septyniasdešimties eurų 68 ct) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administratorė UAB Verslo valdymo ir... 8. 2.... 9. Nurodė, kad susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas... 10. 3.... 11. Administratorės teigimu, kreditorė Luminor Bank AB neteisėtai vengia... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi atsakovės BUAB... 16. 5.... 17. Teismas pažymėjo, kad ankstesnėje, t. y. 2017 m. liepos 28 d. nutartyje jau... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad nei į šio, nei į ankstesnio 2018 m. kovo 22 d.... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad kreditoriai, balsuodami prieš nutarimo projektą... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad administratorė nenurodė jokių argumentų, kodėl... 24. 9.... 25. Teismas, įvertinęs tai, kad nėra patvirtinta patirtų administravimo... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 10.... 29. Atskirajame skunde atsakovės BUAB „Bajorkiemis“ bankroto administratorė... 30. 10.1.... 31. Visas teiktas administratorės veiklos ataskaitas kreditoriai yra patvirtinę,... 32. 10.2.... 33. Teismas neatsižvelgė į tai, kad administratorė pateikė kreditoriams... 34. 10.3.... 35. Šiuo atveju yra aiškus administravimo išlaidų dydis, visi skaičiavimai... 36. 10.4.... 37. Administratorė 2018 m. kovo 20 d. pateikė teismui prašomą ataskaitą apie... 38. 10.5.... 39. Šiuo atveju yra patirtos tik patvirtintos administravimo išlaidos ir nėra... 40. 10.6.... 41. Įrodinėjimo našta visais su bankrutuojančios įmonės administravimo... 42. 10.7.... 43. Byloje dėl žalos priteisimo iš buvusių įmonės dalyvių ir vadovo yra... 44. 10.8.... 45. Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė administratorei.... 46. 10.9.... 47. Bankroto administratorė penktuoju darbotvarkės klausimu pateikė siūlymą... 48. 11.... 49. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 50. 11.1.... 51. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 52. 11.2.... 53. Administratorė įpareigojimų neįvykdė ir į šaukiamą 2018 m. gegužės 25... 54. 11.3.... 55. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais... 56. 11.4.... 57. Teismas pagrįstai sprendė, kad administratorė neįrodė papildomų... 58. 12.... 59. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 60. 12.1.... 61. Bankas 2017 m. liepos 5 d., 2017 m. rugsėjo 11 d. raštais kėlė klausimą... 62. 12.2.... 63. Nors apeliantė teigia, kad visi dokumentai buvo kreditoriams ir teismui... 64. 12.3.... 65. Apeliantė neneigia, kad dėl kreipimosi į teismą dėl žalos iš BUAB... 66. 12.4.... 67. Administratorė privalėjo įrodyti, jog bankrutavusiai įmonei nebuvo... 68. 12.5.... 69. Apeliantė nenurodė jokių argumentų, kuriais būtų grindęs kreditorių... 70. 12.6.... 71. Logiškas, pagrįstas bei teisėtas teismo motyvas, jog nesant patvirtintos... 72. Teismas... 73. IV.... 74. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 75. 13.... 76. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 77. ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių... 78. 14.... 79. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama... 80. 15.... 81. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 82. 16.... 83. Bankroto administratorė nekvestionuoja ginčo kreditorių susirinkimo... 84. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju ir penktuoju darbotvarkės... 85. 17.... 86. Iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „Bajorkiemis“ 2018 m. gegužės 25 d.... 87. 18.... 88. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditoriai pagrįstai balsvo... 89. 19.... 90. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 91. 20.... 92. Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas,... 93. 21.... 94. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų... 95. 22.... 96. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių... 97. 23.... 98. Taigi atskirojo skundo argumentai, kad bankrutavusios įmonės kreditoriai... 99. 24.... 100. Sutiktina su bankroto administratore, kad į bylą yra pateikti dokumentai,... 101. 25.... 102. Taigi įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad BUAB... 103. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 104. 26.... 105. BUAB „Bajorkiemis“ 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkime... 106. 27.... 107. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kreditoriai, balsuodami prieš... 108. 28.... 109. Kaip minėta, kreditorių susirinkimas turi prerogatyvą ne tik patvirtinti... 110. 29.... 111. Teismų praktikoje pripažįstama bankrutuojančios įmonės kreditorių teisė... 112. 30.... 113. Nepriklausomai nuo to ar yra numatytas „sėkmės“ mokestis,... 114. 31.... 115. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė, siekdama papildomo atlygio už... 116. Dėl bylos procesinės baigties... 117. 32.... 118. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 119. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 120. 33.... 121. Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl išlaidų atlyginimo iš... 122. 34.... 123. Nagrinėjamu atveju ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo... 124. 35.... 125. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB už atsiliepimo į atskirąjį skundą... 126. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 127. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 128. Priteisti suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AB, j. a. k. 112029270, iš...